Om klimatförnekare och utrotningshotade arter

Just nu händer det så mycket som har anknytning till klimatfrågan att jag istället för ett seriöst inlägg kommer att göra några kommentarer till vad jag läst de senaste dagarna. Jag har som kanske några observerat några självpåtagna regler för mina inlägg. Den första som naturligtvis gäller alla skribenter på bloggen är att allt vad vi skriver ska vara sant.

Jag har också regeln att jag vill vara för och inte emot och att inte skriva nedsättande om dem som har andra åsikter än jag själv. Detta främst av den anledningen att jag alltid tyckt att när någon talar illa om andra så säger det mer om den som säger det än om den det sägs om, eller som vi sa när jag var barn

den som sa’et han va’et.

Det första som kan kommenteras är att min egen lokaltidning Upsala Nya Tidning, eller kortare UNT, nyligen har anställt Jenny Jewert som forskningsreporter. Hon har inlett sin verksamhet på tidningen med en riktig klimatdrive. Ett led i denna var en enkät till tidningens läsare där de svarande fick svara på ett antal frågor om klimatet.

I dagens klimatartikel intervjuas Anders Martinsson, en av dem som startade Uppsalainitiativet. Som bekant startades den bloggen för att vara en motvikt till Stockholmsinitiativet. En som också intervjuades var Kirsti Jylhä, psykologen som skrev en avhandling om klimatförnekare.

Redan när jag fick veta att hon disputerat på en avhandling (i psykologi!) om klimatförnekare undrade jag varför hon inte tagit kontakt med oss på KU. Vi hade säkert kunnat ge henne ett stort antal frivilliga att intervjua.

Ett bekymmer för Jenny och Anders Martinsson är att 27% av de som svarade på enkäten ”var klimatförnekare”, d.v.s. de tror inte att människan påverkar klimatet. Jag tittade in på resultatet av enkäten och fick därmed tillfälle att se vilka frågor som ställdes.

 1. Är människan huvudorsak till klimatförändringarna?71,36% svarade ja, 28,64% svarade nej.

Det var ju synd att de inte hade frågan om människan påverkat klimatet istället för att fråga om vi är huvudorsaken. Då hade de ju kanske fått 100% ja. När de skriver huvudorsak finns det ju många som anser att det finns andra orsaker som påverkar och som därför är tveksamma till att människan är huvudorsak.

De nämner att det var c:a 1800 som besvarat enkäten så att jag konstaterar att det tydligen finns minst 500 av UNTs läsare som inte tror att människan är huvudorsak till klimatförändringarna.

 1. Hur ofta oroar du dig för klimatet?

Det fanns 5 alternativ, aldrig, någon gång i månaden, någon gång i veckan, varje dag och slutligen flera gånger om dagen. 31% oroade sig aldrig och 11% flera gånger om dagen.

 1. Vilket påstående stämmer bäst in? Sedan ger de fyra alternativ om hur framtiden kommer att gestalta sig. Det påstående som flest, 53%, hade svarat var att vi kommer att överleva men naturen och samhället kommer att vara helt annorlunda.
 1. Hur ser du på klimatförändringar?

41,65% tyckte att det var ett av flera allvarliga problem och 31,21% att detfinns inget allvarligare problem. Det var nästan 20% som tyckte att riskerna var överdrivna och 7% som inte tyckte att det var något problem alls.

Jag konstaterar att det tydligen räcker med att inte anse att människan är huvudorsaken till klimatförändringarna för att klassas som klimatförnekare.

Något annat som uppmärksammats de senaste dagarna är en rapport om att en miljon arter riskerar att bli utrotade, många inom decennier. För oss som är vana vid att inte rakt av svälja allt som massmedia talar om för oss väcker det en del frågor. Först vill vi veta varifrån rapporten kommer och det är organisationen Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, med akronymen IPBES.

När det sedan gäller att förstå vad det handlar om är en utgångspunkt för mig att antalet arter bland större djur inte handlar om miljoner utan snarare om tiotusentals. Därmed vet vi att det handlar om växter och små, eller mycket små djur. Vi kan också anta att de flesta antingen lever på land i tropiska miljöer eller i hav, insjöar eller floder.

Det jag tror mig veta är också att artdifferentiering i tropikerna går mycket snabbt. Jag vet inte hur snabbt, men självklart är det så att arter med stor omsättningshastighet förändras snabbare och jag tror (obs tror) att många arter har väldigt små utbredningsområden, men att de i gengäld har närbesläktade arter som lever inte särskilt långt bort.

Uppskattningen en miljon kan vara korrekt, men jag tror att det är relativt få av dessa försvinnanden som kommer att påtagligt ändra den miljö där de förekommer. En sansad artikel om artförsvinnanden finns här. Ett tack till Michael E för den länken.

Jag har också noterat att det skrivs mer och mer om hur mycket länder som Kina och Indien satsar på att bygga ut kolkraft. Ännu har man dock inte frågat sig varför de, som vi tror kommer att drabbas värst av eventuella klimatförändringar, inte tycks bekymra sig. Jag tror att de flesta västerlänningar som tror på klimathotet anser att vi kan lära dem, medan det är få som kan föreställa sig att vi har något att lära av dem.

Avslutningsvis kanske vi kan hoppas på att de som står bakom Bensinupproret 2.0 får veta att den mest påtagliga effekten av den ökade koldioxiden är att jorden blivit grönare och skördarna större

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  På 1 svarar jag Ja-kanske.
  Vi har fått 17% mer soltimmar sen 1983, 10% mer solenergi på samma tid.
  Det kan bero på SO2 utsläpp som minskat till 19 % av 1990 års utsläpp. Dessa har vi påverkat.
  På 2 dagligen. Varje gång jag går ut i verkligheten, vad skall skydda mig idag, rock eller tröja.
  Varje gång jag går ut på nätet-vad påstår klimathotarna idag?
  På 3 Framtiden blir som nutiden varierad.
  På 4 Riskerna är väldigt överdrivna och detta på grund av medias ovilja att kritiskt granska klimathoten.

  Vad gäller artrikedomen så upptäcks fortfarande nya arter och varianter som genom evolutionen överlever i en föränderlig värld, där människan är den art som lyckats bäst, på andras bekostnad, vilket kanske kan ge problem , ett problem utan humana lösningar.

