Närproducerad el är bäst för miljön

Elektricitet

Nu börjar människor ute i vårt avlånga land att ta saken i egna händer. Miljön och klimatet kräver handling. När inte myndigheterna tar sitt ansvar så måste vi medborgare agera. Närproducerat är alltid bättre för miljön. Närproducerad el nu var mans hem  🙂

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Green

  Märkligt att eget initiativ stoppas!
  Men det är väl inte politiskt rätt när det inte gäller vindfjollor 😉

 2. Hur var det nu?
  Friskt vågat, hälften vunnet?
  Friskt vågat, benet brutet?

 3. Johan M

  Kanske inte helt omöjligt. Efter lite googling ser man hur kraftkällor till satelliter mm är konstruerade. Inga jobbiga kokvattenreaktorer med turbiner och annat. Man kanske skulle kunna snickra ihop något på några watt 🙂
  http://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_thermoelectric_generator
  Sörj för god ventilation är väl det minsta man kan säga.

 4. Pär Green

  Ingvar # 2
  Eller friskt vågat, ute är halva inne!

 5. Johan M

  Nu börjar vi bygga!
  http://3.14.by/en/read/building-nuclear-reactor-at-home

 6. Thomas

  Som hemuppgift i kursen i juridik har ni att räkna upp hur många lagar och internationella konventioner Johan M skulle bryta mot i sitt försök att bygga en egen reaktor 🙂

 7. Lena Krantz

  Ha ha…snacka om initiativförmåga! Vem vet, hade han fått fortsätta så kanske han hade fått till något?
  😀
   

 8. Pelle L

  Thomas #6
   
  du tycks ha lite insikter!
  Kan du inte hjälpa oss andra aningslösa? Hur många är det?

 9. Hav tröst – Rossi/Focardi jobbar vidare med sina småskaliga Energikatalysatorer (kall fusion).  Enligt senaste intervjun i USA pågår produktion av energimodulerna i Florida, som skall sättas ihop i Grekland till 1 MW enheter.  I oktober körs prototypen i gång i Grekland. Hittills fungerar allt enligt plan.

 10. Pär Green

  Thomas # 6
  Vem har påstått att inte lagar och förordningar skall följas!
  Men det gäller oxo vindfjollor!
  Varför bygga något som leverar till 20% ???????????

 11. Pär Green

  Holmfrid # 9
  Ser fram emot fortsatt information.
  Har du några källor till oss övriga?

 12. Nisse

  @Holmfrid: Det är bara synd att det inte finns några oberoende verifieringar av funktionen. Debatten på NyTeknik har varit rätt hård mot Rossi, och det har kommit fram mycket lite som stödjer att det verkligen skulle fungera som påstått.

 13. Pär Green!
  Ha ha!!  Ny

 14. Ivh

  På 70-talet så så trodde jag att utvecklingen av kärnteknik skulle göra att man i villor kunde ha någon form av radioaktiva batterier, liknande strontiumbatterier som användes i en del fyrar världen över, i villor. Eftersom batterierna behövde kylning så skulle man få värme. Men när sjöfartsverket skrotade energikällan i den enda svenska fyren med radioaktivt batteri och ersatte den med blybatterier och solceller så insåg jag att utvecklingen av kärntekniken nog aldrig skulle gå sa långt att var och en hade ett eget litet kärnkraftverk i källaren.
  In oå 70-talet var det vanligare att satelliter hade radioaktiva batterier istället för solceller. Då var det billigare.
   

 15. Peter Stilbs

  På ex 50-talet planerade man för ett 10-20-tal kärnvärmeverk att spridas ut i bebyggelsen i bl.à. Malmö. Jag såg det i en bok vi hade på jobbet på KTH.

  Ingen el alltså, bara värme.

 16. Ivh

  Peter Stilbs #15
   
  Under 60-talet så diskuterades det om att det skulle byggas ett 50-tal kärnreaktorer i Sverige. Framtiden sågs i tungvattenreaktorer av den typ som byggdes vid Marviken. Antingen för elproduktion eller produktion av hetvatten. Aldrig kombinerat för det skulle ge för låg elverkningsgrad. Det talades om ”blågula atomer”, för att man hade tänkt sig ett helt svenskt system med brytning av uran i Ranstad, tillverkning av bränslestavar i Västerås och användning i de svenskproducerade tungvattenreaktorerna. Det var sällan någon diskussion av avfallshanteringen, för när det radioaktiva avfallet, som återstod efter upparbetning, klingat av i 50 år så ansåg man att det var tillräckligt ofarligt så det kunde dumpas i havet.
   
