Ny studie – tropiska orkaner blir inte fler eller intensivare

GWPF har gett ut en ny studie – ”TROPICAL HURRICANES – In the age of global warming”. Studien visar att orkanerna i Atlanten varken blir fler fler eller intensivare. Studien från GWPF är intressant då den historiskt går igenom de ändrande förutsättningarna för att upptäcka och mäta orkaner.

I min sammanfattning används ordet orkan för tropisk orkan oberoende var på jorden den befinner sig. Djupa lågtryck på våra breddgrader med vindar av orkanstyrka ingår naturligtvis inte. Lågtryck hos oss drivs av temperaturskillnader medan orkaner drivs av varmt havsvatten. Ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att orkaner ska bildas och leva vidare är att havstemperaturen är minst 27 C.

 

Hurricane_Katrina_2005_NASA2

Orkanen Katrina – foto NASA

2017 var en intensiv orkansäsong i Atlanten. Detta orsakade stora ekonomiska förluster.  Sveriges Television och dess egen klimataktivist Erika Bjerström påstår då och då att orkanerna blir värre på grund av ”klimatförändringarna”. Idén är att orkaner behöver ett varmt hav och blir haven varmare eller säsongen med varmt hav längre blir det fler och intensivare orkaner. Men vad säger verkligheten?

Först till IPCC och den senaste rapporten AR5. Så här skriver man i AR5 WG1:

In summary, [there is] low confidence that any reported long-term (centennial) increases in tropical cyclone activity are robust, after accounting for past changes in observing capabilities. More recent assessments indicate that it is unlikely that annual numbers of tropical storms, hurricanes and major hurricanes counts have increased over the past 100 years in the North Atlantic basin. Evidence, however, is for a virtually certain increase in the frequency and intensity of the strongest tropical cyclones since the 1970s in that region.

Så IPCC:s rapport tonar ner att antalet orkaner skulle ökat  men att de starkaste orkaner ökat sen 1970.

NOAA:s databas säger att det inte har varit någon ökning av antalet orkaner som träffat USA sedan 1851. Detta gäller också kategori 3 och över. 2017 var det sex orkaner i Atlanten men 1950 var det åtta stycken. Inget rekord 2017. Två av orkanerna i Atlanten 2017 var av kategori 5 (Irma och Maria) men det har hänt fem gånger tidigare, bl.a. 1932 och 1933. Rekordåret för antalet orkaner som träffat USA är 1886 när sju orkaner (av alla kategorier) träffade USA.

Bara tre kategori 5 orkaner har träffat USA, – Labor Day 1935, Camille 1969 och Andrew 1992.

Hurricames_Texas_Spencer

Figuren ovan visar att korrelation saknas mellan vattentemperatur och orkaner som träffat Texas. Blå kurva är vattentemperatur och röda prickar år där orkaner träffat Texas. Men som Roy Spencer påpekat – vattentemperaturen i Mexikanska golfen är så hög att det varje år finns förutsättningar för orkaner.

Mätmetoderna har ändrats totalt. Satelliterna och radar har gjort stor skillnad.

Hurricane_Messurements

Före 1950 var direkta observationer från fartyg och land metoden för att registrera orkaner. Flygövervakning tillkom sen men stora luckor fanns i Stilla Havet. Numera missas inga orkaner då satelliter övervakar hela jorden. Tidigare kunde vi utgå ifrån att många tropiska cykloner missades om de bara var ute till havs. Detta gäller speciellt om cyklonen var kortlivad. Slutsatsen är att det är svårt att jämföra data före och efter 1950. När det gäller orkaner som nått in över land så är tillförlitligheten stor, speciellt över fastland.

En annan slutsats som studien gör är att antalet kategori 5 orkaner som träffat USA (tre stycken) är så lågt att inga slutsatser om ökad/minskad frekvens kan göras.

För USA gäller att även om 2017 var ett intensivt år för orkaner ses ingen ökad trend.

Hurricanes_USA_All

Alla orkaner som träffat USA:s fastland

Huuricanes_USA_Cat3

Kategori 3 – 5 orkaner i Atlanten som träffat USA:s fastland

Hurricanes_Atlantic_All

Alla orkaner i Atlanten – källa Hurricane Research Division Data

Möjligen finns en ökad frekvens av orkaner av kategori 3-5 som figuren nedan visar.

Hurricanes_Atlantic_All

Alla orkaner i Atlanten med kategori 3 eller högre

Globala trender

Globalt finns bara bra data efter 1970. Antalet orkaner/cykloner på hela jorden har inte ökat, se figur nedan.

Hurricane_major_global

Globala frekvensen av orkaner >=64 knop resp. >=96 knop. Källa Dr. Ryan N. Maue

Min anm. >= 64 knop motsvarar kategori 1 – 5 och >=96 knop motsvarar kategori 3 – 5.

En svag ökning av antalet kraftiga orkaner kan ses medan antalet orkaner totalt gått ner något.

Hurricane_global_ACE

Orkanernas globala energimängden (ACE) – källa Dr. Ryan N. Maue

Betraktar vi totala energimängden för orkaner på jorden så ökade den mellan 1970 – 1993 men har sen minskat något. Studien korrelerar detta med AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation). Den som vill läsa mer om hur ACE beräknas, se min tidigare artikel.

Slutsatsen av studien sammanfattas av:

In summary, there is little evidence that global warming has resulted in more hurricanes, or more intense ones. On the contrary, available evidence confirms that hurricane and major hurricane frequency has been as great in many prior periods as it has been recently.

Min kommentar

Någon klar trend finns inte. Vi har bara bra data sedan 1970. Vi behöver längre dataserier för säkrare slutsatser. Antalet orkaner som träffat USA är så få att det är svårt att göra bra statistik på dem. Korrelationen studien gör mellan orkaner och AMO är just en korrelation och jag tycker man ska vara försiktig med att dra slutsatser om kausalitet.

Jag besökte sydvästra Florida i november 2018 drygt ett år efter orkanen Irma. Bl.a. besökte jag Marco Island som träffades av 115 mph (51 m/s) vindar och Naples som också träffades. Förvånansvärt små skador syntes, vissa hustak hade blå plasttäcke som skydd efter att taken hade skadats. Det var tusentals tak som skadades av orkanen men de flesta hade reparerats. Huset jag bodde i hade pansarglas. Nackdelen är att det verkar skydda effektivt mot WiFi GHz radiovågor. Största faran med orkaner är översvämningar och inte vindarna.

