Munter morgonläsning

Vid frukosten bläddrar jag i Svenskan. Först får jag reda på att utsläppshandeln höjer elpriset för den enskilde konsumenten medan energibolagen tjänar storkovan (sid 8 i papperstidningen, hittar inte motsvarigheten på webben). Mellan den 1 januari 2008 och den 30 juni 2009 har handeln med utsläppsrätter inneburit en merkostnad för de svenska elkunderna på nära 31 miljarder kronor. Det innebär ca 2000-2500 kronor mer per år för en vanlig villaägare.
Det lustiga (om man nu kan säga så) är att elkunderna betalar för utsläppsrätter som inte existerar eftersom en stor del av vår energi kommer ju från vattenkraft och kärnkraft, som inte belastas med några ”straffavgifter”. Elpriset är ju dock detsamma oavsett var elen kommer från.
svd-091003
I artikeln intervjuas Pernilla som bor i en villa i Spånga. För att hålla elräkningen nere stödeldar hon och maken mycket i kakelugnen. Artikelbilden visar Pernilla i högsta hugg vid vedkubben. Och jag drar mig till minnes hur miljöovänligt och till och med hälsovådligt det kan vara att elda med ved med tanke på de partiklar som släpps ut. Alltså, inte nog med att människor får betala mer, miljön blir dessutom sämre! Hur är det möjligt?
Jag bläddrar några sidor till och läser med viss (men bara viss) förvåning att WWF vill sätta ett globalt koldioxidtak. För att inte överstiga det ödesdigra 2-gradersmålet menar WWF att hela världens koldioxidutsläpp mellan 1990 och 2050 inte får bli mer än 1600 miljarder ton. Av detta har vi 2009 redan förbrukat 40 procent. Kvar till vårt förfogande finns alltså 970 miljarder ton utsläpp som på något sätt ska fördelas på 6,7 miljarder människor. Frågan är bara hur.
”Om var och en ska ha rätt till lika stora utsläpp innebär det 4,5 ton per person till år 2020 [idag förbrukar medelsvensson 6 ton per år] och 0,6 ton år 2050”, skriver Susanna Baltscheffsky. Jag hänger visserligen inte riktigt med där. Ska vi ner till 0,6 ton per år redan 2021 eller ska kvoten minskas successivt fram till 2050? Nåja, vem hade förväntat sig fullständig klarhet?
I artikeln förtäljs inget om hur WWF tänkt sig att deras förslag ska efterlevas. Nära till hands ligger ju förstås David Jonstads tanke om koldioxidransonering. Och vad händer den dag vi uppnår vår kvot, när de 970 miljarder ton har släppts ut och svävar fritt i atmosfären? Är det en kula i huvudet eller vad händer? Där ger WWF inga svar.
Kanske kan David Jonstad besvara frågan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hin Håle

  Lycka till idag snygging 🙂

 2. Komplicerade samband blir inte bättre av att vi blandar oss i.
  Nordiska elbörsen (rena skämtet) är ett försök (eller vad det nu är) till att skapa en marknad på el.
  Handel med utsläppsrätter skall vara ett system som skall få oss att handla ”klimatsmart”.
  Dessa två system sammantaget gör att elen blir onödigt dyr och villaägarna i Stockholm börjar elda med ved för att hålla ner priset.
  Smart va?
  Kommer detta vansinne att avta eller öka?

 3. ThomasJ

  Det kommer etter värre, länk (på tyska):
   
  http://www.welt.de/wirtschaft/article4712076/EU-plant-Klima-Steuer-auf-Kohle-Gas-und-Sprit.html
   
  Notera, att Sverige, Frankrike och Österrike är för denna extraskatt. 🙁
   
  Mvh/TJ

 4. Åke Rullgård

  Enda sättet att komma ned till de utsläppsnivåer som CO2-hysterikerna kräver är att släppa loss kärnkraften. Jag säger inte detta i egenskap av någon kärnkraftsförspråkare utan helt enkelt därför att kärnkraften rent faktiskt är den enda energikälla som idag storskaligt kan förse världen med energi om de fossila bränslena ska fasas ut. Jag tog mig för med att skicka ett mejl till Maria Wetterstand och Peter Eriksson där jag påminde om att varje hysteriskt rop på lägre CO2-utsläpp är en knuff framåt för kärnkraft. Svaret blev: ”Miljöpartiet delar inte din åsikt om att kärnkraften skulle behövas i det framtida energisystemet.” undertecknat av Anders Wallner som är språkrörssekreterare för Maria Wettestrand. Hur det ska gå till har jag t.v. inte fått någon uppgift om.