  Det enda i hela hanteringen som då sågs som ett allvarligt miljöproblem var uranbrytningen i Ranstad. Dålig lönsamhet, p g a låg uranhalt, i kombination med ökade miljökrav gjorde att brytningen upphörde 1969. Ranstadsverket låg i malpåse till 1977 då det slutligen lades ned.
   
  Marvikens kärnkraftverk skulle tagits i drift 1968, men efter diverse förseningar lades projektet ned 1970. Det blev oljeeldat istället.
   
  Kärnenergiprojektet som genomfördes från slutet av 40-talet fram till ”sista spiken i kistan” då Marvikens kärnkraftverk stoppades 1970 är det största statligt stödda forsknings- och industriprojekt som utförts i Sverige. JAS-projektet brukar sägas vara det, men sett till andel av BNP så var kärnenergiprogrammet, som var kombinerat med atombombsutveckling, större.

 17. Johan M

  I Bilbino, så lång bort i Sibiren som man kan komma, finns ett kraftverk med små reaktorer på endast 12MW. Skulle man inte kunna gå samman i ett kraftverkskollektiv och köpa in en sådan … fast det kanske finns lagar som reglerar detta också 🙂

 18. Peter Stilbs

  Ivh #16 – mig veterligen var denna tungvattenreaktorsatsning – och speciellt Marviken – en täckmantel för att framställa material för svenska kärnvapen.

  Det förklarar det mesta av saken.

 19. Fast då fanns inte IAEA så att det fanns ingen utifrån som ville inspektera vad vi gjorde – ändå las programmet ned och det enda minnet är vad som populärt kallas

             världens enda oljeeldade kärnkraftverk

 20. Pär Green

  Något införde en tankelag mot forskning av kärnkraft.
  Hur obra var det?

 21. Thomas

  Per Green #20, någon sådan lag har aldrig funnits, och bra var väl det.

 22. Toprunner

  Thomas #21:
  ”I lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet fanns en 6 § som från 1 februari 1987 löd: ”Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.””
   
  Själva begreppet tanke är väl en bra sammanfattning på vad lagen innebar… eller har du en bättre definition? Man kan förstå att de konstruktörer som jobbade på Atom på den tiden uppfattade det så i alla fall.

 23. Pär Green

  Thomas # 21
  Har du andra uppgifter?
  Sen kan det vara lite hårkluveri angående definition på lag, men hoppas  att även du kan läsa och förstå, trots din ideologi!
   
  Fler orsaker till att kärnkraftverkens moderniseringar tar längre tid än förväntat:
  ”Tankeförbudslagen” som togs bort först 2005. Det var förbjudet att planera, tänka på, ny kärnkraft i Sverige. En hel generation ingenjörer med kärnkraftsinriktning saknas, vem vill utbilda sig till något som är förbjudet och som saknar framtida utvecklingsmöjligheter?

 24. #11 Per Green,   sök på Google  Rossi/Focardi –  där finns en 30 min intervju i en amerikansk radiostation från juli 2011.  Rossi anger ett elpris på 1 cent/kWh för 1 MW- enheten (ur 300 moduler)   Enheten ger 1200% ”förstärkning”.  Testmodulerna ger ca 12 kW  ur 1 kW uppvärmning av nickel – väte blandningen.  Rossi säger att man värmt industrilokalen i norra Italien ett halvt år med något grams nickelförbrukning. 30 min efter avstängning har gammastrålningen klingat ut. Rossi samarbetar med kärnfysiker vid Bologna universitet för att säkra risker med strålning.
  Nickel 64/62  omvandlas till Cu-isotop, som är fullt användbar på marknaden.  Förbrukning av nickel för försörjning av världen med energi är försumbar jämfört med de nickeltillgångar, som i dag exploateras.  Det pågår en omfattande och kvalificerad diskussion på nätet bland kärnfysiker för och emot.
     Man kan notera att  energikatalysen sker som uppvärmning, vilket måste innebära att elproduktion ur tekniken blir mindre (motsvarande ångturbinens verkningsgrad).  Dock är fenomenet fortfarande himlastormande som bidrag till mänsklighetens överlevnad i ett fossilfritt samhälle.
    Prof. Kullander (ordf. i KVA energikommitte´) och en fysikprofessor från Uppsala verifierade tekniken på plats i Bologna.  Dessa har ännu inte reviderat sin positiva inställning efter omfattande mätningar på plats.

