Ökningen av koldioxid i atmosfären

Co2 ökning mars

En del är ju glada för att allt, i alla fall de flesta transporter, står still eftersom de tänker att det är bra för klimatet åtminstone. Jag tänkte därför att jag skulle göra en snabbkoll på hur det ser ut för mars månad. Det går säkert att analysera dessa siffror så mycket mer och djupare så se det som just bara en lägeskoll här och nu. Jag gick in på NOAAs hemsida, laddade ner siffrorna och la en formel för att få fram ökningen av koldioxid i atmosfären under mars månad 2001-2020. Så här ser det ut:

År Månad Uppmätt Ökningstakt
2000 3 370,60
2001 3 372,43 1,83
2002 3 374,12 1,69
2003 3 376,45 2,33
2004 3 378,88 2,43
2005 3 380,77 1,89
2006 3 382,67 1,90
2007 3 384,58 1,91
2008 3 386,03 1,45
2009 3 388,82 2,79
2010 3 391,17 2,35
2011 3 392,60 1,43
2012 3 394,40 1,80
2013 3 397,43 3,03
2014 3 399,77 2,34
2015 3 401,54 1,77
2016 3 404,87 3,33
2017 3 407,22 2,35
2018 3 409,41 2,19
2019 3 411,97 2,56
2020 3 414,50 2,53

Det finns säkert flera orsaker till att vi inte ser någon dramatisk skillnad i ökningstakten, som många hoppats på, där exempelvis vårens ankomst kan vara en orsak. Är den sen på Norra Halvklotet har kanske inte växtligheten kommit igång etc. Men de som tror att ”Moder Jord” just nu inte får lika mycket höjning av koldioxid i atmosfären på grund att de flesta transporter står still har helt enkelt fel. Jag har sett att det är många i sociala media som tror det så det kan vara på sin plats med ett inlägg. Jag kommer givetvis att titta på april också och kanske längre än så beroende på hur det utvecklar sig.

Uppdatering 2020-04-16 11.15:
Gustav föreslog att det kan vara mer intressant att jämföra mars med februari samma år så jag gjorde det. Som ni ser är det en låg ökningstakt i år men faktiskt ännu lägre förra året. Det här blir intressant att följa:

År Månad Uppmätt Månad Uppmätt Ökning
2000 2 369,55 3 370,60 1,05
2001 2 371,51 3 372,43 0,92
2002 2 373,20 3 374,12 0,92
2003 2 375,64 3 376,45 0,81
2004 2 377,87 3 378,88 1,01
2005 2 379,73 3 380,77 1,04
2006 2 382,20 3 382,67 0,47
2007 2 383,90 3 384,58 0,68
2008 2 385,82 3 386,03 0,21
2009 2 387,48 3 388,82 1,34
2010 2 390,20 3 391,17 0,97
2011 2 391,86 3 392,60 0,74
2012 2 393,86 3 394,40 0,54
2013 2 396,80 3 397,43 0,63
2014 2 398,01 3 399,77 1,76
2015 2 400,28 3 401,54 1,26
2016 2 404,12 3 404,87 0,75
2017 2 406,46 3 407,22 0,76
2018 2 408,32 3 409,41 1,09
2019 2 411,75 3 411,97 0,22
2020 2 414,11 3 414,50 0,39

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. S. Andersson

  Jag har också funderat på det här. Om mänskliga utsläpp utgör merparten av ökningen av koldioxidhalten i atmosfären så borde man kunna se att ökningen avtar nu. Om inte borde man väl kunna tolka det som att mänskliga utsläpp inte alls påverkar atmosfärens koldioxidhalt som man tidigare trott? Och därmed faller hela klimatvetenskapen.

  Självfallet finns det faktorer som stör, säsongsvariationer t ex. Men när sådant är bortsorterat borde man kunna se ett rejält hack i kurvan. Eller inte då.

  Jag läste någonstans att klimatgänget nu försökte tona ner ”klimatnyttan” av Coronakrisen. D v s att t ex den flygtrafik som hittills varit så förskräcklig, inte alls skulle ha någon större positiv
  inverkan om planen stod på marken och att tagelskjortorna inte fick tas av. Häpp.

 2. Mats Kälvemark

  Tack Lena för ett intressant inlägg. NOAAS hemsida (länk nedan) ger ytterligare intressant info.
  Länken nedan leder till ett diagram som visar den årsvisa nettoökningen i ppm av atmosfärshalten av
  CO2. Diagrammet ger tydliga bevis för att det finns ett starkt temperaturberoende för ökningstakten.
  Årtal att notera är åren 1991-1994, 1998 och 2015-2016. Vulkanen Pinatubo på Filippinerna hade ett stort utbrott i juni 1991 som mycket väl dokumenterat sänkte den globala temperaturen i flera år. Detta ledde till ett minimum i nettoökningen av CO2 med 0,5 ppm 1993. Starka El Ninjo år har varit 1998 och 2015 – 2016 som lika tydligt har medfört toppar (3 ppm) i nettoökningen. Temperaturens påverkar genom att förorsaka variation i den termiska avgasningen från hav och land som alltså är en mycket väsentlig källa till ökningen av atmosfärshalten.

  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html

 3. Lasse

  Tack Lena K
  Detta visar väl att CO2 har en mer komplicerad tillvaro än direkt från utsläpp i skorsten eller avgasrör till luften. De vackra bilderna från spridningen som finns i din länk visar väl på datormodellernas förmåga att bedra!
  Notricks visar idag att vi har en trend med allt kallare Marsmånader: http://notrickszone.com/

 4. Lars Lundqvist

  Mycket intressant att följa utvecklingen de kommande månaderna.
  Under mars var troligen inte minskningen av fossilbränsle så stor som den är nu. Har sett att oljeförbrukningen kan ha minskat med 20-30%.
  Roy Spencer följer också utveckling på sin blogg
  https://www.drroyspencer.com/2020/04/march-2020-co2-levels-at-mauna-loa-show-no-obvious-effect-from-global-economic-downturn/
  Spencer antyder också i kommentaren till globala temperaturen för mars att den plötsliga minskningen under mars kan bero på radikal minskning av flygtrafiken.
  Här på spanska solkusten började Coronakarantänen för 5 veckor sedan med 2 grader lägre temperatur än normalt och mer än vanligt regn, 200 mm.
  Kan den minskade flygtrafiken påverkar jetströmmarna och därmed vädret?

