Observationerna som försvann eller "homogeniserades"

inconvenient truth2
Phil Jones och medarbetare publicerade i Nature år 1990 en studie av den s.k. urbaniseringseffekten på avlästa temperaturer, med följande sammanfattande slutsats: ”The results show that the urbanization influence in two of the most widely used hemispheric data sets is, at most, an order of magnitude less than the warming seen on a century timescale.” Det verkar vara detta arbete klimatforskare lutar sig mot, när de automatiskt svarar att man har koll på allt detta om man ifrågasätter trovärdigheten i termometerdatas jämförbarhet de senaste 150 åren.
Jag kan inte tolka Jones på annat sätt än att de nödvändiga urbaniseringskorrektionerna är i storleksordningen en tiondels grad. 
När man själv märker att det ofta är flera grader varmare i Stockholm än i förstäderna och när man studerar andra data blir man högeligen tveksam. Någon av de första månaderna jag själv år 2003 började intressera mig för ”klimatfrågan” ramlade jag direkt över en studie av The Urban Heat Island in Winter at Barrow, Alaska, Int. J. Climatol. 23: 1889–1905 (2003) , som exempelvis finns att läsa här. Byn hade ca 300 innevånare (Inuiter) år 1900 och ca 4600 år 2000, och uppvisade upp till +6 graders urbaneffekt relativt omgivningen (ca +2 grader i medeltal).
Jones själv har ju hamnat i rampljuset via Climategatehistorien, som ni vet. Han intervjuades i Nature för några månader sedan, och vidhöll att han inte tänkte göra de data tillgängliga som låg till grund för hans publikation i Nature år 1990, och som många har velat se. Frågan är väl om de någonsin funnits, eller om de kastats.
Nature skriver själva i sin etikpolicy:

 • ”After publication, readers who encounter refusal by the authors to comply with these policies should contact the chief editor of the journal (or the chief biology/chief physical sciences editors in the case of Nature). In cases where editors are unable to resolve a complaint, the journal may refer the matter to the authors’ funding institution and/or publish a formal statement of correction, attached online to the publication, stating that readers have been unable to obtain necessary materials to replicate the findings.”.

Efter påstötningar  har Nature bett Jones att skaka fram dessa data – men han har svarat att det är ”impossible”. Ack ja – undrar om också programmeraren Harry kan belysa frågan? (Googla på Harry_Read_Me, eller leta upp textfilen i det kompletta materialet här).
Helt nyligen uppmärksammades jag på amerikanska data, och det anmärkningsvärda faktum att de justerats UPP senaste 60 åren, och inte NED. Det är ju speciellt anmärkningvärt mot bakgrund av den omfattande kartläggning som gjordes av amerikanska mätstationer häromåret , och som dessutom kom fram till en genomsnittligt mycket låg noggrannhet i jämförelse med vad de är avsedda att representera.
noaa
Liknade mönster fann man exempelvis i ”New Zealandgate”, och här i Skandinavien (jag tror nedanstående rådata är sammanställda av Wibjörn Karlén) – och knappt någonstans ser heller man en likhet med den temperaturkurva vi matas med. Problematiken blir inte enklare av att stationer flyttats, eller att mätprocedurerna ändrats ex i tiden på dygnet och i frekvens (ex. i Finland mer än 10 ggr sedan 1820). 
CompareScandinavia
Detta håller på att bli alltför långt, fastän jag har mer att ta upp. Förutom den vetenskapsetiska aspekten vore det egentligen detta ganska ointressant att älta, om inte frågan vore så högeligen central för om vi verkligen har haft en uppvärmning senaste 100 åren eller inte, och i så fall – hur stor – och – närmast också om det är varmare än på 1920-30-talet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hayek

  Bra – tjata vidare om detta tills sanningen kommer fram. Min känsla är att det var ungefär lika varmt på 40-talet som nu och att den riktiga uppvärmningen inte är 0.7 grader utan snarare 0.3 – 0.4 grader. Skulle detta visa sig sant så faller hela AGW-teorin och det är därför inte konstigt att de vägrar släppa sina data.

 2. charlie

  Den som inte släpper sina data förtjänar inte att kallas vetenskapsman. Alla publikationer som bygger på hemliga data måste betraktas som totalt oanvändbara för vetenskapen. Något för VoF?

 3. Hur är det med ackuratessen i svenska mätstationer?
  Om man nu anger temperaturer med tiondelar, eller kanske t.o.m hundradelar. Vad gjorde man före förra sekelskiftet, runt sekelskiftet eller på 20- 30- talet?
  De som rapporterade temperatur etc. i början av 1900 talet visste inte att deras data skulle komma att användas till det det görs i dag.
  Nog måste man kunna finna skillnader?
  0,7 graders global genomsnittlig ökning av temperaturen måste innehålla en hord av felaktigheter. Kanske åt båda hållen t.o.m. Hur som helst är det kanske bra att VETA innan kostsamma åtgärder vidtas.

 4. Thomas

  Peter, har du missat att de två kurvorna i din sista figur täcker helt olika områden? Wibjörn Karlén brydde sig aldrig om att slå upp vilket område IPCC:s figur täcker trots att det framgår i rapporten.
   
  Vad gäller ditt första citat från Jones säger han inte vad du tror. Det är inte felet i någon enstaka mätstation som är högst 0,1 grader utan felet i ”two of the most widely used hemispheric data sets”. UHI var känd redan långt före 1990 så det är inte så konstigt, man hade redan försökt ta hänsyn till sådana fel.
   
  Sen kanske du kan länka till surfacestation.org:s egen rekonstruktion av temperaturen så vi kan se hur mycket den skiljer sig från den etablerade.

 5. Ingemar

  Peter S,
  Bland annat bygger Jones på kinesiska data av den urbana effekten. Det hela verkar bygga på ett falsarium, eller åtminstone på en mycket osäker källa. Steve McIntyre går igenom hela ”China Network” som ligger till grund för CRU:s uppskattning av storleken på UHI-effekten:
  http://climateaudit.org/2010/11/03/phil-jones-and-the-china-network-part-1/
  http://climateaudit.org/2010/11/04/phil-jones-and-the-china-network-part-2/
  http://climateaudit.org/2010/11/06/phil-jones-and-the-china-network-part-3/
  Förmodligen är det pga detta som Jones inte vill/kan redovisa sina källor.

 6. Ingemar

  Thomas #4, har du missat att Wibjörn gång på gång försöker ansvarig forkare inom IPCC att klargöra varifrån de fått sina data som deras diagram vilar på? Men han får aldrig något vettigt svar.

