Lomborgs lösning

Förnyelsebart_andel

Grafen är från Lomborgs Facebooksida

”Lösningen på den globala uppvärmningen är inte att göra fossil energi så dyr att ingen vill ha den. Lösningen är att göra grön energi så billig att alla vill ha den.”

Bjørn Lomborg har en intressant artikel i dagens Expressen, ”Skräcklarm om miljön leder till dålig politik”. Ni minns väl det stora larmet för ett tag sedan om att jättelika depåer av metan skulle frigöras inom något decennie och sänka världsekonomin? Vårt ”oberoende” public-service företag SVT  var naturligtvis inte sena att blåsa upp storyn som enligt Bjørn bara var en skräckhistoria baserad på ett opinionsinlägg (inte en vetenskaplig artikel) i tidningen Natur.

”Naturligtvis kan man skapa globala rubriker genom att ta en osannolik katastrofhändelse och köra den genom en osannolikt pessimistisk ekonomisk modell. Men man skapar ingen bra politik på detta sätt. EU:s klimatpolitik beräknas kosta nästan tvåtusen miljarder kronor per år, men den kommer bara att sänka temperaturen med omätbara 0,05 grader Celsius vid århundradets slut.”

Han skriver att andelen koldioxidfri energiproduktion ökade mellan åren 1973 till 1992 men det berodde på en ökad användning av kärnkraft. Sedan dess har förnyelsebara energikällor ökat i ungefär samma takt som kärnkraften har minskat vilket har inneburit att andelen fossil energi har legat på ungefär samma nivå (ca 83 procent) de senaste tjugo åren.

Under dessa tjugo år har vi slösat bort enorma summor på att åstadkomma nästan ingenting. Grön energi är inte mogen att ta över, varken ekonomiskt eller tekniskt. Det viktiga, enligt Bjørn, är att vi fokuserar på att ta fram billig grön energi för framtiden. Den bästa långsiktiga miljöstrategin är att dramatiskt öka investeringarna i grön forskning.

”En analogi är att jämföra med datorn på 1950-talet. Vi fick inte bättre datorer genom att massproducera subventionerade elektronrör eller genom att beskatta skrivmaskiner. De stora genombrotten skedde tack vare en dramatisk ökning av forskningsanslagen. Detta ledde till uppfinningar som transistorer och datachip vilket gjorde att företag som IBM och Apple kunde tillverka de datorer som konsumenterna ville ha.”

Jag tycker att Bjørn har rätt i mycket men jag skulle vilja ha ny modern kärnkraft också klassad som sk grön energi. Vad gäller att medias ständiga skräckrapportering i klimatfrågan leder till ogenomtänkta och ibland felaktiga beslut har jag dock inget att invända, så är det naturligtvis.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Vad värre är!
  Biobränslen är rena miljökatastrofen och den som bryr sig om de faktiska konsekvenserna i form av hur mycket skog och åker som måste till så slår man sig för pannan hur korkad hela iden är. Tvärtom är ju vårt användande av fossilt och kärnbränsle vad som sparat skog och åker. Vindkrafrten är svindyr opålitligt och industrialiserar landskapet. De har inte EN ENDA SIFFRA RÄTT nånstans! Dessutom så sänker inga biobränslen någon co2 halt alls!Att stasa på all form av utveckling och forskning är bästa sättet att bygga för framtiden och man ska låta bli att på förväg abgöra vad som är ”grön” teknik. Fracking har ju visat sig vara det mest verkningsfulla sättet att sänka co2 ”utsläpp” kan vi inte kalla den tekniken för ”Djävligt grön” då? Att jämföra med vindkraften som varken sänker co2 eller ger nån el?
  En haverikommission bör snarast tillsättas och inte en spänn satsas på nåe ”Grönt” tills kommissionen är klar!