 5. Thorleif

  Tack Lena, ska bli mycket intressant att följa. För att inte säga en ”gamechanger”?

  WUWT redovisade även de ett diagram (säsongsjusterad) t.o.m mars utan någon signifikant nedgång. Tror det var från Mr Spencer.

 6. Gustav

  Om jag förstår din uträkning rätt så har du inte tittat på ökningen under mars månad, utan från en marsmånad till nästa, dvs hela årets ökning. Eftersom 11 av 12 månader mellan mars 2019 och mars 2020 var opåverkade av pandemin är det kanske inte så konstigt att det inte blir någon större skillnad. Differensen mars – februari varje år borde vara ett intressantare mått.

 7. Hej Lena,

  ett kommande problem är ja att koldioxidhalten sjunker — varje år — mellan maj och oktober. Det finns en viss risk för att alarmister låtsas som om de inte visste det utan kommer att låtsas hävda att en sjunkand koldioxid ”just i år” beror på minskat flygande m.m.

 8. Rolf Mellberg

  #2 Mats

  Håller med med följande reservation: Det är lite vilseledande att prata om havens avgsning som jag ser det. Det handlar i stället om variation i havens absorption. Kyla – mer absorption, värme – mindre. Lars-Eric Bjerke har övertygat mig om att det är rätt länge sen haven avgasade netto.

  Annars så har den här krisen den goda följden att en massa data nu samlas in så att förståelsen ökar vad gäller klimatvetenskapen, speciellt vad gäller atmosfären.
  Jag väntar mig i alla fall ett litet hack i kurvan vad gäller CO2 men det ser jag inte som någon väsentlig fråga.

 9. Per I

  Det där är intressant. Får se om det går att dra några slutsatser av det. All CO2 kan inte förklaras med utsläpp. Det finns ju ytterligare en kolsänka som bidrar som ingen har koll på.
  Reagerade på de 22 forskare som i debattartikel kritiserade FHM för sättet att hantera Corona. Forskarna är alltså inte överens om vad som är bäst. Detsamma gäller naturligtvis för nånting så komplicerat som klimatteorierna. Dom som har avvikande uppfattning får eller vågar inte komma till tals så det uppfattas som de inte finns. Det finns ingen konsensus bland forskarna. De som säger det ljuger eller vet inte bättre.
  Här är en statlig myndighet som drar långtgående växlar på svaga vetenskapliga grunder:
  https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/
  Partikelutsläppen orsakade avbrott i uppvärmningen 1945 till 1975. Första gången jag läser det. Ska vi tro på det? I ett så komplicerat ämne framställer de det som de har full koll på allt. Men författaren följer vedertagna mallen för att skriva om klimatet så därför slinker det igenom.

 10. Gustav
  Ja du kanske har rätt faktiskt. De har en daglig tabell också. Det där får jag fundera på.

 11. Robert Norling

  Tittade på aktivistiska SVT:s morgonprogram och där förklarade meteorologen Per-Erik att mars var väldigt varmt. Djupröda färger – som skulle indikera fasansfull uppvärmning – på kartorna för Skandinavien och bort över Ryssland.
  Lite i förbigående att det varit kallt på några ställen.

 12. S. Andersson

  #8 Rolf Mellberg
  Men om det inte blir ett hack i kurvan får man väl ändå anse saken som avklarad? Då är det inte människan som ligger bakom temperaturökningarna.

 13. Per I

  #Robert Norling
  Det borde inte överraska honom. De västliga varma vindar som blåst över Sverige hela vintern fortsätter österut.

 14. Bengt Abelsson

  # 11
  Mer blåljug.
  På TV4, alldeles nyss, framträdde rn meteorolog, (Erland…?)om luftföroreningar i Kina just nu.
  ….tusentals miljoner dör…..
  Inge reaktion från ”journalisten”

 15. Thorleif

  @9 Per I

  Reaktionen på kritiken från de 22 forskarna är intressant. Alltså avfärdandet istället för bemötande i sakfrågorna. Ödmjukhet och sakdebatt när dammet lagt sig hade varit en bättre reaktion av myndigheten. Allmänheten inkl etablissemanget hoppas nu på att Sverige’s väg visar sig vara bäst (vilket jag också anser men den är ändå för hård i flera avsseenden). Kritiken handlar främst om misslyckandena för de utsatta, t.ex de äldre och redan sjuka. En skandal i sig men i grunden handlar den om brist på handlingsberedskap inkl planer och utrustning. Men detsamma gäller hela världen tycks det. Trump gör helt rätt som stramar åt pengakranen till WHO. Vi måste gå till botten med hur FHM i februari ansåg att detta virus inte var något att bry sig om och att det inte skulle komma hit. Vi kan inte bara skylla på Kina t.ex. WHO har ju varnat senaste i september 2019 för ett virus-utbrott. Och EU’s egen bevakningsmyndighet i Stockholm för 600 Miljoner Sek årligen!

  (Den falska) stoltheten om Sveriges väg visar sig bäst ska inte underskattas när det gäller maktens (politiker och vårdansvariga) framgångar och misslyckanden. Samtidigt måste det upp på bordet en sakdiskussion om vetenskaplig fakta kring virusets verkliga egenskaper (orsak&verkan), PCR-testen inkl andra test och de avlidnas sjukdomshistoria för att inte tala om alternativa behandlingsmetoder (när bara döden är ett alternativ). Vi måste också diskutera tidigare års säsongsinfluensor och dess återkommande dödlighet (ångestfyllda kvävning av äldre och sjuka)i men som skett i total medial tysthet.

  Covid-19 tycks vara aningen allvarligare jmf med de återkommande typ A flunsorna. Men hur mycket?

  I eftermiddag får vi besked ang V15.

  https://www.euromomo.eu/

 16. Per I

  Förmodligen är skillnaden så liten att det inte går dra några slutsatser av den här Coronarelaterade minskningen av utsläpp. Enligt Manua Loas grafer så varierar det ca 7 ppm mellan sommar vinter och 2,5 ppm i snitt ökning varje år. Det verkar som värdena ovan är på årsbasis. En månads förändring blir väldigt liten och kommer kunna anses ingå i den naturliga variationen. Men den som överlever får se.

