Medias misslyckande i klimatfrågan

bloggers

Här på TCS har vi kunnat visa åtskilliga exempel på medias, särskilt storstadsmedias, uppenbara körsbärsplockning och vinkling av hela klimatfrågan. Och man kan fråga sig vad det är som får journalister att förmedla en sådan snedvriden bild både av den vetenskapliga diskussionen och av den politiska och ekonomiska situationen.

När det gäller att skildra den vetenskapliga processen så handlar det i första hand om vilka klimatforskare och artiklar som man väljer att föra fram och skriva om. Det finns 100-tals kritiska artiklar som överhuvudtaget aldrig nämns i gammelmedia, även om de berör precis de ämnen som journalisterna skriver om. När det handlar om det politiska läget så förleds läsaren att tro att allt går ”framåt”, att Sverige ”går före, att länder enkelt kommer att kunna skära ned på sin CO2-produktion och att nya bindande avtal hägrar vid horisonten (jfr. t.ex. hysterin inför Köpenhamnsmötet 2009). Varje sansad bedömning säger ungefär tvärt om. Och när det gäller ekonomin kring förnyelsebar energi så framkommer sällan vad alla de grandiosa planerna skulle kosta i pengar, jobb och livskvalitet.

Man kan fråga sig vad det beror på. Vilka mekanismer ligger bakom detta gigantiska mediala misslyckande med att föra fram korrekt information? Här är några förslag som diskuterats på olika bloggar:

1) Vetenskapsjournalister har inte tillräcklig kunskap om naturvetenskapliga frågor. Inte heller har de någon större insikt om den vetenskapliga processen som sådan, och som skulle hjälpa dem att t.ex. skilja på pseudovetenskap och vetenskapliga kontroverser.

2) ”Medialogiken” är sådan att domedag och katastrof säljer bättre än om allt är ungefär som vanligt.

3) Journalister har, enligt empiriska undersökningar, ett värdespektrum med tyngdpunkt åt det rödgröna hållet. Och AGW-teorin passar för tillfället bra in i en rödgrön vision av samhället.

4) Även om enstaka journalister har en annan värdegrund så går det inte att ”komma in i debatten” om dessa uttrycker sin avvikande syn alltför kraftigt från majoritetens. De tror sig inte kunna påverka agendan i stormedia. De riskerar dessutom sina jobb och sin karriär om de skulle våga sticka ut och komma med en balanserad rapportering.

5) Ägarna till stormedia, både privata och offentliga, är de som styr nyhetsinnehållet. Ägarna drivs i sin tur av ibland politiska, ibland ekonomiska, faktorer att hålla den linje som är politiskt sanktionerad.

6) Gammelmedia är alltför auktoritetsbundna – ett förhållningssätt som också gynnas av den egna okunskapen.

Det finns säkert fler tänkbara orsaker till medias misslyckande. Och det är inte orimligt att tänka sig att det är en kombination av olika faktorer som på ett olyckligt sätt råkat sammanfalla i klimatfrågan.

På en nyligen avhållen världskonferens för vetenskapsjournalister talade ordföranden för the Association of British Science Writers, Connie St Louis, om hur viktigt det var att journalister verkligen ställde tuffa frågor till vetenskapsmän. Och att det var centralt för en god vetenskapsjournalist att göra sina egna utredningar och skaffa sig kunskap om ämnet. Å andra sidan har vi s.k. mediaorganisationer som Science Media Centre under ledning av Fiona Fox som ofta bara fungerar som rena propagandainstitutioner för den rådande ortodoxin.

Just nu är BBCs öppet redovisade policy att inte ge någon balanserad bild av klimatforskningen ett hett diskussionsämne i England. Deras policy  innebär att koncernen inte behöver ge lika stort utrymme till en minoritet av vetenskapsmän som till vad majoriteten tycker. Och, dessutom, att då ”konsensus” råder – som i fallet med klimatvetenskapen – så skall BBC överhuvudtaget inte behöva redovisa några andra åsikter än konsensusuppfattningen.

