Ny hård kritik mot John Cooks 97% konsensus

På klimatupplysningen har vi vid ett flertal tillfällen kritiserat Cook et al. (2013) och hans 97% konsensus artikel. Den hette Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature och var publicerad i Enviromental Research Letters. Nu har ny kritik kommit från Richard Tol. Hela Tols artikel kan du läsa här. Richard Tol skriver bland annat (fritt översatt – artikel eller studie används synonymt för ”paper” nedan):

John Cooks studie har varit en strålande succé. Den har laddats ner 300.000 gånger och citeras ofta av politiker. Den tycks vara det definitiva beviset på att vetenskapen om klimatförändringar är fastlagd.

Det är den inte.

Konsensus har ingen plats i vetenskapen. Akademiker är överens om en massa saker men det gör det inte sant…  I vår tid av pseudoupplysning är att ha 97% av forskarna på din sida en kraftfull retorik för att marginalisera politiska motståndare.

I populärt tal är emellertid Cooks resultat ofta misstolkad. De 97% anger antal artiklar och inte antal forskare. Konsensus gäller någon mänsklig roll i klimatförändringar och inte en dominerande roll och det handlar om klimatförändringar och inte den fara det kan innebära.

Klimatvetenskapen är långt ifrån fastlagd. Titta på de dussintals alternativa förklaringar till den nuvarande 18 år långa pausen i uppvärmningen av atmosfären. Debatten om hur allvarlig klimatförändringarna är eller vad man ska göra åt den har en ännu större spridning.

RSS_18year

RSS visar att ingen global uppvärmning alls funnits under 18 år och 4 månader (min bild, ej från Tol)

Cook och hans kollegor studerade ca 12000 artiklar men kontrollerade inte om urvalet var representativt för den vetenskapliga litteraturen. Det är den inte. Slutsatserna kommer från de artiklar de råkade titta på istället för litteraturen. Försök att återskapa urvalet misslyckades: Många artiklar som borde blivit analyserade blev det inte utan någon speciell orsak.

Urvalet var full med irrelevanta artiklar. En artikel om TV-bevakning om global uppvärmning togs som bevis för global uppvärmning. I själva verket hade ungeför tre fjärdedelar av artiklarna som räknades som stöd inget att säga om ämnet ifråga

Cook värvade en liten grupp miljöaktivister för att gradera påståendena gjort av de utvalda artiklarna. Cook påstod att graderingen gjordes oberoende av varandra men de som gjorde graderingen diskuterade fritt sina arbeten. Det finns systematiska skillnader mellan de som graderade. När de läste samma sammanfattningar kom bedömarna till anmärkningsvärt olika slutsatser – och några bedömare kom alltför ofta till fel åt samma håll. Cooks handplockade bedömare var inte överens om vad artiklarna handlade om i 33% av fallen. I 63% av fallen så var de inte överens med författaren om budskapet i artikeln.

Cook hoppades att dölja en del data men hans internetsäkerhet är i paritet med hans statistiska kunnande. Den påstådda hackaren var inte förutmjukad av University of Queenlands legala hot. Cooks arbetsgivare argumenterade att offentliggöra bedömarnas identiteter skulle bryta mot ett sekretessavtal. Det avtalet existerar inte.

Cook påstod först att offentliggöra tidsmärkningen inte skulle tjäna något vetenskapligt syfte. Det är konstigt. Cooks bedömare fyllde i huvudsak i ett gigantiskt frågeformulär. Bedömarna smalade rutinmässigt in tidsstämplar och det gjorde också Cook. Tidsstämplarna avslöjar att bedömarna ibland var trötta och rushade igenom de sista frågorna.

Cook påstod att tidsstämplarna aldrig samlades in. Det gjordes. De visar att en av Cooks bedömare inspekterade 675 sammanfattningar på 72 timmar, en supermänsklig bedrift.

Tidstämplarna avsljöjar något betydligt allvarligare. Efter att ha samlat in data i åtta veckor så följde fyra veckor av analys, följt av tre mer veckor av datainsamling. Samma folk samlade in och analyserade data. Efter mer analys så ändrades schemat för artiklarnas klassificering och ännu mer data samlades in.

