Mumbo jumbo från Länsstyrelsen

En gång i tiden fanns det militär-industriella komplexet. Numera har vi det klimat-miljö-politiska komplexet. Miljarder kronor slösas bort av politiker för att bevisa att klimatet kommer att förändras pga av våra växthusgasutskäpp. MSM med DN i spetsen blir överlyckliga när Länsstyrelsen publicerar en rapport där Stockholms län hotas. 

rapport 2011 28 1

Låt oss titta på denna rapport som kommer att styra Stockholms framtid. Initiativet kommer från Regeringen som givit Länsstyrelsen uppdraget. Länsstyrelsen har sedan formulerat uppdraget, se här. Fyra manmånader har anslagits till utredningen. Anmärkningsvärt lite kan man tycka med tanke på de enorma ekonomiska konsekvenser rapporten kan få. Författare till rapporten är Lovisa Lagerblad och Emma Östlund. Lovisa Lagerblad har en bakgrund inom Uppsala Universitet och geovetenskap och skrev sin uppsats 2010. Ung och nyanställd hos Länsstyrelsen får jag förmoda.

Länsstyrelsens rapport då. I stort bygger den på SMHI:s rapport 2010-78 som SMHI skrivit på uppdrag av Statens geotekniska institut. Rapporten heter Regional klimatsammanställning – Stockholms län. Länsstyrelsen har i sin tur givit Statens geotekniska institut detta uppdrag.

Låt oss koncentrera oss på en sak – havets nivå. Citat SMHI:s rapport

För bedömningen av framtidens havsnivåer har i första hand en sammanställning från olika internationella källor utnyttjats. Även här råder stor osäkerhet, men det tycks som om det för närvarande är rimligt att anta att världshaven som högst stiger upp emot en meter från 1990 till slutet av 2100. Detta antagande har använts i denna studie.

Hoppsan – detta går betydligt längre än IPCC:s AR4-rapport från 2007 som angav 18-59 cm höjning till år 2100. Observera också den slarviga formuleringen ”slutet av 2100” ovan. Vad är det för källor som SMHI och Länsstyrelsen använder sig av som motsäger IPCC:s AR4? Jag gräver vidare.

Nyare uppgifter från den internationella forskningen presenteras i Tabell 4-7.

I Tabell 4-7 hittar vi bl.a. att Ministry of Natural Resources and Environment, Vietnam påstår att havet kan höjas 65-100 cm och att Rummukainen och Källen sagt att ”det kan röra sig om en meter under de närmaste 100 åren”.

Men vad är detta för struntprat? Är det detta som Länsstyrelsen och SMHI bygger sina uttalanden på? Var är vetenskapen? Detta är tyckande. Var är forskningen som ministeriet i Vietnam bedrivit? Även Rummukainen, en känd klimathotare från SMHI,  säger 2011 i en rapport från SMHI:

Sammanfattningsvis kvarstår betydande osäkerherheter om hur globala havsnivåhöjninegn blir till år 2100,…de kommer att ge ett bidrag som gör de högre värdena i intervallet 0,18-0,59 meter i AR4 mer tänkbara än de lägre värdena [länk].

Men författarna på Länsstyrelsen tyckte inte detta var tillräckligt alarmistiskt så de valde ett värde om en meter!!!! Och nämner inget om de betydande osäkerheterna. Jag kan hitta peer-reviewed rapporter åt Länsstyrelsen där havsytenivåns höjning blir så låg så det blir en landhöjning netto.

Hela Länsstyrelsens rapport bygger på mumbo jumbo och är helt ovetenskaplig. Även när det gäller regionala temperaturhöjningen på 4-6 grader samt nederbörden är detta ovetenskaplig rappakalja. Det går inte göra  regionala prognoser så långt fram i tiden.

Varför väljer inte Länsstyrelsen som författare någon som kan detta med osäkerheter i prognoser och klimatmodeller? Författarna verkar helt okunniga om detta. SMHI:s regionala scenarier är helt värdelösa. Lyssna på IPCC:s egen överstepräst Kevin Trenberth:

”… there are no (climate) predictions by IPCC at all. And there never have been”. Instead, there are only ”what if” projections of future climate that correspond to certain emissions scenarios.

… the science is not done because we do not have reliable or regional predictions of climate”.

Källa

Länsstyrelsens rapport bygger på grunder som är helt felaktiga. Massor av pengar slösas bort till ingen nytta. Det verkar inte finnas några begränsingar på slöseriet. Men nu gäller det inte pensioner eller vanvården av äldre där pengar saknas. Politikerna har ju beställt detta resultat och det levereras. Klimatbluffen försörjer horder av byråkrater. Men har mycket lite med vetenskap och sanning att göra. Här skulle begreppet voodoo science kunna stämma.

Länsstyrelsen och DN borde skämmas när detta publiceras som någon slags sanning. Handledare har Christina Frost varit – klimatsamordnare på Länsstyrelsen. Rapporten påstår själv att rapporten den granskats av sakkunniga internt på Länsstyrelsen i Stockholms län. Man tar sig för pannan vad offentliga myndigheter kan hålla på med och hur låg vetenskaplig kompetens som finns där. Frågan är om det finns NÅGON som hållit på med rapporten som har relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning? Miljoner och åter miljoner kan sparas om Regeringen snarast stoppar detta slöseri med skattebetalarnas pengar.

