Ökenområden grönskar

Rubriken är en smärre överdrift, men forskare har kunnat konstatera att Afrikas ökenområden tycks idag få mer regn, vilket innebär att de sakta drar sig tillbaka. I motsats till vad som ofta hävdas menar dessa forskare att den globala uppvärmningen kan innebära att grönskan återvänder till tidigare uttorkade områden.

”The Intergovernmental Panel on Climate Change warned recently that rising global temperatures could cut West African agricultural production by up to 50 percent by the year 2020. But, satellite images from the last 15 years do seem to show a recovery of vegetation in the Southern Sahara, although the Sahel Belt, the semi-arid tropical savannah to the south of the desert, remains fragile. (…)

The broader picture is reinforced by studies carried out in the Namib Desert in Namibia. For the last few years, there has been higher than average rainfall in the area.”

Uppenbarligen är forskarna återigen inte helt överens. Kanhända är den globala uppvärmningen en möjlighet, inte en risk, för de fattiga områdena i bl.a. Afrika.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Å ena sidan hävdas att globala uppvärmningen upphört de senaste åren och bytts ut mot avkylning. Å andra sidan tas ökad nederbörd i Namabia senaste åren som bevis för att global uppvärmning inte leder till ökenspridning. Tja, konsekvens har nu aldrig varit ”skeptikernas” starka sida.

 2. L

  Thomas, artikeln handlar om att uppvärmning skapar mer nederbörd och grönare öknar, inte tvärtom som AGW-sidan hävdat. Orsaken till att det lokalt blivit varmare har inget med saken att göra.

 3. Natrix

  På RealClimate kommenteras en artikel som hävdar att uppvärmningen avstannat: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/07/warminginterrupted-much-ado-about-natural-variability/#more-686
  Att resultat spretar är typiskt för forskningsområden där det inte finns någon allmängiltig teori utan hypotesprövning fortfarande pågår.

 4. ces

  Snarare har IPCC har 100% fel. Den globala uppvärmningen har upphört. Skulle den återkomma är deras förutsägelser också fel.

 5. Christopher E

  Den enklaste förklaringen är att lyfta blicken från modeller och inse att nederbörd kan variera alldeles själv utan antropogen ”forcing”. Grundproblemet har ju dock AGW-lobbyn, som vägrar erkänna att uppvärmningen avstannat, samtidigt som de hävdar att konsekvenserna bara är negativa, utom möjigen för rika länder i norr (och sist jag kollade faller Afrika utanför den kategorin).
  Dessutom hjälper ökad CO2 växtligheten i öknar även utan ökad nederbörd.

 6. Morgan

  Thomas!
  Kan du kommentera innehållet i artikeln istället för att alltid leta fel?

 7. Erik L

  Det var ett repotage i illustrerad vetenskap om just detta med att sahara grönskar under vissa perioder. och dessa perioder då hela sahara varit grön har alltid inträffat i samband med stor solaktivitet (många solfläckar) detta är givetvis inte  perioder på entaka år/årtionden vi pratar om, utan hundratals/tusentals år.  Så visst är det intressant att vetenskapen helt är på det klara hur solen reglerat temperatur och nederbörd i genom historien, samtidigt som vissa co2 skräckslagan ”vetenskapsmän” nu påstår motsatsen mot vad historiska data visar på! (som vanligt)

 8. Thomas kommentar #1 är som vanligt ett bra exempel på hans baklängesargumentation.
  Det har blivit varmare sedan 1850. I artikeln framförs tanken att detta har varit gynsamt för växtlighet i ökenområden.
  Ur detta vill Thomas få till det att ’det motsäger ju att uppvärmningen har avstannat
  (hur i helsicke tänkte han då?), och sen drar han till med sitt vanliga ’ni skeptiker är ju så inkonsekventa inbördes’ (och hur tänkte han få ihop det baserat på artikeln?).
  Dubbelfel i (icke-)logiken igen! Som vanligt mao …

 9. Kjell_A Jönsson

  Det är även för AGW-alarmister oundvikligt att om det blir varmare på jorden (av vad skäl det vara månde) så avdunstar mer vatten från hav, sjöar och floder, det vill säga det tillförs mer vatten (sötvatten) till vattnets kretslopp.
  Att ökenområdena, i motsats till vad IPCC hävdar, nu minskar något har länge påvisats genom professor Ulf Helldéns i Lund arbete .
  Kjell-A Jönsson