Detta väcker ett par frågor: a) Hur i all världen skall journalisterna mäta majoriteter, minoriteter och konsensus inom vetenskapen? De undersökningar man förlitat sig på hittills (typ 97% av alla klimatforskare tror på AGW) är förskräckande amatörmässigt genomförda.  b) Hur skall vetenskapsjournalister någonsin kunna rapportera om nya och kontroversiella idéer inom vetenskapen?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Det ligger en del i alla sex punkterna, plus att det finns något som kallas Minsta Motståndets Lag. Varför anstränga sig och riskera att behöva försvara vad man skrivit..?

 2. Börje S

  Efter några dagars uppehåll i TCS-läsandet kommer jag tillbaka och finner att Slabadang är outad.

  Om man lägger till de andra som lämnat bloggen så tycker jag det verkar som TCS börjat ägna sig åt självstympning. Näsa, öron, armar och ben och om det fortsätter så försvinner kanske själva fortplantningsorganen.

  Till och med i slutet på Thomas Palms inlägg finner man ibland orden ”kommentaren modererad”. Men såvitt jag har läst har denne skribent aldrig gått längre än till att vara oförskämd. Och när Thomas är oförskämd vill jag LÄSA det!

  Och Slabadangs SPONTANA sammanfattningar om politiken i klimateländet är omistliga för en läsare som jag.

  Går det inte att be honom omformulera sig om han i hastigheten råkat skriva något som kan tolkas som sårande för det politiskt korrekta etablissemanget?

  Och varför har bloggen blivit räddhågad?

 3. Inge

  Väldigt bra sammanfattning Ingemar. Men man kan undra hur det nånsin ska kunna vända? Verkligheten måste komma ifatt på något sätt eller att pengarna slutar strömma till de AGW-lojala forskarna.

 4. Thomas

  ”Det finns 100-tals kritiska artiklar som överhuvudtaget aldrig nämns i gammelmedia”
   
  Det finns tiotusentals vetenskapliga artiklar som aldrig nämns i ”gammelmedia”. Varför anser Ingemar att just alla artiklar med innehåll som passar honom skall rapporteras i pressen? Det om något vore körsbärsplockning.
   
  Ta hypotesen om inverkan om de kosmiska strålningarna som fått typ tio gånger mer uppmärksamhet i pressen än vad den borde fått om man ser enbart till publicerade vetenskapliga artiklar.

 5. ThomasJ

  Börje S. #2: Håller med dig i allt förutom att ’be’ S. ’ändra’ sina kommentarers utformning – förutsatt dessa är direkt felaktiga och i de ytterst fåtaliga fall så varit har han oxo gjort så själv. Den politiska korrektheten, ’konsensus’ osv. utgör ett samhälleligt fibrosarkom dvs. letalt till 99,99%, det hela är s.a.s. ’självstympande’ (fast ’inifrån’)…
  En ’stympad’ S. är bra mycket värre än en non-S… si? 😉

  Mvh/TJ

 6. Ingemar

  Thomas #4,
  En objektiv nyhetsrapportering skall naturligtvis presentera forskningsläget. Om exempelvis en AGW-forskare säger att den och den orkanen beror på den globala uppvärmningen, så bör journalisten också nämna att antalet orkaner faktiskt minskat både i antal och intensitet enligt andra forskningsrapporter. Det är ju ett minimalt krav på en korrekt rapportering.
  Det är inte antalet artiklar som är det viktiga, utan helt enkelt att det finns peer-reviewade artiklar i vetenskapliga tidskrifter som bör nämnas i sammanhanget. Men om man systematiskt ignorerar ena sidan så är det inte längre fråga om god vetenskapsjournalistik.

  Börje S. (och andra). Det vore bra om du kan vänta med en OT-diskussion till senare. Jag ser helst att åtminstone de första 10 kommentarerna är kommentarer till själva inlägget. Det gör kommentatorsfältet mer läsvärt för de läsare som är intresserade trådens ämne. OK?

 7. ThomasJ

  Enda journalisten i ’prasselmedia’ som primärt skriver om ’vetenskap’ och som jag har förtroende för är Inger Atterfall på SvD. Hon bevakar medicin- & läkemedelssektorerna på ett föredömligt bra, grävande sätt. Jfr. med andra på SvD-/DN-[m.fl. MSM-]redaxarna, ingen nämnd ingen glömd…

  Mvh/TJ

 8. Thomas

  Ingemar #6, du är inte den enda som tycker att just ditt favoritområde rapporteras för lite om.