Anm. Kategori 1 = 33 – 42 m/s, Kategori 2 = 43 – 49 m/s, Kategori 3 = 50 – 58 m/s, Kategori 4 = 59 – 69 m/s, Kategori 5 = >69 m/s

Referens

Tropical Hurricanes – In the age of global warming

Studien kommer till samma slutsats som jag i tidigare artiklar på Klimatupplysningen om orkaner, se

Orkanerna blir varken starkare eller fler

Orkansäsongen i Atlanten 2017 – intensiv men inget rekord

Nej – orkanen Harvey orsakades inte av ”klimatförändringarna”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. AG

  Men men men MP säger ju att orkanerna har ökat och vår statsminister har klimatångest -så det så!

 2. Rolf Mellberg

  OT
  Igår såg jag Vetenskapens värld som handlade om norrsken och sol-fysik. Rätt intressant då forskningsområdet tangerar klimatfrågan. (tror jag) Satteliten ”Parker solar probe” kommer att närma sig solen intill en tjugofemtedel av vårt avstånd till solen. Värt att hålla ett öga på.
  https://www.nasa.gov/content/goddard/parker-solar-probe-humanity-s-first-visit-to-a-star

 3. Lasse

  Tack Per.
  Naturfenomen som inte påverkas utnyttjas för att skapa klimatångest.
  SVT och Erika Bjerström står ännu en gång för fake news!

 4. Lars Cornell

  VästerviksTidningen visar framfötterna. I två artiklar i går, båda skrivna av Björn Ewenfeldt, bemöter man påståenden om väder – klimat.
  Michael Tjernström SMHI intervjuas och säger bland annat: ”Det går inte att hitta några trender när det gäller svenska stormar, och vi skall absolut inte koppla dem till klimatförändringar. Tjernström ger medierna en släng för en alltför alarmistisk oväderrapportering.”
  ”Varken när det gäller de högsta vindhastigheterna eller antalet stormar har det blivit värre. … Mediernas rapportering hjälper inte medborgarna att få perspektiv.”

  I den andra artikeln redovisas statistik och ’mannaminnet’ som är kort. ”Inte värre – men dyrare”.

  Den tredje artikeln (Insändare i dag) handlar om Grönlands smältande isar men ändå ej minskande ismassa på grund av nederbörd som någon journalist på Nature ignorerat och som TT vidarebefordrat.

 5. pekke

  Om ett träd faller i skogen, men ingen sett eller hört det, har det då hänt ?

  Före satelliternas tid har vi ingen vettig statistik över hur många stormar/orkaner som kommit och gått ute på Atlanten om ingen sett dom eller rapporterat det, med dagens satelliter ser vi varje liten storm över haven.

 6. Sören G

  #4
  Glaciärerna smälter väl på sommaren – och växer på vintern. Om nederbörden i form av snö är större eller mindre än den ismassa som smälter är ju avgörande.
  Journalist åker till Grönland på sommaren och hönset (skriver inte hen) rapporterar att isarna smälter.

 7. LarsF

  Om jag förstått det rätt säger väl kärnan av Roger Pielke Jr samma sak – inte fler eller värre väderkatastrofer utan ökade kostnader beror på befolkningsökning och att vi bosätter oss på fler utsatta ställen, typ.

 8. Lennart Bengtsson

  Media är genomgående otillförlitliga när det gäller klimatinformation och extrema väderhändelser i synnerhet. Tyvärr får man leva med detta i vår tid. Frestelsen att servera sensationer är för stor och samtidigt alldeles för lätt att genomföra av alla de som har mediala möjligheter/ kontakter. Jag föreslår att man håller sig till IPCC:s vetenskapliga huvudrapporter ( den senaste från 2013) även om dessa kan ha vissa svagheter, men ändå det mest tillförlitliga som finns tillgängligt.
  När det gäller tropiska orkaner så finns det ingen tillförlitlig information som visar att dessa ökat i antal eller blivit mer intensiva. Baserat på teori och modellsimuleringar i ett tydligt varmare klimat så indikeras att antalet orkaner sannolikt kommer att minska i antal men samtidigt att de mest extrema kan komma att bli kraftigare. Detta har teoretiskt stöd och simuleras genomgående av de mer realistiska allmänna cirkulationsmodellerna.

 9. Eskil

  En Stockholmsjournalist åker till Norrland och upplever vårflodens brus och rapporterar sedan att hen har upplevt ytterligare ett ovedersägligt bevis på en accelererande uppvärmning

 10. eon

  Först var det den ”globala uppvärmningen”, sen när uppvärmningen började ta av blev det ”klimatförändringarna” och det lär bli mer och mer ”extremväder”. Vad ska de kalla det sen när det också motbevisats?

 11. pekke

  eon #10

  Global nedkylning.

  Ny istid.

 12. Björn

  Vill man se spöken, så ser man spöken. Vill man se orkaner så ser man orkaner, så är det bara. Men trots det så finns verkligheten där utanför vår hjärnor. En reducerad solaktivitet kan aldrig medföra fler tropiska orkaner, utan tvärtom. För en ökning av orkaner krävs tillförsel av energi, allt enligt fysikens lagar och denna energi tillförs inte haven från atmosfären, utan från solen.

 13. Lennart Bengtsson #8: Det var IPCC:s AR5 från 2013 jag klippte texten om orkaner i från. Oavsett orsak kan det finnas en trend med färre men starkare orkaner. Men det ska bevisas av verkligt uppmätta data. Sen 1970 har vi bra koll på orkanerna jorden runt. Men vi behöver 20-30 år av mer data för att kunna bli säkrare om det finns någon trend.

  Orkaner är en komplicerad process som påverkas av många omgivande faktorer. Havstemperaturen är bara en av många parametrar. Därför är det svårt att göra prognoser på orkanbanan och styrkan dagar framåt. Även på 24 timmar slår prognoserna ibland fel på styrkan (uppåt och nedåt).

  Media och då även ”oberoende” Sveriges Television är helt opålitliga vad beträffar oväder, historia och orsaker. Det har blivit en religion. Senaste var en ”expert” inom polisen som skyllde ökad misshandel på klimatförändringarna och varmare väder. Inte undra på att brottsligheten ökar.
  https://nyheteridag.se/polisens-forklaring-till-okande-misshandelsfall-mildare-vader/

 14. Gunnar Strandell

  ** Dubbelpost – borttagen av moderator**

 15. Gunnar E

  #10;11#
  Eller extremt normalväder!
  Tänker på Gösta Ekmans ”mittenextremist.

