Ökar eller minskar stormarna med ökande temperatur?

Klimatalarmisterna varnar oss för massa hemska saker i framtiden. Mer stormar, översvämningar, nederbörd etc. Till grund för sina påståenden har de ovaliderade klimatmodeller som är helt värdelösa att göra prognoser med. Men politiker går på detta nonsens och tillsätter massa regionala utredningar om klimateffekter.
 
Lufttryck
Nu ska vi betrakta vinden – kommer den att öka eller minska med ett varmare klimat? På våra breddgrader uppstår lågtryck genom skillnader i temperatur. Isobarer anger punkter med samma lufttryck. Vinden strävar att gå från högt lufttryck till lågt lufttryck. Genom corioliskraften, orsakad av jordens rotation, kommer vinden istället att gå parallellt med isobarerna.
Coriolis
Figuren visar corioliskraften med röda pilar och tryckgradienten med blå. På norra halvklotet båser det alltid moturs kring lågtryck. På södra halvklotet blåser det medurs.
Först kan nämnas att IPCC:s modeller anger att temperaturen vid Nordpolen ska öka mer än vid ekvatorn. Alltså temperaturgradienten på våra breddgrader kommer att minska vilket bara det kommer att leda till mindre aktiva lågtryck enligt grundkunskaper i meteorologi.
Ett sätt att förstå temperaturens inverkan på vinden är att betrakta historien. Temperaturen har stigit något de senaste två hundra åren – men vad har då hänt med vinden? Ett antal studier har gjorts.
Slonosky et al. (2000) [ref 1] analyserade atmosfäriska trycket vid jordytan från 51 stationer i Europa och Nordatlanten under tiden 1774-1995. De fann att cirkulation i Europa var betydligt mer variabel med fler extremer i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet jämfört med 1900-talet.
 Barring and von Storch (2004) [ref 2] analyserade lufttrycket från Lund sedan 1780 och Stockholm sedan 1823 för att se hur stormigt det hade varit. De fann en mycket stabil situation om man tittar på 1-2 decennier. Men 1860-1870 talet var en period när stormarna var vanligare.
[Uppdatering 2012-03-20:]
Slutsats författarna av proxiedata för stormighet: ”show no indication of a long-term robust change towards a more vigorous storm climate.” Angående stormarna var de ”remarkably stable, with no systematic change and little transient variability.” Se även [ref 5].
Min tolkning av denna studie visar att vi kan förvänta oss att stormarna blir ungefär som idag även om det blir varmare.
[Slut uppdatering]
Ekman (1999) [ref 3] gjorde en intressant studie där han tittade på vattenståndet och vindarna i Stockholm ända från 1774. Han konstaterade att på vintern hade vindarna från nordost minskat och ersatts av mer av sydvästliga vindar. Vattenståndet i Stockholm sjunker oftast vid nordostliga vindar men stiger vid sydvästliga. Ekman menar att på 1900-talet ledde detta till en genomsnittlig ökning med 1 mm per år pga av ändring av vindriktning.
Bjorck and Clemmensen (2004) [ref 4] gjorde en annorlunda studie av södra Skandinavien. De tittade på stormarna genom att mäta variationer i sanden, Aeolian Sand Influx (ASI),  vid kusten i Halland. De fann att det var stormigast vid låg solaktivitet och som värst vid Dalton minimum 1800-1820. De fann även toppar kring år 1650 och år 1475. Och gissa – då inträffade Maunder och Sporer minimum i solaktiviteten. 
Det finns ytterligare ett antal studier att läsa om här (pdf).
Sammanfattning och slutsats av alla dessa studier
Under de senaste två hundra åren har vindarna minskat något pga av uppvärmningen även om regionala skillnader alltid finns. Det finns också indikationer att vindarna påverkas av solen så att låg solaktivitet leder till stormigare väder.
Det finns ingen saklig grund för att påstå att det kommer att bli stormigare i Sverige framöver om temperaturen ökar. Nu finns det ingen saklig grund för att säga att temperaturen i Sverige kommer att öka dramatiskt framöver heller. Klimatmodellerna duger inte att göra prognoser med.
Referenser
[Ref 1] Slonosky, V.C., Jones, P.D. and Davies, T.D. 2000. Variability of the surface atmospheric circulation over Europe, 1774-1995. International Journal of Climatology 20: 1875-1897.
[Ref 2] Barring L. and von Storch, H. 2004. Scandinavian storminess since about 1800.Geophysical Research Letters 31: 10.1029/2004GL020441.
[Ref 3] Ekman, M. 1999. Climate changes detected through the world’s longest sea level series. Global and Planetary Change 21: 215-224.
[Ref 4] Bjorck, S. and Clemmensen, L.B. 2004. Aeolian sediment in raised bog deposits, Halland, SW Sweden: a new proxy record of Holocene winter storminess variation in southern Scandinavia? The Holocene 14: 677-688.
[Uppdatering 2012-03-12]
[Ref 5] How does wind reponse to rising temperatures? [länk]
[Slut uppdatering]
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tage Andersson

  Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) kunde inte finna någon trend mot fler stormar. Tvärt emot deras förväntningar, vilket visas av rubriken till kapitlet om kommande stormar:
  ” Trots Gudrun och Per – ingen långsiktig trend mot fler stormar – ännu”
   
  Inte heller våldsammare oväder, som tropiska orkaner, tenderar att öka. Så konstateras t.ex. i “FREQUENCY OF TROPICAL STORMS AND HURRICANES OF THE ATLANTIC OCEAN OVER THE PAST CENTURY
   The numbers of all hurricanes and the numbers of intense hurricanes both tended downward from 1966 to the end of the period investigated, with the decade 1986-1995 exhibiting the fewest intense hurricanes of the entire century.” http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/frequency_of_tcs_hurricanes_of_the_atlantic_ocean_over_past_century.pdf

 2. Utmärkt sammanfattning Per.
  Ytterligare bevis på att alarmismen är politiskt driven. Man drar sig inte för att ljuga folket rakt upp i ansiktet och att konstruera politiska agendor (Agend 21) för att driva på. Man har dessutom kidnappat en vetenskapsgren och dominerar den med hjälp av modeller som har en inbyggd politisk ”bias”. Läser just Delingpoles bok som bla också beskriver det politiska spelet.
  För att uttrycka sig på ren svenska. Det är så djävla uppenbart att hela AGW är ett politiskt maktspel. Ett maktspel för maktkoncentration med malthuistiska drag

 3. The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.
  H. L. Mencken

 4. Ann L-H

  Efter Jan Eliassons holmgång med Bildt i Agenda trodde jag att han var uträknad men icke så, åtminstone inte för FN. Det politiska maktspelet i klimatfrågan från svensk sida lär väl nu inte bli mindre i framtiden. 
  I dagens GP intervjuas Jan Eliasson om sin framtid i FN. På frågan vad som blir mest angeläget för honom svarar han ”Jag blir hans (Ban Ki-Moons) närmaste man, och tillsammans med honom skall jag arbeta med de kriser som FN har att hantera. Men jag vill också gärna att strålkastaren skall hamna på de tysta katastroferna … fattigdomen … och inte minst klimatfrågan som också är en tyst katastrof”.
  Tyst katastrof var ordet, så tyst att den inte ens går att upptäcka utom i initierade politikerkretsar … 

 5. Ann L-H
  ”Tyst katastrof var ordet, så tyst att den inte ens går att upptäcka utom i initierade politikerkretsar … ”
  Pärla!!  LOL

 6. Lite OT. Mer Mencken citat. Speciellt det första är bra och stämmer perfekt på klimatbluffen.
  The most dangerous man to any government is the man who is able to think things out… without regard to the prevailing superstitions and taboos. Almost inevitably he comes to the conclusion that the government he lives under is dishonest, insane, intolerable.

