Miljömyter i allsidig belysning

Sent i våras gav klimarealistene ut Morten JØdals ”MiljØmytene – står vi framfor verdens undergang?”. Klimatsans Sture Åström recenserade boken och avslutande med orden ”boken borde vara en självklar läsning för varje seriös debattör av klimat och miljö”.

https://www.klimatupplysningen.se/2017/05/18/fakta-om-miljohoten/

Sagt och gjort, nu har jag läst, njutit och lärt. Morten JØdal bjuder på sina rika erfarenheter, djupa kunskaper och insikter på ett mycket läsvärt och sympatiskt sätt. Otaliga gamla katastrofkändisar väcks till liv, men nu får vi inte bara medias upphetsade hotbild serverad utan historierna vederhäftigt belysta och jag instämmer med Åströms uppmaning.

Ett urval av rubriker får karakterisera boken: Det var en gång en döende skog; Det normala är svängningar; Föroreningar – det blir stadigt bättre; De förlorade möjligheterna (GMO); Klimatet – alla problems moder; De då(r)liga miljölösningarna; Medierna – bedriver de klimatpornografisk kampanj?; Aktörerna i miljö och klimatdebatten – har de en agenda?

Miljömyterna bleknar kapitel för kapitel samtidigt som världens undergång försvinner in i en alltmer avlägsen framtid.

JØdal hjälper även till med att avliva ett par gamla sanningar från förr d.v.s. innan media blev en del av miljörörelsen, bl.a. Thor Heyerdahls uppfattning om varför skogen på Påskön försvann och LNT-hypotesen.

råttor frö

Vi, som växte upp med Heyerdahls berättelser om den exotiska Påskön, fick tidigt kontakt med ekopessimismen, berättelsen om befolkningens ekologiska självmord genom att de utrotade skogen på ön. Men, på senare år har forskningen gått vidare i nya spår. Arkeologerna Hunt & Lipo reste till ön med Heyerdahls och hans efterföljares hypoteser i bagaget och återvände med en helt ny berättelse.

De tidiga bosättarna förde med sig den polynesiska råttan och råttorna gjorde vad råttor normalt gör, de förökar sig ihärdigt och med stor avkomma i varje kull. Alla dessa råttor åt frön, bland annat frön till påsköpalmen. Palmbeståndet tynade med tiden bort och dog till slut ut.

Varför missade Heyerdahl de otaliga och tydliga spåren av råttorna på ön? Förklaringen kan enligt JØdal vara att han stod nära ekosofin, som lär att de flesta förändringar i naturen beror på oss, är skadiga och ger obalans i ”ekosystemen”. Att framställa råttorna som avskogningens syndabockar var kanske väl magstarkt för en ekofilosof.

hormesis 1

Under kapitlet ”Tsjernobyl – litt under 50 dØde” lyfter JØdal upp debatten kring LNT- hypotesen (Linear No Threshold). Den lanserades av genetikern och nobelpristagaren Hermann Muller (1946) och innebär att all joniserande, ”radioaktiv”, strålning kan vara skadlig oavsett hur låg dosen än är. Mullers hypotes om LTG har sedan legat bakom beräkningar kring faran med joniserande strålning.

Toxikologen Calabrese har nu på senare tid fått tillgång till och analyserat hemligstämplade brev och dokument, som visar att Muller höll tillbaka data för att underbygga sin hypotes. Muller påstod att han hade data med låga stråldoser vilket han inte hade. Andra forskare hävdade vid tiden för Mullers nobelpris att de hade resultat från ett stort projekt vilket visade att LNT hypotesen inte höll. Trots detta påstod Muller, till och med i sin nobelföreläsning, att det inte finns någon trygg nivå för joniserande strålning.

https://www.cato.org/people/edward-calabrese

Mullers LNT fick som sagt genomslag och ligger nu till viss del bakom allmänhetens skräck för joniserande strålning, radiofobi. Den myten har dock i våra dagar alltmer fått ge vika för den mer och mer vetenskapligt övertygande hypotesen om radiation hormesis d.v.s. att lågdosstrålning inte bara är ofarlig utan till och med kan ge positiva hälsoeffekter genom att trigga cellernas system för reparation av skadad DNA.