Cook bröt mot en nyckelfaktor i insamling av vetenskapliga data. Observationer ska aldrig komma efter slutsatser. Medicinska tester är dubbelblinda för en viktig orsak. Man får inte ändra hur man samlar in data och hur mycket EFTER man har sett resultaten.

Cooks lag hade, kanske omedvetet, arbetat mot en given slutsats. Och se, observationerna var olika, betydelse– och underlagsmässigt mellan de tre faserna av datainsamling. Hela Cooks studie bör därför avfärdas.

Om du vill tro på att klimatforskare är inkompetenta och partiska så är Cooks artikel ett utmärkt exempel på det.

_________________________________________________________________

Cook97

Min kommentar: 97% myten används av politiker och miljöaktivister för politiska ändamål. I själva verket var det bara 0.5% av artiklarna som granskades som explicit höll med om att människan i huvudsak orsakar globala uppvärmningen. Hela Cooks studie är vetenskapligt undermålig och borde aldrig ha publicerats. Men 97% myten kommer att leva vidare.

Tidigare inlägg på Klimatupplysningen om Cook et al. och 97% myten:  här, här och här,

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Så går det när vetenskapen förvandlas till ett politiskt beställningsverk

 2. tolou

  John Cook’s 97% är som att leta artiklar om kostråd och sortera ut de som nämner veganism. I sitt urval av artiklar som just behandlar veganism är 97% i favör.

  Problemet är att urvalet bortser från de 67% av artiklarna som INTE behandlar veganism, eller ’anthropogenic global warming’ som i Cook et al.

  Dessa 67% anser egentligen att frågan inte är avgörande. Återstår 33% som tycker det.

 3. Gunnar Kjelldahl

  Jo, det gäller ju att hitta angreppspunkter mot den massiva vetenskapliga synen som råder på klimatområdet. Vi kommer dock inte ifrån att alla länder stod bakom IPCC: s rapport senast, oavsett procentsats av konsensus i vetenskapen.

  Vi kommer inte heller ifrån att det är alla ländernas bästa nominerade vetenskapsmän som ligger bakom den rapporten. Det gäller även de forskare som kommer från de oljeexportberoende länderna.

  ******* har ännu inte kunnat presentera någon rimlig förklaring till varför Ryssland, m.fl. oljenationer faktiskt står bakom IPCC: s slutsatser, trots att de åtgärder forskarna förordar skulle drabba dem hårt ekonomiskt, då olja och naturgas är basexportvaror för dem.

  Jag menar att det helt enkelt är så att de även på politisk nivå förstår allvaret, liksom deras mest kvalificerade vetenskapsmän.

  ** Kommentar modererad **

 4. Lasse

  Jag hör väl till de som anser att klimatet ändras och att vi påverkar förändringen.
  Det gör även IPCC som skriver att en del av den förändring som skett sedan 1950 kan härledas till CO2.
  Dvs +0,1-0,5 grader.
  Att hänvisa till en ”massiv kunskapsmängd” skulle inte jag våga. Speciellt efter gårdagens genomgång av klimatkänsligheten som Judith Curry bjöd på: http://judithcurry.com/2015/04/05/climate-sensitivity-ringberg-edition/
  Fast politiker är vana vid att förenkla och överdriva-så gör även Jonas Sjöström (SVD) som tycker vi bör anstränga oss mer och betala högre skatter på miljöbelastande verksamhet i Sverige-med följder som ökar miljöbelastningen i världen!

 5. Gunnar Kjelldahl #3: Nu har du helt lämnat vetenskapen och pratar politik. Inte ett ord från dig om Tols inlägg och den massiva kritik han kom med. Du är väl politiker?

  Den ”massiva” synen är en politiskt påhittad ståndpunkt. Läser du Tols inlägg står det just det där. Dessutom hänvisar du till politiska och korrumperade IPCC som inte bedriver någon egen forskning alls. Varför då? Det är inte de bästa vetenskapsmännen från alla länder som ligger bakom utan de politiskt utsedda. En del duktiga finns dock. Men de duktiga som är klimathotsskeptiska blir inte nominerade.

  Ryssland gick med för att vid tidigare tidpunkt tjänade de massa pengar på utsläppsrätter. De ”köptes” in av övriga.