 5. Claudius

  Visst är det förskräckligt. Men vänta bara, snart nog kommer klimattalibanerna att ta ”avgift” även för det syre som vi andas. Och med den håven kommer man att kunna sno SAMTLIGA på stålar, oavsett ”utsläpp”.

 6. ThomasJ,
  92% av de som deltagit i omröstningen säger nej till skatten. Kan man därmed säga att politiken är ur fas med opinionen?

 7. GunnarEklund

  Skatteverket:
  1)Hur mkt  pengar har du
  2) Var finns dom.
  3) När kan vi hämta dom.

 8. FcH

  Blogg från 20007 i ämnet:
  http://blogg.elprisguiden.se/utslappsratter-hotar-hoja-elpriset/

 9. FcH

  Blogg från 2007 i ämnet:
  http://blogg.elprisguiden.se/utslappsratter-hotar-hoja-elpriset/

 10. ThomasJ

  Wolter (#6): Såg detta oxo – det kommer att bli ett ramaskri i Tyskland om dessa EU-dilettanter får fortsätta sina vansinnen. Förhoppningsvis sprider detta sig hit oxo. 😉
  Det var f.ö. bra länge sedan politiken och politiker var i fas med opinionen och det enda de uppvisar är sina allt mer fjärmande från detta fundamentala… suck!
   
  Mvh/TJ

 11. Men du som är politiker och skeptiker. Hur kan det komma sig att det är så här?
  Är det av övertygelse?
  Är det för viljan att ”göra något bra”?
  Hur kommer reträtten att se ut?
  Varför inte starta ett ”klimatrealistiskt” parti? Jag är med/röstar.

 12. Åke Rullgård

  Jag vill inte försvara någon CO2-skatt men det är svårt att dra några relevanta slutsatser av en enkät som frågar om man vill ha mer skatter. Där får Nej de flesta rösterna vad än frågan gäller.

 13. ThomasJ

  Wolter (#10): Tja, hur? Politiken har under de senaste decennierna, säg f.o.m. Palmes tid, utvecklats till ett primärt agerande för att behålla den egna makten. Det är ju en rad, iofs. mycket duktiga, riksdagsmän som inte ställer upp igen 2010 och detta [ofta] motiverat med riksdagens förlorade ’heder’, dvs. att riksdagen ej längre har sin ursprungliga kontroll- och övervakningsfunktion utan numera endast är att betrakta som ett ’transportkompani’.
  Det är ungefär samma ’system’ på regional och kommunal nivå. Jag är helt övertygad om att ’övertygelsen’ sitter väldans tunt i deras ageranden.
  Huruvida ’viljan att göra något bra’ öht. finns är jag oxo tveksam till – de flesta besitter inte ens elementära baskunskaper för att skilja det ena från det andra, än mindre kurage att ens lära/fråga/undersöka osv.
  Reträttens utformande/genomförande blir enormt intressant att åskåda. Hur? Vet i 17. Men jag är rätt
  säker på att ett stort antal ’grå celler’ är mobiliserade för att finna en ’väg ut’.
  Det har kommit propåer att starta upp nåt nytt. Det är emellertid ett megastort och inte minst dyrbart projekt att ta sig an – dock inte uteslutet på nåt sätt.
  Det som måhända kan glädja är att antalet skeptiska/realistiska moderater i hela landet ökar stadigt och vi trycker på i alla de möjliga, ibland ’omöjliga’, former där finns.
  ’Enkelt’ är det dock inte…
   
  Mvh/TJ

 14. Tege Tornvall

  SvD tycks allt mer tappa greppet om sin verklighet. Nu har de slarvat bort sin förstklassige utlandskorrespondent och krönikör Richard Swartz, som gått över tilll DN och där i dag har en verkligt läs- och tänkvärd betraktelse över kvalitetsjournalistikens trängda läge. Det anknyter till Lars Berns tvivel på papperstidningens framtid och hyllning till nätet i debattartikel om hur mycket skog som går åt för allt tidningspapper (varav det mesta återvinns).