 ooop 1

Bokens sista avsnitt handlar om aktörerna bakom miljömyterna:

Miljörörelsen, ”den grØnne bevegelsen”. Gemensamt för den omfattande och spretiga rörelsen är att den anser att jordens resurser är begränsade, att människan inte hör hemma i naturen och att den arbetar för nolltillväxt, kort och gott – ekologism. Aktörerna önskar kontrollera och reglera både våra liv och samhället i stort och anser att demokratiska samhällen inte kan lösa miljöproblem. Ofta, som t.ex. när det gäller GMO produkter, är ideologin viktigare än människors liv och hälsa.

Forskningen/forskarna. Forskningen ska tillhandahålla god forskning, men stämmer detta när det gäller miljö- och klimatfrågorna? JØdals frågor är många och allvarliga och svaren oroväckande. Ett intressant och tyvärr talande exempel. Norges tidigare statsminister akademikern Gro Harlem Brundtland är en av de centrala aktörerna i klimatfrågan. Hon har uttalat sig för ”at forskningen må arbeide på et annet vis, og legge den grunnleggende vitenskapelige metode til side”. Hur trovärdig är den forskning som lagt den vetenskapliga metoden åt sidan? Brundtland menar även att det är omoraliskt att tvivla. Den vedertagna uppfattningen är annars just att Forskare Ska Tvivla!

När professor Lennart Bengtsson blev invald i den klimathotsskeptiska tankesmedjans (GWPF) styrelse möttes han av en storm av protester. Den press han upplevde var så stark att han blev rädd för sin egen hälsa och till och med säkerhet. Efter tre veckor avgick han. Klimatforskaren Roy Spencer skrev då att ”Trakasserierna av Lennart Bengtsson är det senaste exemplet på dåligt uppförande av klimatforskare, som har gjort ett avtal med djävulen. De har bytt ut sin vetenskapliga själ mot forskningsanslag, prestige och tillgång till vetenskapliga journaler för att publicera sina artiklar”.

Exemplen får tala för sig själva.

Media, fjärde statsmakten behandlas särskilt i kapitlet ”Medierna – bedriver de klimatpornografisk kampanj?” men svaret genomsyrar hela boken och vi kan även från vår sida om Kölen hålla med om att media överdriver, selekterar, utestänger och framhåller ”allt som kan gå gal(e)t”.

JØdal trycker på att media har ansvar för att objektivt förmedla fakta, men genom sin propagandaliknande hållning hålls allmänheten okunnig i miljö- och klimatfrågorna. Det är framför allt ett demokratiskt problem, en okunnig opinion driver lätt politikerna att fatta just galna beslut.

Medan de grönas centrala ideologiska och politiska mål är ett samhälle utan fossila bränslen är vi i dagsläget helt beroende av dem. Om vi överger dessa, naturliga, bränslen innebär det en omläggning av hela det moderna industrisamhället samtidigt som de fattiga länderna och dess människor får svårt att ta sig ur sin fattigdom. När såg vi i media en trovärdig analys av konsekvenserna av miljörörelsens fossilfria drömsamhälle?

Med media som en del av miljörörelsen närmar vi oss alltmer ett ekokratiskt samhälle.

Politiken och politikerna har godtagit de flesta av miljörörelsens hot om pågående och kommande miljökatastrofer, men framför allt har de mer eller mindre samstämmigt tagit till sig det s.k. klimathotet och arbetar nu på alla nivåer för ett ”grØnt skifte”.

Politiken bidrar dessutom på egen hand till och förstärker denna katastrofuppfattning genom dess politiska styrning av forskning och forskningsmedel. JØdal påpekar även att det är politikerna som skriver IPCCs SPM, sammanfattningen av och för politiker. När forskarna har sagt sitt får politikerna sista ordet. Ett exempel från arbetet med den senaste rapporten, forskarna skrev: ”många av de mest bekymmersamma effekterna av konsekvenserna av klimatförändringar är i själva verket exempel på dålig förvaltning och underutveckling”, vilket ströks av politikerna.