  Every decent man is ashamed of the government he lives under.
  If a politician found he had cannibals among his constituents, he would promise them missionaries for dinner.
  H. L. Mencken

 7. Janne

  DEt här rapporterades på Radio Östergötland i torsdags, mera reg och oväder i framtiden är bra för produktionen av förnybar energi.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4993765
  Erik Kjellström på SMHI borde kanske studera lite mer om väderhändelser… och som vanlig en icke påläst reporter som inte ställer motfrågor.

 8. Slabadang

  Bra sammanfattning Per w!
  Alarmisterna har desperat försökt finna bevis på katastrofer och väderextremer
  men kammat NOLL vid närmare granskning. Det börjar bli en diger lista med ogrundade påståenden och antydningar och starkaste bevisen mot CAGWhypotesen ligger i observationerna av vad de skrämts med.
  Observationer som bevisar CAGW fel:
  Havshöjningarna sker i allt långsammare takt (nästan noll ENVISAT)
  Ingen temperaturökning på femton år
  Ingen minskat snötäcke/snödjup.
  Ingen ökning av globala stormar
  Ingen ”hotspot” funnen
  Fem-åtta trettioåriga isutbredningsrekord i Antarktis
  Månadens temperatur ligger under det trettioåriga indexet
  Ingen avsmältningshastighet av glaciärer som avviker ifrån LIA/istiden.
  Allt fler studier bevisar att vi haft tidgare perioder varmare än i dag och att vår uppvärmningsperiod inte alls är vare sig unikt stor eller ovanlig i kliamthistoriken.
  Tempökning med 0.8 C de senaste 100 åren har lämnat förvånansvärt små effekter efter sig och det finns inga som helst tecken på problem med denna.
  Vad som anses bekräfta CAGW är den lägre isutbredningen i Arktis men kan förväxlas med uppvärmning av området av andra faktorer än CO2.
  Tecken på någon accelererande uppvärmning lyser med sin totala frånvaro.
  Solen kosmisk strålning och förändringar av magnetismen runt planeten är totalt negligerad i IPCCs skrifter och allt fler studier pekar på helt nya faktorer presenterade av solforskare och geologer. Senast idag kom denna observation från Ryssland:
    
  http://iceagenow.info/2012/02/mysterious-siberian-blasts-point-rapid-pole-reversal/
  Piers Corbyn som är världens mest framgångrike i att förutspå extrema väderhändelser kopplat till solens aktivitet och månens banor. Den nya forskningen som tar med andra kopplingar/forcings merllan klimatet och solen står som spön i backen och Svensmarks molnbildningshypotes kan anses vara bekräftad i kombination och i konkurrens eller i kombination med nya rekonstruktioner av TDI (shapiro).
  För oss som läst in oss på området så är det synd att vi skall behöva släpa på hela CAGWindustrin som BEKÄMPAR all ny forskning och nya ideer som förklara varför CAGW är felaktig. Den sanna klimatvetenskaen har till åttio procent en intern fiende  som inte vill att vetenskapen skall gå framåt om den inte går i CAGW bekräftande riktining … och det gör den ju inte! Och observationerna vägrar samarbeta likaså.

 9. Janne

  Ett annat exempel på vad Länstyrelsen i Jönköping gör med klimatpengarna:
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=91&grupp=17245&artikel=4994343
  Men här har de fått en positiv vinkling:
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=91&grupp=17245&artikel=4988059
  Ett citat från VD för Smålands turism: ”Klimatförändringarna innebär att turistnäringen redan nu måste börja planera för framtiden” De som knappt överlever en säsong hur ska de kunna planera för framtiden? Och om man är ute efter värme så lär väl knappast Jönköping vara ett alternativ, inte ens i framtiden.
  Sök på SMHI på sr.se och läs om fler rapporter från våra vädergubbar.

