En lekmans funderingar kring TV-avgiften, medias klimathotsrapportering och ungdomars därav tappade sugar

Gästinlägg av vår trogne bloggkommentator Börje S – Bild av Radiotjänst från Wikipedia

RT

I tisdags blev det klart: httPublic Service://www.documentcloud.org/documents/811820-2057-13-dom.html

Kammarrätten har precis som Public Service ville viftat med sitt trollspö: Simsalabim, den lilla mobiltelefonen är härmed förvandlad till en TV-apparat!

Genom domslutet lyckas RIKAB, Public Services indrivarorgan, plocka till och med dem som tjänar mindre än minimum för beskattning (19.000 kr) på 2076 kr om året. Det du, Skatteverket!

Jag gav bort min TV och slutade betala avgift  på grund av att Vetenskapsredaktionen alltid visade färglös koldioxid som svart rök och för att utbildningsteven, UR, “lärde ut” att forskare och lekmän som inte anslutit sig till klimathysterin var tobakspropagandister samtidigt som de uppbar enorma mutor från de stora oljebolagen.

Sådan smörja ville jag inte betala för! Nuförtiden måste jag, annars blir det kronofogden säger RIKAB.

Som tevelös blev jag hänvisad till radio. Jag har P1 på i köket mest för att befolka lägenheten med lite röster när jag är ensam hemma.

I en intervju med Fredrik Gjertten http://sv.wikipedia.org/wiki/Bananas!* i vetenskapsradions program “Klotet” kom ungdomens ångest inför den annalkande klimatkatastrofen på tal. Fredrik tycktes omedveten om att just Public Services klimatrapportering är en av de största orsakerna till ungdomars sönderskjutna framtidstro.

I Public Service:s rapportering kring det så kallade klimathotet finns intet rum för fakta som kan mildra någon ångest. Tvärtom! Överallt ska klimatpaniken baxas in, i “Människor och Tro”, i “Nordegren och Epstein”, i “Lantzkampen”, i “Filosofiska rummet” och framförallt i nyhetsprogrammen.

Flera gånger i veckan bara måste Public Service blåsa på klimathysteribrasan. Den får inte falna! Förra veckan: en lindrigt sagt tveksam uppsats från Umeå där det påstås att fler dör varma dagar än under kalla. I onsdags: Bakteriesjukdomar i franska ostronodlingar påstods vara orsakade av klimatförändringarna.

I måndags: Isen på Islands vulkaner smälter på grund av klimatförändringarna varför vulkanutbrotten kommer att öka. Den verkliga orsaken till de smältande isarna enligt meteorologer på plats är sot från Eyafjallajökulls utbrott härom året:

 http://en.vedur.is/hydrology/articles/nr/2110

Allt dåligt här på jorden är orsakat av de människoskapade klimatförändringarna, det verkar vara Public Service:s (och övrig medias) budskap till oss alla.

John Brigell heter en man som fram till 2012 på en websida samlade artiklar om alla hotande katastrofer som orsakas av 0,8 graders temperaturförhöjning per sekel. Skada att han slutat samla. En stor del av Vetenskapsradions klimatrapportering hade säkerligen platsat i samlingen:

http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

Public Servicereportaget om Islands snart exploderande vulkaner påminner om en ännu skojigare spådom från samlingen: PhD Chalko, Australien, och hans litania om hur jorden kommer att explodera pga klimatförändringarna:

http://nujournal.net/core.pdf

IPCC menar att koldioxiden vid en fördubbling av halten från förra sekelskiftet, 0,028% till 0,056% i en avlägsen framtid leder till 1ºC ökning av världstemperaturen, vilket i sin tur, genom ökad avdunstning från haven borde leda till höjd halt av växthusgasen vattenånga i atmosfären – som därav kommer att ytterligare höja temperaturen. 

Efter 35 års träget arbete till en bakomliggande kostnad av kanske hundratals miljarder kronor har forskarna i IPCC-fåran i år kommit fram till att globala temperaturhöjningen, när väl halten 0,056% koldioxid i atmosfären uppnåtts, blir någonstans mellan 1,5º och 4,5ºC. Så uttrycks den så kallade klimatkänsligheten i siffror.

Denna grundbult från IPCC:s vetenskapsfilosofi har i alla fall aldrig jag hört beskrivas i Public Service:s vetenskapliga utbud.

Kanske beror det på att, trots att CO2 ökat till 0,039%, vattenhalten i luften snarare minskat, sedan år 2000?

http://www.friendsofscience.org/assets/documents/FOS%20Essay/NVAP_pwv.jpg

Ingen höjd temperatur på 17 år, ingen höjd halt av värmande(?) vattenånga i atmosfären. HUR kommer det sig att program med prefixet “Vetenskap” undanhåller oss sådan väsentlig kunskap? Vi betalar ändå 2076kr om året för att erhålla mångsidig och neutral belysning av vetenskapliga och politiska frågor.