Politikerna arbetar som sagt för ett ”grØnt skifte” och är för en snabb övergång till alternativa energikällor. JØdal skriver ”att möta ett matematiskt modellerat problem i en fjärran framtid utan att ta hänsyn nutiden är inget annat än omoraliskt”.

Dessutom trycker JØdal gång efter annan på att politikerna har fel fokus. I dag är dess stora hotbild, som sagt, eventuellt kommande katastrofala klimatförändringar någon gång i framtiden. MEN! Vårt allra största verkliga miljöproblem idag är de allvarliga luftföroreningarna inomhus i fattiga länder. Detta problem berör 3 miljarder och dödar årligen uppskattningsvis 4 miljoner människor och ingen politiker snackar om det!

Ingen talar heller om lantbrukets stora miljöpåverkan genom att lägga beslag på naturen, snarare har de målsättningen att gynna ett mer ”grönt” lantbruk, ekojordbruket, som kräver dubbelt så stor odlingsareal som det traditionella jordbruket.

Morten JØdals beskriver klimat- och miljöpolitiken som en ny form av kolonialism, vilken i grunden är misantropisk – människofientlig.

tummen upp 5

MiljØmytene – står vi framför verdens undergang?” är mycket, mycket välkommen och oerhört viktig, den kan rentav bidra till möjligheten att rädda vår hotade demokrati från undergång.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christer Young

  Media, fjärde statsmakten: Tokan från MP ges obegränsat utrymme i SVD:
  https://www.svd.se/kan-trump-forsta-harvey–utan-att-forsta-klimatet

 2. Lasse

  Lockande läsning Ann.
  Det finns många myter som underhålls betydligt bättre än vår infrastruktur.
  Satsning på alternativ energi är lönsam, under vissa villkor. Villkor som kräver subsidier från befintliga systemviktiga produktionsanläggningar, vilket gör att dessa läggs ner.
  Idag kommer satsningen på höghastighetstrafik att presenteras.
  Samtidigt kommer ett utslag i domstol om misslyckad upphandling av spårvagnar i GBG.
  I Huston börjar vattnet sjunka undan. Många räddade tack vare en fungerande social frivillig insats med muskelbilar och båtar med stora motorer.
  I norr avbryts seglingen mot norr på 80 breddgraden: http://www.arcticmission.com/arctic-mission-reaches-furthest-north/

 3. Roland Salomonsson

  ÖKA CO2-nivån i atmosfären till ca 0,08%, så visar kalkyler att mänskligheten kan försörja 10+ ggr dagens befolkning, SAMTIDIGT som ca hälften av de odlade arealerna återlämnas till naturen. Mer CO2 GYNNAR samtidigt allt annan liv på jorden.
  GMO är ingen lösning, eftersom de viktigaste grödorna kräver årlig spridning av giftiga kemikalier, som inte bryts ner särskilt snabbt, för att de utlovade skördarna skall nås. Ett säkert sätt att förgifta livet i haven.

 4. Lasse

  Ann -vi kommer att få reda på vilka faror som är livsavgörande, i alla fall om denna insats ger något resultat:
  https://expertsvar.se/pressmeddelanden/forskare-tar-samlat-grepp-om-hoten-mot-manskligheten/
  #1
  Endast media med en agenda kan vara så tvärsäker på att klimatförändringar orsakat Harvey.
  Utan att SVD förstår detta hur kan den anses vara en kvalitetstidning?
  http://www.drroyspencer.com/
  https://judithcurry.com/2017/08/27/hurricane-harvey-long-range-forecasts/
  https://realclimatescience.com/2017/08/my-new-video-drowning-the-fake-news-about-hurricane-harvey/

 5. Ingvar i Las Palmas

  Intressant från Ryssland!
  https://wattsupwiththat.com/2017/08/30/climate-communism-the-russians-arent-buying/

 6. Ann lh

  # 5 Ingvar, Lord Monckton förnekar sig inte. Hans ”moncktonska” redogörelse för deltagarnas syn på det klimatvetenskapliga tillståndet här i väst var både uppfriskande och djupt sorgligt. Tack! Dessutom stärker den den bild som både Morten Jödal och ”vi som inte får komma till tals i media” ger av miljömyternas aktörer här i väst.
  Lustfylld läsning trots allt!