 2. bom

  Jamen energitätheten då? Ni minns väl Rossis diagram här om dagen (det som somliga tillstod sig inte förstå sig på). Att satsa mer pengar på ”grön energiforskning” håller ju inte. Gammal som jag är minns jag ju vedboden hemma på gården. Det tog en höstmånad att fylla upp 125 kubikmeter från golv till tak med torr fin, kluven ved. Under den långa vintern skottade man snö och bar in brännved. Lomborgs kurva har intressanta krusningar under förtiotalet. De indikerar väl att stockholmarna lät kalhugga skärgården och gödde vedhandlarna som hade sina vedvältor i på alla kajplatser i hela Stockholm. Idag eldar några pellets för värme och varmvatten. Det är vad man kan få när de gröna håller i rodret på Narrskeppet (utmärkt blogg som bör läsas av er alla). Har ni redan glömt att vindkraftverken i realiteten är hållna under vingarna med subventionerade dieseldrivna reservkraftverk? Den ”gröna” matchen går inte ut på att driva spelet på mål – man lirar mot långsidorna och vadhållningen är riggad!

 3. Gunnar Strandell

  Forskning inom några viktiga områden har pågått hela tiden sedan 1970-talet.
  Det handlar i stort om att kunna lagra och distribuera elektrisk energi eller vätgas för att kunna använda i bränsleceller. Alla insatta är väl medvetna om att kärnkraft i olika former kommer att finns tillgängligt den dag vi behöver det.
   
  Lomborgs inlägg visar med tydlighet att människors värderingar och de politiker som rider på dem är det största hotet mot allt liv på planeten. Mot den bakgrunden är det helt otroligt att FN, som upprättat deklarationen om de mänskliga rättigheterna, går i armkrok med Club of Rome, Greenpeace, WWF och andra organisationer som inte städat ut Malthus och Erlich ur garderoben.
   
  Det börjar bli dags att vi talar klarspråk om den pseudovetenskap som bygger sin bas på modeller som uppenbarligen inte har något med verkligheten att göra.

 4. Pelle L

  Bom #2
  Jag var nog tyvärr den som undrade hur ”Rossis diagram” skulle tolkas, men det var ingen som tog upp tråden (Det går int´att förklara för de som int´vill begrip´ som Ingemar Stenmark sa).
   
  Men à propos dieseldrivna reservkraftverk, har ni sett dagens gröna artikel i Ny Teknik?
  Flettnerrotordriven marin vätgasgenerering via turbindrivna elgeneratorer på 2200 båtar,
  Rotorfartyg seglar hem vindenergin:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3744404.ece
   
   
   

 5. Undrande

  Vet inte varför, jag kom att tänka på en annan del av forskning och hantering av lösning av brist på råvaror!
  Men på tiden fanns det inget orakel, liknande Thomas P! Eller gjorde det?
  Men visst var det klokt av ”marinen” på Wasa:s tid att odla ekar för framtida moderna krigsfartyg?
   
  Finns en del material klar för leverans bland annat på Visingsö! Men marinen tycks inte idag förstå nyttan!
  Men människor har tack vare denna tekniska framförhållning fått en unik ekskog att vistas i, tillsammans med övriga invånare i skogen!
   
  Skall människor och djur få samma enorma fördel av alla vindfjolle-skogar om 600 år?
   

 6. Anonym

  Är samlingen av knäppskallar komplett nu? Lomberg är en ökänd statistikförnekare som passar perfekt i ert menageri och dessutom sänker er trovärdighet än mer.

 7. Ingemar Nordin

  Jag håller helt med om att talet om att satsa på ”grön energi” är luddigt, politiserande och låter bara som om Lomborg har fingrarna i någon syltburk. Det finns ingen klar definition om vad ”grön” energi är för något. Energi är energi och har ingen speciell färg. Om han har en personlig preferens så borde han framföra den, och varför. T.ex.:

  Kärnkraft (även den befintliga) är den mest ofarliga ur hälsosynpunkt.

  Gas är både mer hälsosam och skonsam mot miljön jämfört med t.ex. brunkol.

  Kol är fortfarande billigast.