 2. Fredrik S

  Tack Sten!

  I den första frågan i enkäten hade det varit intressant att se vad resultatet hade blivit om alternativet ”vet ej” funnits med.

 3. Christer Löfström

  #Sten Kaijser. du skriver.

  ”Jag har också noterat att det skrivs mer och mer om hur mycket länder som Kina och Indien satsar på att bygga ut kolkraft.”

  Har du länkar till svenska artiklar om Kina och kolkraft?

 4. Olav Gjelten

  Jag uppfattar de diktaturkramande, gröna khmererna som så farliga att jag till och med ser fram emot folkutbytet i Sverige och Europa som en möjlig befrielse.

  Om detta – den allra sista förhoppningen inför framtiden – får jag visst inte glädja mig åt här på KU? Andra, de obotliga optimisterna, får väl fortsätta att låtsas se det uppvaknande de i 50 år pratat om allt medan snaran fortsätter att dras åt,

 5. Hej Christer L,

  jag har mest läst det i min egen papperstidning UNT där åtminstone en av ledarskribenterna noterat detta. Men som sagt, i Sverige är tanken att det kan vara vi som har fel helt enkelt otänkbar.

 6. Andreas

  #1 Lasse,

  Finns det någon statistik på förändringen av antalet soltimmar under kalenderåret? En ökning av soltimmar under vintern bör ge sjunkande temperaturer medan det är tvärtom under sommaren.

 7. Olav Gjelten

  Så har de gröna khmererna kommit fram till att bildäcken också är en gigantisk miljöbov.
  Ser ni inte hur ohållbar er situation är ni som vill tävla med de världsfrånvända stollarna inom Miljöpartiet, WWF, Jordens Vänner med mera om att vara de största miljökramarna?

  Miljöfrågor för oss realister bör begränsas till ”gott nog”/”tillräckligt bra”. Resten bör handla om ekonomi.

 8. Daniel Wiklund

  Jag såg vetenskapen värld på TV igår, om vulkanutbrott på Hawaii. Hade varit intressant om dom som bor på Hawaii hade fått svara på samma frågor. Ordet hållbart nämndes inte en gång under programmet. Ganska befriande.

 9. Sören G

  Måndagens regionfullmäktige, Gotland, avbröts av klimathotsaktivister. Alla ledamöter lämnade salen utom de från V, MP, Fi och två från S. Bra gjort av de andra perierna. Att stå och skrika utan åhörare var väl inte så roligt.

 10. Ingemar Nordin

  Tack Sten.

  Utrotningen av arter har ju varit på tapeten (igen). Men att det handlar om modellkörningar snarare än om verkligheten får vi sällan reda på. I verkligheten har man inte kunnat konstatera att det utrotats arter i den makalösa takt som modellerna förutsagt. Enligt Världens Naturskydds Union som håller räkning så utrotades en, säger en, art mellan 2000-2012. – En mollusk.

  Biologen Morten Jödal skrev om det här på KU förra sommaren. https://www.klimatupplysningen.se/2018/07/25/utrotning-av-arter/

 11. Olav Gjelten

  Sten Kaijser, inläggsförfattare.
  Man blir bara deprimerad över att se hur totalt de gröna khmererna lyckats med att sprida lögnen kring klimat och miljö i Sverige. Grundorsaken tror jag är att här känner folk det absoluta förtroendet för politikerna i samhället. Såsom de beskriver en problemställning så är det för de flesta. Punkt slut! Helt annorlunda är det i före detta kommunistdiktaturer. Folkens överlevnad där berodde på att de gick MOT makten. I Sverige har vi ingen Viktor Orban eller Vaclaw Klaus att hoppas på utan det här är hemmaarenan för Löfvin, Lööf, Isabella Lövin och andra världsfrånvända extremister.

 12. Magnus Eriksson

  Jag tycker att vi ska lansera begreppet ”klimatofob” om de personer som tror att jorden ska gå under till följd av människans utsläpp av koldioxid i atmosfären. Detta som motvikt till begreppet ”klimatförnekare”.

 13. Lasse

  #6 Andreas
  Bra fråga-visst finns det uppgifter om när solen ger oss mer energi idag:
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/stralning-1.17841
  Vår och sommaren !
  Det finns även excelfiler att leka med!
  Sambandet mellan sol och temperatur under sommaren är slående. Lekte lite med siffror fram till 2014.
  Instrålningen varierar mellan 380 och 520 KWH/kvm och temperaturen mellan 12 och 17 grader-linjär korrelation!

 14. Astrid Å

  En läsvärd artikel om Kinas energiförsörjning.

  https://www.energiforsk.se/program/omvarldsbevakning-karnkraft/nyheter/internationell-utblick/kinas-karnkraft-vaxer-sa-att-det-knakar/

 15. Bert Nilsson

  Det lär, efter vad jag någon gång hört, finnas runt 4000 arter av maskros i Sverige!

 16. Guy

  Bert N #15

  Troligen, och många jobbar häcken av sig för att utrota dom från sin gräsmatta :-D.

 17. mattias

  Antal arter som riskerar utrotning är möjligen överdrivet – men populationer av arter som minskar asymptotiskt är inte oproblematiska. Därav följer att det är svårt att nå noll individer (=utrotning), men tex överfiske gör till slut att populationen till slut blir mindre livskraftig (nu senast makrill). Att fisken i Östersjön nått kritiskt låga nivåer kan skyllas på syrefria bottnar etc. samt sälar som ökar i antal – men nyligen på radion problematiserades frågeställningen. Att antalet sälar ökar (och behöver skjutas av) och utgör en fara för fiskbestånden är odiskutabelt, men det blir kritiskt för att bestånden är överfiskade.

 18. Sören G

  I lokaltidningen var det en stor artikeln om rapporten om artminskningen.
  Men i en underrubrik stod ordet ”KLIMAT”, som om det handlade om klimat.

 19. pekke

  1. Är människan huvudorsak till klimatförändringarna?

  Det rätta svaret är naturligtvis NEJ ! eftersom klimatförändringar funnits långt innan Lucy gick på Jordens yta.
  Märkligt att 71 % inte vet det !?

 20. Olav Gjelten

  Man skäms att det inte finns bättre ledare bak det så kallade ”bensinupproret”.

