Min replik på SvD Brännpunkt idag – vindkraften

Markbygden

Pia Pehrsson vid Foyens advokatfirma orerar på SvD Brännpunkt den 10/5 om att man måste ta bort kommunernas vetorätt när det gäller etablering av storskalig vindkraft. Allt i syfte att snabba upp industrialiseringen av vårt kulturlandskap. Artikeln är naturligtvis ett sätt för Foyens advokatfirma att framstå som progressiva i vindkraftsindustrins ögon och på det sättet dra till sig fler kunder.

Jag har på dagens SvD Brännpunkt i all fall fått en replik publicerad. Vindkraftsindustrins månglare och lakejer måste hållas efter. Politikerna måste förstå att vi håller på att sälja ut vår landsbygd till högstbjudande utländska vindkrafts-, kraft- och finansbolag. Vi betalar subventionerna som går till vindkraftsindustrin och dess jurister och konsulter. Det vi får är dyrare el och en industrialiserad landsbygd med snurr och blink dygnet runt som på ett tivoli.

Vindkraftsbolagen planerar att med stöd av politiker, konsulter och jurister placera vindkraftsparker i tysta områden, naturskyddsområden och områden med skyddad urskog. Kommunernas vetorätt är viktig och till för att skydda den lilla människan från just storbolag och juristfirmor som Foyen. Demokratin skall utvecklas – inte avvecklas.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Dan

  Ett ord: Bravo!

 2. Läste den i morse. Kort, koncis och sitter som en smäck i halsen på vkr-kramarna!
  Jag tror att det var med stor vånda som Svenskan tog in den.

 3. Christopher E

  Bra skrivet, Jonny!
   
  Många vet fortfarande inte vad som nu håller på att hända när vindkraft när tillåts föröda våra natur- och kulturlandskap.

 4. L

  Alla politiker som vill bygga ut subventionerad vindkraft, borde bära en blinkande röd varningslampa på huvudet fram till valet.

 5. L
  Eftersom detta är en fråga där hela sjuklövern är överens med undantag för en handfull riksdagsmän kommer det bli ett j***a blinkande fram till valet. Här måste till effektiv gerillakrigföring.

 6. L

  Men visst vore det effektfullt med röda lampor i partiledardebatterna? 😉

 7. Jonny,
  Den var bra. Du hade den även i Västervikstidningen härom dagen. Här (Västervik) står politiken inför stora utmaningar vad gäller vindkraften nämligen dilemmat huruvida vi skall förstöra vår relativt orörda skärgård eller inte.
   
  För mig är inte frågan särskilt svår men för de som är satta att fatta  (och fatta *S*) beslutet är det svårt.

 8. L

  För övrigt borde  politiker som tycker CO2 är en förorening bära gasmask.

 9. har funderat en del kring jämförelsen med nya höghus i stockholms innerstad och protesterna kring olika ”torns” utseende ,skönhetsråd och siktpunkter ….
  om man ex tittar på ” snurrorna ” i kulturlandskapet mellan rökstenen och omberg …15 höghus ..? eller utanför laholm ?

 10. På sätt och viss är detta med väderkvarnarna ett utmärkt projekt att ge sig på!  Det är inte bara alla nackdelarna med själva kvarnarna,  det är även det fruktansvärt odemokratiska  att tvinga kommunernas innevånare!!
  Gerillakrig mot regeringen!! Skriv till riksdagsledamöterna
   

 11. Gunnar E

  ”10”
  Om jag förstått rätt gäller det att få bort subventionerna så löser sig problemet rätt snart.

 12. Ulrik

  Totte Wallin#9

  Dessutom ligger fågelsjön Tåkern där och omgiven av dessa propellrar. Jag har inte hört någon klagan från ornitologer. Varför? Är det bara vi som vill njuta av vacker natur som blir förbannade?

 13. #9
  Det redan står redan några snurror mellan Rök och Omberg och det är dj****igt störande i ett av sveriges vackraste naturområden.
  Planerar dom fler?

 14. Micke Johnsson

  Mitt i prick Jonny! Ni läste väl länken, på hennes CV vad hon gör på advokatfirman(The Firm). Jag säger bara utsläppsrätter…Hallelulia

 15. Micke Johnsson

  Annars har ni en chans till…
  http://www.foyen.se/?id=2420&contact=3401

 16. Tvångsåtkomst av mark är hon också duktig på vilket kan vara passande när den industriella vindkraften skall byggas ut.