 9. Linn

  Men Thomas du kan vara lugn. I SVT:s morgonnyheter rapporteras det just nu om klimatförändingarna som redan är här och som nu slår hårt mot Afrika….ingenting om att det KAN vara klimatförändringar eller att man BEFARAR att så är fallet, NEJ SÅ ÄR DET BARA, INGET ATT DISKUTERA!!!

  Det är inte klokt att man i statlig television får dra egna slutsatser utifrån väderkatastrofer, helt sannslöst….men inte förvånande 🙁

  Så Thomas om du inte förstår vår frustration vad gäller den ensidiga nyhetsraporteringen i media så är det ju inte lönt att diskutera vidare….

 10.  
  Till stöd för konsensus uppfattningen brukar även ofta refereras till Naomi Oreskes artikeln i Science (Science 306 (2004) 1686-) där hon, en historieprofessor från UCSD, hävdar att genom att söka i ”ISI web of knowledge Database” under år 1993 till 2003 under ledordet globala klimatförändringar hittade 928 artiklar. Hon hävdade vidare att samtliga av dessa artiklars ”abstract” stödjer vad hon refererar till att vara konsensusuppfattningen.
   
  En brittisk forskare, Benny Peiser, kontrollerade hennes uppgifter genom att genomföra samma sökning i ISI’s databas. Han fann 1247 artiklar av vilka endast 1117 inkluderade abstracts. Av dessa 1117 artiklar stödde endast 13 (1%) explicit den s.k. konsensusuppfattningen. 322 artiklar (29%) accepterade konsensusuppfattningen implicit men fokuserade i huvudsak på vad konsekvenserna skulle bli om konsensusuppfattningen är korrekt. 470 av artiklarna (42%) inkluderar ingen länk, antingen explicit eller implicit, till mänsklig påverkan, CO2 utsläpp eller utsläpp av växthusgaser. Peiser gjorde även en sökning på begreppet klimatförändring vilket under samma period producerade 12.000 artiklar. Dessa artiklar påvisar t.ex att temperaturerna var betydligt högre under Holocene perioden och medeltidens värmeperiod när atmosfäriska CO2 nivåer var betydligt under vad de är idag. Baserad på dessa resultat bad han Science att återkalla artikeln. Hans brev till Science finns att läsa här (http://www.staff.livjm.ac.uk/spsbpeis/Scienceletter.htm).

  Artikeln blev naturligtvis inte återkallad.  

 11. Ingemar Nordin

  Thomas,

  Jag tror att t.o.m. du inser vilket fruktansvärt maktinstrument BBCs policy är. Först påstår man (falskeligen) att det råder vetenskaplig konsensus. Sedan fejkar man undermåliga mätningar som påstås visa detta. Sedan hänvisar man till koncernens policy för att få tyst på alla journalister som eventuellt skulle vilja göra ett hederligt jobb.

  Det är ett maktverktyg både mot det fria ordet och indirekt mot den fria forskningen.

 12. Staffan D.

  Journalisternas partisympatier 2005:   Mp 23%.   V 14%.   S 30%.  Fp 14%.  M 13%.  C 4%.  Kd 2%. 
  –  På vänsterflygeln röstade alltså 67%.  Och därav på miljöpartiet 23%.
  –  Det var en minskning för vänsterpartiet från 22% 1989,  men den kompenseras av en ökning för Mp från 12% år detta år.  
  –  Borgerliga mot vänsterinriktade var det egentligen ingen ändring:  ± 1%.   33% mot 67%.   ’Borgarna’ var mest folkpartister.
  –  Källa:  ”Journalistkårens partisympatier” av Kent Asp, Göteborgs Universitet.
  http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1284/1284227_nr38.pdf

 13. ThomasJ

  On topic:  🙂
  Här läsvärt i temat från WUWT:

  http://wattsupwiththat.com/2011/07/21/thank-the-gods-for-climategate/

  Mvh/TJ

 14. Michael.
  Intressant!  Men jag får inte läsa artikeln.
  HTTP Error 401.3 – Unauthorized: Access is denied due to an ACL set on the requested resource.

