Myten om gröna jobb

Gröna jobb ska skapa nya jobb och är framtiden för Sverige. De partier som hårdast driver detta påstående är Miljöpartiet och Centern. De andra riksdagspartierna hänger på även om de inte hörs lika mycket. Vad Sverigedemokraterna står i frågan vet jag faktiskt inte. Gammelmedia propagerar också för gröna jobb och klimatomställning. Någon kritisk granskning av ”gröna jobb” äger inte rum. Myndigheter gör propaganda för detta med klimatomställning också. Till detta finns ett antal organisationer som också propagerar i frågan. Dessutom flera med statsbidrag.
Nissan Leaf
Ovan – en elbil – Nissan Leaf. Läs mer om elbilar här.
Sammantaget är propagandan massiv mot svenska folket.  En massa påståenden och åsikter som inte finns belägg för.
Så här säger Miljöpartiet tillsammans med (s) och (V):  Har Sverige som högteknologiskt land råd att missa en chans till nya arbetstillfällen med en marknad som inte bara finns nationellt utan även kommer att gynna Sveriges ställning som exportland? Men för att komma dit krävs det satsningar. Källa
Hur vet man detta? Hur vet man att detta kommer att gynna oss som exportland? Är det inte drömmar, förhoppningar och fantasier? Observera det sista ordet ”satsningar”. Det innebär att staten ska bekosta detta och pengarna tas från medborgarna. Hur många riktiga jobb kommer att förstöras?
Miljöpartiet påstår i sin rapport från 2006 att miljöomställningen ger möjlighet till 200.000 nya jobb till år 2020. Bara i vindkraftbranschen förväntas 18.000 nya jobb.  Men läser man rapporten verkar det mesta vara jobb för att installera och underhålla vindkraftverk. Men ju fler som arbetar med detta desto lägre produktivitet! Vindkraftverken är subventionerade av staten. Sammantaget betalas dessa nya jobb av höga elräkningar från de högt beskattade medborgarna.
Inom solenergibranschen kommer 6000 nya jobb att skapas till 2020!!? Av dessa 6000 ska 1000 komma från framställning av el. Hur vet man det? Citat:

”Enligt SNF finns det dock goda förutsättningar att i framtiden framställa el ur solenergin. Mot den bakgrunden är det rimligt med prognos på 1 000 arbetstillfällen fram till 2020.”

Visa mig den kalkyl där det går att producera el till rimlig kostnad utan skyhöga subventioner. Just med el från solen har Sverige mycket dåliga förutsättningar. Vi behöver energin på vintern och den som tittar ut genom fönstret inser att vi har inte mycket av sol på vintern.

Nedan är några myter om gröna jobb tagna från 7 myth about green jobs
Myt 1: Alla vet vad ett grönt jobb är
Fakta: Det finns ingen standard definition om vad ett grönt jobb är
Först – vad är ett grönt jobb?  Det har ingenting med att utsläppen ska vara små eller att de ska vara giftfria. Många miljarder satsas på ”gröna jobb” utan att man definierat vad ett grönt jobb är. Seriöst?
FN gör ett försök – Gröna jobb är: jobs as work in agricultural, manufacturing, research and development (R&D), administrative, and service activities that contribute substantially to preserving or restoring environmental quality
Myt 2: Att stödja gröna jobb kommer att öka nyanställningarna
Fakta: Många jobb som ingår i uppskattningarna är administrativa och byråkratjobb
Att anställa folk som skapar byråkratiska regler och förbud, kontrollera att dessa efterföljs, skapa nya formulär etc. är inte produktiva jobb. De skapar inget mervärde. Men i FN:s studier har de medtagits som ”riktiga” jobb.
Myt 3: Prognoser om gröna jobb är tillförlitliga
Fakta: Prognoser om gröna jobb har använt dåliga modeller med tveksamma antaganden
Konstigt nog kan dessa studier om grön jobb tillväxt visa på exakta resultat. Men ofta har intresseorganisationer (NGO) varit inblandade. En överoptimism finns också om framtida utveckling t.ex. att produktionskostnaderna dramatiskt ska minska. En annan felaktighet är att modellerna bygger på subventionerade marknader. Tas subventionerna bort, vilket de bör och måste göras när allt växer, blir modellerna felaktiga. Studier har också visat att för varje grönt jobb som skapas försvinner ett par riktiga jobb.
Så här säger FN:s UNEP rapport om gröna jobb i Spanien 2007.

The renewables industry appears to offer greater job security (in terms of a higher share of long-term contracts) than is the case in the Spanish economy in general.

Sen kom kraschen för den spanska ekonomin där satsningen på gröna jobb bidragit till kollapsen. Vad Spanien gjorde var att man lånade till satsningar (läs subventioner och statliga projekt) på gröna jobb. För varje grönt jobb förstördes två riktiga gamla jobb som konsekvens. Läs mer här.