 10. Idag hade jag tänkt vara generös och se saken från AGWsidan a. Men #1 fick meg från den ideen.
  Man får inte glädjas åt mindre öken och mera grönska. AGWare kör med spelad missförstånd och låtsas inte se skillnad på den långa uppvärmingen och de senaste trenden. Som skeptiker får man inte vara glad åt relativt varmt och behaglig klimat, sia om en kall framtid och samtidig avskriva CO2 som orsak. Det blir overload för AGWsidan och samtidig retoriskt komplext att försvara.
  Lita aldri på fd MUFfare.

 11. Lars

  Alarmismens bastioner faller som bowlkäglor. Nu väntar vi bara att Obama och Reinfeldt skall ta ner och fixa solen så att de klarar 2 gradersmålet.

 12. Gunbo

  Nyheten ovan är inte så ny. För ett tag sedan läste jag (minns inte var) om samma observation. Den studien visade att södra delarna av Sahara blir våtare samtidigt som medelhavsländerna blir torrare. En förskjutning norrut av Sahara med andra ord.

 13. Jerker Andersson

  Gunbo, det kan vara i Illustrerad Vetenskap. De hade en artikel om detta tidigare i år. Där angavs att öde ökenområden där ingen människa har varit på årtionden åter besöktes nyligen så möttes man av mil efter mil av gräsbevuxen savann, ingen öken längre.
  Så är det AGW som har orsakat detta så innebär att när man ”återställer” CO2 nivån så kommer ökenen att utvidga sig igen i de fattiga länderna, eller?

 14. Thomas

  Kjell_A Jönsson, det avdunstar inte bara mer från hav om det blir varmare, det avdunstar också mer från land, dvs det behövs mer nederbörd för att förhindra uttorkning. Delar av Sahel som talas om här har mer årsnederbörd än Sverige, fast med vår lägre temperatur räcker denna nederbörd till ett fuktigt klimat.
  Gunbo #12, det är helt riktigt att Hadleycellerna som är det som orsakar öknar kring vändkretsarna förväntas flyttas mot polerna med AGW.

 15. Thomas, flyttas dom verkligen av AGW, eller är det pga av att det blivit varmare sedan LIA?
  Jag skulle tippa på det senare.

 16. JR

  Thomas
  Varför kan du aldrig dra rätt slutsatser av det du läser?
  Nu skall jag för en gångs skull lära dig hur man tänker logiskt och kritiskt.
  Det sägs att om man parar en åsna med en sköldpadda så blir det en norrman med hjälm.
  Men om man kan tänka logiskt och kritiskt så förstår man genast att att detta inte är sant. Det går nämligen inte att para en åsna med en sköldpadda. Och även om det hade gått så hade det absolut inte blivit en norrman med hjälm utan en AWG:are utan hjälm. För sanningen är ju fortfarande går det ju inte att para åsnan med sköldpaddan.
  Hänger du med?
  Jasså! Inte det.
  Tänkte väl det.
  Inte jag heller faktiskt

 17. Patrik

  Thomas>> Bara för att det blir varmare på ett ställe så blir det inte det på alla ställen.
  Tänkte bara upplysa om det… 😉
  Dessutom läste jag en artikel i ngn tidning om nya rön som säger att det är under kallare tider som öknarna breder ut sig, inte tvärtom. Minns inte var jag läste det dock… Hmmm…

 18. Thomas

  JR #16, låt mig försöka dra en slutsats av det du skrev. Du har minst en promille i blodet för tillfället. Rätt?

 19. JR

  Thomas #18
  Fel. det är värre än så. Jag är så korkad, kan bero på koldioxiden. 🙂
  Fast det var en bra replik, Thomas.

 20. Lars C

  ¤18
  En promille är den nivå när ett sällskap i bästa samförstånd löser de stora svåra frågorna (konsensus). Vid 1,5 promille börjar åsikterna gå isär. Vid 2 promille kommer moraknivarna fram.
  Bara så att ni vet…

 21. Patrik

  Lars C>> Har du kommit fram till det helt utan datormodell? 🙂

 22. Thomas

  Vid 2 promille kommer stora timmersågen fram.