 15. Thomas

  Ingemar #11, det råder vetenskaplig konsensus, dvs det är en ytterst liten minoritet av klimatforskare som delar dina åsikter. Det finns ingen anledning för BBC att ge dem mer utrymme än de förtjänar för att låtsas vara ”opartiska” mer än man har anledning åt att ge en massa utrymme åt t ex de kreationister som helt klart också existerar.

 16. S.E.Hendriksen

  Medierne er ikke interesserede i ’langsomme katastrofer’ og derfor er klimaet uinteressant for TV og den skrevne presse.

 17. Linn

  Thomas #15

  Har du någon referens för påståendet om konsensus och att det är ”en ytterst liten majoritet”? Vad innebär det? 2st, 10st, 100st, 1000st?
  Jag har dålig koll så du får gärna informera mig!

 18. Linn

  Vad innebär förresten konsensus? Någon som vet hur många forskare man behöver som säger motstasten för att det inte kan kallas konsensus?

 19. Ingemar Nordin

  Thomas #15,

  Det finns ingen anledning för BBC att ge dem mer utrymme än de förtjänar för att låtsas vara ”opartiska” mer än man har anledning åt att ge en massa utrymme åt t ex de kreationister som helt klart också existerar.

  Jag ser att du heller inte kan se skillnad på vetenskaplig kontrovers och pseudovetenskap. Har du t.ex. sett några peer-reviewade artiklar om kreationism i erkända vetenskapliga tidskrifter? Har du sett någon empiriskt forskning?

  Men låt inte mig störa din dogmatiska slummer.

 20. L

  Thomas, hur påverkar kreationister ditt dagliga liv? Är det en fråga av samma dignitet som klimatfrågan? Eller varför återkommer du så ofta till just dom?

  Så här formulerar granskningsnämnden bakgrunden för sina sina beslut när SVT kritiseras för partiskhet i klimatfrågan;

  ”IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.”

   

  Man anser alltså att klimatfrågan är avgjord, även om vi går mot en ny istid…. 

 21. Linn

  Hendriksen #16

  De svenska medierna är långt ifrån ointresserade, snarare tvärtom.
  Svt har ett par inslag i veckan där man propagerar för klimathotet…ofta helt utan referenser, man drar egna slutsateser som passar deras inriktning. Samtidigt skickar man ut brev till den svenska befolkningen där man slår sig för bröstet för att man är en av få opartiska kanaler och att detta blir ovanligare och ovanligare med fler komersiella kanaler.

  Dessvärre spelar det ingen roll hur många kanaler som tillkommer, Svt kommer alltid vara den minst opartiska kanalen vad gäller rapporteringen i klimatfrågan…..

 22. Ingemar Nordin

  ThomasJ #13,

   

  Garcias inlägg om Climategate är en utmärkt påminnelse om ett drama som i stort sett ignorerats av MSM (mainstream media). Och det talar därmed emot (2) ovan att media är hårt styrd av medialogiken. I Climategate fanns, och finns, all den dramatik och spänning som media kan önska sig.

  Men man har försiktigt tassat runt ämnet i 20 månader nu. Ingen i stormedia våga rapportera om denna skandal inom IPCC. Är det för att det är ett FN-organ?

  http://wattsupwiththat.com/2011/07/21/thank-the-gods-for-climategate/

 23. Ingemar!
  Jag tycker att du skall skicka din skrift ovan, kanske lite mer komprimerad till:
   – Alla riksdagsledamöter
   – Alla MSM
  Du lär inte få många svar men det är inte det viktiga. Man vet inte vilka ringar på vattnet det resulterar i

 24. Thomas

  Ingemar, att du hävdar att Climategate var en skandal inom IPCC när det handlade om en icke-skandal hos CRU visar hur vinklad du själv är. Det har skrivits om frågan, men journalister i Sverige har hållit huvudet kallt och kollat vad som egentligen finns bakom, vilket är mycket lite. Utomlands hittar du däremot gott om allierade som skrivit vitt och brett med vilda anklagelser om detta.
   
  L, ”Man anser alltså att klimatfrågan är avgjord, även om vi går mot en ny istid….”
   
  Här ser vi exempel på en äkta klimatalarmist.