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Så här kan det inte få fortsätta!
  Det måste för tusan finnas  många forskare/vetenskapare i Sverige som kan säga ifrån! Och även andra personer med en respekterad ställning. Någon form av manifestation/protest mot  slöseriet med skattemedel måste till. Det är ju bara en klick som driver detta och det med det skandaliserade IPCC i ryggen.  

 2. Thomas

  ”detta går betydligt längre än IPCC:s AR4-rapport från 2007 som angav 18-59 cm höjning till år 2100.”
   
  1. Slutperioden för IPCC är medelvärdet 2090-2099, dvs snarare 2095 är 2100.
  2. Värdet har brasklappen ”Model-based range excluding future rapid dynamical changes in ice flow”
   
  Det är alltså konstruerat för att vara en underskattning, vilket skulle slagits upp stort här som skandal, om nu inte felet gått åt ”rätt” håll.

 3. Ivh

  Ingvar Engelbrecht #1
   
  De forskare i Sverige som har bäst kunskap om klimatförändringarna har nog överlag uppfattningen att IPCC;s huvudscenario snarare är något underskattat än överskattat.
   
  När man gör uppskattningar som skall ligga till grund för framtida byggplaner så bör man ta till rimliga säkerhetsmarginaler åt båda håll.
   
  Den globala temperaturen har blivit varmare under det senaste hundra åren och havsvattennivån har ökat i allt snabbare takt, med några enstaka år då nivån minskat något. Det finns idag inget som tyder på att den utvecklingen skulle vara bruten.

 4. Jan-Erik S.

  Thomas och lvh:
  Vet hut!!!

  Ni har alltid argument som passar Era politiska syften!
  Lyssna på OBEROENDE forskare och fakta istället.
  Behöver egentligen inte behöva ta upp havsnivåhöjningen som exempel men de scenarior som ställts för Sthlm, tycker Ni de är korrekta???

  Det Asien, Nordamerika, Sydamerika, Ryssland, Öststatsländerna mm redan insett som en bluff fortsätter Ni att proklamera.

  Begriper inte att Ni inte tar Ert förnuft till fånga.
  Jobba för välfärden i världen  istället för att föra in en världskommunism.
  Tycker Ni borde skämmas. 

 5. Björn

  Har läst igenom länsstyrelsens rapport. Man tar sig för pannan. Vilket otroligt subjektivt svammel. Normala händelser anförs som orsakat av klimatförändringar. Men märk väl ”klimatförändringarna” är underförstått orsakade av mänskliga utsläpp av CO2. Det är ju detta som klimatmodellerna bygger på.

  Om skador och uppstår i samband med olika väderhändelser, beror det på byggfusk, olämplig placering av byggnader etc. Okunskap och lättja inom stat och kommun, leder till onödiga skador, men att dra fördel av klimathysterin och skylla skadeverkningarna på ”klimatförändringarna”, är en följd av okunskapen. Det är denna okunskap som måste synliggöras. Den får inte döljas med hjälp av osaklig propaganda som länsstyrelsens rapport speglar.
   
   
   

 6. Magnus Olert

  ”Jag kan hitta peer-reviewed rapporter åt Länsstyrelsen där havsytenivåns höjning blir så låg så det blir en landsänkning netto.”
  Du menar landhöjning antar jag?

 7. Magnus Olert #6: Tack! Naturligtvis menade jag det. Korrat

 8. Thomas

  Jan-Erik, ”Ni har alltid argument..”
   
  Jag förstår om du skulle vara gladare om vi inte hade det, men kanske du skulle bemöta argumenten istället för att oja dig?
   
  ”Lyssna på OBEROENDE forskare och fakta istället.”
   
  Den mest oberoende forskaren i branschen jag känner till är Lovelock, är det honom du tycker vi skall lyssna på?
   
  ”Jobba för välfärden i världen  istället för att föra in en världskommunism.”
   
  Suck! Det blir allt större grupp här som börjar dilla om ”världskommunism” när seriösa argument tryter.

 9. Jan-Erik S.

  Thomas #8:
  Problemet med Era argument är att de är så ihåliga.
  Beträffande världskommunism så är det klassisk retorik att förneka den kopplingen och göra narr av motståndarna.
  Du skriver vidare:
  ”Suck! Det blir allt större grupp här som börjar dilla om ”världskommunism” när seriösa argument tryter.”

  Suck sa Bull.
  Finns hur många seriösa argument som helst som motsäger dina virrläror.
  Men som Stalin myntade (?): Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger så upphöjs den till sanning.

 10. Martin

  Lantmäteriet uppger, att landhöjningen efter istiden i Stockholm är 3,86 mm per år. Det gör ca 34 cm till år 2100. Då blir det kanske inte så stor höjning av vattenståndet. 

  Men jordens inre massa bör förflyttas norrut för att fylla ut tomrummet. Det bör väl ge en snabbare jordrotation ungefär som en isprincessa snurrar snabbare, då hon höjer armarna över huvudet. Då blir dagen kortare.
  Har länsstyrelsen räknat på det?

