Nygammalt men alltid aktuellt

Ibland kommer det oväntade artiklar där man minst väntar sig det. I Svenska Dagbladet av alla tidningar fanns det en artikel som ifrågasatte en del av den svenska klimatpolitiken. Rubriken löd

Myt om bränsle från skogen leder klimatarbetet fel.

Budskapet i artikeln är att biobränsle från skogen inte är klimatneutralt. Anledningen sägs vara att omsättningshastigheten i skogar är alldeles för lång i jämförelse med de 30 åren fram till 2050 då Sverige ska vara klimatneutralt.

Det som är värt att nämna är att artikelförfattarna är medvetna om att kolcykeln är en dynamisk process, så att man måste räkna längre ett år i taget.

Det vi klimatskeptiker – åtminstone vi som tänker själva – insett för länge sedan, det tvingas så småningom även rättrogna klimatforskare till sist medge. När jag läste artikeln så kom jag att tänka på ett inlägg som jag skrev för 8 år sedan, där jag presenterade resultatet av en enkel, eller snarare banal, dynamisk modell för kolcykeln.

Artikeln I Svenska Dagbladet har ett snävt nationellt perspektiv och handlar om hur Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt Paris-överenskommelsen. Min modell utgår ifrån att klimatet i Sverige också är beroende av klimatet utanför Sverige, så att det är bättre att räkna på hela världen istället för bara på Sverige.

Jag antog att jag skulle kunna kopiera en del av texten ifrån mitt tidigare inlägg och tillverka ett nytt baserat på det gamla. Det går säkert, men jag klarade inte av det. Istället hoppas jag att alla som läst så här långt klickar här.

Därmed kommer ett gammalt inlägg i repris men eftersom jag hoppas och tror att det tillkommit nya läsare till KU sedan 2012, så kanske även ett gammalt inlägg kan vara av intresse.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Sten K
  Debattartikeln i SVD är öppen för kommentarer.
  Den har även fått flera efterföljare.
  Om EU inte accepterar biobränsle som ”klimatneutrala” så faller hela Sveriges strategi.
  Ett nålstick fick vi när eldning av sopor belastades med avgifter.
  I Dagens SVD kan man läsa att CO2 som på prov avskiljs från bioeldade kraftvärme? verket i Värtahamnen redan idag säljs (till algodlare)

 2. Gunnar Strandell

  Sten, citat från länken:
  ”Vi ”moderna människor” har kunnat se hur äldre högkulturer har gått under på grund av att basen för deras ekonomi förstörts genom okunnighet. Det värsta är att jag får en känsla utav att klimatpolitiken kan leda till vår kulturs självförvållade undergång.”

  Idag gäller det inte bara klimatpolitiken. utan hela det politiska spektret. Sverige går I spetsen med klimatlagen som stipulerar att klimathotet ska styra alla politiska beslut och andra förväntas följa efter.

  Men även på andra politiska plan arbetas det aktivt med att riva ned den västerländska kulturen utan att ha mer än drömmar om det nya samhälle som ska formas. Utvecklingen liknar det urbefolkningar fått uppleva när det västerländska tänkandet dragit fram. Samtidigt finns det stora mängder människor i öst som upplever hur västerländska idéer och handlingsmönster fortsätter att breda ut sig och ge mat, husrum och ekonomisk styrka till en växande befolkning.

  Jag är orolig för hur det kommer att fortsätta.

  Till sist beror väl miljövännernas förkärlek till biobränslen på en syn som innebär att uppehållstiden i atmosfären skiljer mellan fossil CO2 och biogenererad. Ett enkelt exempel äratt såga ned ett träd och elda upp det eller använda kol eller olja. Jag påstår att det är sämre att kapa ned CO2 sänkan om man bryr sig om koldioxidhalten i atmosfären, men brukar få till svar att trädet tar hand om ”sin” CO2 på 50 – 100 år medan det fossila utsläppet finns kvar i tusentals år.