 25. Thomas

  Ingemar #19, kreationister ger ut en hel bunt tidskrifter
  http://www.nwcreation.net/journalcreation.html
  Du har säkert inte hört talas om dem mer än du skulle hört talas om Energy&Enviroment om du inte varit specialinstresserad av avarterna inom klimatforskningen. Du finner också artiklar i etablerade tidskrifter som med lite god vilja kan tolkas som motsägande evolutionen, på samma sätt som AGW-förnekare är kreativa med att se artiklar som gående mot konsensuspositionen:
  http://www.trueorigin.org/creatpub.asp
   
  ”Lambert argues that without editing enzymes, primitive DNA replication, transcription, and translation would have been swamped by extremely high error rates.  But the editing enzymes are themselves produced by DNA. It’s a brilliant argument for design. Lambert understandably counts on some subtlety and insight from his readers, however.  Lambert doesn’t “explicitly” wave his creationist banner, leaving the dilemma as ”an unresolved problem in theoretical biology” (p.401).”
   
  Den som letar och har en agenda kan på samma sätt finna stöd för konstiga uppfattningar i en hel massa ämnen, men det är knappast journalisters jobb att ta upp alla dessa konstigheter, mer än de har någon skyldighet att seriöst behandla alla konspirationsteorier om vem som ”egentligen” sprängde WTC.

 26. Jan

  Om man tar del av massmedias information är klimatmodellerna lite märkliga. Varje serie av mätsampel även om serien är kort som överensstämmer med vad modellerna predikterar är ett bevis för att klimatmodellerna är korrekta. Varje serie av mätsampel som inte överensstämmer med vad modellerna predikterar bevisar däremot inget utan är enbart tillfälliga avvikelser. 

 27. Att AGW-teorin passar in i rödgröna väljares intressen håller jag inte med om. Fråga de miljoner boende utanför våra tätorter med dåligt  utbyggd kollektivtrafik, som nu drabbas av 15 kr/l bensinkostnader med 2-bilsinnehav som nödvändighet, som drabbats av pumplagen med nerlagda bensin/servicestationer.  De rödgröna elitgänget boende i Stockholm (MP), akademiskt utbildade men frustrerade av lågbetalda jobb i offentlig sektor är de som driver AGW-intresset. MP-journalisterna lever gott på den gröna hypen för tillfället. Det är inte SAAB-arbetare i Trollhättan, som får höra att dom tillverkar fel bilar, som tror på de gröna visionerna.  S – MP   samarbetet är kört för överskådlig tid, vilket MP insett och nu vänder sig mot Alliansen med sina himlastormande visioner.  Risken är att Reinfelt/Borg går på en kortsiktig röstmaximering, som kommer att krossa Alliansen, där KD och C  ”fadar away” och Folkpartiet får gå en ökenvandring med sina ”grumliga” ideér om samhällsbygget.

  Hör på nyheterna att biokol fördubblar skördarna i Afrika genom att binda vatten och näringsämnen i myllan. Hur ser de gröna på det fenomenet?  Det innebär ju att man avverkar och förkolar skog och gräver ner i marken?  En klassisk motsättning mellan AGW och matproduktion?

 28. Ingemar Nordin

  Thomas #25,

  Jag skall ta upp skillnaden mellan pseudovetenskap och äkta vetenskapliga kontroverser i ett senare inlägg. Det är ett intressant ämne i sig. Jag lovar. Men just nu är jag mer intresserad av synpunkter på medias behandling av klimatfrågan.

 29. #2  Börje S
  Har bloggen blivit ”räddhågad”.  SI har nu ansvaret för denna blogg.  Där är man van vid resonemang med krav på stringens, fokusering och resultat.  Att bloggen översvämmas av onödigt käbbel av ofta personlig karaktär fördunklar möjligheten att få genomslag i kretsar utanför TCS. Klimatfrågan är alldeles för viktig när nu mycket står på spel. Vi ser nu en ny ”pumplag” för biogas med rötstationer med matavfall som råvara.  Ett groteskt förhållande dit mataffärerna skickar överskott av livsmedel, som får stort genomslag på matpriserna.  Tillsammans med höjda drivmedelsskatter och en samhällsstruktur, som är centraliserad och transportberoende blir levnadsstandarden lägre utanför tätorterna.  Detta driver urbaniseringen med höga kostnader i både stad och landsbygd.