 16. Gunnar Strandell

  Ojdå, tryckte på fel knapp. Så här skulle #14 varit:
  Bra inlägg Per!
  Klimatvetenskapen ger mig bekymmer för att den tydligen översvämmas av personer som som fått den vetenskapliga metoden om bakfoten. Man producerar hypoteser som svåra eller omöjliga att falsifiera och sedan säger: ”Visa att jag har fel!”
  Sedan släpper man helhetsbilden och plockar man fram enskilda händelser som ”bevis” för att man har rätt.

  Metoden används av religioner över hela världen och fungerar bra, men den är inte vetenskaplig. Tvärtom är den ett sätt att hålla kontroll över människor och få dem att inte se verkligheten som den är.

 17. Lasse

  Det är intressant att följa dessa enorma krafter.
  Här finns en site: https://weather.com/storms/hurricane-central
  Även denna innehåller info , även lite möjligheter till egna studier om förekomsten:
  http://www.bom.gov.au/cyclone/history/tracks/

  Den senare visar var den södra cyklonrisken finns. Coriolis tycks ge visst skydd längs ekvatorn.

 18. eon

  #15 – skulle inte förvåna mig, kan tänka mig att om några år börjar det skrivas om hur ovanligt lite extremväder vi har, och att det på nåt sätt skulle bevisa teorin.

  Så länge man ändrar de påstådda utfallen, snarare än teorin själv, utifrån uppmätt data kan man få det att passa in oavsätta vad som händer. Det är lite som en gud som antingen belönar oss, straffar oss för våra synder eller inte gör något. Oavsätt vad som händer kan man få det att gå ihop, men inte är det vetenskap.

 19. Björn

  Det är som Per skriver: ”Lågtryck hos oss drivs av temperaturskillnader medan orkaner drivs av varmt havsvatten”. På våra breddgrader är det temperaturskillnader som är drivkraften till väder och stormar. Dessa skillnader kommer att öka med en reducerad soleffekt. Visst detta är hypotetiskt, men mycket sannolikt om vi förstår vad temperaturskillnader är och vad en reducerad soleffekt innebär.

 20. pekke

  Gunnar E. #15

  Ja, det verkar vara extremt normalt väder i hela landet just nu.
  Och övriga Europa samt hela Nordamerika . . .

  Nåt måste vara fel när det är så extremt normalt.

 21. Björn #19: Hur temperaturskillnader driver lågtrycken på våra breddgrader är vetenskapligt mycket känt. Det ligger till grund för väderprognoser som är utmärkta några dagar framåt. IPCC och dess klimatmodeller säger att temperaturgradienten ska minska då polerna värms upp mer. Det borde leda till mindre färre och mindre intensiva stormar hos oss.

  Vad beträffar reducerad soleffekt innebär för temperaturen är jag tveksam till. Själv tror jag havsströmmarna och molnbildning är underskattade i klimatmodellerna. De klarar inte detta. Inte heller solens påverkan. Visst har man gissat men jag vill se uppmätta data och validerade modeller.

 22. Lasse

  #20 Björn en fråga: Hur stor skillnad i effekt rör det sig om?
  #21 Precis ,vi har en sol som döljs av moln då och då. Detta tror jag är mer betydelsefullt än vad den solen har för sig. SMHI har data som visar på en ökad soltid och instrålning.

 23. Ivar Andersson

  #16 Gunnar Strandell
  De flesta kan inte skilja på tro och vetande. Många tror på Gud men ingen har sett honom. Det går inte att bevisa att Gud finns eller inte. Inom vetenskapen ska en teori bevisas innan vetenskapsmän tror på teorin. Nya rön kan medföra att teorin måste kompletteras. Inom klimatvetenskapen tror man att om tillräckligt många tror på sagorna så är de sanna. De klimathotstroende agerar som en religiös sekt som vet att deras tro är den rätta.

 24. Göran A.

  Vad gäller inlandsisen på Grönland så ökar massan vissa år och minskar visa år och över en period på 60 år ökar den totala massan under 30 för att sedan minska under 30 år. Så vad som händer ett enskilt år är inte så intressant utan vi måste titta på massan under en period om 60 år. Jag tror inte att Pär Holmberg, Johan Rockström och SVT gör det.

 25. Bengt Abelsson

  Den stora skillnaden nu är att vi kan skydda oss bättre:

  Galveston år 1900:
  Orkanen orsakade en stormflod (eng storm surge) som sköljde rakt över den ö Galveston ligger på. Följden blev en nästan total ödeläggelse av staden. Ingen vet exakt hur många som omkom – uppskattningarna varierar mellan 8 000 och 12 000.

  Rika länder har bättre skyddsfunktioner än fattiga. Rikedom kan uppkomma genom tillgång till riklig och pålitlig tillgång till energi.

 26. Rolf Mellberg

  #23 Ivar m. fl.

  Jag tror att det kunde vara bra om vi här på bloggen (men även i andra sammanhang) började nyttja ordet

  Klimatideologi

  När det gäller att det känslomässiga engagemanget har helt tagit över. Och att ordet

  Klimatkätteri

  Används när man håller fast vid en sunt skeptisk hållning. Som är fullständigt naturlig i nästan alla andra sammanhang

 27. Björn

  Lasse [22]; I nedanstående länk (första) kan du se en graf över TSI från Lilla istiden och fram till nu. Tiden före satellitmätningarna är en rekonstruktion. Från högsta värden under 1900-talet kan vi falla ner till samma låga nivå som rådde under Lilla istiden, 1360 W/m^2. Det rör sig då om ca 1.7 W/m^2, vilket kan förefalla lite, men på en yta om 100 m^2 , så handlar det om 17 kW. Över tid får det konsekvenser.

  http://lasp.colorado.edu/home/sorce/data/tsi-data/

  https://www.nasa.gov/mission_pages/sdo/science/solar-irradiance.html

 28. Björn

  I mitt inlägg [27] skall ytan vara 100*100 meter, alltså 10 000 m^2, vilket ger 17 kW. Detta är enda sättet andra redigera på, tyvärr.

 29. Kent B

  Här finns lite information avseende det kommande grand solar minimum

  http://notrickszone.com/2019/01/21/new-paper-modern-warming-was-driven-by-primarily-natural-factors-global-cooling-has-now-begun/?fbclid=IwAR0OYyQiEf1jOKDULbWx-Win2rY_sAigtjIQzr1UnWkolAckAKoROwEkg-8

  https://file.scirp.org/pdf/ACS_2019010914482656.pdf

 30. Torbjörn

  #24 Göran A
  För andra året på rad så minskar inte inlandsisen på Grönland. Visserligen är ökningen inte så stor men ändå verkar det vara ett trendbrott.