 25. Pär Green

  Thomas # 21
  Det var samma något som på fullt allvar sa att Internet är en flyga!
  Paraboler skulle förbjudas.
  Hoppas på att om det inom en kort, aldrig skrivs någon enda bokstav angående ett klimathot baserat på CO2!
   

 26. Thomas

  Toprunner och Per, det var förbjudet att projektera för att bygga reaktorer i Sverige, inte att forska om kärnkraft, och sådan forskning bedrevs. Att intresset för att forska om nya kärnkraftverk var begränsat när det var beslutat att vi inte skulle bygga några är en annan sak, men i arbetena kring acceleratordrive fission hittar du bl a svenskar.
   
  Det förbud mot projektering för nya reaktorer som fanns var visserligen idiotiskt, men hade knappast någon betydelse. Ingen seriös aktör hade intresse av att satsa de resurser som skulle krävts givet att det var politiskt omöjligt att bygga någon reaktor.

 27. #12 Nisse ,  se #24.
  #14 lvh – det ser ut som att du nog snart kan träda in på Clas Ohlsson och köpa ditt 12 kW  ”radioaktiva batteri”, kanske som byggsats med nickelpulver och väteflaska för några tusenlappar.
  Enda risken är väl att fossilintressen i USA försöker ”lägga beslag”på tekniken, som dom försökte göra med Håkan Lantz när radarindustrin hotades.  Där kan man hoppas att patent inte beviljas så att det blir fritt fram att nyttja tekniken till mänsklighetens fromma.  Vi kan nog räkna med en renässans för allehanda värmemaskiner för energiomvandling.

 28. Pär Green

  Thomas # 26
  Dock, Tankeförbudslagen som togs bort först 2005!
  Men du, detta kan vi säkert reda ut, finns ingen forskning typ IPCC som säger annat!
  Tankeförbudet, eller ”tankeförbudet om kärnkraft”, är en förlöjligande term som syftar på en svensk lag som infördes efter Tjernobylolyckan 1986 av Regeringen Carlsson II under Birgitta Dahls tid som ansvarig minister för energi- och miljöfrågorna.[1] Lagen innebar att det blev olagligt att förbereda uppförandet av en kärnreaktor i Sverige, utöver det förbud som infördes mot själva uppförandet.
  I lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet fanns en 6 § som från 1 februari 1987 löd: ”Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.
  Kritik fanns mot denna lag för att den skulle inneburit inskränkningar inom forskning då frågan om att bygga kärnkraftverk i Sverige ytterst är en politisk fråga och ej beroende på om forskning sker eller ej.
  Efter beslut i riksdagen 2006 har paragrafen avskaffats.
  ”2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet dels att 6 § skall upphöra att gälla”.
  I proposition 2005/2006:76 anger regeringen skälen till avskaffandet av lagen. Regeringen konstaterar där att lagen har hämmat den kärntekniska utvecklingen i Sverige och att lagen dessutom varit tveksam ur ett demokratiskt perspektiv.[2]


   

 29. Thomas

  Pär, jag är fullt medveten om paragrafen och, att den avskaffats och att den aldrig förbjöd forskning. Det retar mig dock att så många tror att den handlade om ett forskningsförbud.

 30. Pär Green

  Thomas # 29
  Vad tror du effekten blev av denna ”lag”?
  Hur många % fler forskare blev efter den?
  Hur många fler valde utbildning inom kärnkraft efter den?
  Du ska inte reta upp dig, du blir bara förbannad och tappar all rim o reson!

 31. Thomas

  Pär, om ditt inlägg #20 vore sant skulle antalet forskare minskat med 100%. Skedde detta?

 32. Pär Green

  Thomas Thomas # 31
  Lugna ner dig nu.
  Du kan väl inte fullt allvar mena att en tankelag främjade forskning och utveckling?
  Det finns säkert uppgifter på hur bemanning och hur antalet studerande påverkades!
  Ett stalltips, är att antalet inte blev positivt till det bättre!
  (kanske för dig, om du är emot kärnkraft?)