 7. Allan Forsling

  Karibien ligger i orkanstråket såvitt jag vet. Några orkaner hittar också då och då vägen till USA. Således inget nytt, även om en del blir sällsynt förödande. Kan man inte begära att tidningar ska något som helst förstånd och veta litet? Inga historiska fakta vill man ta till sig.

 8. Kenneth Mikaelsson

  Drowning The Fake News About Hurricane Harvey

  https://www.youtube.com/watch?v=eOpxrPV-HRw

 9. Svempa

  I vårt södra grannland Polen verkar man ha bestämt sig för att bygga ett kärnkraftverk. I bifogad länk från Polska radions engelskspråkiga sändningar, kan man få lyssna på ett samtal med kärnfysiker Grzegorz Wrochna och vilka energialternativ som han ser för Polen framöver.

  Pragmatiskt och intressant – dock ej att rekommendera för Olle (r) som är av den uppfattning att det är likadant eller sämre ställt i dagens Polen än på kommunisttiden.

  http://thenews.pl/1/241/Artykul/322044,BALANCE-The-economics-of-nuclear-energy

 10. Olav Gjelten

  Sedan upplysningstiden för 300 år sedan har folk inte trott på så mycket myter och skräckhistorier som i dag.
  Allt detta grundad den gröna rörelsen som vill göra gällande att vi lever i de yttersta dagarna, om vi inte snarast vänder om och slaviskt följer deras påhittade väg till ”frälsningen”.

 11. AG

  Liten petitess men ändå:
  begreppet ”radioaktiv strålning” finns inte. Strålning är antingen joniserande eller icke-joniserande. Däremot kan materia vara radioaktiv. Det råder heller ingen kontrovers mellan de två modellerna över risk och dos. Eftersom strålkänslighet varierar mellan åldrar, kön och individ har man ingen aning om vad påverkan blir för en specifikt fall för låga stråldoser. Det går lika gärna att hitta kurvor som visar förhöjd känslighet vid låga stråldoser. Så vad göra? K.I.S.S! Dvs anta att sambandet är linjärt ner till noll stråldos. Ändrar inte det praktiska strålskyddarbetet ändå. I Frankrike har vår motsvarighet däremot lagt in en tröskel där man pekar på just osäkerheterna vid låga doser.
  För de som tror att det finns överdrifter så konstaterade man att doserna i Hiroshima och Nagasaki var högst 30% av vad man tidigare trott och uppmätt. Men antalet cancerfall bland de överlevande var ju fortfarande detsamma alltså har man lite i skymundan uppgraderat dosgränserna internationellt. Motsvarigheten till IPCC för strålsäkerhet är ICRU. En helt annan dignitet och transparens finns där. Det går inte alls att jämföra forskningsfälten med varandra.
  Sedan utnyttjar sådan som Greenpeace och andra strålningsskräcken för att sprida lögnaktiga myter om Fukushima t.ex. men det är en annan sak. Vore bättre om vi fokuserade på våra Radonbostäder istället. En större källa till verklig oro.