 6. tty

  Per Welander #5

  Det är klart att GK är politiker även om han numera tydligen uppträder utan (C). Att komma med grötmyndiga deklarationer när man inte har några sakargument är yrkessjukdom bland politiker.

 7. Stickan no1

  97% är oroande snarlikt de röstandelar kommunistiska partier brukade redovisa i sina ”fria val”
  Samma taktik, samma målsättning:
  Ett överstatligt styre för pöbeln för att slippa kritiska frågor.

 8. Kenneth Mikaelsson

  Det är ju synd att politikerna i detta samhälle inte har mer vett att vara lite källkritiska..
  för snacka om fårskock…. det är ju så man skäms när man får fråga om vilket land man kommer från..
  Tror jag snart söker asyl på Island snart.. verkar vara det enda land i nord där det finns en strimma hopp..

 9. Ingvar

  Gunnar K.
  När tänker du besvara den fråga jag ställt 2 gånger?
  Hur ställer du dig till Figueres uttalande om vad klimatfrågan och IPCC:s syfte egentligen handlar om.

 10. Björn

  Cook´s rapport är inte något annat än en riggad opinionsundersökning. Hur kan en liknande undersökning någonsin bli objektiv? Det är en skam för klimatforskningen att denna rapport överhuvudtaget har sett dagens ljus.

 11. Gunnar Kj försöker med sitt senaste mantra, att ’länder’ ju står bakom ’FN’ och dess ’klimatpanel’ IPCC, och bakom alla dessa ’experter’ ’länderna’ utser. Vilka i sin tur påstås stå bakom även ’IPCCs slutsatser’, som dessutom (enligt GKj) skulle kräva ’nödvändiga åtgärder’.

  Snömos i varje enskild del. ’Länder’ står öht inte bakom ngt, och enskilda där skickar (igen enskilda) byråkrater, ofta utan någon vetenskaplig kompetens alls, att utse ’experter’ som kan betyda nästan vad som helst. Vidare står väldigt få bakom SPM-sammanfattningen, vilken i sin tur dåligt speglar själva rapporterna, som i är sammanfattningar (av varierande kvalitet, korrekthet) av (delvis skevt) selekterade och alls inte alla rapporter som finns. Vilka i sin tur utgör ett väldigt skevt underlag iom att nästan alla anslag som ges handlar om alarmist (motiverad) forskning.

  Men att ’länder’ (eller ’organsiationer’) står bakom något är innehålls- och logikmässigt snömos. Och kan öht inte vara ett argument för någontings riktighet.

  Och det är på den nivån vår Gunnar Kj försöker många sin tro.

  PS Jag tycker gott att hans dumheter hade kunnat få stå kvar ograverat. Folk på denna sida är (mestadels) vuxna som kan hantera både att andra har andra åsikter, och att de uttrycker korkade saker DS

 12. Gunnar Kjelldahl (C)

  #5 PerW
  Inte menar väl Per att Ryssland skulle godta slutsatser de inte tror på, och som riskerar att under ett fåtal årtionden halvera deras gas- och oljeinkomster, för att de tidigare skulle tjänat pengar på utsläppsrätter? Självklart är deras bedömning grundad på deras bästa forskares syn på saken, i likhet med alla andra länders, som står bakom FN:s klimatpanel.

 13. Kenneth Mikaelsson

  Bääääää… Bääääää!!!!

  Gå och ställ dig på stranden och titta på hur vattnet stiger Gunnar..

 14. Mer snösmos (och politisk ignorans) från Gunnar Kj.

  Ryssland har maassor att vina på att andra minskar/fördyrar sin produktion av gas/olja/fossilbränslen.

  Men Ryssland har inga åsikter per se, bara individer (maktspelare i tex Ryssand) kan ha motiv och värderingar. Snacket om ’bästa forskare’ är också bara snömos.