  Rimligen bör den mesta trögflytande massan röra sig till den del av klotet, där mesta isen fanns under istiden, alltså östra Canada. Då flyttar sig ganska säkert jordaxeln stadigvarande från nuvarande rörelsebana. Det måste påverka havsnivåerna. Hur mycket och vart har länsstyrelsen kanske inte heller tänkt igenom .

 11. Christopher E

  #1 & 2;

  Fortfarande lika festligt hur besvikna klimatshotsanhängarna blev över AR4. Från att ha försökt slå i oss skeptiska att IPCC var den yttersta oantastliga sanningen, blev det i besvikelsen över att allt inte blev värre plötsligt OK att som Ivh uttrycker det säga att de som vet bäst vet bättre än IPCC (vi skeptiker blev däremot kölhalade om vi sade något liknande). Definitionen av veta bäst är tydligen att hoppas på så extrema värden möjligt.

  Ivh; finns inget som tyder på att havsnivåhöjningen accelerar så länge man ser på kontinuerliga serier av mätningar. Bara genom att jämföra tidvattenmätare mot satelliradar ser man en punktvis acceleration i samma ögonblick som satellitserien börjar (syns inte i tidvattenserierna). Tycker du inte denna tillfällighet är lite märklig?

  Att inte ta med framtida dynamiska isflöden är alltså att endast underskatta? Om flödet minskar då? Varför går all denna osäkerhet alltid åt ett enda håll hos de som längtar efter katastrof?

 12. Thomas

  Christopher #11, IPCC är en kompromiss och inte perfekt. Ibland har det blivit någon överdrift, ibland någon underdrift. Sådant är oundvikligt när det är verkliga människor bakom. Jag bara påpekar att när det gäller havsytan så vart det en underdrift, och dessutom i SPM, inte undangrävt någonstans mitt inne i rapporten.
   
  Att inte ta med framtida dynamiska isflöden är alltså att endast underskatta? Om flödet minskar då?
   
  Har du någon egen hypotes om hur det skulle kunna ske, för det är då något jag aldrig träffat på? Att samtidigt som jorden blir varmare isen skulle bli mer stabil verkar mycket konstigt.
   
  Och sen din vanliga harang om att folk som ser problem ”längtar efter katastrof”. Ni tycks ha tävling om vem som kan vara mest oseriös.

 13. Rolf

  @Jan-Erik #8
   
  Har drabbats av en syster som är av samma ull, alltid har varit och alltid kommer att vara. (Tror jag). T.ex. När vi diskuterade AGW och jag tog fram lite diagram för att visa henne, avslog hon det hela med ”Det finns så många diagram”, varpå hon inte ens ville titta på data eller uppgifter. Det går helt enkelt inte att diskutera ! Bevis har intet värde, en läcka kallas stöld osv. Allt för att gagna saken. Vi kan aldrig ’omvända en troende’. Det är som med Lybien / Iraq, det måste komma inifrån, i detta fallet från det egna förståndet. Tills så sker kan man bara titta på och småle lite. Det stora problemet är antagligen den indoktrinering som sker i skolorna. Stackars kommande generationer … 

 14. Rolf

  När det gäller havsytan verkar det vara som med termometrarna, den enda data som verkar vara trovärdig kommer från sateliterna …. Data från sateliterna kan fås rena från smutsiga tassar

 15. Staffan D.

  ”Map of Sea Level Trends” från Univ of Colorado:
  http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends
  N om Island, Ö om New York, V om Mexico och S om Alaska sjunker havsytan.  Men visst, Ö om Filippinerna finns en kraftig ökning.

 16. Christopher E

  Thomas #12;

  ”Att samtidigt som jorden blir varmare isen skulle bli mer stabil verkar mycket konstigt”

  Ditt problem är att du redan bestämt dig. Det är ingen som ens säkert vet att jorden är varmare om hundra år.

  Vad gäller att glädjas åt katastrofer är det helt seriöst menat. Jag har sett alldeles för många gånger hur alarmister inte kunnat dölja sin tillfredställelse över nya rekord att slänga i ansiktet på skeptikerna. Du själv i våras när du trodde det skulle bli nytt isminimirekord i Arktis tex. Inte någon oro där. Likaledes ser man ett missnöje där något värde visat sig mindre alarmistiskt, med omedelbara misstänkliggöranden. Man hade ju kunnat tro att det vore positivt för någon som enligt egen utsago oroar sig. ”Ingen skulle skulle bli gladare än jag om klimathotet inte…” är fortfarande etta på hycklartoppen.

 17. Thomas

  Christopher #16 ”Ditt problem är att du redan bestämt dig. Det är ingen som ens säkert vet att jorden är varmare om hundra år.”
   
  Nu är det ju IPCC:s rapport vi talar om och de har bestämt sig för att jorden blir varmare. Då är det väl rimligt att de gör isprognoserna därefter, eller hur?
   
  Vad gäller att glädjas åt katastrofer är det helt seriöst menat.


  Och alla här som talar om socialistiska och kommunistiska konspirationer för att driva samhället i fördärvet, tror du de också innerst inne längtar efter diktatur? Att något är seriöst menat är inte detsamma som att det är seriöst.