  Hur i all friden har de tänkt vinna ”upproret” när de samtidigt erkänner koldioxiden som ett gift som måste bekämpas för vår överlevnad??

  ”Upproret” handlar kort uttryckt om att vördnaden om landsbygden ska gå före att ”rädda världen”! Helknäppt! Ren idioti!!

  FINNS DET INGEN KUNNIG OCH IDEOLOGISKT RÄTT SKOLAD PERSON I HELA SVERIGE SOM VILL ÖVERTA LEDNINGEN AV BENSINUPPRORET?

  Är det möjligtvis på det viset att biltrafiken med bensindrivna motorer skulle höja koldioxidhalten i luften med en futtig hundradels procent så är det i så fall en ren välsignelse för mänskligheten och bara ett problem för verklighetsfrånvända gröna khmerer!

 21. Olav Gjelten

  Pekke # 19
  Det är tyvärr högst rimligt att anta att 71 procent av befolkningen både inbillar sig att världen är på väg att gå under och att våra briljanta svenska politiker klarar att förhindra katastrofen med så kallad ”skatteväxling” (=skattehöjning) i Sverige.
  Klokare än så är inte vanligt politikerkramande folk som röstar vart 4:e år.

 22. Argus

  #15
  Nu kommer säkert tty att gripa in….. 🙂

  Nåväl, det där med 1000 maskrosarter har att göra med något som kallas ’apomiktiska småarter’. Om jag fattat rätt kommer det sig av att förökningen inte sker sexuellt utan av genetiska fluktuationer som inte medelvärdesbildas.
  Det låter lite motsägelsefullt, men så tror jag mig ha läst i alla fall.

  Man kan annars lätt konstatera med observationer att variationen av maskrosor är mycket påfallande. Endera mycket ’låga’ varianter som på så sätt undgår den hemska gräsklipparen, och kanske helt nära drygt halvmeterhöga stjälkar och blad intill en skyddande mur eller bara en kort bit in bland buskar.

 23. jensen

  Allt är relativt, även beträffande taraxacum.
  Vid ett besök i Reykjaviks botaniska trädgård noterades en stor ruta med flotta gula blommor, Taraxacum vulgare. Tätt intill en annan ruta , ännu flottare gula blommor Taraxacum Magnifica.
  Senare körde vi förbi Islands mest högresta skog, 1-2 meter hög.

 24. Lasse i Huddinge

  Oj vad jag älskar att läsa allt på denna sajt. Önskar att Lövin och hennes entourage oxå kunde utöka sina kunskaper via denna sida. Lyssnade på Pär Holmgren (MP-EU-kandidat) på P1 i morse…. vojne vojne vad lamt. Han kunde inte svara på frågan när Sverige skulle vara CO2-fritt. Jag fattar varför.
  \lasse

 25. Ivar Andersson

  #7 Olav Gjelten
  ”Så har de gröna khmererna kommit fram till att bildäcken också är en gigantisk miljöbov.” Även elbilar har däck och sliter mer på däcken eftersom de är tyngre och mycket bättre acceleration.

 26. Peter Grafström

  Stens påpekande om avsaknaden av relevanta alternativ i enkäter (i hans fall ja/nej om människans påverkan är huvudorsak) är ngt jag ofta ställts inför i samband med andra enkäter. Passande alternativ saknas och man väljer mellan två eller fler irrelevanta alternativ.
  Det vore mkt enkelt att alltid ha ett alternativ i still med ’annat’ eller ’alternativen ej relevanta för mig’
  Att enkätskapare bygger in fel på det viset är ett systemfel och jag gissar att dom inte får det påpekat i ngn av de utbildningar de har. Det sammanfaller med att det i normal undervisning mkt sällan påpekas att självständigt tänkande är önskvärt. Man tar emot det man matas med och ifrågasätter inte etablissemangets kompetens till problemformulering.
  Enkätskapare borde köra en testrunda och samla in kritik mot enkäten först och sen modifiera den till premiären.
  Eftersom klimatproblematiken är starkt politiserad kan man misstänka att den officiella agendans tillskyndare inte vill öppna debatten och därför vill ha en tendensiös enkät även om enskilda studenter som brukar ligga bakom enkäter i exjobb eller dylikt, kanske bara är ofullkomliga.

 27. Göran Andersson

  #22 Argus
  Den stora variationen bland maskrosor förmodar jag beror på miljön, klipps gräset och maskrosorna eller betas hårt gäller det att blomma snabbt innan man blir klippt nästa gång. Är gräset långt så satsar man på tillväxt så att blomman blir synlig för spanande insekter på .

 28. Håkan Bergman

  Peter Grafström #26
  Det är i dom flesta fall ett grannlaga jobb att formulera frågorna i såna här enkäter, ingenting för amatörer, men så klart rena julafton för den som är ute efter att bilda opinion.
  Har ni slutat slå er fru? Ja eller nej.

 29. Christer Löfström

  Mycket om kärnkraft i Dagens Industri

  https://www.di.se/debatt/svensk-basindustri-6-atgarder-for-att-radda-ringhals/

  ”Effektbrist hotar och skulle få allvarliga effekter för både jobben och klimatarbetet i Sverige”

 30. #29
  Sent skall syndarna vakna. Riktigt uselt av svensk industri. Också. Men bra att de gör det Och vem vet, kanske de börjar kika på fakta i klimatvetenskapen? Under har skett förr.

 31. tty

  #15, 22

  Det rör sig snarare om knappt 1000 arter maskrosor i Sverige. Och det är riktigt att de är apomiktiska småarter. Maskrosor förökar sig som sagt könlöst (apomixi), vilket gör att avkomman blir identisk med föräldern bortsett från slumpartade mutationer. Man kan tycka att detta skulle innebära att det inte skulle finnas några arter alls utan bara ett jättelikt kontinuum, men i praktiken dör de flesta härstamningslinjer ut och kvar blir ett antal grupper av inbördes närbesläktade linjer som är relativt väl skilda från andra grupper av linjer. Det är dessa grupper som kallas för småarter. Det är förresten inte bara maskrosor som hör till denna taxonomiskt bökiga grupp. Även daggkåpor (ca 25 i Sverige), majsmörblommor (flera hundra i Sverige), hökfibblor (minst 2000 i Sverige) och björnbär (ca 100 i Sverige) hör till denna besvärliga kategori. Daggkåporna kan man som vanlig dödlig bena ut, för de övriga får man ta belägg och skicka till en specialist. Majsmörblommorna är allra värst eftersom det inte längre finns någon specialist på gruppen i Sverige.
  Det kan nämnas att den totala variationen inom de här artgrupperna ofta är väldigt stor, mycket större än mellan många ”vanliga” arter. Vem som helst kan skilja på en strandmaskros, en ängsmaskros och en sandmaskros. Men däremot inte på småarterna inom respektive ”sektion”.