  Under samma period kan man se att havsnivåhöjningarna saktat in och att havens massa sjunker.

  http://polarportal.dk/fileadmin/user_upload/polarportal-saesonrapport-2018-EN.pdf
  https://sealevel.nasa.gov

 31. Ivar Andersson

  #26 Rolf Mellberg
  Jag tycker att ordet klimathotstroende är bättre än klimatkättare men jag kan ha fel.

 32. Kent B

  Vad tycker ni om detta?

  Vindkraften ersätter stängda kärnkraften

  https://www.expressen.se/debatt/vindkraften-ersatter-stangda-karnkraften/

 33. Anders

  VindkraftsVD lovar rakt av: ”vindkraftsutbyggnaden från år 2017 till år 2021 tillför nära 15 TWh och ersätter gott och väl de 14 TWh som försvinner när Oskarshamn 2 och Ringhals 1 & 2 stänger.” Detta påstående är i mina ögon bedrägligt. Tidsintervallet till att börja med. Här blandas 2 års gången tid med 3 års framtid. Vilken ärlig analytiker blandar verklighet och vision i en och samman beräkning? Bara en liten reflektion så här i vinterkalla vindkraftsstiljten.

 34. Robert Norling

  Även idag får vattenkraften ta ett stort ansvar för vår elproduktionen, med över 50%.
  Vindkraften har under dagen legat på 2-3%. Vilket ju är en bit ifrån de 20-30% som vindkraftsproducenterna
  yrar om.
  Just nu importerar vi el.

 35. Lars M

  32 33
  Den där energilagringen hon talar om, hur ser den ut?
  Hur grafen för vindkraftproduktionen ser ut vet jag, den påminner om ett grov sågblad, medans behovet ser ut som ett streck! Att svamla som hon gör verkar mest påvisa att hon inte vet ett jota om vad hon talar om! Hon är väl snarast en säljare, knappast en el-ing, men jag kan ha fel, däremot tror jag att det kommer att bli väldigt skakigt framöver, tiden med säker och billig elenergi är definitivt över. Att sedan drömma om höghastighetståg a la Löfven, jo tjena!

 36. Olav

  För att komma tillrätta med klimatskojeriet spelar verkligheten ingen roll om folk i allmänhet är övertygade om något helt annat.

  Vi är ett folk som lever i medeltidens djupaste mörker.

 37. Anders

  I detta mörker lyser KU ändå upp!
  Tack!

 38. Olav

  Går det att som svensk känna sig optimistisk när fakta vi står inför är följande:

  Vi kommer att få ytterligare fyra år med Miljöpartiet i regeringsställning. Vad spelar det för roll att extremistpartiet ligger under fyraprocentsspärren när de ändå styr politiken till hundra procent på klimat- och energiområdet?

  Vågar vi vidare vara realister så inser vi lätt att absolut INGEN tänkbar svensk regeringskoalition skulle gå till frontalangrepp på de verklighetsfrånvända fanatikerna längst ut på vänsterkanten. En oskriven lag finns i svensk politik om att Miljöpartiet bestämmer i frågor som är viktiga.

  Skulle inte ens en regering bestående av M, Kd och Sd göra väsentlig skillnad? Knappast på de områden jag nämnt. Alla politiker är övertygade om att det är totalt politiskt självmord att gå mot Miljöpartiet.

 39. LarsF

  Lasse #22 – det jag hittade var att ganska konstant är ung 40% molnbetäckt hela tiden, men rör sig då så olika områden hela tiden. Sedan hur mycket moln som är mot solen under ett dygn är också en variabel.

  Sedan för att få mätdata jämt fördelat, 70% är hav och färre mätstationer förståss, kör man mycket satelitdata, men det är sådär på upp till 10 000m höjd – och då kommer merparten av moln inte med, utan ovanför molnen. 95% kategorier moln metrologer jobbar med rör sig under 10 000m.

  Så effekt på marken måste väl kombineras med mätstationer och sedan kalibrera om satelitdata vad jag förstår. Det är ju på marken levande organismer härjar mest.

  Så en delikat uppgift att göra dessa modeller. I händerna på miljöpartist ju värre scenario desto bättre.

  Så precis hur fick IPCC sin sammansättning – valde respektive länders representanter vilka forskare som skulle få vara med, eller?

  Var det en del obstinata nej-sägare som fick panelen att börja kasta ut forskare?

  Politiker tycker demokrati är fint så majoritetsbeslut räcker – och när det är fattat så skall opposition vara tyst enligt dom – för dom vann.

  Så rätt mycket klash mellan politik och vetenskap, kan man säga.
  Det vi får höra dagligen är politik – dvs opinionsbildning – inte fakta.

  Så om media är Mp-dominerat så blir det selektivt deras intresse av katastrof som vi får höra.
  Vilket inte är samma sak som att allmänheten tar till sig detta som sant.
  Det var väl 5-6 år sedan eller så en undersökning visade att 70% av allmänheten tycker det är överdrivet med klimathotet.
  De mest lättskrämda i allmänheten med överdriven auktoritetstro – det är föståss skrämda från vettet nu. Och verkar heller inte ha rationellt tänkande igång såpass att man inser vad litet sverige är.

  Enligt KU-artikel nyligen är vi 25% lägre utsläpp än 1962 – det är nästan 60 år sedan.
  Så var är det verkliga hotet egentligen?

  Vad är det man tror politker ens om de försökte skulle uppnå. Icke förpliktigande överenskommelser, inte avtal, som Paris som alla refererar till. Katowice är det knappast någon som kommer ihåg ens. Lövin försökte låtsas om konsensus och stora årgärder på gång.

  Trots all skrämselpropaganda som man verkar tro funkar på annat än ett fåtal. FN’s klimatpanel består av representanter för respektive lands intressen att utvecklas, inte avvecklas.

  Och exploatering av stackars Greta fortsätter med den ömma punkten – hur skall det gå för framtida generationer.
  – bryr du dig inte om mig, mamma
  Smart drag. Centralt i varje drama på film eller tv – ett barn kidnappas eller far illa eller liknande.

 40. LarsF

  .. halkade fel -15% är sverige jämför med 1962.

 41. Lasse

  Ang minskad solintensitet och ökad solinstrålning.
  https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243

  Björn varnar för en allt blekare sol. Men det verkar som om solen syns allt mer-vilket gör att instrålningen ökar ändå!
  +10% på 35 år sen mätningarna började.
  Den klimatvariabel som jag tycker har negligerats -även på denna sida!
  Den ger oss ökad tillväxt i ordets rätta bemärkelse.

 42. Lars Cornell

  #40 LarsF. Källa?