 18. Magnus

  1. Mälaren påverkas inte av vare sig havsnivå höjningar (ligger högre än havet) eller landnivåhöjningar (låsen ut ur mälaren följer helt enkelt med upp och vattennivå relativt mälarens ständer är oförändrad). Det ger att större delen av stockholms stränder (västra södermalm, hela kungsholmen västar gamla stan alvik, mälarhöjden, skärholmen) är opåverkade.

  2. Övriga delar som har med stränder med saltvatten kommer netto resa sig ut ur vattnet pga landhöjningen

  3. Vattennivån stiger globalt oavsett om det finns AGW eller inte

  4. Det finns inte AGW.

  LÄGG NED SLÖSANDET MED MINA SKATTEPENGAR!

  För övrigt: skriv under uppropet på sverige4punkt0.wordpress.com. Jag har fått NOG NU. DET ÄR DAGS ATT AGERA.

 19. Christopher E

  Thomas #17;

  ”Och alla här som talar om socialistiska och kommunistiska konspirationer för att driva samhället i fördärvet, tror du de också innerst inne längtar efter diktatur?”

  Nej, det tror jag inte. Det finns fortfarande en naiv och omöjlig förhoppning om att planekonomi och socialistisk toppstyrning till skillnad från alla historiska exempel ska fås att fungera i praktiken. Men där lämnar vi ämnet för mycket.

  Att lockas till undergångskulter är något helt annat. Det finns inbyggt i oss alla, av oklar anledning. Vi lockas av naturkatastrofer med någon slags skräckblandad förtjusning. Klimathotsindustrin lever på denna svaghet.

 20. Magnus

  Mälaren påverkas vare sig av havsnivå höjningar …. eller …..

  Skall det ju stå. 

 21. Magnus 
  sverige4punkt0.wordpress.com
  Vem/vilka står bakom?

 22. Håkan Sjögren

  Thomas # 17 : Du skriver : ”Nu är det ju IPCC:s rapport vi talar om och de har ju bestämt sig för att jorden blir varmare”. Jag tror att jorden, klimatet, solen och galaxen ger högaktningsfullt tusan i vad IPCC skriver. Det gör jag också och ser det  snarare som ett tecken på att jorden kommer att fortsätta sin avkylning. Alltså kan man helt bortse från vad IPCC tycker eller skriver; det är inte alltid man ur vetenskapliga spenabarns och dårars mun man får höra sanningen. Mvh, Håkan.

 23. Thomas

  Christopher #19, är du verkligen så blind som du förefaller när du skriver? De som är oroade över något du inte tror på är egentligen inte oroade, de längtar efter katastrofen. Bara de som oroar sig över samma sak som du gör det på ”äkta” sätt.
   
  Är det några som frossar i katastrofscenarier och martyrskap är det contrarians som ser sig själva som martyrer och glatt frossar i att de blir censurerade och säkert snart blir brända på bål.

 24. Björn

  Thomas [17]; Jag citerar dig: ”Nu är det ju IPCC:s rapport vi talar om och de har bestämt sig för att jorden blir varmare”. Kan man bestämma att jorden skall bli varmare? Det finns ju inget empiriskt underlag för detta, vilket är förutsättningen för ett antagande. Men att bestämma att nu blir utvecklingen så här är väl ovetenskapligt. Folk skall betala en massa klimatskatter utan bevis, men de skall göra det därför att det har några bestämt.

 25. Magnus

  Jag och inga fler. Runt 40 år, tvåbarnsfar. Bor i Sthlm. Aldrig tidigare varit medlem/aktiv i någon politiks organisation.

  Helt enkelt en Svensson som fått NOG! 

 26. Thomas

  Björn #24, om du vill se de empiriska bevisen, varför inte titta i IPCC:s rapport för att se hur de resonerar?

 27. Bim

  Thomas
  IPCC skall ge tusan i att bestämma om jorden blir varm eller inte, det skall jag göra, och hör sen!

 28. Björn

  Thomas [26]; Jag har tittat en hel del i IPCC: s rapporter men det enda man ser är varannan mening med att det är sannolikt och sannolikt. Visa var i skrifterna de avgörande bevisen finns för att vi människor står för den påstådda globala uppvärmningen. Omväxlande perioder med varmt och kallt förekommer av naturliga orsaker, men bara för att datormodellerna har uppfunnits, kan vi väl inte bortse från naturliga orsaker. Koldioxidens påverkan i det hela är inte bevisat och ännu mindre det tillskott som vi människor står för. Det vore ärligt av klimatforskarna att säga, vi vet inte ännu vad som dominerar klimatutvecklingen.
   
   
   
  Att vi i Sverige och Europa skall beskattas för någonting som är obevisat, är en ohållbar utveckling. Vi har många år framför oss som vi kan samla in ett tillräckligt empiriskt underlag, som kan ligga till grund för sunda lösningar om så behövs. Att nu redan besluta sig för förebyggande åtgärder i blindo, tillhör inte högteknologiskt sunt tänkande nationer. De amatörmässiga beslut om klimatanpassning som det smids om i politiskt slutna rum, hör inte till i demokratier. Hela klimatfrågan måste genomlysas föra att den nu osunda utvecklingen skall brytas.
   