  Här kan man lyssna på Marianne Lilliesköld, ordf för Sveriges delegation att utse ’experter’ …

  Maken till totalt väck ’expert’ får man väl leta efter. Överträffar tom Gunnar Kj i innehållsbefriat snömos (vilket sannerligen är en bedrift)

 15. Gunnar Kjelldahl #11: vet inte exakt vilka IPCC-rapporter du syftar på. Men från senaste kom bara allmänna icke-bindande åtgärder för länderna. CO2-utsläppen ökar men globala temperaturen står still. Kina öppnar hela tiden nya kolkraftverk. Så varför skulle Ryssland vara rädd för detta idag? Gas och olja kommer att behövas och användas för lång tid framöver. Just nu är oljepriset lågt men det kan snart gå upp igen.

  Även Ryssland inser att IPCC är ett politiskt spel, inte vetenskapligt. Har du inte förstått detta? Troligtvis, men du försöker med politiska floskler argumentera och låtsas att du har en enig vetenskap bakom dig. Det har du inte. Rysslands intäkter kommer inte påverkas nämnvärt av FN:s klimatöverenskommelser på den blaha-blaha nivån. Sen kan svenska politiker skapa ett nytt fattig-Sverige genom en fossilfri fordonsflotta och lägga ner kärnkraftverken.

 16. Gustav

  Gunnar K, #11,
  Du kankse inte är medveten om det men Sverige är en stor exportör och producent av olja/oljeprodukter. IEA har nämligen definierat det så att biodrivmedel ingår i vad som kallas ”alla liquids” tillsammans med ”processing gains” alltså att volymen på kolvätena ökar när de behandlas med vätgas. Därmed har Sverige en betydande oljeexport och borde inte vara att lita på enligt dig?

 17. Jonas N #10: Modereringen handlade om f*rne***e ordet. Inte godkänt att använda här som etikett på de man argumenterar med. Dumheter modereras inte utan står kvar som alla ser. Men det finns en kommentarsregel att hålla sig till ämnet som många bryter mot och vi ibland ser mellan fingrarna på. Gunnar K har inte alls hållit sig till ämnet.

 18. AG

  Det är väl för tur att tramsputtar som Cook och Kjelldahl finns! Dom skjuter sig själva i foten hela tiden och verkar inte ens veta om det!
  Kjelldahl: har du läst WG1 i senaste IPCC-rapporten? Det är ingen idé att du tar strid här innan du gjort det…

 19. Helge

  Gunnar Kjelldahl #X

  Din trovärdighet är inte speciellt hög sen tidigare inlägg och du visar nu tecken på att inte ta till dig några argument som inte stämmer med din övertygelse, oavsett hur solida de är. Att inte underkänna Cooks arbetsmetod och slutsatser försämrar din trovärdighet ytterligare.

  De flesta här på denna blogg stödjer stora delar av IPCCs vetenskapliga del, det är de politiska slutsatserna som är tveksamma, de ligger inte i samklang med de vetenskapliga delarna. Sen hittar media och politiker dessutom på en mängd saker som motsägs av IPCC, t.ex detta med ökande oväder. Finns inget stöd i IPCC rapporten att oväder ska öka.

 20. Michael

  Intressant artikel: Det gröna hyckleriet har ett politiskt pris – http://mobil.nt.se/opinion/ledare/det-grona-hyckleriet-har-ett-politiskt-pris-10902435.aspx

 21. Ingvar

  Fantastisk intervju!
  http://www.vancouversun.com/technology/Conversations+that+matter+Earth+actually+growing+greener/10944052/story.html

 22. J T

  Cook et al ger en MOOC – massive open online course: ”Making sense of Climate Change Denial” med stöd från University of Queensland.
  https://www.edx.org/course/making-sense-climate-science-denial-uqx-denial101x#.VST93eEyjwk
  Se även kursens teaser-video där bla Mann, Oreskes och Attenborough medverkar: https://www.youtube.com/watch?v=RedrutZ_G3Q
  Kursen börjar 28 april och pågår i 8 veckor med 1-2 timmars jobb / vecka. Vem som helst som har ”basic high school science” kunskaper kan delta.

  Cook verkar inte bry sig om kritiken utan använder sina 97% som fakta för kursens huvudargument att alla insatta forskare är överrens om klimatfrågan i kontrast till den obildade allmänheten där det debatteras friskt.