 3. Matz Hedman

  #2
  …trädet tar hand om ”sin” CO2 på 50 – 100 år…
  Ungefär så stod det i SvD artikeln också.

  Jag brukar istället tänka att när vi skapar energi lyfts kolatomer från att långsamt kretslopp till ett snabbt. I det snabba kretsloppet befinner sig kolatomen som del av CO2 och i den långsamma bunden i biomassa. Ju mer energi vi behöver desto fler kolatomer flyttas till det snabba kretsloppet = CO2. Därför kan förbränning av biomassa ALDRIG minska halten CO2 i atmosfären. En balans kommer dock att infinna sig efter X antal tiotals år under förutsättning att vi INTE ökar energibehovet. Under förutsättning att mitt resonemang är riktigt ser jag två fel i biostrategin:

  1. Omställning till bio som ersättning av fossilt ÖKAR behovet av bioenergi. Vilket konstant skjuter balanspunkten framåt i tiden.
  2. Balansen som eventuellt kan nås är endast en liten procentandel av den energi vi redan förbrukar

  Visst ska vi ta energi ur våra sopor och resterna från skogbruk etc men bioenergin kan aldrig bli klimatneutral.

 4. Ulf

  Det rationella tänkandet är totalt ute helt enkelt. Idag handlar allt om symboler utan rationalitet. De som försöker behålla en rationell livssyn blir mobbade och förföljda. Så här har det nu varit från och till i Sverige, ifrån 1970 talet. Just nu är samhället förvandlat till en skolgård för grundskoleelever. Med skillnad att det inte finns lärare eller rektor i samhället utan bara uppviglare och fingerpekare. Klimatpolitiken är baea en av många speglar som belyser samhällsutvecklingen.

 5. Håkan Bergman

  Lasse #1

  Nu är det ju bara en testanläggning så det är nog lika bra att man inte går hela vägen och lagrar kolet i berggrunden, men jag undrar om politikerna förstår skillnaden. På det här viset blir det billigare för kommande generationer att riva skrotet som blir kvar efter den imbecilla generationen.

 6. Lasse

  #3 Matz H
  ”Visst ska vi ta energi ur våra sopor och resterna från skogbruk etc men bioenergin kan aldrig bli klimatneutral”
  Kan du förklara lite närmare? 😉

  https://notrickszone.com/2020/06/15/mits-dr-lindzen-pokes-fun-at-the-naive-well-funded-scientific-reasoning-that-1-factor-co2-controls-climate/

 7. Matz Hedman

  #6 Lasse
  Jag skrev klimatneutral utifrån klimativrarnas resonemang. Du har helt rätt i att man borde först bevisa till vilken grad CO2 påverkar innan man implementerar kostsamma/omöjliga/kontraproduktiva lösningar på ”problemet”.
  Synd att Lindzens rapport ligger bakom betalvägg.

 8. Karl Erik R

  Tittar man enbart på en kalavverkad yta så stämmer det att det tar mellan 50 – 100 år innan lika stor mängd kol har bundits. Man måste titta på hela Sverige. På de under ett år icke avverkade ytorna så växer skogen och tar upp kol hela tiden. I Sverige har vi sedan omkring 100 år haft större årlig tillväxt i skogen än vad som avverkats under ett år. Därför binds mer och mer kol i växande skog, så länge tillväxten är större än avverkningen.

  Dessutom så kommer en stor del av de avverkade träden att bli byggnadsmaterial och binda kolet i hundratals år framåt. Negativ balans här får vi först när fler trähus rivs och eldas upp, än vad som byggs nytt i trä. Det torde aldrig inträffa så länge vi har ökande befolkning och ökande välstånd.

 9. tty

  #8

  ”Det torde aldrig inträffa så länge vi har ökande befolkning och ökande välstånd.”

  Om båda krävs har det redan inträffat.

 10. Håkan Bergman

  Nu är det ju ett gäng fantaster som ska börja bygga vindkraftverk i trä, undrar hur länge dom kommer att stå innan dom blir bränsle.