 7. S.E.Hendriksen

  Langtidsholdbare data bør ligeledes pasteuriseres…
  bare for en sikkerheds skyld

 8. Doug Keenan har ju, pga detta, flera ggr öppet och i publka sammanhang anklagat Phil Jones för bedrägeri. Dvs att medvetet redovisa falska data.
  Och oavsett hur det ligger till med detta, dvs hur avsiktligt Jones förvrängde dessa saker, verkar dels hans försök att förringa UHI effekten varit rejält felaktig, och dessutom är det anmärkningsvärt att Jones duckar och flyr från så grava anklagelser.
  Thomas försöker som vanligt flytta bort fokus från kärnfråga som (även i detta fall) är graverande för teamets påstådda grad av vetenskaplighet … han kanske tom vill förklara detta med den oerhörda press Jones utsattes för och allt som har skrivits om honom. Efter Climategate! Som alltså inträffade två decennier senare. Det har iaf Thomas försökt med förut!

 9. Thomas #4
  Följdfråga till Ingemars påpekande #6, hävdar du att du vet vilken region som IPCC-data representerar? Iom att du ovan hävdar att de ”täcker helt olika områden” jfrt med Karléns?
  Dvs att du har den informationen som Karlén inte lyckats få tag på? För det vore ju faktiskt anmärkningsvärt. Det skulle jag nämnligen också vilja ha ett svar på.
  Och ifall du inte har den informationen (vilket vore min 1:a gissning angående sådant du påstår dig veta) skulle jag vilja ha ett  svar på varför du hävdar saker som du inte vet något om som om de vore fakta?

 10. Göran Lysén

  Tillåt mig att upprep mig med ett citat från min kommentar apropos Ingmars inlägg på Newsmill härförleden:
   
  Det är främst några frågor, som sticker ut. Tillförlitligheten av temperaturmätningar – var, när och hur företogs dessa. Med de osäkerheter som finns, blir det konstigt att räkna med två decimaler! Hur noga var mätningarna 1800-talet, t.ex. Visst finns det satellitmätningar från 1970-talet, men dessa mätningar sker ju inte vid jordytan, och hur stor är precissionen av temperaturen över haven? Eller de arktiska områdena. Svagheterna är betydande utan framfuskade kurvor! Hur kan man då säga att jordens medeltemperatur stigit just 0,7 grader under de senaste hundra åren. Hur skarp var mättekniken på 1800-talet? Finns det verkligen någon uppvärmning egentligen över 2000 år, eller är det bara fråga om ett litet väl valt tidsfönster?
   
  Som vanligt så får vi aldrig några rimliga svar från klimatisterna!
   
  James J. tycks ju ha axlat Thomas Palms mantel! En ny begåvning? Formallogiska argumnet men intet i sak! Det är märkligt att det inte kan presteras mer från den sidan! Hur var det nu med alla temperaturmätningar????? Kan man lita på dem? Var ligger svagheterna?

 11. Jan-Erik S.

  Thomas #4:
  Thomas…vilka områden täcker de olika kurvorna då?

 12. James J verkar vara ett litet barn, som tycker att han är fiffig genom att skriva struts många ggr i inlägg efter inlägg, som substitut för ’förnekare’ …. Begåvning är nog det sista ord jag skulle använda, han verkar inte ens kunna läsa enklare meningar utan att spåra  ur och börjar hoppa upp och ner och upprepa ’det är bevisat, forskarsamhället har bevisat det’ …
  En stackare i mina ögon …

 13. Göran Lysén

  PS. Det sista som jag lärde mig för ett betyg i matte i Stockholm på 1960-talet var felkalkylsberäkningar, och dess glömmer jag inte, ty de passade perfekt in hos en misstrogen jurist. Hur var det nu egentligen? Tillämpar fortfarande de grundläggnde elementen, när jag rättar tentor här i Uppsala! Oaktat hur en tenta är konstruerad, så kan man anta att felet vid varje svar är någon procent per fråga. Hur blir då gränsfallen? Själv kör jag alltid in dubio pro reo till studentens fördel, alltså! Tio frågor? Som alltid proportioner! Eller som vi jurister säger, man skall inte skjuta mygg med luftvärnskanon! Proportionalitetsprincipen! Talens storlek och förhållande!!!!!

 14. Thomas

  Ingemar, Jonas M fl. jag har tidigare på denna blogg redovisat exakt vilket område det rör sig om, det är bara slå upp i IPCC:s rapport. Den här gången får ni leta reda på det själva, det är bara läsa figurtexten och bläddra till angiven sida!

 15. Om jag inte minns fel så går området från södra Sverige vidare i nordostlig riktning, alltså över Östersjön och upp över baltikum/ södra Finland?

 16. Tomas
  fulla historian finns här. Det visar sig att IPCC valt en ganska simpel medelvärdesbildning som förstärker synen att 30-talets värmeperiod aldrig fanns trots att den fanns.
  Visserligen är detta en skeptisk webbsida, men såvitt jag har kunnat utröna är det sant det som påstås där:
  http://hidethedecline.eu/pages/posts/scandinavian-temperatures-ipccacutes–scandinavia-gate–127.php

 17. Bim

  Massor av AGW-teorier snurrar runt på bloggar och i massmedia.
  Men det finns ett absolut säkert, opolitiskt tecken på att den globala uppvärmningen inte existerar.
  När glassbilen började tuta sin melodi och jag sprang ner så fanns det bara varmkorv. Jag måste ju överleva, sa glassgubben.
  Vad jag skulle med glass till?
  Jag kör med vanliga glödlampor. eldar i kakelugnen med elräkningarna, är så förbannad på AGW-stollarna så jag blir kokhet och måste kyla ner mig. Då smakar det gott med en Magnum i min magmun.

 18. Rosenhane

  OT
   
  iI eftermiddags stötte jag på en påstridig  person med noll koll som påstod att vi har fått kallare vintrar de senaste två åren på grund av att golfströmmen har blivit varmare.
   
  Detta hade vederbörande inhämtat via en nyhetsartikel i DN idag.
   
  Eftersom jag inte har tillgång till DN:s pappersupplaga ( har inte kunnat hitta artikeln i nätupplagan) undrar jag om någon här vet vilken artikel det rör sig om.
   
  Man är ju nyfiken, eller hur Ufffe?  😉

 19. Torsten Wedin

  Det är bara att konstatera att de finns gott om ”nyttiga idioter”.
  Som läser IPCC:s rapport som religiösa läser bibeln.