 15. Åke Rullgård

  Re #7 Gunnar Eklund:
  Dina punkter är vad Hasse & Tage hade med i ett revyinslag som handlade om hur man ska förenkla deklarationerna och i det sammanhanget lustigt; men det är inte lustigt i samband med ev. CO2-beskattning. En skatt på CO2 som även i bokstavlig mening är baserad på luft är än mer orättfärdig än den förment orättfärdiga fastighetsskatten.

 16. Peter Stilbs

  Det blir väl extra bonus till Josefsson för dessa 31 miljarder ur massornas fickor.

 17. ThomasJ

  Åke R. (#15): Du menar väl att fastighetsskatten deFacto är orättfärdig, oder?  🙂  
  Mvh/TJ

 18. Åke Rullgård

  Re 17 ThomasJ:
  Jag är inte riktigt säker på att fastighetsskatten var orättfärdig. Den kunde ha fått vara kvar som medel för sänkning av andra skatter som kunde ha gett skattesänknigar för låginkomsttagare. Fastighetsskatten var en av de bästa skattebaser man kan tänka sig vilket också bekräftas av OECD-experter som fann det märkligt att Sverige tog bort den skatten. Alla vill naturligtvis undvika att betala skatt men vi måste betala vissa skatter för att samhället ska fungera och då måste staten hitta lämpliga skattebaser som är stabila och då är fastighetsskatten bra. Det är olämpligt med skattebas som om den fyller sitt syfte minskar och det skulle en skatt på CO2 vara om den skulle medföra att CO2-utsläppen minskar. Dessutom skulle en skatt på CO2 vara helt tagen ur luften, om uttrycket tillåts, och därmed de facto orättfärdig och dessutom oetisk eftersom den baseras på en bluff.

 19. J-O

  Tja , skatteverket är ju på som vanligt och det är kul och se den chockvåg som går bland ”el-hembrännare” då man föreslår att skall skall tas ut på skillnaden mellan nordpools pris och priset på ”propellerproducerad” el.   Tycker att man borde kräva av ”hembrännarna” att deras anlägging skall leverera en fastställd kvot till övriga innevånare så att de inte får för mycket energi att röra sig med och viljan att ”ställ-om” kan gå förlorad eller så kanske de likt Al Gore bygger en en AC-kyld jätteranch …
  Lycka till idag Maggie – ge dom vad dom tål !!

 20. ThomasJ

  Åke R. (#18): I den utformningen fastskatten hade, inkl. underliggande ’taxeringsstyrning’ av värdet, var oerhört orättfärdig. Idag har den fått annat ’namn’ och kallas för ’avgift’. Här uppstår emellertid ett dilemma, då för en ’avgift’ ska man erhålla nåt per definition, typ pass, körkort osv. Fastighetsavgiften ’ger’ alltså boende ’rätt’ att bo i sitt eget hus… Nu har vi (bl.a. jag) lyckats få med
  i de politiska arbetsprogrammen, att fastighetstaxeringssystemen ska skrotas. Dessa är i ju, än idag, i allra högsta grad godtyckliga och inte sällan ’kör’ lantmäteriet upp värdena via inkluderande av omkringliggande områden.
  Det finns suveränt väl fungerande beskattningssystem i andra länder. Irland, t.ex., har en relativt hög lagfartskostnad, som dessutom går till kommunen, som utfaller vid köp av fastighet, dessemellan utkrävs ingen skatt. Enkelt, översiktligt, rakt och fram för allt genomgående accepterat av befolkningen. Varför skulle inte slikt system kunna appliceras här? Ja, naturligtvis skulle en radda pappersvändande politokrater måste se sig om efter annat ’jobb’, but so what?
  Självklart är oxo att de flesta skulle acceptera att betala en reavinstskatt – ifall den uppstår – när man säljer/sålt fastigheten. Denna kan läggas vid pass samma som för kapitalinkomstskatten. Oxo enkelt, översiktligt och kalkylerbart.
  Du har helt rätt i att en CO2-skatt är baserad på en bluff – ovan beskriven fastskatt, nåja ’avgift’ då, är i princip lika, då den baseras på fiktiva värderingar som den skattepliktige ej kan påverka, dvs. ävenledes en ’bluff’ [ok, i vitt sinne.. 🙂 ]
   