 23. Ann lh

  Gunnar Kj., nu har Du än en gång gett dej in i en debatt utan att ge dej in i debatten. Tänk om Du för en gångs skull kunde kommentera själva innehållet i artikeln istället för bara visa upp din arroganta okunnighet. Har du inget vettigt att säga så behöver du inte visa det titt som tätt.
  Men du som ofta kör med just 97% och liknande och förmodligen syftar på den ”analys” som kritiseras här, vad har du för invändning mot kritiken?

 24. Ingvar

  Ann lh.
  3 gånger nu har jag frågat Gunnar K om vad han anser om Figueres uttalande.
  Det är trots allt ett intressant uttalande av en potentat inom IPCC.

  Kanske för svårt ?

 25. Bengt Abelsson

  Från Gunnar KJ kommentar #3
  ”Vi kommer inte heller ifrån att det är alla ländernas bästa nominerade vetenskapsmän som ligger bakom den rapporten” ( Om IPCC)
  Bäste Gunnar KJ, hur vet du detta? När IPCC granskades av IAC i samband med Climatgateaffären var just att utnämningsprocedurerna var så hemliga som var en kritiserad punkt.
  ”Interviews and responses to the Committee’s questionnaire revealed a lack of transparency in several stages of the IPCC assessment process, including scoping and the selection of authors and reviewers,…”

  Att IPCC själva säger att det bara är ”de bästa” är lika trovärdigt som tvålreklam. Eller?

 26. Bengt Abelsson

  Länk till IAC-rapporten
  http://reviewipcc.interacademycouncil.net/report.html

 27. Peter F

  Ingvar #24

  Det här svaret fick jag av GK på samma fundering.

  ”Ha ha, det är för fantastiskt vilka argument mot vetenskapens slutsatser som dyker upp ibland. Christiana Figueres (det är väl hon, dotter till den f.d. presidenten i Costa Rica som avses, trots felstavningar i både för- och efternamn?) är i högsta grad litande till den vetenskap som IPCC dragit sina slutsatser från, och att framställa henne som någon toksocialist med andra motiv än klimatförändringarna blir bara patetiskt. Däremot inser hon att det kommer att behövas en del nya ekonomiska ordningar mellan världens länder om vi ska nå framgång i klimatarbetet. Det håller jag med om. ”

  Jag hade bl a länkat till

  (http://antropocene.se/2015/february/det-ar-inte-klimatet-som-ar-ett-hot.html)

 28. ceebee

  Jag deltog i en gruppresa häromsistens och på kvällarna kom diskussioner igång om allehanda aktuella ämnen. Den vanligaste kommentaren om klimatet var ”Klimatet har väl alltid varierat och det varierar väl inte speciellt mycket nu heller. Det mesta som händer har hänt förut”
  Så än finns det hopp, väldigt många skaffar sig en egen bild utifrån förnuft och naturvetenskaplig allmänbildning. Men man snackar inte så mycket om det, man har tröttnat på det ensidiga tjatet.

 29. Janne

  Här är en intressant artikel om de ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringar i förhållande till priset för åtgärderna. Vilket lönar sig mest om man kalkylerar med skadeverkningarna kontra kostnaden för skatter och andra ekonomiska åtgärder.

  Till exempel skulle Al Gore’s 90%-iga CO2 reduktion kosta världen $21.6 trillioner mer än om vi inte gör något alls. Kanske tänkvärt för MP:s mål om ett CO2-fritt Sverige.

  http://fee.org/freeman/detail/the-costs-of-hysteria

 30. Ingvar

  Peter F #27
  Tack ör info.
  Från Antropocene
  ———- snip ———-
  Vid en presskonferens i Bryssel för några veckor sedan medgav FN:s chef för klimatarbetet, Christina Figueres att de globala klimataktiviteterna inte handlar om att rädda världen från en ekologisk katastrof utan om att krossa kapitalismen. Hon deklarerade att detta är första gången i mänsklighetens historia som vi medvetet tar på oss uppgiften att, inom en avgränsad tidsperiod, ändra den ekonomiska utvecklingsmodell som har varit rådande under minst 150 år, sedan den industriella revolutionen.
  ——— snip ———-
  Det är väl klarspråk. GK lever i en bubbla som verkligheten inte tycks kunna penetrera.
  Eller han har klart för sig och är FN:s vapendragare för en ”Global styrning”. Fast då skulle han väl för tusan medge det.
  Antingen så anser man att Figueres snackar smörja eller så är man med på hennes tåg. Finns väl knappast någon medelväg. Jag utgår från att han är med på hennes tåg. Man kan väl knappast vara IPCC-anhängare och samtidigt anse att en av dess huvudfigurer står och blåljuger inför pressen.