 30. I Naturskyddsföreningens årsbok från 1997 ”Jorden vi värmde”, dvs för 15 år sedan finns två artiklar skrivna av en frilandsjournalist Susanna Baltscheffsky som vi vet numera är miljöjournalist på SVD. Hennes artiklar ”Klimatförändringens fruktade följder” och ”Vi har redan börjat förändra klimatet” kanske var biljetten in till SVD. Trots allt finns det en mänsklig dimension på detta. De journalister, kanske med hjärtat till vänster, som på 90-talet fick en ny spännande global fråga att rapportera om, där kol och oljeindustrin blev syndabockar, och i förlängningen hela det västerländska samhället. Där Nord-Syd frågan fick ännu en relief, de små utsläpparna mot de stora. Frågan måste ha genererat mycket energi och känslor från 68-generationen. Har man gjort sig en karriär på att vara först ute med alarmklockan ligger det nog i sakens natur att man inte gärna ger upp sin egen profilfråga. Ta Jan Guillou som exempel, i IB affären. Genom samröre med ryska underrättelsetjänsten blev han ju en själv en anledning till polisens olagliga registrering av åsikter, och jag har svårt att se hur han skulle kunna backa och säga att han har fel. Journalister liksom de flesta människor vill inte gärna erkänna att de har fel. I klimatdebatten har frågan polariserats till den grad att den som backar blir säkerligen ordentligt tilltufsad. Strategin från journalistkåren är nog att hålla fast benhårt på sina åsikter och hoppas på att frågan blir så ljummen att ingen till slut bryr sig vem som hade fel eller rätt, om det någonsin kommer att kunna utredas. Vad vi vet är att journalsiterna under de senaste decenniet inte fullföljt sin uppgift som kritiska granskare av vetenskapen och politiken.

 31. L

  Thomas #24, är det alarmistiskt att konstatera att SVT låst sig vid rodret?

 32. S.E.Hendriksen

  Linn #21

  Tak for opdateringen !

 33. Staffan D.

  Obama-regeringen tog upp klimat-krisen i FN:s säkerhetsråd.  ”Dussintals länder”, sade ambassadör Susan Rice, ”vars själva existens är hotad” ber om hjälp.  ”Men några få länder vägrar att acceptera ansvaret.  Det är mer än en besvikelse!  Det är patetiskt!  Det är kortsynt!  Och rent ut sagt, man blundar för vad som är en plikt!”
  –  Ryske delegaten Alexander Pankin sade ääh.  ’Det här ger inget värde alls, och leder bara till bråk mellan länder.’
  –  Förra gången saken togs upp i FN, 2007, ledde Kina oppositionen.  Nu vände sig bl.a. Indien och Brasilien mot förslaget.
  http://www.cnsnews.com/news/article/us-urged-un-security-council-make-climat
  –  ”Dussintals länder vars existens är hotad”?  Vilka då?

 34. Mr. G.

  Ingemar! Här några förslag till din lista av påverkan på media:

  1. Samhällsorgan och NGO’s är idag stora annonsörer och dem tas det hänsyn till i media även om journalisterna driver skrönan om att de inte “påverkas”. Exempel: När kritik tas upp i media mot Postkodlotteriet ”tystas” den ”undersökande” journalisten inom 48 timmar. Postkodaran är största finansiär av Tällbergarna och stora bidragare till WWF, Tony Blair, expresident Clinton m.fl.

  2. Stora delar av media (över-)lever på statliga anslag och bidrag. Man biter inte den handen.

  3. Företagsledningarna och de statliga verken har de sista 30 åren blivit nedlusade med före detta journalister som nu kallas ”Informationsdirektörer” mm. Journalistkåren har nu fått en rundgång via media, till PR-konsultbranschen till ledningsgrupper. Det är oftast bra betalda jobb som inte fanns i journalistvärlden i ett tidigare skede. De exekutiva ledningsfolket är skrämda till att all extern mediehantering ENDAST kan hanteras av dessa ”specialister”. Resultatet på the ”bottom line” är att resurser har överförst till omätbara sponsoraktiviteter och ”corporate brand”-aktiviteter inklusive ”personal branding” av CEO. Pengarna tas från marknadsföringsbudgeten och detta påverkar företagens tillväxt negativt. Det vet det flesta inom företagen men ingen vågar/vill spräcka denna  ”misshushållningsballong” eftersom den är mycket lönsam för yrkeskåren i alla led.

