Klimatvetenskapens tragedi

En anledning till att jag envist fortsätter att skriva inlägg på Klimatupplysningen är att jag ofta får intressant information från våra kunniga kommentatorer – ingen nämnd och ingen glömd eller snarare ingen glömd och nästan ingen nämnd. Jag brukar försöka att ta seriösa kommentarer på allvar och att diskutera sakligt, vilket innebär att jag efter bästa förmåga skiljer på sak och person.

Det finns dock ett par kommentatorer som har sådan sakkunskap att deras blotta närvaro som kommentatorer på KU inte bara ger något av ett existensberättigande för KU, utan jag t.o.m. ser som ett argument för att vara skeptisk till åtminstone CAGW (Catastrofal Antropogen Global uppWärmning). En av dem är Lennart Bengtsson, som ofta är seriös men ibland, som förra veckan, roade sig genom att skämta med oss och andra klimatintresserade.

Vanligen brukar jag hålla med om det mesta av vad Lennart skriver men en av förra veckans kommentarer kräver dock en bemötande. Lennart skrev

Tragedien med klimatvetenskapen är att den till övermått drabbats av lekmannaintresse. Det har kortsiktigt varit positivt då det har skapat intresse och också bidragit till ett förstärkt ekonomiskt stöd. Dessvärre har de negativa aspekterna blivit alltmer uppenbara och på senare tid har den allmänna debatten helt spårat ut då det stora flertalet som yttrar sig inte vet ett jota vad de vad de pratar om. Media är som vanligt mest intresserad av sensationer och har varken förmåga eller intresse att ge en vetenskaplig balanserad bild. Efter några månader har man glömt IPCCs balanserade rapporter och spinndoktorerna börjar veva på på nytt. Havet stiger i allt snabbare takt, nu ligger det på flera meter, vädret blir att mer extremt och förslagen att minska på de svenska växthusgaserna alltmer absurda. Jag väntar bara på de kommunala fjärträknarna som kanske redan ligger i startgroparna. Sverige har inte något netto- utsläpp överhuvudtaget eftersom mer kol ackumuleras i skogen än vad fabriker och bilar släpper ut. På sikt är de globala problemen på väg att lösas och därför ingenting att oroa sig fördärvad över.

Jag har alltid avundats astronomer, partikelfysiker och geologer ty de får arbeta i lugn och ro och inte tvingas ta en stor del av sin tid att bemöta ständiga stolligheter, som till skillnad från riktig vetenskap där felaktiga hypoteser faktiskt försvinner, ständigt upprepas i massmedia, av kändisar och i nutidens snart otaliga bloggar i all oändlighet. På måndagarna medger alla att det var galet med redan på tisdag är några tillbaka och upprepar galenskaperna och på onsdag är man som dårarna tillbaka där man började. Varför inte lämna klimatforskningen i fred för några decennier och i stället ägna intresset åt partikelfysik och relativitetsteori . Säkert finns det potentiella privatforskare som redan visat att Einstein hade alldeles fel. Och tänk som i Blandaren på han som inte trodde att kvadratroten ur 9 är tre och där det var flera i Enskede som inte heller trodde på det.”

Egentligen skulle jag inte behöva ta med hela kommentaren eftersom det bara är den första meningen som jag vill bemöta. Tragedien för klimatvetenskapen är inte att den drabbats av lekmannaintresse – tragedien är i första hand politiseringen och i andra hand föreställningen om att ett varmare, d.v.s. ett bättre, klimat skulle vara ett hot.

Det har i sin tur lett till något som kallas klimatpolitik och som jag ser som en priviligierad elits försök att hindra andra att också få ett anständigt liv.

Det är sant att mänsklighetens användning av fossila bränslen återfört kol som en gång ingått i livets kolcykel tillbaka till denna. Det är också sant att vägen in i den levande naturen går via en koldioxidberikning av atmosfären. Det mesta tyder också på att denna koldioxidberikning påverkar jordens strålningsbalans och därmed kan leda till en viss uppvärmning. De flesta beräkningar har kommit fram till att om allt annat vore oförändrat skulle jorden kunna bli en grad varmare. IPCCs uppskattningar om en uppvärmning på mellan 1,5 och 4,5 grader baseras huvudsakligen på en tänkt effekt av mer vattenånga i atmosfären.

Såvitt jag förstått skulle den främsta effekten av denna ökning av mängden vattenånga bli en effektivare transport av värme ifrån tropikerna till högre latituder, d.v.s mindre temperaturskillnader. Eftersom växt- och djurlivet i tropikerna är så mycket rikare än vad det är på högre latituder, skulle effekten alltså bli ett rikare liv på jorden. Dessutom har vi ju redan kunnat observera att koldioxidberikningen gjort jorden grönare.

Vari ligger hotet?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  Sten!
  —– snip —–
  Tragedien för klimatvetenskapen är inte att den drabbats av lekmannaintresse – tragedien är i första hand politiseringen och i andra hand föreställningen om att ett varmare, d.v.s. ett bättre, klimat skulle vara ett hot.
  —-snip —
  Håller med.

 2. Lasse

  Sten
  Precis min fundering när jag läste Lennart B vilja att freda klimatvetenskapen från lekmän.
  Tänk om Pär Holmgren och Martin Hedberg hade fått resa runt i fritt Sverige och predika om en annalkande katastrof utan att andra än kollegor reagerade. Tänk om SMHI undvikt att tala om de goda som sker och bara visar på framtida eventuella händelser.
  Tänk om media fyllts med alarmism utan att de som kan klimatfrågan reagerar och får utrymme.
  Vi amatörer behöver visa att allt inte är nattsvart.
  Visste ni att vi har en rekordhög inströmning till Östersjön i år, vilket fiskarna gillar:
  http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Oresund.html

 3. Argus

  Vojne! Hu, men vars tar allt vatten vägen då? Katastofala nivåhöjningar!

 4. Ivar Andersson

  OT Kyla är farligare än värme, se https://www.nyteknik.se/innovation/jattestudien-vadret-en-trigger-for-hjartinfarkt-6867142#conversion-122831618

 5. Verner

  Ack, ack så rätt men hur skall man få folk att tänka själva när den uppväxande generationen från modersmjölken (dagis) får klimatkyrkans hela artilleri sig itutade.
  Klimatförändringar är alltid den store satan i klimatkyrkans vittnesbörd.
  Att göra sig fri från klimatkyrkan och tänka fritt är mycket svårt när man som barn vuxit upp med klimatreligionen.

 6. Svempa

  De som politiserat denna fråga är nog inte första hand ute efter att andra inte skall få det bättre. De är ute efter att egennyttigt tillskansa sig fördelar till viket pris som helst. En fantastisk Mädchen-für-Alles för vad det vara månde. För planhushållare blev klimatalarmismen en ersättning för socialismen/kommunismen som brakade samman (Minns att det endast gick 5 år mellan S/VPK:s försök att införa fondsocialim i Sverige och murens fall). Veganer använder det i sin propaganda. Miljöpartister i sin längtan tillbaka till ett egenhushålls-Shangrila. Militanta feminister i sitt korståg mot män. Klimatkonsulter/ ”-expeter” skapar sig en skattefinansierad marknad där man drar in pengar på domedagsvisioner …etc.

  Ett vetenskapskritiskt förhållningssätt till frågan kommer därför inte på tal från dessa eftersom det skulle motverka denna egennytta. Därtill verkar de mest högröstade varken ha kapacitet eller kunskap där till heller.

 7. jensen

  Sten Kaiser:
  Den viktigaste meningen du skrev var : ” De flesta beräkningar har kommit fram till att OM allt annat vore oförändrat skulle jorden kunna bli en grad varmare.

  Jag fattar att ” beräkningar” skall tolkas som IPCC.

  Hur dumt är det inte att förutsätta vetenskapligt med OM., och att fortsätta ”vetenskap” med, att allt annat skulle vara oförändrat.

  Om jorden skulle bli 1 C varmare, hur skulle det då gå med OLW-radiation. Skulle den bliva ”oförändrad” ?

  Nej, den skulle naturligtvis följa fysikens och termodynamikens lagar och ändras. (ÖKAS!)
  D.v.s. överflygla den eventuella CO2-ökningens ökade forcing.

  Mer än så här behöver man inte använda sitt sunda förnuft för att inse att IPCC-alarmisterna är ett stort sekt-självbedrägeri.

  Man behöver endast fundera på den urgamla romerska rättens grund: ” et altera pars auditur.”

 8. Allan Forsling

  Ett vetenskapligt sätt att förhålla sig till ett, som man upplever, nytt fenomen, är att fråga sig – har dock inte detta uppträtt förr? Är det verkligen unikt? Hade man ställt den frågan från start- det unika i en viss temperaturuppgång, hade svaret visat sig- ja det har hänt. Flera gånger. Då hade den vetenskapliga ansatsen varit helt annorlunda- vidsynt och sökande. Precis som vetenskap ska vara.

 9. tty

  I detta fall kan jag absolut inte hålla med Lennart Bengtsson. Och dessutom valde han ett par ovanligt dåliga exempel: ”Jag har alltid avundats astronomer, partikelfysiker och geologer”. Inom partikelfysiken finns det av praktiska skäl inga lekmän aktiva, men både inom astronomi och geologi finns ett stort antal amatörer som gjort och gör stora vetenskapliga insatser.

  Inom normala vetenskaper är dessutom relationen mellan amatörer och professionella tämligen friktionsfri, och det är t ex normalt inga problem för amatörer utan formella meriter inom en disciplin att bli publicerade, något jag vet från egen erfarenhet. Stollar finns tyvärr överallt (inte enbart bland lekmän f ö), men de kan i regel lätt sållas bort.

  Problemet är nog snarast att en korrumperad klimatvetenskap har svårt att hantera kunniga utomstående och därför ständigt måste hävda att bara certifierade medlemmar av klimatkyrkan begriper någonting om klimat. Till och med inom samhällsvetenskapen har man nu börjat inse att innehav av ett statistikprogram inte gör någon till en statistiker men dit är det långt kvar inom klimatvetenskapen.

  Varför försöker förresten inte klimatvetenskapen att utnyttja de intresserade lekmännen? För att ta ett exempel på måfå: det finns hundratusentals satellitfoton, flygbilder, loggböcker o s v som innehåller historiska data om havsisens utbredning som ingen någonsin orkat gå igenom. Varför inte ta hjälp från allmänheten? Den som tror att det inte skulle gå kan ju ta och googla t ex ”Galaxy Zoo”, detta är ett område där astronomerna gått före.

  Om man nu vill ha mera data. Vilket kan betvivlas. För ett antal år sedan råkade jag i ett helt annat sammanhang upptäcka att en västgötsk prästlinnean på 1700-talet i flera årtionden hade fört en noggrann väderdagbok: max- och mintemperatur, barometerstånd, vindriktning, nederbörd, molnighet o s v. Han hade lånat termometrar och barometer från Vetenskapsakademin, så de stod på toppen av vad som då kunde åstadkommas. Så långa väderserier från 1700-talet är definitivt inte vanliga och från västra Sverige finns veterligen inga alls, så jag trodde att SMHI skulle bli mycket intresserade. Icke. Jag satt en hel eftermiddag i telefon och försökte hitta någon där som var det minsta intresserad men förgäves.

 10. Thomas P

  jensen #7 IPCC går steget längre än Sten och gör inte antaganden om att allt annat skall vara oförändrat. Det är något aktivister klämmer till med för att få till ett lågt värde på klimatkänsligheten.

  ”Om jorden skulle bli 1 C varmare, hur skulle det då gå med OLW-radiation. Skulle den bliva ”oförändrad” ?”

  Den effekten är medtagen när man kommer fram till ett värde på 1 grad.

  ”Mer än så här behöver man inte använda sitt sunda förnuft för att inse att IPCC-alarmisterna är ett stort sekt-självbedrägeri.”

  ”Sunt förnuft” i frånvaro av tillräckliga kunskaper är som du just visat rätt farligt. Man kan lätt övertyga sig om en helt felaktig slutsats. Hade du använt lite äkta sunt förnuft hade du naturligtvis insett att klimatberäkningar tar hänsyn till triviala effekter som den du nämnde istället för att arrogant förutsätta att du visste bättre än alla klimatforskare.

 11. Thomas P

  tty #9 ”Varför försöker förresten inte klimatvetenskapen att utnyttja de intresserade lekmännen? För att ta ett exempel på måfå: det finns hundratusentals satellitfoton, flygbilder, loggböcker o s v som innehåller historiska data om havsisens utbredning som ingen någonsin orkat gå igenom. Varför inte ta hjälp från allmänheten?”

  Du menar att göra som t ex här:
  https://whaling.oldweather.org/#/

  Vad gäller din historiska serie. Provade du med Moberg, Ljungqvist eller någon annan av de svenska forskare som publicerat temperaturrekonstruktioner? Problemet kanske är att den som ständigt talar om ”den korrumperade klimatvetenskapen” eller ”klimatkyrkan” lätt verkar lite oseriös för folk som sysslar med klimatforskning.

 12. Ja hej Thomas,

 13. Ja, hej Thomas,

  jag noterar att du väntat tills du kan angripa en lämplig kommentar. Som du kanske såg så följde jag IPCC och tog med just den ökning av vattenångan som du tycker är så central.

  Hittar du något allvarligt fel med min framställning? Var ser du det stora hotet?

 14. jensen

  10 Thomas

  Ja, Thomas, du har nog en del rätt i din kommentar.
  Jag får nog fortsätta läsa dina kommentarer, trots att jag senare tiden helt hoppat över dem.

 15. Roland Salomonsson

  Om mängden vattenånga ökar i atmosfären borde detta bidra till att haven inte stiger i väntad takt, om det nu pågår en havshöjning. Men atmosfärens volym är enorm – så hur mycket vatten kan atmosfären eg ”lagra”? Att vattenvolymen höjs i haven bör vara en bieffekt av ökad uppvärmning genererad av solen, men det varmare ytvattnet borde ha begränsad utbredning mot djupen. Sedan har vi det där med att solaktivitéten går in i ett minimum de närmaste åren och alla vet vad detta kan betyda m anl av historiska erfarenheter. Frågan är sedan om havens uppvärmning inte sker från sprickzonerna, då varmvatten där är så mycket varmare än omgivande vatten, som borde hålla sig på ca +4 grader. Ingen har väl mätt för att studera om dessa varmvattenutsläpp varierar i intensitét geografiskt och/eller med tiden.

 16. Sören G

  ”Såvitt jag förstått skulle den främsta effekten av denna ökning av mängden vattenånga bli en effektivare transport av värme ifrån tropikerna till högre latituder, d.v.s mindre temperaturskillnader.”
  Här har alarmisterna gått i spinn på stigande havsnivåer på grund av smältande isar. Bidraget till havet blir för det första enbart från inlandsisar och glaciärer på land. För det andra sker avsmältningen i huvudask enbart vid isranden och havsytans höjning sedan slutet på Lilla Istiden i mitten av 1800-talet är bara 1 par mm per år. Under avsmältningsskedet under senaste istiden var havsytans höjning 1 cm per år. Det kan hur som helst inte komma att röra sig om mer än ett antal mm/år. Så det är obetydligt lätt anpassningsbart när det sker över flera århundraden, ifall havet skulle fortsätta att stiga (vilket vi inte vet).