 32. Ulf

  71 procent är alltså så otroligt lättpåverkade och ser inte till att sätta sig in i frågan, skrämmande.

 33. Jörgen

  Med klimatet är allt just nu normalt, inget avvikande jämfört med de senaste 9000 år.

  http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm#An%20overview%20to%20get%20things%20into%20perspective

 34. Mats Rosengren

  Första frågan vore, hur många av UNT-läsarna gitte deltaga i enkäten? Om det bara var något i stil med 3 – 5 % som svarade måste man väl inte uppröra sig! De som nedlåter sig till sådana fåniga enkäter är nog de allra minst suveräna av läsarna! Normalt läser man väl en sådan tidning för lokalnyheterna!

 35. tty

  Apropå uppgiften om en miljon hotade arter som kommit från IPBES så finns såvitt jag vet bara en pressrelease och en ”Summary For Policymaker”, själva rapporten är inte publicerad. Det har ju blivit allt populärare att göra så för att undvika obehagliga granskningar i nära anslutning till den obligatoriska mediahajpen.

  Vad jag kan förstå har man tagit data från IUCN som totalt granskat 98000 arter och klassat 27000 av dem som ”kritiskt hotade”, ”hotade” eller ”sårbara”.

  Sedan har man antagit att det finns 4 miljoner arter, att andelen hotade är lika stor överallt och, voilà 1 miljon hotade arter.

  Nu är det naturligtvis inte så att IUCN blundat och pekat 98000 gånger i en lista över alla världens arter (det finns inte ens 4 miljoner beskrivna arter än). Man har granskat grupper där det finns anledning tro att många arter är hotade, och som är någorlunda väl studerade, ofta stora och ”dramatiska” organismer. Det finns absolut inget som säger att proportionerna är desamma inom andra grupper.

  Gud vet var de fått siffran 4 miljoner från, den troligen bästa skattningen är att det finns 8-10 miljoner arter varav 1,5-2 miljoner hittills har upptäckts och beskrivits.

  Sedan bör det tilläggas att kategorin ”sårbar”, den största, är väldigt brett definierad och plockar in mängder av arter som inte alls är hotade. Jag var själv tidigare inblandad i rödlistningarbetet men gav upp det bl. a. därför att en strikt tillämpning av IUCN:s kriterier för ”sårbar” gav rent absurda resultat, t ex kriteriet 50 % minskning inom 10 år eller över 3 generationer. Sådana förändringar är inte ovanliga i naturen, och behöver inte vara oroande på något sätt. De flesta boreala gnagare t ex skulle ständigt cirkulera in och ut ur ”sårbar” enligt det kriteriet.

  Det kan f ö tilläggas att ytterst få om ens några arter är hotade av (faktiska i motstats till hypotetiska) klimatförändringar. De stora hoten är överutnyttjande, främmande invasiva arter och biotopförstöring genom jordbruk/skogsbruk.

 36. Mats Rosengren

  #33 Jörgen
  Ett mycket enklare och framför allt långt mera tillförlitligare (fusk uteslutet!) sätt att fastställa att klimatet inte ändrat sig ett dugg de sista 120 åren
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html
  De slumpmässiga variationerna i årsmedeltemperaturerna är c:a plus/minus 1 grad. En systematisk trend är knappast fastställbar, det handlar mest om gissningar
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/noaa.html

 37. tty

  Apropå att inte alla arter är kända än, så gäller det inte bara små insekter och liknande. I USA som ändå är ett av de biologiskt bäst utforskade områdena i världen hittades alldeles nyligen t ex en ny salamanderart som är 65 cm lång, och därmed ett av de största kända stjärtgroddjuren. Den hittades förresten i en göl inne på en flygbas!

  Ett ännu mer drastiskt fall är att det inte finns två utan tre elefantarter. Man har visserligen länge haft aningar om att djungelefanterna och savannelefanterna i Afrika kanske var skilda arter, men nu visar det sig att de inte ens är varandras närmaste släktingar. Djungelelefanten Loxodonta cylotis står närmare den utdöda eurasiska skogselefanten Palaeoloxodon antiquus.

 38. Matz Hedman

  #36 Mats Rosengren
  Hej,
  Jag vet inte om du såg denna http://cfys.nu. Prova reglagen så ser du i realtid hur mycket vilka parametrar man använder för att beräknar sitt genomsnitt påverkar.
  Här är tråden https://www.klimatupplysningen.se/2019/03/28/sveriges-temperaturvariation-askadliggjort/
  och en förklarande video http://cfys.nu/videos/Overview.avi

  Jag har en ny stor uppdatering på gång men lite annat (bland annat våren) har kommit emellan.

 39. Matz Hedman

  Jag brukar be dom som är oroliga att lista de tre arter dom saknar mest av alla arter vi hittills utrotat…

 40. Argus

  #39

  Det där stora vipp-stäppgräset som fanns på Kinnekulle

  Mellanspetten…..

  Den fin malen i Emån

  RIP

 41. Matz Hedman

  Du menar Dendrocoptes medius i just din skog? 😎

 42. Jag misstänker att värdet av andra arter och individer av vår egen art kommer minska drastiskt när den sista fördubblingen enl. exponentialfunktionen är på gång.

  Jag misstänker det p.g.a. de arkeologiska evidens som finns på påskön som korrelerar med matematiska bevis.

 43. Rolf Mellberg

  Kolla våra kära trätobröder! Ska man skratta eller gråta?
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2019/05/uppsalainitiativet-uppmarksammas-i-unt.html

 44. Matz Hedman

  #43 Rolf Mellberg
  Kolla blicken. Om man möter honom bör man byta trottoar. Han har säkert svaga argument men kanske en kniv.