   

 35. L

  Staffan D, ”klimatkrisen” är skapad av politiker som Gore och Carlgren. Kan inte påminna mig att någon forskare använt ordet.

 36. Ingvar Engelbrecht,

  Förlåt för fadäsen med länken som inte fungerar, jag skulle ha kollat den innan jag postade den. Jag har istället grävt fram en länk som visar hela korrespondansen mellan Peiser och Sceince som du finner här, http://cfact.eu/2005/05/04/dr-benny-peisers-letter-to-science-magazine-and-the-story-of-its-rejection/

  Mycket nöje; Mvh, Michael
        

 37. Björn

  Mitt i prick! Bra analys av det journalistiska läget. Okunniga rödgröna journalister har herraväldet över media, men alla politiker är inte rödgröna och därför bör de uppvaktas på olika sätt för att påvisas vad som händer om inte ett mer objektivt betraktande av det vetenskapliga läget förändras. Ekonomisk instabilitet kan bli följden av kostsamma åtgärder in blindo för att påverka naturens kretslopp. vilket också kan orsaka en global politisk instabilitet med krig som följd. Omställningen till energikällor med otillräcklig kappacitet, kan i händelse av förändring mot lägre temperaturer. ge en konstant energibrist. Världsekonomier och naturliga klimatförlopp låter sig inte styras av idealistiska påfund, utan endast av moget och väl genomtänkta lösningar.

 38. Maths

  ”3) Journalister har, enligt empiriska undersökningar, ett värdespektrum med tyngdpunkt åt det rödgröna hållet. Och AGW-teorin passar för tillfället bra in i en rödgrön vision av samhället.”

  Jesper Strömbäck, professor i journalistik:
  ”Svensk journalistik är vare sig höger- eller vänstervriden. Dess innehåll påverkas inte i någon egentlig utsträckning av politiska värderingar. Däremot styrs den av journalistiska nyhetsvärderingar, av medielogiken och av mediernas behov av spännande och dramatiska berättelser som kan fånga människors uppmärksamhet samtidigt som de passar de egna mediernas format och nyhetsvärderingar.”

 39. Lejeune

  Maths #38
   
  Nu driver du med oss, eller hur?

 40. Björn

  Thomas [15]; Dålig stil Thomas att nämna kreationister i klimatsammanhang. Du använder sådana uttryck för att skapa associationer med de som inte har samma åsikt som dig. Sådant hör inte hemma här!

 41. Tack Michael  🙂

 42. Tidigare i morse läste jag om en länk till ”Der Spiegel” som verkade intressant.  Nu hittar jag den inte.  nån som vet?

 43. Lejeune

  Lite fredagskul från ”Donnans” blog:
  http://nofrakkingconsensus.com/2011/07/20/greenpeace-disses-covert-calculations/
  http://nigguraths.wordpress.com/2011/07/19/greenpeace-data-availability/
  ….grinpiss propagerar för en större öppenhet när det gäller data, har dom blivit heltokiga?!

 44. Maths

  #39

  Nej, men det är ganska vanligt att man tycker synd om sig själv och tycker att alla är emot än fast det inte är sant. Visst fler vänstersympatisörer är journalister men det slår tydligen inte igenom i vad som publiceras:
  http://www.second-opinion.se/so/view/1414

 45. Håkan Sjögren

  Thomas # 15 : Jag tror att det finns forskare inom klimatforskeriet som bedriver vetenskaplig forskning, men de är förmodligen i minoritet bland alla ”hyckelalarmister” och ”klättermöss”. Om man godtar siffran 97 % av klimatforskarna, som stöder sig på IPCC, så finner man att minoriteten, cirka 3 % av klimatforskarna tillhör kategorin vetenskapare. Därför anser jag att ”konsensus” bland ”klimatforskare” är något man helt borde bortse ifrån.
   Mvh, Håkan. 

 46. L

  Maths, klimatfrågan har en rödgrön slagsida, precis som journalistkåren. Det syns givetvis också i klimat -journalistiken och går inte att prata bort. 