 17. fogge

  Undrar hur många vindkraftverk lilla Pia har i SIN närmaste omgivning…

 18. Bert

  Kritiken mot vindkraft kan delas in i åtminstone 3 delar. Miljö, ekonomi och teknik.
  Ekonomi: 1 satsad krona på energieffektivisering ger mer än 18 gånger pengarna  än om de satsas på vindkraft.

 19. Jag såg precis den här artikeln som också är intressant:
  http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2009/04/08/wind-power-is-a-complete-disaster.aspx
  Kan det verkligen vara möjligt att vindkraft är så ohyggligt dåligt? Lite kritiska måste vi väl ändå vara…

 20. ces

  Borde inte detta gälla även vindkraft?
  Torbjörn och Sylvia på Värmdö får flagga högst fem gånger i månaden, med hot om 20000 kronors vite. Grannen klagade både på ljud (”från lätt irriterande till närmast olidliga”) och ljus (”stressande rör-liga artificiella skuggformationer”). Länsstyrelsen bedömde att de dansande skuggorna omfattades av miljöbalkens 9 kap 3§, om olägenhet för människors hälsa. Och miljödomstolen krävde surrad flagglina.

 21. Gunnar E

  #20#
  Självklart. Om det vunnit laga kraft är det prejudicerande.
  Jag skulle   vilja se ngn driva ett mål efter den linjen.

 22. Bert

  NiklasE#19#
  Exemplet jag angav beror mest på att potentialen att energieffektivisera är så väldigt stor. Man kan lätt spara in den elproduktion som ett vindkraftverk (ibland) ger  med effektiva fläktar, pumpar i industrin. Jag var med om att sänka effektuttaget med 82 % enbart genom att räkna rätt.

 23. Jag tycker att vindkraft är bra och fastighetsägare borde få uppföra nästan vilka byggnader de vill var de vill, om politiker ogillar det får de vinna skattebetalarnas förtroende att köpa marken till marknadspris.
  Däremot ska självklart inte energisystem som saknar potential att priskonkurrera, få några som helst stöd.
  Framtiden kommer jaga alla politiker bakom gröna certifikat etableringsstöd, beskattning och förbud på alternativ.
  Det som kallas restvärme, släpps ut då den annars skulle beskattas och de avsevärt dyrare anläggningarna för värmeproduktion, stöds med monopol, certifikat och etableringsstöd.
  Sverige kunde underlätta regelverket för småskalig vattenkraft, det skulle inte kosta någon ting, men ge avsevärt mer elkraft än alla vindkraftverk och dessutom även då det inte blåser.
   
  Det finns dessutom en stark anledning att förbjuda vindkraftverk som slaktar fåglar såsom ex. havsörn.
  Utan specialregler och subventioner skulle vi få en långsam utbyggnad, kanske i första hand av vindkraftverk upp till 25kW och som roterar i det horisontella planet, de verken har inte som dagens, upp till 200kmh i rotorspetshastighet.
  Jag läste om batteriforskning i går kväll och kanske vi får batterier som kan lagra elkraft oerhört billigt snart(5år)?
  Så läste jag om nya metoder att katalysera vätgas ut vatten.
  Bägge de teknikerna kan skapa en massiv utbyggnad av småskalig vindkraft, på marknadsvillkor (såklart beroende på skatter och politiska beslut som inte tillåter att det byggs de billigaste storskaliga energisystemen)..
  När jag tänker efter så har aldrig vindkraft någon chans…
  Att vi betalar så mycket för elkraft och drivmedel är ju politiska beslut som satt marknadskrafterna ur spel.
   
  Om elkraft och drivmedel alltid ansetts vara lika viktigt för medborgarna som kultur och idrottshallar, skulle vi idag betala 5:-/l resp 30öre/kwh (inkl nätavgifter), nej fel billigare, de priserna skulle vi nått utan subventioner…Kultur sponsras (i vart fall den som inte lockar tillräckligt med publik…(den som är ”bra” gillas inte av medborgarna…. 😉 )
   
  En fråga till alla politiker:
  Är kultur viktigare än elkraft och drivmedel?
   
  Personligen anser jag att den osubventionerade kulturen är väl så viktig.
  Den subventionerade kulturen utarmar samhället.
   