 20. Rosenhane # 18
  Jag pratade med en bekant igår som var rätt övertygad om att Golfströmmen skulle upphöra vilken dag som helst. Självklar med  en omedelbart förestående istid som konsekvens. Gissa var han hade fått den informationen ifrån. 😉

 21. Morgan

  Kurvan som visar skillnaden mellan rådata och redovisad data togs fram i samband med att man bytte från UNHCN version 1 till version 2. Den största påverkan kommer från Time of Observation (TOB), alltså när på dygnet som observationerna har gjorts.
  Här är filen
  http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/ushcn/ushcn.html#TOP
  Att NOAA överhuvudtaget redovisar detta är för att man tvingades av kongressen, detta med tanke på hur den officiella kurvan för USA 48 lower states ändrades när man bytte till version 2. Självklart ser uppvärmningen mycket värre ut med version 2. Varför en version? NOAA skyllde på att man ville homogenisera sina mätningar med CRUs motsvarande i USA. Samma CRU som nu redovisar betydligt lägre medelvärde 2010 än GISS/NCDC och som givetvis inte alls får någon uppmärksamhet. Skillnaden mellan CRU (HARDCRU3) och GISS är 0,14 grader C mellan 1998 och 2010, hur var det nu ”robust och kvalitetskontrollerat. Tja en av dessa serier mäter fel och det rejält. Ett hint CRU har 2200 stationer GISS/NCDC drygt 1000 st, CRU redovisar sina värden, inga approximationer, GISS approximerar över en radie på 1200 km. Konsekvensen? GISS redovisar en värme i Arktis som ligger på +3 grader över normalen 1961-1990, detta utan att mäta temperaturen över stora delar av området. DMI som gör tvärtom och lägger in alla tempdata de hittar mellan 80-90 breddgraden hittar inte alls denna värme. Och nu lutar sig WMO mot GISS/NCDC, trots att den värme de redovisa nästan helt finns i Arktis. Dessutom är ju detta som påpekas ovan till övervägande delen approximationer som inte har stöd i andra verkliga mätdata över samma område.   Diskuterade detta med en klimatolog på SMHI och han var tydlig med att SMHI inte använder approximationer utan bara verkliga mätdata.

 22. Lena Krantz

  Thomas Ingemar m fl
  Det är helt korrekt att de bägge kurvorna inte kan jämföras eftersom de avser två olika områden. Om jag minns rätt så är ex Grönland med i den Nordiska kurvan men inte i IPCC:s kurva men det viktigaste är att IPCC:s kurva täcker ett betydligt störr område söderut. Det står exakt angivet i rapporten för den intresserade men det viktiga är att konstatera att de inte kan jämföras.
  Däremot kan man onekligen undra varför de har valt att undvika att få fram en mycket tydligare kurva s a s. Valet av område gör att en tydlig signal nästan försvinner.

 23. Ingemar

  Thomas #14, läs länk i Sverker #16.
  Visst, vi har diskuterat detta förut, men det är som att hälla vatten på en gås när man diskuterar med dig Thomas. Om du läser in dig på detta, inklusive de Climategatebrev som skickades mellan Wibjörn Karlén och IPCC, så ser du att han frågar efter en mer presicerad beskrivning av mätstationer etc. Detta eftersom han inte får påståendena som IPCC gör att gå ihop. Att detta skulle bero på att ”Wibjörn Karlén brydde sig aldrig om att slå upp vilket område IPCC:s figur täcker trots att det framgår i rapporten”. är bara fria fantasier från din sida.
  Huvudämnet för denna tråd är emellertid UHI och hur man kommit fram till sin värdering av denna (bara som en påminnelse).

 24. Göran Lysén

  Alla ni som har superkoll på alla temperaturkurvor hit och dit – hur blir det nu egentligen med dessa? Vilka håller och vilka håller inte av kurvorna? Ange vad som är fel! Finns det alls någon som kan sätta ihop en rimlig kurva för de senatse 10.000 åren, som inte är motsägelsefull, och dessutom indikerar svagheterna med kurvan? Är det så jävla svårt? Finns det någon temperaturhöjning? Visa det och jag köper det! men då får det inte finnas något fusk!

 25. Lena Krantz

  Morgan #21
  Mycket bra och tydligt skrivet! Ibland önskar man att det fanns en knapp så att man kunna ”lägga undan” vissa kommentarer för att lätt kunna hitta tillbaka till dem.
  😀

 26. Torsten Wedin

  Lena #25:
  Fråga Uffeb (tror jag det var, annars ber jag om ursäkt).
  Jag tror att han har en sådan knapp.
  No hard feellings Uffe!
  Totte

 27. Lena Krantz

  Göran Lysén #24
  Det man kan konstatera är att den globala temperaturkuvan är en slags rekonstruktion även den. Ju längre bak i tiden som du går ju färre områden på jorden har man mätvärden ifrån.
  Jag skulle vilja se mätvärden (rådata) från stationer som inte har flyttats eller bytt miljö (UHI), dvs de som kan anses vara tillförlitliga som de är, utan några justeringar. Man får ju inte fram en global medeltemperatur men man får rena mätvärden och kan tolka vad som har hänt egentligen utifrån dem.
   

 28. Rosenhane

  Labbibia#20
  Låt mig gissa,
  Kan det ha varit från Rockström, Pockström, Pickström, Packström, Häggström, Bjärström, Snixelsson, Snaxelsson, Carlgren, Skralgren, Falgren, Holmgren, Jolmgren eller rent av från DN? 😉
  Och Labbibia, lite fin fredagsmusik från Stöveln tillängnad Maggie:
  YouTube – Loretta Goggi – Un Amore Grande

 29. Lena Krantz

  Totte #26
  Sparar i word kanske?
  🙂

 30. Lena Krantz

  Ingemar #23
  Vad jag förstår så gick Wibjörn vidare ut i världen och hade svårt att få ihop kurvorna även där som ex de från Afrika.
  Man måste ju ha exakt vilka värden som ligger bakom IPCC:s kurva för att kunna jämföra med dem man får direkt från olika institut världen över och det är väl här som CRU falerade om jag har förstått det hela rätt?
  Jag vet att de menar att de inte har tillstånd att lämna ut andras data men hur skall man då kunna kontrollera dem? Och är det inte så att om inte någon annan kan göra om samma sak räknas det inte som trovärdig forskning?