 43. Lasse

  Beträffande vindkraften och de ledningsnätsproblem som i debattartikeln på Expressen visar på.
  Om vi förutsätter att vinden kan ersätta kärnkraftselen genom att vattenmagasinen används som lager så belastas näten mer än om vi producerar elen på förutbestämda platser kontinuerligt.
  Svårt att inse?

 44. Lennart Bengtsson

  Tack vare vattenkraften kan Sverige utnyttja vindenergin relativt bra. Detta kan emellertid inte extrapoleras till en volym som skulle behövas om kärnkraften ( cirka 60TWh) skulle ersättas ty då räcker inte buffringen i kraftverksdammarna. Var gränsen går för en realistisk vindutbyggnad är svår att besvara med borde ligga vid 30-40 TWh vindenergi dvs ungefär det dubbla mot nu. Det mest effektiva skulle vara att bygga ut de skyddade älvarna. Den norska vattenkraften vill helst hela Europa dela på så det kan man inte räkna med. Under alla förhållanden bör kärnkraften hållas kvar så långt det går. Alternativt får man sikta på naturgas som är ett utmärkt alternativ genom att det ger låg utsläpp och god och stabil el. Biomassan bör främst användas för virkesproduktion samt för den kemiska industrin (metanolproduktion). Metanol är smidigt att använda för att producera el med bränsleceller.

 45. Lasse

  #39 Björn
  http://notrickszone.com/2019/01/22/munich-conference-leading-danish-astrophysicist-says-solar-activity-has-significant-impact-on-global-climate/comment-page-1/#comment-1285875

  Lyssnade nyss på en 30 min föreläsning som övertygar mig än mer.
  Vad Svensmark gör är mycket intressant för den som vill förstå klimatets variationer.
  Vetenskapsmagasinet på SVT i måndags visade hur Norrskenet bildas.
  Svensmark visar att dessa kosmiska strålar har andra funktioner också.
  Vad som glöms är den ”utarmning” av svavel i luften som vi skapar genom renare förbränning och lägre svavelhalter. (solar brightening)

 46. Robert Norling

  #44 Lennart B.
  ”Var gränsen går för en realistisk vindutbyggnad är svår att besvara med borde ligga vid 30-40 TWh vindenergi dvs ungefär det dubbla mot nu.”
  Då uppkommer frågan om kostnader för att fördubbla vindkraften mot det nuvarande och då inte bara i kronor.
  När sedan vinden – vid en fördubbling – endast lyckas producera el så att 5-10% av behovet täkts kalla vinterdagar så känns det som en väldigt dålig samhällsekonomisk lösning.

 47. Christer Löfström

  #44 Lennart Bengtsson
  Du var medlem av KVA’s energiutskott, som lobbade hårt för kärnkraft och letade problem med vindkraft. Verkar som du ändrat åsikt om hur mycket vindkraft som vattenkraften kan hantera.

  Noterar även att du nu håller med mig att naturgas/vind i stället för kärnkraft är ett alternativ för framtida elproduktion. Kraftverk i Barsebäck o Karlshamn. LNG terminal i Gbg i kopplad till gasnätet på västkusten som är kopplat till det Europeiska nätet / Ryska nätet via ledning under Öresund. Equinors version med havsvind på flytande plattformar i Östersjön.

  Nostalgilänkar:
  https://www.nyteknik.se/energi/odenberg-kraver-rattelse-om-vindkraften-6401454
  https://www.nyteknik.se/energi/kva-fortydligar-efter-kritik-fran-odenberg-640145

  En länk om du vill hålla koll på det aktuella läget:
  https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

 48. Rolf Mellberg

  #45 Lasse
  Håller med om att Svenmarks teori har god potential.
  Underskatta dock inte Atlantic multidecal oscillation. Jag sökte på ”amo climate” igår och läste intressant info. Senare decenniers tempökning kan till övervägande del varit amo-uppflank men en ner-flank kan komma nu och ”konkurrera” med svensmark.
  Det.v.s. om det snart blir kallare. CO2 fortsätter i alla fall uppåt med god fart.
  Polarportak.dk indikerar nu snabb istillväxt. Hur spännande som helst.

 49. Gunnar E

  #48#
  ”Underskatta dock inte Atlantic multidecal oscillation”
  Vad driver då denna?
  Det är väl aldrig solen?

 50. LarsF

  Cornell #42

  Om sverige
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/01/20/avstamning-av-ar5-wg1/

  För ordninens skull lite källor till andra saker jag nämnde, slarvade lite där.

  ”Cirka 40 procent av jorden är täckt av moln. Detta värde är mycket nära konstant, till om med från en dag till nästa.”
  https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/atmosfaren-moln-och-vindar

  Här lite högre siffror 65% om molntäcket
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/moln-introduktion-1.3852

  Metrologerna klassificering sträcker sig hit, sedan är det pärlemormoln högre upp ung.
  Låga moln 0 – 2 km
  Medelhöga moln 2 – 7 km
  Höga moln 5 – 13 km

  Olika skikt atmosfären
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfarens-olika-lager-1.5838

  Hoppas jag fick med det som var oklart.

  Så klart undrande hur satelitmätningar kailbreras ner till marknivå – om det nu behövs?
  Tror det var Ingemar Nordin som nämnde 10 km för satelit i diskussion några veckor sedan.
  Trender ser man väl i någon mån per satelit, men växt- o djurliv undrar man om inte absoluta marktal behövs under alla moln.

 51. Björn

  Lasse [45]; Ökad inträngning av kosmisk strålning är en av de faktorer som pekar på en avtagande solaktivitet, där sambandet är reducerad solvind som påverkar skärmningen mot kosmisk strålning. En annan faktor är reducerad UV som får thermosfären att krympa och ge en avkylande effekt på stratosfären. TSI är nere på nivåer som var före Grand Solar Maximum, vilket korrelationsmässigt är jämförbart med de avtagande optiskt synliga solfläckarna, vilka isig är ett mått på den synbara magnetiska aktiviteten. I en färsk rapport som Kent B [29] flaggar för, finns ett intressant samband mellan solaktiviteten och El NIno och La Nina.

  https://file.scirp.org/pdf/ACS_2019010914482656.pdf

 52. Lasse

  #51 Björn
  Kolla gärna på Svensmark!
  Hans teori bygger på solens variationer och lämnar utrymme för kosmisk strålning.
  Med molnens hjälp kan jorden få 30 W/kvm mer eller mindre energi.
  Han räknade med att havens molnighet uppgick till ca 70%.
  H2SO4 är molnens byggsten tillsammans med små partiklar från kosmisk strålning.
  Solar brightening genom minskade utsläpp får en förklaring!