 17. Lasse

  #14 Bengt
  Såg just en film från denna site: http://www.co2science.org/
  Vårt beroende av fossil energi är stort.
  De som vill minska detta beroende måste ha väldigt goda skäl.
  17 ggr större human närvaro idag jämfört med för hundra år sen!
  Men det innebär också att fler dör 🙂

  CO2 även i andra bloggar: https://detgodasamhallet.com/2020/04/16/gastskribent-gosta-walin-valkomna-koldioxiden/

 18. Anders Rasmusson

  Förbränning av fossila bränsle har, under de senaste decennierna, medfört koldioxidutsläpp motsvarande 4 till 5 ppm/år ökning i atmosfären. Den uppmätta ökningen har varit 2 till 3 ppm/år, dvs naturen binder mer koldioxid än den släpper.

  Någon månads måttligt reducerat koldioxidutsläpp kommer att ge en obetydlig ändring koldioxidhalten.

  Med vänlig
  Anders Rasmusson

 19. Robert Norling

  #15 Thorleif
  I Stockholms län var det enligt SCB 584 personer som dog vecka 14, den vecka som avslutades den femte april. Genomsnittet för åren 2015-2019 låg på 313 döda under vecka 14. Under vissa vintrar skördar influensan många liv, men i april brukar influensasäsongen vara över.

  Statistiken från SCB visar att även Södermanland är hårt drabbat av covid-19. Under vecka 14 var det 103 personer som dog i Södermanland. Detta kan jämföras med åren 2015-2019 då i genomsnitt 57 personer dog vecka 14.

 20. Håkan Bergman

  Thorleif #15
  Men det verkliga problemet är politikernas misskötsel av ekonomi och beredskap för såna här händelser, och det gäller i stort sett alla politiker, men några har oturen att stå där vid rodret när skiten träffar fläkten. Undrar om inte det här kan vara en möjlig vändpunkt:
  https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-matt-hancock-social-care-worker-badge-nhs-of-all-the-things-that-longsuffering-social-a9467631.html

 21. Robert Norling

  #20 Håkan B.
  Håller med dig helt och hållet.
  Men vill tillägga att våra styrande har haft helt fel fokus i ett flertal frågor och låtit slantarna rulla helt ohämmat.
  Kan man hoppas på en tillnyktring i framtiden…..

 22. Thorleif

  @16 Per I

  Partikelinverkan!

  Alltså i mindre skala de aerosoler (partilarna klibbar fast vid ) som särskilt på morgnar/förmiddagarna bildar ett kylande skikt (inversion) innan solen värmt tillräckligt länge och upplöst skiktet? Fenomenet är särskilt tydligt kring städer med kringliggande bergighet. Antar att det är meteorologernas bidrag till denna hypotes eller påstående om ”undertryckt uppvärmning” för global tillämpning på moln och luften i allmänhet!

 23. Per I

  #15 Thorleif
  Man kanske hade kunnat hindra viruset men bara tillfälligt med att kolla alla inresande på Arlanda. Det går inte att isolera sig när det är allmänt spritt. Så jag tror också på svenska sättet, det får sprida sig under kontrollerade former när inget vaccin finns. Hembesök av hemtjänst och äldrevård måste diskuteras eftersom gamla dör i influensa varje år. Ca 100 fler per månad dör i januari till april. Juni har lägst dödlighet. Influensa alltså. Är det så bra med hemtjänstbolag med timanställda? Och större möjlighet att hindra besök på äldreboende under influensatider. Hur kan det accepteras att gamla dör i influensa annars men inte nu? Såna saker måste upp på bordet.

 24. Thorleif

  @19 Robert Norling

  Givetvis kan vi förutsätta att fler insjuknar och dör senare på säsongen än under de vanliga flunsorna. Men det beror enkom på att vi antagligen från början saknar antikroppar eller unik immunitet för just covid-19 samt att vi infört fördröjande flockimmunitetsskydd pga brister inom sjukvården etc. Symtomatiskt borde också flera drabbas då covid-19 uppenbarligen enligt ovan är mer smittsam! Detta innebär inte att vi redan nu kan fastslå covid-19 är en allvarligt farligare sjukdom än typ A flunsa efter att befolkningen erhållit ev flockimmunitet etc. Samtidigt har sannolikt fler redan varit sjuka under asymtomatisk diagnos och varit smittbärare.

 25. Thorleif

  @20 Håkan Bergman

  Ja, hedras ska de som hedras bör

 26. Thorleif

  @23 Per I

  Allt handlar om kontroll och att identifiera var patient noll kan dyka upp. Inte om att vi ska tro att vi kan hålla borta smittan inkl död i det långa loppet. Alla drabbas och ska antagligen drabbas men så lindrigt som möjligt vilket innefattar att inte förstöra ekonomin eftersom det riskerar att förstöra mer än sjukdomen i sig.

 27. Mats Kälvemark

  #8 Rolf
  ” Det är lite vilseledande att prata om havens avgasning som jag ser det. Det handlar i stället om variation i havens absorption. Kyla – mer absorption, värme – mindre.”
  Fossilt koldioxid är bara en mindre del av de ”uppåtgående” flödena i kolcyklen från jorden till atmosfären, närmare bestämt ca 4% enligt IPCC AR4. 96% kommer från hav och land i icke slutna flöden med avgasning och absorption. Lösligheten av CO2 i havsvatten är temperaturberoende så variation i temperatur ger upphov till ökad absorption vid sjunkande temperatur men också med säkerhet avgasning vid ökande temperatur.
  Jämför med det klassiska experimentet att låta en öppnad läskflaska tas ut i rumstemperatur från kylskåpstemperatur Eller jämför med sambandet mellan temperatur och CO2-halt i de klassiska iskärnorna från Vostok över ett tidsspann på 400000 år, 4 glacialer och 5 interglacialer, huvuddelen långt före att fossilt CO2 fanns med.

 28. Anders Rasmusson

  Antag att de naturliga flödena av koldioxid till atmosfären beräknas ge en ökning om 100 ppm/år och de antropogena ge 4,5 ppm/år. Eftersom den uppmätta haltökningen endast är 2,5 ppm/år blir de naturliga flödena från atmosfären 102 ppm/år, dvs. naturen binder mer koldioxid än den släpper.

