Människa – med rätt att välja

I dagens DN (1 juni 2007) vill Thorbjörn Fälldin, Alf Svensson, Ingegerd Troedsson med flera att Sverige bevarar äktenskapet som en institution mellan en man och en kvinna. De anser att homosexuella äktenskap strider mot det biologiska faktum att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion.

Det rimmar illa med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i vars Artikel 1 slås fast att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.

Å andra sidan borde debattörernas ställningstagande inte vara förvånande i ett land som fortfarande erkänner arrangerade äktenskap.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.