 31. Morgan

  Tack Lena
  Jobbar med mätinstrument till vardags så detta är ett område som ligger mig varmt om hjärtat. Ett problem som finns hos alla självrapporterande instrument är drift, gav en del uppgifter till en god vän som lyckades komma i e-mail-konversation med en av Sveriges främsta forskare inom meterologi. När min gode vän påpekade att alla moderna tempgivare är av typen motståndselement och att all korrosion leder till ökat motstånd och därmed till en nollpunktsdrift åt det varma hållet så fick han ett god dag yxskaft svar, personen i fråga hade ingen aning, men som jag påpekade han är som alla andra ”givaren visar ju x då är det ju så…”, men jobbar man med mätinstrument så vet alla att 1. Instrumentet visar fel. 2. Hur mycket fel visar det?,och det är 2 som är avgörande hur stort är felet och driver intrumentet med tiden? Ja tempgivare driver och med tanke på att de sitter utomhus så korroderar kablarna till intrumentet och alla tempgivre kommer att få en nollpunktsdrift mot den varna sidan som blir allt större ju äldre intrumentet blir. Kan ju ana att när man byter intrument så kommer det att avvika mot gamla värden så då homogeniseras dessa värden och felvisningen fortsätter och blir allt värre med tiden

 32. Rosenhane # 28
  Jojo, det var rätt svar, men du har ju (nästan) helgarderat! 🙂
  Tack för länken.
  Kontrar med en låt från samma land. Dock mera allmängiltigt om hur livet ska vara….och som det på något vis kändes förra helgen?
  http://www.youtube.com/watch?v=V7MGn3b2fgw

 33. Lena Krantz

  Morgan #31
  Fasiken vad intressant! Det innebär ju att när man byter utrustning så får man ett nytt värde som faktiskt är mer rätt än de föregående, dvs om värdena dras mot det varmare med tiden.
  När man byter utrustningen skulle man med andra ord behöva justera de gamla värdena nedåt i någon slags fallande skala.
  Gör man det är då frågan, eller justerar man de nya värdena uppåt för att kalibrera ihop dem med de gamla?

 34. Göran Lysén

  Lena # 27!  Nu är jag tillbaka till min felkalkyl. En sådan beror ju också av in-put data. Hur var det nu, när någon på 1850-talet skulle läsa av en termometer? Hur exakt var kalibreringen av termomentern och hur exakt var han eller hon som läste av termometer? Var de båda bakfulla, eller hade någon  taskig syn? Mina felklkylsstudier gjorde mig bara än mer mistänksam!
   
  Jag vill ha en klar och redig temperaturkurva över de senaste 13.000 åren med en lysande förklaring över kurvans brister! Sedan tänker jag själv och ställer frågor! Vem kan leverera något dyligt? AWG-arna eller skeptikerna? Jg bara väntar!

 35. Göran Lysén

  Ps. Der är ju bara tusan att folk till forskare inte kan ge grundfakta utan flummar iväg åt ditten och datten hållet utan rediga förklaringar! Nu vill jag veta allt om temperaturmätningar och hur exakta de egentligen är och vad tusan de egentligen mäter??!! En ytterst modest förfrågan från min sida! Själv kan jag bara konstatera att det varit jävligt kallt i Uppsala-trakten under de senaste tre åren – särskilt 2010-11.

 36. Lena Krantz

  Göran Lysén #34
  Ja asså, bara det faktumet att vi lägger en fantastisk stor betydelse i de här värdena idag men det kan vi inte göra om de på den tiden inte hade samma syn. Man kan ju bara tänka sig att man var rätt person beroende och jahapp han åkte bort ett par dagar och så skulle frugan eller någon annan läsa av tempen men glömde bort det. Vad skriver man i loggen då? Ja man vet ju att det var ungefär samma väder så man höftar till med något lämpligt.
  Nu har jag livlig fantasi men ändå.
  Jag vet ju dessutom från arkeologin hur typ forskare betedde sig i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
  ”Grävde upp en grav medan jag väntade på bussen” är en klassiker.
  😀

 37. Bertel

  Morgan # 31
  Jag känner igen resonemanget sen tidigare, av ren nyfikenhet, har du påpekat detta i dina tidigare inlägg ca 1-2 år sedan?
  För det du beskriver är oehört viktig faktainformation som ej bör glömmas i bedömningen, när det gäller temperaturkurvornas giltighet.
  Stor tack för redogörelsen. 

 38. Lena Krantz # 36
  Komiskt, men du har säkert en poäng där.
  Måste erkänna att jag själv mäter temperaturer i bland, och dokumenterar dessa…..gäller dock inte vädret. Och ibland glömmer man bort att mäta, oftast på grund av hög arbetsbelastning. Man fyller helt enkelt i värden ”efteråt” någon gång då och då…..eftersom journalen måste fyllas i…….

 39. Morgan

  Göran Lysén: Läs Anders Mobergs ”daily Air temperature and pressure series for Stockholm 1756-1998”. Det är ett seriöst försök att få en vettig tempkurva för Stockholm men man inser att osäkerheten i resultaten är stora. Kritiken man kan och skall rikta är att inga osäkerheter anges. Detta verkar vara legio inom klimatforskningen.

 40. Morgan

  Bertel: Det stämmer bra och vad jag nu peronligen kan intyga är att klimatforskarna är noviser när det gäller mätinstrument inte minst med tanke på meterolog-professorns totala oförståelse för att det överhuvudtaget fanns ett problem.

 41. Bertel

  Rosenhane # 28 Labbibia # 32
  Svepande känsla, bevarad sedan förra helgen, med följande toner.
  http://www.youtube.com/watch?v=FFNS7CV5n4c&feature=related

 42. Håkan Bergman

  I det gamla Sovjetunionen låg temperaturavläsningarna till grund för bränsletilldelningen för nästa vinter, snacka om klassiskt statistiskt misstag.
  Och visst, alla moderna elektroniska instrument måste kalibreras regelbundet. Temperaturavläsningar har jag också fuskat med, gå runt och logga lagertempar på ett kraftverk eller annan industri, en termometer har fått spatt visar ingenting, lägg på handen, kan du hålla kvar den är det ingen fara, skriv 60 grader.