  Mvh/TJ

 21. Ulrik

  I dagens Sydsvenska medföljer en 24-sidig annonsbilaga från Wonderful Copenhagen.  Där finns mycket som är CO2-vänligt, sägs det. T.ex. CO2-vänlig sightseeing på en segway eller i batteridriven buss. Man kan också vinna en lyxvistelse på det första CO2-neutrala hotellet (får man inte andas eller har man endast mumier som gäster?) inklusive ekologisk frukostbuffé. Det ingår också tillträde till Spa med jacuzzi, bastu och ångbad; det framgår inte om de också är CO2-neutrala, hur det nu skulle gå till. Men det kanske är ett dotterföretag så att det inte inräknas i hotellets CO2.
  Intressant nog så finns det också reklam för Thyges Kro där man får dricka öl, röka och spela biljard utan hejd. Och krogen Rex Republic som har stans saftigaste biffar.
  Jag undrar vilka vattenhål som konferensdeltagarna kommer att välja i december.
  I Sydsvenskan fortsätter för övrigt de ensidiga katastrofprognoserna. I går skulle Näset i en stror artikel med bilder övervämmas på grund av klimatförändringarna. Näsetborna själva tycks dock ta det med ro.

 22. Jan

  Hur skulle det vara om Baltscheffsky, Wijkman m.fl. gick före och viasade vägen för oss andra genom att själva under 2010 ta ett provår med en livstill som orsakar max 0,6 ton koldioxidutsläpp?

 23. Björn

  Hela klimatfrågan är rigid och korkad. I stället för att inse att ny teknik ständigt sänker alla partikelutsläpp inklusive CO2, beskattas vi för åtgärder som leder in i återvändsgränder och utarmar världsekonomin. Hur kan vi lita på politikerna om de handlar på ett så överförmyndaraktigt och byråkratiskt sätt? Om vi inte hör offentligt några protester från delar av politikerkåren, kan man anta att den politiska öppenheten är lika kvävd som den är och var i totalitära stater. Om inga inre protester från politikerna kommer snart, går vi mot kvävning av utveckling och frihet och framtidshopp. Om man skall göra någonting bör alla insatser fokuseras på U-länderna. Styr om biståndet och ställ villkorliga krav om resultat. Det hålla-under-armarna biståndet kan inte längre få fortgå. Det enda resultatet hittills är enorm kapitalförstöring och överbefolkning. Biståndet till U-länderna måste ändra karaktär från humanitärt bistånd till att i framtiden med helt eget humankapital klara sig själva. Att börja med att sanera energiförsörjningen för dessa mottagarländer skulle medföra en drastisk förbättring av både luft- och livskvalitet. Med teknikens hjälp är allt möjligt utom att påverka det naturliga klimatförloppet som drivs av naturens egna krafter. Till dessa kan vi endast anpassa oss, men med teknikens, villans och förnuftets hjälp, kan vi klara det mesta.

 24. Lars C

  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-09/uoc-mo090809.php

 25. Magnus

  Från rapporten
  ”To come close to 2° limit, for this report we assume CO2eq emissions will have to be reduced by 30% comparedls by 2030”
  Nyckel ord: Assume.
  Vidare ”…assume and equal weighting of 0.5 for a and 0.5 for b. This gives capacity and responsibility an equal weighting”
  Nyckel ord: Assume
  Mer cistat: ”We assume that emissions from land-use change and forestry (LUCF) remain constant”
  Total 17 Assume i rapporten.
  Jag assume att ingen tar den på allvar!
  Förutom Susanna då…

 26. Patrik

  Magnus>> Tja…
  Trenden under de senaste 30 åren är +0,15 per årtionde.
  0,15 x 10 = 1,5.
  Så vad är svårigheten med att understiga de infamösa 2 graderna?

 27. Johan

  Sitter i värmen och filosoferar om väder och vind. Utanför hänger snögloppet i luften. Ett riktigt värmländskt”dretväder” !
  Läste just en äldre artikel  i Populär Historia om klimatets variationer av  Kerstin Öjner.
  http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=225
  Det har onekligen varierat kraftigt, även under de sista tusen år sedan. Det som slår mig är att människan hela tiden anpassat sig till de förutsättningar som funnits. Har det varit varmare fanns det en hyfsad dräglig tillvaro.
  Och vid ett kallare klimat (klimatförsämring) bryter pest och hungersnöd ut.
  Även stormar, översvämningar och ”dretväder” är vanligare enl. artikeln.
  Jag har mkt. svårt att ta till mig att klimatet just nu enl. AGW-anhängarna ändrar sig till det varmare med en väldig fart och att det skulle vara bevis nog för en mänsklig inblandning.
  Vad, frågar jag, är beviset för AGW.
   