 45. tty

  #40

  Människan har förvisso utrotat många arter, men de här exemplen var ingen höjdare.

  Fjädergräset finns fortfarande på Falbygden, på Kinnekulle har det aldrig hittats:
  https://www.artportalen.se/Image/2147309

  Malen finns kvar i Emån, liksom i Helgeån och Båven

  Mellanspetten är förvisso utdöd i Sverige sedan 1982, men vanlig i mellaneuropa. Den klarade inte jordbrukets rationalisring. När ängsbruket upphörde i mitten av 1800-talet blev dess biotop (ekhagar) allt för få och fragmenterade i Sverige.

 46. Mats Rosengren (@stamcose)

  #38 Matz Hedman
  NOAAs data är tillgängliga som en ”plain text file” så de kan läsas av ett ”batch” program skrivet i vilket programspråk som helst. En ”iterativ facility” som körs ”för hand” vore inte användbar. Det gäller ju att beräkna medelvärdet av ett mycket stort antal temperaturvärden. Med till exempel 600 stationer aktiva måste medelvärdet av 2 * 365 * 600 =438000 temperaturvärden beräknas för varje enskilt år . Men om denna ”WEB-baserade API” (något sådant har jag hitintills aldrig stött på) kan användas för att skapa en sådan ASCII / ”plain text file” så vore det utmärkt att supplementera de c:a 1000 NOAA stationerna i USA med temperaturmätningar från Europeiska/Svenska mätställen!

  1. Är det möjligt?
  2 Om det är möjligt, vore du beredd att skapa denna file. Jag skulle annars behöva lära mig hur detta WEB/API system fungerar vilket på mig gör intrycket att det är ett uttryck för mentaliteten ”varför göra den enkelt när det också kan göras invecklat/komplicerat” !

  Jag är på Twitter(@stamcose)

 47. Lasse

  #45 tty
  SVD understreckare uppmärksammar en encellig organism som lever i havet i en stor mängd varianter.
  Tydligen har generna förmåga att anpassa sig till olika förhållanden.
  Upptäckten belönas med Crafoord priset i dagarna.
  CO2 upptag till en massa som överstiger 700 miljoner ton med kort livslängd-nyupptäckt.
  Borde väl tas emot med viss glädje för dem som oroas över havens förmåga att svälja all CO2?
  Ökat antal arter blir det också
  https://www.svd.se/en-upptackt-som-satter-havets-halsa-i-fokus

 48. Ivar Andersson

  #32 Ulf
  ”71 procent är alltså så otroligt lättpåverkade och ser inte till att sätta sig in i frågan, skrämmande.” Se det positiva att 29% har kvar sitt sunda förnuft och tänker själva.

 49. Olav Gjelten

  Jag lyssnade på Lars Bern i dag. Ingenting har hänt med klimatet de senaste 21 åren och väldigt lite hände dessförinnan.
  Trots det klarar inte politikerna låta bli att babbla om klimatet en enda dag.

  Jo, ett undantag finns förresten, SD. Bara för att inte intressera sig för frågan har det blivit Sveriges mest seriösa parti under 2000-talet. Resten är populister rakt igenom som mer än gärna använder sig av ren skär lögn för att nå framgångar.

 50. Daniel Wiklund

  OT Fossiljägarna ligger inte på latsidan. I dagens Norrbottenskuriren är det ett debattinlägg av Svante Axelsson och Mårten Sohlman ( vd för Bergmaterialindustri). Rubriken är ”Så bygger vi Norrbottens fossilfria infrastruktur”. ”Senast år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt”. ”Klimatförändringarna är en enorm utmaning. Med färdplanen för fossilfri konkurrenskraft visar bergmaterialindustrin i Norrbotten att den tänker vara en del av lösningen”. Då kan vi alltså se fram emot nya miljöavgifter och klimatskatter. Tack Svante för att du ser till att göra Norrbotten fossilfritt, hoppas att du räknar in dig själv där. Som norrbottning sen 70 år är jag tacksam för att du bidrar till att Norrbotten har en ljusnande framtid.

 51. Christer Löfström

  Lästips för Ingemar Nordin och andra Skåningar.

  ”Följer bilskam efter flygskam?”

  ”Är det en effekt av klimataktivisten Greta Thunberg? Jag kan inte se någon annan förklaring än att skåningarna börjar ta mer hållbara beslut. I decennier har bilen varit norm. Den har stått för frihet, självständighet och status.”

  https://www.sydsvenskan.se/2019-05-15/skane-ar-pa-vag-in-i-en-ny-era-dar-bilen-inte-langre-ar-norm-foljer-bilskam-efter-flygskam

 52. Staffan Lindström

  51 Christer Eriksson
  Linus (på linjen?) Eriksson är trafikdirektör på Skånetrafiken…. Samma upplägg som psykologer och ”klimatångest” etc etc Igår dog ju Sven Lindqvist, författaren och i SVT så nämner man bara ”Utrota varenda jävel” av hans böcker… Den SKAMLIGA hjärntvätten är subtil…
  Angående artutrotning har väl en del hört talas om katten Tibbles som ensam utrotade Lyalls gärdsmyg
  på Stephen’s Island i Cooksundet utanför Nya Zeeland…INTE troligen då det fanns ett antal vildkatter där.
  Tibbles var fyrvaktarens katt. (1894)

 53. Olav Gjelten

  Har någon funderat på hur politiken kan gå vidare om den gigantiska katastrofen inte inträffar.

  Då hela politikerkåren varit med om bedrägeriet är det väl för mycket att hoppas på att de skyldiga kommer att ställas inför domstol? Det istället som om nazitidens kriminella med all heder i behåll skulle fått sitta kvar på sina stolar efter 1945, tysta om det lidande de påfört miljoner andra.

  Klimathotsmobben har redan förstört livet för generationer i nutiden. De hade förtjänt en TV-sänt ”nurnbergsprocess” där fattigpensionärer och andra fått vara vittnen till vår tids största brott.