 17. Svempa

  #13 Thomas P. ägnar sig åt det som är så vanligt bland alla som har detta område. Utgår från att alarmist-hypotesen är sann och tror sedan på alla modelleringar där confirmation bias styr och overfit av selektiva data är metoden.

 18. tty

  #11

  ”Vad gäller din historiska serie. Provade du med Moberg, Ljungqvist eller någon annan av de svenska forskare som publicerat temperaturrekonstruktioner? ”

  Nej jag nöjde mig med alla som jag (och SMHI:s växel) kunde komma på som sysslade med klimatologi. Jag minns i och för sig inte namnen. Och nej jag pratade inte om ”klimatkyrkan” heller. Vid den här tiden för mer än 10 år sedan litade jag på klimatforskningen eftersom jag dömde den efter de discipliner som jag själv var aktiv inom. Det var först när jag upptäckte att IPCC m fl börjat skriva om den äldre klimathistorien (som t ex det tidigholocena klimatoptimat som jag råkade känna mycket väl till) som jag började bli misstänksam och gräva djupare.

 19. Thomas P

  Sten #13 De rena fakta i ditt inlägg är inte mycket att säga om. Din förhoppning om att alla klimatförändringar är till det bättre är bara en åsikt som jag inte delar. Och eftersom ni så sällan korrigerar alla vanföreställningar bland kommentatorerna gör jag det ibland, om än långt ifrån alltid.

 20. Argus

  #9

  Är det Clas Bjerkander du menar? 1735-1795. Nyligen tycks Kerstin Ekman skrivit något om honom, men själv har jag i bokhyllan en ’antologi’ med bla en essä om Bjerkander av Henrik Sundblad.
  Han tycks ha haft åtskilliga praktiska svårigheter med forskandet – mikroskop var inget man fick gratis från ett utrangerat laboratorium – och uppdateringar kring rön kunde ta lång tid. Postgången var sämre på den tiden; han bodde ute på vischan minsann..
  Men, han hade som tur var en hel del tillskyndare som Wargentin, och fick också en utnämning från den franska Agrara vetenskapsakademien.

 21. tty

  #15

  ”Om mängden vattenånga ökar i atmosfären borde detta bidra till att haven inte stiger i väntad takt, om det nu pågår en havshöjning. Men atmosfärens volym är enorm – så hur mycket vatten kan atmosfären eg ”lagra”?”

  Den är försumbar jämfört med havsvolymen. Lufttrycket är ungefär ett kilo per kvadratcentimeter vilket motsvarar 10 meter vattenpelare och vattenånga är bara en liten, men varierande, del av detta.

  ”Frågan är sedan om havens uppvärmning inte sker från sprickzonerna, då varmvatten där är så mycket varmare än omgivande vatten, som borde hålla sig på ca +4 grader. Ingen har väl mätt för att studera om dessa varmvattenutsläpp varierar i intensitét geografiskt och/eller med tiden.”

  Djuphavet är i och för sig betydligt kallare än 4 grader. D

 22. tty

  #20

  Ja det var Bjerkander. Kerstin Ekman och jag är nog de enda som har läst hans dagböcker (fast jag ögnade igenom delar av dem ganska snabbt måste jag medge). Jag kan rekommendera Ekmans bok. Sten Lindroth har också skrivit en del om Bjerkander i sin ”Svensk Lärdomshistoria”

 23. Daniel Wiklund

  OT För Thomas P räcker det inte med sunt förnuft, det ska vara äkta sunt förnuft. Överdomarnas överdomare förnekar sig inte, är alltid på hugget. Jag kan tipsa om en väldigt bra bok ”Social intelligens” av Daniel Goleman. Även hans bok ”Känslans intelligens” tål att läsas.

 24. Egon

  SVT nyheter skräder inte orden.
  ”Kallaste sommaren på 155 år”.
  Bäva månde alarmisterna….
  Kan Rockström och väder-Per ha fel?
  Media har bara ett intresse.
  Att skapa så stora rubriker som möjligt.
  För mig som lekman är debatten om CO2 helt obegriplig.
  Den ena säger si.
  Den andra säger så.
  Datamodeller som löper hundra år i framtiden?
  SMHIs väderdata är ju bara tillförlitliga 24 timmar framåt?
  Lärs fotosyntesen ut i skolorna längre?
  OT.
  Fridolin äter kött fem dar i veckan.
  ”-För att det är gott”
  Han bryr sig tydligen inte.

 25. tty

  ”Såvitt jag förstått skulle den främsta effekten av denna ökning av mängden vattenånga bli en effektivare transport av värme ifrån tropikerna till högre latituder, d.v.s mindre temperaturskillnader.”

  Vilket inte alltid leder till mindre inlandsisar. Östantarktisisen växte under den pliocena värmeperioden och de varmaste interglacialerna:

  https://www.academia.edu/21950175/East_Antarctic_Ice_Sheet_Sensitivity_to_Pliocene_Climatic_Change_from_a_Dry_Valleys_Perspective

  http://adsabs.harvard.edu/abs/2016AGUFM.C34B..01S

 26. Björn

  Om man enbart spånar kring rubriken ”Klimatvetenskapens tragedi”, så är klimatvetenskapen tragisk ur den synpunkten att man står och stampar på samma fläck. Upprepandet av mantrat ”klimatförändringarna”, visar bara på hur infantil denna vetenskap är, när detta mantra kan bestå av vad som helst. Alla som officiellt talar om väder, vind och klimat, hänvisar till mantrat som orsak. Men vad döljer sig bakom detta mantra ”klimatförändringarna”? Det är helt enkelt bara ett heltäckningsbegrepp som skyler över den okunskap om orsak och verkan i klimatvetenskapen och som dess följare av politiker och andra uttolkare, slentrianmässigt slänger ur sig. Det är allvarligt när människor i ledande befattningar inte kan eller törs tänka själva, utan handlar efter denna slentrianmässighet. Har väder, vind och klimatförändringar aldrig tidigare före 1900-talet genomgått förändringar med konsekvenser för mänskligt liv? Detta stampande på samma fläck, leder bara till åtgärder som inte på något sätt kan rubba naturens gång. Stormen och regnandet över Texas är exempel på historiens upprepning, men om man sitter med armarna i kors och skyller på ”klimatförändringarna”, då finns ingen beredskap för den kommande avtagande solaktiviteten, vars avtagande är en quasiperiodisk upprepning, men med konsekvenser för många regionala områden i världen. Var finns energiberedskapen och anpassningen till dessa förändringar exempelvis?

 27. Thomas P

  Egon #24 ”Media har bara ett intresse. Att skapa så stora rubriker som möjligt.”

  I det här fallet har du rätt. Ett normalt mått vore sommarens medeltemperatur, och den har inte varit extremt låg, men någon kom på att om man istället tittade enbart på maxtemperaturen så var den ovanligt låg i år. Vi har haft sådär lite ljummet väder utan någon riktig värmebölja. Rubrikerna kan dock vara nyttiga för den som tror att media driver kampanj om AGW. Då skulle de knappast dra upp något sådant här.

  ”Datamodeller som löper hundra år i framtiden?
  SMHIs väderdata är ju bara tillförlitliga 24 timmar framåt?”

  Du borde nog kolla på det där med skillnaden mellan väder och klimat. AGW handlar om att ändra jordens energibalans, och det är mer som att förutspå att det blir kallare i vinter när vi har mindre solljus än vad det är att förutspå vädret några dagar framåt i tiden.

 28. Slabadang

  Tack och bra Sten K!

  Politiseringen uppmuntrar oseriösa politiska aktivister utklädda till både ”forskare” ”experter” och ”journalister”. Min längtan efter intellektuell hederlighet i samhällsdebatten är enorm. Klimathotandet är en ”viskningslek” av multitudo grande grosso. Men viktigast är att allt fler höns i den stora hönsgården blir lomhörda inför de självutnämnda tupparnas galna galande.
  Jag tror att L Bengtsson inte var helt tydlig utan tog upp problemet på den en sidan medveten om att problemet med politiseringen är btydligt större på alarmistsidan. Vad jag håller med L Bengtsson är att aktivisterna missbrukar och misstolkar vad IPCC faktisk säger. WG 1 är rumsren medan WG2 och 3 är pseudovetenskaplig alarmistisk rappakalja. sanningen om klimatvetenskapens utveckling är den är NOLL på trettio år vad avser kärnfrågan om ”klimatkänsligheten”. Därutöver hävdar jag med enfas skillnaden krav på kunskap och vederhäftighet mellan de som med oavlönat privat intresse argumenterar i frågan , och de som har som yrke eller kall att ägna sig åt den. I en öppen debatt så håller de starka argumenten tätt mot de läckande svaga. Den kvalitativa urvalsprocessen fungerar alltid om man inte är rabiat aktivist utan intresse av att argumenten får genomgå processen.

 29. Slabadang

  En fråga om grott!

  Om havsnivån ökar med 1mm …….. så ökar även havsytevolymen. Hur och till vilken magnitud förändrar det strålningsbalansen hav/atmosfär? En räkneövning som passar Sten och TTY?

  Ps Bara vetskapen om att ”klimatforskningen” inte ens med hyfsad säkerhet vet tecknet på vattenångans ”feedback” så är det upplagt för spontana skratt när alarmisterna förkunnar sina domedagsprofetior.

 30. Guy

  tty # 9

  🙂 🙂 🙂

 31. tty

  Något att fundera på för den som tror att CO2 allsmäktigt styr klimatet. Länken nedan visar inlandsisens utbredning i Nordeuropa vid åtta tillfällen under den senaste istidscykeln:

  1. Eem, MIS 5e, slutet av den förra mellanistiden för 120 000 år sedan (265 ppm)
  2. Herning, MIS 5d, den första kalla stadialen för 110 000 år sedan (250 ppm)
  3. Brörup, MIS 5c, den första mildare interstadialen för 100 000 år sedan (225 ppm)
  4. Rederstall, MIS 5b, den andra kalla stadialen för 90 000 år sedan (210 ppm)
  5. Odderade, MIS 5a, den andra mildaste interstadialen för 80 000 år sedan (220 ppm)
  6. Det första istidsmaximat MIS 4/tidig MIS 3 för 55-60 000 år sedan (210-220 ppm)
  7. Ålesund, den tredje milda stadialen för 35-38 000 år sedan (210 ppm)
  8. ”Late Glacial Maximum”, MIS 2 för 20-28 000 år sedan (190 ppm)

  https://www.researchgate.net/profile/Oystein_Lohne/publication/233842602/figure/fig5/AS:300102360027157@1448561386937/Fig-5-Conceptual-maps-illustrating-the-development-of-the-Scandinavian-Ice-Sheet-and.png

  Kartbilderna är inte helt invändningsfria, enligt den nyaste forskingen skall det troligen vara mindre is i Finland i nummer 6, men i stort är de nog korrekta.

  Siffrorna inom parentes anger CO2-halten enligt Vostokiskärnan (från ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/antarctica/vostok/co2nat.txt). Vi kan lägga till två siffror: För 8000-10000 år sedan, den varmaste delen av den nuvarande mellanistiden: 260 ppm. Vid ”Lilla istidens” kulmination ca 1700 var den ca 280 ppm.

  Alltså: Det finns en viss korrelation mellan koldioxid och temperatur/glaciation, men den är inte särskilt stark och för ”snabba” förlopp över något tiotusental år (t ex från Herning till Brörup eller under den nuvarande mellanistiden) kan de mycket väl gå i motsatta riktningar.

 32. Lasse

  Experter på klimat eller väder har olika åsikter.
  Ta dagens Harvey i Huston:
  http://martinhedberg.se/orkanen-harvey-och-klimatet/
  https://www.weatherbell.com/

  Helt olika syn på om det är AGW som drabbar folk i Huston eller ej.
  En sak är säker , utan oljan hade färre drabbats i Huston!
  Vatten och oljeutvinning i området har sänkt nivån på marken och förvärrat översvämningarna.

 33. Michael E

  #32 Lasse. ”En sak är säker, utan olja hade färre drabbats i Huston!”.

  Det är ju riktigt för utan olja hade det inte bott så många i Huston.

 34. Thomas P

  tty #31 ”Något att fundera på för den som tror att CO2 allsmäktigt styr klimatet.”

  Och vilka skulle det vara?

 35. Daniel Wiklund

  Thomas P skriver ”Och eftersom ni så sällan korrigerar alla vanföreställningar bland kommentatorerna gör jag det ibland, om än långt ifrån alltid”. Egentligen borde Thomas P få betalt för sitt städarbete, han ser ju till att bloggen inte helt sjunker ner i okunskapens dy.

 36. tty

  #34

  Och vilka skulle det vara?

  FN till exempel.

  UNFCC Artikel 1

  ”“Climate change” means a change of climate which is attributed directly or indirectly to
  human activity that alters the composition of the global atmosphere”

  Fast det omfattar ju i och för sig även andra växthugaser.

  eller Time

  http://science.time.com/2010/10/14/climate-why-co2-is-the-control-knob-for-global-climate-change/

  eller NASA:

  ”Carbon Dioxide Controls Earth’s Temperature”

  https://www.nasa.gov/topics/earth/features/co2-temperature.html

 37. Svempa

  #34 Allsmäktigt = Genom att styra mängden koldioxid i luften kan man styra medeltemperaturen till ett visst årtal typ 1,5 grader varmare år 2040. Dvs det alla som propagerar för Paris-avtalet tror på. Inklusive dig så vitt jag förstått. Ångest?

 38. Arne Nilsson

  Thomas P #34 Han frågar vilka skulle det vara. Nu svarar ju tty med några exempel. Men Thomas P tillhör ju själv skaran som tror att CO2 är orsak till uppvärmningen. Eller har jag missat något? Vem vet vad Thomas P tror på?

 39. tty

  #32

  Apropå http://martinhedberg.se/orkanen-harvey-och-klimatet/

  Så har han en formulering som han måste ha filat noga på:

  ”Orkanen Harvey har nedgraderat från en orkan kategori 4 till en tropisk storm. Kraftigast vindar var det på kvällen den 25 augusti amerikansk tid (00:00-05:00 GMT 26 aug). Då uppmättes medelvindar på 49 m/s och byvindar på 59 m/s på mätstationer över land.”

  En kuststation (Aransas Pass) uppmätte faktiskt medelvind 49 m/s 08:42 lokal tid och byvind 58,5 m/s 08:48 och 08:54, så ja i princip är det sant om man avrundar och räknar mätningar på en och samma station med några minuters mellanrum som ”stationer”. Däremot så blir det därmed ingalunda någpn klass 4 orkan vilket kräver en medelvind av 59 m/s, däremot räcker det precis till klass 3 som just börjar vid en medelvind av 49 m/s. Men lägg märke till att han inte påstår att det faktiskt var en klass 4, bara att den klassats ned från en klass 4.