   

 28. Åke Rullgård

  Re#25 Björn:
  Jag har sällan upplevt att någon politiker eller politisk inriktning arbetar progressivt och tar upp goda idéer annat än inför stundande val. Mellan valen verkar det som om regeringar nästan låter utvecklingen gå i negativ riktning för då blir det lättare att åstadkomma en förbättring inför ett val. Ett färskt exempel på detta är när Maud Olofsson omkring den 1 okt medelande att hon vill satsa på storskalig biogasframställning och att staten skulle subventionera initiativ till sådana satsningar. Detta är en teknik som är väl utvecklad sedan länge och tillämpas i vissa kommuner, t.ex. i Västerås, och som skulle ha kunnat få stöd mycket tidigare. Nu inför valet duger det att börja bejaka en sådan utveckling. Bättre sent än aldrig men det skulle inge mer förtroende för politiken och politikerna om satsningar på goda idéer togs upp omgående och inte plockades fram först under galgen.

 29. Björn

  Åke Rullgård [28]; Problemet är att det inte verkar finnas någon opposition inom partierna i klimatfrågan och om den finns tystas den ner. Att ärligt redovisa åsiktsskillnader bör vara kännetecknet för en demokrati. I klimatfrågan finns det åsiktsskillnader men de som redovisar en avvikelse mot den ”övertygade” majoriteten, mobbas för sin åsikt. Hela klimatfrågan är så kontroversiell och mångtydig att det är märkligt att folk inom partierna låter sig tystas. Frågan gäller ju gigantiska transferreringar av kapital i världen på grund av en ogrundad hypotes om CO2. Skall all vår vunna utveckling backa decennier på grund av partiledares och statschefers totala okunnighet i frågan. Åsikter i frågan som gäller vår framtida ekonomi och standard borde öppet redovisas offentligt. Offentliga hearingar om konsekvenser i förhållande till vad vi faktiskt vet och inte vet i klimatfrågan borde vara en självklarhet där alla experter och andra sakkunniga ställs mot väggen. Det får inte vara som nu att beslut i den propagandauppumpade klimatfrågan tas över huvudet på alla utan någon redovisning av beslutsfattarna.

 30. ThomasJ

  Björn (#25): Väl formulerat! Pejlar mot tidigare anförts vad gäller politik/politiker av idag. Det är oxo ett rejält stort dilemma, på väg att bli en bra mycket större katastrof än vad de mest AGW – inbitna troende öht. kan föreställa sig – och det utan datamodeller…
   
  Samhällen, det minsta består ju av 1x du + 1x ngn annan, bygger [eller inte] nerifrån och upp. Som nu är, tror de troende att detta axiom per dekret på nåt sätt kan vändas uppochner, dvs. byggas uppifrån och ner… Go figure!
   
  När det gäller s.k. ’beslutsfattande’ – återkopplande lite till Åke R i #28 – så har ’politiken’ som bekant förskansat sig med och bakom egenskyddande ’mekanismer’ och detta i allra synnerhet vad gäller Sverige. Vad ska till för att få en s.k. ’folkvald beslutsfattare’ att ta personligt ansvar för sina gärningar? Jo, enligt svensk lag måste uppdragsgivaren [personen som evtl. röstat på denne] kunna bevisa uppsåt, vilket i princip är helt omöjligt. Suck! KU? än större SUCK! 🙁
   
  Har själv erfarenhet från arbete i u-land och där sett hur miljarders skattepengar rinner iväg till ingen, säger ingen nytta – förutom, naturligtvis, de väl doterade svenska SIDA-tjänstemännen, deras allierade NGO:er + deras tjänstemän osv.… Grymt! Det finns härvid en mkt. läsvärd bok med titeln: ”Sveriges Afrikanska Krig”, av Bengt Nilsson, ISBN: 978-91-7566-687-7. Rekommenderas!
   