  Alla som brinner för något klarar 2 heltidsarbeten, så det går utmärkt att syssla med kultur.
  Se alla lysande amatörer inom alla områden.
  Jag brukar förundras över hur ofta ganska unga klarar av att bygga mycket avancerade fordon på sin fritid, samtidigt som de jobbar ihop till kostnaden med ett vanligt arbete.
   
  Subventionerade kulturarbetare är bortskämda, kanske därför de skapar så usel konst?
   
  Jag tycker att vi ska ställa alla subventionerade och beskattade verksamheter mot varandra, så får politiker försöka försvara dagens resursomfördelning.

 24. Mats Jangdal

  Helt enig med Gunnar L.
  Jag som tycker vindkraftverk är vackra samt har en intressant potential just i kombination med vätgas eller batterier. Men knappast för direktel.
  Har alltid förundrats över att gamla vindmöllor anses pitoreskt, vackert och bevarandevärt, men vkv fult och hemskt. Tror det har med politisk hemvist att göra.
   
  Alla som betalar själva borde få bygga precis vad de vill på sin egen mark! Ingen borde ha rätt/möjlighet att tvinga till sig rätten att bygga på andras mark. I synnerhet inte med skattepengar.

 25. Mats J

  Jag tror nog att gamla vundmöllor är/anses pitoreska eftersom de påminner om en svinnen tid, eftersom de passar bra in i landskapet (så som vi minns det, eller har sett i avbildningar) och ffa för att de var helt rationella tekniklösningar på den tiden.

  I övrigt håller jag med dig, men problemet är just dessa två ’betala själv’ och ’på egen mark’ (samt då på säkert avstånd från andra närliggande verksamheter, boenden mm)

  Men problemet är ju lite detsamma där: Kommuner och regering anser att skattepengar och mark är ’gemensamma’ resurser de får leka med i kraft av att de ’representerar’ folket …

 26. NicklasE #19
  Läste artikeln. Tror inte att de ljuger med sifforna. Det är nog faktiskt så där illa!
  Huga!
   

 27. ThomasJ

  Bra skrivet, Jonny!
  Vi hade idag sammanträde i ’SBN’ [samhällsbyggnadsnämnden] vid vilket en [eg. två] punkt[er] handlade om etablering av VKV. I den ’enklaste’ blev det avslag. I den andra – där undertecknad begärde [delikatess-] jäv (och ej deltog i beslutet), var frågan huruvida ’man’ [dvs. kommunen] ska [kunna] upphäva detaljplanen för ett idag [ i planen]  varande fritidsområde, och detta, enligt underlagen från konsultfirman [Triventus – pass upp!]  ”… för att underlätta etableringen av vindkraftverk…” .
  I första ’rundan’ angav planavdelningen hela den udde där 2x 2MW-verk avses byggas. Men, si & så, där fanns/finns ju en samfällighet från anno dazumal [rättare sagt 1874!], som ’plan’ ej ’kände till’…
  Ergo, vad gör ’plan’? Jo de drar upp en ny gräns för området som alltså ska härbärgera dessa monster, undvikande den gamla samfällighetens fastighet. Nu blir det intressant, då den i svensk lagtext, som vanligt!, luddigt/obefintligt definierade begreppet ’sakägare’ kommer till tals. Aha, säger ’plan’; vi ’bedömer’ sakägare enligt nuvarande ’PBL’ och tar detta som ett ’delbeslut’, ergo är direkt angränsande fastigheter [godtyckligt enl. plan] EJ sakägare, men kan så bli när den s.k. tillståndsprocessen tar vid. Detta är helt enkelt fördjävligt! [ursäkta!] Det är som vore jag dömd till döden via hängning, men ’vi/nån’ måste fatta ett beslut om att köpa in ett rep, i vilkens beslutsprocess jag är utesluten(ej sakägare) … God grief!!
  Där finns – hos mig – mer än förton grava anledningar till anledningar för [typ] ’Uppdrag Granskning’ att göra ett genomgripande granskningsprogram i & kring den VKV-maffia som finns, uppenbarligen djupt etablerad…
  Tips till SvT: skit i vad McDonald gör eller inte, gör nåt förnuftigt istället/i jämförelse!
   