  Vilken av dessa ”gröna” energiformer fördrar Lomborg? För han kan väl inte föra fram sol- och vindkraft, eller andra lågintensiva energiformer, som ett seriöst alternativ?

  Om det handlar om att satsa skattemedel på grundläggande teknologisk forskning så skulle jag själv föredra kärnkraftsteknologin.

 8. Ann L-H

  #6 – Dina uttalanden är av den karaktären att det är bäst för dig själv att du döljer dig bakom anonymitet. Det vore annars intressant att få veta vilken vetenskaplig bakgrund du stödjer dig på i ditt senaste påstående. 

 9. Börje S.

  #6
  ”knäppskallar”, ”menageri”, ”ökänd statistikförnekare”(!??)… hatet, föraktet och rädslan från tokreligiösa AGW-fanatiker når ständigt nya höjdpunkter.

 10. Olav Gjelten

  Som klimatrealist ser jag ingen mening med vare sig svindyr och opålitlig vindkraft, bioenergi eller s k solenergi på våra kalla breddgrader. Vi har olja, gas och kol som som tillsammans med vatten- och kärnkraft effektivt och billigt kan förse oss med all energi vi behöver åtminstone fram till nästa istid.
  Längre kanske vi inte behöver planera då vi ändå måste bege oss av till betydligt varmare platser. Klimatflyktningar från kyla till värme kommer det att finnas hundratals miljoner av. Klimatflyktningar från värme till kyla är, liksom hela AGW-teorin,  en påhittat saga. 

 11. bom

  #6 Knäppskallar var vad Du drog till med utan att ens kunna stava till Lomborg. Han tror på koldioxidhotet den stackaren men knäppskalle är ändå att ta i (men det är vi ju nu vana vid att Du gör). Börje S #9 är rätt på som vanligt!

 12. Börje S.

  Intressant på NoTricksZone:
  • PIK, potsdam Institute etc har hittat på nya skojiga modelleringar av kdet framtida klimatet:
  Värmeböljornbas antal kommer att fördubblas innan 2020 och fyrdubblas innan 2040. Havsnivåerna kommer att stiga med 2 meter innan seklets slut (havsnivåhöjning enl NOAA: 1,6mm/år).
  Det vördnadsbjudande MaxPlanckInstitutets meteorolog Stefan Hagemann instämmer; de nya modellerna är mycket bättre än de föregående. Dim Coumou från samma ställe: ”Bara 5% av jordens landområden har drabbats till nu, i framtiden kommer 85% att drabbas av förödande värmeböljor”. Så bra är de nya klimatmodellerna! Coumou menar att det redan är försent, men det kan finnas ett litet hopp för våra efterkommande om vi skippar fossila bränslen nju med detsamma. Demokratin kan vi också skippa tillägger PIK-institutets chef som vill skrota den globala världsekonomin på stört.
  • Fritz Vahrenholt tvålar till IPCC:s utsände Daniela Jacob i en debatt på Scandic i Hamburg. Jacob verkar hederligare än den IPCC-debattör vars namn jag glömt (men han såg ut som en maffiaboss) som tampades med Lindzen för något år sedan. IPCC-guben kom i bakvatten efter att han dragit sin utantilläxa och Lindzen bemött och avfärdat den med sedvanlig effektivitet. Efter paus fann IPCC-guben ingen annan råd än att dra paralleller med skadligt tobaksbruk och ”skadlig” klimathotsskepticism. Han hade nämligen upptäckt att Lindzen tog en cigg i pausen, och nu gjorde han allt för att utnyttja denna ”svaghet” i sin s k argumentering. På så vis förstörde guben debatten, som han var på väg att förlora.
   
  Att undvika sakdebatt är ett signum för AGW-religiösa och liknande skummisar, se t ex #6 ovan.

