Infraljud från vindkraft skapar stora hälsoproblem


Vindkraft är en ignorerad hälsofara.

I det här mycket intressanta reportaget från tysk TV visas hur infraljudet från vindkraft utbreder sig mycket längre än vad man tidigare trott. Vindindustrin och den tyska hälsomyndigheten menar sig kunna visa att infraljud från vindkraft inte kan skiljas från bakgrundsljud bortom c:a 700 m. Men noggranna mätningar visar att starka pulser av infraljud som uppstår varje gång vingarna passerar pelarna på vindkraftverket når hela 20 km bort. Dessa pulser smetas ut i mätningarna och syns inte i statistiken. Men mycket tyder på att det är dessa pulser av infraljud som kan utgöra ett hälsoproblem för både människor och djur.

Uppmärksammandet av problemet med infraljud har gått från anekdotisk evidens, över statistiska korrelationer till biologisk forskning på hur nerver i hjärnan och andra organ i kroppen reagerar.

Det är två källor till problemen; dels det direkta, men ohörbara, infraljudet i luften, dels det indirekta ljudet som uppstår från vibrationer i hus och byggnader. Vi hör inte ljudet, men celler och nerver i innerörat reagerar. Det handlar således om en subliminal påverkan på oss. Inte alla verkar påverkas negativt, men många drabbas av sömnproblem, koncentrationssvårigheter och depression.

Det pågår idag ett experiment där människor och djur utsätts för hälsofaror som är omöjliga att skydda sig ifrån om man vill leva ett normalt liv.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Jangdal beskrev 2016 skador på föl som betade nära en vindfarm i Portugal. https://www.frihetsportalen.se/2016/01/eloverkansliga-kor/

  Läs alla 14 kommentarerna, där jag har en teori om hur skadorna uppkommit. I korthet, att fölen finner markvibrationerna obehagliga.

  Källan var en studie på portugisiska: https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/4847/1/Deforma%c3%a7ao%20flexural%20adquirida%20da%20articula%c3%a7ao%20interfalangica%20distal%20em%20poldros.pdf

  Här en sammanfattning på engelska:
  ”ABSTRACT – Acquired flexural deformity of the distal interphalangic joint in foals – Since 2008, a high prevalence of front limb acquired flexural deformities was observed in a Lusitano stud farm. This work aims to evaluate this problem by reporting the results from tissue alterations in the affected animals as well as environmental conditions and management changes, which could have led to this observation. A total of eleven affected animals were studied. In these, a complete physical and orthopaedic examination were performed specifically the determination of the angle between the dorsal hoof wall and the floor. Radiographic examination, CT imaging, determination of the thickness of the cortical bone of the third metacarpian and histopathology of some tissues collected in biopsy and necropsy were done in a subset of affected foals. All the animals had been supplemented with balanced commercial diet for equine. To investigate a possible genetic cause, two foals from distinct bloodlines were brought to the stud. These also developed the deformities after 6 months. Two of the affected foals were placed in a pasture away from the initial one and two others were admitted at the Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa. In those animals, except for one that had to be euthanized for humane reasons, an improvement was observed on their condition, with partial recovery of the deformity. Histopathology was performed from (i) the tendon obtained by surgical desmotomy in one foal, (ii) tendon biopsies were performed in three foals and (iii) from the tissue of one foal during necropsy. Histologically the most significant alterations were the dissociation of myofibrils of the smooth muscle. This was predominantly seen in the small intestine but also in the walls of small capillary vessels, including those of the tendon vasculature. The flexural deformities have a complex and multifactorial etiopathogeny. They occur due to uncoupling of the longitudinal development of the bone and its adjacent soft tissues, but also from shortening of the tendon-muscle unit in response to pain. In the case series presented here, there was no obvious cause for the development of this problem, therefore we hypothesised that unusual environmental conditions might have played an important role in the development of this condition, especially those introduced in recent years.”

 2. Göran J

  Tro det eller ej men följande insändare fick jag in i Norrköpings Tidningar.

  Tysklands gröna övergång har slagit i taket
  Fler människor börjar äntligen inser att det är omöjligt att leverera världen med tillräcklig, stabil energi uteslutande från sol och vindkraft.
  Tyskland tog på sig den utmaningen, för att visa världen hur man bygger ett samhälle som helt och hållet bygger på ”grön, förnybar” energi. Denna övergång har nu slagit i taket.
  Trots stora investeringar i vindkraft, sol och biobränsleproduktionskapacitet har Tyskland inte minskat koldioxidutsläppen de senaste tio åren. Under samma period har elpriserna ökat dramatiskt, vilket starkt påverkar fabriker, sysselsättning och fattiga familjer negativt.
  Tyskland har installerat sol- och vindkraft i en sådan utsträckning att den teoretiskt skulle kunna uppfylla kraven varje dag som ger tillräckligt med sol och vind. Men eftersom sol och vind ofta saknas – i Tyskland ännu mer i andra länder som Sverige, Finland och Norge – lyckas landet bara producera cirka 27 procent av årets energibehov från dessa energikällor.
  Likaså är det problematiskt, när vindkraft och vindkraftproduktion är högst, ökar el från vindkraftverk och solpaneler ofta – det vill säga de genererar mer el än Tyskland behöver vid den tiden. Detta skapar stora problem vid utjämning av produktion och konsumtion. Om elnätets frekvens ska hållas nära 50 Hz (50 cykler per sekund) har man inte längre möjligt att öka mängden sol- och vindproduktion i Tyskland utan ytterligare kostsamma åtgärder.
  Produktionen blir i ovanstående fall för hög för att hålla nätverksfrekvensen stabil utan att koppla bort några sol- och vindanläggningar. Detta leder till stora energiförluster och tvångsexport till grannländer till negativa elpriser, under kostnaden för att producera elkraften.
  År 2017 exporterades cirka hälften av Tysklands vindkraftproduktion. Grannländerna vill vanligtvis inte ha denna ofta oväntade kraft, och de tyska kraftbolagen måste därför betala dem för att bli av med överskottet. Tyska kunder får betala den kostnaden.
  Skulle flera länder göra som Tyskland skulle katastrofen på elmarknaden vara ett faktum.
  Låt oss slippa denna utveckling i Sverige.