  Med dystertyngda hälsningar!
  /TJ
  PS: För ’närboende’ [Tjörn] är där ett intressant möte kommande lördag 15:00 i Lions ’medlemsstuga’, nära Vallda kyrka… kom dit och trivs/lär, t.ex. //DS

 28. ThomasJ

  Niklas E. #19: Du kan med fördel gå in & kolla ’svensk’ VKV-produktion här:
  http://www.vindstat.nu

  Förvisso med betydande osäkerhet kan en fördyrning av Nordpools baspris per installerad ’snurra’ [~ 2MW] om 0,5 – 0,8 öre/KWh.
  Betänker man ett realt produktionspris för vindkraft om 130 – 145 öre/KWh, som – ifall inkopplat på stamnät [el. likn.] – behöver ~ samma effekt i s.k. reglerkraft, dvs. vattenkraft á ~ 5 öre/KWh, så framstår den suveräna Ebberödksa Banken i full blomning.
  Det är ju för böfvelen fortsatt ’samma’ elektron som tänder eller ej en lampa… Hur ini humhum korkat kan svenskar luras till…? Svaret på den frågan är ’garanterat’ nobelpriskvalificerande… Jösses … !

  Mvh/TJ

 29. ThomasJ

  Korr #28: efter 0,8 öre/KWh ska tillfogas ”adderas”.
  Sorry!
  Mvh/TJ

 30. Mats Jangdal

  ThomsJ
  Nu är det lite som jag inte begriper här. Att vindkraft behöver reglerkraft pga att det inte blåser konstant, det kan jag begripa. Att nyinstallerad vindkraft är dyrare än gammal avskriven vattenkraft låter också rimligt.
   
  Men vi kan inte tillverka nya älvar. Några mindre kan byggas ut men inte alls ge samma tillskott som de redan utbyggda. Om vi bygger ut vindkraft i stor skala så får vi ju en massa el från dessa (när de går). Denna el slipper vi producera med reglerkraften – vattenkraft. Då kan vi väl spara vatten i magasinen, för att använda just som reglerkraft och boost vid topplast? Har vi inte då med kombinationen vattenkraft – vindkraft tillfört mer energi till systemet än med endast befintlig vattenkraft?
   
  Att den nya energikällan är dyrare kan man ha synpunkter på, särskilt subventionsbehovet. Det hade varit betydligt smakligare med en marknadslösning där alla energislag fått vara med och kämpa om tillförsel av ny energi på sina egna ekonomiska meriter, men det är ju en helt annan fråga än den om vindkraft tillför nyttig energi eller inte. Eller jag missat något väsentligt här?

 31. ThomasJ

  Mats J. #30: Där är en hel del i detta tema som jag inte heller begriper…  Mest obegripligt är hur ett utpräglat näringslivs särintresse som dessutom inte tillför svenskt näringsliv [i princip] ett jota (förutom vid själva anläggningsbyggandet), har ’lyckats’ få en alldeles egen, lagfäst gräddfil! Detta iom den f.o.m. augusti 2009 gällande, nya prövningslagen, vilken fråntar kommunerna deras lagfästa självbestämmanderätt (som i sin tur är förankrad i grundlagen). Regeringen skriver själva i förklarande delen i lagförslaget  att:  ”Regeringen är medveten om att denna lagändring medför ett inskränkande av kommunernas självbestämmanderätt, men anser denna inskränkning vara godtagbar.”
  Den texten kan man suga på ett slag… Vem som helst som läst lite historia måste få iskalla rysningar…
   