   
   

 29. Ingemar Nordin

  IPCC som vederhäftig auktoritet för prognoser om framtida klimat? Och för Länsstyrelsens planläggning för havsnivåhöjning?

  Här är den senaste recension av Donna Laframboises bok:

  http://opinion.financialpost.com/2011/10/21/peter-foster-a-thoroughly-political-body/

  Läs den!

 30. Ivh

  Jan-Erik S #4
   
  När man gör en ram för vad byggnation skall anpassa sig till så måste det finnas säkerhetsmarginaler. Summan av landhöjningen och globala havsnivåhöjningen i Stockholm under de närmaste 100 åren kan bli antingen en lokal sänkning eller en lokal höjning. Då måste byggnationen idag anpassas till bägge scenariona.

 31. hahn

  Lite OT, men jag är en smula besviken på LBt och hans kommentar på UI rörande retoriken på Donnas blogg.

  LBt, du låter plötsligt som vem som helst från UI. Jag trodde något annat. trist!

 32. hahn

  Jag skriver det här eftersom jag garanterat skulle bli censurerad där.

 33. Bim

  Jag tycker man skall sätta skridskor på byggnationen, ifall det blir en ny nedisning, så kan man putta byggnationen söderut om det behövs.

  Skulle det bli en havsytehöjning så kan man ju mura igen undervåningen och ta hissen upp en våning och förse kollektivtrafiken med simfenor.
  En arbetstidsförkortning gör ju också att man kan simma lugnt till jobbet.

  Det är ju i allafall bättre än att måla alla tak vita och skicka en miljard cd-skivor upp i rymden eller att gräva ner koldioxid i marken. Till och med bättre än att montera propellrar uppe på elbilar som laddar batterierna.

 34. Christopher E

  Thomas #23

  Om du kan peka på en enda AGW-troende som reagerar med glädje och lättnad över att vi tvärtemot alla prognoser inte haft någon uppvärmning på över ett årtionde, så är du välkommen.

  Jag ser bara ilska och protester, följt av ”vänta ni bara, värmen kommer”. Det är lätt att dra sina slutsatser av det.

  Jag tackar också för komplimangen att bli jämförd med Warren Buffett 😉
  http://en.wikipedia.org/wiki/Contrarian_investing

 35. Thomas

  Christopher, om jag trodde att det var ett permanent stopp i uppvärmningen skulle jag vara glad. Nu är det dock så att överlagrat på den gradvisa uppvärmningen så har vi mer eller mindre slumpvisa variationer och just nu har vi haft en sådan som bromsat uppvärmningen. Allt talar för att den tyvärr kommer sätta fart igen.
   
  Vad sådana här perioder däremot åstadkommer är att bromsa upp arbetet med att göra något åt utsläppen då folk med kort minne tycker att ”nu har det ju inte blivit varmare på flera år så det var nog inget att oroa sig över”. Jag ser i detta inget att glädja mig över.

 36. Ingemar Nordin

  Bravo Bim #33,

  Jag tycker man skall sätta skridskor på byggnationen, ifall det blir en ny nedisning, så kan man putta byggnationen söderut om det behövs.

  Jag ser att din innovativa förmåga fortfarande är intakt :-). Tillsammans skall vi nog klara av alla klimatkatastrofer!. Din uppfinning är i klass med, ja kanske t.o.m. överlägsen, det här med att gräva ned CO2 i marken. Kanske kan du få lite stöd för att utveckla idén av några av våra fiiiina forskningsråd, typ FORMAS eller Innova.

  Jag ser dock att även det senaste i raden av försöket att gräva ned CO2 i marken har övergetts av den brittiska regeringen

  http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-15371258 

  Ett klart svek mot oss klimatinnovatörer! Att låta sådana saker som kostnader få komma i vägen för våra fantastiska uppfinningar tycker jag är lite småaktigt. Eller hur? 🙂

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/10/26/andningsmask-som-raddar-varlden/

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/10/31/torrbollar-fixar-planeten/

 37. Ingemar Nordin

  Thomas #35,

  Nu är det dock så att överlagrat på den gradvisa uppvärmningen så har vi mer eller mindre slumpvisa variationer och just nu har vi haft en sådan som bromsat uppvärmningen. Allt talar för att den tyvärr kommer sätta fart igen.

  Tänk, det tror jag också. Hela 0,7 grader under detta århundrade. Hur jag kommit fram till det? Enkelt. Det sker en 0,5 gradig uppvärmning sedan den lilla istiden. Ovanpå det så har jag generöst räknat men 0,2 grader pga CO2. Det verkar väl rimligt, eller hur Thomas?

  Alla IPCCs katastrofscenarios bygger ju på fantasifulla feedbacks som hittills inte har så mycket som en gnutta vetenskapligt fog för sig. All empiri pekar åt motsatt håll. Kanske dags att ge upp nu Thomas – om du vill hålla dig inom vad som är vetenskapligt anständigt, menar jag.

 38. Thomas

  Ingemar #37, du som är så övertygad om att just du vet vad vetenskapen har att säga och att alla de artiklar som ligger till grund för IPCC:s rapport har fel borde verkligen skriva ihop detta i en vetenskaplig artikel så att forskarsamhället får veta och inte bara de som läser den här bloggen.
   