Myt 4: Gröna jobb medför ökning av sysselsättningen
Fakta: Att promota mer jobb istället för högre produktivitet medför fler lågbetalda, okvalificerade jobb
I en effektiv konkurrensutsatt marknad betalas jobb enligt produktivitet. Politiker kan inte skapa mer tillväxt genom politiska direktiv. Alla gröna studier tar ingen hänsyn till de jobb som kommer att förstöras av en ineffektivare marknad. Ekonomisk tillväxt kommer av ökad produktivitet, detta glöms bort i gröna rapporterna.
Myt 5: Världsekonomin kan göras om och baseras på mindre handel, lokal produktion och lägre konsumtion utan att sänka vår levnadsstandard
Fakta: Ingen nation kan producera allt innevånarna vill ha.
Vi har länge varit beroende av utländska kompetenser och komponenter. Det är inte effektivt att odla ananas i svenska växthus jämfört med att importera dem. Det är bara att titta på Nordkorea för att se hur det kan gå med stängda gränser och lokalproducera.
Myt 6: Politiska beslut och dekret är en ersättning för fria marknader
Fakta: Företag anpassar sig sanbbare och effektivare till krav från kunder än politiska dekret
Energipriserna visar vad som händer på en subventionerad marknad. Även om försäljningen sker på en fri marknad är produktionen strikt politiskt reglerad. Alla vet vad hände i kommuniststaterna och händer idag i socialistiska stater.  Om energipriserna stiger medför det inte bara att elräkningen blir högre utan att många varor blir dyrare.
Myt 7: Att hoppas på teknisk utveckling är tillräckligt
Fakta: En del teknologier som gröna jobb studierna förespråkat klarar inte att möta dagens krav.
Just uppskalningen och snabbheten i tekniska utvecklingen bygger på orealistiska drömmar. Ta elbilen som funnits i hundra år. Fortfarande finns inget batteri som tillnärmelsevis klarar längre körsträckor. De batterier som finns är mycket dyra och utan subventioner skulle inga elbilar köpas av privatpersoner. Det gäller många år framöver. Jag har hört experter som hävdar att andrahandsvärdet på en fem år gammal elbil kommer att vara noll kronor. Just det-  komplett värdelös.
Satsning på produktion av etanol i Sverige är ett annat exempel på hur det går när politiker slänger goda pengar efter dåliga.
___________________
Slutsats: Läser man den gröna litteraturen om gröna jobb så förespråkar de oftast en total omvandling av vårt samhälle. Läs FN:s UNEP rapport så är det ett gigantiskt samhällsexperiment som byråkraterna föreslår. Ekoskatter ska införas, mycket ska regleras, en hel del förbjudas. Även kärnkraft är man emot. Glödlampsförbuden är bara en pyttesak mot det som komma ska om detta får fortsätta.
Kostnaderna för gröna jobb och omvandlingen blir mycket stora. T.ex. FN (UNEP) säger :

“No one knows how much a full-fledged green transition will cost, but needed investment will likely be in the hundreds of billions, and possibly trillions, of dollars.”

Man lovar i rapporterna miljoner högbetalda nya gröna jobb. Men rapporterna är grovt felaktiga. En marknadsdriven ekonomi skulle klara vår produktion långt mer effektivt.

Var är svensk industri och näringsliv? Varför är ni så tysta i dessa frågor? Läser ni inte FN:s rapporter om världsregering och om hur vårt samhälle ska omvandlas till något oigenkännligt?

Detta med gröna jobb är en jättestort ämne och denna artikel skummar bara lite på ytan och vill varna för att effekterna av gröna jobb satsningar kommer att bli helt annorlunda än vad folk tycks tro. Politikerna har ingen koll på detta utan det handlar om makt, beskattning och införa ett ”nytt hållbart samhälle”.  Frågan är om det inte kommer att krascha istället för att bli hållbart. Det hela är en ny typ av ”grön” socialism.

___________________________________
Referenser:
7 Myts about green jobs http://www.perc.org/files/ps44.pdf
O’Toole, Randal. 2008. Does Rail Transit Save Energy or Reduce Greenhouse Gas Emissions? Policy Analysis, 615 (April): Cato Institute. Available at: www.cato.org/pubs/pas/pa-615.pdf
Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources
United Nations Environment Program (UNEP). 2008. Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World. Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme (UNEP). Available at: länk

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ces

  Det kanske vore lösningen för SAAB. Bygg gröna elbilar så betalar staten. Se exemplet från USA: The total amount of state and federal subsidies for each Chevy Volt sold is as much as $256,824 per vehicle according to a fiscal analysis by Michigan’s Mackinac Center for Public Policy.
  All for a car that only costs $39,828.

 2. ThomasJ

  Den spanska rapporten i pdf-format, mer lättläst än ovan länkade google-document finns här:
  http://juandemariana.org/pdf/090327-employment-public-aid-renewable.pdf
  En ytterligare rappport över konskvenserna av vansinnet finns här:
  http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/WP/WP-Green_Jobs-May2010.pdf
  Fråga ’våra’ centrister – t.ex. Hatt & Ek – per epost, med vilket mandat de nu anstränger sig för att montera ner fundamenten i det svenska samhället.  
  Gå in på regeringens hemsida för respektives e-postadress (via registrator), glöm ej bort att begära kopia av meddelandet, kryssruta.
  Utengemärkt bra vore om SI kunde lägga upp en e-post-adress-lista till samtliga riksdagsledamöter, företrädesvis i vcf- o/e xls-format, som kan laddas ner till intresserades e-post kontakter/adresser.
  Bra tråd Per!  😀
  Mvh/TJ

 3. ThomasJ

  Intressant läsning ”Why I turned against ’Green’ Windpower”:
  http://www.masterresource.org/2012/01/turned-against-windpower/
  Mvh/TJ

 4. Forskning visar att de nationer som är mest ”globala” har högsta levnadsstandarden och minsta löneskillnader mellan könen. Se utvecklingen i Kina och Indien när man slutade med protektionism och öppnade för internationell handel och utländska investeringar. Flera 100-tals miljoner lämnade fattigdom och svält på några årtionden. Bistånd (statligt och FN) kan inte visa på resultat i ekonomisk utveckling.
  Antiglobalisering = ökad fattigdom och svält. Även satsning på ”gröna jobb”.