 12. Peter Stilbs

  Tack Ann. Jaworowski, som fram till sin död 2011 var aktiv med att klä av ”klimatmyter” skrev också en rätt uppmärksammad artikel en gång i Physics Today – den finns återgiven här http://radiation.superbendy.com/wp-content/uploads/2011/10/Jaworowski-Radiation-Risk-and-Ethics.pdf

  Han blev följaktligen ett riktigt hatobjekt för klimatkramarna, inklusive vår Thomas P

  Mer om honom finns i en kort runa på KU, med länkar https://www.klimatupplysningen.se/2011/11/18/in-memoriam-zbigniew-jaworowski/

 13. Ann lh

  # 11 AG, tack för utförlig och intressant kommentar. Visst är det begreppet joniserande strålning som bör användas!

 14. tolou

  The Swedish media are politicized to the extent that they act as a propaganda machine. Through their lies, they have created possibilities for ”post-truth politics”.

  https://www.gatestoneinstitute.org/10838/sweden-fake-news

  In most democratic countries, media are, or should be, critical of those who hold power. In Sweden, the media criticize those who criticizes those who hold power.

 15. Ann lh

  # 12 Tack Peter, det är viktigt både att gamla miljömyter följs upp så som Morten Jödal gjort och att vi påminns om rakryggade forskare som drivit obekväma men nog så väsentliga vetenskapliga debatter.

 16. Ann lh

  # 14 tolou, oj!, Tack!

 17. Ingemar Nordin

  Tack Ann L-H

  Gru Harlem Brundtland ligger bakom mycket av den rådande politiska hegemonin om ett förestående klimathot och ett undertryckande av fri vetenskap. Som du skriver: ”Norges tidigare statsminister akademikern Gro Harlem Brundtland är en av de centrala aktörerna i klimatfrågan. Hon har uttalat sig för ”at forskningen må arbeide på et annet vis, og legge den grunnleggende vitenskapelige metode til side”. Hur trovärdig är den forskning som lagt den vetenskapliga metoden åt sidan? Brundtland menar även att det är omoraliskt att tvivla. Den vedertagna uppfattningen är annars just att Forskare Ska Tvivla!”

  Hon är, enligt min mening, en vedervärdig människa och en stor skam för Norge. Jodå, vi har våra egna svenska rötägg – exempelvis vår nuvarande utrikesminister. Men frågan är om någon annan politiker än Gru har åstadkommit lika stor skada för forskningen som hon.

  Vi lever idag under stövelklacken från MP när det gäller klimatpolitiken. Det kostar folkhushållet redan stora pengar i energikostnader, transportkostnader och jobb. I samarbete med SMHI så skapar också länsstyrelserna totalt meningslösa kostnader för statsbygge och bostadsplanering. Läs en byggnadsentreprenörs vedermödor i Bohuslänningen:

  http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/kommer-havsniv%C3%A5n-att-h%C3%B6jas-s%C3%A5-snabbt-1.4580783

  Jag citerar:

  ”senaste kravet: 3,2 meter. I klartext för oss, i det nu pågående planarbetet, kommer byggnaderna att hamna 1,87 meter över den högsta vattennivån som uppmätts de senaste 30 åren”

  Jo, länsstyrelsen vill att all byggnation skall ligga 3,2 meter över medelhavsnivån. Detta i ett landskap där havsnivån sjunker!

  Vilket ansvar har SMHI för att de lurar landsting och kommuner runt om i Sverige? Kan myndigheter få lov att ljuga hur mycket som helst och tvinga folk att efterleva deras regler utan rättsliga påföljder? Tydligen, ty i Sverige gör inga myndigheter några fel. Och skulle det bli fel så är det inga påföljder eller ansvarstagande.

 18. tty

  ”I norr avbryts seglingen mot norr på 80 breddgraden: http://www.arcticmission.com/arctic-mission-reaches-furthest-north/

  Några siffror för att få perspektiv:

  1806 nådde Scoresby 81 gr 30 min Nord med Resolution norr om Spetsbergen
  1868 nådde Nordenskiöld 81 gr 42 min Nord med Sofia också norr om Spetsbergen
  1908 nådde Peary 82 gr 30 min Nord med Roosevelt i Nares-sundet mellan Grönland och Kanada
  1934 nådde Nikolajev 82 gr 42 min Nord med Sadko öster om Frans Josefs land

  Det sista är såvitt jag vet fortfarande nordrekord för en icke-isbrytare. Observera att Scoresbys fartyg var ett rent segelfartyg och att ”kronoångfartyget Sofia” hade en 60 hk maskin.