 10. Slabadang

  Just nu intervjuas miljöministern på radio!
  Jamen herregud! Snacka om att tagit sig vatten över huvudet med alla olika uppsatta ”mål” och tron på sin egen förmåga att med skatter avgifter subventioner styra utvecklingen ( annat än med säkerhet åt helvete ) är totalt aningslös.
  Tydligt är att ”klimatmålen” sätts över alla andra samhällsfunktioner och behov, och jag inser att vi redan är förlorade i i ett kommade fattigt helvete i ren kaos. Det finns inte ett spår av självkritik konsekvensanalys eller ens en tå i kontakt med verkligheten. Det är ”klimateffekten” (totalt omätbar effekt) som skall styra ALLT.
  Konsekvensen är att vanligt folks behov och rätt till att ha råd till det mest elementära dvs mat och energi till låg kostnad kommer att underordnas enligt samma prioritering. ALLA argument handlar om att göra precis ALLT dyrare och bökigare och det är TVÄRSÄKERT att de med den tunnaste plånboken kommer att drabbas allra hårdast och vilken industri förutom den som är skttesubventionerad gör några som helst investeringar idag med ett gäng kacklande höns ansvariga för energi och miljöpolitiken.
  IPCC har gjort våra politiker tomma i huvudet och lever i en isolerad ideologisk
  bubbla och när folk betalar elräkningen betalar de förutom klimat och energiskatter dessutom trettio proicent extra för politisk inkompetens och hur faan reinfeldt kunde släppa energifrågorna till centern är för Svenska folket en ren tradgedi. Nu vaktar räven hönshuset!

 11. Jan-Erik S.

  Miljöministern är en katastrof!
  Lyssna på ekots lördagsintervju.
  Betydligt mer inkompentent än vad Andreas Carlgren var!
  Lyssna på SVT play när dårskapen läggs ut.
  Helt enkelt otroligt hur verklighetsfrånvarande en minister får vara.    

 12. Jan-Erik S.

  Lena Eek blev intervjuad av Ekots ”miljöreporter”.
  Hur ända in i glödheta hel.ete kan denna desinformatin få fortgå??? 

 13. Jan-Erik S.
  Många politiker verkar vara nyttiga idioter i Maurice Strongs iscensatta politiska projekt!

 14. Jan-Erik S.

  IE #13:
  Det sorgliga är ju att hon inte bara är en nyttig idiot.
  Katastrof för hela landet.
  Trodde Andreas C. var det absoluta lågvattenmärket men icke.
   
  Eller vad tror och tycker du Thomas?
    

 15. Peter F

  Ann L-H 4,,,,,,,,,,,,,,Jaha,,där fick jag stryka Eliasson oxå från mina favoriter. The shit has hit the fan.