 5. Otroligt att sossar, Svenskt Näringsliv och LO tysta sitter och ser på när välfärden börjar monteras ner. Höga energipriser slår hårt mot industrin. Var ska alla ”gröna jobb” finnas som ska ersätta de gamla? Vi blir inte rika på att reparera trasiga vindkraftverk. Moderaterna som tidigare stödde storföretagen är också tysta och stöder Centerpartiets tokerier.

 6. Någon som kommer ihåg statens gröna satsning – elbilen Tjorven? Bra symbol hur det kommer att gå om Miljöpartiet och Centerpartiet får fortsätta.

 7. Andreas

  Gröna jobb kanske är en myt men det fossildrivna samhället är en omöjlighet om 2-3 decennier, så vad är alternativet?
  Nu snackar jag inte om klimatet utan om den sinande exportmarknaden av olja som kan vara borta 2030-2035.

 8. pekke

  Per W. #5
  Det där med hur många jobb vindkraften ger har jag försökt att hitta uppgifter på, de ger naturligtvis jobb när de byggs men sedan då ?
  Lokalt kan jag bara se ett fast jobb när de är färdigbyggda och i drift, det behövs nån för väghållning speciellt på vintern.
  Inspektörer/tekniker behöver inte bo lokalt eftersom de troligtvis har fler ” parker ” att övervaka och större servicejobb görs antagligen av specialister som reser runt över hela landet eller t.o.m. delar av Europa beroende på vem som är ägare eller tillverkare av verket.

 9. Ed

  pekke #7
  Finns lite olika uppgifter på det men t ex EWEA uppger 0,4 personer per installerad MW under drift. Låter otroligt högt enligt mig – det skulle alltså betyda att det behövs två personer per 5MW turbin? Vad i hela friden ska de hålla på med?

 10. pekke

  Ed #8
  1 fast jobb per vindkraftverk ( 2 – 3 MW storlek ) låter väldigt oekonomiskt !
  Då skulle varje nytt VKV ha en fast personalkostnad på c:a 400 000 – 500 000 SEK om året.
   
  Kanske det är Vindkraftbolagens försäljarstab !?
   

 11. Peter F

  Intressant redogörelse över drifts- och underhållsfrågor från grannen i öster. http://wind.vei.fi/public/index.php?cmd=smarty&id=13_lse

 12. John Silver

  ”Myt 5: Världsekonomin kan göras om och baseras på mindre handel, lokal produktion och lägre konsumtion utan att sänka vår levnadsstandard”
  Produceras vindkraftverken lokalt i Sverige?
  Nä.

 13. Slabadang

  Drömmar av silver drömmar av grönt !
  Bra sammanfattning.När man räknar på vad varje jobb brukar kosta när våra politiker ”satsar” så hamnar vi utan undnatag på sjusiffriga tal och det utan att redovisa vilka jobb som samtidigt konkurreras ut.
  Vilka gröna jobb klarar sig utan subventioner ? Politiker har fått tuppjuck och när de gäller orden ”Grönt” ”Hållbart” så kan de fatta vilka idiotbeslut som helst eftersom de slipper granskning.
  Castro hade sina ”Minikossor” som skulle finnas i varje hem för att motverka svälten. Castro är ändå förlåten för det var ju ett riktigt problem han försökte lösa. De svenska gröna minikossorna betar tvärtom på folkets skattepengar och mjölkas av Rockström och Wijkman.
  Vi får allt fler bevis på att politiker kan förstöra och sabba utvecklingen när de vågar låta utveckling styra utvecklingen så är det rätt sak på rätt plats och med tanke på den stadssubventionerande historiken så borde vaje politisk kind bli generat rött. Svindyrt fel och utan eftersökta effekter. Den dagen politiker förstår vad ”marknad” verkkligen är för något så inser de att de är inkomplativa ochj sätter sig i fel ände och på fel position.
  Dert kommer ALDRIG vara Lena EK som med politiska beslut kommer att styra utvecklingen på fordons energi och transportsidan annat än åt helvete. När de tror att de kan vikariera som uppfinnare och framtidsanalytiker är [……].
  Forskningen och industrin och alla konsumenter VET redan att vi vill hitta bättre alternativ än idag och tro att man som politiker kan ta ut utvecklingen i förskott och i förskott kunna begripa vilka tekniker och uppfinningar som kommer vara de bästa är bara uppvisad låg IQ. Redan nu ar vi vindkraft och biobränslen som kastat in handduken som fungerande alternativ. 
  Under tiden som den förvirrade och hysteriska politikerhorden jagar sitt bytesdjur rätt ut i tangentens gröna riktning, så fäller fracking Toshiba och Andrea Rossi det byte som sprang åt andra andra hållet. Fler ensamma jägare  kommer lyckas med samma strategi. Det gäller att se till att politikerna inte ges tillträde till delning av bytet bara . Må svälten drabba dem och inte folket!
  Kommentaren är modererad

 14. DET ÄR EN RELIGION!  MAN TROR SÅ INI HELVITTE.
   

 15. Slabadang

  Underbar EU-kritik och kamp för demokrati!
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3kPmcaCPI0o
  En man som verkligen står för något och som verkligen menar vad han säger. Han måste dra enormt mycket röster när det blir dags för nästa val till EUparlamentet. Nigel Farage är en Nils Lundgren på stereoider.

