Nature dissar Kyoto

Slide15

I några ledare och krönikor på senaste tiden har tidskriften Nature tagit avstånd från strävan efter ett Kyoto II-avtal.  För den som länge förundrat sig över hur ensidigt AGW-vänlig denna vetenskapliga tidskrift varit, kan det i första läsningen verka förvånande.

I ett par ledarstick för man fram principiella invändningar mot den ‘top-down’- princip som Kyotoavtalet är baserat på. Istället bör klimatomställningen ske genom arbete av engagerade medborgare i enstaka länder. I stark kontrast till klimataktivister som trycker på för ett bindande internationellt avtal efter 2012. Det skall Sverige, i värsta fall på egen hand,  kämpa hårt för. Nature’s ståndpunkt förefaller ligga långt därifrån, trots att man till vardags gärna publicerar bilder på simmande isbjörnar och tinande tundra. Nu säger manom avtalet den 17 nov 2011, vol 479, sid 267-8  under rubriken “Climate Change – Negotiations in Durban over greenhouse-gas emissions should not try to revive Kyoto”  (min övers):

‘..Det behöver inte dödas. Överenskommelsen är redan försvagad, och det kommer att visa sig svårt att återuppliva den. Durbanmötet bör bli det tillfälle när Kyotoprotokollet, som vi känner det, avlider’.

Hårda ord, för att att komma från  “klimatsnälla” Nature. Det är inte utan att man anar en omvändelse under galgen.  Det har låtit annorlunda. T ex 2004, när Ryssland bestämt sig för att skriva på Kyotoavtalet var  Nature betydligt mer positivt till Kyotoavtalet:

“Russia’s ratification should provide a push towards future climate negotiations, and may even prompt the next US administration to take a constructive role. And the authority and credibility of the International Panel on Climate Change can only benefit as well.”

Min tolkning av fotombytet är att Nature, som så många andra, insett att det blir omöjligt att få igenom ett Kyoto II när det nu är uppenbart att Kina, Japan, USA och Indien bestämt sagt nej. Det första Kyotoavtalet omfattade länder som tillsamman endast svarade för 16 % av de totala utsläppen. Detta kunde duga som en första test, men det skulle utmana löjet att återupprepa. Mina korta samtal med 2-3 delegater i Sveriges Durbandelegation gör att jag tvivlar på att ens Sverige skulle ratificera sådant lilleputtavtal.

En helt annan sak är hur detta uteblivna Kyoto II kommer att förklaras på avslutningsdagens presskonferens i Durban.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivh

  Att ha ett avtal där bara ett fåtal länder deltar är väl nästan helt meningslöst. För närvarande så har de länder som skrivit på Kyoto-protokollet och vill ha en fortsättning endast 1/6-del av världens utsläpp av växthusgaser.
   
  Kina, som inte skrivit på Kyotoprotokollet, verkar inte vara helt emot ett nytt avtal.
   
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klimatmote-kina-kan-ga-med-pa-minskade-utslapp_6683096.svd

 2. BoE

  Man kanske kommer att propagera hårdare för gräsrots/gerilla-garden typ ”No – Pressure”.
  Många i den yngre generationen vet ju inget annat än att klotet är ”kört” och att klimatforskare är outtröttligar riddare som strider enbart för den goda saken.
  Tror därför inte att det rör sig om en nedtrappning av ambitionerna.
  Mycket mera troligt är att det handlar om en omgruppering.

 3. Christopher E

  Ivh #1

  Glöm inte heller att inte ett enda av de länder som gick in Kyoto verkligen uppfyllt målet när nu tiden går ut.

  Kina vill räkna på ett annat sätt, utsläpp mot produktivitet. Så har USA tidigare också redovisat utsläppsminskningar större än EU:s, vilket EU naturligtvis kritiserat, så kineserna får inte igenom detta.
        

 4. Pia

  Det är möjligt, att vi nu ser en början till en omsvängning i vissa medias uppfattning om AGW.

  Den gamle kämpen Nils Axel Mörner har fått in en artikel i The Spectator nyligen. Den är rubricerad Rising credulity (ökad godtrogenhet).
  Han lanserar där begreppet Sealevelgate – nytt för mig.