 13. Ingemar Nordin

  Det här är bra: ”ta en osannolik katastrofhändelse och köra den genom en osannolikt pessimistisk ekonomisk modell”

  Något att fundera på för alla dem som ständigt för fram försiktighetsprincipen för att legitimera vilken dårskap som helst. Var går gränsen för när försiktighetsprincipen inte skall tillämpas? Vid en risk under 10%? Eller 2%? Eller kanske även falsifierade modeller bör tillåtas – falsifikationen kan ju trots allt vara felaktig? Bäst att vara försiktig – till varje pris!

 14. #6 Jadu, det var ju närmast förkrossande invändningar och argument du kom med. Vad tycker du vi som läser och skriver här skall börja tro på blint nu istället?

 15. Thomas P

  Jag tycker anonym #6 höll ett tonläge väl anpassat för denna blogg. Det kunde lika gärna varit Slabadang, bom eller Jonas N som gick igång mot någon av sina hatobjekt.

 16. Gunnar Strandell

  Thomas P #15
   
  Det verkar som inget argument för pseudovetenskapen är tillräckligt lågt för att du inte ska tycka att det är ”väl anpassat” och i samma stycke göra ett påhopp på person. Att undvika diskussion i sakfrågan är ett kännetecken för att övertygelsen bygger på pseudovetenskaplig grund.

 17. Börje S.

  #15
  På 70-talet var antalet ”fria vänstergrupper” stort. Visst gick dessa grupper hårt åt socialdemokratin och Wallenberghögern. Men mest av allt bekrigade de varandra. Se bifogad länk
  http://www.youtube.com/watch?v=gb_qHP7VaZE
  Samma tendenser tycks ligga bakom hatet mot Lomberg, han godtar AGW som ett möjligt hot, men avfärdar alarmisternas överdrifter med statistik. Sålunda är han en förrädare gentemot den heliga tron på CAGW, och behandlas i argumenteringen därefter.

 18. Thomas, det är bra att du visar vad du tycker är ’passande nivå’, var du egentligen hör hemma. Ditt problem, liksom Anonyms är ju att ni är närmast renons på argument eller tom bara förmåga att precisera era ståndpunkter i det ögonblick man ifrågasätter någon av era dogmer. Det räcker oftast med att ställa en (inte ens allt för skarp riktad) motfråga till sådana som er och ni rymmer fältet.
   
  Istället börjar du/ni prata om näthat och annat liknande som förlorar-typer alltid drar upp när dom inte får som dom vill …
   
  Typiskt, men ack så avslöjande.  

 19. bom

  Tack TTPP för äran att buntas ihop med de två andra delinkventerna!
  ”Det kunde lika gärna varit Slabadang, bom eller Jonas N som gick igång…”

 20. Klimathotet är stendött!
  Inte en de grönaste grönsaker till journalister klarar av att hålla ett straight face längre utom möjligvis SVT vetenskräpsredaktion med sina nyfrälsta militanta klimatkommunister. Herr Johansson på TT är ju en annan klimatpolitruk som inte generar sig heller. Men i övrigt så är gröngölingarna allt mer spridda för vinden och många är redan välförtjänt arbetslösa.

 21. Ingemar Nordin

  Visst är det bra, dvs ”ta en osannolik katastrofhändelse och köra den genom en osannolikt pessimistisk ekonomisk modell”

  Jag tror att vissa hatar Lomborg så gränslöst helt enkelt därför att han är mycket bra på att framföra ett budskap.

   

  Han kör enkla och slagkraftiga meningar som är sanna och lätta att förstå. Ja och så har han ju rätt såklart. Oavsett om man nu tror på ett allvarligt klimathot eller inte så HAR vi slösat bort enorma summor på att åstadkomma nästan ingenting.

   

   

 22. Lena m fl

  Kanske alla känner till det, men Björn Lomborg har skrivit ”Världens verkliga tillstånd” (SNS) i vilken han fullständigt pulveriserar en uppsättning av miljörörelsens pessimistiska beskrivningar av världen.