 54. Matz Hedman

  #46 Mats Rosengren

  Det går faktiskt men man behöver i versionen jag har acceptera att månadsmedelvärdena är ok.
  Jag har kollat de stationer som har dagliga data och använt NOAAs regel och inte hittat några fel.
  Som du vet är månadserierna längre än dagserierna och gamla månadsserier kan säker bygga på osäkerheten i form av fel.
  Jag har gjort appen främst för att visa på den stora osäkerheten. Varmaste året någonsin handlar om andra decimalen ovanpå ca 14 grader. Du måste mätmetoderna vara exemplariska.
  Vi talade häromdagen om kolcykeln. Där har man svängningar på ca 10 ovanpå 100-120GtC men dom hävdar man inte är så intressanta. Jag tror inte att forskare så korkade att de inte ser detta utan lägger skulden på filtret mellan dem och oss, klimathotsmaskinen.

  Jag har lite ont om tid under dagen men en idé som jag vill prova. Kan jag sända dig ett Mail under kvällen? Såg att du lade till @ efter ditt namn.

 55. Ingemar Nordin

  Ch-L #51,

  Det är ju en reklamannons, inte någon debattartikel i vanlig mening. Idiotisk analys för övrigt om varför det blir fler passagerare på Skånetrafikens bussar och tåg. Kan det ha något att göra med statliga bränsleskatter och en snabbt ökande befolkning där infrastrukturen inte hunnit med? Vi ser samma sak inom sjukvården där köerna bara växer och tillgängligheten minskar drastiskt. Samtidigt som kommunernas och länens ekonomi blir allt sämre och skattehöjningarna haglar.

 56. Bim

  Hej alla!

  Hörde och såg klimatgurun Johan Rockström på en video.
  Vi har nu gått från Holocen till Anthrocen, alltså vi styr över jordens klimatsystem. Naturen har inget med det att göra längre.

  Dessutom har GP ett reportage om att CO2 halten stigit till 415 PPM.
  Uppgifter hämtade från Mauna Loa på Hawaii. Alltså den numera välkända Keelingkurvan som anses vara grunden för den moderna klimatvetenskapen.

  Vi har ju i färskt minne från Ann L-H:s utmärkta inlägg om Peter Ridd som fick sparken från James Cook Universitetet för att han berättade att Stora Barriärrevet var okej trots att det vitnade ibland, som det alltid gjort.

  Och Anna Wåhlin som kommer hem efter mätningar och påstår att havet stiger normalt, ungefär som de gjort de senaste tiotusen åren.

  Lennart Bengtsson, Lars Bern och massor av andra som totalförbjuds i MSM.

  Då fundera jag: Tänk om gänget som mäter CO2 halten uppe på Mauna Loa plötsligt sa att Keelingkurvan visar en sjunkande tendens, ner till 390 PPM.
  Hade de fått publicera det?

  Tror inte det. Det är ju grunden för den moderna klimatvetenskapen.

  Det är illa ställt med klimatvetenskapen.

 57. Christer Löfström

  #52 o #55
  Jag har mailat artikelförfattaren, Heidi Avellan på Sydsvenskan och Svt Skåne och protesterat mot att ordet skam används för att få uppmärksamhet.

 58. Mats Rosengren

  #46 Matz Hedman
  Detta är en ”auxilary” adress ”matsrosengren@yahoo.de” som fortfarande fungerar, som jag normalt inte använder och som jag kan stänga vid behov. Dit kan du sända ett personligt meddelande! Jag skall titta dit och då och då och sedan ge dig min ”riktiga” adress som jag ständigt bevakar!

 59. Matz Hedman

  #58 Mats Rosengren

  Klokt! Det blir först sent ikväll.

 60. Ivar Andersson

  #53 Olav Gjelten
  ”Har någon funderat på hur politiken kan gå vidare om den gigantiska katastrofen inte inträffar.” Men snart inträffar den.

 61. Lasse

  Kaos i trafiken pga strömavbrott.
  Gäller södra Stockholm.
  Kan vi utesluta solens påverkan?
  Solstorm på väg!
  https://www.youtube.com/watch?v=Zqc3ndLdoOQ

 62. Som ”alla vet” så är koldioxidhalten alltid högst i maj, sedan sjunker den till slutet av september

  men varje år i maj brukar det ha stigit med ungefär 2 ppm

 63. Daniel Wiklund

  Dags att skamvrån får göra comeback. Dom borde finnas på flygplatser, hamnar, bilparkeringar, restauranger som serverar kött, osv. Kanske också kompletterat med dumstrutar. Oj, glömde riksdagen och EU-parlamentet.

 64. Tore Forsgren

  Om klimatet som genom ett under för evigt stannade upp på den perfekta medeltemperaturen skulle många bli besvikna.

  Ett enormt politiskt och medialt tomrum skulle uppstå. Många drömmar och möjligheter skulle försvinna. All värdefull rädsla borta.

  Många skulle plötsligt sakna en strålande framtid.

 65. Olav Gjelten

  Varför är vi nästan bara äldre män i Sverige som är dissidenter tro?

  Att vi äldre är överrepresenterade är lätt att förstå då vi är svårare att kunna bestraffas.

  Gällande kvinnorna: Är det för bara för rida på fördelen att vara just kvinna, förmodligen också med dragning till feminism och miljö som detta märkvärdiga folket också vill vara på ”rätt” sida i klimatfrågan? Tyvärr drar väl det ena det andra med sig.

 66. jax

  #51 Christer Löfström

  Även i Norrbotten satsar man på tågpendling. Det har startats en ny tågpendel mellan Luleå och Boden. Trafiken går bra meddelas det. Sedan första april har det körts 11 dubbelturer varje vardag och över 900 har åkt med pendeln. Det bli mindre än fyra personer per tur. Tilläggas skall att man vill ha fler passagerare, men bilskammen har nog inte hunnit hit ännu.

 67. Staffan Lindström

  66 jax
  Skulle räcka med egentrampad dressin… TÅGSKAM! SKATTESKAM! 🙂

 68. Fredrik S

  jax #66

  Man måste tänka långsiktigt. Om 10 år kanske det är 4-5 gånger så många resenärer. Och det är nog bra för klimatet.

  Läste att det tom för diskussioner om att periodkortet skall gälla för lokaltrafiken också. Det skulle jag ju som kund se som en självklarhet men tuta och kör så löser det sig säkert med tiden. Det är ju bråttom nu.

  Det är bara att ta lite pengar som viktiga miljöpartister som vill till EU brukar säga.