 31. #24, #27: Christina Figueres kanske inte är toksocialist utan tokkommunist. Så här säger hon: ”Democracy is a poor political system for fighting global warming. The really good model is communist China.” Hon har gjort många ”odemokratiska” uttalanden och hyllat diktaturer. Men hon säger bara vad vi andra redan förstått är syftet med IPCC. Och det är inte vetenskap eller rädda världen. Att man säger det är en del av klimatbluffen.

  Sen att många svenska politiker inte har något emot socialism i praktiken vet vi sedan flera år. Nu har vi en rödgrön vänsterregering som snabbt för Sverige mot stupet.

 32. Gunnar Kjelldahl

  Nu när du har fått svart på vitt genom någon som är betydligt mer insatt än du (Richard Tol) ang hur det egentligen är ställt med de där 97%, kommer du då att upphöra att använda detta mantra? Jag har inte riktigt förstått om du har tagit till dig vad det handlar om eller vad det står. Du kanske väljer att helt förneka att din tidigare syn på vad de där 97% egentligen innebär faktiskt inte är korrekt?
  I så fall får jag äran att utnämna dig till vetenskapsförnekare.

 33. latoba

  Jag har frågat två moderata EU-politiker om vad de anser om Christina Figueres uttalande, men, som jag borde ha insett, har jag inte fått något svar.

 34. Ingemar Nordin

  JT #22,

  ”Cook verkar inte bry sig om kritiken utan använder sina 97% som fakta för kursens huvudargument att alla insatta forskare är överrens om klimatfrågan i kontrast till den obildade allmänheten där det debatteras friskt.”

  Klimathotsfanatiker som Cook, Kjelldahl, och många andra är absolut inte intresserade av en saklig diskussion. Syftet är inte alls att närma sig någon sanning om klimathot eller om en vettig klimatpolitik. Nej, för dem är alla lögner och påhitt som man kan prångla ut i media legitima vapen i kampen för ett nytt och annorlunda samhälle; ett Utopia utan kapitalism och där politikerna har all makt och kan styra och ställa med folks livsstilar som de vill.

  En del klimathotsfanatiker är naturligtvis inte så förslagna, men låter sig gärna utnyttjas som nyttiga idioter. Jag tror inte att Cook är någon nyttig idiot utan han vet nog ganska exakt vad han vill åstadkomma.

  Här på KU hoppas vi alltid på att få sakliga diskussioner. Vi är blott en liten sådan ”community”, men är just därför också ganska oskyddade för internettroll som utnyttjar vår öppenhet.

 35. Ingemar Nordin

  Ingvar #30

  ” Man kan väl knappast vara IPCC-anhängare och samtidigt anse att en av dess huvudfigurer står och blåljuger inför pressen.”

  Jodå, det kan man. En del kanske inte förstår att det ljugs eftersom de inte förstår vetenskapen bakom. Andra har inga skrupler när det gäller ljugandet – för den goda sakens skull. Inte heller bryr de sig om att IPCCs ordförande, som alltså är FNs talesman i klimatvetenskapliga frågor, står anklagad för mångåriga sexuella trakasserier av en del av sina anställda. Man håller god min och låter denne skojare föra klimatvetarnas (97 %) talan – för den goda sakens skull.

 36. Slabadang

  Gunnar K! 🙂

  ”Havsnivåerna stiger i allt snabbare takt”
  ”Jorden värms upp i allt snabbare takt”
  ”Ökenutbredningen blir allt värre”
  ” Antarktis isar minskar i oroande hastighet”
  ”Stormarna har blivit allt fler och starkare”

  Om man inte är guldfisk och har ett minne som fungerar så borde det infinna sig nån typ av tvekan när de som påstods vara ”världens främsta” klimatforskare inte ens har en siffra rätt i grundläggande klimatets ABC? .. och hur fasen ser i så fall då ”världens sämsta” klimatforskare ut?