  Om de antropogena koldioxidutsläppen plötsligt helt upphör kommer koldioxidhalten i atmosfären att initialt minska med 2 ppm/år.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 29. Lars Cornell

  #23 och #19, Följande är BRA,
  ”Hur kan det accepteras att gamla dör i influensa annars men inte nu? Såna saker måste upp på bordet”

 30. Enough

  En generell fråga:

  Är mätmetoderna av CO2 så exakta, att de går att anger med 1/100-dels noggrannhetssiffa, i detta fall 1/100 ppm?

  Vad gäller analysen över hela jordklotet, är man säker på det representativa att låta mätningen i Hawaii utgöra ett säkert medelvärde för hela klotet?

  Jag inser att det kan vara representativt vid stabila förhållanden, men är skeptisk till att t.ex. stora förändringar av CO2-värden i Europa slår igenom väldigt snabbt i Hawaii, det har med gasers blandning att göra, jag är hyfsat bildad i kemi, men inte så i detalj att jag ser hur snabbt olika lokala förändringar sprider sig världen över.

  Är det inte så, att det kommer att vara stora eftersläpningar i lokala förändringar i gassammansättningen i atmosfären, är det veckor, månader eller år?

 31. Enough

  …..menade stora eftersläpningar för en sorts etablerad ”bulk-atmosfär” som en någorlunda genomsnittlig sammansättning, lokalt kommer det ju att skilja hela tiden……

 32. Enough #30,31

  Poängen med Mauna Loa är att man behöver inga medelvärden. Förändringar år till år syns,

  men det finns naturligtvis en viss eftersläpning. Jag föreställer mig att det handlar om ett par veckor.

  Det är ju framför allt de årliga variationerna där koncentrationen är som högst i början av maj och lägst någon gång i oktober. Eftersom Mauna Loa ligger ”mitt i Stilla Havet”, så bör det som händer i norra Stilla Havet ha minst eftersläpning och jag tror att Hawai ligger så långt norrut att det är västliga vindar som dominerar. Det borde innebära att Nordamerika är den del av norra halvkotet som har störst eftersläpning (på norra halklotet). Sedan har luft lite svårt att passera ekvatorn, så att det kan vara stor eftersläpning av förändringar på södra halvklotet, kanske t.o.m. från södra Stilla Havet.

  Jag kan föreställa mig att på vissa håll över land sjunker koldioxidhalten snabbare än vid Mauna Loa när det växer som snabbast på försokmmaren. Däremot tror jag inte att vår förbränning spelar lika stor roll som växternas fotosyntes.

 33. Enough

  Sten #32,
  ”Poängen med Mauna Loa är att man behöver inga medelvärden. Förändringar år till år syns”

  Ja, det var just därför jag ifrågasatte att räkna med 1/100 av ppm i noggrannhet över någon månad…..i min enkla värld får jag inte ihop att mätresultatet på Hawaii skulle kunna fånga upp variationer från övriga delar av jordklotet på så kort tid…..

  Har jag missuppfattat grundiden med inlägget att mäta februari/mars och kanske april i år, och jämföra med tidigare år?

 34. Enough

  …….och, Sten, du beskriver en möjlig strömning av luft i olika riktningar, det besvarar inte min fråga/fundering om blandning till kemisk jämvikt, hur lång tid tar det för en bestämd mängd gas att bli utjämnad i hela atmosfären, blir en något spetsigare fråga.

 35. Jonas R

  Om man antar att all ökning av koldioxid kommer från havets uppvärmning.

  Ökningen av atmosfärens koldioxidhalt ( per år)
  Förhåller sig till pacific oceans vertical mean temperature anomaly 0-100m depth NOAA som
  ökning ( ppm) = 2,7338ppm*dT+1,353ppm
  där dT är årets temperaturavvikelsen, dT = 0 ligger vid 1979

  1,353 kommer från att även 1979 ökade koldioxiden
  Om nuvarande temp anomaly ( 0,478 grC) skulle ligga kvar på samma nivå fram till 2099 så skulle koldioxidhalten då ha fördubblats från 1958

 36. Enough

  Tack Jonas R. #35

  Jag tolkar ditt svar som att all ”naturlig” CO2 i cirkulation i koldioxidens kretslopp ger någorlunda konstanta värden året om, köper det resonemanget helt, men, nu var ju min fråga om det gick att mäta antropogen minskning, världen över, med ett så kort tidsintervall som någon månad.

  Är det andra som förstått min fråga, svara gärna då, för jag har tvivel om att minskade lokala CO2-utsläpp världen runt, visar sig i mätningar på Hawaii med 1/100 av ppm på kort tid. Någon som ännu inte förstått frågan?? Läs då mina inlägg tillbaka, #30,31,33 och 34.

 37. Lars-Eric Bjerke

  #32 Sten Kaijser och #33 Enough

  NASA har gjort flera animeringar av hur koldioxid sprids i atmosfären över klotet. En av dem är denna:
  https://www.youtube.com/watch?v=SHzRBMBVu-4

 38. Lars-Eric Bjerke

  #27 Mats Kälvemark,
  ”Lösligheten av CO2 i havsvatten är temperaturberoende så variation i temperatur ger upphov till ökad absorption vid sjunkande temperatur men också med säkerhet avgasning vid ökande temperatur.”

  Drivkraften för flöde av koldioxid mellan atmosfär till hav kan uttryckas som skillnaden, ∆pCO2, mellan koldioxidens partialtryck i luften och dess jämviktstryck i det aktuella havsvattnet. Om det förra är störst går överföringen från luft till hav. Om det förra är mindre går överföringen från hav till luft.
  Koldioxids löslighet vid de partialtryck vi har i atmosfären på senare tid är ca 5 ml/l vid 0 C och 3 ml/l vid 20 C. Om vi höjer temperaturen 1 C kommer lösligheten att minska med ca 0,1 ml/l eller ca 2,5 %. Om vi däremot i stället höjer koldioxidhalten i atmosfären från 310 ppm (v) till 410 ppm (v) ökar partialtrycket med 100/310 = 32 % och därmed också lösligheten med 32 %. Man ser alltså att den ökande koldioxidhalten i atmosfären lätt håller emot de små temperaturhöjningar vi haft sen 60-talet och att vi därför inte har haft någon nettotransport från haven till atmosfären.
  Detta stöds också av att haven försuras (blir mindre basiska) år från år.

 39. Lars-Eric B #37,38

  Tack för länken

  Enough, indirekt svarar jag på din fråga i och med att jag skriver att eftersom människans förbränning utgör en sådan liten del av all koldioxid i atmosfären så tror inte jag heller att det går att påvisa en förändring under kort tid.