 16. Slabadang

  Ingvar E!
  Jag tror det är vanlig ansvarslös opportunism.

 17. Bosse J

  Fanns det inte en proteströrelse i England mot industrialiseringen av väveriet under 1800-talet? Ludditer som slog sönder ångdrivna vävstolar med motivering att det stal jobben för hemma-vävarna.
  Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Ludditer
   

 18. pekke

  Bosse J #16
  Poängen är vad… ?
   
  Industrialiseringen gjorde att varor blev billigare för både fattiga som rika, inte dyrare.

 19. Hans Danielsson

  Energimyndigheten har föreslagit ett planeringsmål på 30 TWh vindkraft år 2020. Kostnaden för denna utbyggnad ligger mellan 200-300 Miljarder kr. Som jämförelse kan nämnas att det i särklass största industriprojektet i Sverige, JAS 39 Gripen, hade en utvecklingskostnad (konstruktion,.prototyper och utprovning) på 23 Miljarder kr i 2003 års penningvärde.(Källa:  ”Rikets flygplansköp JAS 39 Gripen” av G. Lindqvist inköpsdirektör FMV) Man är tydligen beredd att  investera i  10  JAS- projektet i vindkraft. De 23 Miljarder som investerades i JAS-projektet gav 2-4 miljoner arbetstimmar (med skatt och ATP-avgifter betalda i Sverige)Den stora satsningen på vindkraft ger inte många tusen arbetstimmar betalda i Sverige. Pengarna går mest till utländska finansbolag samt kringresande vindrallare.
  Dessutom ”producerar”varje vindkraftverk,som inte har vattenkraft som back-up mer koldioxid,genom, att back-up anläggningarna (gas eller kol)   måste köras parallellt med vinkraftverken.
  Som reglerkraft har man gas- eller kolturbiner av en typ som lämpar sig för snabba omställningar i belastningen som är typiska för vindkraft. Jämför med en bil som kör med låg växel på motorväg och som måste bromsa och gasa ofta. En sådan bil tar mer energi och släpper ut mer föroreningar, än en bil som kör på hög växel med konstant hastighet. Därför går det åt mer gas/kol som alstrar mer koldioxidutsläpp med denna reglerkraft, än om man producerade lika stor mängd energi som vindkraftverken producerade med turbiner optimerade för energiproduktion! 
   Eftersom Sverige redan exporterar vattenkraft som reglerkraft till Danmark och Tyskland, kan man fråga sig OM vi har tillräcklig vattenkraft i Sverige för att reglera 30 TWh svensk vindkraft? Vad händer i Tyskland OM VI INTE vill/kan leverera vår vattenkraft till dem och tysk industri får problem?

 20. Andreas #7: Att oljan snart skulle ta slut hörde jag första gången på 1970-talet. Slut kommer den inte att ta men kan bli dyrare. I alla fall kommer inte gasen att ta slut inom 20-30 år.
  På lång sikt kan elbilen nog konkurrera med ny bränslecellsteknik. Att idag subventionera elbilen är att kasta pengarna i sjön. Bättre att satsa på oberoende forskning inom området.
  Vindkraft istället för kärnkraft är mycket dyrt vilket tyskarna kommer att få erfara.

 21. Urban

  Nu ser framtiden ljus ut – för dem som tror att Sverige kan ändra klimatet på Tellus.
  Lena Ek, miljöminister anser att svenskarna kör för mycket bil. Detta måste få ett stopp enligt Lena. ”Annars klarar vi inte klimatmålen”.
  Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet tävlar med Miljöpartiets företrädare om att lova och hota mest i klimatfrågan.
  Jag bävar. När ska detta vansinne ta slut?
  Urban
  Ps. Nu har även jag ”förmånen” att på nära håll få uppleva vad vindkraften gör med boendemiljön. Inte roligt. Dessutom vet jag att jag betalar för att få snurrorna på plats. Ds.

 22. Per Welander: Det är många som siat om oljans framtid och gjort dumma uttalanden. Tyvärr så tittar de flesta enbart på produktionsprognoserna, ser man på dessa kan man se att olja kommer att produceras långt framöver. Men det som är mest intressant för oss oljeimporterande länder är hur mycket olja som exporteras. Faktum är att oljeexporten minskat sedan 2005 och om dagens trend fortsätter så kommer exporten att vara helt borta 2030-2035.
  Det här innebär inte på något sätt att oljan tar slut, bara att den inte kommer att exporteras.
  Sen tror inte jag att exporten kommer att upphöra helt eftersom vissa länder är beroende av exporten men det ser ändå ut att bli en akut brist.
  Elbilen kan helt klart långsiktigt bli ett alternativ, dock inte till 2030-2035 eftersom det innebär att vi redan om några år skulle behöva en nybilsmarknad där elbilen hade en stor marknadsandel.
  Och det här ser problematiskt ut om vi vill fortsätta med bilismen som idag. Det skulle inte förvåna mig om vi har halverad bilism om 20 år.
  Här är ett nyhetsinslag med en av Sveriges främsta drivmedelsforskare som beskriver lite av läget: http://www.youtube.com/watch?v=_A7VXNmkNMY

 23. Jan E M

  Att centern stödjer ”gröna jobb” beror nog mest på att de ”gröna jobben” finns i glesbygden där de har sin väljarbas.
  Produktion av biobränslen, som huvudsak är flis och pellets, sysselsätter i storleksordningen några 10 000-tals personer exklusive det som är avfall från massafabriker, sågverk och andra skogsindustrier. Det är jobb som finns i glesbygden. I Västerbottens län så har mer än var tjugonde jobb något med grön energi att göra. Många gånger fler än vad turistnäringen sysselsätter.