  The Spectator är ingen blaska vilken som helst. Grundad 1828. Hade 1999-2005 Boris Johnson som utgivare.

  http://www.spectator.co.uk/essays/7438683/rising-credulity.thtml#comments

 5. Tack C-G

  Känns det inte litegrann som att Nature gör en dygd av nödvändigheten?

  Durban blir ännu ett fiasko, och det är lätt att inse att dessa gigantiska klimatmöten kommit till vägs ände. Vi som tänker själva ( 🙂 ) insåg ju detta redan innan det stora Köpenhamnsmötet, där en vanlig kommentar från delegater och aktivister var: ”Det finns ingen Plan B”. Nej, det gjorde det kanske inte då, men här ger ju Nature en antydan om att en sådan börjar ta form……

  Frågan är väl om denna ”Plan B” blir effektivare ur deras synpunkt än den totalt misslyckade ”Plan A”?

  Pia # 4

  Tack för länken.

 6. Ann L-H

  Ivh # 1 – Om man läser både rubriken och hela Susanna Baltscheffskys artikel med lite normalt skeptiska ögon ser man att det hela är ett typexempel på hur man genom förvirrande terminologi kan vilseleda läsarna. 
   ”Att sänka sina utsläpp” från pappersupplagan eller som nätupplagan skrev ”minskade utsläpp” är minsann inte vad man vid första anblicken tror. De är allt lite luriga våra miljöskribenter. 

 7. Förra veckan var Lena Ek, Wetterstrand m.fl. i ett radioprogram (P1) som uppmärksammade mig på det faktum att Sverige saknar statistik över ”växthusgasutsläpp”. Deltagarna i programmet tyckte det var dåligt och att vi måste bli bättre.
   
  Om Sverige är så här dåliga, hur dåliga är då resten?
  Hur kan man ha ett avtal som reglerar utsläpp av växthusgaser om man inte vet hur mycket som släpps ut?
  Hur följs Koyotoavtalet upp? Till vilken grad har det lyckats?
  Jag har varit skeptisk till det här länge men det här var droppen som fick dårskapens bägare att rinna över.
  Eller, är jag ute och cyklar?

 8. Sorry,
  Kan nån ta bort det första inlägget. Datorn hängde sig.
  W

 9. Bengt Abelsson

  Kinas mål är att år 2020 ska koldioxidutsläppen minska 40 till 45 procent per enhet ekonomisk utveckling jämfört med år 2005. 
  Tidsrymd mellan 2005 till 2020 = 15 år
  45 % delat på 15 = 3% per år.
  Ekonomisk utveckling säg 5% per år.
  Kinas CO2-utsläpp kommer att öka, men i långsammare takt.
  Har någon en Ettans mattebok att skicka till SB?
   

 10. pekke

  Ivh
  Kina är bara intresserad av hur de skall tjäna några stålar på utsläppsrättigheter !
   
  De har fått enormt med stålar från FN:s och EU:s program för utsläppsrättigheter och andra typer av subventioner från diverse avlatsbrev för ” Klimatutsläpp ” !
   
  ” European legislators in Brussels have discovered that the strategy they devised to combat climate change is helping subsidize the economy of their, and America’s, major global competitor — China. European companies have been overpaying Chinese companies more than 70 times the cost to eliminate a potent greenhouse gas — triflouromethane, or hfc 23, a byproduct of manufacturing a refrigerant that has been banned in developed countries and is being phased out in developing ones. ”
   
  http://e360.yale.edu/feature/perverse_co2_payments_send_flood_of_money_to_china/2350/
   
   

 11. Ann L-H

  Pekke – #10. Även Svante Axelsson bör få ettens matebok. Enligt den av Ivh rekommenderade artikeln i # 1 säger han att ”Kina vill ta ledarskap … Nu vill de provocera USA”.

 12. Christopher E

  pekke #11

  Schackspelande är också ryssar duktiga på. De gick med i Kyoto för att plocka in pengar på utsläppsrättigheter. Gjort. När nu de behöver egna utsläpp för sin tillväxt lämnar de Kyoto II (ja, det blir nog inget förstås ändå). Men de hade alltså aldrig tänkt att fortsätta.