 23. Global uppvärmning eller inte, ökad koldioxidhalt i atmosfären borde vara gynnsamt för växtlighet som försöker överleva i områden där det är varmt och torrt. Kanske räcker bara den förklaringen för att förklara varför tidigare ökenområden nu är gröna?

 24. Thomas

  Lars Kamél, visst är mer CO2 bra för växter. T ex har man konstaterat att kassava som är stapelföda i delar av Afrika producerar mer cyanid vid högre koldioxidhalt. Tänk vad bra, då slipper den riskera bli uppäten av en massa hungriga människor.

 25. Patrik

  Thomas #24>> Hahaha… När man läser sådana kommentarer så inser man att du verkligen är impregnerad av läran att allt var bättre förr (anno 1850). 😉
  Det finns verkligen inte en enda fördel med en något varmare värld va? 😀 Helt sanslöst…

 26. Anders L

  Det framgår inte av kommentarerna huruvida någon av kommentatorerna faktiskt har läst artikeln som Maggie länkar till. Hur som helst slutar den med följande:
  ”According to Mary Seely, a scientist from Gobabeb, ”Deserts and arid areas always have extremely varied rainfall. You would have to look at a record of several hundred years to maybe say that things are getting greener or dryer. For the last few years, there has been higher than average rainfall.””
  För den som tror att Namibias öken håller på att förvandlas till regnskog kan det också vara av intresse att årsnederbörden de senaste åren har varit 80 mm istället för 12 mm … Stor skillnad i procent, förstås, men det räcker ju med ett enda åskväder vid mätstationen för att siffrorna skall stiga. (I Sverige ligger årsmedelnederbörden mellan ca 500 – 800 mm. Högre i fjällen och i sydvästra Götaland, ca 1000-1500 mm.)

 27. Hörru Anders L,
  skulle du kunne tänka deg att flera faktorer än just nederbörd är nödvendig för ökengröning ? Rent av regionala skillnader i temperatur, redan befintlig flora och fauna tex ? Hujedameg så svår biosfären beter seg, mer enn en variabel..

 28. Torsten Wedin

  Patrik #25:
  Du, Thomas är som han är. Det går inte att göra något åt det.
  Och nu sover han sin ”skönhetssömn” 😉 .
  Jag har ett intryck av att svaga hjärnor sover mera. Så är det nog.
   

 29. Thomas

  Patrik #25, ja skratta du, men cyanid i maten är faktiskt inte så roligt för dem som drabbas av det. Ibland undrar man faktiskt över en del av er ”skeptiker”. (När det gäller Torsten #28 finns å andra sidan inget att undra över. Han är fähund av födsel och ohejdad vana)

 30. Labbibia

  Läste någonstans att en del av förklaringen till att ökenområderna i Nordafrika blivit grönare  är att färre djur betar upp den lilla grönska som finns.
  De som tidigare levde på boskap flyttar in till städerna. Urbanisering helt enkelt.
  Thomas:
  Hur var det med mördarcornflakes? 

 31. Thomas
  Vad anser du om dagens artikel i DN?
  Håller du med?

 32. Visst vore det kul att minska det globala mänskliga utsläppet av växthusgaser med 90% räknat från 1990?
  Varför inte med 110%, bygg kärnkraft som om vi var under ett utomjordiskt krigshot och kondensera ut CO2 ur atmosfären, för att i frusen form skjutas ut i rymden..
  Undrar om Rockström blir glad då?
  Johan Rockström tycks vara helt utan bildning, begåvning och förstånd, eller så skämtar han med oss, som jag är säker på att Thomas ofta gör.
  Ni som har träffat honom har bara goda ord att säga, men vad säger ni om dagens skriverier?
  Om vi berömmer Thomas för att han går ut med tokerier som terimsk tröghet….( innebär att det tar en stund innan en effektökning fått de termiska reservoarerna att uppnå en ny jämnvikt) som förklaring på var energin döljer sig, så är Johan tusen ggr häftigare.
  Hans tokerier kommer kunna läsas av hans barnbarn och ättlingar under stor munterhet (eller kanske beklämdhet) i eviga tider.
  Det är ball och tufft att skita i sitt anseende.
  Det menar jag på allvar, se bara på mig…  😉
   

 33. tty

  Det är riktigt att monsunregnen historiskt sett alltid nått längre norrut i Sahara när klimatet varit varmare i det förflutna. Däremot är det svårt att hitta historiska belägg för att medelhavsområdet blivit torrare under värmeperioder. Under den förra mellanistiden (då det var ca 2 grader varmare på Jorden (alltså Termageddon)) försvann Sahara nästan helt, medan klimatet i medelhavsområdet tycks ha varit mycket likt det nuvarande, dock troligen med mildare vintrar.
  Namiböknen lär vara stabilare eftersom den beror på den kalla Benguelaströmmen, men den blir troligen smalare med en kraftigare monsun från Indiska oceanen (i princip allt regn i Namibia kommer från öster).