 40. Peter Stilbs

  Det som irriterade mig när jag år 2003 och framåt intresserade mig för området var oräkneliga överdrifter och dåligt underbyggda utsagor i våra media, och från Naturvårdsverket. Förgäves sökte jag påverka bl.a. personer som Bert Bolin och Erland Källen att moderera den mediala versionen. Men de verkade helt ointresserade av det, och mumlade som bäst i skägget, så ingen begrep.

  Lennart har ju varit tydlig i våra spalter om samma saker, men har inte synts till i media typ TV vad jag minns. På senare år har Michael Tjernström tagit över efter Erland Källen, som ”medial expert”. Men hans utsagor har alltid strukit alarmismen och sådana som Rockström medhårs.

  Så vi sitter nu med hjärntvättad allmänhet och journalistkår, och likadana politiker. Ganska följdriktigt.

 41. Ingemar Nordin

  tty #9.

  Jag håller helt med dig angående Lennart Bengtsson hypotes om att allt beror på att amatörer blandar sig i klimatdebatten och att allt borde lämnas till ”experterna” är galen.

  Som Sten påpekar så är politiseringen problemet. Men många klimatforskare av facket har i hög grad bidragit till denna politisering. Vi har långa kataloger av s.k. klimatforskare som egentligen skiter i att öka kunskapen om klimatet utan enbart söker bekräftelse på sitt alarmistiska budskap. Amatörerna är där för att antingen basunera ut propagandan (nyttiga idioter) eller för att, som KU, bekämpa ovetenskapen i alarmismen.

  Lennart tillhör de klimatforskare som genuint är intresserad av att söka sanningen, liksom von Storch, Spencer, Curry, Soon, Lindzen. Jag har aldrig sett ett sakligt hållbart argument mot deras kritiska granskning av alarmismen.. Däremot åtskilligt med personangrepp, social stämpling och hot om åtal.

  Det går inte att lita på att ”experter” vet vad som är sant. Ta bara en kort blick bakåt i tiden om vetenskapens utveckling så inser man snabbt att ”experterna” har uttalat sig om både ditten och datten och att de haft totalt fel inom sina ämnesområden.

  Vetenskapen utvecklas genom kritisk granskning. Och ofta är det just sådana som betraktas som ”amatörer” som kommit med den mest avgörande kritiken, och därmed utvecklat vetenskapen. Detta är inget unikt för klimatvetenskapen utan förekommer inom geologi (det är väl bara en 100 till 150 år sedan som man började förstå att jorden haft flera istider?), geofysik, arkeologi, fysik, kemi osv. Jag vet inget vetenskapsområde som utvecklats enligt konceptet att enbart fackfolk kan bidra till utvecklingen. Det här är en myt som tillhör det medeltida skråväsendet, eller LO, och som Lennart B borde hålla sig för god för.

 42. Thorsten Bergqvist

  Mina kunskaper har några år på nacken så jag har ett par frågor:
  1) är inte vattenmängden ”på” jorden konstant? Dvs inget vatten tillkommer eller försvinner, det växlar bara mellan olika tillstånd. I smält tillstånd har det mindre volym än fruset. Vid ävergång mellan tillstånden avges eller krävs energi.
  2) Kan man säga att tillgången till vatten globalt är oändligt medan det lokalt är ändligt. (Även om man vid översvämning tycker att det är oändligt.) Beroende på vädret fördelas vattentillgången över klotet.

 43. Thomas P

  tty #36 Som du själv citerat vid tidigare tillfälle skriver FN (IPCC):
  ”Climate change refers to a statistically significant variation in either the mean state of the climate or in its variability, persisting for an extended period (typically decades or longer). Climate change may be due to natural internal processes or external forcings, or to persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use.”

  Vad du elegant ”glömmer” i ditt citat är inledningen ”For the purposes of this Convention:”. UNFCC är ett politiskt avtal, och är då av naturliga skäl fokuserat just på mänsklig påverkan, så i detta avtal använder man begreppet ”Climate change” som förkortning för mänsklig påverkan. Detta har jag förklarat för dig tidigare, men du låtsas ändå okunnig.

 44. Thomas P

  Arne #38 Just nu är CO2 den största orsaken till klimatförändringar eftersom vi gjort att halten ökar så snabbt. Under längre epoker som tty var inne på tillkommer sådant som jordens banvariationer, och dessutom har vi långt ifrån perfekt kunskap om vare sig temperatur eller andra faktorer så långt tillbaka så man kan bara göra rätt grova skattningar.

 45. Ingemar Nordin

  tty #22,

  Jag läste Kerstin Ekmans bok om Bjerkander när den kom ut. Ännu ett exempel på en ”amatör” (Bjerkander var ju präst) som gjorde fina insatser inom botaniken. Att han även höll rätt på metrologiska data i Västergötland är nytt för mig. Finns hans avläsningar bevarade någonstans på nätet?

 46. Thomas P

  Ingemar #41 Undrar hur glad von Storch är att dras upp i samma mening som Soon givet kontroversen som fick von Storch att avgå från tidskriften climate research…

  ” Jag har aldrig sett ett sakligt hållbart argument mot deras kritiska granskning av alarmismen.”

  Som jag påpekat tidigare lider du av en väldigt selektiv blindhet som gör att du inte ser sådant. Du kan ju börja med von Storch kritik av Soons artikel.

 47. Daniel Wiklund

  Thomas P är i sitt esse nu, när han får korrigera vanföreställningar. Han kanske ändrat sig från att korrigera bara några vanföreställningar till att korrigera alla, gud bevara oss för det. Men vem vet, det kanske är nån slags terapi han håller på med.

 48. Ingemar Nordin

  Thomas P #46,

  Jag har inte påstått att de seriösa klimatforskare som jag nämnde har samma åsikt. Tror du att vetenskapsfronten karaktäriseras av konsensus? Det är precis tvärt om.

  Inte heller har jag sagt att jag håller med dem som jag nämnt i allt. Men jag talar om integritet och ett sant intresse för sin vetenskap. Men det kanske är en okänd företeelse för dig?

 49. Thomas P

  Ingemar #48 ”Jag har inte påstått att de seriösa klimatforskare som jag nämnde har samma åsikt.”

  Von Storch besvarade den invändningen: ”Some editors considered the problem of the Soon & Baliunas paper as merely a problem of ”opinion”, while it was really a problem of severe methodological flaws.”

  Vi har uppenbarligen olika åsikt om vad integritet innebär. Vi har t ex kontroversen om Soons finansiering från fossilindustrin som han varit dålig på att redovisa i sina artiklar trots att det är policy att man skall redovisa potentiella intressekonflikter. Men detta kanske är en okänd företeelse för dig?

 50. Christopher E

  #27 Thomas P

  ”Ett normalt mått vore sommarens medeltemperatur, och den har inte varit extremt låg, men någon kom på att om man istället tittade enbart på maxtemperaturen så var den ovanligt låg i år.”

  Någon kom på… är konspirationsteoretikern igång nu igen.

  Men googlar man påståendet i media redovisas allt ärligt, så denne ”någon” (en förnekare gömd på SMHI? 🙂 ) är nog besviken i så fall:

  ”- Medeltemperaturen har faktiskt legat på normalnivå men vi har inte haft en högsta temperatur som gått över 28 grader och det är ovanligt, säger Charlotta Eriksson metereolog vid SMHI. En så låg maxtemperatur uppmättes senast år 1922 och för att hitta ännu lägre sådan så får vi gå tillbaka 155 år till 1862.”

  Det finns flera mått på väderstatistik. Medeltemperatur är ett, min- och maxtemperaturer andra lika legitima. Ifråga om hur sommaren varit är maxtemperatur ett högst relevant mått. Efter semesterperioden är det gångna sommarvädret ett givet samtalsämne. Alla är överens om att sommaren varit ovanligt kall, och inte för att de läst det tidningen. Jag bor i en kommun där några av Sveriges bästa badstränder är nyckeln till sommarturismen som vi är beroende av. Nog vet vi att det är värmeböljor som drar och att ”normal medeltemperatur” inte förmått hindra glesheten på stränderna och tröstat näringsidkarna vid havet.

  Av samma anledning är en vinter med medeltemperatur över normalen en klen tröst om en intensiv köldperiod ställt till med stora skador på odlingar.

  Självklarheter egentligen. Är det helt enkelt så att rabiat klimatalarmist avskyr att läsa om ”kallaste på x antal år” när det finns så många skatter man vill höja?

 51. Peter

  Norrmännen är kreativa när det gäller att utnyttja elbilspremien!
  https://www.budstikka.no/elbiler/holmen/flom/her-lades-elbilene-med-diesel/s/5-55-355100

 52. Svempa

  #44 Se där även Thomas P. har blivit blåst av ovaliderade klimatsimuleringar som aldrig slagit en dartkastande schimpans.

 53. Gunnar Strandell

  Thomas P #43
  Trevligt att du upptäckt att UNFCC och forskarvärlden har olika definitioner av ”klimatförändring”.
  Det behöver påpekas för alla som tror att IPCC pekar på människan varje gång de skriver om klimatförändringar. Men det skulle ju kräva vetenskaplig integritet! 😉

 54. Lennart Bengtsson

  Jag tror ändå det är nödvändigt för mig att bemöta Sten Kaisers för att ytterligare förklara min uppfattning.

  1. Jag tror att de flesta vetenskaplig skolade människor från andra områden inser att klimatsystemet till sin natur är kaotiskt och kan därför bara förutses i allmänna drag. Vädret under de senaste 200 åren är en alldeles utmärkt första approximation vad som kan hända de kommande 50 åren.

  2. Om jorden strålningsbalans ändras genom ändrad solstrålning, ändrat albedo, ändrade växthusgaser eller aerosoler så kommer med nödvändighet också jordens klimat att ändras. Detta är grundläggande fysik och har varit känt och erkänt i så där 150-200 år.

  3. De som bäst kan bedöma resultatet av sådana ändringar är självklart de vetenskapligt utbildade personer som sysslar med detta och inte amatörer eller lekmän hur engagerade de än är, precis som vi anlitar kunniga byggare om vi vill ha ett nytt hus eller går till en etablerad läkare om vi har hälsoproblem och inte till en kvacksalvare. I detta sammanhang ser jag knappast svenska TV-meteorologer eller media kändisar som auktoriteter men däremot ledande forskare som lett IPCC vetenskapliga arbete eller på annat sätt innehar en internationellt etablerat auktoritet. Det innebär naturligtvis inte att de har rätt ty det vet man först efteråt.

  4. Vad sedan det politiska samhället beslutar baserat på en klimatberäkning är en helt annan fråga som inte har med klimatvetenskap att skaffa utan med omdöme och allmänt förstånd. En del människor har där fått för sig att alla ändringar är av ondo och därför motsätter sig allt som kan innebära förändringar. Detta förefaller vara fallet med dagens miljörörelse precis som kyrkan förr i världen. Det är självklart att alla välutbildade och ansvarsfulla medborgare bör och kan engagera sig i frågan hur man skall bemöta en möjlig klimatförändring. En sådan kan ju som i Sverige och även i Arktis huvudsakligen vara till fördel. Isbjörnar klara sig nog och eskimåer och andra naturfolk föredrar nog också precis som vi ett liv med moderna bekvämligheter.

 55. Ingemar Nordin

  LennartB #53,

  ”Detta är grundläggande fysik och har varit känt och erkänt i så där 150-200 år.

  3. De som bäst kan bedöma resultatet av sådana ändringar är självklart de vetenskapligt utbildade personer som sysslar med detta ”

  Det är som om du ibland är totalt blind för det vetenskapliga läget. Eller menar du verkligen att det råder konsensus? Redan när det gäller den ”grundläggande fysiken” som varit känd i 200 år så råder det oenighet bland fysikerna om hur denna kunskap kan tillämpas på klimatet.

 56. tty

  #45

  ”Finns hans avläsningar bevarade någonstans på nätet?”

  Nej. De finns såvitt jag vet enbart i hans dagböcker. Det var därför jag (förgäves) försökte intressera SMHI för dem.
  När jag läste dagböckerna fanns de på Veterinärinstitutets Bibliotek i Skara. Jag vet inte om de finns där fortfarande.

 57. tty

  #43

  Om det nu är så självklart att UNFCC:s definition inte gäller, varför gjorde sig då IPCC besväret att uttryckligen ändra den i TAR (Glossary ”Climate Change” och ”Climate Variability”):

  https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/518.htm

 58. Lars Cornell

  #54 Lennart Bengtsson
  Nu gör du dig skyldig till ’tunnelseende’.
  ”Experter” har ofta så smal kompetens att de går helt vilse i landskapet. Det har också du gjort några gånger.
  När du hänvisar till ”vetenskapligt utbildade personer som sysslar med detta” måste du namnge de du avser. Är det Richard Lindzen du refererar till eller är det Gösta Pettersson, är det SMHIs ’expertis’ (1.5° – 4,5°) eller dig själv (Skräms inte med klimatet) eller kanske tom ThomasP som tycks ha viss vetenskaplig utbildning. Vilken ’vetenskapsman’ skall vi tro på? Mot den bakgrunden är det du skriver rappakalja.
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

 59. Thomas P

  tty #57 UNFCC:s definition gäller i UNFCC:s dokument. Det var en specialdefinition i ett politiskt dokument där man bara intresserade sig för av människan orsakade klimatförändringar eftersom det var de förhandlingarna handlade om. Det är knappast som om FN kan påverka att jordens bana långsamt förändras.

  Det var inte så att IPCC uttryckligen ändrade definitionen, de valde bara att dra upp UNFCC:s definition för att visa på skillnaden och minimera risken för missförstånd, vilket torde fungera på folk som inte har ett desperat behov av att vilja missförstå.

  Minns du ens själv vad du ursprungligen hävdade?

 60. Christopher E

  #48 Thomas P

  ”Vi har t ex kontroversen om Soons finansiering från fossilindustrin som han varit dålig på att redovisa i sina artiklar trots att det är policy att man skall redovisa potentiella intressekonflikter. Men detta kanske är en okänd företeelse för dig?”

  De där gamla konspirationsteorierna dammas av igen? Det var ju mest ankor från Greenpeace. Oljeindustrin ger ju mer pengar till miljörörelsen än vad de ger till ”skeptisk” forskning. I några fall visade det sig att det visst var redovisat, i andra fall var det institutet som fått pengar som inte var öronmärkt till Soon.

  Ska man hänga upp sig på sådant här strunt kan lika gärna fråga sig var CAGW-forskarnas pengar kommer ifrån. Det är naivt att tro statliga forskningspengar inte är öronmärkta i så fall för ett visst resultat.