 13. Stickan no1

  Allt tyder på att vi ”skeptiker ” har vunnit:
  – Kyotoavtalet läggs ner.
  – Det blir inget nytt klimatavtal
  – MSM vågar inte debattera sakfrågorna utan som i Godmorgon världens   fall diskuteras synen på skeptiker, eller andra meta frågor.
  – Durbanmötet får inte stor täckning i medier
  – Klimatfrågan har i stort sett försvunnit från MSM förstasidor. Visst det rapporteras men vad står det i rapporterna? Jo att klimatalarmisterna misslyckats. Igen.
  – När nu till och med tidskriften Nature inser vad som händer är segern klar.
  Vad mer kan man begära?

 14. Pelle L

  Hur gick det nu med de där utsläppsrättigheterna som Sverige skulle, eller inte skulle, sälja för några (7?) miljarder förra året?
   
  Vad hände? Har inte sett dem på Blocket eller Tradera.
   
  Kan de inte skänkas till oss sydsvenskar så vi kan betala våra växande elräkningar?

 15. Jan E M

  Pia #4

  Nils Axel Mörner är mest känd för sina slagrutekurser. Det näst mest kända han gjort är hans tolkning av havsnivåökningen, där han förutsatt att det är landsänknig över större delen av världen.

 16. Martin

  En förutsättning för Kyoto I var, att Ryssland ingick.
  Ryssland var länge tveksam, då dess industri förutsåg en tillväxt av industrin i landet.
  Men EU lovade att stödja Rysslands ansökan om inträde i WTO, vilket blev avgörande.
  Ryssland gick alltså med i Kyoto av politiska skäl.

 17. Pia

  Jan E M nr 15
  Visst, slagrutor har intresserat människan i minst 500 år. Vore det bara nys, hur kan då företeelsen vara så uthållig? För att Martin Luther fördömde bruket?
  Nils- Axel Mörner är väl mest känd för sin anfader, Carl Otto, som vid 29 års ålder på eget bevåg red ner till Paris och skaffade Sverige ett nytt kungahus.
  Han har också forskat om vulkanismen efter senaste istiden och med stöd av dessa kunskaper sökt påverka förvaringen av utbränt kärnbränsle.

  Beträffande åsikterna om havsytans höjning lär han inte vara ensam om sin uppfattning.

  Men omständigheten, att The Spectator tog in hans artikel är faktiskt rätt anmärkningsvärd. Det kan naturligtvis vara en slump. Men också ett trendbrott.

 18. Peter Stilbs

  Feministiskt initiativ dissar också Durban…

  ….För att finna lösningar på klimathotet måste vi utmana bilden av att västvärldens män kan lösa den åt oss genom förhandlingar mellan statschefers, världsbanken, IMF och näringslivet. Anledningen till att lösningen inte finns där, är att det är dessa grupper som har allra minst att vinna på en global och könsbaserad utjämning av växthusgasutsläppen, eller en omfördelning av den ekonomiska och politiska makten. Det är också dessa män som påverkas minst av de klimatkatastrofer vi ser i dag…

  Läs mer visdomsord här.

 19. Peter Stilbs

  Martin #16 – jag har i min ägo en powerpoint-presentation: 
  THE KYOTO PROTOCOL: AN ASSAULT ON SCIENCE, ECONOMIC GROWTH, AND HUMAN FREEDOMS
  av  A.Illarionov
  Adviser to the President of Russia
   
  August 16, 2004

  Titeln säger väl allt ? 

 20. AOH

  http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/fores-i-durban-under-cop-17-ordnar-seminarium-med-bl-a-lena-ek-och-thomas-sterner-711811
   
   
  ”……FORES kommer även att tillsammans med Göteborgs Universitet och projektet Environment for Development Initiative ordna ett seminarium med titeln ”Leading by Example – Swedish leadership in global climate policy”, där bland andra Sveriges miljöminister Lena Ek kommer att delta. Torsdagen den 8 december kl 16:45-18:45 i rum Apies River, Durban Exhibition Centre…..”
   