 11. Alltid kul för en ny KU-läsare som jag att se gamla inlägg. Fäste mig speciellt för två av kommentarerna till den gamla artikeln från 2012. Citat;
  Artikel i Expressen (från signaturen Micke): ”Sex av tio svenska kommunpolitiker och chefer tvivlar på att människan orsakat jordens uppvärmning. Nästan en av tio förnekar dessutom den globala uppvärmningen helt.” Länk http://www.expressen.se/nyheter/politiker-tror-inte-pa-klimathotet/
  och Från Aftonbladet (signaturen Tobias): ”6 av 10 kommunpolitiker tror inte att människan påverkar klimatförändringar”: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14787533.ab

  Jag måste säga att MSM’s konstanta intrummande av sitt klimatkrismanta nog har lyckats vända på detta på 8 år eller vad tror ni?

 12. Jonas

  Och Asien bygger ut kolkraft …. Känns som man skulle vilja ta tag i miljöpartisterna och skaka dom tills dom vaknar. Om koldioxiden är så farlig som de tror så borde de ha full panik över vad som sker i Asien.

  Inte ett ord från miljöaktivisterna om Asien. Istället fokuserar man på Sverige. Det är som att man tagit på hörselkåpor och ögonbindlar. Ibland undrar jag om miljöpartisterna själva tror på klimatkatastrofen. Tror att det mer handlar om att de vill bygga ett ”hållbart” samhälle.

 13. Matz Hedman

  #12 Jonas
  Du har rätt om MP. Man kan helt enkelt inte vara livrädd för en katastrof och samtidigt föreslå biobränslen som lösning.
  Att minska oljeberoendet och främja inhemsk produktion ser jag inget fel i. Tyvärr är den största andelen importerad så inte ens där håller det ihop.

 14. Karl Erik R

  #9 tty
  Skog lever och brukas i 100 års cykler. Ett eller två års nedgång i BNP har ingen betydelse.

  Den stora möjliga förändringen är att så stor del av befolkningen blir så fattiga att få nya trähus (villor) köps, och att fler och fler trängs ihop i höghus av betong. Dit har vi långt kvar.

  Sen kan ju en svagt minskande BNP per capita kompenseras av en starkt växande befolkning, så det är inte ett krav att båda växer, ens under ett antal år.

 15. Lars-Eric Bjerke

  Att bioenergi inte kan lösa världens energiförsörjnig är väl alla överens om. Att dagens användning i Sverige av skog för pappersmassa, byggnadsmaterial och energi ger svåra miljöskador har jag svårt att se, kanske kan man hävda att ytterligare några värdefulla skogsbiotoper borde skyddas. Man bör därför inte vara alltför generell i avståndstagandet från bioenergi, d.v.s. att alla länder ska avstå oberoende av sina förutsättningar.
  Sveriges energitillförsel förra året var 552 TWh. Därav gav biobränslen 141 TWh, petroliumprodukter 103 TWh, Vattenkraft 62 TWh och kol/koks 22 TWh. Sveriges nationella utsläpp av koldioxid är ca 50 Mton/år och upptaget i skog och mark är 40 Mton/år. Jag har därför svårt att förstå varför man argumenterar för vi i Sverige skulle avstå från att använda vår största energikälla, som till största delen har sitt ursprung i pappersindustrin och sågade trävaror. Ska vi då också sluta med trävaruindustri i Sverige?
  file:///C:/Users/annch/Downloads/Energil%C3%A4get%202020.pdf

 16. Håkan Bergman

  Matz H. #13

  Övriga partier måste väl nån gång inse att man inte kan låta ett litet ytterlighetsparti som MP få så stort inflytande, det är i längden förödande för demokratin. Folket har ju insett det för länge sen.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagspartiernas_medlemsutveckling

  Vad är farligast för Sverige x antal miljarder coronavirus eller en miljöpartist?