  Du spekulerar t ex i att det skulle finnas en naturlig uppvärmning på 0,5 grader senaste århundradet. Hur vet du det? Du påstår att det inte finns något stöd för feedbacks när det ju egentligen bara handlar om att du blundar för det stöd som finns osv.

 39. Ingemar #29
  Den recensionen var riktigt knivskarp!

 40. Ingemar Nordin #36

  Är din närvaro på den här bloggen en hobby för att bar bli populär utanför Linköping, eller har du ambitioner att bli eftersökt som klimatskeptiskt kunnig föreläsare?

  Ingen helt tokig idé i så fall. Jag har hört att du kan ge avtryck i dina förläsningar. Lite som en kuf har jag hört. Men inte på något negativt sätt – lite mer som Lord Monckton…

 41. Jag har inte läst Donnas bok än men jag skall göra det.
  Peter Fosters recension i Financial Post som Ingemar länkade till gav definitivt mersmak. Hur några människor fortfarande kan ha ett förtroende kvar för den ”vetenskap” som IPCC producerar är en fullständig gåta.  Det är politik, politik och politik där ”Klimatförändringar” och skrämselpropaganda används för att:
  ?

 42. Magnus
  Om du har förväntningar om att få med människor på ett upprop så funkar det inte att vara anonym.
  Förutom att de som står bakom måste visa vilka de är och vilka motiv de har måste man avkräva de som skriver på att de visar vilka de är.
  Annars blir det bara ett slag i luften.
  Men lägg gärna ned lite mer jobb på uppropet. Du har en bra början tycker jag

 43. Ingemar Nordin

  Uffeb #40,

  Kallar inte unga människor alla oss som är över 35 för ”kufar”? 🙂

 44. Ingemar Nordin

  Thomas #38

  Ingemar #37, du … borde verkligen skriva ihop detta i en vetenskaplig artikel så att forskarsamhället får veta och inte bara de som läser den här bloggen.

  Säger du det Thomas? Inte visste jag att du var en sådan beundrare av min klimatvetenskapliga kompetens? 🙂

 45. Gunbo

  Ingemar Nordin (m fl),

  ”Det sker en 0,5 gradig uppvärmning sedan den lilla istiden.”

  Jag har flera gånger tagit upp den här frågan på TCS utan att få något svar.

  Finns det en ”normal” global temperatur som jorden automatiskt återvänder till efter en nedgång? Den globala temperaturen var som högst under Holocen optimum och har sedan dess sakta men säkert sjunkit. LIA anses bero på ett långvarigt solfläcksminimum plus ett antal vulkanutbrott. När Maunder minimum var över och solfläckarna återkom och dessutom vulkanaktiviteten dalade (efter 1715) blev det mycket riktigt varmare. De fyskaliska orsakerna till LIA var borta. Vad säger att den tilltagande kylan under 1800-talet inte skulle ha fortsatt in på 1900-talet. Varför började temperaturen stiga då? För att jorden återgick till sin ”normala” temperatur? Och vilken är jordens normala temperatur?

  Finns det någon som har ett svar? 

 46. Ingemar Nordin #43

  Må så vara. Och dom menar inte alltid är det är negativt.
  Det var jag som drog parallellen med Monckton utifrån min lite mognare och personliga definition på kufar.

 47. Christopher E

  #45;

  Det finns ingen normal temperatur på jorden (det skulle vara spannet sådär 5° under dagens till bortåt 15-20° över dagens i så fall…)

  Vi kan naturligtvis inte veta hur länge den naturliga uppvärmningen kommer att hålla på denna gång. Mekanismerna bakom dessa svängningar är inte klarlagda. Vad man kan göra för att gissa lite är att titta bakåt på tidigare cykellängd och amplituder. Gör man det ser man en varm medeltid och en ännu varmare romansk värmetid innan det. I det sammanhanget ser det ut som att nuvarande uppvärmning är naturlig och tänker fortsätta ett bra tag till. Vi kan inte veta säkert såklart, men å andra sidan har AGW-sidan inget försvar för att anta att den naturliga uppvärmningen tog slut på mitten av 1900-talet heller.

 48. Ingemar Nordin

  McIntyre noterar en intressant sak i BEST-projektet, nämligen att de gör en annan uppskattning än HadCRU. 1800-talet blir mycket kallare – kallare ”än vad vi tidigare trott”.

  http://climateaudit.org/2011/10/22/first-thoughts-on-best/

  1810 blir hela 2 grader kallare än idag! (Hmmm… jag kanske måste justera upp min prognos något då, Thomas, fån 0,7 grader till 1 grad?)

 49. Gunbo #45

  ”Vad säger att den tilltagande kylan under 1800-talet inte skulle ha fortsatt in på 1900-talet. Varför började temperaturen stiga då? För att jorden återgick till sin ”normala” temperatur? Och vilken är jordens normala temperatur?”
  Bra fundering tycker jag.
  Kan det ha berott på hittills okända naturliga orsaker, eller på grund av förändringar i atmosfären?

   

 50. Bim

  Ingemar Nordin #36

  Ett klart svek mot oss klimatinnovatörer! Att låta sådana saker som kostnader få komma i vägen för våra fantastiska uppfinningar tycker jag är lite småaktigt. Eller hur?