  För nu motverka att tråden i vanlig ordning kidnappas, låt mig hålla med Sten;

  Givetvis är det så att tragedin med klimatforskning och alla dess avarter är politiseringen. Den funkar helt enkelt inte som vanlig forskning. Förslaget från Spencer (var det han?) att finansieringen minskas till normala nivåer tills hysterin lugnat sig låter utmärkt.

 61. Hej Lennart,
  tack för kommentaren. Kanske menar vi lite olika saker när vi använder ordet ”tragedi”. Jag kan föreställa mig att vad du har i tankarna är att de seriösa forskare som studerar väder, klimat och klimatförändringar ”inte får vara i fred”. De måste hela tiden rätta till felaktigheter från amatörer.

  Det finns säkert forskare som rättar till ”åt båda hållen” men många nöjer sig nog med att slå tillbaka mot amatörer ”med motsatt åsikt angående allvaret av klimathotet”, medan de tacksamt (och utan rättelser) tar emot stöd även av amatörer med de mest befängda hypoteser så länge de pekar i rätt riktning.

  Det jag tänker på, när jag påstår att det är politiseringen som är tragedin, är att det, genom deras eget agerande, kommit att ställas krav på att de ska leverera absoluta sanningar – ett krav som de inte har några möjligheter att leva upp till.

  De tvingas åse hur de används av politiker och medier till de mest absurda politiska beslut. Det är som om de hade öppnat en Pandoras ask.

  Det är för mig klimatvetenskapens verkliga tragedi.

 62. Lars Kamél

  Den vetenskapliga revolutionen inleddes egentligen med amatörer på 1500-talet. Hantverkare med tid över började göra experiment. Senare inspirerade det Galileo att också börja göra experiment, i stället för det filosoferande som tidigare fysiker mest hade ägnat sig åt.
  Undantaget var astronomer, som sedan antik tid hade observerat stjärnhimlen och bland annat mätt planeternas rörelser bland stjärnorna. Just när det gäller astronomi, bidrar amatörer fortfarande massor till vetenskapen. De observerar regelbundet stjärnhimlen och upptäcker exempelvis supernovor, novor och kometer. Professionella astronomer ägnar bara några nätter per år åt observationer, och då på speciella, förutbestämda objekt. Resten av tiden sitter de vid datorer och analyserar eller läser och skriver artiklar.
  Amatörer har bidragit massor till vetenskapens och teknikens utveckling. Där finns bland annat historiska storheter som William Herschel, John Harrison och Michael Faraday. Den som ser ned på amatörer är historielös. Utan amatörerna hade vi vetat mycket mindre och inte hunnit lika långt i den tekniska utvecklingen.

 63. Ingemar Nordin

  Darwin? Einstein 1905?

 64. Micke S.

  tty #9
  #det är t ex normalt inga problem för amatörer utan formella meriter inom en disciplin att bli publicerade, något jag vet från egen erfarenhet#
  Då får man väl se fram emot en mängd publikationer av folk på denna blogg. Blir spännande.

 65. Andersson

  Tycker att fenomenet global warming är mycket intressant ur ett psykologiskt perspektiv. Hela processen från att det började diskuteras till att det blev så stort att makten var tvungen att ta upp ämnet påminner mycket om häxprocesserna på 1500 och 1600 talet. En likhet är att man skyller allt som inte är bra på fenomenet. Då på trolldom och idag på människans utsläpp av växthusgaser. När det regnar och det blir översvämning, är torrt och grundvattennivån sjunker, när vintern är mild eller vintern är svinkall, hur motsägelsefullt det än är har man en förklaring i global warming. Frågan är om det går att hålla liv i denna masspsykos i 30 år utan att något händer? Kan man få folk att tro att det är medelhavsklimat när det är minus 4 och snöar?

 66. Sören G

  Är alla klimatforskare seriösa? Hur är det med Michael Mann?
  ”Guest essay by Eric Worrall It is predictable that climate alarmists like Michael Mann are quick to see anthropogenic influence in high profile extreme weather events, like Hurricane Harvey. But Mann’s message about Harvey has interesting implications for the Texan wind power industry. It’s a fact: climate change made Hurricane Harvey more deadly Michael E Mann Tuesday 29 August 2017 00.07 AEST… [ 402 more words ]”

  http://wattsupwiththat.com/2017/08/29/did-michael-mann-just-predict-the-death-of-wind-power/

 67. Roland

  år 1801 den brittiska astronomen William Herschel rapporterade att när solstrålar var många, föll kornpriserna; när solstrålarna var få ökade kornpriserna

 68. Ingemar Nordin

  Att vara så pass påläst att man kan referera en vetenskaplig källa som är kritisk till alarmismen är något som t.o.m. en normalbegåvad journalist borde klara av. De behöver inte vara klimatvetare för att upplysa om klimatdebatten.

 69. Christopher E

  #66 Sören G

  Det där bevisar verkligen hålet i alarmisternas resonemang om de ”proffesionella” forskarnas ofelbarhet. När Michael Mann påstår saker som att 15 cm havsytehöjning bevisat beror på AGW ”the last few decades”, är det så otroligt dumt att vilken amatör som helst kan slå hål på det.

  Låt oss för att vara snälla mot alarmismen strunta i tidvattenmätarna efter 1992 och anta att satellialtimetrins 3,1 mm/år sedan man bytte mätmetod är korrekt.

  Då tar fortfarande ca 50 år att komma upp i 15 cm. Ett halvt århundrade är knappast ”last few decades”.

  Men det är ju helt galet ändå, havet steg ju innan AGW kan vara en rimlig förklaring med ca 1,6 mm/år. Drar vi av den naturliga komponenten från 3,1 mm/år blir det 1,5 mm/år kvar. Då tar det 100 år innan ”sea level rise attributable to climate change” kan ge några 15 cm. Alltså mycket längre än utsläppen rimligen kan ha tillfört sådan påverkan.

  Det är nivån på den ”elitforskning” vissa tycker att amatörer inte ska få ifrågasätta. Hur kan någon ta Mann på allvar?

 70. Eilif Hensvold

  Lennart B, du menar att det är skit att bönder lägger sig i sånt vi inte förstår oss på. Och stör forskningen, de stora andarna. Då tänkte du förstås inte på pojken som helt utan expertis undrade om kejsaren var naken. En rackare. Och samma nu från oskolade bönder. Vad vet ni experter egentligen om vattnets förstärkningseffekt? Differentalekvationer, visst! Bönder bör tiga och hålla mössan i hand. Och varför blandar ni ihop simulerade räkneexempel (IPCC) med prognoser? Och var jorden verkligen toppen för en grad kallare sen? Och blir jorden verkligen ett djävulskt helvete med 600 ppm och ännu en grad? Sånt skiter de flesta av dina kollegor i. Skall vi bönder då ha respekt? För skräddarna, dina kollegor och din vetenskapliga miljö? Skräddare som håller käften för att inte tappa jobb, forskare som håller käften för att inte tappa anslag. En vetenskaplig miljö som gått vilse. Nej Lennart, just då behövs amatörerna.

 71. Olle R

  #69 Christopher E
  Och VAR menar du att Michael Mann har sagt att AGW stått för 15 cm havsnivåhöjning globalt ”the last few decades”??

  Jag känner till en färsk artikel i The Guardian, apropå orkanen Harvey, där Mann menar att AGW och landsänkning pga oljeutvinning höjt vattennivån i Houston-området med 15 cm ” the last few decades” och citerar en artikel i en tidskrift för försäkringsbranschen.

  Felcitering, vantolkning, lögner och körsbärsplockning är tyvärr ett signifikant inslag i klimatskeptiscismen, därav dess låga trovärdighet..

 72. Micke S.

  #70 En bonde skulle nog med all rätt bli väldigt irriterad om jag som amatör kom och sa åt honom att han inte har en aning om vad han håller på med. Han vet inget om djur, han har ingen aning om hur man sköter åkrar och ängar eller kan utläsa när det är dags att skörda osv. Han gör det bara för pengar, EU-stöd och har egentligen inget intresse av att vara bonde, det är stålarna som gäller.

 73. Guy

  Sören G #66, Christopher E # 69, Olle R # 71

  Citatet:
  ”Sea level rise attributable to climate change – some of which is due to coastal subsidence caused by human disturbance such as oil drilling – is more than half a foot (15cm) over the past few decades (see here for a decent discussion). That means the storm surge was half a foot higher than it would have been just decades ago, meaning far more flooding and destruction.”

  Skyller på AGW som jag uppfattar det, direkt och indirekt.

  Hur är det? 15cm havhöjning skulle ha gjort orkanen dödligare?? Är det inte regnet som är det största problemet tillsammans med vindstyrkan? Vad har 15 cm högre vattennivå med den saken att göra? Kan det ens ha en mätbar betydelse?

 74. Thomas P

  Christopher #69 Hur vore det om du läste vad Mann skrev och hans referens? Nyss var det väldigt relevant att vi skulle tala om lokal havsnivåhöjning i Östersjön snarare än globala höjningen, men här där Mann specifikt talar om konsekvenserna av Harvey så är det plötsligt globala nivån vi skall använda, trots att havsnivån stigit dubbelt så snabbt lokalt i Mexikanska golfen.

 75. Lasse

  #73 Guy
  15 cm lägre land gör det svårare att få bort vattnet.
  Huston ligger i ett flackt landskap och var även innan rekordregnet fullt med vattensamlingar.
  De har byggt fördröjningsmagasin uppströms stan men dessa fylldes och överflödades.
  Harvey är intressant att följa på avstånd-se och lära!

  Judith Curry har en som vanligt balanserad artikel: https://judithcurry.com/

 76. Lasse

  #74
  Thomas P
  Två grafer:

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?stnid=8771450
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/50yr.htm?stnid=8771450

  Nån kommentar?

 77. Lars Cornell

  Den här artikeln har skrivits av en amatör som inte är vetenskapsman i facket.
  http://www.vlt.se/opinion/debatt/vaxthuseffekten-overdrivs-malena-ernman
  Så det är väl bara skräp, eller hur Lennart Bengtsson?

 78. pg

  Det är myrornas fel.

  http://www.bonton.se/

 79. Lac

  #78 pg
  Kanske det, men det är synd om myrorna. Du har väl hört talas om myrstackarna?

 80. pg

  MP?!
  Regeringen vill satsa 600 miljoner på åtgärder för att rena hav och sjöar. 600 miljoner finns avsatta i nästa års budget, och skall användas för att bland annat sanera miljöfarliga vrak, minska övergödningen och minska mängden läkemedelsrester som hamnar i haven.

  Den här presenterade klimatminister Isabella Lövin (MP) på tisdagen. Det är bara en av de nyheter ur budgeten som S-MP-regeringen hittills har presenterat.

  MP tycks leva med en övertygelse att Sverige alltid är enda parten.

  Ett antal länder runt Östersjön.
  Danmark Danmark, Sverige Sverige, Finland Finland, Ryssland Ryssland, Estland Estland, Lettland Lettland, Litauen Litauen, Polen Polen, Tyskland Tyskland

 81. Lennart Bengtsson

  77
  Om Du avser Malena Ernman, som knappast kan betraktas som en klimatexpert, är jag helt enig med Dig. Däremot är ju hon en utmärkt sångerska.

  Av vilken anledning skall man bry sig om vad okunniga och snurriga lekmän säger? Förr i världen hade de ju ändå förstånd att lyssna på sakkunskapen, vilket inte tycks vara fallet längre. De flesta av oss tycker detta är bekymmersamt.

  Man får väl vara glad så länge inte Malena Ernman utnämner sig till hjärnkirurg eller missilkonstruktör.

 82. Guy

  Lasse # 75

  Jag läste nyligen en notis (kommer inte ihåg var) om att Obama hade gjort något för att förbygga översvämmningsrisken. Enligt notisen hade Trump i dagarna före harvey skrotat idén.
  Politiskt skitsnack eller fakta?

 83. Lennart Bengtsson

  70

  Du får göra precis som Du vill. Det finns en vetenskaplig rapport från IPCC som Du kan läsa så kommer Du att inse att det som skrivs i dagens massmedia mestadels är nonsens. Det är ett faktum att mer växthusgaser påverkar jordens strålningsbalans med därav följer inte att Grönland kommer att smälta. I själva verket är det minst lika troligt att Grönland kan komma att växa under det innevarande seklet eftersom det enligt alla beräkningar kommer att snöa mer på Grönland. Se bara på de senaste 12 månaderna snöackumulation som uppgår till 550 miljarder ton! Det behövs mycket iskalvning för att kompensera detta.

  Vad jag bara försökte säga är att det är förnuftigt att lyssna på sakkunskapen såvida man inte är ett universalgeni. Jag har till exempel fullt förtroende att landets bönder är duktiga och kompetenta på sitt område men knappast på områden där de saknar kunskap och erfarenhet.

 84. Lennart Bengtsson

  65

  Det finns inga gränser vad galningar och dårar kan ta sig till och tro på. Det har tyvärr alltid varit så. I vår tid är det värre ty alla kan twittra.

 85. ms

  Intressant att följa denna tråd.

  Det är ju lätt att förstå att Lennarts post upprör. Här på forumet finns ju ett flertal lekmän, en del verkar mkt kunniga om alla möjliga ämnen som TTY, andra verkar framför allt ägna sig åt personangrepp (som Daniel Wiklund).

  Tror dock inte det fenomen som Lennart refererar till enbart ”drabbar” klimatforskare. Läkare får numera handskas med en mängd patienter som redan vet exakt vad de har för diagnos och vad de behöver för medicin – det har de minsann läst på en blogg!

  Samtidigt är det lätta att raljera över sådant. Delar av fenomenet är naturligtvis bra! Även granskning av lekmän kan ibland vara givande. För ofta faller dock ”granskningen” över i vilda spekulationer och konspirationsteorier som fakta (om den tagits in och förståtts) hade kunnat punktera.
  Ibland kan denna typ av ”granskningar” vara mycket skadligt för samhället. Ett exempelvis är konspirationsteorier om att vacciner ger allvarliga sjukdomar och därför bör undvikas…

 86. Ingemar Nordin

  Lennart B #83,

  Det är självklart att vi skall lyssna på de som är utbildade och kunniga i klimatvetenskapen. Problemet är inte detta, utan att vissa forskare genom den politiska makten i ryggen har utsetts till de ENDA forskarna, och att resten vare sig de är experter eller amatörer skall hålla käft.

  Korruptionen börjar redan med IPCC. Som Donna Lamframboise har visat så är c:a en tredjedel eller så av forskarna inom WG I rena amatörer från gröna organisationer (WWF och Greenpeace), studenter på masternivå eller från länder som saknar egen kompetens men som deltar för att det hela skall verka representativt. Sedan är det väl omvittnat från t.ex. Lindzen och Christy som själva deltagit i IPCCs arbete att urvalet av artiklar är politiskt styrt åt ett alarmistiskt håll. Dvs, det görs en selektioner av både ”experter” och artiklar som driver frågan åt en på förhand bestämd slutsats. – En föga vetenskaplig process som är ytterst hämmande för klimatvetenskapen.