 3. Robert Norling

  Just nu producerar vindkraften endast ynkliga 2,8% av landets el och det när vi som bäst behöver en pålitlig produktion.
  Vattenkraften får ta den tyngsta delen med hela 51,2%.
  Kärnkraften 34,7%
  Inget vidare när termometern visar -17 grader ute, där jag bor.

 4. Har nu tittat på klippet och jag tycker verkligen synd om de människor som måste stå ut med dessa vindkraftverk. Vilken plåga!

 5. Göran J
  Mycket bra skrivet och uppmuntrande att du fick in den. Tack!

 6. Rolf Mellberg

  #2 Göran J

  Kolla michael shellenberger på Youtube ca 20 minuter.

 7. Ingemar Nordin

  Göran J #2,

  Jag håller med Lena. Bra skrivet!

  Lars M #1,

  Det har ju också förekommit rapporter om att renar undviker att beta i närheten av vindkraftverk. Andra har spekulerat om att havsvindkraft utsänder starka vibrationer/infraljud i vattnen omkring dem som stör havslevande varelser där. Bl.a valar. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i detta, men att döma av reportaget ovan så låter det rätt sannolikt.

 8. Göran A.

  Några effekter av vindkraftverk. Kor som blir blinda. Kor som inte mjölkar. Daggmaskar lämnar jordar runt vindkraftverk. Bin gillar inte vindkraftverk. Insekter dras till vindkraftverk och dödas. Vissa fågelarter som har levt i miljontals år på jorden och överlevt flera istider håller nu på att utrotas av vindkraftverk. Tecken finns att biologiskt liv runt vindkraftverk sakta dör. Det finns bilder på vindkraftverk där det i början är skog och sedan ingen skog. Fiskar lämnar områden där vindkraftverk finns. Exempelvis var platsen där vindkraftsparken i Vänern utanför Skohall, Hammarö, Värmland ligger en plats där det fanns gott om fisk, medan fiskare idag säger att det inte går att få någon fisk där.

  Vad kommer ursäkterna att vara från sådan som Isabella Lövin den dagen vi börjar riva alla vindkraftverk?

 9. Lars Kamél

  Det gäller ju att rädda världen och klimatet! Då spelar inte miljö och människors hälsa någon roll. I alla fall inte för miljöflummarna.

 10. Anders

  Fk: Med hjälp av ett totalt mp-indoktrinerat Naturvårdsverk och pengar från (dito) Energimyndigheten och stora upphandlade ramavtal med flera statliga verk och t o m Regeringskansliet finns det affärsdrivande expoaterings-konsultfirmor (ofta med natur i namnet) som skrattar hela vägen till banken över vindkrafts-utbyggnaden. De gör sådana MKB:er som beställaren, t ex Vattenfall eller EON, behöver för att blidka miljöprövnings-delegationerna (MPD) runt om i landet. Det egna vinstintresset kopplat till det långsiktiga äventyrandet av såväl naturmiljön som vår energiförsörjning brukar gömmas under epitetet ”allmänintresse”… Ibland t o m ”allt överskuggande”…

 11. Ivar Andersson

  Sverige förbrukar 23535 MW, kärnkraften producerar 8202 MW och vindkraften 830 MW. Cirka 7500 MW vindkraft är installerad men produktionen är bara 11% av installerad effekt. Vindkraften står för 3% av svensk elproduktion och den ska ersätta dagens produktion av kärnkraftsel på 8202 MW. Nog behövs smarta elnät som kopplar bort förbrukare så att produktionen räcker. Vattenfall tänker införa variabelt elpris så att folk inte har råd att köpa el när efterfrågan är större än produktionen.

 12. Inte vindkraft men vågkraft står det om i dagens UNT, då företaget Seabased nu konkat. 100 miljoner har Energiverket satsat och EON ännu mera. Tillverkningen flyttas nu till Norge.
  Samma energiverk som satsat ca 6 milj kr på att forska kring kopplingen mellan klimatförnekare och högerextremism, genom Chalmers. Härligt att ha mycket pengar att strö omkring sig.

 13. Walter Christensen

  Danmark ska ta bort sina 2000 landbaserade vindmöllor och bara bygga till havs ,jag visste inte varför men nu börjar jag förstå.

 14. Johan M

  Om det ändå var så att man tjänade pengar på verken:

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=7095158

 15. Lars-Göran Eriksson

  Om det fanns ett verkligt miljöintresse dvs fokus på vad som är skadligt för människa och natur så skulle följande inslag från i maj ge stora svarta rubriker à la Teckomatorp. http://en.friends-against-wind.org/health/infrasound-and-lfn. https://youtu.be/ZXCZ3OyklrE