 33. Anon

  PPL, Don´t Forget The SMR, From 10 MW To 500 MW!!!

  http://www.heritage.org/research/reports/2011/02/a-big-future-for-small-nuclear-reactors
  http://blog.heritage.org/2010/10/01/small-reactors-large-potential-impact/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor

 34. Toprunner

  Tomas #31: Så du menar att bara för att en lag införs så skulle alla med automatik följa den?
  Du lever tydligen på en schackbräda.

 35. Ivh

  Holmfrid #27
   
  När det gäller den tekniska utvecklingen har jag blivit luttrad. Jag trodde på en mycket snabb utveckling av kärntekniken på 60- och 70-talet. Den har uteblivit än så länge.
   
  På 70-talet då datorerna började användas för beräkningar så såg jag det som ett hinder. Jag gjorde beräkningar snabbare med min avancerade miniräknare än vad de gjorde som hade datorer. Dessutom var utskrifterna från datorerna omöjliga att förstå. Sedan mitten på 80-talet gör jag också beräkningar i datorn.
   
  Jag har slutat spå den tekniska utvecklingen. Den enda sak som jag haft ganska rätt om när det gäller teknikutveckling är mobiltelefoner. Jag förutspådde tidigt att mobiltelefon skulle bli var mans egendom och att den fasta telefonin skulle försvinna.  Men internet har gjort att den till stor del finns kvar på landsbygden där jag för 20 år sedan skulle vara borta år 2010.

 36. Pär Green

  Ivh # 35
  Om du lägger till 3G-modem så får delvis rätt!
  Jag, boende dit buss och fiber inte når, har kört med enbart mobiltelefon och internet via 3G-modem nästan ett år nu!
   

 37. Anon

  Ivh #35, ”När det gäller den tekniska utvecklingen har jag blivit luttrad. Jag trodde på en mycket snabb utveckling av kärntekniken på 60- och 70-talet. Den har uteblivit än så länge.”

  Ivh, are you NEW to regulation, and/or GREEN anti-energy lobbying, as well as, political and public overreactions to nuclear accidents like, Three Mile Island in 1979, Chernobyl disaster in 1986, and Fukushima Daiichi nuclear disaster in 2011, that FURTHER delay NEW NPPs, whether it´s Generation II, Generation III, Generation III+, Generation IV NPPs, or Small Modular Reactors (SMRs), et cetera.

  The Cost of US Regulation (NPPs not included), short summary:

  http://www.thegatewaypundit.com/2011/08/the-1-75-trillion-cost-of-us-regulation-is-twice-the-amount-of-individual-taxes-collected/
  http://blog.heritage.org/2011/07/27/morning-bell-tangled-up-in-washingtons-red-tape/
  http://www.heritage.org/Research/Reports/2011/07/Red-Tape-Rising-A-2011-Mid-Year-Report

 38. Anon

  1. Ivh #14; Nuclear Battery!!!

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_small_nuclear_reactor_designs
  http://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba_4S

  2. Ivh #16, for an in-depth analyse:

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/article3208223.ece

 39. Ivh

  Anon
   
  Det finns fler småkärnkraftverk än de som var med på listan. Vad jag känner till är inget av dessa byggda ännu.
  Jag uttryckte mig lite dumt. Jag menade inte att kärnkraftsutveckling har uteblivit, men den har varit mycket långsammare och annorlunda än vad jag trodde den skulle vara.
   
  För övrigt anser jag att staten skall ge subventioner och garanter så att det kan byggas några nya kärnkraftverk i Sverige. Detta för att framtida elpriser inte skall bli extremt höga. Som elpriserna är idag kommer inga nya kärnkraftverk att byggas utan subventioner.
   
  Pär Green
   
  På landsbygden runt lilla staden där jag bor finns möjlighet till ADSL-uppkoppling. Jag tror telenätet kommer att försvinna där när de smarta elnäten gör det möjligt med fungerande dataöverföring över dessa. Men jag har gissat fel tidigare när det gäller teknikutveckling.

 40. Pär Green

  Ivh # 39
  Jag använde tidigare ADSL, men den är dyrare och har sämre prestanda!
  Under väntetiden på 4G använder jag 3G.
  En annan fördel med 3G är att risken för åska minskas.