 24. Jan E M

  Per Welander #20
  Någon skrev på den här bloggen för några månader sedan ”oljan kommer aldrig att ta slut, men den sista litern har ingen råd att köpa”
  Att oljan kommer att bli dyrare är nog sant. I Kanada så börjar man investera i oljefält där det kostar närmare 100 $/fat att producer råoljan.

 25. Mr. G.

  FN-palatset i Genève som invigdes år 1936 av dåvarande Nationernas Förbund  planeras att under åren 2015-23  renoveras med en budget av 618 miljoner dollar. Dessa pengar skall “viggas” från donatorer, bl.a.schweiziska skattebetalare. Byggnaden rymmer nu 34 konferenssalar av olika storlekar där  95.000 besökare håller 8.500 konferenser per år.
  Den 600 meter långa byggnaden  rymmer också 2800 kontor där 4000 FN-byråkrater samsas om utrymmet. Man planerar nu att omvandla en del av dessa utrymmen till kontorslandskap så att ytterligare  700 medarbetare skall kunna klämmas in.
  På de nyisolerade nu läckande taken skall man placera solpaneler med hopp om att producera 10-20% av elbehovet.
  Symboliskt för FN’s snabbt sjunkande rykte är att byggnaderna nu är invaderade av miljontals  kackerlackor. Det gäller därför att sanera de svenska diplomatbagagen vid hemkomsten från FN-mötena i Genève,

 26. Ingemar Nordin

  Mr G #24,

  Bara plats till ytterligare 700 byråkrater? Det är löjligt lite. De borde minst fördubbla antalet till 8000! Parkinsons lag gäller.

 27. Peter F

  Jan E M ”22” . Bara nyfiken var Du hittat den siffran om Västerbotten och hur Du definierar ”gröna jobb” !

 28. Ursäkta men Kina och Indien har inte alls öppnat upp, det är stängda och reglerade marknader med mängder av tullar och bregränsningar.
   

 29. Ingemar Nordin

  Jan Em #22,

  Produktion av biobränslen, som huvudsak är flis och pellets, sysselsätter i storleksordningen några 10 000-tals personer

  På vad sätt är detta nya ”gröna jobb”? Och vad gjorde dessa 10 000 tidigare? Om jag köper en energisnålare bil än tidigare, är då de bilarbetare som producerar den nya bilen en del i det som räknas som ”gröna jobb”?

 30. Lennart Bengtsson

  Hej Per
  Titta på artikeln ”die dunkle Seite des Solarbooms” i det senaste numret av der Spiegel  (www.spiegel.de)  så får Du ytterligare konkreta argument
  Hsn
  LennartB 

 31. Olle W
  Är Kina och Indien mer ”globaliserade” nu jfrt med 70-talet? Ett exempel: bilmarknaden/bilindustrin!

 32. Ingemar Nordin, Pellets mm är verkliga ”nya” jobb. Din frågeställning om bilindustrin är däremot klockren. Ett teknologiskifte i en befintlig bransch leder inte nödvändigtvis till några ”nya” jobb.  

 33. Ingemar Nordin

  olle w #31,

  Jag ställde frågan av ren nyfikenhet. Används inte flis till massaindustrin? Så handlar det inte bara om en omställning i användarledet? Eller är det fråga om en helt ny produktion där man tidigare bara låtit det ligga kvar i skogarna? Det är det jag undrar över.

 34. Vad det gäller bränsle pellets så är det mest avfall från sågverk sk kutterspån.
  Pellets är ju en produkt som står på egna ben, därav inte så mycket trumpetande från ecotalibanerna.
   

 35. Ingemar Nordin

  Fler artiklar om Tyskland: Nedläggningen av de tyska kärnkraftsverken kommer att kosta medborgarna där 1,17 trillioner (miljon miljoner) euros enligt en beräkning av Siemens. Rapporten är visserligen en partsinlaga men de pekar på flera grundlösa och felaktiga antaganden i den glädjekalkyl som den tyska regeringen gjort.

  http://notrickszone.com/2012/01/18/siemens-nuclear-power-shutdown-to-cost-germany-2150000000000-00-2-15-trillion/

 36. Indien och Kina är kraftigt reglerade och protektionistiska. Att det har utvecklats från 70 talet säger inte så mycket. Tycker du blandar ihop att de är villiga att exportera med hur öppen deras hemmamaknad är. 
  Förstår personligen inte hur väst har kunnat vara så dumma att de hadnlar så mycket med en kommunist diktatur. 

 37. Olle W,
  tror du inte att öppna upp handel o kontakter med Kina bidrar till ett bättre och rikare liv för kineserna? Skall Kina isoleras?