  ”Fisk ruttnar från huvudet och neråt” heter det här på Bästkusten, gäller även för politisk fisk (ande)! 😉
   
  Mvh/TJ

 31. ThomasJ

  Björn (#29): Det finns opposition inom partierna – åtminstone på den nivån jag är verksam, med vissa tentakler ’uppåt’. Men, visst, där är en enormt obehaglig piska vinandes över ’alltihopa’. Vem håller i piskan? Vad har denne för kunskap att svinga den än hit än dit? Har denne undertecknat en s.k. jävsdeklaration i/kring frågor denna är direkt/indirekt involverad i? Plenty Q:s här…
   
  Mvh/TJ

 32. I avsaknad av Maggies rapportering om Klimatforum 2009 och vad alarmisterna klarar av att koka ihop kan ni näsa Danne Nordling har att säga om just seminariet med av och med UI mfl.
  Danne verkar vara besviken över vad Anders E och Olle H hade att komma med. Men när de nu inte fick/vågade vältra sig i karaktärsnedsättande personomdömen, vad skulle dom ha kommit med då i stället?
  Beats me …

 33. ThomasJ

  Intressant:
   
  NYT October 3, 2009
  Obama Aide Concedes Climate Law Must Wait
  By ANDREW C. REVKIN http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/r/andrew_c_revkin/index.html?inline=nyt-per
  President Obama’s top climate and energy official said Friday that there was virtually no chance Congress would have a climate and energy bill ready for him to sign before negotiations on a global climate treaty begin in December in Copenhagen.
  The remarks by the official, Carol M. Browner, during an onstage interview in Washington, were the first definitive statement by the administration that it saw little chance of Congressional passage this fall.
  Lawmakers and environmental campaigners have cast similar doubts on the prospect in recent weeks, given the high priority put on health care legislation and the array of hearings that would be needed on the energy initiative, to say nothing of the time needed to reconcile competing versions of it. Climate legislation was introduced in the Senate only Wednesday, a full three months after the House passed its version.
  “Obviously we’d like to be through the process — that’s not going to happen,” Ms. Browner said at a conference on politics and history organized by The Atlantic magazine. “I think we would all agree the likelihood you would have a bill signed by the president on comprehensive energy by the time we would go in early December is not likely.”
  Yet Ms. Browner said it was possible that the Senate could at least complete its hearings on the bill by the time the international climate talks open on Dec. 7. Those hearings, along with the Obama administration’s recent moves toward regulating greenhouse gases, would provide evidence that the nation was serious about cutting emissions, she said.
  A show of resolve by the United States about doing its part to combat global warming is considered critical to the outcome of the Copenhagen talks.
  “We will go to Copenhagen and manage with whatever we have,” Ms. Browner said.
  Later in the day, she issued a statement emphasizing that there was plenty for the United States to put on the table in the treaty talks.
  “America’s leadership is clear,” she said.
  To signal its determination, the administration announced Wednesday that it was planning new rules to regulate greenhouse gas emissions from hundreds of power plants and large industrial factories, regardless of Congressional action.
  The Senate’s climate measure, sponsored by Senators Barbara Boxer of California and John Kerry of Massachusetts, seeks a 20 percent reduction from 2005 levels of carbon dioxide emissions by 2020. The House version seeks a 17 percent reduction. Both bills include a long-term target of an 83 percent reduction by 2050.
  The legislation is exceptionally controversial, given the extent to which it would transform how the nation generates and consumes energy. It is already a focus of intense lobbying by industry groups that hope to defeat it or escape aggressive regulation and by environmentalists who want it strengthened.
  Eileen B. Claussen, a negotiator in climate talks for the Clinton administration who now heads the Pew Center on Global Climate Change www [.] pewclimate.org/ , said Ms. Browner’s remarks reflected the complexity of the Obama legislative agenda.
  “The Senate is a huge challenge — not impossible, but difficult,” Ms. Claussen said. “What we need is for the health care debate to conclude, and the president and the entire administration to work constructively and tirelessly to pass climate legislation as soon as possible.”
   
  Mvh/TJ

 34. ThomasJ

  Jonas (#32): Tack för länken. Danne é bra!  🙂
  Mvh/TJ

 35. Åke Rullgård

  Re #29 Björn:
  Du skriver: ”Frågan gäller ju gigantiska transferreringar av kapital i världen på grund av en ogrundad hypotes om CO2” och det är så sant. Och det finns många och mäktiga krafter som försöker få så mycket som möjligt av dessa transfereringar, t.ex. utsläppsrättsmäklarna, och dessa krafter kämpar för att vansinnet ska fortsätta och de har starka lobbygrupper att sätta in. Beslutet att fasa ut glödlampor till förmån för kvicksilverbemängda förmenta lågenergilampor är ett exempel på vad som måste vara ett lobbyresultat. Detta handlar kanske inte om direkta transfereringar men innebär indirekt sådana eftersom alla måste gå över till de nya lamporna vilket faktiskt innebär en kapitalförstöring, allt pga. klimathysterin.