 43. Gunnar Strandell

  Peter!
  Tack för ännu ett intressant inlägg.
  Jag läste om analogin med cancerforskningens ”Pottigate” idag. Det handlar också om en forskare som inte kunde eller ville redovisa hur han fått fram sina resultat. Där drog tidskriften till slut tillbaka artikeln, men man ser också ett problem som kan illustreras med den här gamla rebusen:
  ALLA
     A
     I
  ====
  ”faller I, faller A, faller ALLA!”
  Om Jones artikel dras tillbaka minskar också förtroendet för hans andra artiklar i ämnet och det gäller också de medförfattare som faktiskt har samma ansvar för de artiklar de signerat…. 
  Det som till slut återstår med vetenskapligt förtroende i IPCC AR4 kommer  från forskare som idag kallas för skeptiker, förnekare eller strutsar.
  Till slut lite mätteknik..
  Om jag har förstått det rätt har en klassisk väderstation en eller två termometrar som visar högsta och lägsta värde sedan föregående återställning. I bästa fall läses de av och återställs en gång per dygn. Medeltemperaturer beräknas från dessa värden. Om värdet ska återspegla verklig medeltemperatur behöver det kompenseras för breddgrad, och årstid.  

 44. Lena Krantz

  Morgan
  Jag har funderat lite över denna kurva som visar temperaturen i icke-tropiska områden på Norra halvklotet de senaste 2000 åren.
  http://www.medeltid.su.se/OmOss/Fredrik_Charpentier_Ljungqvist_publikationer.htm
  Han har lagt på den globala uppmätta temperaturkurvan och då ser man att den stämmer bra fram till det allra sista slutet, då skiljer sig proxydatat och tempkurvan rätt rejält. Någon av dem måste ju då vara fel (eller bägge).
  Det verkar som att det är rätt vanligt vad gäller proxydata att de ger en mer utjämnad kurva eftersom de olika lagren inte är hermetiskt tillslutna s a s. Men om man anser att tempkurvan är rätt och proxydatat fel så måste man ju höja proxykurvan i alla fall vad gäller topparna.
  Fast….tänk om temperaturkurvan är mer fel än proxykurvan?

 45. Thomas

  Ingemar #23, du är  expert på att vantolka allt du läser. Är det så du brukar agera i ditt professionella fält också? Uppenbarligen har du nämligen inte försökt förstå vad som sades i den brevväxling du hänvisar till. Ta en titt till på figuren Stilbs hade med! Visar Karléns figur samma område? Nej, som flera andra här håller med om så gör den inte det, det är bara du som aldrig kan medge att folk inom SI kan göra fel. Om man verkligen läser den där brevväxlingen inser man att förvirringen är total eftersom Karlén motpart inte tycks förstå att Karlén inte ens förstått vilket område det gäller.
   
  Sen hade ju Stilbs fel om UHI också, men det lär du väl inte heller erkänna.

 46. Håkan B # 42
  Exakt. Myndigheterna som lever ”i en annan tid, på en annan planet” kräver att du ska ”dokumentera”….du/jag ”dokumenterar” i bland i efterhand med uppskattningar baserade på mångårig erfarenhet, eftersom vi vet att allting är som det ska.

 47. Rosenhane

  Tack Bertel#41
   
  Gianna Nannini är en av de största i Italien, hennes bror var för övrigt framgångsrik formel 1-förare.
  Gianna har skrivit otroligt bra låtar som väl inte har nått våra breddgrader.
  Annars har vi mycket schlagermusik från 50, 60, 70-talet med italienskt ursprung men med svenska texter.
   
  Här en pärla som Lasse Lönndahl sjöng men som är betydligt bättre i original:
   
  YouTube – Renato Carosone – Piccolissima serenata
   
   

 48. Bertel

  Thomas
  Eftersom du verkar vara bortglömd när det gäller musikaliska hälsningar, så följande är ägnad till dig, lite relationsinriktad i singularis, dvs ditt inre förhållande till skribenterna i synnerhet och kommentatorerna i allmänhet och din berömvärd ihärdighet(trots uteblivet erkännande i sak).
  http://www.youtube.com/watch?v=LUHcZ5-b3Vg

 49. Ny site (för mig i alla fall)
  http://www.cfact.org/

 50. Thomas # 45
  Nu får du ta och skärpa till tonen lite! Varför denna eviga burdusa framtoning?
  Om jag lägger fram en hypotes om saken…..så här:
  Det är lätt för varje respektive land att kolla upp rådata inom dess gränser, men om man ser till att använda data från flera länder i samma arbete, så blir det betydligt svårare för den som ska försöka att kolla upp siffrorna…..apropå förvillare då,vad sägs om den hypotesen?
  Och du, minns du den finska forskaren som var så fly förbannad på IPCC eftersom de envisades med att vända hans temperaturgraf upp och ner, baserad  som den var på bottensediment i Finländska sjöar.
  Varför litar jag inte på IPCC?  Hmmm…..

 51. Rosenhane

  Bertel
   
  Viss ska vi vara generösa.
  Musikaliskla hälsningar kanske kan fungera uppvärmande( utan CO2) i klimatdiskussionssammanhang.
   
  Thomas Palm, lite av en AGW – diva här på TCS; vad sägs om en lite snyggare sådan?
   
  YouTube – Beyoncé – Diva

 52. Thomas

  Labbibia, min poäng var att figuren Stilbs hade med är felaktig. Sen får du och Sverker komma på med hur många teorier som helst om att IPCC borde gjort på något annat sätt än de gjorde. Att redovisa data land för land tycker jag verkar vara extremt opraktiskt om man skall få in regionala förändringar i hela världen. Dels blir det löjligt många diagram att klämma in, och dels har länder väldigt olika storlek. Det skulle bli extremt svårtolkat. Sen tycker jag du är elak mot ”skeptikerna” när du antyder att ingen av dem skulle klara av att summera ihop temperaturer från flera länder.
   
  Den där upp och nedvända grafen var lite mer komplicerad än så. Det handlade om att mänsklig påverkan under senaste seklen påverkat sedimentlagren mycket mer än temperaturen, vilket gjorde att när man skulle kalibrera data till den en moderna temperaturkurva fick man helt fel skalfaktor, rentav med fel tecken. Eftersom författarna var medvetna om att det fanns kvalitetsproblem med just Tiljanderserierna så testade de att ta bort dessa vilket gav mycket liten skillnad. Det är alltså en storm i ett vattenglas som så ofta. Dessutom förstår jag inte var IPCC kommer in i bilden, men det kan du säkert upplysa mig om.

 53. Torsten Wedin

  Thomas #45:
  ”Ingemar #23, du är  expert på att vantolka allt du läser.”
  Says who?