  Det här mönstret upprepas på nivå efter nivå, inom myndighet efter myndighet, inom akademisk organisation efter organisation.

  Så antingen menar du bokstavligen att vi bör lyssna på fackutbildade forskare inom ämnet, vilket är att slå in öppna dörrar. Eller också menar du att dessa utgör någon slags enhetlig översteprästgrupp vars budskap inte får ifrågasättas vare sig av forskare och experter med en avvikande uppfattning eller av intresserade amatörer? Jag blir inte klok på vad du menar.

 87. Olle R

  #77 Lars Cornell
  Formuleringar som ”När det blir uppenbart för Sveriges folk att syftet med myten om klimatet är att krossa kapitalismen och införa planekonomi med någon form av världskommunism blir folkets dom ej nådig” får skribenten att i folkmajoritetens ögon framstå som en högerreaktionär knäppgök med verklighetsfrämmande konspirationsteorier.
  Duger inte om man vill bli tagen på allvar..

 88. Christopher E

  #71, 74 Olle R och Thomas P

  OK, det var en snabb analys, jag köper att använda ett lokalare värde, inga problem med det. Men vad är den absoluta havsytehöjningen vid den kusten då? Jag vet inte. Om vi ska använda satellitaltimetri som jag faktiskt gjorde kan man försöka spana vid gulfkusten här för ett lokalare värde:

  http://venturaphotonics.com/images/Fig5-9.jpg

  Lite grovt, men inte ser jag någon dubbel takt som Thomas utlovar. Ser snarare ut som knappt 3 mm/år.

  Observera dock att Mann skriver ”Sea level rise attributable to climate change – some of which is due to coastal subsidence”. Håller ni alltså med Mann om att subsidens beror på ”climate change”? Det gör inte jag. Så jag jag räknade just på ”Sea level rise attributable to climate change” bokstavligt enligt hans påstående. Vilket väl ändå var hans poäng? Jag finner att min beräkning står sig.

  Så om Mann inkluderar subsidens i hur mycket AGW förvärrat översvämningen, enligt honom 15 cm, då är faktiskt honom ni ska skälla på för grov lögn, okunskap och förvillande, inte mig.

  Men det lär väl inte hända…

 89. Lasse

  #88

  Kolla på 50 års trenden i #76
  Trenden har en periodicitet som inte sammanfaller med den ständigt ökande CO2 halten.
  Kanske kan man hitta Climate change påverkan?

 90. Thomas P

  Lennart #83 ”I själva verket är det minst lika troligt att Grönland kan komma att växa under det innevarande seklet eftersom det enligt alla beräkningar kommer att snöa mer på Grönland.”

  Eftersom du så betonade att man bör hålla sig till IPCC så kan man läsa vad dessa skriver i SPM:
  ”The increase in surface melting of the Greenland ice sheet will exceed the increase in snowfall, leading to a positive contribution from changes in surface mass balance to future sea level (high confidence).”

 91. Lars Cornell

  #87 Tack för det omdömet Olle.

  Jag stödjer mina ord på vad som sagts av bland andra FNs Figueres (*)
  http://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally

  Ett annat exempel är den kände klimatforskaren James Hansen. Han har sagt att vi måste avskaffa kapitalismen för att rädda klimatet. Jag är erfaren nog att förstå att vad han menar är att vi skall avskaffa kapitalismen och marknadsekonomin med klimathotet som påtryckningsmedel.

  Den röde politikern och agitatorn Johan Rockström har i TV-rutan hävdat att vi kanske måste avskaffa demokratin eftersom den är ett hinder. Det placerar honom definitivt mycket långt in i vänsterburen.

  Jag stödjer mig också på den politik som förs av främst Mp och S men också delvis av C. Den går ut på planekonomi där ett fåtal skall bestämma över alla andra, andras miljö och välfärd. Det är ett planekonomiskt samhälle dessa partier styr mot. Deras förslag till lagstiftning och i debatter är otvetydiga.

  Patrick Moore: ”Greenpeace took a sharp turn to the political left” and ”evolved into an organization of extremism and politically motivated agendas”.

  Sir John Houghton, förste ordförande i IPCC.
  – Om vi inte förebådar katastrofer kommer ingen att lyssna.

  Alexander King, ordförande i Romklubben.
  – I sökandet efter en gemensam ende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén att föroreningar och hotet om global uppvärmning vore en lämplig metod.

  Paul Watson, en av Greenpeace grundare
  – Det spelar ingen roll vad som är sant, det är bara vad folk tror är sant som har betydelse.

  Vi ser hur kampen förs med ett grönt/rött maktövertagande i SR/SVT där inte en enda riktig vetenskapsman av facket tillåtits framträda på ca 10 år. Av det blir Sveriges folk och politiker ett mycket okunnigt folk. Det följer helt de principer som omskrivs i följande länk,
  http://www.tjust.com/2017/goering.pdf

  Parisöverenskommelsen är ytterligare ett otvetydigt steg i riktning mot planekonomi och världskommunism.

  [* Min översättning] ”Det här är förmodligen den svåraste uppgiften vi någonsin har gett oss, som är att avsiktligt omvandla den ekonomiska utvecklingsmodellen, för första gången i mänsklig historia”, sade Figueres på en presskonferens i Bryssel.

  Så om du Olle kallar mig för knäppgök får jag väl kalla dig för vilsekommen blind höna. Som bekant kan även dessa understundom hitta ett korn.
  .

 92. latoba

  #86
  Det tycks vara så att politiker och journalister använder IPCC som källa för att driva klimathotspropagandan. Eftersom det är som det är så måste det antingen vara så att det som publiceras av IPCC är styrt av politiker med en klimathotsagenda eller också misstolkar politiker och journalister avsiktligt eller av okunskap IPCC:s budskap. Oavsett vilket så är det verkligen illa ställt och att universitet och högskolor också styrs av den agendan gör det ännu värre. På min tid studietid på KTH i slutet av 50-talet var vi helt befriade från politiskt inflytande på undervisningen. Det är inte utan att man längtar tillbaka till ”den gamla goda tiden”.

 93. Lars Cornell

  #91
  – I sökandet efter en gemensam fiende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén att föroreningar och hotet om global uppvärmning vore en lämplig metod. (Skall det givetvis vara)

  #87 Olle R
  Det är möjligt att jag missförstod dig, du kanske bara villa varna.
  I så fall ber jag om ursäkt och tar tillbaka det där om blind höna.

 94. jensen

  Det största felet med hela klimathysterin är att alla inblandade från vetenskapsfolk till amatörer, tycks vara att alla håller sig till olika definitioner, tidsperspektiv, sofismer, regeltolkningar m.m.
  Tag bara : avtal/ accord som exempel.
  Och alla varianter av Global Warming, Global Change Global disruption Miljö/ Klimat m.m.

  Det är klart att alla tycker sig ha rätt, när man så lättvindigt anpassar alla stolpar, ribbor, kriterier efter eget skön.
  Alla lyckas prata förbi varandra.
  En from förhoppning är att man inom den riktiga klimatvetenskapsvärlden undviker alla ovanstående fallgropar.

 95. Guy

  Thomas P #90

  Vem skall vi hålla på då den etablerade vetenskapen är oense med den etablerade vetenskapen? Har du något förslag om vilkendera sidan bör degraderas till lekmän.

 96. Lasse

  #93
  Lars C
  Varför kopplar du AGW hysterin till vänstern? Är inte det lite väl långsökt? 😉
  https://wattsupwiththat.com/2017/08/30/dr-michael-mann-climate-hurricane-harvey-and-the-communist-party/

 97. Svempa

  Klimatvetenskapen som den i det stora hela läggs fram och refereras är inte naturvetenskap utan är mer att jämställa med nivån på forskning som är vanlig inom sociologi. Dvs man utgår från ett enkelt antagande och sedan letar man samvariation och gör sedan ett halsbrytande hopp till att tala om en kausalitet a la bifogad länk. I det perspektivet är klimatforskare typ Michael Mann m.fl. mer lekmän än en ordinärt bildad naturvetare.

  http://cafehayek.com/wp-content/uploads/2014/03/miracle_cartoon.jpg

 98. Lars Cornell

  #96 Lasse
  För mig är det inte långsökt.
  Vänstern (och förmodligen också Romklubben) vill införa planekonomi och världskommunism. Det är ju en mer än hundraårig strävan som ibland har lyckats. Sovjetunionen och Maos Kina är två för en tid framgångsrika exempel men också skräckexempel.

  Men de behöver något att skrämmas med, (http://www.tjust.com/2017/goering.pdf #91 mm). Då kommer CAGW till bra användning. Man tar AGW, som inte är någon hysteri, och skalar upp den med en faktor ca 3 till CAGW som är en politiskt frammanad hysteri i vänsterpolitikens tjänst.

  Orsak och verkan; målet för dem med Romklubben i centrum, är att införa planekonomi och någon form av världskommunism. Medlet är att skrämmas med klimatet för att göra människor rädda och fogliga. Rädda människor tänker nämligen inte så bra.

 99. Kenneth Mikaelsson

  Nämn nått bra som kommit från vänstern… Hitler, Stalin, Kim Dung No Good, Pol Pot listan blir lång och på slutet Mikael Man och TP….. 🙂

 100. Olle R

  Lars Cornell #91
  Varför skulle det behövas kommunism för att minska den globala uppvärmningen?
  Det går alldeles utmärkt att styra kapitalismen med lagar, regler och ekonomiska styrmedel inom demokratins och rättsstatens ramar.
  De gamla kommunistländerna var världsmästare på att släppa ut ”livets gas” utan att skapa någon nytta för sina befolkningar. Inte att rekommendera.. De grå kommunistländernas arvtagare, lika autokratiska som de gamla diktaturerna, har en njugg inställning till klimatåtgärder. Det ena landet för att de tjänar stora pengar på olja och gas, det andra för att de tjänar stora pengar på att vara världens fabrik med stora utsläpp som följd.
  Vill du ha mer koldioxid i luften är kommunism och diktatur de effektivaste metoderna..

  Alla fria demokratiska länder styr och bestämmer över marknaden. Är det kommunism om världens länder samarbetar för att lösa viktiga globala problem, som hotar att eskalera för framtida generationer om inget görs..?
  Skulle du känna dig kränkt om världens länder enades om att skifta beskattningen från arbete till fossila bränslen och annat klimatpåverkande?
  Blir du kränkt över att inte kunna köpa en nybil utan katalysator? Eller att inte kunna köpa ett nytt kylskåp med freon. Eller att inte få producera trampminor? Att inte få hantera kvicksilver och DDT som du vill? Är det inte lite kommunistiskt att hindra enskilda människor från att göra som de vill?

 101. Ingemar Lindberg

  #91 Lars Cornell
  ”Så om du Olle kallar mig för knäppgök får jag väl kalla dig för vilsekommen blind höna. Som bekant kan även dessa understundom hitta ett korn.”

  Detta är en av de bästa kommentarer jag har upplevt! Strålande!!

 102. Thomas P

  Lars #98 Och hur ställer du dig till all den klimatforskning som skedde innan frågan politiserades (dvs folk utanför klimatvetenskapen insåg att man stod inför ett problem).? Ett av problemen med dina konspirationsteorier är just att vetenskapen kom fram till samma resultat ändå, utan politisk inblandning.

  Sen blandar du friskt ihop orsak och verkan. Givet valfritt problem kommer folk till vänster välja lösningar som är mer socialistiska till sin natur än folk till höger. Det är dock inget argument för att de skulle hittat på problemet till en början med.

 103. latoba

  #100
  Det är väl ändå väl magstarkt att jämföra utsläpp av gifter med utsläpp av koldioxid som alla vet har stora positiva effekter på naturen.

 104. Lennart Bengtsson

  90

  Jag har sysslat med detta under de senaste 15 åren och har en något avvikande uppfattning än skrivningen i IPCC. Orsaken är helt enkelt att fuktighetstransporten skalas med Clausius Clapeyron vilket innebär kraftig ökning av nederbörden på höga latituder. Det senaste årets kraftiga ackumulation av snö på Grönland och också på Antarktis är ett sådant exempel. Iskalvning regleras på ett annat sätt och har långa interna stokastiska tidsskalor. Frågan är enligt min uppfattning faktiskt en öppen fråga. Först vid en omfattande temperaturökning kommer minskningen att bli tydligt positiv. Med den enorma utveckligen av den förnybara energin ( dominerat av solar PC som nu är lönsamt) kommer den fossila energin gradvis att försvinna och sannolikt så under detta århundrade.

 105. Guy

  Olle R # 100

  ”Skulle du känna dig kränkt om världens länder enades om att skifta beskattningen från arbete till fossila bränslen och annat klimatpåverkande?”

  Joo, faktiskt. Kortsiktigare än så är det svårt att få det. Slutresultatet grovt räknat är mass-svält, Totalkraschat samhälle. Inte något jag ser fram emot.

 106. Ingvar i Las Palmas

  Olle R #100
  Det handlar inte om klimatet. Det handlar om ”Global Governance”, dvs en ”världsregering”
  Det handlar inte om klimatet. Det handlar om att ersätta Kapitalismen med en ”världsregering”, styrd av en nomenklatura som skall se till att planetens resurser ”fördelas rättvist”.
  Den underliggande metodiken är att få hela världen att enas var att finna en gemensam fiende och efter bearbetning i ”Club of Rome” kom man fram till klimatförstörning, katastrofal uppvärmning och andra hemska oväder berodde på kapitalismen och koldioxidutsläpp. Och då förståss i första hand människors utsläpp. Den gemensamma fienden att enas runt och emot är vi själva.
  Till och med en av de högsta topparna inom IPCC, Christina Figuere har klart, tydligt och officiellt sagt:
  ”Det handlar inte om klimatet, det handlar om att ersätta ”Kapitalismen” med ett centralstyrt FN
  Klimathotet är bara ett verktyg att skrämma människorna till att acceptera en världsregering. Socialisternas ”våta dröm”

 107. Lennart Bengtsson

  86

  Klimatforskning, och då tänker jag i första hand på de forskare världen över som sysslar med avancerade specialstudier i atmosfärfysik och flödesdynamik och där en del av sådana resultat ligger till grund för IPCCsS vetenskapliga rapport. Det finns naturligtvis avvikande uppfattningar som tyvärr inte kommer fram eftersom IPCC försöker extrahera mest rimliga rapport som fungerar som en allmän vägledning. Osäkerheten i bedömningarna är ju också tydligt dokumenterad. Jag tycker det är självklart att vi måste ge högre prioritet till sådana rapporter till skillnad från amatörmässiga föreställningar och påhitt som aldrig vetenskapligt prövats. Det är naturligtvis ingen som hindrar att även duktiga lekmän kan sända artiklar till tidskrifter för vetenskaplig granskning. Sådant förekommer och skall självklart uppmuntras. Men det är lika viktigt att inse att man inte äger snille för att man är galen. Man måste ha något trovärdigt att komma med som kan övertyga kritiska fackexperter.