 40. Ulf

  Svar 20

  Nog är det stor skillnad på politiker och politiker. Lika trygg som man kände sig med Anders Borg 2008 lika otrygg känner man sig med Magdalena Andersson 2020. Det viktiga i denna kris är i längden faktiskt finanspolitiken. Den har fungerat extremt dåligt hittills. Den fungerade extremt bra 2008. Verkar mest handla om att hitta syndabockar och slippa ansvar själva. Sedan kan Löfven sitta och gaggla bäst han vill med diverse moralismer och sitt prat om månader. Just nu känns det som att han aldrig vill lämna denna underbara Coronaperiod då hans siffror gick rakt upp av någon helt outgrundlig anledning. Ännu mer extremt blir det i Frankrike där Macron verkligen är ett stort skämt jämfört med Sarkosy 2008. Så nej politiker är långtifrån samma.

 41. Jonas R

  #36
  Om koldioxidnivån ( monthly average) inte har sin topp i maj så vore det ovanligt,

 42. Mer virus så blir det kanske mindre koldioxid. Då blir ju miljöpartisterna glada. Då kommer vädret att bli mycket bättre här i Norrbotten, det har ju Isabella L lovat. Då behövs inga fler klimatmöten. Då har vi snart uppnått det ideala klimatet, där alla blir glada. Då behövs inga fler klimatförändringar. Då har evolutionen gjort sitt, en ny tideräkning börjar. Tänk vad en mikrob som mäts i nanometer kan åstadkomma.

 43. Gunnar Strandell

  Enough #36
  Du är rätt ute mot bakgrund av att mätningarna har rätt mycket svängningar. I april var det värst mellan 8:e och 10:e med ett omfång på 5 ppm.
  Det som ritas som ett smalt streck i de flesta diagram är egentligen ett bredare band som kan anas genom att klicka på ”Last 1 Year”.
  Signalen verkar vara stökigast under mars-april.

  Länk:
  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html

 44. Gunnar Strandell

  Ulf #40
  Citat:
  ”hans siffror gick rakt upp av någon helt outgrundlig anledning”
  Min hypotes:
  Opinionsinstituten frågar väl om vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag.
  Om man inte vill ha val och förändring när tillvaron är ur led, är det bäst att låta det politiska vara status quo. 😉

 45. jensen

  Angående en tidigare undran hur ” backradiation ” beräknas värma haven, vidgas kunskapen enligt bifogad länk.

  https://notrickszone.com/2020/04/16/scientists-find-a-co2-impact-on-ocean-heat-content-changes-amounts-to-0-049-at-most/
  Eller?

 46. Fredrik S

  Ulf #40

  Glöm inte Åsa-Nisse kommunisten vi har till finansmarknadsminister. Honom borde sätta på en elcykel med tusenårsbatteri och skicka iväg någonstans omedelbart.

 47. Fredrik S

  Lite OT kanske men Alestig i SVD om luft, han gillar att skriva om mätningar som visa hur luftpartiklarna minskar för att folk sitter hemma och har ångest.

  Fast sista stycket , ”Globalt sett beräknar forskare att kvävedioxid och andra luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen, som mikroskopiska partiklar, orsakar över 3 miljoner människors förtida död varje år.” , är fake news vilket hans länk även bekräftar.

  Eller är jag inte tillräckligt alarmistisk för att förstå rätt? Eller är tex ved och växtavfall fossilt?

  Kan det vara så att han vi förvilla läsarna?

  https://www.svd.se/satellitbilder-visar-kraftig-utslappsminskning-i-usa/i/senaste

 48. Fredrik S

  #47

  Länk funkar i inkognito alt privat läge i webbläsaren för tillfället glömde jag skriva.

 49. Enough

  Sten #39, Gunnar #43,

  Tack för era svar, min slutsats blir att man precis som dödsfall i den aktuella Coronapandemin måste vänta med ”bokslut” av antal döda tills årets siffror blir klara, så måste man vänta ut årets medelsiffror för CO2 för att ev. kunna se några effekter, och inte ens då kan man förmodligen helt säkert bestämma effekter.

  Det är ju alldeles uppenbart att människans tillskott är ett brus i ett mycket stort och komplicerat flöde, det är patetiskt att så mycket resurser har lagts på att försöka påvisa påverkan från ett relativt litet flöde i hela CO2-utbytet, istället för att försöka förstå hur huvudflödena arbetar……..

 50. Mats Kälvemark

  #38 Lars-Eric
  Ditt resonemang kring jämvikt mellan hav och luft och temperaturberoendet är säkert korrekt i ideala situationer i laboratoriemiljö och du pratar tidsutdräkter om 60 år eller mer. God tid för jämvikt att ställa in sig. Verkligheten är inte laboratoriemiljö utan betydligt mer komplicerad. De facto ser du en variation i den årliga nettoökningen av atmosfärshalten av CO2 från 0,5 ppm till 3 ppm med stark och koppling till variationen i den globala temperaturen och den måste kunna förklaras. Det du säger indirekt är att det inte beror på termisk avgasning från haven. Då måste det handla om avgasning från ”land” från förmultningsprocesser, tinande permafrost etc. som går snabbare vid ökad temperatur. För de fossila utsläppen varierar ju inte på motsvarande sätt och de är som sagt enligt IPCC:s kolcykel (AR4) ca 4% av flödet. ”Hav” svarar för ca 40% och ”land” för ca 55%.

 51. Johan Montelius

  #38 Lars-Eric Bjerke

  Varifrån kommer då den ökning vi har sett?

 52. Patrik

  #50
  Snarare är det ganska snabba förlopp när det gäller jämvikt mellan ”ythavet” och CO2. Ole Humlum mfl har visat det i bra artiklar där halten CO2 följer yttemperaturen i haven på ett mycket övertygande sätt.

 53. Lasse

  #51
  Ökningen ger i alla fall en grönare värld.
  Kan det inte finnas ett tillskott från en allt grönare planet. Det verkar på denna video finnas en stor kapacitet i norra barrskogsbältet, där CO2 överskott äts upp under sommarperioden.
  I områden där naturen helt växlar mellan sommar och vinter.
  https://www.youtube.com/watch?v=x1SgmFa0r04

  Där uppe håller Mosaic till och försöker forska lite om hur klimatet påverkas av förändringarna.
  https://follow.mosaic-expedition.org/
  Isens rörelse har överraskat dem!