 54. Kanske blir det så här så småningom?
  http://www.youtube.com/watch?v=dTOppbFKWko

 55. Torsten Wedin

  Thomas #45:
  ”Ingemar #23, du är  expert på att vantolka allt du läser.”
  Ifall du inte förstår engelska så översätter jag:
  ”Ska du säga”!

 56. Thomas # 52
  Du skojar väl? Hur kan du på fullt allvar mena att det skulle vara opraktiskt att, land för land, få in regionala data? Tvärtom vore det väl mycket praktiskt! Rena rådata, land för land. Hur svårt kan det vara? Istället rör man till det (medvetet?) för att försöka påvisa/överdriva en uppvärmning som inte är i närheten av den man gör gällande.
  När det gäller sedimentsavlagringarna i finska sjöar och upp-och nedvända temperaturgrafer, snackar du faktiskt skit! På ren svenska.
  Där avslöjar du dig som den aktivist du är!

 57. Torsten Wedin

  Labbibia #56:
  Så sant!
  Totte

 58. Torsten Wedin

  Labbibia:
  Det var länge sedan jag och Gunnar Littmark avslöjade att TTPP mest snackar skit, varvat med låtsaskunskaper från Wikipedia.
  Totte

 59. Bertel

  Rosenhane # 51
  Självklart skall vi vara ”snälla” när vi berör humoristiska dimensioner, där ev åsiktsmotsättningar är enbart antydningar i musikens tecken.
   
  Det verkar som våra musikaliska hälsningar blir utan eko, men skammen som ger sig. En (eko)logisk hälsning till(se # 48), med enbart musikalisk bakrunsbrus…….
  http://www.youtube.com/watch?v=aXqDKV4MOFA

 60. Bertel

  # 59 Bakgrundsbrus isf bakrunsbrus…    🙂   Finger sliiir pga hal yta på tangenterna(nypolerade).   🙂

 61. Ingemar

  Thomas #45, vem som virrar till det här kan man ju diskutera. Men när man som IPCC visar en graf som baseras på en datamängd som inte stämmer med den de uppger så blir det missledande minst sagt. För övrigt så trollar de bort 30-talstopparna genom att dela upp den på två perioder så att topparnas värde fördelas jämnare. Om de använt en annan uppdelning, där hela 30-talstoppen varit med i en period så hade det varit jämförbart och i nivå med slutet av 1990-talet. Men då hade man förstås inte fått sin hockey-kurva för 1900-talet, och man hade fått lika branta uppgångar mellan 1920 och 1940 som mellan 1980 och 2000.

 62. Bertel och Rosenhane
  Godnatt nu.
  Och som en hyllning till Maggie…..Rod Stewart står för musiken.
  http://www.youtube.com/watch?v=m2CQ0FvAZuw

 63. Thomas, återigen verkar det som du gör allt för att försvara IPCC:s förvanskande av information, och även Jones motsvarande som närmast kan liknas vid rent forskningsfusk …
  Men som jag påpekat många ggr: Det blir allt svårare att vara alarmist eller försvara den redan existerande alarmismen. Snart finns det väl ingen del som håller måttet och kan försvaras med blanka vapen, eller utan trixande som ditt ovan.
  Hur får du ihop det med att ’hotet’ är så stort att  ’man måste ju göra något’ .. när ingen del i argumentationen håller måttet?
  Du låter ju allt mer som en fanatiker, som vill slå bort varje sansat påpekande med ’men det spelar ingen roll, katastrofen kommer ändå … tro mig, jag känner det inom mig!’
  Är det det det handlar om?

 64. Bertel

  Ingemar.
  Först en STOR tack för senast och följande hälsning innefattar en del av tankar, med mänsklig text, men framförallt fina bilder för en tränad öga, som betraktar samtiden med vetenskapliga intentioner.  🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=z3hAuESiRP0

 65. Tomas
  Du vägrar ju konstant att ta till dig andra argument överhuvudtaget. Det som är objektiv sanning verkar inte betyda något. Kanske kikar du inte ens på andra källor? Öppna dina ögon och titta ut över detta flockbeteende såväl hos media som hos forskarna och politiker. Kejsarens kläder. Hört talas om det? Försök se igenom din egen förutfattade mening. En sann vetenskapsman tvivlar alltid. Även på sig själv. Forskarna vet inte allt. Allt inom klimatforskning är inte 100% säkert. Snarare tvärtom. Du verkar vägra förstå just det som alla andra vet. Hela vetenskapssamhället vet att det är bullshit när vissa personer säger att klimatforskiningen är helt säker på i princip allt. De småler självklart åt detta samtidigt som de oroar sig över att svensson kanske faktiskt går på detta? Och just det är förstås ert mål!

 66. Morgan

  Ser diskussionen om att redovisa land för land, med tanke på att GISS/NCDC hävdar att all värme fanns i Arktis 2010 så är det trots detta sannolikt endast Kanada som kommer att redovisa 2010 som det varmaste året som nationellt har uppmätts.
  Norge inte en chans, Finland, nix, Ryssland inte i närheten, USA 29:e plats 48 lower states, Alaska betydligt längre ner. Sverige var inte heller i närheten. Nej värmen är på ett mystiskt sätt utanför de natonella gränserna (Ja förutom Kanada då som är relativt stort) och inte hittade DMI den heller mellan 80-90 breddgraden så vad är kvar? Norra Ishavet? Vi vet inte temperaturen där GISS/NCDC mäter bara landtemperaturer över merparten av Arktis (Vilket är en del av förklaringen till den uppvärmning de hittar då havet skulle ”kyla” den varma luften som kommer söderifrån betydligt bättre än land, så de bygger in ett fel här)
  Lena proxy är nog alltid ”snällare” än verkliga mättemperaturer, proxy missar kortare variationer så det är nog inget att bli förvånad över. Hittade inte kurvan i sig.

 67. Rosenhane

   
  Maggie, låt dig inte tjusas av Labbibias smöriga försök.
   
  Lyssna istället på något som kommer direkt från hjärtat.;)
   
  Och, observera gråtruten med röd näbbfläck..
  Eller hur Kent Forssgren och sajtens övriga ornitologer…..
   
   
  YouTube – I CAN’T LET MAGGIE GO – Honeybus 1968

 68. Pär Green

  Rosenhane # 18
  om du skickar ett mail till mig kan du få kopia.
  per.green(a)gmail.com
  Men det rör sig om ett Karin Bojs utspel!