   
  Är det inte förunderligt  vad allt man kan hitta på för att förbruka skattemedel.

 21. Staffan D.

  Univ-of-Colorado har en karta över havsnivåtrender 1992-2011. (2011-11-09) Nog så intressant. (Rådata finns också.) Ö om Filippinerna har det gått uppåt…
  http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends

 22. Slabadang

  Stickan 01!

  Klimathotsmaffian har misslyckats med sina politiska mål men det betyder inte vi lyckats med våra. Klimatprofitörerna har lyckats med sina vinstintressen och sitter fortfarande och tjänar stålar på klimathotet via vindkraft och genom lönekuverten i stat länstyrelser och kommun betalda för ett jobb utan värde. 

  Vi har vunnit den vetenskapliga debatten genom att avslöja hur grundlösa alla klimatpåståenden och officiella slutsatser är.Att klimathotarna inte ännu erkänt denna förlust påverkar inte detta realia.

  Den som står för den absolut största förlusten är vetenskapen och då natuligtvis klimatvetenskapen i synnerhet. Att ge sig i slang med och acceptera den politisering och manipulation som spelas upp inför oss som satt oss in i frågan visar att det finns ingen vetenskaplig makt och kraft till försvar mot hotet gentemot sin egen legitimitet och förtroende. Det är tydligt att alla organisationer tar emot politiseringen med öppna armar bara den ger pengar och anslag och där det ena tillåter det andra.

   Det alla förlorat är tron på framtiden. Det gäller både de som nu slokörade tror att världen kommer att gå under pga av uteblivna ”klimatavtal” och den andra halvan som totalt tappat förtroendet för den politiska makten som fått för sig att tillväxt är något farligt och negativt samt tappat tron på vår förmåga att utevkla och lösa problem och då menar jag verkliga problem och inte påhittade.Så det totala facit för framtidstron är så djävla illa det bara går.

  Maggie startade sin ”positiva” sida kanske lite för tidigt eller med en mycket tidig trendkänslighet för de positiva framtidsfrågor och möjligheter vi nu måste börja ta upp när de visar sig att de nu omtalade ”alternativa lösningarna” inte utgör något alternativ överhuvudtaget annat än i huvudet på gaiaförvirrade profeter och politiker.

  Så var hittar man då hoppet om de framtida lösningarna? Jo de har självklart producerats helt utanför den politika maktens gripklor intresse och fokus. Helt utan statliga subventioner endast med hjälp av entrepenörskap hittar man gas i rena fantasimängder genom ny teknik. I texas och N Dakota skapas jobb i parti och minut och i Texas likaså. Inom det område politikerna redan övergett fanns den stora potentialen. Bla Kanadicker Polacker Amerikaner och Ryssar har helt plötsligt blivit stora fossilbaroner.

  Andrea Rossis e cat har kopierats och hans recept är inte längre under hans kontroll fler har hittat ”formeln” och trots sura miner från många relevant skeptiska vetenskapliga  kritiker så funkar faktiskt själva reaktionen och varför nickel och väte bildar tillsammans med katalysatorn bildar koppar har fysiken i hemläxa att förklara. 

  Så vad är de framtida verkliga ”alternativen”? De ligger redan framför fötterna på oss i form av Thorium och Ecat för energi i sällskap med alla de alternativ vi ännu inte uppfunnit. Att energi har gått ifrån billig till svindyr är bara en pendeleffekt som kommer slå tillbaka. Möjligheterna med e caten är hissnande och det är svårt att våga fullt ut fantisera om vilken revolution den skulle innebära. Att hålla våra inkompetenta politker borta fråpn iden att de kan vagöra vilken taknik som kommer vara framtiden. De har inte och skall inte tro sig ha en djävla aning om vad som kommer att utvecklas.