 54. Jonas

  #45 Jag läste igenom artikeln. Verkar som att huvudpoängen är att vatten kan absorbera IR utan att skicka ut den direkt. Om man ska vara elak så verkar det som artikelförfattarna har lyckats bevisa att det går och värma vatten i en mikrovågsugn.
  Som jag förstår är deras slutsats är att haven kan lagra IR, d.v.s. att en liten ökning av IR ”forcing” ger en ackumulerad effekt på havens temperatur.
  Samma bild ??

 55. Ulf

  Det man kan konstatera är att det ställs väldigt mycket högre krav på ledarskapet i USA än i Sverige. Trump åker på mycket kritik för att reagerat långsamt men var inte långsammare än andra länder. Regeringen i Sverige slipper helt kritik fast man inte alls reagerade snabbare än USA. Om man nu överhuvudtaget kan sägas ha reagerat. USA lanserade mycket kraftfull finanspolitik snabbt. Sverige lanserade ett skämt. Nu lanserar USA en plan för att öppna igen. Löfven och Lövin pratar om månader och maratonlopp, någon plan finns inte. Som tur är verkar FHM ha en, men på senare tid har Löfvens moralismer smugits in i planerna. Hoppas FHM kan hålla regeringen stången.
  USA har snabbt fått fram tester mm och nu ryktas även om läkemedel. I Sverige går allt mycket långsamt. Tänk vad bra det vore om alla som tror sig haft covid 19 kunde testa sig inte minst sjukvårdspersonal och äldreomsorgspersonal.
  Trots att USA har fått in viruset i en storstad som NY, vilket är oerhört mycket besvärligare att hantera än Stockholm, så har man lägre dödstal än Sverige hittills.
  Trots alla fakta beskrivs situationen i USA som nattsvart med omfattande kritik mot Vita Huset. I Sverige riktas däremot ingen kritik mot regeringen i princip, trots ett historiskt uselt ledarskap. Något är kolossalt fel. Jag tror också man är något på spåren här kopplat till klimattramset och varför det är så oerhört mycket lättare att sälja in i Sverige jämfört med i USA. Förutom media tycks stora delar av Sveriges befolkning ha noll koll på hur en samhällsekonomi fungerar. I USA verkar folk begripa var levnadsstandarden kommer ifrån, i Sverige tycks folk tro att den kommer ifrån himlen.

 56. Oso Polar (@hermanwahsletn)

  Ralph Keeling, professor vid Scripps Institution of Oceanography, son till Charles Keeling, uttalade sig om huruvida Coronavirus påverkar klimatet. Charles Keeling var den som började mäta CO2 vid Mauna Loa på Hawaii. Ralph Keeling uppskattar att om förbrukningen av fossil energi minskar 10% under ett helt år så skulle det bara leda till en minskning av CO2 med 0,5 ppm.
  Svårt att avläsa då årsvariationen är kring 7 ppm.

 57. Hasse H.

  Anders Rasmusson #28

  Hej Anders. Gissar att jag haft din far med samma namn som du som lärare på KTH? Och att du gått i din fars fotspår fast på CTH?

  Alltnog, frågan gällde den årliga tillförseln av koldioxid till atmosfären och det faktum att 2% är till synes ”oförklarade”.

  Jorden blirdock bevisligen grönare. Växtmassan ökar år från år. Detta borde kunna förklara åtminstone en del av den skillnad du tar upp.

  Hälsningar Hans

 58. Lars-Eric Bjerke

  #50 Mats Kälvemark,
  Det är ju väl känt från kolcykeln att det är stor årlig omsättning av koldioxid mellan växtlighet/hav och atmosfär, kanske 50 gånger större än det som sedan netto lagras i växtlighet/hav. Det jag vill visa är att det kraftigt ökade partialtrycket av koldioxid i atmosfären netto främjar inlösning av koldioxid i haven mycket mer än den lilla ökande havstemperaturen befrämjar avgasning.
  Hur förklarar du annars att haven försuras (blir mindre basiska) år från år och vart tar annars koldioxiden från fossileldningen vägen?

 59. Lars-Eric Bjerke

  #Johan Montelius,
  ”Varifrån kommer då den ökning vi har sett?”

  Ökning av vad?

 60. Robert Norling

  # 56 Oso Polar
  ”Ralph Keeling uppskattar att om förbrukningen av fossil energi minskar 10% under ett helt år så skulle det bara leda till en minskning av CO2 med 0,5 ppm.”

  Då borde Sveriges klimathysteriker förklara hur mycket vårt land skulle kunna påverka det globala CO2 med att stänga ner landet eller ställa om som de säger.
  Kostnader som är enorma till absolut ingen nytta.
  När dessutom vårt land redan är – i runda slängar – CO2 neutrala tack vare våra stora områden av skogar.

  Såg igår på TV4 nyheter att Vattenfall har fräckheten att i pandemins täcken vilja sänka entreprenörernas arvoden med 20%.
  Som argumentering påstod Vattenfall att förbrukningen fallit.
  Men det stämmer absolut inte.
  Under denna vecka har landets förbrukning av el tvärt om ökat högst påtagligt.
  Väldigt lågt av ett statligt bolag att ta rygg bakom en pandemi.
  Svaret för de dåliga siffrorna för elproducenterna är att vindkraften har byggts ut för mycket med en kraftig överproduktion i den norra delen av landet.
  Vissa perioder har vindkraften haft i stort samma produktion som kärnkraften i vårt land och ska vi vara snälla så kan man ju skylla på att det blåser.

 61. Robert Norling

  ”Hur förklarar du annars att haven försuras (blir mindre basiska) år från år och vart tar annars koldioxiden från fossileldningen vägen?”
  Om nu haven blir surare så måste väl det tyda på att det gasas ut CO2 till atmosfären?

 62. Anders Rasmusson

  #57 Hasse

  Haj, som du säger hade/har jag en namne på KTH/CTH. Jag läste samma ämne, kemisk apparatteknik, dock på LTH och vi är inte i släkt (vad jag vet).

  Eftersom de antropogena koldioxidutsläppen till atmosfären beräknas ge en ökning om ca. 4,5 ppm/år men den uppmätta ökningen endast är ca. 2,5 ppm/år så upptages skillnaden, 2 ppm/år, av land och hav (2/4,5*100=44 % av de antropogena koldioxidutsläppen upptages av land och hav).