  Nu kan man visserligen säga att Hadow hade otur med sitt val av ”väg till Nordpolen”. I fjol var det mycket öppet vatten norr om Berings sund vilket det däremot inte är i år. Hade han försökt norr om Spetsbergen hade han gissningsvis kommit minst en grad nordligare, även om det är mycket is även i det området i år. Mellan Frans Josefs land och Severnaja Zemlja där Sadkos nordrekord sattes skulle han däremot möjligen ha kunnat sätta ett nytt rekord. Där finns faktiskt stråk med öppet vatten upp mot 83:e breddgraden

  Segla till nordpolen i en liten segelbåt lär dock ingen göra i första taget. Och kommit nordligare än Hadows expedition har varenda turist som seglat upp till Hinlopenstraedet på Svalbard. Verlegenhuken som man då måste runda (på behörigt avstånd) ligger strax norr om 80:e breddgraden.

 19. Thomas P

  Peter #12 Du behöver få perspektiv på det där med ”hatobjekt”. Läs Ingemars ”Hon är, enligt min mening, en vedervärdig människa och en stor skam för Norge. Jodå, vi har våra egna svenska rötägg ” Där har du ”hatobjekt. Jag har bara lite milda anmärkningar på att Jaworowski snackar strunt i sin rekonstruktion av gamla koldioxidhalter.

 20. verner

  Vad det gäller SMHI har man totalt lurat Länsstyrelsen i Östergötland med påståenden som sedan Göta Kanalbolag anammat och bygger hela sitt omfattande renoveringsarbete på. Göta kanal har beviljats 500 miljoner kronor av Näringsdepartementet för upprustning av kanalen. Huvuddelen av arbetet är inriktat på klimatförändringar.
  SMHI påstår att klimatförändringarna skulle innebära en ökning av nederbörden i den grad att kanalen upprustas för att klara av översvämningar. Idag vet vi att problemen är de helt motsatta. Hela sommaren 2017 har kanalen varit stängd för visa djupgående båtar på grund av den LÅGA vattennivån.

  Planläggningen har pågått sedan 2014 och enligt SMHI:s förutsägelser skall vattennivån i Slätbaken var 90 cm över nuvarande nivå år 2100. Även om så skulle vara fallet är det knappast något att oroa sig för eftersom när kanalen byggdes var vattennivån just ca 80 cm högre än dagens. Detta bekräftas på de sjökort som jag har som sjömättes 1812.
  Även om vattennivån steg 2.5 meter i Slätbaken skulle den enkla åtgärden bara vara att ta bort Mems sluss, som är den första slussen i systemet.
  SMHI är i det närmaste en kriminell organisation man kan komma.
  Kan man stämma ett statligt verk för inkompetens.

 21. Lars Kamél

  Påskön är sannerligen märklig. Eller ett exempel på miljöflummarnas ovilja att ta till sig fakta. Trots att logg- och dagböcker från det holländska fartyg som ”upptäckte” ön talar om att lokalbefolkningen kom med palmblad, skapades myten om att Påskön inte hade några träd när de första européerna kom dit. Trots att det är dokumenterat att fartyg sedan lade till där för att stjäla vatten, mat och människor (som slavar eller ersättning för döda besättningsmän), envisas miljöflummarna med att Påsköborna orsakade sin egen kulturs undergång.
  Ska jag vara petig, heter det joniserande strålning, inte radioaktiv. Den skapas bland annat via radioaktiva sönderfall, men också när kosmisk strålning träffar atmosfären.
  På tal om att sådan strålning alltid skulle vara farlig: Jag har sett kärnkraftshatare påstå att WHO:s generalsekreterare har sagt just det. Jag försökte kolla upp, men hittade inget sådant uttalande. Däremot ett likadant uttalande som handlade om bruk av tobak, inte om joniserande strålning. Det förefaller som kärnkraftshatare har ljugit ihop något genom att ta ett verkligt uttalande och byta ut några ord.
  Jag håller inte med om att de fattiga skulle få svårt att ta sig ur fattigdom om vi snabbt slutar använda fossila bränslen. De skulle få det helt omöjligt att ta sig ur fattigdomen! Dessutom skulle dagens rika människor också kastas in i fattigdom. Propagera för snabbavveckling av de fossila bränslen är att vilja kasta in världen i en permanent, ekonomisk katastrof, med misär, massvält och drastiskt minskande medellivslängd som självklara följder!