  Tänk själv! vad händer när alla som vill kan bli självförsörjande av både el och värme med ett eget litet kraftverk i källaren. ”Nätavgifter” ett minne blott.Fula långa kraftkablar i landskapen … rivna! ”Elräkningen” är möjligvis avbetalningen på e- caten du köpte på byggvaruhuset eller på Willys.Elavbrott pga av snö och blåst… va e de för nåt? Med ecaten fick du med katalysatorpulver som räcker i tio år och behöver du köpa mer så kan du köpa en lös burk som står i samma gång som säkringar stickontakter och trälim på nedersta hyllan under spacklet  för 99 spänn eller i fempack för 399 . 🙂

  Men det är klart det kannke kan vara väört att bygga någras thorium reaktorer ockspå för att bli a´v med vårt ”utbrända” kärnavfall också. Har injte alla köpt en E cat så kanske det är nån som är bereddd att belala några ören för den elen också typ sjukhus kommunhus och andra som inte behöver bry sig om ekonomi. 🙂

 23. Åke N

  Pia #4. Mer om samma sak. Innehåller bl.a.:
  In 2003 the satellite altimetry record was mysteriously tilted upwards to imply a sudden sea level rise rate of 2.3mm per year. When I criticised this dishonest adjustment at a global warming conference in Moscow, a British member of the IPCC delegation admitted in public the reason for this new calibration: “We had to do so, otherwise there would be no trend.”

  http://newnostradamusofthenorth.blogspot.com/2011/12/ipcc-falsified-satellite-altimetry-we.html

 24. Åke N

  Mer om samma sak:
  http://varstundisverige.blogspot.com/2011/12/falsk-propaganda-om-havsnivaerna.html
   

 25. Staffan D.

  Stora Ensos logistikchef Stig Wiklund, ordförande i Näringslivets Transportråd, ber nu till vädergudarna för en mildare vinter. ”Kostnaderna går inte ens att uppskatta”, säger han till SvD Näringsliv.
  ”Den stora kostnaden, och den går inte ens att uppskatta, är de affärer vi gått miste om på grund av att kunderna har bytt leverantörer av säkerhetsskäl.”
  http://www.dagensps.se/artiklar/2011/12/05/97254807/index.xml
  – ’Om AGW ändå kunde bli verklighet… Eller bara GW; det räcker!’

 26. Åke N

  Ännu mer:
  http://forums.charlotteobserver.com/?q=node/14631
  http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles_2011/Winter-2010/Morner.pdf
   

 27. Åke N

  Jag har försökt att få citatet i #24 bekräftat från annan källa med har inte lyckats. Så jag tar det med en nypa salt.

 28. Slabadang

  Åke N!

  Mörner har självklart rätt…….. De argument han framför är kontrollerbart korrekta och han är i sällskap med allt fler kritiker som säger samma sak.
  I Australien har man kommit till samma slutsats om de Australienska nivåerna.
  ustraliens labour nyråkrater har helt enkelt stoppat de mätningar som visar att big gouvernments egna siffror är rena falsarierna.

  http://www.dailytelegraph.com.au/news/sydney-nsw/climate-change-science-being-stifled-by-nsw-labor-bureaucrats/story-e6freuzi-1226211748047

  När Boulder Universitetet fått slut på sina ”fudgefactors” och ”smoothings” så hjälper inte ens deras sista trick att sänka havsbottnarna till längre. De har inte heller något nytt satellitbyte att utnyttja och nu ser satelitmätningarna ut så här med minskad havsnivåökning som tydligt resultat. De får dessutom hitta någon ny hamnpir som sjunker snabbare på sin fyllnadsmassa att ”kalibrera” satellitmätningarna emot. Sakastisk?…. you bet!

  http://sealevel.colorado.edu/

 29. Åke N

  Slabadang. Visst har Mörner troligvis rätt. Men jag ville ha citatet i #24 bekräftat från annan källa då det är rena dynamiten.

 30. Slabadang

  Åke N!

  Att astralienska Grinpiss aktivister ryckte upp Mörners träd på Maldiverna är ett bevis på hur långt de är beredda att gå för att förfalska klimatdata.

  http://www.youtube.com/watch?v=P8jOENwyklg efter 3 min 10 sek.

 31. Slabadang

  Jag började bli lite orolig för Corbyns vinterprognos!