  Verkligen!
  Och vi måste hålla ihop
   Inga kostnader skulle kunna stå ivägen för våra innovationer efter som de är både effektiva och billiga, vilket är grunden för en affärsmässig innovation.

  Genom Photoshop har jag försett både Rockis och Al Gore med andningsmask. Inte tycker jag att de skämmer deras utseende. De ser bara en aning snällare ut. 😀

 51. Bim

  Och Thomas.
  Jag varnar dig. Är du elak mot Ingemar så sätter jag på dig en mask också. Man ser inte bara snällare ut, man blir det också.

 52. Gösta Knutsson fick aldrig uppleva Photoshop.
  Men han kunde beskriva hur de korkade kompisarna fungerade ändå…

 53. Gunbo

  Christoper #47,

  ”Gör man det ser man en varm medeltid och en ännu varmare romansk värmetid innan det. I det sammanhanget ser det ut som att nuvarande uppvärmning är naturlig och tänker fortsätta ett bra tag till. !det sammanhanget ser det ut som att nuvarande uppvärmning är naturlig och tänker fortsätta ett bra tag.”

  Jo visst, men nu gällde frågan om vi kommer ut ur LIA som om det är naturligt att temperaturen återgår till ”den normala”. Vilken fysikalisk mekanism är orsaken till detta? Om man tittar på tidigare interglacialer har temperatuoptimum varat betydligt kortare tid än vår egen. Allt tyder på att vi borde vara på väg nedåt mot en ny istid och inte ett nytt Holocene optimum.

 54. Gunbo

  Uffeb #49,
  ”Kan det ha berott på hittills okända naturliga orsaker, eller på grund av förändringar i atmosfären?”

  Ja du, om vi det visste!
   

 55. Thomas #35

  Det är med fascination jag läser dina inlägg, Thomas: Kyla och ouppfyllda IPCC-profetior ”bromsar upp arbetet med att göra något åt utsläppen”, säger du. Herregud, det verkar som om det är DET (alltså stoppa ”utsläppen”) som är det viktigaste när man läser vad du skriver. Men en fråga; om temperaturen håller sig konstant eller sjunker framöver, tycker du fortfarande att vi måste ”göra något åt utsläppen” av Co2?  

 56. Hans

  Hans ska det givetvis vara som avsändare… =)

 57. Jörgen Overgaard

  Inte ett ord om solen, ser jag. Återgång till jordens normala temp? Vilken normala? Den vi hade för 15000 år sen, eller den vi hade för 1000 år sen eller den i slutet av 1600 talet AD eller på 1930 talet  eller början av 1970talet?? Sprid lite mer kunskap om solens aktivitet och dess påverkan på den ”normala temperaturen”. Tack . JO.

 58. Slabadang

  Jörgen!

  Det är ett understatement och allt mer pekar mot det som borde varit första naturliga sak att undersöka som orsak till klimatförändringar …solen och molnen. Nu är det enkla sanna svaren på väg ikapp de komplicerade lögnerna om klimatförändringarna.

 59. Gunbo # 53

  Tidsperspektivet Gunbo.

  Du pratar om förändringar som tar 10 000-tals år, och som beror bl a på Jordens bana runt solen osv. Milancovics cykler. Men det visste du förstås. Nu har vi haft en uppvärmning som (min gissning) snart är slut för denna gång. Trenden är ju tydlig. Sakta fallande ner mot en ny istid.
  Det var varmare på bronsåldern än vad det var vid den Romerska värmeperioden, som i sin tur var varmare än den medeltida värmeperioden, vars värme vi MÖJLIGEN tangerar nu…….

  Med ca 1000 års intervaller kommer ett värmemaximum, vilken vi som lever nu har turen att få uppleva. Betydligt behagligare än att leva under mellanperioderna, som sett högkulturer gå under, stora folkvandringar, missväxt och umbäranden för mänskligheten.

 60. Ulf L

  Gunbo #53
  ”Allt tyder på” är rätt starka ord för en företeelse som vi i realiteten har rätt dimmigt grepp om, där osäkerheterna i utsagorna är mycket stora. Den utsagan går också stick i stäv med den mycket berättiga frågan som du ställer i 45. För är det så att du vet vilken temperatur det skulle varit utan CO2 i luften?

 61. Thomas

  Christopher #47 ”Det finns ingen normal temperatur på jorden (det skulle vara spannet sådär 5° under dagens till bortåt 15-20° över dagens i så fall…)”
   
  Och ändå förväntas vi tro på negativa temperaturåterkopplingar som gör att just CO2 inte kan påverka temperaturen nämnvärt…

 62. Christopher E

  Thomas #60

  Och ändå förväntas vi tro att medeltemperaturen 1860 är den normala vi skulle om inte människor funnits… 🙂

 63. Christopher E

  ”vi skulle haft”…

 64. Thomas

  Christopher #61, nej vem vet det kanske skulle varit ännu kallare idag så att känsligheten för CO2 är mycket större än vi tror, för det var väl så du tänkte dig?