 17. Håkan Bergman

  Lars-Eric B. #15

  Du kan inte lägga upp filer så där, länken måste peka till en server eller en molntjänst där du har angett filen som delbar. Dom flesta har väl nån molnlagring idag från Google, Apple eller MS.

 18. Lars-Eric Bjerke #15

  Sågat trä och papper är en bra användning av skogen. Sedan skulle det nog inte skada med en mer varierad skog än de trädplantager som utgör en allt större del av det svenska skogslandskapet.

  Om det i samband med att träd fälls för att användas följer med annat till de fabriker där råvaran behandlas är det väl inget fel att ta vara på energiinnehållet.

  Vi har långa tider på året då det enklaste är att bränna ”skräpet” i ugnar som renar avgaserna. Det är ett mycket bättre sätt att ta vara på energiinnehållet. Däremot är det, anser jag, alltid fel att göra flytande motorbränsle.

 19. Lasse

  #15 o 17
  Sveriges energitillförsel är betydligt större än så-eller mindre.
  De räknar med kärnkraftens spillvärme!
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Energitillforsel/

  Men glömmer vattenkraftens spillda vatten, vindkraftens spillda vind eller solcellernas förlorade sol!

 20. Matz Hedman

  #8
  Om man inte ser helheten händer sådant här…
  https://notrickszone.com/2020/06/16/folly-germany-plans-to-covert-coal-power-plants-so-that-they-burn-100-year-old-trees-in-minutes/
  Bättre att elda levande kolsänkor än kol. Galet!

 21. Karl Erik R

  #20
  Låter märkligt. I de flesta länder så gör man sågade trävaror av de stockar som har tillräcklig dimension. För att det är lönsamt. Av klenare dimensioner gör man pappersmassa och papper. För att det är lönsamt. Av flis från sidorna av sågtimret gör man t ex OSB-skivor. För att det är lönsamt. Det som återstår är bark, grenar och liknande. Det eldar man för energi. För att det är lönsamt och går inte använda till något annat.

  Om man verkligen eldar hela 100-åriga träd, då har man inte gått grundkursen i företagsekonomi. Kan också vara så att energipriset är så högt (i Tyskland) att det blir lönsamt att elda hela träd. Jag minns en diskussion under oljekrisen på 70-talet i Sverige, där man sa ungefär: ”just nu vore det lönsamt att flisa upp sågtimmer för att ersätta oljeeldade pannor.” Det hände aldrig och förhållandet var kortvarigt. Idag har vi nästan inga oljepannor i Sverige, så frågan kan inte dyka upp igen.

 22. Håkan Bergman

  Karl Erik R #21

  Ingenting är omöjligt i dom grönas fantasivärld.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_Heat_Incentive_scandal

 23. Matz Hedman

  #21 Karl Erik R
  I liten skala kan det säkert fungera inom det kretslopp som redan etablerats för träråvara. Problemet är när man skalar upp. Här är lite reklam https://www.youtube.com/watch?v=xj0KwbC_i50

  Om jag fick alla decimaler rätt exporterade USA 6.9Mton pellets 2019 vilket ger ca 34TWh i de europeiska ugnarna. Vi gör av med ca 21.400TWh årligen i Europa. Vår skog i Sverige växer med ca 300TWh/år om all tillväxt eldas upp.

  Jag tycker det är lätt att se att bioenergi slutar vara grön så fort den används i större skala.

 24. Lasse

  Lite mer från absurdistan, denna gång ett EU direktiv:
  https://www.expressen.se/debatt/en-totalt-ologisk-skatt-laggs-nu-pa-svenskarna/

  koldioxidskatt nu även på koldioxdutsläpp från grödor

 25. Matz Hedman

  #24 Lasse
  Tack för den. Man tar sig för pannan.
  Tyvärr är sanningen att om man tror på klimathotet spelar CO2-källa ingen roll. Man måste drastiskt minska på energianvändningen och/eller bygga högeffektiva metoder för generering av energi.
  MP är fast mellan en sten och ett hårt ställe eftersom de förstår att drastiskt minska omedelbart kraschar ekonomin. Samtidigt hatar de kärnkraft som är det enda idag tillgängliga alternativet. Därför låtsas man att bioenergi är ett alternativ medans man ersätter kärnkraft med vindkraft.