 36. Åke Rullgård

  ThomasJ tar i #33 upp läget för USA och Obama som kan ha resonerat så här inför besöket i Köpenhamn om OS-frågan: ”Eftersom USA inte vill binda sig till något i samband med koldioxidutsläppen är det otrevligt att vara med på klimatmötet i Köpenhamn i december. Därför åker jag (Obama) till Köpenhamn för OS-frågan så kan jag inför klimatmötet säga att jag besökt Köpenhamn nyss och kan därför inte hålla på att besöka Köpeenhamn stup i ett. Jag vet att det kan betyda en prestigeförlust att inte få OS trots min närvaro men den risken tar jag för att slippa klimatmötet. Och det kan ju hända att jag kan bärga OS för Chicago och med den vinstchansen och ursäkten att slippa klimatmötet är beslutet lätt. Jag reser därför till Köpenhamn för OS-frågan.”
  Naivt? Ja, kanske det, men man har ju rätt att spekulera och fantisera. Vi som engagerar oss i olika frågor om klimat och politik borde kanske fantisera mer om vad som kan ligga bakom konstiga beteenden hos makthavarna och föra ut dessa fantasier till allmänheten. Det skulle säkert avslöja många dolda agendor.

 37. Gunnar Eklund

  Såg ngn löpet för AB på kiosken.
  ”Nu kommer rekordkylan säger SMHI”
  Den som skrev detta får väl smäll på fingrarna. Eller beror det på AGW?

 38. ThomasJ

  Åke R. (#36): Jo, klippt och kopierat – texten alltså. Men jag är på 8 fot djupt vatten vad anbelangar vad du egentligen eftersträvar i dina resonemang/inlägg. Sorry 4 that.
  Jag vill o verkar för att:
  –        politiker ska veta/kunna vad de tar beslut om
  –        politiker ska kunna ställas till personligt ansvar för sina ageranden
  –        politiken ska utformas och vara på medborgarens villkor – inte bara 1x var 4:e år.
  –        återställa Förtroende för Människan – i synnerhet i Sverige!
   
  That’s it! KISS = keep it simple, stupid. 🙂
   
  Mvh/TJ

 39. Åke Rullgård

  Re#38 ThomasJ:
  Jag önskar naturligtvis att det skulle vara enligt de punkter som du vill verka för men hur ofta är dina kriterier uppfyllda?
  Jag förstår inte vad du menar när du skriver ”Jo, klippt och kopierat – texten alltså”.

 40. Ingemar

  Maggie, du undrar vad som händer om du överskrider målet för CO2-utsläpp. Självklart blir det en kula i huvudet!
   
  Det förstår du väl Maggie, och alla ni andra Deniers här på bloggen, att ni inte kan gå emot de målsättningar som vi inom den självutnämnda VETENSKAPENS talespersoner har kommit fram till. Vi kan inte se milt på någon obstruktion. Vi har t.o.m. varit tvungna att rensa ut lite bland klimatforskarna för att understryka allvaret. Alla forskning som råkar syssla med klimatet – även om en del gjort det i många decennier – kan självklart inte räknas till riktig (real) climate research.
   
  Nej science is settled och alla DENIERS är pseudovetare och platt-jordare, för det har vi kommit fram till i våran VETENSKAPLIGA forskning. Vanligt folk utan doktorstitlar (eller medlemskap i Naturskyddsföreningen, Greenpeace eller MP) skall överhuvudtaget inte uttala sig i denna fråga. Det vore som att ge bilnycklarna till ett 10-årigt barn. Olydiga barn straffar man, så är det.
   
  Hur skulle det se ut om folk började tänka själva??? – Vi bara undrar.
   