 16. Slabadang

  OT Reflektion om värdet av vår individuella självständighet frihet och oberoende!
  Fler än jag är förbannade på den ökade politiseringen och detaljstyrningen av våra liv. De växande antalet åsikts och tolkningsmonopol och en stat som tar sig allt större makt över oss genom avgifter regleringar kontroller och skatter. Ingen idag inom etablissemanget ställer upp för vad som står inskrivet i vår grundlag om vår rätt till till frihet intergitet och djälvständighet utan planet lutar konstant åt den centralkontrollerade makten. Ett spel mot ett mål som har sin grund i att gränsen mellan det privata och politiken inte diskuteras.
  Det är helt enkelt skottpengar på vår rätt till självständighet och ”klimatpolitiken” är den största dörr som öppnats för att krossa de sista smulorna av vå rätt till egna val och egen makt som är grunden för vår självständighet och tygghet. Det finns ingen gräns för hur långt Lena Ek kan tänka sig gå med sin klimatinkvisation. ALLT ska regleras!!!
  Det i sin tur ökar vår längtan efter befrielse och oberoende ifrån alla politiska beslut genomtänkta tvära kast för de mest grundläggande behoven varav tillgången till energi är en. Ska det vara ett rent lotto hur stor elräkningen skall vara nästa månad eller år?
  Att bli oberoende ifrån politiker är ett större behov än att bli oberoende av olja och drömmen om ett ökat privet oberoende och ökad självständighet kommer bli vägen till trygghet. Ecaten öppnar upp detta drömscenario bara som idè. Tryggheten av att ha ett helt eget litet kraftverk helt oberoende av klimatidioter och kacklande höns som springer åt vilket djävla håll som helst. Dert är SJÄLVSTÄNDIGHET det är TRYGGHET och det är OBEROENDE så långt det går. En riktig tvättäkta förbannad trygghet som borde vara den självklara målsättningen för folkvalda om de representerade folkintresset istället för att springa klimat/miljödiktaturens ärenden.
  Klimatpolitiken är den nya extrema fanatiska religionen värre än den mest fanatiska Islamismen med sina religiösa civilklädda poliser som rappar folk på gatorna i Theheran för brott mot sharia nu sittande i regering och riksdag. De är ute efter oss. Vi skall omformas till att bli klimatismens underlydande församling med ett chip i nacken på klimatismens villkor. Finns det något beslut eller något eget alternativ kvar att välja emellan eller själv ta ansvar för när klimatismen har varit igång i ytterligare tjugo år? Nåt som är personligt privat oberoende oreglerat? Glöm det !! tvätta nacken med lite sprit redan nu och förbered för införandet av chipimplantatet.
  Fan vet om man inte med kombinationen av Ecat och hembränd etanol blir friare än de som emigrerade till USA vid förra sekelskiftet.? Visst är det en dröm? Alla människor förtjänar friheten och oberoendet… låt oss ta oss dit!

 17. Slabadang
  >Fan vet om man inte med kombinationen av Ecat och hembränd etanol blir friare än de som emigrerade till USA vid förra sekelskiftet.?
  Way to go man, way to go!
   

 18. Slabadang.
  Det trista är att det finns ingen plats kvar på den här planeten att starta om ”fräscht”. Och Mars som nästa planet verkar lite avlägset både i tid och rum. Tjeckien förståss med Vaclav Klaus men han är ju ganska inringad i Europa.  Så det gäller att nöta på ”hemma” med alla till buds stående medel!

 19. Forts.
  Läs pointmans drapa idag!!
  http://thepointman.wordpress.com/

 20. Thomas

  ** Kommentar borttagen av moderator **

 21. Jan-Erik S.

  ** Kommentar borttagen av moderator Anm. Svar på borttagen kommentar  **

 22. Toprunner

  I E #18: Vaclav Klaus dog väl för någon månad sen?

 23. Peter F

  ** Kommentar borttagen av moderator. Anm. Svar på borttagen kommentar **  

 24. Toprunner

  Mig själv # 22: Förvirrande med alla Vaclav.. ursäkta. Klaus lever och Havel dog .. såklart.

 25. Hela morddiskussionen bortmodererad.

 26. Peter F

  Accepterar givetvis moderreingen, men hela klimatalarmisttanken bygger ju på att vi måsdte dra ner på användningen av olja, kol och gas. Det självklara resultatet av detta är ju att dagens fattiga länder förvägras nå vår levnadsnivå. All vår värdfärd är ju byggd på olja, kol och gas. Och det finns massor kvar. Varför inte låta utvecklingsländerna oxå få ta del av detta !

 27. Jan-Erik S.

  Ooops!
  Min kommentar #21 raderades?
  Vad jag vet så skrev jag inget alls där?
  Har inte kommenterat det Thomas skrev i #20.
  Vänligen rätta mig om jag har fel…

 28. Thomas

  Intressant modereringspolicy här. Att kräva att forskare sätts i fängelse för att de har ”fel” åsikt är OK, men att ironisera över synen på att USA var ”fräscht” för de europeiska invandrarna att ta över modereras.