  Principen för IPCC kan diskuteras och min personliga uppfattning har länge varit att överlåta åt medlemsländerna att själva göra en avstämning vad som är mest rimligt för det egna landet åtminstone fram till den punkt när man är övertygad om att världen står inför allvarliga problem. Och så långt har vi ingalunda kommit. Det som media ständigt skriver om är föreställningen att vädret blir mer extremt och som Du kan se i dagens Expressen kopplar emotionella journalister samman den svenska flygskatten med orkanen i Texas! Det är detta som är det stora problemet när media och diverse vildhjärnor får för sig en kausalitet som inte finns. Dylika skriverier påverkar naturvetenskapligt bristfälligt utbildade beslutsfattare upp till ministernivå vars utbildning mestadels är på samma nivå som landets journalister eller kanske inte ens det. Hur många i dagens etablissemang har haft en differentialekvation i sin hand? Som en tysk kollega en gång sa ”Gleichungen statt Geplauder”

 108. Lars Cornell

  #100 Olle R

  Om vi börjar med att ta reda på vad ordet ’Kommunism’ står för så finner vi i
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunism
  att ’egendomsgemenskap’ går tillbaka ända till Platon. Så långt ser jag inget oroande. Men eftersom konkurrens och marknadsekonomi avskaffas blir det efter en tid ett ineffektivt samhälle där välståndet försvinner. Individens väl och ve får ingen betydelse. Det tenderar att gå över i slaveri och förtryck för att kompensera ineffektiviteten och censur för att dölja den för folket.

  Ett exempel på ’välståndet försvinner’ är grönvänsterns sätt att anse att det är en fördel att vindkraft och syntetbränsle behöver mycket arbetskraft. Marknadsekonomer har den omvända åsikten att går det åt mycket arbetskraft per kWh är det ineffektivt vilket minskar vårt välstånd.

  Styrelseskicket går mot ett elitstyre, ett härskarfolk med maktmonopol. Jag anser att även nazism på så sätt är en form av kommunism. En liten maktgrupp utser en valberedning som utformar en vallista där endast av maktgruppen godkända kandidater finns. Maktgruppen är således självvald. Även FN/IPCC fungerar väsentligen på det sättet. Där ligger det stora hotet eftersom alla kommunistdiktaturer har blivit mycket grymma mot folket. Självklart blir det så. Makt korrumperar. Systemet består ända tills det fräts sönder inifrån eller någon form av revolution inträffar.

  I den maktstrukturen är pressen viktig. Makteliten utser pressens chefer som ser till att skaffa journalister efter maktelitens behov. I Sverige har det redan genomförts med agendadrivande journalister vars reportage du därför inte skall lita på, här några namn:
  – Erika Bjerström SVT,
  – Ulrika Björksten SR,
  – Linus Brohult Klotet,
  – Jens Ergon SVT,
  – Anna Schytt SR/SVT,
  – Victoria Dyring SVT,
  – Johan Bergendorff SR,
  – Jenny Stiernstedt SVD.
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/15/vansterextremister-pa-sveriges-televisions-vetenskapsredaktion/
  https://anthropocene.live/2017/07/21/propagandabladet-svd-fortsatter-pumpa-ut-fake-news-i-oforminskad-takt/

  Att som i SR/SVT kalla den illröde politikern och agitatorn Johan Rockström för ’Klimatvetenskapsman’ är en metod att förvilla.
  Riktiga vetenskapsmän som professorerna Lennart Bengtsson, Gösta Pettersson och N-A Mörner för att ge några exempel tillåts ej framträda i SVT.

  Det vi nu ser är en strävan att direkt i FN införa sådana idéer och sådan maktstruktur. Parisöverenskommelsen är i den processen en viktig milstolpe.

  Du Olle R frågar i #100 ”Varför skulle det behövas kommunism för att minska den globala uppvärmningen?”
  Min motfråga blir, varför skall vi minska den globala uppvärmning (AGW) som är till övervägande nytta för oss?
  Det är först med katastrofal uppvärmning (CAGW) som frågan blir berättigad. Men eftersom CAGW är ett politiskt påhitt som saknar vetenskapligt stöd saknar den frågan relevans. Jag ser det så här;

  Koldioxidens klimatpåverkan är ca en grad vid en fördubbling av koldioxidhalten. Den åsikten har en överväldigande majoritet av bevis och vetenskapsmän bakom sig.
  Vi kommer förmodligen aldrig att uppleva så mycket som en fördubbling dvs 0,08 procent koldioxid. När koncentrationen ökar ökar samtidigt återflödet till växter och hav så att det uppnås ett nytt jämviktsläge. Min åsikt är att det jämviktsläget finns någonstans omkring 600 ppm om mänskliga utsläpp av koldioxid förblir konstanta. Skall vi använda bioenergi i stor utsträckning hamnar jämviktsläget något högre.

  Slutsatsen blir att det inte finns vetenskapliga eller ekonomiska skäl att begränsa koldioxidutsläppen. Det finns inte heller skäl för miljön utan där är det tvärt om så att koldioxiden är nyttig för miljön medan vindkraft och bioenergi är skadliga. Uttag av bioenergi är skadlig därför att vår jord är för liten, bioenergin räcker ej utan att miljöförstörelse, karlhyggen mm uppstår. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas skogar. Ungefär så är det nu för hela världens miljö.

  De enda skäl som återstår är politiska. Frågan ”varför skulle det behövas kommunism” blir således i stället ”strävan efter kommunism och planekonomi behöver skräcken för koldioxid (CAGW) för att kunna genomföras”.

  Ingvar i Telde (?) förklarar det bra i #106.

 109. Olle R

  #105 Guy,
  Du skämtar. Bränsleskatten i de skandinaviska länderna är bland de högsta i världen, de i USA bland de lägsta.

  Har Skandinavien totalkraschat jämfört med USA? Är ekonomin svag? Är medellivslängden lägre? Är spädbarnsdödligheten lägre? Finns det allmän sjukvård? Är hus, villor och allmän infrastruktur sämre? Är tilltron till demokratin/valdeltagandet sämre? Trivs folk sämre? osv, osv..

  Har USAs slösaktiga livsstil med halva BNP/CO2-utsläpp jämfört med Europa skapat något som helst mervärde för sin befolkning?

  PS, Om man känner att man måste köra mycket SUV för att bli bekräftad, kan det dock vara lite sämre i Skandinavien..

 110. Ann lh

  Lats Cornell # 108, Du glömde en ny ”stjärna” Carina Bergfeldt, som frossar i hata Trump reportage i SVT, hon och den hyllade ”USA- kännaren” i GP Britt-Marie Matsson tävlar om att visa sin avsky mot allt vad Trump gör. De båda tycks vägra att acceptera valresultatet och att Trump nu försöker genomföra sina vallöften. Carina B. är naturligtvis nominerad till någon kategori i Kristallengalan i veckan.

 111. Lars Cornell

  #110 Ann
  Jag har följt Carina Bergfeldts förehavanden. Hon skrev felaktigt en larmrapport om en ö i deltat som sjunker på grund av klimatförändringar. Men det var av oförstånd och bristande kunskap – hon blev nog anvisad den artikeln från chefer i Stockholm. Vi hade en email dialog om det. Jag tror inte att hon skulle göra om det misstaget en gång till. Därför finns hennes namn inte med i min lista.
  Att hon sjunger med i kören om Trump är ju en litet annan sak.

 112. Torbjörn

  #108 Lars
  Glöm inte Peter Wolodarski

 113. Svempa

  #100 ”De grå kommunisstaternas arvtagqre…..lika auktokratiska som tidigare”

  Ja du lille man. Så talar en ignorant. Antingen har du inte besökt dessa länder före och efter kommunismens fall eller så är du för evigt fångad i ideologiskt tunnelseende. Gammal revolutionär?

 114. Olle R

  #108 Lars Cornell

  ”Min motfråga blir, varför skall vi minska den globala uppvärmning (AGW) som är till övervägande nytta för oss?”

  Det enkla svaret är är att samhällssystemet och klimatsystemet är som en trög supertanker där det tar generationer att ändra kursen..

  Jag visar följande projektion av Hansen 1981, med uppdaterade observationer (lågt och högt estimat) samt moderna utsläppsscenarier inlagda.

  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaWFVNTWVMd1A0bUE

  Först, verkligheten har till dags dato överträffat Hansens scenarier, men stämmer ganska väl med de moderna scenarierna.
  Vi har ett vägval, ska avstå från restriktioner och styrmedel på fossilbränsle (rcp8.5) och passera dinosauriernas era vid år 2100, eller ska vi följa det lägre scenariet (rcp 4.5), vilket jag anser att tex EU har som ambition att göra, och hamna någonstans strax över Eem-temperaturer vid år 2100?

  Hansen har dock i nutid sagt att de värsta scenarierna inte är en ”katastrof” i sig, ”-Holländarna ju har gott om tid att emigrera till Schweiz”..

 115. Guy

  Olle R # 109

  Nu är det väl du som skämtar. Om alla skatteinkomster skall komma från bränsleskatt samt diverse (oklart vilka) utsläpp, blir bränslepriset så högt att trafiken och transporterna avstannar nästan helt. Det i sin tur inverkar på matpriser, elpriser och allmän välfärd.

  Att jämföra globalt med vänsterrörelsernas ärkefiende USA visar hur det är fatt med dina ideologier.

  Försök med en hederlig konsekvensanalys. Du har ju ändå visat att du kan räkna.

 116. Arne Nilsson

  #109 Olle R Visst är bränsleskatterna i Sverige bland de högsta i världen. Men, inte så höga att förbrukningen av fossila bränslen minskat nämnvärt. Till och med Sossarna fattar att man inte kan ha så höga skatter att försäljningen av fossila bränslen upphör. Det är ju en stor intäktskälla för staten. Så skatten på det som kallas klimatskadlighet ska ligga på en sådan nivå att allt fortsätter som förut och pengarna trillar in till statskassan. Därför har Sverige inte kraschat. Skulle vi göra som du vill att ersätta skatt på arbete med skatt på fossila bränslen däremot, då skulle Sverige krascha. Eller snarare återgå till levnadsstandarden på mitten av artonhundratalet. Det verkar vara ditt mål men definitivt inte mitt mål.

 117. Ingemar Lindberg

  # 114 Olle
  Men förstår du inte? Det finns inget klimathot mot vår planet! Alla kommentarer här som riktar sig till dig försöker få dig att förstå! Du är fullständigt ut och cyklar med dina argument! Tyvärr gäller det även Thomas P!

 118. Thomas P

  Lennart #107 ” åtminstone fram till den punkt när man är övertygad om att världen står inför allvarliga problem.”

  Om AGW vore ett problem man kunde lösa momentant när man väl bestämmer sig skulle det kanske vara rimligt att vänta tills man är helt säker. Tyvärr gäller det dock inte för AGW. Först har vi en tröghet i det ekonomiska systemet som gör att snabba utsläppsminskningar blir långt mycket dyrare än långsamma, men än värre, vi har också en tröghet i klimatsystemet som gör att även om vi så skulle fortsätta med alla utsläpp i morgon skulle temperaturen fortsätta stiga under lång tid.

  Hamnar i en dag i ett läge där även de mest ”skeptiska” anser det värt att göra något är bara konstatera att då är det så dags. Vid det laget är inte så hemskt mycket vi kan göra längre. ”Vänta och se” är en form av rysk roulette. Har man tur går det bra…

 119. Christopher E

  #114 Olle R

  ”passera dinosauriernas era vid år 2100”

  Finns just ingen gräns tydligen för parodiska påståenden. 🙂

  Som om inte alarmismen spårat ur tillräckligt innan…

  Är det förresten inte lättare för holländarna att addera någon knapp halvmeter på sina vallar än att flytta till Alperna? Har Hansen gått i samma matematikkurs som Mann som skämde sig ut med vattenståndet vid Texas ovan? Om det är ”dinosaurie-erans” mer än 100 meter högre havsnivå ni hoppas på så var det en rekordprognos som heter duga! Har ni kollat vad IPCC tror?

 120. Svempa

  #118 Thomas. Då steg du till slut ut ur garderoben, under kvalificerat svammel, som domedagspredikant.

 121. Ingemar Nordin

  Lennart B #107,
  Jag håller med om det mesta som du skriver. Men ämnet för denna tråd som Sten skapat gäller om det grundläggande problemet är att amatörer uttalar sig om klimatet, eller om det är politiseringen som är grundproblemet.

  Du skriver: ”Det som media ständigt skriver om är föreställningen att vädret blir mer extremt och som Du kan se i dagens Expressen kopplar emotionella journalister samman den svenska flygskatten med orkanen i Texas! Det är detta som är det stora problemet när media och diverse vildhjärnor får för sig en kausalitet som inte finns. Dylika skriverier påverkar naturvetenskapligt bristfälligt utbildade beslutsfattare upp till ministernivå vars utbildning mestadels är på samma nivå som landets journalister eller kanske inte ens det.”

  Men handlar problemet bara om att journalister saknar tillräcklig kompetens för att uttala sig? Jag tror inte det. Som jag påpekat tidigare så är det faktiskt inte så himla svårt att följa med i den professionella klimatvetenskapliga diskussionen – om viljan finns. Det tar ett tag och det kräver att man har en viss hum om vetenskaplig metod. Men en journalistutbildning av någorlunda kvalitet borde väl innehålla sådant som metod, hur man läser statistisk, hur man dubbelkollar källor etc? Och än viktigare borde det väl vara för journalister (och deras arbetsgivare) som rapporterar om ”århundradets viktigaste fråga” att sätta sig in i frågan?

  Men allt sådant som ingår i det vanliga journalistiska uppdraget tycks vara fullkomligt bortblåst när det gäller klimatet. Man bryr sig t.ex. aldrig om dubbelkolla källor eller söka rätt på kritiska synpunkter bland klimatforskarna för att ge perspektiv på saken. Istället kastar man sig över första bästa stollepåstående som att extremväder blir fler och värre, att Harvey är ett bevis på en CAGW, att Falsterbonäset blir översvämmat, att nordpolen smälter, osv.

  Nej Lennart. Problemet är inte att journalister är amatörer. Problemet är att frågan är politiserad och att våra journalister i gammelmedia bedriver agendajournalistik istället för riktig och saklig nyhetsförmedling.

 122. Olle R

  119 Christopher E,

  Det är Hansen som har skrivit ”mesozoic” på y-axeln där den övre gränsen passeras precis vid 2100. Den övre gränsen är alltså Perm-Trias och vad som hände där vill nog ingen veta.. 🙂

  I praktiken kan nog inte uppvärmningen inte gå så fort, de stora landisarna bromsar, och de stora havsvolymerna såvida inte en stabil skiktning bildas som hindrar vertikalomblandningen. Minns inte riktigt, men jag har för mig att det skulle ta 5-600 år med nuvarande energiobalans att smälta all is på jorden, om all denna energi kunde fokuseras på detta.