  Verkligheten kommer alltid ikapp. Tyvärr är det vi som betalar för galenskapen.

 26. Håkan Bergman

  Det är väl dags att folk lär sig att ta vad politiker säger med en rejäl skopa salt. Hur är det nu det brukar heta – skattebefrielse för att gynna en övergång till fossilfria alternativ – så när övergången väl har skett är det okey att återinföra skatten. Trodde ni nåt annat? Blåsning!

 27. Håkan Bergman

  Sen kan man undra varför EU kommer med det här just nu, det börjar bli lite väl många attacker på Sverige. Om EU vill ha en koldioxidskatt kan inte vi ha vår kvar, då passar det bra att peka på att vårt system strider mot EU’s konkurrensregler, dags att packa väskorna och dra från Bryssel.

 28. Karl Erik R

  #22 Håkan Bergman
  Ja, inkompetenta politiker som inte ens förstår sig på en räknedosa och de fyra räknesätten finns i många länder. Inte bara när det gäller klimat och energi. Får vi verkligen de politiker vi förtjänar??

 29. Karl Erik R

  #23 Matz Hedman,
  Skälet till att pelletsfabriken blev lönsam var att ”natural gas prices sky rocketed”. Människor väljer det billigaste sättet att värma sina hem. Många i Sverige har ju fjärrvärme och är inte aktuella för pellets här. Det är i så fall fjärrvärmepannor som eldas med pellets. Kanske inte fjärrvärme är så utbyggt i USA?

  Tillverkare av pellets är tvingade att hålla en prisnivå så att det alltid är billigare än direktverkande el. Annars skulle alla värma med el – ett sätt som ”alltid” fungerar.

  I ett teoretiskt scenario där all tillväxt i svenska skogar görs till pellets, då skulle priset på pellets bli så högt att pelletsen konkurreras ut. Därför görs pellets bara av sådant virke som inte kan användas till annat. Det sa man också i filmen.

  Marknadskrafterna kommer att se till att billigaste energislag vinner, om bara klåfingringa politiker låter bli att hitta på subventioner hit och dit. Blir bara fel.

 30. Matz Hedman

  #29 Karl Erik R
  Vi är nog ganska överens. Marknaden utan de klåfingriga politikerna du nämner sätter automatisk de relevanta gränserna. En andel av mängden i det befintliga kretsloppet kan säkert omsättas till energi på ett lönsamt sätt. Det har jag inga som helst problem att erkänna. Det är en bra grej om än ytterst marginell globalt sett. Mitt problem är att många tror att detta kan skalas upp och fortsatt räknas som CO2-neutralt. Det är en lögn, åtminstone på alla sätt jag räknar.

 31. Thorleif

  @15 Lars-Erik Bjerke

  Jag minns ditt tidigare inlägg kring denna förvånandsvärt höga siffra för biobränsle. Har för mig att en mycket stor andel utgörs av skogsindustrins och andras förbränningsenergi från huvudsakligen avverknings-rester och massaveds-kassationer. Men att det kunde bli så stora tal att skogen står för den största andelen minns jag inte. Importerar vi råvaran likt övriga Europa? Man blir inte särskilt glad efter M Moores film om den amerikanska bioenergi-branschen som säljer mest på just Europa. Vi har väl bättre moral här?

  När det gäller omloppstider i skogen var forskare från bl.a Lantbruksuni för en tid sedan ute och krävde längre avverkningstider (av CO2 skäl). Ska vi importera mer skogsråvara då samt minska försäljningen/exporten? Rockström som också han hade synpunkter försvarade istället den svenska skogsindustrin på denna punkt. I varje fall ingen kritik ang för korta avverkningstider om jag minns rätt.