 22. Thomas P

  Lars Kamél #21 ”Trots att logg- och dagböcker från det holländska fartyg som ”upptäckte” ön talar om att lokalbefolkningen kom med palmblad, ”

  Säker på att det var palmblad? Pollenstudier tyder på att större träd dött ut 70 år innan första holländarna besökte ön. I vilken mån det var råttorna eller avverkning som hade största rollen i att ta kål på träden vet jag inte om man kan avgöra.

 23. tty

  #21/22

  Det är dock ostridigt att praktiskt taget samtliga fågelarter som fanns på Påskön redan var utdöda innan europeerna kom dit. De mindre kan råttorna ha tagit kål på, men de större måste människor ha svarat för.

  Samma mönster går f ö igen överallt i Polynesien. Även på Hawaii var större delen av faunan och floran redan utdöda när de första europeerna kom dit på 1700-talet och ytterligare ett antal djur och växtarter sågs bara av Cooks expedition och aldrig mera.

  För den som är intresserat av frågan mera i detalj rekommenderar jag:

  Steadman, D. W. 2006. Extinction and Biogeography of Tropical Pacific Birds.

  Boken innehåller f ö även en mycket förtjänstfull beskriving av Polynesiens geografi, natur och historia.

 24. Ann lh

  Angående påsköpalmens utrotning så skriver Jödal att det var ytterst få träd kvar på ön runt 1700 och att bl. a just råttor och ställt till det ordentligt på en räcka öar i Stilla Havet vilket varit väl känt varför Heyerdahls och hans efterföljares förklaring inte imponerar. Han skriver ”Det var rotter som tok rotta på påskeöpalmen” och hänvisar alltså till Hunt&Lippo, som även påpekar att påsköborna inte hade någon direkt användning av påsköpalmens trä eftersom det inte dög till kanotbygge, så varför avverka?

 25. Ingemar Nordin

  Thomas, jag antar att du fullt ut stödjer det uttalande som Brundtland gjorde 2007 och som var startskottet på, och den politiska legitimeringen av, häxjakten på klimathotsskeptiker:

  ””This discussion is behind us. It’s over,” she told reporters. ”The diagnosis is clear, the science is unequivocal — it’s completely immoral, even, to question now, on the basis of what we know, the reports that are out, to question the issue and to question whether we need to move forward at a much stronger pace as humankind to address the issues.”

  //Gro Harlem Bruntland i maj 2007, före detta chef för WHO och sändebud i FN:s klimatgrupp”

 26. Svempa

  Det ryktas att Helmer Mudd kan tänka sig att att kandidera till MP efter V. Mutts avhopp. Ni vet Helmer Mudd som brukar kunna höras säga: Be vevy vevy qviet I am hunting wabbits.

  Någon med inside information inom MP som kan bekräfta? Skulle kanske kunna ge en nytändning där

 27. Sören F

  Här ett dansk-norskt litet ø till, med copy-paste, att byta ut felskrivna stora Ø:n med.