 38. pekke

  Ingemar #32
  Olle w har både rätt och fel, pellets är ju inte nån direkt ny marknad utan har växt fram under flera årtionden.
  Fliseldning för stordrift är ju relativt nytt, men verkar bara löna sig just i stordrift för värme och elproduktion p.g.a. flis är ganska bökigt att hantera för privat bruk jämfört med pellets.
  Vid massabruk har de numera bark/flispannor som eldar upp spill från renseriet, om inte så säljs det till flis/pelletsproduktion.
   
  Sågverk brukar väl numera sälja sitt spill till pelletstillverkare om de inte har egen tillverkning.
  Många hästägare har nog märkt av att det finns mindre med spån att få tag numera.
   
  Det ska bli intressant att se vart råvarupriset tar vägen när det byggs allt fler fastbränslepannor.
   
  Men det verkar som att många som eldat pellets/ved privat tröttnar och installerar nån form av berg/luft/vatten-värmeväxlare för att få mer fritid.

 39. Bosse J

  Pekke #18, poängen var att Ludditerna liksom gröna ideologer motiverar en återgång till dyrare produktionsmetoder med jobben som argument.
  F ö har du ju helt rätt i att industrialiseringen gjorde varorna billigare. Man kan ju undra över hur subventionerad energiproduktion kan ge ekonomisk tiilväxt. Jag misstänker att de som tror det har missuppfattat hur ekonomier fungerar på samma sätt som planhushållningsideologerna på 1900-talet.

 40. pekke

  pekke #37
  Fortsättning..
  I skogsbruket flisar man allt mer av det som fick ligga kvar när man tagit ut det som skulle till sågverk och massabruk eller ägarens egna vedhög.
   
  Inte en pinne kvar i skogen är väl det som gäller nu…

 41. pekke

  Bosse J.
  Okej.
   

 42. Jan E M

  Ingemar Nordin #28
  En stor del av de som jobbar med produktion av biobränslen var tidigare skogsarbetare. Rationaliseringen i skogen har minskat sysselsättningen där ganska rejält. Uttaget av skogsavfall från skogen för energiändamål har nästan fördubblats på 10 år.
  Avfolkningen av glesbygden hade varit ännu större om de ”gröna jobben” för biobränsleproduktion inte hade tillkommit.
  Vindkraften ger också jobb i glesbygd. I Fredrika socken i Åsele kommun, med 500 innevånare, så har Vattenfall byggt Stor-Rotlidens Vindkraftspark. Det är 9 personer som arbetar på Vattenfalls nya servicekontor i Fredrika samhälle. de flesta av jobben beror på vindkraftparken, de övriga jobben är ditflyttade jobb från andra håll. Det finns ju befinliga vattenkraftverk i närheten som behöver sin service och nu finns servicpersonalen närmare.
  Man kan tycka 9 jobb är futtigt, men i ett samhälle med 250 innevånare så en arbetsplats med 9 jobb antagligen den största arbetsgivaren.
  Vindkraftparken producerar ungefär 5 gånger så mycket energi som biobränsleproduktionen är i Fredrika socken. Biobränsleproduktionen sysselsätter fler än 9 personer i socknen.
  Vattenfalls erfarenheter frå Stor-Rotliden är goda så det finns planer på en vindkraftspark till i närheten av Fredrika. Med ”goda” menas att det blåser mer än vad vattenfall har beräknat. Då blir det några fler jobb i Fredrika socken.

 43. Jan E M

  Peter F #26
  Jag läste det i samband med att jobb i turistnäringen diskuterades.

 44. Jan E M

  Ingemar Nordin #32
  Grot = Grenar och toppar. Tidigare lämnades det kvar i skogen. 15% av Sveriges totala enrgiförsörjning är från början Grot. Till det tillkommer bioavfall från skogsindustrin som också står för ungefär 15% av Sveriges energiförsörjning. Övriga svenskproducerade biobränslen som halm, energiskog, etanol från vete, biogas och liknande står tillsammans för några procent av Sveriges totala energiförbrukning. I samma storleksordning som vindkraften.
  Nästan all bioeneriproduktion, utom industriavfallet, har tillkommit efter oljekrisen på 70-talet. Det har gett nya arbetstillfällen på landsbygden. Det har tyvärr inte tillkommit lika mycket nya jobb som gamla har försvunnit.

 45. Jan E M

  BosseJ #38
  Det är den allt dyrare oljan som gjort biobränslen attraktiva.
  Den utveckling vi haft i Sverige har många andra länder också haft. Finland Schweitz och Österrike subventionerade på 80- och 90-talet övergång till biobränslen. Det gjorde att deras industrier inom området utvecklades då och har idag stora exportframgångar när det gäller pannanläggningar och en del annan hantering av biobränslen.

 46. Gunnar Strandell

  Jan E M,
  Jag tycker att du har en bra poäng i att satsningana också handlar om glesbygdspolitik. Men samtidigt är jag rädd för att de stora vinsterna och de högavlönade jobben hamnar i Stockholm.
  Sveriges satsningar från 1970-talet för att bryta oljeberondet har lett till goda resultat, även om transportsektorn ännu saknar bra och uthålliga lösningar. 
  Vet du föresten hur det gått med torveldning? Jag minns bara att det var häftig debatt om den skulle räknas som fossil eller förnyelsebar.
  Per Welander,
  Man behöver inte läsa FN-dokument om hur världen ska styras. Det räcker med att läsa Johan Rockström och Laszlo Szombatfalvy i NT idag:
  ”Det krävs också en omfattande oponionsbildning för att skapa acceptans för en stark global klimatförvaltning med hela mänskligheten som uppdragsgivare.”
  Jag undrar om det är just det våra politiker och företagsledare håller på med under ledning av NGOer som också tagit på sig uppgiften att representera både mänskligheten floran och faunan. 