 69. Matz Hedman

  OT,
  Jag vet att det är sent i tråden men jag kan inte sluta att tänka på kolcykeln och biobränslen.
  En bild flög för mig.
  Om vi är överens om att alla de kända och okända processer som ingår i den komplexa kolcykeln har gemensamt att de bromsar upp förloppet och helt bortser från detta har vi ett idealförhållande IN = UT.
  Då kan man se på det som en jonglör. Tillväxtfasen är när man flyttar bollen från ena handen till den andra och hur många bollar man jonglerar motsvarar hur mycket energi man behöver och tillika hur mycket CO2 man tillfört atmosfärens i ett jämviktsläge (som i verkligheten infaller långt senare). Detta är ett absolut best case för biobränslen.
  Hur hjälper det oss klockan 5 i 12?

 70. Håkan Bergman

  Christer L. #51
  No way att det är Greta, jag är faktiskt förvånad att det kommer först nu. Vi som växte upp på 50-60-talet såg fram emot körkortet och att kunna köpa en bedagad PV eller Folka som vi kunde meka själva tills vi hade råd med nåt bättre, svårare än så var det inte. Idag? vilken artonåring har råd att köpa en begagnad bil som klarar alla krav, meka den själv och hålla den rullande? Började jobba som tolvåring 1958 på en bensinmack, standardbeställnngen en lördag kväll var slå i för en tia, regularen kostade nånstans strax över 60 öre då.

  ”I got a hot rod Ford and a two dollar bill
  And I know a spot right over the hill”

  Spår i storstadsregioner, lycka till. Politiker kan prata om höghastighetsbanor, men visa mig den politiker som visar en konkret plan för att faktiskt bygga nya spår i våra storstadsregioner. Nån gång runt mitten av 80-talet kläckte man den geniala idén att lägga ut bombmattor med växlar varhelst man ”upplevde” en kapacitetsbrist. Det är den verklighet vi lever med idag, växlar höjer kapaciteten när dom fungerar, när dom inte fungerar till 100% är det tvärstopp. Trafikverket upprättar varje år en nödplan för vintertrafiken, i den ingår reducerad trafik och ett stort antal låsta växlar.

 71. Olav Gjelten

  # 61 Ivar Andersson

  ”Snart inträffar den gigantiska klimatkatastrofen”.
  Klimatkatastrofer brukar inträffa efter ett kraftigt vulkanutbrott eller om en stor meteor träffar jorden. Det innebär då att vi får KALLARE väder under en tid. Senaste gångarna sådant inträffade var år 1816 och 1867.
  Att vi skulle få en katastrof och kraftigt höjda temperaturer ligger en miljard år inne i framtiden eller så då solen sväller innan den kollapsar.
  Kanske ingenting vi kan åtgärda genom att föra krig mot koldioxiden direkt.

 72. Rolf Mellberg

  Många här på KU uttrycker frustration och ilska, vilket i.o.f.s. är naturligt. Nu tänkte jag dock mana till lite besinning så att tonläget inte blir så uppskruvat att KU som forum kan förlora i trovärdighet.

  Man ska alltid ha ett kritiskt (men även självkritiskt) sinnelag, därför vill jag meddela detta:

  Isutbredningen kan studeras på denna site:
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
  Om man zoomar in där se man att isläget var bättre än på flera år fram till slutet av mars. Sen hände en ganska dramatisk ”skingring” av isarna i arktis och fram till 10 maj var isytan mindre än någonsin. Detta var en plötslig och kraftig förändring i alarmistisk rikning.
  Även om man ser till isens volym, vilket man ser bäst (?) här:
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20190514.png
  så ser man att fram till slutet av mars så var det mer is än förra året men läget har ganska drastiskt försämrats.
  Det trista är att fram till mars såg det VÄLDIGT bra ut för de av oss som hoppas att Valentina Zharkovas (eller andra) teorier visade tecken på att möjligen kunna slå in snart. Men nu har alarmismen igen fått vatten på sin kvarn.
  Även detta med antal ”spotless days” för solfläckar (spaceweather.com) har gjort mig lite besviken på sistone. Just nu ser det ju ut som att rekordnivåerna från 2008 – 2009 inte kommer att överträffas under den nuvarande solfläcksminimum, men det har kanske Valentina Zharkova heller inte förespeglat?

  Slutligen, UAH:s senaste fyra månader har också varit en besvikelse.

  Summa summarum: Kanske dags att sänka tonläget lite tills vi vet mer vartåt det barkar?

 73. Daniel Wiklund

  Det Jan ju med tanke på cyklernas längd dröja tusentals år innan vi vet vart det barkade.

 74. Gunnar Strandell

  Rolf Mellberg #72
  Sten Kaijser har i ett tidigare inlägg skrivit om snabba och långsamma förlopp som har betydelse för temperaturen i den atmosfär värld vi lever i. Men inte ens de snabba är sådana att de senaste månadernas utveckling hos is, temperaturer eller solfläckar går att dra några långsiktiga konsekvenser av. För politiskt agiterande fungerar det, men för mig med den vetenskapliga skolning eller indoktrinering jag fått kvarstår huvudproblemet. Medelvärden hos vädret på tim-, dag-, vecko-, månads- eller årsbasis förändras. Klimatet på 30-, 60- 100- eller 1000-årsbasis förändras.

  Och vi vet inte varför.

  Den bästa förklaringen till det gavs av Edvard Lorents på 1960-talet och startade kaosteorin.

  Väder och klimat är kaotiskt oavsett tidsskala!
  Alla försök att se samband och lägga in dem i datoralgoritmer är därmed lika dödfödda som att förutse utfallet på samtliga rouletter i världen, trots att vi då vet att medelvärdet är 1/37 eller 2/37 till ägaren beroende på om det finns en eller två nollor på hjulet.

  Kom också ihåg att det hjälper inte att systemet är fullständigt deterministiskt som dubbel- eller kaospendeln. När en energinivå kan manifesteras på flera olika sätt går det inte att göra framtidsprognoser ens för ett så enkelt system.