 28. Lasse

  Mann får se upp-det finns meteorologer som lyssnar på honom!
  https://wattsupwiththat.com/2017/08/31/michael-manns-claims-that-harvey-was-caused-by-global-warming-are-destroyed-by-an-operational-meteorologist/

  Katastrofer som drabbar USA utnyttjas av de som brukar larma om att människan styr över vädret.
  Andra förundras över naturens nycker.
  http://www.drroyspencer.com/2017/08/houston-area-flooding-seen-from-space/#comments

 29. Ann lh

  Lasse # 2 o 4.
  Tack för tipsen!
  Chalmers under ledning av Olle H. tar ett samlat grepp om civilisationens ständigt nya hot mot mänskligheten. Låter lite som Romklubben i kubik och media kan utan att tappa ansiktet släppa det gamla uttjatade klimathotet som i det nya stora perspektivet förlorar stinget.
  Mediehösten kan bli intressant.

 30. Svempa

  Idag 78 år sedan nationalsocialister och kommunistsocialister satte sin plan i verket att dela upp större delen av Europa mellan.

 31. Christopher E

  Det är tramsigt att argumentera att påsköborna högg ner träd för att rulla statyer med. Statyerna transporterades stående såsom man kan vicka fram ett kylskåp. Det syns på slitaget på dem, avrundade nedtill under magen, men inget slitage på ryggen vilket det skulle varit om de rullats fram. Tekniken att vicka har testats experimentellt, det behövs förvånansvärt få personer. Intressant nog är den muntliga traditionen också stark att statyerna ”gick” från stenbrottet till kusterna.

  Som påpekats ovan duger inte heller palmer till att göra ”kanoter” av. Men påsköborna kunde fiska ändå, för de små båtar av vass som växer i en av kratrarna. Det finns helt enkelt ingen anledning till att massavverka skog för dessa syften.

  Jag har förresten själv varit på Påskön under en tid och besökt kratrarna, stenbrottet mm. Jag menar inte alls det gör mig till expert. Men lite kul att ha tagit sig dit på egen hand under segel likt polynesierna en gång gjorde. En fantastisk plats med eller utan träd och statyer.

 32. Ann #29 och Lasse #4

  Det var en intressant länk, som jag först nu hade läst. Men läsningen är mer underhållande än att den är olycksbådande, alltså som i ännu mer neo-Malthusiansk Rockströmeri och nya Romklubbar.

  Det som beskrivs som ett ’forskningsprogram’ (om alla domedagsscenarier man kan komma på) sträcker sig alltså över 8 veckor, och handlar mest bara om prat. Alltså att där skall komma en massa domedags’experter’ för att hålla föredrag och prata med varandra. Och detta är två dagar under 1:a veckan.

  Innan dess skall katastrofkänslan manas fram med ett populär’vetenskapligt’ föredrag och en dags ’katastrofscenarier’ riktade åt hela allmänheten (minsann)!

  Resten av ’forskningsprogrammet’ skall dessa ’experter’ komma och hälsa på för att delta i ’aktiviteter’ under iaf en vecka. Med andra ord, där kommer inte att ske någon forskning i detta ’forskningsprogram’, utan det handlar mest om sociala aktiviteter, nätverkande och självbekräftlse i (lite större) alarmistkretsar.

  Som Olle H själv beskriver ’forsknings’-delen av programmet:

  Programmet är flexibelt, vi kommer att samla ihop kunniga och kreativa personer och låta dem arbeta tillsammans för att se vad det blir. Jag tänker mig att man arbetar enskilt eller i grupp fram till kl 15 varje dag då vi samlas och någon håller en förberedd föredragning på ett visst tema, sedan diskuterar vi och sammanfattar vad vi kommit fram till.

  .. för att sedan övergå till restaurang- eller pubbesök för fortsatt katastroffrossande när dagen blir till kväll (får man förmoda).

  Nej, det är inte ngt att jaga upp sig för. Troligen har Olle H (och Anders S) sökt och fått lite pengar för en 1-veckas workshop, och de hoppas att några av deltagarna skall spendera en vecka till (ev fått lite extra reesepengar) … men mer är det inte.

  Att det benämns ’forskningsprogram’ är förstås ett skämt. Men också det tyvärr ack så vanliga misbruket och rena tortyren av språket som vi ju är vana vid från den kanten.