 69. Bertel

  Jonas N och Sverker.
  Ang era svar till Thomas, så tog jag en extra titt på bilden ovan artikeln och efter en stunds betraktelse, blev teckningen en del av verkligheten.  🙂  

 70. Pär Green

  Som vanligt skriver Dr.max klokheter.
  En blick på jordens utvecklingshistoria visar att en mångfald processer varit aktiva för att göra jordklotet till vad det är i dag. Och historien är ofattbart lång – 4,6 miljarder år. Tänker man sig den som ett år ligger (den hypotetiska) Kristi födelse 16 sekunder bort. Profeten Muhammeds födelse 11 sekunder bort. Det mesta av vår civilisation har utspelats på dessa få sekunder.  Industrialismen började för 1,3 sekunder sedan, koldioxid­halten i luften har stigit under en halv sekund.
  http://andaslugnt.blogspot.com/

 71. Bertel

  Morgan # 66
  Berättigad fundering?(efter att tagit del av din text), var mäts global temberatur?, eller är den omätbar i verkligheten och kan endast framställas av klimatorienterade dataprogram?  

 72. Bäckström

  Lena #30
  ”Jag vet att de menar att de inte har tillstånd att lämna ut andras data men hur skall man då kunna kontrollera dem? Och är det inte så att om inte någon annan kan göra om samma sak räknas det inte som trovärdig forskning?”
  Det är ju detta som är kritikernas huvudargument.
  Själva definitionen på sund vetenskap är att du ska kunna reproducera resultaten och för att överhuvudtaget kunna göra detta måste du ha tillgång till exakt samma data/program som använts samt dokumentation av tillvägagångssätt.
  Om man då som hockeyteamet satt i system att vägra lämna ut dessa för granskning, så måste den per automatik falsieras och därför inte kunna användas av IPCC/media som vetenskapliga rapporter.
  Och nej Paal Review duger inte som argument Thomas 😉

 73. Bertel

  # 71 temperatur isf temberatur….det klarade jag med bravur trots nypolerad tangentbord.  🙂

 74. Bertel

  Rosenhane # 67
  Ang smörig i musik, är följande en av dom bästa och bör dansas med tvåtakts fördröjning för optimerad närhet, men som varning, detta kan trigga koldioxidproduktionen i form av ökad andningsfrekvens, trots nästintill obefintlig fysisk aktivitet i form av dans.
  http://www.youtube.com/watch?v=ioI7PlnPOK0  

 75. AOH

  Rosenhane # 67
  YouTube – I CAN’T LET MAGGIE GO – Honeybus 1968
  Efter TV-mötet med Maggie borde den kände svamlaren ha det som „godnattmusik“ för att varje dag pâminnas om viktigare saker i livet än att flumma om ”the since is sattled”

 76. VAR ÄR GUNBO?

 77. AOH

  # 75
  Sorry -det skall förstâs vara    ” science ”
   
   

 78. Rolf

  Att avläsning av termometrar innehåller en hel del fel är utan tvivel ! Hur länge man avläste hela grader vet jag inte, men då var felet i alla fall +- 0.5 grad redan där. Sedan tillkommer kalibrering m.m. Att sedan prata tiondelar förtar lite av trovärdigheten.
   
  En undring, hur jämför man egentligen en grads förändring i olika klimatzoner. Temperaturen borde väl vara kopplad till, låt oss säga energimängden i stället. Mer fuktighet och samma skillnad kan väl egentligen inte motsvara samma ändring med olika energimängd ? eller är det en tankegroda ? eller en till felmöjlighet ?

 79. Åke N

  Några enkla helt ovetenskapliga iakttagelser. Under en taxikörning från Arlanda till Uppsala noterade jag Arlanda -6 grader, mellan Knivsta och Uppsala -16 och inne i Uppsala -8. Att UHI-effekten skulle vara 0,1 grad på 100 år är bullskit. Gjort många liknande iakttagelser.

 80. Thomas

  Labbibia #56, det är klart du kan få in data från enskilda länder, det är inte vad diskussionen handlade om, utan den handlade om figur 9.12 i IPCC:s rapport där man i en bild skulle visa på regionala temperaturutvecklingar i hela världen. Har du ens brytt dig om att titta på den bilden så du vet vad vi andra diskuterar?
   
  Tänk också på att temperaturdata kommer från ett diskret antal punkter, inte från ett helt land. Det är inte mer naturligt att väga ihop dem över ett lands ofta ganska tillkrånglade yta än över en rektangulär region.
   
  När det gäller Tiljuanderserien är det uppenbart från ditt svar att du inte hade någon aning om vad du pratade om utan bara försöker dölja det med ett personangrepp.

 81. Thomas

  Ingemar #61, du har rätt så långt som att IPCC klantade sig med bakgrundsbilderna till de där kurvorna. Om jag får gissa tog ansvarig några färdiga bilder över regioner från ett bildarkiv för att spara tid. Man utgick väl från att den som var intresserad skulle titta i supplementet för att få de exakta gränserna.
   
  Ditt klagomål över hur man delade in tidsperioder känns mig väl konspiratoriskt. Jag är säker på att om man valt någon annan metod hade den gett konstigt resultat under någon tidsperiod i någon av de andra regionala graferna, och då hade du varit lika pigg på att kritisera IPCC för det.

 82. hahn

  Jag menar det. Att kalla 0,7 graders temperaturökning för en global uppvärmning känns som att benämna en svag krusning av vattenytan som en tsunami. 0,7 grader är det närmaste blickstilla man kan komma.
  Dessutom har jag lagt märke till att SMHIs dataserie från Uppsala också tycks vara justerad nedåt långre bakåt i tiden, men justerad uppåt i modern tid. Både den avlästa och justerade tempen finns med i olika kolumner. Det ser inte trovärdigt ut.
  Den urbana uppvärmningseffekten är, under vinterdagar åtminstone 3 – 5 grader. det kan vem som helst enkelt kontrollera själv.
  Svammel om någon tiondel är alarmistiskt dravel vi inte ska behöva diskutera. Undrar dessutom vad man har för kontakt med verkligheten om man tror på detta. Aldrig utomhus? Ingen termometer? Stillasittande i en lägenhet dag ut och dag in?

 83. Lena Krantz

  Morgan #66
  Jag länkade till hans sida på Stockholms universitet men sedan måste du själv öppna själva rapporten och scrolla ner till kurvan. Det kanske finns något bättre sätt?