 75. Håkan Bergman

  Rolf M. #72
  Jag brukar inte lägga mig i tramset om isutbredning hit eller dit, eller tillfälliga temperaturvariationer, i atmosfären nota bene, hit eller dit. För isutbredningen lugnar jag mig med följande resonemang, planeten lär ha en yta på i runda slängar 500 miljoner km² 300-350 miljoner km² är hav, jag kan bjuda på en fet marginal där, hur mycket varierar den isfria havsytan? Sov gott.

 76. Jan-Åke

  Jenny Jewerts twitterflöde badar i klimathotstroende klimatmytomani

 77. Håkan Bergman

  Gunnar S. #74
  Roulettägaren klarar sig gott med en nolla på hjulet, den andra nollan står bredvid och betalar. Det enda rouletter duger till är penningtvätt i begränsad skala, har man mycket tvätt får man förlita sig på banken.

 78. Olav Gjelten #65

  ”Varför är vi nästan bara äldre män i Sverige som är dissidenter tro?”

  Svaret på den frågan beror på vem man frågar! Du får nog helt olika svar om du frågar en ung kvinna eller en äldre man.

 79. Christer

  Hoppsan! En artikel i Aftonbladet som inte skriker klimatkatastrof utan är betydligt mer sansad.
  ”Greta hajpen är skogstokig”
  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/kJdBGA/gretahajpen-ar-skogstokig

 80. Matz Hedman

  #79 Christer.
  Tack för länken. Läsvärd och inger lite hopp om att sans fortfarande existerar.

 81. Anders

  OT Såg ni igårkväll Aktuellts förtvivlade försök att försöka förneka att det ligger någon sanning i ett uttalande från SD:s storväxte EU-kandidat Peter ”Nalle” Lundgren. Han sa att de senaste 18 åren har det inte varit någon höjning av jordens medeltemperatur. Då blixtinkallade den faktaresisrenta MSM Kuylenstierna från Stockholm Resilience Inst (eller vad de kallar sig). Då menade han – vilket SVT lade ut i fet text – att temp visst ökat hisnande 0,2-0,3C under den perioden. Och att det visst var en rejäl höjning. Vad ska man söga, tänka eller göra? Anhörigutvandra till Danmark?

 82. Fredrik S

  SVT beskriver Kuylenstierna som klimatexpert och adjungerad professor. Fast de nämnde inte att han är geograf och geolog av någon anledning.

 83. Matz Hedman

  #81 Anders
  Jag gissar att experterna ”glömde” nämna El Nino 2015/2016. Utan den nada.

 84. Fredrik S

  #82 Svar Anders #81

 85. Lars W

  Anders #81

  Jag tror inte det är någon bra idé att utvandra till DK
  Där har klimattrimningen kuggat över totalt och Greta blivit kanoniserad!

 86. Lars W

  Lasse #47
  Vi har inte uppmärksammat biosfärens inverkan på klimatet speciellt mycket här på bloggen.
  Men man kan ju fråga sig om inte den är betydande.
  Förklaring till ”the missing sink”?

 87. Anders

  #85 Lars W
  Suck, då får det bli USA… Där verkar ännu några ha integritet och ryggrad kvar.

  Jag har sagt det förr och säger igen: vilken organism påverkas av en ”global medeltemperatur” som ev höjs någon grad? Allvarligt – föreslå en enda! Så varför är det katastrofläge?? Detta är mest en hälsning till SVT, SR och TV4.

 88. Lasse

  #86
  CO2 per capita ligger på ca 4 ton per capita. Endast en liten del går ner i havet.
  Om denna organism väger ca 100 kg/capita så är det inte en helt obetydlig sänka.
  Lite om hur klimatet påverkat arterna:
  https://notrickszone.com/2019/05/16/recent-studies-indicate-species-extinctions-decline-with-warming-mass-extinction-events-due-to-cooling/
  Lite om hur vi gjorde förr när klimatet inte passade oss:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wcAy4sOcS5M
  1600 talets häxjakt pga dåligt väder!

 89. Bert Nilsson

  Rolf Mellberg #72

  Ja, det kan vara riskabelt att vara alltför självsäker. Jag har funderat på en sak; vi vet ju att medeltemperaturen har ökat, med viss reservation för brister i mätningarna. Vi vet också att ökningen skett genom att det blivit mindre kallt i norr. Dvs mindre djup köld när det är som kallast. Så vad har orsakat den effekten? Ökad solinstrålning? Inte nattetid va? Ökad molnighet? Eller rentav ökad co2-halt?

 90. Lasse

  #89 Bert Nilsson
  Påverkan på Arktis temperatur kommer helt från fuktigare luft vintertid.
  Moln som förhindrar utstrålningen, den strålningsbalans som normalt kan ses här som grön kurva:
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php
  Solen står under horisonten vintertid.
  Sommartid sker det motsatta , moln/dimma förhindrar solljuset att värma upp. Trist väder och kontakt med is och vatten ger förutsägbar temperatur.2-3 grader i alla kurvorna sen 1958.
  Noterbart för klimathotare som vill koppla det till CO2 är att liknande kurvor uppmättes på 1930 talet-en höjd vintertemperatur på flera grader av Hans Ahlman.

 91. Ingemar Nordin

  Bert N #89,

  Men teorin stämmer inte för Antarktis eftersom temperaturen legat ganska stilla där.
  https://notrickszone.com/2017/03/27/20-scientists-no-continent-scale-warming-of-antarctic-temperature-is-evident-in-the-last-century/

 92. Lars Hässler

  Tack! Mycket bra och intressant liten skrivelse. Tonläget ger hopp trots de dystra tider vi lever i där klimatreligionens präster med sin intolerans placerar sund skepticism och vetenskap i människans historiska skräphörna. Jag kan förstå att dessa klimathotsreligiösa tror att människans materiella utveckling mot välstånd är ond och destruktiv för livet på vår jord men jag kommer aldrig att respektera denna religiösa tro utan en hederlig vetenskaplig debatt,

 93. Elof H

  Motfrågan på fråga. 1är: Vilka klimatförändringar avses? Syftar de på temperatur, nederbörd, vindhastigheter, isutbredning, soltimmar, luftfuktighet eller vad? Vilka dataserier är det som avses? Avser de lokalt eller globalt? En fullständigt meningslös fråga som bara den som är totalt oinsatta kan formulera. 99% av de som ”tror” på ”klimatet” har inte en susning om vad det handlar om.