  En del hävdar att det inte finns tillräcklig med ”lönsamma” koltillgångar att bryta för att uppfylla rcp8.5 till 2100. Det finns det visst, för man behöver inte gräva fram kolet, man kan gasa upp det ur underjorden. Sådan utvinning kommer aldrig att tillåtas kanske nån säger, men förbud mot lönsam utvinning av fossila bränslen vore ju ”kommunism vilket inte tillåtet i rcp8.5.

  Inte ens vid 60 m havsnivåhöjning behöver holländarna lämna landet. Det blir några öar kvar i östra holland, samt Maastricht-området. Kan några miljoner samsas i Singapore så finns det nog ”livsrum” kvar för alla holländare också. Fast de har nog inte plats att odla tulpaner..

  Apropå Manns 15 cm i Houston så var det du som skämde ut dig genom att felcitera och vantolka, se ovan..

 123. Christopher E

  #122 Olle R

  Gissade nog att det var er idol Hansen dom låg bakom stolligheten. Han bör nog läsa på lite mer om Mezoikum. Uppenbarligen inte hans fält. Kanske tänkte han ut det i finkan.

  Om Mann och Houston hade jag rätt och Mann fel. Läs #88. Jag tackar för tipset att använda lokal havsytehöjning vid Gulfkusten istället, men då den tycks lägre än globala snittet hjälpte det ju inte Mann alls. Men du stärkte min poäng.

  ”Sea level rise attributable to climate change […] is more than half a foot (15cm) over the past few decades”

  Mellan hakparanteserna menade han att subsidensen vid Texas kust, mestadels naturlig geologisk isostasi i ett bäcken, skulle bero på underförstått antropogen klimatförändring. Det är ju fullständigt stolleri och kan bortses från. Eller håller du med honom? Man vet aldrig med folk som blandar ihop Första Mosebok med naturgrafi och fantiserar om 60 meters havsytehöjning i Nederländerna… 🙂

 124. Christopher E

  #122 Olle R

  Ja, just det ja…

  ”Den övre gränsen är alltså Perm-Trias och vad som hände där vill nog ingen veta.. :-)”

  Kraftig vulkanism i Sibirien?

  Det vill vi ju inte ha, så bäst jag köper en subventionerad batteribil och ett dieselaggregat illa kvickt och räddar planeten!!

  https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_1080_810_l_f/0000/aske/2016/8/21/10/elbil1.jpg?chk=29E079

 125. Bengt Abelsson

  # 118 Thomas P

  Det förefaller mig som det inte vore smärtfritt att minska den fossila energiförbrukningen hårt och snabbt utan att kunna påvisa fungerande alternativ.
  Ett modernt värfärdssamhälle kan svårligen tänkas utan tillförlitlig energiförsörjning.
  De stora fördelarna för växtligheten med ökad CO2-halt förbigås förbigås för det mesta med tystnad.

 126. Christopher E

  #122 Olle R

  Ursäkta mig tredje gången. Men jag menade förstås att skriva Texas och inte Houston i #124, råkade följa efter din felskrivning.

  Houston ligger 15 till 38 meter över havet från downtown till högsta punkten, så Manns sådär kanske 5 cm (inte 15) havsytehöjning från ”climate change” har givetvis ingen mätbar betydelse där.

  Du förstår, vi skeptiker tänker efter lite istället för att panikartat fly till Alperna undan havet.

 127. Guy

  Christpoher E # 124

  100 poäng för den bilden 😀

  Förresten pekar Lennarts tal om amatörer/lekmän tillbaka på Hansen (mesozoic) hmmm. Tydligen slantens andra sida.

 128. Bengt Abelsson

  # 127

  Då ca 80% av elenergin har fossilt ursprung är bilden helt rätt. Den totala verkningsgraden från fossilbränsle till batteri är nog ganska lika då den avbildade situationen slipper betydande transmissionsförluster.

 129. Lars-Eric Bjerke

  #114 Olle R,

  RCP 8.5 förutsätter att t.ex. den årliga kolproduktionen ökar med 490 % till 2100 jämfört med idag. Kolproduktionen i världen och i Kina har minskat med någon procent per år de senaste 2-3 åren. En så stor ökning som RCP 8.5 förutsätter är glädjande nog inte trolig trolig och lyckligtvis inte heller möjlig enligt geovetenskapen.

 130. tty

  #122

  ”Det är Hansen som har skrivit ”mesozoic” på y-axeln där den övre gränsen passeras precis vid 2100. Den övre gränsen är alltså Perm-Trias och vad som hände där vill nog ingen veta.. ”

  Och det enda det visar är att Hansen är otroligt okunnig när det gäller klimathistoria. Troligen var det aldrig under mesozoikum (som varade i ca 180 miljoner år) någonsin så kallt som det var under Eem. Det skulle i så fall möjligen ha varit under mellersta Jura då det troligen fanns lokal inlandsis i Antarktis inland. Den nådde dock aldrig ut till kusten som under Eem (liksom hela de senaste 35 miljonerna år).

  Eem var ju troligen den varmaste interglacialperioden (troligen mer än 2 grader varmare än nu, men det är en annan historia) men den var ändå kallare än 95% av de senaste 65 miljonerna år.
  Bilden i länken nedan kommer från en bra modern översikt över klirmatförändringarna under kenozoisk tid

  https://www.researchgate.net/profile/G_Lohmann/publication/262809252/figure/fig7/AS:267684961058873@1440832476826/Figure-1-Cenozoic-climate-evolution-The-proxy-of-oxygen-isotopic-composition-d18O.png

  Eem är den pyttelilla spiken vid d18O c. 3,0 längst till vänster. Mesozoikum slutar längst till höger i diagrammet vid d18O ungefär 1,0. Och då hade ändå temperaturerna sjunkit ganska kraftigt under yngre Krita. De steg igen fram till Eocen men blev aldrig lika höga som under Krita. Eem och Mesozoikum lappar liksom inte över för att uttrycka sig försiktigt.

  Sedan är det så att ingen vet vad som hände vid Perm/Trias, men åtrminstone jag skulle (tydligen i motsats till dig) väldigt gärna vilja veta. Tyvärr är det mycket svårt att få någon säker information eftersom det inte finns någon havsbotten som är så gammal någonstans i Världen, och alltså inga ostörda djuphavssediment. Det råder därför inte ens ”koncensus” om det blev varmare eller kallare.

  Review-artikeln finns förresten här:

  https://www.researchgate.net/publication/262809252_Cenozoic_climate_changes_A_review_based_on_time_series_analysis_of_marine_benthic_d18O_records

 131. tty

  #122

  ”Inte ens vid 60 m havsnivåhöjning behöver holländarna lämna landet. Det blir några öar kvar i östra holland, samt Maastricht-området.”

  Fast för att åstadkomma det måste hela Grönland och nästan hela Antarktis bli isfria, så då finns det 15 000 000 nya kvadratkilometer (ungefär 350 Nederländer) att bosätta sig på.

 132. Eilif Hensvold

  72 Micke S
  Du skriver ”En bonde skulle nog med all rätt bli väldigt irriterad om jag som amatör kom och sa åt honom att han inte har en aning om vad han håller på med”. Ja kanske det, men vad har det med mitt inlägg att göra?
  83 Lennart Bengtsson
  Du skriver till mig något von oben ”… det som skrivs i dagens massmedia mestadels är nonsens” – instämmer – och att ”det är ett faktum att mer växthusgaser påverkar jordens strålningsbalans… ” – instämmer – och att ”det är förnuftigt att lyssna på sakkunskapen… ”, instämmer. Men i inlägget 70 skrev jag ju om nåt helt annat. Det är det du bör relatera till och inte göra en AKB. Och sen, jag läser delar av IPCC och sen, som ansvarig (länge sen) för utveckling av mycket stora simuleringssystem (industriproduktion) är jag sorgligt medveten om såna systems svagheter, och sen, som matematiker är jag särskilt intresserad av modelleringen av vattnets förstärkningseffekt.

 133. Lennart Bengtsson

  121

  Du har kanske rätt men jag är inte så säker på det. För att bedriva agendajournalistik krävs intelligens, energi och övertygelse. Journalisterna gör på mig intryck att att snarare vara slarviga, dåligt utbildade och allmänt obegåvade. De kan förstås vara någons nyttiga idioter men jag tillhör inte de som tror på en sammansvärjning som en slags modern version av Sion Vises Protokoll, Världen är idag alldeles för komplex. Och vem är i så fall deras herrar?

 134. Christopher E

  #127 Guy

  Rätt ska vara rätt. Jag lånade bilden från Peters länk i #51. Credit till honom.

 135. tty

  #133

  Du anser alltså att Wolodarski ljög när han 2013 deklarerade att DN skulle satsa mera (obs! inte satsa utan satsa mera) på agendasättande journalistik?

  http://www.dn.se/ekonomi/dnse-starker-sin-stallning/

 136. Svempa

  #133 Lennart. Det behövs ingen konspirationsteori. Det räcker med egennyttans brödrakrets. Typ den som fick Sovjet-Olle (r) och andra att utnämna sig till folkets planhushållningsrepresentanter under detbröda 70-talet.

 137. Ingvar i Las Palmas

  #133 Lennart Bengtsson.
  Du har tydligen inte läst vad Jacob N. forskat fram. Och inte heller tagit till dig vad Christina Figuere så tydligt uttalat. Och inte heller läst Club of Romes skrifter. Och inte heller upptäckt de malthusianska inslagen
  Du verkar helt insnöad på den vetenskapliga sidan och blundar för den politiska/makt aspekten.
  Klimathotsprojektet är inte ett vetenskapligt grundat projekt.
  Höj blicken och inse att det ”vetenskapliga” inslaget inte är det viktigaste. Att missbruka vetenskapen är bara en komponent i det här maktprojektet. Och inte den viktigaste.

 138. Ingvar i Las Palmas

  USA. Political Correctness inte populärt

  https://townhall.com/tipsheet/guybenson/2017/08/29/poll-majority-of-americans-believe-google-was-wrong-to-fire-author-of-controversial-memo-n2374257

 139. Rolf Åberg

  Kommentar borttagen

 140. Rolf Åberg

  #122 Olle R

  5-6000 år ska det väl ändå vara.

 141. JIMMY

  Tack Lars och ingemar med flera skribenter !! som så enkelt och tydligt i laymens term förklarar att det inte finns något fel på globala klimatet eller några patetiska Orwelliska nya klimathot.

  Utan detta är som sagt en kommunistisk FN UN särintressen agenda som bara bytt ut det pestsmittade ordet kommunism mot ofarliga harmlösa spårgasen CO2 och löjliga epitet som flygets klimatpåverkan.

  ( MP betyder definition= ”Medeltids Kommunist Partiet ” )

  ( Och SR betyder definition = ”Sovjet Radio”)

  (Samt SVT betyder definition =” Sovjet TV ”)

  🙂 🙂 🙂

 142. Olle R

  Christopher E #125-126

  Du tycks tro att havsnivåhöjningen är lägre utanför Texas än det globala genomsnitt. Tro får man göra i kyrkan, i övrigt bör man söka fakta. T ex länken som Mann anger. Där anges havsnivåhöjningen enligt NOAA till 0.13 inch per år, dvs 3,3 mm. Jag kan bara bekräfta efter att ha tittat på griddade satellitdata, där det t ex är 3,1 mm/ år utanför Galveston ( Houstons ”hamnstad”). Sedan hittar vi också ett uttalande Nielsen-Gammon, Texas State Climatologist, som säger att den skenbara havsnivåhöjningen varit ca 7 inch under 30 år, dvs nästan 18 cm.
  Vi har alltså en havsnivåhöjning på knappt 10 cm på ”några få decennier” samt en landsänkning på knappt 8 cm. Den senare har nog dels en antropogen komponent (olje och grundvattenuttag) samt en naturlig komponent. Den naturliga delen är nog långt större borta vid Missisippideltat där det avsätts mycket sediment.

  Annars, människor som målmedvetet vill gräva och bränna fram kolväten ur jordskorpan är nog klart effektivare än vulkaniska intrusioner som rör sig slumpartat utan mål och mening i underjorden.

  Holländare i gemen verkar faktiskt gilla att fjällvandra och att bosätta sig i Sverige, särskilt då i Norrland. De kanske har instinkten att göra de rätta långsiktiga valen. Bättre fly än illa fäkta..

  Inga människor pratar ju idag nostalgiskt om den tid då de bodde på Doggers bankar… 🙂

 143. Ingemar Nordin

  Lennart B #133,

  ” De kan förstås vara någons nyttiga idioter men jag tillhör inte de som tror på en sammansvärjning”

  Nej det tror inte jag heller men eftersom den rödgröna dominansen bland Sveriges journalister är så bedövande hög som den är (lååångt till vänster om svenska folket enligt opinionsundersökningar) så talar det för att vissa ämnen undviks medan andra rotas det i i grunden.

  Ta exempelvis Karin Bojs som skrivit en alldeles utmärkt historia om den europeiska invandringen där hon följer de DNA-spår som den senaste forskningen kommit fram till. Jag läste boken med stor behållning när boken kom ut.

  https://www.adlibris.com/se/bok/min-europeiska-familj-de-senaste-54-000-aren-9789175036168?gclid=EAIaIQobChMI3eWRh-mB1gIVU4myCh1VjQQxEAQYBCABEgKtvPD_BwE

  Välskriven, medveten om att det kan finnas delade meningar, framläggande av olika hypoteser. Men när det gäller hennes klimatartiklar i pressen så är det mest skit: Den allra senaste alarmismen, noll koll på fakta, noll sökande efter forskare med en skeptisk synvinkel. Kort sagt är hennes artiklar ren och skär propaganda.

  Så, förmågan finns, men viljan saknas.

 144. Håkan Bergman

  Ingemar N. #143
  Jag tror det är rätt kört för MSM idag, tempot dödar all seriös journalistik, det handlar bara om att producera click baits på löpande band. Å andra sidan så anar jag att dom som faktiskt läser eller aktivt tittar på eländet är försvinnande få. Den dag annonsörerna inser det händer det grejer.

 145. Christopher E

  #142 Olle R

  Vad jag skrev är att jag inte vet den absoluta havsnivåhöjningen vid Texas kust, men vid en blick på en satellitaltimetrikarta ser den ut att vara knappt 3 mm/år en bit ut i Gulfen. Nu säger du lite drygt 3. Jag vet inte om det är tidvattenmätare korrigerad för isostasi, men jag har inga problem alls med den siffran. Det är ju trots allt vad jag höftade med från början i vilket fall.

  Jag tycker du bör läsa Manns uttalande lite nogrannare. Han säger att 15 cm på några decennier är enbart från ”climate change”. Du kan alltså helt bortse från subsidensen, oavsett dess komponenter. Jag tvivlar på effekter från oljeutvinning etc är mer än lokala, men det spelar alltså ingen roll, för klimatförändring är den inte som Mann hävdar. Inte heller handlar det för övrigt om ”vulkaniska intrusioner”, men det är ett sidospår. Jag får vara glad att du åtminstone nu tagit till dig att det finns naturliga komponenter ( Mann verkar inte förstå det).