 84. Lena Krantz

  Thomas #80
  Ja det är verkligen rätt förvillande när kartan visar ett område och kurvan ett helt annat.
  Sedan är jag fortfarande kritisk till val av område eftersom jag menar att man tappar bort naturliga fluktuationer om man inte håller sig till områden som påverkas av samma fluktuationer och har ungefär samma klimat. Både Norden och Grönland påverkas ju väldigt mycket av Golfströmmen medan länder med ett mer typiskt inlandsklimat inte gör det på samma vis. Detsamma gäller ju givetvis AMO. Om kurvan går ner ända till 48:e breddgraden så får du med stora områden som har ett helt annat klimat än vi.
  Vad jag är ute efter är att man skall väl försöka lyfta fram de naturliga fluktuationerna och då välja områden utifrån det.

 85. Thomas

  Lena, vilka områden du än väljer kommer alltid någon kunna komma och hävda att du borde valt andra.

 86. C-G Daniels

  Morgan#40
  Stockholms temp-data har SMHI korrigerat pga UHI, utan att tydligt
  ange detta.

 87. Pehr Björnbom

   
  Apropå dessa diagram på kartor som IPCC har använt så finns det en tvivelaktig figur i Summary for policymakers 2007 som heter SPM4.
   
  En frågeställare tog upp denna figur i en fråga till forskarna vid IVA-mötet ”Framtidens klimat”:
  http://www.iva.se/IVA-seminarier/Framtidens-klimat—/
   
  Se frågan ”Angående s.k. tuning” på sidan 5 – 6 i svaren på frågorna:
  http://www.iva.se/PageFiles/12598/Fr%c3%a5gor%20o%20Svar%20L%20Bengtsson%20K%20Noone%20%20H%20Drange%20101014.pdf
   
  Frågan är om de klimatsimuleringar som visas i figuren bevisar något beroende på att man tagit sig så stora friheter att göra antaganden om hur aerosoler påverkar klimatet:
   
  Förklaringen har emellertid visats vara (1) att styrkan av den partikelkylning som ingår i respektive modell anpassats så att överensstämmelse med observationerna erhållits (s.k. tuning). Modeller med hög känslighet har alltså utrustats med kraftig partikelkylning och vice versa. Kan panelen instämma i att Fig SPM4 inte bevisar något alls om modellernas duglighet och att figuren inte borde ha visats i SPM (Summary for policy makers)
   
  Svaret från klimaforskarna blev:
   
  Svar: (LB) Detta är korrekt och en svaghet i IPCCs framställning. Jag kommer att diskutera detta ingående i mitt föredrag. Det kan ingalunda uteslutas att klimatmodellerna innehåller systematiska fel. Sannolika sådana är den tredimensionella fördelningar av vattenånga, molnfördelningen samt felaktigt parameteriserade processer som fuktkonvektion. Flera av dessa felaktigheter är en följd av klimatmodellernas hittills ringa upplösning.
   
  Detta måste väl ses som en svidande kritik av IPCC med tanke på att denna figur SPM4 är så pass central i frågan om vad som stöder en hög klimatkänslighet i samband med AGW.
   

 88. Pär Green

  Thomas # 85
  Verkar bekant!
  Vad vill du dölja?

 89. Morgan

  C-G Daniels
  Den långa temperaturkurvan för Stockholm bygger på en station nämligen Stockholms observatorium.
  De älsta värdena är svårast, dels tycks man bara ha läst av 2 alt 3 gång per dag utan att följa någon standard, detta sker först 1859, Man vet till exempel inte när värdena lästes av mellan 1784-1822, men även senare så har tiderna när avläsningarna skett varierat. Fram till 1821 så angas värdena i halva grader C, 1875-1960 satt stationen mot husväggen, sen ersattes den av en Stevenson screen. Före 1875 så vet man inte exakt var termometern var bara att den hängde i det fria utanför ett fönster på norra sidan av observatoriet. Moberg har gjort ett seriöst försök att få rätsida på detta men tvingas givetvis göra ett antal antaganden. I slutändan finns det enligt rapporten en homogenisering på 0,77 grader C

 90. pekke

  Morgan
  Håller med, hur exakta var mätningarna förr ?
  Ända sättet att mäta exakt på en analog mätare är att ha en spegelskala bakom för att få rätt värde och att läsa av vid exakt samma tidpunkt dygnet runt vid exakt rätt höjd mot instrumentet.
   
  Elektroniska instrument kan som det påpekas tidigare börja vandra pga motståndet i mätpunkten och anslutningarna får förändrad resistans.
  Ju äldre en elektronisk mätutrustning är desto större risk att den visar fel pga föråldrad anslutning !
  Fast ny utrustning är inte alltid bättre än gammal vilket visade sig på mitt jobb där vi torkar blekmassa från stora ångbatterier som matas med överhettad 60 bar ånga, man kopplade in ny mätutrustning efter en ombyggnad för några år sedan som skall visa ångtryck,ångtemp och ångflöde till en ny ångregulator på vår styrning, i dag har visningen av dessa värden ballat ur totalt !
   
  Den gamla visningen av ovanstående ångvärden funkade klanderfritt från början av 70-talet tills de ändrade till nyare utrustning.
  Vi har fortfarande analoga mätare och folk klarar inte av att läsa dem exakt eftersom de sitter på olika höjd från 1,5 m till 2.0 m höjd.
  Så vad kommer vi till det ?
  Analoga mätare går bara läsa exakt om de har en spegelskala och om de läses vid exakt samma tidpunkt.
   
  Elektroniska/digitala instrument kan vandra om anslutningarna inte är bra och bör kalibreras mot ett gammaldags instrument som kvicksilver eller sprittermometer.
   
  På mitt jobb bryr jag mig inte om vad instrumenten säger om temperaturen eftersom det är vilken torrhalt produkten har vid provtagning som bestämmer hur jag ställer in torktemperaturerna, så kort sagt sk-ter jag i vad tempmätarna visar utan går i stället efter vad torrhaltsprovet visar på slutprodukten !

 91. Wibjörn Karlén

  Om någon fortfarande tror att data behandlas någorlunda korrekt läs den här refererade artikeln:
  Kelly, P.M. and Wigley, T.M.L., 1992: Solar cycle length, greenhouse forcing and global climate. Nature 360: 328-330
  Data visar på ett övertygande sätt att solens variationer är den viktiga faktorn, inte CO2. Men, den slutsats man drar är att CO2 är den faktor som styr klimatet. Efter det att jag läst bristen på stringens i denna artikels slutsatser blev jag ytterst skeptisk mot de som anser CO2 som en viktig faktor för klimatet.