 65. Christopher E

  Gunbo #53

  Jag förstår din fråga, men att vi är på väg mot en ny nedisning från optimum står inte i motsats till att det går upp och ned på vägen dit. Du kan se denna grova kurva tex som illustration:

  http://friendsofscience.org/assets/documents/FOS%20Essay/HoloceneOptimumTemperature.jpg

  Vad gäller längden på innevarande interglacial är det en ganska allmän åsikt att den är längre än den föregående, kanske 10000-15000 år till, men jag har sett längre skattningar också.

  Den cykel som gör det så troligt att vi helt enkelt befinner oss i den moderna värmeperioden är mycket tydlig. Följande studie brukar jag länka. Det är gruspartiklar på Nordatlantens botten som visar isavancemang. Tänk på att temperaturen är omvänd (MWP är alltså en dal i kurvan):

  http://www.warwickhughes.com/geol/img_LG48.htm

  Att den röda linjen, produktion av C14 beroende på strålning från rymden, korrelerar till 98% med klimatet är förresten en fin vink till dem som fnyser åt att solen påverkar klimatsvängningar (tips: solstrålningens direkta energivariation är för liten för att förklara klimatet, måste finnas en återkoppling). Och nej, en nedgång i solaktivitet som de senaste åren är inte relevant i denna skala. På slutet av 1990-talet var solen mest aktiv på 1000 år.

  Att denna tydliga svängning synlig i 12000 år nu plötsligt skulle brutits och IPCC därför bestämt att några ppm CO2 nu istället tagit över uppvärmningen känns inte speciellt troligt… (dvs CO2 kan visst bidra, men överskattas därför att den naturliga komponenten underskattas).

 66. Christopher E

  Thomas #63

  Mitt svar till Gunbo ovan visar rätt tydligt vad jag tror vi skulle haft utan utsläpp…

 67. Rolf

  @Thomas OCH Ingemar Nordin
   
  Ni har fel båda två !!  Ta fram ett diagram över temperaturen de sista 11.000 åren. Påstå sedan att jorden är i en uppvärmningsfas och jag vill påstå att Ni är blinda. 
   
  Ta fram ett diagram över de senaste 6 millioner åren, (det finns), och påstå samma sak ? Knappast trovärdigt.
   
  Jorden befinner sig i avkylning, har gjort och kommer att göra om nu inte temperaturen stiger rejält. (Vilket är bara bra jämfört med alternativet). Om vi kan hjälpa till med lite CO2 vore det bara bra, tyvärr verkar det som om det inte fungerar så.

 68. Thomas

  Christopher #66, din första kurva är en ren gissning och även om man tar den på allvar är värme- och köldperioderna så oregelbundna att det är omöjligt att använda den för någon sorts prognoser. Din andra figur beskriver islossning i Nordatlanten, vilket inte riktigt är samma sak som global temperatur.

 69. Christopher E

  Thomas #68

  Lustigt, i alla andra fall som gäller isläget och glaciärer i Arktis i nutid är du mycket snabb att dra slutsatser om global klimatförändring. Men detta historiska perspektiv passade tydligen inte.

  Låter det troligt att solens variation bara påverkar islossning i Arktis, tycker du?

  Nu är det dock så att dessa cykler är noterade på många platser runt jordklotet (vilket du nog egentligen vet men valde att inte låtsas om) så vad jag skrev ovan i #65 står fast.

 70. Thomas

  Chrisopther #69, här har du en studie som visar på hur solvariationer inte behöver vara globala:
  http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/shindell_06/
  En annan teori om att variationer i solens UV-strålning ändrar på jetströmmarnas banor ger också oproportionerligt stort genomslag i Nordatlanten.
   
  Här en studie du säkert har något elakt att säga om:
  http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24890&news_item=5714
   

 71. Christopher E

  Thomas #70
  Jag är aldrig elak, det lämnar jag till andra.

  Bara konstaterar att det finns gott om proxies som visar att tex LIA som ingår i cykeln i högsta grad var global. Sedan ligger det förstås i författarnas Manns och Schmidts intresse att bli av med denna cykel (det där låter som ett påhopp, men de är ju redan ganska brända, så lite misstänksamhet är förlåtligt). Men hur som helst, deras förutsättning är tydligen att solaktivititeten inte kan förklara en global LIA (därför att de inte räknar med någon återkoppling utan bara med direkt energi) och de löser det genom att skapa en modell som förstärker effekten just i Europa. Så vi är igen inne på den gamla vanliga debatten om kosmisk strålning (eller liknande) och tillförlitligheten hos klimatmodeller.

  Om Svantes studie blir epokgörande återstår att se. Den länkades i annan tråd här nyligen. Har han rätt i att naturliga klimatcykler är växelvisa starkast nord/syd så stämmer det ju bra med att den nuvarande till övervägande delen naturliga uppvärmningen missar Antarktis. Fast jag är skeptisk till dessa metastudier.

 72. svempa

  Thomas! Fortsätt med Materazzi-taktiken. Den är lika roande som alltid.
    

 73. Magnus

  Ingvar #42
  Är inte riktigt redo för det. Men skulle tillräckligt många skriva på skulle det göra skillnad. Tack för din kommentar.  

 74. Magnus #73
  Jo jag förstår. Att dra igång nåt i den där stilen som kan bli nåt att räkna med är krävande.