  Överlagrat på den årliga ökningen finns den vågformiga årstidsvariationen.

  Se även #18 och #28.

  Med vänlig
  Anders Rasmusson

 63. Mats Kälvemark

  #58 Lars-Eric
  Ingen påstår att fossileldningen inte ökar på atmosfärshalten men det är inte hela förklaringen. Kanske 50%? Det finns ett snabbt temperaturberoende för den årliga nettoökningen som de återstår för dig att förklara om det inte har med avgasning från hav att göra.
  # 52 Patrik anger: Snarare är det ganska snabba förlopp när det gäller jämvikt mellan ”ythavet” och CO2. Ole Humlum mfl har visat det i bra artiklar där halten CO2 följer yttemperaturen i haven på ett mycket övertygande sätt.
  Vänligen kolla Humlums artikel: https://www.researchgate.net/publication/257343053_The_phase_relation_between_atmospheric_carbon_dioxide_and_global_temperature

 64. Det var lättare förr. Då kollade man vilken temperatur det var. Och eventuell nederbörd och vindar. Nu ska man först kolla partrialtrycket av koldioxiden i atmosfären. Även ppm-et ska kollas. Och förändringen av flödet av koldioxiden mellan atmosfär til hav. Kan ju behöva påpekas att nästan hela världen är osynlig för våra ögon trots våra allra starkaste lampor,och vi kan inte höra mer än en liten smula av ljudet av det med öronen och inte känna dess subtila strukturer med fingrarna. Även med alla våra instrument, långa rör högt upp på berg och ett Hubbleteleskop i rymden, är vi blinda för de otaliga komplexa energier som virvlar och vibrerar och slamrar runt oss dag och natt, år ut och år in, årtusenden ut och årtusenden in. Just nu skiner solen i Luleå, man blir lättroad när solen skiner.

 65. Guy

  Daniel Wiklund #64

  Du har rätt. Det var lättare förr. Då fanns det kalla vintrar och mindre kalla vintrar. Varma somrar och mindre varma somrar. Skulle ingen forskare berätta för mej att det blivit varmare, visste jag det inte. Däremot får ingen forskare mej att tro på havsnivåhöjningen (lokalt), för den har jag inte sett röken av.

  Nu är det april, vilket visas av att solen skiner och snön vräker ner.

 66. Lasse

  Lite om CO2 och vattenuppvärmning.
  (samt molnens större inverkan än CO2)
  https://notrickszone.com/2020/04/16/scientists-find-a-co2-impact-on-ocean-heat-content-changes-amounts-to-0-049-at-most/#comments

 67. Ingemar Nordin

  Lasse #66,

  Att den långvågiga strålningen (från bl.a. backradiation från CO2) inte tränger ner särskilt djupt i havsvattnet är ju känt fysikaliskt faktum sedan länge. I din länk på NoTricksZone så hävdas det att värmestrålningen endast når ned 0,01 mm (!). Hur i hela friden kan då koldioxiden åstadkomma en global uppvärmning???

 68. Lasse

  #67 Ingemar N
  Den tolkningen är nog inte skriven i sten.
  Det jag fokuserade på är molnens stora betydelse jämfört med CO2*2 eller CO2*3

 69. Håkan Bergman

  #66, 67
  Men dom där 0.01 mm är inte samma vatten hela tiden, åtminstone i tropikerna blir det vattnet rätt snabbt vattenånga och sen finns det ett nytt 0.01 mm lager att värma till vattenånga, och om och om igen.

 70. Hejsan,
  Ja vår nyhetsrobot uppmärksammade detta också med följande artikel https://adogio.com/sv/2020-04-01.b749ed38c78f44fc9d71a7c3c8e1bf33

 71. #63 Mats Kälvemark,
  ”Ingen påstår att fossileldningen inte ökar på atmosfärshalten men det är inte hela förklaringen. Kanske 50%? Det finns ett snabbt temperaturberoende för den årliga nettoökningen, som de återstår för dig att förklara om det inte har med avgasning från hav att göra.
  Det pågår hela tiden ett stort utbyte mellan av koldioxid mellan atmosfär och hav plus växtlighet på land. Årligen är utbytet av storleksordningen 50 gånger mer än nettoinlösningen av koldioxid. Speciellt då det är växtsäsong på norra halvklotet upptas en hel del koldioxid av växterna på land. I haven så inlöses koldioxid främst vid polerna medan den mesta avgasningen sker i varmare hav. Om havstemperaturen ökar sker större avgasning främst i de varmare haven. Nu då havens medelyttemperatur har ökat med kanske en grad har avgasningen i medel ökat ca 2,5 % medan det ökade partialtrycket av koldioxid i atmosfären netto ökat inlösningen med 32 %. Nettoresultatet över året blir alltså en nettoinlösning av koldioxid.

  På mina frågor svarade du att en del av koldioxiden blir kvar i atmosfären. Vart tar resten vägen om det inte absorberas av växtlighet eller löses i haven. Du svarade inte på varför haven försuras.

 72. #61 Robert Norling
  ”Om nu haven blir surare så måste väl det tyda på att det gasas ut CO2 till atmosfären?”
  Nej.

 73. Bjarne Bisballe

  Med en 25% reduktion af udslippet vil det gå fra 36 til 27 Gt CO2 om året, og da naturens optage-kapacitet er 20 Gt, vil ophobningen falde fra 16 til 7 Gt. Da 1 ppm er 7,81 Gt, skulle det give et fald fra 2,0 til 0,9 ppm.

 74. #71. Lars-Eric B. Koldioxid hit, koldioxid dit. Spelar nån roll. ”Årligen är utbytet av storleksordningen 50 ggr mer än nettoinlösningen av koldioxid”. Det ska jag tänka på imorgon då jag förhoppningsvis ska ut på en cykeltur i det soliga vädret. Du skriver att ”I havet så i löses koldioxid främst vid polerna medan den mesta avgas ingen sker i varmare hav”. Det ska jag tänka på imorgon när jag cyklar där luleälven rinner ut i havet, där är isen ca 75 cm. Jag bor drygt 10 mil från polcirkeln. Det gäller att se skogen för bara träden. Inte drunkna i extremt teoretiska utsvävningar om koldioxidens partrialtrycket. Ut och njut av det verkliga vädret.