  Jag förstår inte att behovet att försvara Mann är så stort att ni inte förstår vad han säger: Havsnivån är 15 cm högre på grund av (antropogen) klimatförändring! Är det så svårt? Han vill utnyttja den besvärliga situationen i Texas genom att hävda att översvämningarna där är 15 cm värre på grund av vad vi gjort med klimatet.

  Inte ens om absoluta havsytehöjningen vore 100% antropogen håller Manns påstående. Men det är helt rimligt att förmoda en naturlig höjning i klass med före eventuell påverkan och halvera siffran. Då hamnar vi på sådär 5 cm. Enkelt. Mann ljög och tredubblade siffran i retoriskt syfte och med en stollig idé om att klimat ger subsidens. Han blandade också bort korten att de platser som nu översvämmas av regn ligger tiotals meter över havet, så de lär inte märka dessa 5 cm ute i havet.

  Och genast ryckte du och Thomas ut till hans försvar. Vilken överraskning… 😉

  Ni kanske skulle ta i lite till och tillsammans med miljöjournslisterna i Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet hävda att tropiska cykloner i USA (märkligt nog väldigt få senare tid) beror på frånvaro av en svensk flygskatt…

  Vad gäller nederländarna så finns inget hot mot dem under överskådlig framtid som skulle tvinga dem att flytta någonstans. Det är bara domedagsfantasier.

 146. tty

  #142

  Den antropogena komponenten är nog betydligt större. Den relativa landsänkningen de senaste årtiondena har t ex varit betydligt mindre i Freeport bara ca 70 km SV Galveston:

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/725_high.png

 147. ”Så, förmågan finns, men viljan saknas”

  Bra poäng. Det är inte enbart inkompeten, eller brist på intelligens och förmåga att lära sig ..

  Men jag skulle inte underskatta den starkt nyreligiösa aspekten av det hela:
  Den finns tydligt, och bärs närmast som ett banér hos i princip samtliga klimathotsanhängare, från NGO- och vänsteraktivister, akolyterna i media och politiken hela vägen till alarmistforskarna, för att signalera tillhörighet till ’den rätta tron’.

  Hela paketet från att fördöma de icke-troende som ’förnekare’,
  Att dessa inte bara måste tystas i församlingen,
  utan helst fördrivas från samhället.
  Närmast tungmålstalande upprepning av samma memer.
  Övertygelsen om att man deltar i en kamp med de och för det goda, och mot ondskan.
  Både avlatsbrev och riter, symbolhandlingar och offergåvor
  I tron att det blidkar gudarna, och absolverar den egna synden
  Osv …

  Man hör nästan ingen (som förmår?) argumentera klimatkatastrofen annat än i sådana nyreligiösa banor, och med appeller till absolut ’auktoritet’ som inte får ifrågasättas …

 148. Olle R

  #145 Christopher E
  Du fortsätter med din ohederliga tolkning av Manns text. Varför väljer du hela tiden att bortse från bisatsen där han skriver att en del av de 15+ centimetrarna beror på landsänkning??

  Dessutom garanterar du att alla holländare kan bo kvar i ”överskådlig framtid”. Hur du tolkar detta begrepp är ganska uppenbart, dvs de resterande decennierna av ditt liv, med andra ord ” Efter mig syndafloden..”, alternativt ”nån annans problem”. Tur att samhället styrs av människor som är mer ansvarstagande vad gäller framtida risker än vad du är..

  Det enda jag garanterar är att det blir allt sämre chanser för holländare att bo kvar ju längre vi fortsätter på rcp8.5-spåret (den av skeptiker hyllade vägen utan särskilda skatter och restriktioner på fossila bränslen)

 149. Lasse

  #148
  Mann vill hävda att det sker en påverkan på havsnivån och att den är kopplad till ”climate change”
  Hur förklarar han då att mätpunkten Galvestone pier 21, som har en oavbruten serie mätningar sen 1905, har en 50 årstrend som varierar mellan 5,83 och 7,25 mm/år (höjning) och att den senaste trenden är nära nog rekordlåg (5,97). Medel för hela mätserien är 6,47 mm/år.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?stnid=8771450

  Hans påstående om kopplingen av Harvey till någon global uppvärmning får en total utskåpning av Joe Bastardi som håller koll på väder!

 150. Olle R

  #149 Lasse,

  Det kan finnas en förklaring.. Jag ögnade nyligen igenom en rapport om landsänkning pga av olja, gas och vattenuttag i Houston-Galveston området. Landsänkningen har varit stor tidigare, men har i stort sett försvunnit de senaste decennierna. Kanske har myndigheterna haft viss koll och lagt restriktioner på detta bruk. Landsänkning är ju inget man vill ha i ett flackt kustlandskap och relativt lätt att åtgärda.
  I alla fall, äldre tiders skenbara havsnivåhöjning kanske huvudsakligen beror på antropogen landsänkning, medan den den antropogena havsnivåhöjningen är viktigare under de senaste decennierna. Den är ju lite svårare att rå på utan att rucka på den ”amerikanska livsstilen” som ju har sitt epicentrum i Texas 🙂

 151. Lasse

  #150
  Kan vara en förklaring-men Gulfen håller inte med!
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/50yr.htm?stnid=8729840
  Pensacola Florida.
  Trend (2,3 mm/år) som har max kring 1950, dvs 1925-1975 (2,42) och kring 1990 (2,40) min 1970 (1,37)
  Det är svårt att hitta stationer med 50 årstrender-men de säger en hel del!

 152. Christopher E

  #148 Olle R

  ”Du fortsätter med din ohederliga tolkning av Manns text. Varför väljer du hela tiden att bortse från bisatsen där han skriver att en del av de 15+ centimetrarna beror på landsänkning??”

  Jag är inte ohederlig.

  Mann skriver att ”sea level rise attributable to climate change” är 15 de senaste decennierna. Bisatsen är inte viktig, även om han räknar in subsidens som klimatorsakad stolligt nog. Men hur han räknar fel har ingen betydelse, det är fel. Vad ”last few” decennier betyder kan man ju undra, men ditt förslag 3 låter helt OK.

  Han skriver alltså att det är 15 cm antropogent klimatorsakat högre havsvattenstånd.

  I verkligheten är siffran någonstans nära 5 cm (ändå under rätt alarmistiska antaganden som är tveksamma).

  Jag är alltså inte ohederlig. Om Mann är ohederlig eller bara okunnig är väl den relevanta frågan här? Du har satsat på fel kort här. Eftersom vi har Manns solklara citat här finns det ingen chans du kan krångla dig ur detta. Du måste förstått nu att du hade fel. Det blir ju lite parodiskt tex när du ondgjorde dig över att jag först skattade med ett globalt värde för havsnivå för att sedan själv konstatera att det lokala värdet är detsamma…

  Sedan är det du som är ohederlig när du hittar på vad jag menar om Nederländerna för utmåla dig själv som god och mig som ond (vanligt i alarmistskrået). Överskådlig framtid är förstås mycket längre än några decennier. Finns ju havsytehöjning eller acceleration av den i närheten av domedagsprognoserna. Om jag får leva är kanske havet 5-10 cm högre än nu i genomsnitt. Fantasier om jättemånga meter vatten som ska dränka Nederländerna så de flyttar till Alperna (alternativt Sverige i senare kommentar) är just det – fantasier. De har inget stöd i verkligheten. Allt de behöver göra är bygga på sina vallar en bit till. Det måste de vilket fall, det finns redan områden under havsnivå och där är helt naturlig subsidens precis som i östra USA inklusive Gulfkusten.

 153. Olle R

  #152 Christopher E

  Efter att ha kollat fakta skulle jag formulera mig exakt så här:

  AGW, tillsammans med antropogen och naturlig landsänkning, har ökat den relativa havsnivån med 18 cm de senaste 30 åren

  Mann skrev så här (om ingen har redigerat hans text):
  ” Sea level rise attributable to climate change – some of which is due to coastal subsidence caused by human disturbance such as oil drilling – is more than half a foot (15cm) over the past few decades (see here (länk) for a decent discussion).”

  Jag kan inte utesluta att Mann menar samma sak som jag, eftersom formuleringen inte är så exakt som den brukar vara i t ex vetenskapliga skrifter eller officiella dokument.
  Det finns alltså inget fog för att ropa ut ont uppsåt, lögn och skandal. Allt detta bygger bara på dina förutfattade åsikter om Mann som du fått genom att läsa för mycket på ideologiskt motiverade sekteristiska hat-sajter/ekokammare.

 154. Christopher E

  #153 Olle R

  Nu glömde du en naturlig komponent för havsytehöjning.

  Men det spelar ingen roll, enda sättet för dig att hävda att jag har fel (och komma med allt det ovidkommande ideologiska tramset i sista meningen) är alltså att hävda att Mann menade någonting annat än han skrev.Och du redigerar om hans text, som tydligt verkar vara skriven av honom själv.

  Ledsen, det håller inte.

  Det är nog du som har förutfattade meningar här. Och inte ser hur bedrägligt det är att mångdubbla den påstådda effekten av AGW på Texas/Harvey i retoriskt syfte. Och sedan gör han en sömlös glidning från några centimeter högre havsnivå vid ”storm surge” nere vid stranden till översvämningar från regn inåt land. Det sistnämnda måhända inte avsiktligt, bara en dålig författare/pedagog.

 155. Olle R

  #154 Christopher E

  Nej det är ditt resonemang som faller platt. Du saknar uppenbarligen den läsförståelse som krävs för att begripa att bisatsen ”– some of which is due to coastal subsidence caused by human disturbance such as oil drilling – ” rent logiskt måste syfta på ”Sea level Rise” och ” more than half a foot (15 cm)”.

  Var hittar du vetenskapligt stöd för naturlig havsnivåhöjning ”the last few decades”?
  Är det den som på något magiskt sätt orsakas av avtagande TSI? 🙂

  Det är också lite väl magstarkt och lögnaktigt av dig att påstå att jag har manipulerat Manns text. Det enda jag har gjort är att lägga till (länk) för att ange en klickbar länk som försvann vid copy-paste-förfarandet

  Kort sagt, du är ohederlig och du ägnar dig åt extrem vantolkning för att kunna smutskasta ideologiskt misshagliga personer..

 156. Meningen:

  Sea level rise attributable to climate change [..] is more than half a foot (15cm) over the past few decades

  är otvetydig i vad den vill (försöka) hävda, oberoende av om påstendet i sig är sant. Det är det nog inte.

  Den infogade bisatsen

  – some of which is due to coastal subsidence caused by human disturbance such as oil drilling – decades”

  hänför sig till den första satsdelen ”Sea level rise attributable to climate change” och är semantiskt obegriplig om man inte tolkar Mann som om han försöker få det till att ’borrning efter olja’ har vållats av ’klimatförändringarna’.

  Givet hur bedrövligt dålig och oprecis Mann är nästan alltid när han skall torgföra sin alarmism, kan det mycket väl vara så att hans ’logik’ även här och ofriviligt får implikationpilens riktning helt fel, iom att han ju så innerligt föreställer det det omvända:

  ’Att oljeborrningen (genom det därav följande bruket av fossil energi) vållar klimatförändringarna’

  Men det är alltså bara en gissning. Vad han skriver är dumheter, och ordspråket ’det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta’ är nog extremt tillämpligt här. Och inte bara denna gång utan väldigt ofta i alarmistretorikten. Som lustigt nog vill mopsa sig om ’läsförståelse’ när den knappt kan formulera sina egna tankar (dvs mestadels bara känslorna i stark rörelse .. )

  Lite lustigt också att vi får läsa anklagelser om ’ideologiskt misshagliga personer’ från alarmister som på fullt allvar tror att havytan och dess höjning går att styra mha skatter på bränsle …. på ngt sätt. Bara alarmistsidan får komma åt dessa pengar.

  Som sagt, nivån är inte direkt imponerande där.

 157. En annan tolkning kan förstås vara at Mann är medveten om att hans mening (utan bisats) mest är vilda spekulationer/förhoppningar från hans sida, och att han vill kasta in en brasklapp, men gör det felaktigt/försåtligt så att han kan skylla även det han inte kan skylla på hans ’klimatförändringar’ på oljebolagen …

  Att Mann är ideologisk i sin iver är däremot ingen hemlighet/konstighet. Han verkar drivas av, nej närmast vara besatt av en mycket sjuk ideologi där Koch-bröderna, Exxon, kolgruvorna mm är ’ondskan’ på jorden ..

  Men nej, det är så skruvat att ’ideologi’ inte vore det korrekta ordet. Fanatisk ideologi möjligen, eller sektliknande kult, eller som jag skrev ovan: Nyreligiös

 158. Christopher E

  #155 Olle R

  Åsikten att 100% av havsytehöjningen är antropogen rejält alarmistisk, och du är långt ute i extremismens tassemarker där. Såvitt vi vet har havet stigit sedan minst 1800-talet i denna omgång, vilket inte kan förklaras av någon AGW. Det seriösa forskare diskuterar, det är om det finns en robust acceleration av havsnivåhöjningen från senare 1900-talet, och om den i så fall kan attribueras till AGW. Kan upplysa om havsvattenstånd alltid varierat, så även före industrialiseringen. Ser vi förresten på Sverige, där vi har ovanligt bra, obrutna och långa mätserier, finns inte ens någon acceleration. De första 30 åren från 1880-talet steg havet snabbare än de senaste 30 åren till 2016.

  Det är du som saknar läsförståelse. Bisatsen syftar inte bara på ”sea level rise”, utan på hela ”Sea level rise attributable to climate change”.

  Jag menade inte att du manipulerat citatet, utan att du inledde med din version av hur du tycker Mann borde skrivit. Men nu gjorde han inte det, och det finns som sagt inget sätt för dig att ta dig ur ditt angrepp.

  Allt jag gjorde var att visa att Manns ”15 cm högre än på grund av AGW”, snarare borde vara högst i regionen 5 cm. Jag vet mycket väl att Mann inkluderade landsänkning och likt dig antog att havet bara kan styras av människor. Javisst, han räknade fel, och mångdubblade därför den hypotetiska effekten av AGW.

  Ju mer du försöker krångla dig runt vad han faktiskt skrev, desto fler gånger får jag förklara hur fel det var. Och det kräver som sagt bara elementär läsförståelse av engelska. Jag kan ju vara snäll och anta att han bara felsyftar klantigt där, men hela grundidén att ens inkludera subsidens i skrämselsyfte är så falsk att jag saknar sympati.

  Och det är bara början av hans epos. Sedan har ju riktiga meteorologer gjort processen kort med hans idéer om stormbanan, vindlöshet mm. Men det är en annan historia. Det bästa du kunde göra vore att låta hans text sjunka ner i glömska.