  Kineserna i PDF en har gjort en studie som bygger på kurvanalys helt utan fysisk förklaring.

 53. Carl-Axel Eriksson

  Jag skulle vilja införa ett nytt begrepp. Klimatreligös för de som tror att vi har nått total upplysning och att sience is settled. Alla attribut finns, späkning straff skuld himmelrike på jorden profeter och vallfärder till heliga platser (med tåg) av (sken)heliga profeter.

  Carl-Axel

 54. tty

  ”Så klart undrande hur satelitmätningar kailbreras ner till marknivå – om det nu behövs?”

  Det går inte, inte exakt i alla fall. Däremot kan satelliterna mäta markytans temperatur mycket exakt, förutsatt att det inte är molnigt, men den är i regel inte densamma som lufttemperaturen på 1,5 meters höjd som är den ”officiella” temperaturen på marknivå (f ö en kvarleva från när man gick ut och läste av termometern visuellt – enklast om den är i ögonhöjd, och det är lättare för en lång observatör att böja på ryggen än för en kort att hämta en pall). I Antarktis vintertid är dock skillnaden minimal, och det är därför man kan mäta absoluta minimitemperaturer där med satellit.

 55. Lars Cornell

  Länken i #51 verkar intressant. Men den går litet över min nivå av kunskap. Kan någon göra en pedagogisk sammanfattning?

  ”Conflicts of Interest. The authors declare no conflicts of interest regarding the publication of this paper.” inger förtroende som man inte har för papper från många andra institut. Jag är mycket skeptisk till mycket av det som kommer från SMHIs klimatavdelning. Så tex låter Markku Rummukainen mer som en PK-politiker än som en vetenskapsman
  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-halv-grad-gor-stor-skillnad-1.140075
  Han gör påståenden av stor betydelse men ’glömmer’ bort att berätta hur och varför det blir stor betydelse med en klimatförändring på 0,5 grad som motsvarar ca 10 km i N-S riktning. Det är långt mindre än vad något levande väsen kan uppfatta. Det ligger endast svagt över mätnoggrannheten för SMHIs mätningar.

  SMHI borde också förklara varför de har som förhandsval RCP8,5
  https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier
  som ingen vettig människa anser realistiskt. Men det är just det scenariet som SVT mfl ej så nogräknade journalister fångar upp och skrämmer en stackars befolkning med. Se #41 Lars Kamél i
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/01/20/avstamning-av-ar5-wg1/

  I de tidiga modellerna skulle uppvärmingen bli mycket stor i Arktis medan nästan inget vid ekvatorn påstår SMHI. Vet någon hur det utfallit?

 56. LarsF

  tty #53 – tack för klarläggande.

  När det inte är fri sikt till marken – blir det temp då på höjd moln finns?
  Eller makuleras mätningen om man registrerar reflektion på högre höjd.

  Någon forskare, av kritikerna i YT video menade att det är inte möjligt att fastställa en global medeltemperatur bättre än +/- 0.1 grader C i alla fall.

  Spontant tycker man det borde vara möjligt att över havet kalibrera ned sig till några meter över ytan eller liknande. Att man placerar ut bojar och mäter samtidigt som satelit mäter eller något sådant. Hänsyn till sikt vid varje mättillfälle osv.

  Så man kan kombinera med alla markbaserade mätstationer är funderingen?

  Men det är mer i vår jag tänkte fördjupa mig i precis hur mätningar går till. Nu över vintern är det växthuseffekt av co2 kontra annat och molnbildning osv som är i första rummet.

 57. tty

  #55

  ”När det inte är fri sikt till marken – blir det temp då på höjd moln finns?”

  Ja, egentligen ovansidan av molnen.

  ”Spontant tycker man det borde vara möjligt att över havet kalibrera ned sig till några meter över ytan eller liknande. ”

  Mycket svårt. Satellittemperaturer mäts via syremolekylernas strålningstemperatur i olika absorptionsband i mikrovågsområdet. Olika band har olika förmåga att tränga upp genom atmosfären, och de värden man mäter kommer därför att komma från olika djup i atmosfären. Genom att välja olika kombinationer av band kan man avgränsa mätområdena, men det kommer ändå alltid att vara medeltemperaturen över ett flera tusen meter djupt lager man mäter. Relationen mellan temperaturen på en viss höjd i atmosfären och temperaturen vid ytan är dessutom inte konstant utan varierar rätt kraftigt beroende på väderläget.

 58. tty

  ”Det är långt mindre än vad något levande väsen kan uppfatta.”

  Nja, det är faktiskt märkbart i speciella fall. Det motsvarar en höjdskillnad om ca 70 m, vilket faktiskt kan märkas i vissa fall. Till exempel vintertid om man kör E4 norrut från Norrköping är det inte helt ovanligt att det regnar och är snöfritt på Kvillingeslätten, men att det vinterväglag och snö när man kommit upp på Kolmården som ligger typ 80-90 meter högre.

  För en Stockholmare motsvarar det ganska exakt klimatskillnaden mellan bergknallarna uppe vid korsningen mellan Värmdöleden och Saltsjöbadsleden och nere vid vattnet vid Nacka Strand, en kilometer bort.

  En halv grad gör skillnad!

 59. Rolf Mellberg

  #49 Gunnar E

  Att solen står bakom allt här på jorden är en helt annan sak. Ingen förnekar det.

  AMO kan nog vara okorrelerad till variationer till solens aktivitet, en självsvängning helt enkelt som går med sin egen puls.

  Solens förväntade kommande ”dvala” (enligt Zharkova) väntas dels bli ovanligt abrupt och kan dessuom sammanfalla i tiden med ner-flank för AMO. Men det finns som sagt fler tänkbara mekanismer än Svensmarks som kan påverka. En sådan (av flera föreslagna) är att vulkanismen kan tänkas öka när solen blir lugn, vilket den intressanta Joanna Haigh påstår i en bra film. Vulkaner kyler, vet väl alla.

  Sen vill jag påstå att en viss CO2-relaterad uppvärming kan också spela in mitt i alltihopa. Lagom stor för att balansera en kommande riktig istid. Det kan man väl kalla optimism?

  Spaceweather.com är f.ö. en kul site som säger att TCI är 3.18 just nu. Kan bli rekordkall thermosphere snart. Men mainstrem säger nog att den kylan inte når ner till marken. Fan tror det.

 60. Björn

  Lars Cornell [54]; En mycket enkel sammanfattning av rapporten är som följer:

  In our opinion, the oceans on this planet can be vividly called “ocean stabilization machines” (OSM). When some parts of an OSM lose control for unknown reasons, other parts of the OSM function stabilize the atmospheric circulation. “Ocean Stabilization Machine” förkortat OSM, vilken fungerar som en regulator mellan hav och atmosfär.