  Men som ett brev på posten så kommer nu tydligen snön 7-9 Dec.

  http://svt.se/2.22620/1.2628955/nu_kommer_riktig_vinter

  Vi skall också erkänna att Cornyns prognos för sena halvan av November var dålig men han leder så överlägset att tvåorna är bortom horisonten.

 32. Åke N

  Slabadang. Det är nog jag som sabbat prognosen genom att köpa en snöslunga. Men jag är glad om den får stå oanvänd, det vore hur som helst en god investering.

 33. tty

  Staffan D #21

  Och då skall man veta att kartan du länkar till är ”justerad” för att havsbotten anses sjunka. Den visar alltså inte ens hur mycket havsnivån stiger, utan hur den skulle ha stigit om det inte var för den förra istiden…. 

 34. Staffan D.

  #33: Förstår inte argumentet. Större delen av haven är ljust (+) eller mörkt (-) grönt, vilket betyder att förändringen ligger inom +-3mm/år. Vilket i praktiken inte gärna är mätbart: tidvatten, vind osv gör att ingen ”nollpunkt” kan slås fast så exakt. Någon ”kris” är det förvisso inte. (Hur kommer havsbotten in här?)

 35. tty

  Staffan D #34

  Havsbotten kommer in därför att man hävdar att den isostatiska justeringen efter den senaste istiden gör att oceanernas volym ökar, och därför stiger inte havsnivån så mycket som den annars skulle göra, utan därför plussar man på ca 10 % på den uppmätta havsnivåhöjningen.
  Höjningen mätt som förändring av vattenståndet (vilket är vad de flesta självklart menar med höjning) är därför ca 10% mindre än vad kartan visar.

 36. Gunnar Strandell

  Jan E-M #15
  Jag kan komplettera med att Nils-Axel Mörner också varit engagerad i kärnkraftsmotståndet och då också gett rubriker.
  Han har bland annat hävdat att det både i Barsebäck och Forsmark finns förkastningszoner onödigt nära aggregaten.
  1979 blev han citerad i riksdagen efter ett jordskalv i Norduppland:
  —————————————————————————–
  Riksdagens protokoll 1979/80:63
  Tisdagen den 15 Januari
  I tidningsdebatten har docenten Nils-Axel Mörner vid Stockholms universitets geologiska institution sagt:
  ”Det är lättsinnigt att utgå ifrån att ett Forsmark i drift inte skulle ha skadats av skalvet…………..,”
  —————————————————————————–

  Han är också motståndare till slutförvaret av utbränt kärnbränsle, för att han anser att risken för jordbävning i området kraftigt underskattats.
  Dessa ståndpunkter kommer nog inte av att han använt slagruta utan snarare från den forskning han gjort om historiska geologiska händelser.
  Kanske finns motsvarande bakgrund till hans uttalande om havsnivåer. Han har säkert fått anledning att fundera över frågan när han karterat bergsprickor och snubblat i högt belägna klapperstensfält. 
  Min uppfattning är att  Nils-Axel Mörner tänker själv och står för det han kommit fram till. Det är inte så olikt mig själv och andra skribenter här.

  Tage Danielsson har fångat fenomenet:
  ”Utan tvekan är man inte riktigt klok”
   😉 
   

 37. Staffan D.

  När Climategate-2 gick upp, frågade vi om den var bättre än originalet – eller om det bara var Revenge of the Nerds II.
  – Klimatisterna var entydiga: Inget att bry sig om! ”Bara trivia, ren underhållning”, sade en.
  – Men Climategate-1 hade visat att ”forskningen” inte alls var klar och entydig. Medeltiden? Hockey-klubban? Vad då? Climategate-1 gjorde för klimatkriget vad Pentagon Papers gjort för Vietnam-kriget – säkerheten försvann.
  – 5300 emails nu, mot 1000 år 2009.
  – Climategate-2 har delvis samma huvudroller som 1:an, tex Phil ”Hide the decline” Jones och Michael ”Hockey stick” Mann. Men också andra: Peter Thorne (NOAA) skrev till Jones: ”Forskningen manipuleras för att få en politisk spin, och jag tror inte det är så smart”.
  – Timothy R Carter, Finnish Environment Institute (SYKE), skrev: ”Det tycks som om några få har mycket att säga till om, och hur mycket man än säger i förväg, så tas de stora besluten i elfte timmern av en utvald kärngrupp.”
  — O.s.v.   Steven F Hayward har 3500 ord (6 sidor) i Weekly Standard om ”Klimatporten 2”.
  http://www.weeklystandard.com/articles/climategate-part-ii_610926.html

 38. Gunnar Strandell #36

  ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”.