 34. Patrik

  Thomas #29>> Om du inte uppfattade det så var det inte cyaniden jag skrattade åt, snarare din enkelspårighet.
  Jag inser att din mission här är att så gott det går balansera upp vår skepticism, eftersom du inte delar den, och jag måste säga att jag beundrar din uthållighet (är du verkligen en människa och inte en maskin? 😉 ).
  Men det vore faktiskt mer övertygande om det någon gång hördes något från ditt håll i ämnet som inte var alarmistiskt. Trovärdigheten blir faktiskt större i en debatt om man ibland erkänner att andra sidan har poänger. Och att vi har det är jag hundra procent säker på, även om vi kanske inte har rätt i allt. 🙂

 35. AD

  Hej,
  detta med Sahelöknen.
  Läste i någon rapport att tack närvaro av mer CO2 behöver bladen inte öppna porerna så mycket som vanligt med följden att för mycket vatten dunsta bort.
  För övrigt ser man ju hur växligheten här i Sverige har ökat avsevärt. Kanske ser man som utlänning denna markanta positiva ändring mer än inhemska klimatförståsigpåare..
  Inte ens att tala om Vikingarnas resor för tusen år sedan i troligen isfattiga farvatten. Alltså i en mellanvarmtid.
  En annan fråga är hur den magnetiska skiftning på södra halvklotet påverka klimatet ?
  Här borde ju också finnas ett samband mellan solaktivitet och försvagad magnetfält.
  Vet någon mer om detta?
  AD

 36. GunnarE


  Cyanider i maten är inte kul
  Klumpförebyggande medel
  E 535 Natriumferrocyanid
  E 536 Kaliumferrocyanid
  E 538 Kalciumferrocyanid
  Rött blodlutsalt Kaliumhexacyanoferrat, ferricyankalium, ferricyanid, K3Fe(CN)6
  I vnligt bordssalt ex.v. Stabilt i alkalisk miljö. Blåsyra i sur miljö
  Eller??


   
   
   

 37. GunnarE

  <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>
  Inte kul i maten nej. I vanliga bordssaltet ex.v. Sabilt i alk. miljö. 
  Klumpförebyggande medel
  E 535 Natriumferrocyanid
  E 536 Kaliumferrocyanid
  E 538 Kalciumferrocyanid
  Rött blodlutsalt Kaliumhexacyanoferrat, ferricyankalium, ferricyanid, K3Fe(CN)6

 38. tty

  Liksom många andra växter framställer kassavaplantan ett gift (i detta fall cyanid) som skydd mot att bli uppäten av djur. Att framställa dessa udda kemikalier är fysiologiskt krävande, så det är inte direkt förvånande att de kan öka produktionen när förhållandena blir gynnsammare (= mera CO2).
  Afrikanerna är väl medvetna om att rå kassava är giftig och måste behandlas för att inaktivera giftet innan den kan ätas. Man kan fråga sig varför man inte förädlat fram ogiftiga sorter (vilket säkert skulle gå), och det lär finnas två förklaringar. Giftig kassava skys av apor, grisar och andra djur och giftig kassava ger kvinnorna (som utför avgiftningen) kontroll över matförrådet och hindrar män och barn från att ”okynnesäta”.

 39. Patrik

  tty>> Intressant. 🙂 Är det gott då?

 40. tty

  Patrik:
  Ganska intetsägande. Det lär finnas beska sorter också, men det har jag aldrig ätit. Det är en bra kolhydratkälla, ungefär som potatis. En del påstår t o m att den producerar mera kalorier per ytenhet än potatis, men jag tror att potatis är bättre näringsmässigt.

 41. JR

  Thomas #18
  Fel. det är värre än så. Jag är så korkad, kan bero på koldioxiden. 🙂
  Fast det var en bra replik, Thomas.