  Man har studerat ”monthly global land surface temperature (GLST) anomalies since 1976”. Syftet med rapporten har varit att visa att den globala uppvärmning som har varit, primärt beror på naturliga företeelser. Det första har varit att identifiera periodiska händelser som kan kopplas ihop med GLST, alltså landbaserade temperaturhändelser. För det andra, att försöka se om det finns en koppling mellan havstemperaturer (SST Sea surface temperature ) i olika hav och GLST. För det tredje, att via s.k K-line diagram se om det kan finnas något samband mellan GLST och år med El Nino och La Nina.

  Via de s.k K-line diagram har man funnit följande: These results provided us with evidences which observed monthly GLST anomalies from 1950 to 2012 is highly correlated with ENSO, which support our viewpoint of ocean stabilization machine (OSM). Det finns alltså en hög korrelation mellan GLST och ENSO som alltså står för El Nino Southern Oscillation. Resultatet styrker då idéen om att haven fungerar som en stabiliserande maskin (OSM).

  Att man har funnit samband mellan periodiska händelser och temperaturer på land och i hav, pekar på att stigande temperaturer har varit orsak, men inget säger något om vad som har orsakat de stigande temperaturerna. Man har inte vågat sig på att direkt påstå att den ökande solaktiviteten har varit den dominerande orsaken till globala uppvärmningen. Synd!

 61. Ivar Andersson

  #53 Carl-Axel Eriksson
  Jag tycker att klimathotstroende är bättre än klimatreligiös men jag kan ha fel. Klimathotstroende är de som tror på sagan om klimathotet som klimatmodellerna genererar.

 62. Björn

  Rolf Mellberg [59]; ”AMO kan nog vara okorrelerad till variationer till solens aktivitet, en självsvängning helt enkelt som går med sin egen puls”. Ingenting svänger av sig självt, för det måste hela tiden tillföras energi. Solen är den primära energikällan till alla dynamiska, kaotiska och periodiska förlopp i klimatsystemet.

 63. Lennart Bengtsson

  46 och 47

  Jag skulle fortfarande föredra kärnkraft men inser att det är politiskt omöjligt för tillfället. Notera att kostnaden är en följd av politiska beslut. Säkert bättre att avvakta Generation 4 som sannolikt kan använda kärnavfall. Men med MP i regeringen kommer inga rationella beslut att kunna fattas.

  Vindkraft behöver ett robust tillförlitligt energislag för buffring eftersom energilagring i den skala som behövs inte finns. Hur mycket man kan buffra/balansera mot vattenkraft är osäkert och säkert kan man klara 20 TWh/år med den typiska vindvariation som vi har idag + balansering med grannländerna. 30-40 TWh/år är kanske möjligt. Ingen vet med säkerhet. Däremot tror jag inte det är möjligt att ersätta all kärnkraft och samtidigt helt reducera den fossila energin. Att elda biomassa anser jag förkastligt. Eftersom de svenska CO2 utsläppen är små internationellt ser jag inga problem med naturgas om kärnkraft måste uteslutas. Politikerna måsta välja mellan kärnkraft, naturgas eller utbyggnad av de skyddade älvarna eller alternativt importera el.

 64. Rolf Mellberg

  #63 Lennart Bengtsson

  Angående nästa generation kärnkraft:

  Har du sett Kirk Sorensen ”in action”? Han är lysande, det finns kortare filmen men har du tid så:
  https://www.youtube.com/watch?v=YVSmf_qmkbg&t=4289s
  Detta var ett MakerSpace-event i Calgary, i en ruffig källarlokal !!!! Otroligt kul att se.

  Många tittar på detta med MSR LFTR nu men kineserna har nog ett bra försprång med en ca 30 mdr SEK satsning. Om bara något år ska två (iofs ganska små) reaktorer startas uppe i Gansu-provinsen. Vi får hålla tummarna, det kan bli hur stort som helst.

  Flera svenska partier ställer sig nu försiktigt positiva numera till kärnkraft (M står och väger) så det är dags att börja göra förarbetet opinionsmässigt.

  Kanske kan vi slippa slutförvaret och minska lagringstiden från hundraTUSENtals år till hundratals.

  Ohyggligt omoraliskt att inte försöka.

 65. Rolf Mellberg

  Vill någon här noga och kritiskt granska den här filmen då?
  https://www.youtube.com/watch?v=wU1PKa0W8Gc

 66. Fredrik S

  OT men Greta är på plats i ett iskallt Davos. Hon har tydligen skrivit ihop och fått in ett inlägg i Washington Post. Tillsammans med Christiana Figueres ska dock tilläggas.

  https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2019/01/23/davos/?utm_term=.058545e26167

  Tja, vad fasen ska man säga? Snart kommer väl varenda unge skolka på fredagar, känns dock som om en många ungar behöver sina fem skoldagar. Kunskap måste ju vara det som premieras, speciellt om de vill få bukt med det stora klimathotet och rädda jorden och mänskligheten från en tvärsäker undergång. Fast aktivisterna är nog mest intresserade av att stoppa vårt konsumtionssamhälle, klimatet är bara ett verktyg.

 67. En

  65 Rolf
  Om du vikk grotta ner dig i kk 4 och annat liknande ska du surfa in här:
  http://gunnarlittmarck.blogspot.com/

 68. En Annan

  Vill heter det…Eb annan, det är jag det

 69. Lars Cornell

  #65 Tack R Mellberg för den länken som var mycket informativ.
  TCI är givetvis något som ni experter är väl förtrogna med. För oss amatörer däremot kan en närmare beskrivning behövas och den finns här.
  https://spaceweatherarchive.com/2018/10/26/a-new-space-weather-metric/
  ”Finally, please be aware that the thermosphere is very far above our heads, more than 100 km high. Just because the rarefied air up there is cooling off, it doesn’t mean the surface of the Earth is getting colder. Not yet, at least. Stay tuned for updates as the solar cycle progresses.”

  #58 tty. Jag har alltid uppskattat din kunskap och flexibilitet. 70 m i höjdled kan man passera på några minuter med bil. ’Klimatförändringen’ 0,5 grader till 2100 tar 80 år. Skillnaden mellan 6 minuter och 80 år är 7 miljoner.

  #60 Tack Björn, nu förstår jag bättre. Orsak och verkan är inte helt klarlagda.
  ”stigande temperaturer har varit orsak, men inget säger något om vad som har orsakat de stigande temperaturerna.”