 37. Ingemar Nordin

  OT om APS. Judith Curry deltog själv i förberedelserna till ett nytt ”statement”. Men när hon nu fick se deras förslag så visar det sig att det i stort sett var oförändrat. Samma felaktigheter, samma gamla alarmism. Hon skriver:

  ”Particularly given the extensive input provided to the POPA during the Workshop, the draft statement beggars belief.”

  ”Well, it will be interesting to see how the APS membership responds. Lets see how this plays out, I will decide whether I renew my APS membership. The Topical Group on the Physics of Climate is developing into something worthwhile, but the POPA obviously doesn’t want any ‘interference’ with its policy agenda.

  JC message to APS POPA: no one cares about your political preferences in the climate change debate. You have demonstrated that you bring nothing intellectually to the table (once Koonin and Rosner left). You simply have no business issuing a policy statement on climate change. You have embarrassed the APS membership.”

 38. Sören G

  OT WWF tigger pengar av godtroget folk. För 100 kr i månaden ska de rädda isbjörnarna som påstås vara hotade.

 39. Kenneth Mikaelsson

  kommentaren borttagen

 40. Ulf L

  Kenneth Mikaelsson
  Kan du sluta kalla Gunbo Dumbo. Det är inte den tonen jag vill se här på bloggen. Våra meningsmotståndare ska bemötas i sak. Om vi slutar göra det och ersätter det med att göra narr av dem upphör den här bloggen att vara intressant.
  Personligen tycker jag Gunbo och TP inlägg är betydligt intressantare än dina ”rantings”

 41. Ingemar #37

  Detta, om hur denna (och andra liknande) organisationers officiella uttalanden i klimatfrågan både blivit till, och sedan hanterats och hur medlemmarna (inte) har tillfrågats och därefter hanteras ..

  .. detta tycker jag är värt en eller tom flera poster!

 42. Mats G

  97%
  Går det att se det på något annat sätt än modern mytbildning?

  Jag har läst otaliga förklaringar vad det innebär och vilken fråga den egentligen besvarar.
  Den som verkar mest vettig är frågan. Är CO2 en växthusgas? Här är det både konsensus och kan mycket väl tänka mig att 97% av forskarna ställer upp på det.

  Men att då hävda att de stöder klimathotet är naturligtvis bara ett trick. Att fortsätta med 97% argumentet trots allehanda förklaringar är kontraproduktivt och undergräver ens egna trovärdighet.

  Argumentet borde var begravet vid det här laget.

 43. blaj

  Ni kan sitta och tjata om procentsatser tills ni blir gröna i ansiktet men retorik bevisar inget, precis som artikeln antyder men ni missar att det även gäller er själva. Om ni vill motbevisa IPCC är ni tvungna att utföra egen forskning vars resultat motsäger de resultat som de etablerade instituten erbjuder samtidigt som de är vetenskapligt hållbara. Inget annat duger. ”Ingen klimatförändring på 18 år och 4 månader” säger ingenting, ni har ju bara valt ett tidsintervall som ger er ett på förhand önskat resultat. Det är inte vetenskapligt utan ren propaganda.

 44. Ingemar Nordin

  Jonas #41,

  Problemet är att så få tillåts få insyn i de slutliga uttalandena. Både Peter S och JC är medlemmar i APS. Men inte ens JC som varit direkt involverad i förarbetet och som sitter i den grupp inom sällskapet som har specialkompetens inom området tillåts ju delta i skrivandet.

  När KVAs uttalande kommer så får vi försöka klämma lite på Lennart Bengtsson!

 45. Ingemar Nordin

  blaj #43,

  Träffande alias du har …

 46. Mats G

  43
  blaj

  Såna kommentarer som ditt imponerar alltid lika mycket.
  Är du medveten om att IPCC ställer upp på att en ”Uppvärmningspaus” existerar?
  Att ingen uppvärmning inte har skett på 18+ år är just vetenskap.

  Det anmärkningsvärda i det är att det innebär att klimatkänsligheten är mycket mindre än befarat. Dvs C02 påverkar inte så mycket som vi trodde.

  För varje år som går men noll uppvärmning så närmar vi oss trendbrott.