  Sedan har du ett annat [icke-] ’problem’, i det att landets elenergiproduktionskapacitet ’as-is’ är mer än tillräcklig – nu förutsatt att KKV körs min 75-80% – och denna utökas, dels via ny teknik i existerande KKV [ + ~ 20%], dels via ny generatorteknik i de stora H2O-verken i Luleälven [+ ~ 12-15%]. Tillkommande är även nät-/överföringskapacitet/-infrastruktur inkl. de mytomspunna s.k. super-grids [som inte ens är ’uppfunna’ ännu] och här talas det om investeringar i 2-3 – ställiga miljarder. Och så kommer naturligtvis även behovet av reglerkraft till. Om vi tittar på megaprojektet ’Markbygden’, väster om Piteå, där inalles 1.101 x 2-4 MW snurror avses anläggas – på en total areal om 420 km^2, idag orörd natur, så räknar man att ~3.000 MW H2O-kraft måste skapas. Detta innebär i sin tur en maximerad utbyggnad av [minst] Byske- och Piteälven, troligast oxo Tåme älv.
  I jämförelse är den sammanlagda effekten i existerande H2O-verk i landet ~ 16.200 MW.
  ’Markbygden’ fick nyligen regeringens ok att gå vidare – megasuck! Fullt utbyggt kommer detta projekt [enl. B. Persson/FSL] att behöva subventioner om ~ 20 miljoner kronor/dag i 15 år! Dvs. ett el-certifikat om ~ 50-60 öre/KWh [idag 6,25] Go figure!!
  Allt detta alltså oaktat alla övriga, suveränt negativa konsekvenserna som förstörda rekreationsvärden, landskapsbilder, fågeldöd, kolla denna norska dokumentär:
  http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/282395   
  Som GL ovan korrekt anför, så kan vi därtill exploatera den s.k. småskaliga vattenkraften, typ gamla kvarnar etc., och här har du en kapacitet om ~ 10 TWh/år.
  Du kan med fördel ’ta ner’ den mkt omfattande spanska rapporten över det landets ’satsningar’ på förnybara energiproduktioner, länk:
  http://juandemariana.org/pdf/090327-employment-public-aid-renewable.pdf 
   
  Sedan, om ~ 2 år så går finska OLK3 [1.600 MW] i drift & vi är ’kablade’ med SF, vilket innebär att en del av [~ 35-40%] produktionen kommer att ’köras’ in /handlas/ via NordPool med resultat, att där kommer finnas större utbud, dvs. priserna [borde iaf] går ned och därmed ökas subventionsbehovet för VKV – en i sanning djävulens cirkel. Brukarna i Sverige får betala både 2 & 3-falt… Att tänka sig vad som ’händer & fötter’ med vår basindustri, ~ 400.000 arbetsplatser & ~ 60% av landets netto-exportintäkter, enormt energikrävande, tja… det vågar man näppeligen…
   
  Mvh/TJ

 32. Mats Jangdal

  ThomasJ
  Du svarade inte på min fråga om det är rätt uppfattat att vindkraft ändå tillför el till systemet, i och med att man kan spara vatten i kraftverksdammarna? Reglerkraften är alltså ingen nettoförlust, eller hur? Men, om vindkraften har få driftstimmar per år så ger den heller inget direkt nettotillskott. En sådan argumentation vore hederligare och vi har väl kommit överens om att vi som är skeptiker ska för en debatt med ärliga argument här på TCS?
  Att vindkraften är dyr har jag förstått. Jag har hört (sett) ytterst varierande uppgifter om dess verkningsgrad  (uttryckt som driftstimmar per år och verk). Utnyttjandegrad, eller användbarhetsindex kanske vore bättre namn på denna siffra. Den är i alla händelser också bekymrande låg, om jag förstått rätt.
  Varför envisas man då med att tillverka direktel med vindkraft? Verkningsgraden på vindkraft är ju enastående god när den med små rotorer får stå och driva bevattningspumpar o dyl. Vätgasproduktion, batteriladdning, tryckluftkomprimering är andra sätt lagra vindenergin så att den kan komma till nytta när man behöver den. Den energiform vi behöver mest akut är ju för att driva våra fordon, rörlig lätt- snabbtankad. El till tunga industrin har vi ju massor av om vi bara finner goda (andra) lösningar för transportsektorn.
   
  Markbygden är ingen orörd natur. Min släkt har funnits i trakterna sedan 1500 kallt. Där bedrivs skogsbruk, jordbruk, renskötsel, jakt, turism, fiske och mycket annat. Orörd natur finns ingenstans i Sverige, det är ett oärligt argument som införts av miljömupparna. Vi som vet bättre borde hålla oss för goda för att vidare torgföra denna villfarelse.
  Angående jakten i just Norrland, så bedrivs den huvudsakligen med kulvapen. Det finns farhågor om att vkv-parken i Markbygden kommer att medföra inskränkningar i möjligheten att jaga med kulvapen. En allvarlig inskränkning i sådana fall. Men också ett tydligt exempel på att marken ingalunda är orörd, obrukad eller ”ociviliserad”.
   
  Med en lång och i huvudsak redan känd (fast det där med super-grids är än så länge mer spekulation än saklig redovisning) redovisning av tillgänglig och planerad utbyggnad upprustning av befintlig elproduktion, gav du ett tydligt svar till varför vindkraft måste tvingas att bära sina egna kostnader.
   