 47. Björn

  Den gröna vågen är ingen oskyldig våg. Den är politiskt infiltrerad av vänsterrörelser och idealister som använder klimatfrågan som murbräcka för sina syften. Det gröna begreppet är vanföreställningar om vad som är möjligt i en rationell värld. Sett från en rationell föreställningsvärld, har alla påståenden konsekvenser, men denna rationella syn tycks inte finnas i den gröna hjärnans föreställningsvärld.  Det tycks inte finnas några problem mellan grön tanke och verklighet.
  Ett exempel: Om vi skall avskaffa alla bilar med förbränningsmotorer och ersätta dem med elbilar, får det stora konsekvenser för elnäten, vilket inte finns en rad om i den gröna propagandan. Om medeleffekten är 110 hk, innebär det omräknat till effekt i kW, ca 81 kW (1 hk ger 0.736 kW) per bil. Bilen behöver denna effekt oberoende av drivmedel, vilket även elektricitet från ett batteri är.  För att ladda ett batteri för en timmes körning krävs 81 kWh energi från elnätet (förluster inte inräknat) och denna energi räcker ca 10 mil om man kör i 100 km/tim. Om bilen körs 1000 mil/år innebär det en förbrukning av 8100 kWh/år från elnätet. Om en miljon bilar körs innebär det en förbrukning om 8.1 TWh.
  Tänk om alla fordon skulle tvingas att gå på batteri, då skulle det kanske krävas mer än 100 TWh energi per år. Som jämförelse kan nämnas att kärnkraften levererar ca 166 TWh/år.
   

 48. Jan E M

  Gunnar Strandell #45
  När det gäller uttag av grot så gör energikonsumenten en större vinst än de som producerar biobränslet. Det är småföretagare på landsbygden som producerar flis från grot. De flesta pelletsproducenter är också mindre företag. De säljer sedan det de producerar till närboende och uppköpare. I Sverige har utveklingen av biobränslen drivits på av lokala entusiaster som startat företag inom näringen. De enda stöd från statsmakterna har varit att bygga biobränsleeldade kraftvärmeverk. Annars har biobränsleföretagarna mest varit en kassako för staten.
  Torveldning ligger på gränsen för att klara miljökrav när det gäller utsläpp av tungmetaller. Det räknas som biobränslen men är tveksamt om det borde göra det. Det är mindre än en procent av Sveriges totala energiförbrukning som är torv.

 49. Pekka, ”båe rätt och fel” och vad var det som var fel?
  Visst är det bra för Kineserna att de har utvecklats ekonomiskt. 

 50. Thomas

  Så lyckades ni klämma in Nordkorea, ludditer och alla de vanliga påhoppen på alla som bryr sig om miljön i ännu en tråd. 
   
  Gunnar #45 Torv räknas inte som biobränsle internationellt, det är bara vi i Sverige som försöker omdefiniera termer eftersom vi har gott om torv. Miljövänligt är det i alla händelser inte.

 51. Jan E M

  Björn #46.
  Effektåtgången för att framföra en bil i 100 km/h ligger på ungefär 20 KW. Med 80 KW effekt kan du säkert köra i 200 km/h
  Kärnkraften levererar c:a 65 TWh/år
  En elmotor har 3 gånger så bra verkningsgrad som en förbränningsmotor.
  För enkelhetens skull säger vi att det går åt bränsle motsvarande 90 TWh/år för hela Sveriges fordonspark som används på land. Skulle det ersättas med el så behövs det c:a 30 TWh el.
  Problemet är att det är svårt och dyrt att bygga bra batterier.

 52. Thomas # 49
  Lyssnar du på radioprogrammet som Ingemar länkat till i annan tråd?
  I såfall……gråter du Thomas? 😉

 53. ThomasJ

  Hans Danielsson #19: Bra sammanfattning! Skicka denna till Annie Lööf, adressen (via registrator):
  http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=176677&m=popup&l=sv
  Kom ihåg att begära kopia.
  Mvh/TJ

 54. ThomasJ

  Adress till A-K Hatt:
  http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=152850&m=popup&l=sv
  Mvh/TJ

 55. Jan E M

  ThomasJ #53
  Jag tror inte Annie Lööf går på Hans Danielssons dumheter.
  På hennes depariment finns de sakkunniga civilingenjörer som kan frågor om energiteknik.

 56. pekke

  olle w#49
  Du har rätt i att det gett en del nya jobb, men tekniken är ju bara en förfining av vedeldning och speciellt grönt är det väl inte att elda upp allt större del av skogen, sånt höll de på med före stenkolens tid och skogarna försvann nästan helt på en del håll i Europa.

 57. ThomasJ

  Jan E M #55: Mådä! Visar isf bara att hon, och för den delen hela centristiska rörelsen inkl Du själv, är ute på mer än förton meters djupt vatten utan antydan till verkligehtsanknytning/-erkännande.
  Sorry, men siffror är siffror och de ljuger väldans sällan, än mindre är de att benämna ’dumheter’. D U H !  😯
  //TJ

 58. ThomasJ

  Jan E M #55: igen:
  ”På hennes depariment finns de sakkunniga civilingenjörer som kan frågor om energiteknik.”
  Och resultatet är…??? 
  //TJ

 59. Jan E M

  ThomasJ #57 och #58
  Siffror ljuger väldigt sällan
  Det stämmer, men de som påstår siffror kan ljuga.
  Jag vet inte vad JAS-projektet kostat, men flygvapnet tar ungefär halva försvarsbudgeten och det mesta går till JAS.
  Det dyraste projektet hittils i Sveriges historia är Marvikens Kärnkraftverk. Kostnaden för det var större än de två första reaktorerna i Oskarshamn.