 29. Jan-Erik S.

  PW #25:
  Ahh…ursäkta mitt dåliga minne.
  Herrmiddag med tbh.
  Helt ok att du raderade det jag skrev även om allt var menat som skämt.
  Det Thomas skrev var oskyldigare men jag inser att jag kanske gick över gränsen trots mina smileys.   
  Ber om ursäkt.  

 30. Jan-Erik S.

  Thomas #28
  Nja…tror vi båda gjorde fel vad gäller ordvalet och liknelser.
  Speciellt det jag skrev (även om det var menat som skämt) var vid närmare eftertanke inte ett av mina briljanta (om det funnits något) inlägg.

 31. Peter F

  Thomas #28
  Bättre här än på UI Där frågor och svar finns upplagda redan på startsidan. Är det bättre Thomas ? Tänk om vi hade samma upplägg här. Då skulle vi inte vem den där Thomas är.

 32. KF

  Thomas, det handlar inte om att någon har ”fel” åsikt. Om man som forskare medvetet ljuger, och detta ljugeri medför stora samhällskostnader så är det självklart att man för det ska till finkan. 

 33. Håkan Sjögren

  Per Welander : Jag skulle önska att någon i kretsen av Fredrik Reinfeldt kunde ta ett allvarligt samtal med honom och förklara att hans nuvarande klimatrådgivare är i färd med att placera en ”dumstrut” på hand huvud Han bör försöka övertala några av professorerna här på TCS att ingå bland rådgivarna. Om gruppen skulle bli för stor finns att antal brachiokatalepser bland nuvarande rådgivare. ( En brachiokataleps saknar en fot i ändan). Mvh, Håkan.

 34. Jan Erik S #29: Din kommentar togs bort då den var svar på en annan borttagen kommentar. Blir meningslös då. Kommentaren i sig överskred ingen gräns.

 35. Thomas

  KF #32 och var har du bevisen för att Hansen ägnat sig åt något medvetet ljug? Och vilka på skeptikersidan skall i så fall i fängelse för det ljugande de ägnat sig åt? 
   

 36. Slabadang

  Thomas!
  Uppenbart med Hansen är att han är manipulativ och påstår saker han ej har vetenskaplig grund för. Att sätta sig på två stoler samtidigt är vad som är det fundamentala misstag hela CAGWrörelsen begått. Att göra sig till både representant för ”vetenskapen” och använda denna auktoritet för att bedriva ovetenskaplig aktivism är ren skit Thomas och det är denna skit som driver CAGW fram till det missfoster och soppa av vetenskap aktivism och ideologi som blivit en giftig cocktail för förtroendet för både vetenskap och politik.
  Själv litar jag NOLL på Hansens justeringar av mätstationer och analyser. Han har förbruket sin opartiskhet genom sinä aktivist aktiponer som att stänga av airconditioningen vid sitt vittnesmål. Hans prognoser visar honom fel och han vet det. För honom ör kliamtvetenskap inte klimatvetenskap utan en FATWA.
  Som vetenskapsman är han helt ointressant och förbrukad. Solforskarna betydligt intressantare med Svensmark Naviv Scafetta mfl i spetsen. Där finns en bättre chans att förstå klimatförändringarnas orsaker. CO2 spåret är redan passè.
   

 37. Ivh

  ** Kommentaren har tagits bort / Moderatorn ** 
   

 38. Håkan #33
  brachiokataleps  hmm?
  Sökning på google ger 2 träffar.  Du står för båda.

 39. Häkan Sjögren

  Ingvar Engelbrecht # 39 : Det är ett invektiv, som användes i Riksdagen för länge sedan. Det är ett gammalt utdött versmått, som karräkteriserades av att det saknar en fot i ändan. Jag trodde att jag hade förklarat det tidigare. Mvh, Håkan.