  Slutligen, jag brukar inte skriva så här långa inlägg, tog du upp småskalig vattenkraft som idag ligger för fäfot. Det gör den på grund av politiska beslut! Fallrättigheter har överförts till skogsbolag och energiföretag. Upprustning har inte medgivits, ej heller ny- eller utbyggnad, miljöskäl har föregivits, men sanningen är att det handlar om makt och frihet.
  Genom hela världshistorien har makten handlat om makten över energin, skatt på vind- vattenkvarnar, slavsystem med mera. Staten, furstar, adel och kyrkan har i alla tider sett till att lägga den makten under sig. Enskilda medborgare har förvägrats rätten att äga eller bygga upp egna energiresurser som skulle kunna göra dem oberoende av diktat uppifrån. Den verkligheten lever vi i fortfarande. CO2-skatt och klimathot är bara andra sätt att servera anrättningen till det kuvade okunniga folket. Det energiförvaltningssystem som garanterar mest makt till de styrande är den som får bäst produktionsvillkor. Vi andra får snällt betala.

 33. ThomasJ

  Mats J. #32: Förlåt mig. Självklart tillför ytterligare produktionskapacitet el till systemet, oavsett vilken teknik man väljer. Frågan/utmaningen i sammanhanget är inte att till varje pris direkt/indirekt tillföra något öht. i allra synnerhet när behovet är näst intill obefintligt. Utmaningen handlar per se om att finna långfristigt gångbara, tillförlitliga elproduktionsresurser av görligast billigaste slag.
  Att lagra upp ’bränsle’ [i form av vatten] i magasin tarvar rejäla dambyggen och dessa har oavsett storlek ändock en övre gräns, vid vilken vatten måste släppas s.a.s. ’outnyttjat’  via damluckorna, ergo
  en minusaffär som i sin tur måste ’bekostas’ av ’någon’ – gissa vem?
   
  Ja, jag känner till det stora virrvarret vad gäller både ekonomiska och andra slags kalkyler resp. mätningar, t.ex. ljudnivån, och där krävs det en ordentlig revision med framläggande av korrekta data. Hela VKV-sektorn ’seglar’ i stark motvind hos investerarna/kapitalet och jag hoppas att så ock förblir.
   
  Korrekt, det var ett beslut av förra regeringen + Mp som förbjöd exploateringen av den småskaliga vattenkraften, men om mitt minne  ej sviker så ska detta idiotbeslut vara upphävt. Ett utomordentligt bra exempel på denna form finner du i Mjölby, där Svartån rinner igenom. Det är knappt så man ser att det strömmar öht. men de har inalles åtta vattenkraftverk som producerar ~ 35% mer el än kommunen förbrukar och kan alltså sälja överskottet, ergo en plusaffär och bra för alla.
   
  Självklart är oxo att det bedrivs skogsbruk m.m. i området för ’Markbygden’. Känner själv till regionen rätt väl då jag är född och uppvuxen i Skellefteå.
   
  Tillbaka till VKV-vansinnet igen så är det måhända bekant, att Tyskland har en nedranns massa ’props’ nästan överallt till en accelererande grad av ilska & förbannelse från allt större grupper i befolkningen. En anledning till den så kraftiga utbyggnaden där ligger i deras skattesystem med kommanditbolag och förlustavdragsmöjligheter, en annan, mkt viktig, är deras s.k. ’ Einspeicherungsgesetz’ vilken tvingar nätföretagen att ’ta emot’ elenergi. Denna subventioneras rätt kraftigt men si, nu har man konstaterat, att den tillförsel man uppnår är åt humhum för dyr och subventionerna trappas ner, detta gäller framför allt solpaneler. Sak samma har du i Spanien som helt upphört med subventionerna med resultatet att BP från en dag till annan stängde sin [världens största] solenergianläggning.
   
  Våra politiker sk*ter uppenbarligen i alla dessa gravt skakande rapporter och kör på vanlig blågul naivitet/dumhet/dilettantism [pick any two…].
   
  Mvh/TJ 

 34. Mats Jangdal

  Ser att vi verkar vara rörande ense om att politikerna ställer mer oreda på energimarknaden än nytta.
   
  OT, Skellefteå är också bra, en av mina förfäder var en utomäktenskaplig gosse född av ett fruntimmer från Skellefteå, som det står antecknat i kyrkboken. 😉