    Det är därför de gröna avskyr honom. Han har blivit mycket ojuste mobbad av miljörörelsen inklusive prominenta akademiker. T ex blev han utesluten av danska vetenskapakademin på ett så flagrant felaktigt sätt, att de tvingades återge honom medlemsskapet. En av miljörörelsens hemsidor publicerade med med glädje och instämmande hur en miljöaktivist tryckte en tårta i ansiktet på honom när han kom till London, etc etc.

  Den punkt jag har av kritik mot Lomborg är att han verkar räkna hem forskningsprojekt som framgångsrika. Han betraktar därför anslag till energiforskning som ”säkra” investeringar i en framtida energiproduktion. Det är långt ifrån den dystra verkligheten. Gunnar Strandell i #3 påtalar hur mycket vi satsat i Sverige och världen på energiforskning sedan 70-talet. Vilka framsteg har vi egentligen gjort med hjälp av denna forskning?

   

  /C-G

 23. Jag läste lite gammal skåpamt!
  Jag bara undrar hur Olle H Skrockström Wijkman UI och de andra som pantat hela sin person i klimathotandet skall hantera dumstruten? Deras totala avsaknad av ödmjukhet med inbicillförklaring av alla som inte svalde propagandan gör ju att de inte har någon som  helst sympati att förvänta nu när de står där med hela ansiktet intryckt av kaklet.
  Karma …. Karma? 🙂

 24. Olav Gjelten

  Slabadang #20
  ”klimathotet är stendött”. Jag skulle verkligen önska det vore så. I stället upplever jag att man möter klimatlögnen överallt. I när sagt alla affärer möts man av varor som påstås vara klimatsmarta och miljövänliga. Utanpå kommunernas bilar står det med stor stil att det är biogasbilar (självklart med association till klimatet). Finns det fortfarande kommuner som inte kallar sig ”miljökommun” förresten??  Svensk bilprovning kontrollerar att inga bilar får gå i trafik med för höga koldioxidutsläpp. På flygplanen har motorer monterats bort, också det för att minska koldioxidutsläppen. (Säkerheten är uppenbart en totalt sekundär fråga.)  Tittar man i en tidning ser man snabbt klimatrelaterade artiklar och reklam där uttrycket ”klimatsmart” ingår – och vi skall väl inte ens tala om radio och teve och allt klimatnonsens som serveras där? Så här skulle jag kunna rabbla upp exempel i när sagt det oändliga.
  Så tyvärr för dig och mig och alla vi som längtar till något annat än att möta klimatlögnen överallt, vi får nog bara fortsätta att vänta.

 25. Verkligen en bra vändning i klimatdebatten att Lomborgs debattartikel tas in i Expressen.

   

  Bjørn Lomborg är en utmärkt person i motsats till vad vissa mindre seriösa debattörer vill påskina. Han har också vittnat i USAs kongress tillsammans med bland annat Judith Curry:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/05/03/intressanta-vittnesforhor-infor-usas-kongress-med-bl-a-judith-curry/

   

 26. Ingemar Nordin

  Olav #24,

  Så länge politikerna tror att man kan kamma hem röstevinster genom att propagera för ”förnyelsebar” energi så kommer man att hålla myten om ett klimathot vid liv – oavsett vad klimatforskarna säger. (Och kapitalet har alltid varit mer än villigt att sälja de rep som de sedan kan hängas i.)

  Men när satsningen på förnyelsebar energi når vägs ände i all sin absurditet – och som vi ser tecken på i England och Tyskland – så blir intresset för att vara ”klimatsmart” genast mindre.

 27. Börje S.

  För en kort tid sedan ledde jag en kurs i ensemblespel. Vid ett av middagsborden kom klimatfrågan på tal. Jag kunde inte låta bli att delge bordet mina klimathotskritiska synpunkter. Hela bordet, utom ett par som inte sade något överföll mig med de vanliga argumenten; det där tror jag inte på, 97% av alla vetenskapsmän inom gebitet säger att situationen är allvarligare än de förut trodde osv.
   