 47. Staffan D.

  Obama vill genomföra en utpräglad vänster-politik i USA.  Intressant, kunde man tycka.  Men det vet ni inte något om, eller hur?  Det ryms inte i svenska media.
  –  Clinton-åren gick USA med plus!  Bush fick 9/11 på sig;  det blev ett federalt underskott på ”$400 billion” (miljarder) 2004, som snabbt krympte.
  –  Men Bush’s sista år styrde demokraterna kongressen.  Underskottet blev återigen $400 billion.  Illa?  Nja.  Ingenting mot Obama-åren.  $1400 första året då, lite lägre andra, men $1600 billion nu 2011.  Och ingen utgiftsminskning inplanerad detta decennium!
  – USA:s läge i världen motiverar inte ett underskott;  en tillbakadragning ska ske både i Irak och Afghanistan.  Och Libyen, Obamas lilla jippo, är en helt liten affär för USA.
  –  Man förhandlar om federala underskottet nu.  2 augusti når man maximala tillåtna beloppsgränsen för upplåning…  DN:s ledarsida rubricerar detta som ”Dårarnas paradis”.  Republikanerna är dårarna!  De vill stoppa utgiftsexplosionen!   Det vet väl DN att staten måste stå för våra utgifter!
  –  Klimatet?  Staten?  Är inte meningen med ”klimatet” att överheten ska koppla greppet om problemet, den enorma värmen som vi alla plågas av, eller hur, och styra oss alla in på rätt väg?  Jag menar, själva duger vi ju inte till sådant.  Vi måste styras uppifrån.

 48. bom

  Bra analys Staffan D. Kolla in Ingerö om zigenarbussinessen och har Du läst Töllborgs Sorg2.1 från Stella-Bianca.se ännu? Missa den inte. Sprid den. Den är rolig också på ett tragikomiskt vis.

 49. bom #48

  Har du läst Smörgåsbordet av Lars Ardelius?

  Den är rolig också på ett tragikomiskt vis.

 50. Ingemar Nordin

  Hör på radion att vetenskapsredaktionen på SR spritt desinformation om en undersökning om vilken typ av semester som är bäst. Tydligen har ingen reporter läst själva rapporten. Men den har helt okritiskt spridits till alla andra medier som upprepat felaktigheterna.

  Det är ju en lite roande historia. Men tyvärr verkar den vara inte helt ovanlig för hur MSM behandlar vetenskapsnyheter. Bra ialla fall att misstaget upptäcktes. Tänk om samma självkritik kunde ske beträffande klimatfrågan!

 51. Staffan D.

  Vid 15.20-tiden sprängdes bomber mot Olje- og energidepartementet, Oslo.  ”Det dreier seg om ei bilbombe på bakkeplan i Grubbegata”, säger en man från departementet till Dagbladet.  – ”Bygget jeg var i, ser ut som etter Oklahoma-bomben i USA.”
  http://www.dagbladet.no/
   

 52. Micke

  Verkar som om BBC mest uppför sig överambitiösa med att vara opartiska och ger FÖRMYCKET uppmärksamhet till ”maverick fringe views”

  http://www.guardian.co.uk/science/2011/jul/20/bbc-climate-change-science-coverage 

 53. ThomasJ

  Läsvärt:

  http://wattsupwiththat.com/2011/07/22/further-down-the-bore-hole/

  Mvh/TJ

 54. Ingemar

  Micke #52,
  Här är en rapport från en mångårig medarbetare i BBC om hur han ser på företagets policy.
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/29/bbc-valde-klimatpropaganda-framfor-god-journalistik/
  Det är absurt att anklaga BBC för att ha gett för mycket utrymme åt skeptiker i klimatfrågan, när sanningen är precis tvärt om. Men om en lögn hotas att avslöjas: höj tonläget och ljug ännu mer.

 55. Jan-Erik S.

  Ingemar #54:
  Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger så upphöjs den till en sanning…tyvärr.

 56. Ingemar

  Ytterligare en kommentar till BBCs hantering av klimatfrågan:
   
  Lord Lawson, chairman of the skeptical Global Warming Policy Foundation said,“The idea that because scientific opinion falls largely on one side you can’t have a debate is outrageous. Because there’s a strong majority in basic science doesn’t mean the issue is off the table, yet the BBC says it should be.”
   
  http://www.science20.com/science_20/blog/bbc_and_new_climate_change_rules_science_accuracy_or_muzzling_dissent-81098