  #62 Björn. Njaaa, för att få igång en svängning behövs energi som ofta kan vara överraskande liten. Men den kan därefter fortgå utan tillförsel av mer energi än vad som behövs för svängningens förluster. Dessa förluster i sin tur kan vara den energi som behövs för andra svängningar och fenomen.

  #63 L Bengtsson. Jag delar din grundsyn.
  Kineserna står med båda fötterna på jorden till skillnad mot Mps fantasier och oförmåga att förstå proportioner.
  I Kina satsar man nu stenhårt på FoU om kärnkraft Gen4. I Sverige står sådan forskning stilla.
  Om 10 år ungefär kommer Sverige att köpa nya kärnkraftverk Gen4 från Kina.

  #64 R Mellberg. Bra länk som jag rekommenderar,
  https://www.youtube.com/watch?v=wU1PKa0W8Gc
  Jag noterade följande:
  ”CO2 greenhouse effect (almost) ’saturates’.”
  ”From our calculations, a doubling of CO2 produces a tropospheric temperature change of 0.8°K.”
  ”Even for an increase in CO2 by a factor of 10, the temperature increase does not occur because the 15-my-m CO2 band, which is the main source of absorption ’saturates’ and the addition of more CO2 does not substantially increase the infrared opacity of atmosphere.”

  Menar du att Sverige bidrar med 30 miljoner (miljarder?) kronor till kinesisk forskning om kärnkraft?

  #67 En Annan
  Kina kommer att dominera energimarknaden globalt.
  http://gunnarlittmarck.blogspot.com/2018/12/what-is-chinas-energy-policy.html

  De har startat två Gen4 SMR med 730°C arbetstemperatur. Ytterligare 12 GW är under byggnad.
  Priset på modern kärnkraft blir lägre än alla andra alternativ.

  Det globala behovet är så stort att modern kärnkraft kommer att vara självfinansierande.
  http://www.tjust.com/2019/energi/energibalans-globe-5.jpg
  Den Kinesiska beslutsamheten är så genuin att de kommer att konkurrera ut alla andra.

  Många av oss inser, att klimatkriget handlar inte om klimatet eller miljön utan om makten att behärska världen.
  Jag påstår att Kina som siktar på kärnkraft Gen4 siktar rätt. De kommer att behärska energisektorn globalt.
  Stefan Löfven med sina ministrar som siktar på ’förnybart’ siktar helt fel. Varför kan de inte lära av tyskarnas misslyckande med Energiewende?

 70. Ivar Andersson

  #69 Lars Cornell
  Stefan Löfven med sina ministrar skulle behöva förnya sig och inte tro på sagorna som berättas av Johan Rockström m.fl. Stefan Löfven agerar aldrig utan reagerar och förklarar sedan att han varit naiv. Ska bli intressant att höra när han ska förklara varför han trodde på sagan Energiewende.

 71. Gunnar Strandell

  Rolf Mellberg #65
  Tack för den länken!
  Francois Gervais sammanfattar på 16 minuter data som visar att det saknas korrelation mellan CO2 och temperaturökning i atmosfären och att nästan alla CMIP-modellerna ger för hög uppvärmning.

  Temperaturtoppen kring 1940 som förstör korrelationen har också behandlats i ett mail från Tom Wigley, och det är ett av flera exempel som gör att jag inte kan lita på klimatforskningen och ser den som pseudovetenskap.
  Länk:
  http://di2.nu/foia/1254108338.txt

  Att en 60-årscykel går att passa in under en begränsad tid borde vara föremål för intensiv forskning om vad det beror på eller om det är en slump.

 72. Bert Nilsson

  Om det nu är växthusgaserna som värmer atmosfären så borde väl en petflaska fylld med CO2 och ställd i solen bli avsevärt varmare än en som är fylld med vanlig luft?

 73. Laco

  #72 Det fungerar inte så. CO2 fångar inte upp den infallande solstrålningen utan den utstrålande värmestrålningen. Om du gör försöket en stjärnklar natt kanske du kan mäta en liten skillnad.

 74. Bert Nilsson

  Ok, låter rimligt, annars vore det inget växthus. Men hur gör CO2 för att skilja på utgående och ingående värmestrålning? Jag vet att den är känslig för specifika våglängder som kanske är mer förekommande utåt än inåt, men nog känns det tunt att bygga hela klimathysterin på detta.

 75. Rolf Mellberg

  #69 Lars Cornell

  Ursäkta en sen respons!

  Jag delar din syn i stort, stärskilt angående Kinas enastående uppsving och så anser jag att gemene man i västvärlden inte alls hänger med i detta.

  Tragiskt att se hur USA nu förlamas av ett ”ideernas krig” och att både medelklassen och ”fattigt folk” verkar ha tappat hoppet.

  Jag menar att Kinas satsning på Thorium-reaktorer med smält salt (för det är väl där fokus ligger – det mest spännande – det med en världsrevolutionerande potential?) gäller i dag om satsningar som svarar mot ca 30 Milijarder SEK. (och de får flera gånger så mycket i Kina för en sådan satsning med sitt kostnadsläge.) Uppemot 1000 forskare och ingengörer är inblandade i detta arbete.

  Den ”nuclear kidney” som kan vara en nyckelkomponent i den här thorium-baserade teknologin är väl närmast att betrakta som att en s.k. ”upparbetningsanlägging” kommer att finnas i var eller varannan reaktor. Bara ordet ”upparbetningsanlägging” har ju sån enorm laddning i vårt land så redan där blir det nog tvärstopp.
  Men Kina kan leda resten av värden in i ett stort paradigmskifte. Vi får hoppas att teniken håller. Om klimat-temperaturerna kommer att forttsätta gå uppåt så kan jag inte se någon annan väg att ge milijarder människor humana levnadsvillkor än att bygga dessa reaktorer i tusentals och åter tusentals.

  För att inte prata om den stora mängd industriella processer som man kan driva med 7-800 grader hett salt, vätgas, ammoniak, kemi, avsaltning you name it.

  Många har en väldigt negativ syn på den Kinesiska staten, jag kan förstå det men med den oro jag känner för grav etniskt-kulturell-religiös splittring i Europa efter all migration vill jag inte utesluta att vi tvingas till att bygga kontrollsystem för att övervaka innevånarna. Läs gärna Chris Forsnes senaste alster på Ledarsidorna.se där hon redogör för Le Figaros senaste stora ”specialpublikation” inom området europeiska dyspotier.

  Vi borde studera Singapore och Lee Kuan Yews livsverk. Nu när USA blir ett alltmer avskräckande exempel.