 40. Pelle L

  Ni som hörde lördagsintervjun med Lena Ek och tycker att miljöministern inte förtjänar de ovanstående negativa omdömena om hennes sätt att spela sin ministerroll (obs ingen kritik mot henne som person):
  Vad i hela intervjun framstod som vettigt och insiktsfullt eller ens värt de trettio radiominuterna?
  Citat tack!
   
  Jag hörde inget. Inget alls!
  Man måste väl få kritisera en ministers politiska gärning?

 41. Ok fr.o.m. nu raderas alla kommentarer som inte håller sig till ämnet vind och stormar. Den som har åsikter om kommentarsregler kan maila oss men diskutera det inte här. Skärpning!

 42. Jo Håkan!
  Jag förstod det. Trodde det fanns en utförligare förklaring på webben men det fanns det inte

 43. Slabadang

  The Guardian uppmärksammade denna rapport! (WUWT)
  Där ”cass” ytterligare en aktivistorgnisation falskflaggad som ”vetenskaplig” försöker införa åsiktsdiktatur och tolkningsmonopol på Universiteten i Canada med anspelningar om partiskhet pga av att proffessorer hade fräckheten att haft kontakter med Hertland inst.
  http://scientificskepticism.ca/sites/default/files/pressreleases/CASSREPORTClimateChangeDenialintheClassroom.pdf
  Medveten om att the Guardian inte är att lita på så spelade Mr Harris in intervjun med S Goldenberg och ni kan lyssna på den här vilket rekommenderas varmt: 🙂 ”Denier”????
  http://media.lexi.net/raven/video2/fcpp/auto/Interview_Guardia_reporter_28_02_12.mp3

 44. Nåväl, nästan ämnet.
  Fler studier om planetarisk påverkan på klimatet
  http://joannenova.com.au/2012/03/the-moons-influence-on-the-australian-climate/#more-20661

 45. Eller som Gosselin skriver:
  “It’s the sun, moron!”
  http://notrickszone.com/2012/03/02/emphatic-blow-to-co2-warmists-new-study-shows-a-clear-millennial-solar-impact-throughout-holocene/

 46. Fredrik

  Per,
  Bra att hålla sig till ämnet, kommentarerna här är mycket spretigare än på till exempel climate audit.
  Tack,
  /Fredrik
   

 47. Ivh

  Det är inte tillåtet att kritisera klimatskeptiker här, då modereras kommentarerna. 
   
  Det är däremot tillåtet att bedriva smutskasting mot riktiga klimatforskare, politiker, medier och debattörer som inte delar klmatskeptikernas åsikter.

 48. Ivh # 47
  Jaså? Och vad är det Thomas P sysslar med i tråd efter tråd utan att bli modererad?  Du har fel, och det medger du nog om du tänker efter lite.

 49. Ivh

  Kommentar borttagen
   
   

 50. GS

  Jag läste referens 2 ovan (Barring & von Storch). Ingenstans finns det återgivna citatet. Är det något som Per Welander hittat på själv?

 51. Thomas

  GS #50 bra att du noterade. En snabb sökning ger vid handen att Per förefaller ha lätt förvanskat ett citat från CO2sciences tolkning av artikeln:
  http://www.co2science.org/articles/V7/N47/C1.php
   

 52. GS

  Aha! Climate Scam är alltså en dålig översättning av co2science.org.

 53. Christopher E

  Thomas och GS,
  Det förefaller helt enkelt som att Per missat var Idsos citiationstecken började och slutade, så att några rader text råkade attribueras till Bärring/Storch. Olyckligt, men ingen större katastrof då likväl slutsatsen från arbetet ifråga beskrevs korrekt ändå (även om vissa tycks bestämt sig i förväg att Idsos inte klarar att läsa en vetenskaplig artikel).
  För att stoppa vidare konspirationsteori och svepande generaliseringar, här är originalartikeln. Varsågoda!