  17 års temphöjningsuppehåll betraktades som en bluff och i viilket fall som helst så spelade det ingen roll. NOAA:s låga havsnivåskattning avfärdades och jag förklarades vara en person som ingenting visste och som dessutom tydligen sket i hur förfärlig framtiden för våra efterkommande skulle bli. Ben Santers avskyvärda statistikfusk förklarades som fullkomligt normalt beteende hos forskare på väg uppåt, helt utan betydelse för det alarmerande forskningsläget.
   
  Bland deltagarna i denna debatt där jag var helt ensam om mina synpunkter fanns bl a en akustikfysiker, en journalist (som sömngångaraktigt mässade mantran om havsnivåhöjningar och ökande väderkatastrofer)…de flesta var akademiskt utbildade, men INGEN kunde gå i svaromål angående sakfrågan: ”Är det vetenskapligt bevisat att den förhöjda koldioxidhalten kommer att leda till en framtida värmekatastrof?” Jag bemöttes med misstro från flera när jag förklarade att CO2-halten i atmosfären bara var 0,04%.
   
  Propagandaapparaten (av vilken våran egen  TP är en del) är enorm. De enorma och dyra satsningarna på att korvstoppa alla, från dagisbarn tillhögstadiekids, gymnasister, universitetsstuderande, mammor och pappor, riksdagsmän, kommunalpolitiker till pensionärer med alla klimatlögner som det över huvud taget går att hitta på verkar ha lyckats över hövan.
   
  Tyvärr. Klimatljugeriet firar stora triumfer. Klimatbedragarna har vunnit.
   
  Men bara för tillfället.
   
   
   
   
  Hoppas jag.
   
   
   

 28. Jag känner mig kränkt!
  Varför kom inte jag med på Thomas P:s lista över berömvärda personer?
   
  Som straff tar jag nu återigen upp de obesvarade frågorna:
  Hur var det med demonstrationen på Manhattan, hoten mot Bojs, ställen som blivit obehagligt mycket varmare och arter som dött ut pga AGW?
   
  Svara på det istället för att skriva dumheter.

 29. Gunnar Strandell

  Börje S. #27
  Mina erfarenheter är något annorlunda. När jag vill diskutera klimathotet får jag vanligen höra att vi kan väl prata om något annat, det där är ju så uttjatat och tråkigt.
   
  Ser man det ur ideologisk synvinkel förefallar de flesta jag möter att vara ”agnostiker” och ha ungefär samma inställning till kristendomen som till klimathotet. Eventuelt börjar en del politiker också inse det.
   
  Det var när jag läste Lomborgs ”Världens verkliga tillstånd” och reaktionerna på nätet som nästan uteslutande handlade om hans person som jag bestämde mig för att tänka själv i de här frågorna.
   
  Jag är fortfarade förvånad över att så  många forskare kan uttala sig så tvärsäkert på så svaga underlag, när jag har vuxit upp under parollen att det aldrig är idé att fråga en forskare om man vill ha ett enkelt och entydigt svar. 

 30. bom

  #28 Du har rätt för vi skulle ha varit fler på listan – och självklart Du bland dem. Jag tror TTPP utelämnade Dig av misstag och straffade därmed Din elegans och perfektion. Vi tre nämnda belönades för vår brutalitet bara (han är känslig på den punkten har jag märkt)!

 31. Börje S.

  #29 Gunnar
   
  Det är inte speciellt ofta som jag deklarerar mina klimathotskeptiska synpunkter, men kommer frågan upp så visar jag mina kort. När jag gjorde det i bostadsrättsföreningsfest för ett tag sedan så lämnade en deltagare efter en kort stunds diskussion festen demonstrativt genom att slå igen ytterdörren med en rejäl smäll. 
   
  Det var en trevlig dam djupt engagerad i både det ena och det andra, och som jag verkligen inte ville bli ovän med. Men jag skändade hennes nya religion, och sådant förlåter man inte i första taget.
   
  Religioner är alla mycket ömtåliga, ty det ingår i deras natur att inte tåla närmare granskning.