 75. Lars-Eric #71, Daniel #74

  Det här är en blogg där vetenskapligt skolade möter oskolade och bägge perspektiven bör få komma till tals. Med respekt för varamdra. Den oskolade ska då kanske akta sig för påståenden som att haven blir surare av att koldioxid gasas av….

  Samtidigt så finns saker som skaver i hela frågan om mer koldioxid löses in totalt sett i världshaven eller ej när jorden blir varmare?

  Ett stort argument mot Al Gore´s teorier var på sin tid att man FÖRE den antropogena fasen kunde visa att koldioxidhalten i atmosfären ökade med viss eftersläpning till jirdens temperaturökning. Man hävdade att Al Gore därför hade fel om orsak och verkan. Gäller inte detta längre Lars-Eric? Samma fråga ställer jag till # Ingemar Nordin som säger sig ha blivit övertygad av resonemang typ de som Lars-Eric framför.

  Är det kanske så att frågan om havens minskande alkalinitet (”försurning”) i själva verket är en osäker fråga? Att havets bottnar inrymmer oerhört stora mänder ”lagrad koldioxid” är ett oomtvistat faktum. Hur snabbt detta kol kan delta i ett utbyte med atmosfären är oklart. Vi har vidare haft kontinentalolatteförskjutningar som kraftigt påverkat havsvattnets strömmar sett på lång sikt – t ex vid näset mellan Nord och Sydamerika.

  Och Lars-Eric, hur starkt vetenskapligt underlag finns för resonemanget att MER koldioxid löses in vid det kallare vattnet kring polerna än vad som gasas av vid de betydligt mycket större ytorna med varmare havsvatten i zonen mellan vändkretsarna? Ytors storlek spelar rimligen en roll.

  Jag finner likaså diskussionen om hur djupt ner IR når i en havsyta löjeväckande. Havets yta är oerhört sällan spegelblank. Och såväl vågor som strömmar rör om i vertikal ledd. Den som bor vid havet är medveten om att ytans temperatur växlar kraftigt på rätt korta avstånd. Och ibland med korta tidsperspektiv. Särskilt gotlänningar är bekanta med fenomenet uppvääning, hur vattnet strax utan för Gotlands nordöstra kust kan falla snabbt mer än fem grader i temperatur och bli så kallt att en dimbank lägger sig några mil ut från kusten i ett i övrigt solbelyst Östersjöhav…

  Och #71 Daniel: dina observationer om is utanför Luleå sträcker sig inte längre än vad dina ögon ser…du borde åtminstone titta på en iskarta över norra Bottenviken innan du ger alltför mycket utrymme här i spalterna åt dina privata ”observationer”. De bidrar föga till klimatdiskussionen.

 76. Beklagar den dåliga stavningskontrollen i föregående inlägg från mig. Det mesta går att gissa sig till när man är bekannt med vilka närstående tangenter fingrarna bör ha sluntit till.

  Begreppet med kallt vatten upp till ytan som jag refererar till kallas uppvällning vilket bör förtydligas.

  Mvh / Hans

 77. Daniel Wiklund

  Bra då att du Hasse H bidrar till klimatdiskussionen. Det är väl bra om istäcket bara finns i Luleå, men där finns det. Jag är en amatör, är pensionerad idrottslärare, med intresse för naturvetenskap. Och av klimatfrågan. Bl a för att mina förfäder fick en tuff start under nödåren, bl a min farfar som föddes den 28/6 1866 utanför Piteå. Jag hann träffa farfar. Har ofta undrar hur hans föräldrar klarade av nödåren med 10 barn. Ibland är personliga reflektioner viktiga. Min farfars öde har gett mig perspektiv på den sk klimatkrisen.

 78. Fredrik S

  Ibland kan det var bra att titta ut genom fönstret emellan de teoretiska spekulationerna.

  Låt oss fortsätta med det.

 79. #75 Hasse H
  ”Ett stort argument mot Al Gore´s teorier var på sin tid att man FÖRE den antropogena fasen kunde visa att koldioxidhalten i atmosfären ökade med viss eftersläpning till jordens temperaturökning. Man hävdade att Al Gore därför hade fel om orsak och verkan. Gäller inte detta längre Lars-Eric?”

  Uppvärmningen från botten av lilla istiden var gissningsvis ”naturlig”. Den medförde att koldioxid ”netto” övergick till atmosfären. Vad jag har skrivit om är vad som hänt efter 50-talet då partialtrycket av koldioxid i atmosfären har ökat med över 30 % på grund av fossileldning, medan den lilla uppvärmningen av mindre än en grad, som vi haft sedan dess, endast minskat lösligheten av koldioxid i havsvatten med ca 2 %. Detta ger enligt min uppfattning en nettotransport av koldioxid från atmosfär till hav. Dessutom har det minskade istäcket i Arktis på sommaren medfört en större vattenarea för inlösning.

  ”Och Lars-Eric, hur starkt vetenskapligt underlag finns för resonemanget att MER koldioxid löses in vid det kallare vattnet kring polerna än vad som gasas av vid de betydligt mycket större ytorna med varmare havsvatten i zonen mellan vändkretsarna? ”
  Ett indicium på detta är ju att haven försuras (blir mindre basiska). Ett annat är ju att vi årligen tillför atmosfären 9 GtonC/år med fossileldningen men endast 5 GtonC/år blir kvar. De resterande 4 GtonC/år måste då gå till kolsänkorna hav och växtlighet på land, eller har du något annat förslag.

 80. Erik B

  Covid -19 erbjuder ju en fullkomligt unik möjlighet att verifiera/falsifiera sambandet ”mänskliga utsläpp” – CO2-halt i atmosfären. Inga klimatåtgärder i värden skulle ju kunna åstadkomma den utsläppsminskning vi nu ser. Om den inte leder till en minskad CO2-halt är ju detta samband falsifierat och hela klimatpolitiken meningslös. Skulle vi motsatsvis se en klar minskning av CO2 så är sambandet verifierat och klimatpolitikens legitimitet väsentligt stärkt. Det är väl självklart att ta denna unika chans tillvara för att vinna klarhet i denna så omtvistade fråga.

 81. Pingback

  […] Lena tog häromveckan upp frågan om det förändrade samhället under partiell Corona-kris återspe…. Slutsats blev att så ännu inte kunnat observeras, men att saken borde följas upp. […]