 60. Jan EM # 59
  Men var det inte något speciellt med Marviken? Var det inte den anläggningen som skulle producera svenskt atombombsmaterial? Jag tror mig ha läst det någonstans?
  Kanske här?
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_k%C3%A4rnvapenprogrammet

 61. Jn E M
  Jo Marviken var tänkt att tillhandahålla vapenplutonium för det svenska kärnvapenprogrammet. Det var anledningen till att det blev så dyrt. 
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/article3208223.ece

 62. pekke

  Tysklands subventioner till solceller har hittills kostat 100 Miljarder Euro.
  ” The costs of subsidizing solar electricity have exceeded the 100-billion-euro mark in Germany, but poor results are jeopardizing the country’s transition to renewable energy. The government is struggling to come up with a new concept to promote the inefficient technology in the future. ”

  http://www.spiegel.de/international/germany/0%2c1518%2c809439%2c00.html#ref%3dnlint
   
  På sida 2 av artikeln kan man längst ner läsa detta:

  ” In 2004, Germany held a 69 percent share of the global solar panel business. By 2011, it had declined to 20 percent. Former industry giant Solarworld, based in the western city of Bonn, is having problems. Solon and Solar Millennium, once considered model companies, have gone out of business. Schott Solar shut down a plant that was producing solar cells in Alzenau near Frankfurt, shedding 276 jobs and losing €16 million in government subsidies in the process.
  Chinese competitors offer systems of equivalent quality at significantly lower prices. It appears that the subsidies have made the German manufacturers lethargic. They invest only 2 to 3 percent of revenues in research and development, compared with an average of 6 percent in the auto industry and about 30 percent in biomedicine. ”

 63. Håkan Bergman

  pekke #62
  Även i England börjar det röra på sig, George Monbiot verkar vara en ”gröning” som kan både läsa siffror och räkna, ovanlig kombination må jag säga.
  http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2012/jan/13/green-deal
  ”The feed-in tariff is just what Andrew Pendleton says it isn’t: ”a middle-class subsidy”. No amount of cherry-picking by Friends of the Earth, which throws around figures without providing comparisons, will change that. This group, which is usually a force for good, needs to look long and hard at the social impact of the policies it supports.
   
  The transfer of money from the poor to the middle classes and the rich engineered by the feed-in tariff will do almost nothing to reduce our dependency on fossil fuels. The government’s 2050 carbon pathways calculator allows you to choose the most extreme of all possible solar options: using ”all suitable roof and façade space” in the UK: a remarkable 9.5 square metres of solar panels per person.
   
  Were we to fund a programme on this scale, it would be likely to bankrupt the United Kingdom, yet, by 2050, it would reduce the amount of energy provided by fossil fuels by a grand total of just 9%”.
   
   

 64. Ulrik

  En journalist i Sydsvenskan som är påläst. Skönt efter alla översvämningsartiklar.
  http://www.sydsvenskan.se/opinion/signerat/matsskogkar/article1602619/Dar-solen-aldrig-skiner.html

 65. Pekka drar du inte lite långtgående egna slutsatser. Vi har ett skogsbruk. det är ingen som är så dum att den hugger ner mer skog än vad som går att avverka. till ex har CO2 ökningen mig veterligt givit något bättre tillväxt ute i skogarna. 
  J
  Pellets och nu den syntetdiesel som Preem gör är bra exempel på biobränslen. Man använder skogsråvara som annars slängs eller eldas upp och föräldrar den. Fuktig flis som ligger ute i skogen kan jag inte gärna elda med hemma eller köra min diesel bil på.
  Förädlingsprocessen i pelletsfabrikerna har definitivt skapat nya jobb i Sverige. Men det är mer ett undantag än en regel.

 66. Holmfrid

  Jan E M
  Kommunalråden i Malå kommun och 10 andra inlandskommuner har gått till regeringen för att få begränsningar i vindkraftsatsningarna i deras kommuner.  Anledningen är att det förstör för turismen, som ju efterfrågar ostörda naturmiljöer för upplevelser.  Detta har ”slagits ner” av Carlgren/Maud Olofsson, som menar att kommunpolitikerna talar mot bättre vetande,  m a o  kommunpolitikerna vet inte sitt eget bästa.  Dock har turismen reducerats påtagligt.
  Efter installation av ett 20-tal stora snurror i kommunen Malå har inga jobb blivit kvar.  Servicen sköts från serviceföretag långt borta till stor besvikelse för kommuninvånarna, som trodde på fagra löften!!!!

 67. Holmfrid

  #44 Jan E M,
  Grenar och toppar från skogen som framtidens energiförsörjning?  Vad händer med näringsbalansen i skogen av detta. Efter 2 generationer försvinner växtkraften p g a  humus och mineralbrist.  Dagens  avverkningar lämnar detta kvar i markerna. Skogsgödsling (pkn) med helikopter kostar 5000-8000 kr/ha och skall adderas kostnaden för biobränslet, som då förlorar sin lönsamhet!!