 32. Börje S.

  #31
   
  som exempel på den sista meningen hänvisar jag till denna debatt, som INTE är ett typiskt MontyPhyton-avsnitt, även om det kan verka så:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=Ku3GcPrW9xg
   
  (nr 2 av 4. Alla är häpnadsväckande sevärda)
   
   

 33. AOH

  T E S T

 34. AOH

   
   
   
  bom  #  11
   
   
   
  ——#6    K-skallar var vad Du drog till med utan att ens kunna stava till Lomborg—-”
   
   
   
  Det är väl inte så att någon redan 2005 hade svårt att stava och numera även skriva under ANONYM ????                           
   
   
   
  http://henrikalexandersson.blogspot.se/2005/07/helglsning.html
   
   
   
  Kommentar : Magnus12 juli, 2005 16:09   =   https://plus.google.com/100391113974708701277/posts
   
  ”—–Lomberg har mycket att säga i alla fall, men man blir lite   a l e r g i s k   när man motsätter sig forskning i hur vårat klimatsystem fungerar för att de fakta som kommer fram inte stöder vissa bolags syften.—-”
   
   
   
  http://westerstrand.blogspot.se/2007/02/gnll-gnll-gnll.html
   
  februari 08, 2007
   
  ”—-Jag noterar också att Lomberg är ute och missinformerar igen.—”
   
  februari 13, 2007
   
  ”—- Fruktansvärt förutsägbart så dyker förvirraren Björn Lomberg upp i DN.—-”
   
  ”—- Magnus sa… Problemet är att detta inte är första gången Lomberg missleder—-”
   
   
   
  T.o.m. när det är  bara 2 satser är det svårt att skriva rätt eller hålla reda på Lomborg  /  Lomberg
   
  ”—– Magnus sa…
   
  Lomborg har lång historia av  f e l a k t i h e t e r   runt naturvetenskapliga fakta och klimat han fortsätter att göra detta, frustration i kommentarer beror i mångt och mycket på att livet tyvärr rymmer begränsad tid vilket gör det omöjligt att gå in i detalj i varje fråga.

  Det spelar ingen roll vem som angriper vem eftersom fakta avgör vem som har rätt. Här har Lomberg fel.—-”
   

 35. AOH!
   
  De är rädda och Westerstrand tillhör ju de dom pnatat hels sin person tillhörigheter och gått allin på klimathotandet. Lomborg är klimathotarnas Salman Rushdi.

 36. Gunnar Strandell

  Min egen #3
  Idag fick jagen länk till amerikanska energidepartementets, DOE, genomgång av utvecklingen när det gäller vätgas och bränsleceller:
   
  http://www.hydrogen.energy.gov/annual_review13_proceedings.html
   
   

 37. Ann L-H

  Den härliga ”gossen Ruda”, Björn Lomborg, har fått sin dom av en anonym avsändare här på TCS.
  B.L. är genom sitt förmodligen välgrundade budskap, att vi faktiskt ”lämnar jorden som ett bättre ställe att leva på än den var när vi tog emot den (”Världens verkliga tillstånd, 2001) naturligtvis avskydd av hela miljömaffians alla prusiluskor. Han är i samma bok ofin nog att visa upp hur danska miljöministeriet beskriver försiktighetsprincipen ”F. innebär att prioriteringen av natur- och miljöhänsyn ska grundas på välgrundad dokumentation, men att tvivel ska komma miljö och natur till godo …”. Hoppsan, här slår politikerna knut på sig själva och sanktionerar officiellt det vi alla upplevt, även om problemet inte är välgrundat utan mera tvivelaktigt så har natur- och miljöfrågorna ändå ProblemFormuleringsPrevilegiet. I ett annat sammanhang beskriver han konsekvenserna av denna tolkning av försiktighetsprincipen, ”för varje dollar som Kyotoprotokollet kostar kunde klokare samhällsåtgärder göra 1300 gånger mera nytta”. (Cool it, 2007)