  Uppsalainitiativet
  Norges nobelpris-kommitté
  FN genom IPCC
  EU genom Reinfeldt, SvD och DN

 41. #26 Patrik: ”Trenden under de senaste 30 åren är +0,15 per årtionde.”
  Tja, cirka +0.11 för UAH och cirka +0.13 för RSS:
  http://www.woodfortrees.org/graph/uah/from:1979/plot/rss/from:1979/plot/uah/from:1979/trend/plot/rss/from:1979/trend
  Och väsentligt är att det inte är del i en kontinuerlig trend, i meningen att det fram till 70-talet var en negativ trend samt att de senaste 8-9 åren har en negativ trend. Från januari 2001 denna:
  http://www.woodfortrees.org/graph/uah/from:2001/plot/rss/from:2001/plot/uah/from:2001/trend/plot/rss/from:2001/trend
  Temperaturen gjorde ett ryck uppåt på 90-talet, men det måste i häg grad förklaras med att frekvens låga moln den perioden minskade kraftigt, hela 5 procent. En studie:
  http://solar.njit.edu/preprints/palle1266.pdf
  Kan inte tänka mig att någon kan förneka detta och effekten av det.
  (Jo förresten, AGW:are kan väl förneka ungefär vad som helst. Att hockeyklubban är en fuskverk mm.)

 42. Patrik. Jag är förresten, helt apropå, inte den ”Magnus” du just besvarade.

 43. ThomasJ

  Bäste Åke R (#39): Klippt och kopierat – texten alltså, är ett [dåligt?] sätt att ge ref. [copy/paste]
  Kan inte alltid utvärdera i vad mån mina strävanden/mål uppfylls, påtänks, funderas över, men viss påverkan har de [lokalt], bl.a. ”tänka efter – före”. Det tar emellertid tid, alltför lång tid.
   
  F.ö. ska där in en punkt till: ”Bra politik är så lite politik som möjligt.” 🙂
   
   
  Mvh/TJ

 44. Per

  Påminner mig en gammal Kalle Anka serie där Kalle..  äsch här kommer det från Wikipedia.
  ”Det börjar med att Kalle jobbar som vakt på ett museum. En dag hittar han i ett gammalt vikingaskepp på museet en karta som visar var vikingen Olaf Blå gömt en gyllene hjälm. Det visar sig att den som hittar den gyllene hjälmen därmed bevisar att han är ättling till Olaf och blir ägare av hela Nordamerika, en makt så stor att den kan fresta även den hederligaste anka. Azur Blå, som var den som först letade efter kartan, kan med hjälp av en advokat få tag på kartan och ger sig sedan ut på jakt efter hjälmen. Kalle och intendenten på museet ger sig också ut för att försöka hitta den först och slänga den i havet. Kalle och Knattarna hittar hjälmen först men Azur kan ta den. Sedan byter hjälmen ägare från Azur, till intendenten, till Kalle och slutligen till advokaten som alla själva vill bli herre över Nordamerika. Till sist går i alla fall hjälmen till havets botten och kampen om kontinenten är över.”
  Det intressant är när Kalle kommer på hur han skall kontrollera alla sina tillgångar.
  http://scoop.diamondgalleries.com/public/image-browser.asp?ai=74803&whichpage=5&whichimage=179081
  Lysande säger advokat Lage Vrängare.  1 öre per andetag, 2 öre för en suck och 5 öre för en gäspning.
  Det som var en absurt och  roligt på 1950 talet kanske kommer att vara framtiden ( om David Jonstad får bestämma).

 45. Patrik

  Magnus A>> Ja, trenden varierar beroende på vilken mätserie man använder.
  Den jag använde är det snitt som man kan få fram på woodfortrees.com. Alltså ett genomsnitt av alla de mätserier som finns där.
  Men visst, du har helt rätt i det du skriver för övrigt. 🙂
  Trenden för ~100 år är ju bara +0,07 C, vilket skulle ge ytterligare +0,7 om 100 år och vilket knappast skulle märkas ens i den känsligaste av vinodlingar gissar jag. 😉

 46. Åke Rullgård

  Idag, den 5 okt, rapporteras i P1 att någon konstnär har fotograferat flera hundra nakna personer i en vinodling i Frankrike i ett försök att väcka politikerna till att ta krafttag mot klimatförändringarna så att de franska vinodlingarna inte ska hotas. Vad ska man säga…?

 47. Åke, Peter Stilbs (tror jag det var) länkade en video om detta redan i helgen (under Klimatforum pt 2)
  Jag såg dessutom i SvD idag att flertalar porominenta (främst amerikanska) forskare hade skrivit till Nobelstiftelsen där de försölog att man irättar två nya pris. Bla skulle där ingå … ta-damm … :
  Klimatförändringar och Biologisk mångfald!
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3604299.svd