  Ungefär rätt alltså… 😉

 39. Ann L-H

  Uffeb – #38 

  Tage Danielsson skrev ”Utan tvivel är man inte klok”.
  Ungefär rätt alltså… om det var honom du ville citera.

 40. Med högfrekvensteknik kommer man inom snar framtid kunna göra
  kraftaggregat små ,drömmen om det egna krafverket ligger inte
  långt bort,finns redan,men går göra ännu bättre.
  Kör nu en protyp på 500 watt, storlek 15 * 25 cm.
  Nya tekniker är på gång,plasma är intressanta områden.
  ALI.K.

 41. Bio el naturgas generatorer finns redan.
  ALI.K.

 42. I USA börjar nu säljas som byggsatser för villor mm,med egen energi
  just nu är gasdrivna generatorer billigast.
  Börjar bli stort nöje där i USA,där man har långt till de vanliga elled-
  ningarna.
  Naturligtvis finns vinddrivna lokala aggregat också,men dessa be-
  höver inte vara så stora,de kan kompleteras med gas,när vinden
  är för svag.
  ALI.K.

 43. Jan E M

  Pia #17

  Mörner är i forskarvärlden ganska ensam om förkasta de mätningar av havsytans ökning som har gjorts. Det är nästan ingen av de som satt sig in i hur beräkningarna gjorts som är skeptiska till forskningsinstitutens resultat.
  Nästan alla som ifrågasätter havsnivåökningen har inte satt sig in i hur beräkningarna är gjorda.

 44. Åke N

  Jan EM. Mörner är nog inte helt ensam i alla fall:
  http://www.dailytelegraph.com.au/news/sydney-nsw/climate-change-science-being-stifled-by-nsw-labor-bureaucrats/story-e6freuzi-1226211748047
   

 45. De kommer att säga att nu minskar ökningen snabbare än vi trodde så vi måster var långsiktiga………………

  🙂 

 46. Håkan

  => IVH 1

  ”Kina, som inte skrivit på Kyotoprotokollet, verkar inte vara helt emot ett nytt avtal.”

  Enligt din länk
  ”Kinas mål är att år 2020 ska koldioxidutsläppen minska 40 till 45 procent per enhet ekonomisk utveckling jämfört med år 2005. ”

  Om man tänker på att Kinas BNP utveckling varit i snitt 10% de senaste 20 åren, det nya målet är 7% / år samt att avskaffa fattigdomen till 2020. Målsättningen är också att höja förädlingsvärdet på produktionen samt att minska exportberoendet genom att öka den inhemska konsumtionen.

  En ökning med 10% / år  från 2005 till 2012 och 7% / år därefter fram till 2020 innebär att produktionen  trefaldigats under denna period. En minskning med 45% per ekonomisk enhet innebär att de totala utsläppen är 65% högre 2020 än 2005. Med ökat förädlingsvärde på produktionen låter det inte som de behöver jobba skjortan av sig för att uppfylla sina utsläppsmål.

  Vad den ökande levnadsstandarden och mer inhemsk konsumtion kommer att  innebära för utsläppen sägs inget om i målsättningen.

 47. Åke N

  Ang Mörners ensamhet i sin åsikt om havsnivåerna hittade jag även detta, konstigt nog via UI:s blog. Fanns annat nyttigt där.
  http://www.eike-klima-energie.eu/fileadmin/user_upload/Bilder_Dateien/Puls_Rahmstorf_Mann_Meerespiegel_2000/MSp.J.Coast.Res.2011May.pdf