Andra förmodade katastrofer som debunkats eller uteblivit:

 • Golfströmmen som skulle stanna: Nordpolens flytande iskaka är mellan 1 till 4m tjock. (Tala om en droppe i havet, 4000m djupt sådant!) Smältvattnets lägre salthalt/densitet skulle på något vis leda till att Golfströmmen vände sitt lopp eller stannade av helt, varefter vi nordbor skulle frysa häcken av oss. (Från UR den tiden jag hade TV. De hotfulla påståendena avfärdades av oceanforskare världen över. Vad jag vet, ingen dementi från UR.)

       http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2010-101

 • Uppvärmningen skulle, precis som avkylningen under istidslarmens år i början av sjuttiotalet, leda till minskade skördar och ökad svält. Verkligheten: den blygsamma temperaturökningen tillsammans med blygsamt ökad koldioxidhalt i luften har bidragit till större skördar än någonsin förr.
 • I frågan om havsnivåhöjningar sätter Public Service all sin lit till Världsbankens fabulösa spådom: 2 – 4 meter innan år 2060 framför NOAA:s sea level budget 2012: 1,6 mm/år (sid 8):

http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf

 • Enligt SVT:s korrespondenterna har havsnivån runt Vietnam höjts så att hela byar på några decennier försvunnit under ytan, medan haven runtom enligt NOAA endast höjts med c:a 3-4 cm om ens det. Konstigt, konstigt!
 • Öknar som breder ut sig? Icke: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130531105415.htm
 • Varje september (med undantag för innevarande år) är det stort hallabaloo i media när havsisen i Arktis  (0,01% av jordens isar) nått sitt minimum. Tystnad råder däremot när isarna nått sitt maximum i april.
 • Antarktis land- och havsis (90% av jordens ismassa) verkar ha nått rekordomfång. Inget som media anser värt att upplysa oss om.
 • Public Service är ingen vän av kärnkraft. Alla chanser att misstänkliggöra kärnkraften tas nogsamt till vara. Information om den nya kärnkraften, Gen III och IV är i det närmaste obefintlig.
 • De av tsunamin förstörda kärnkraftverken vid Fukushima orsakade såvitt jag vet 1 persons död. I Public Services många skrämselrapporter kring Fukushima glöms de 20.000 som dog till följd av tsunamin alldeles bort. Avsikten med denna “glömska” är,  förmodar jag, att lyssnarna ska associera den förhållandevis mindre kärnkraftsolyckan med de 20.000 tsunamioffren, vars hemska öde intet med kärnkraften hade att göra.

Sammanfattning: Public Service översvämmar oss med överdrivna och tveksamma indikationer på ett fiktivt klimathot och döljer nogsamt fakta som motsäger detsamma. Ingen lyssnare eller tittare ska få chans att uppleva minsta känsla av lättnad över att klimathotet kanske inte var så fruktansvärt som tidigare påståtts. 

Den förgiftade klimathotarkniven som trängt så djupt in i ungdomars framtidstro, vrids så gott som dagligen runt av Public Service:s medarbetare på det att såret i själen, skapat av en  sanslöst överdriven klimathotspropaganda, aldrig må läkas.

Public Service:s hållning och rapportering kring den vetenskapligt alls icke avgjorda frågan om klimatet är enögt snedvriden, otillständigt ansvarslös, skapande ångest och depressioner. Företagets program om det framtida klimatet är inte vetenskapligt trovärdiga. Det handlar inte ens om pseudovetenskap. Det handlar mer om religiös tro, lik den hos vissa sekter. Jag tycker denna nyskapade form av apokalyptisk tro är förfärlig.

Jag slutar med en uppmaning från John Lennon till alla medarbetare på det enda aktiebolaget i Sverige med egen beskattningsrätt, Public Service: (skulle inte direktlänken till YouTube synas i Din webbläsare, prova denna länk istället – vi har fortfarande konstigheter med nya WordPress-plattformen – /PS )

Börje Sandquist

PS Och så fick jag syn på det här: http://www.svt.se/nyheter/varlden/arktis-kan-vara-isfritt-inom-40-ar

Egentligen skulle Arktis vara försvunnet i år. Eftersom Arktis självt inte hade nån lust att försvinna just nu har IPCC och Sveriges Radio flyttat fram datumet för försvinnandet 40 år. Men WWF, står det i artikeln, har bestämt sig för ett tidigare datum.

Miljövårdsvärlden är galen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter F

  Mycket bra sammanställning.

  Man kan undra om SVTs och SRs ensidiga rapportering är ett resultat av order från ledningarna eller något som journalisterna själva bestämmer över. Det kan ju tänkas att den enskilde reportern inte vågar lämna huvudspåret i rädsla för att bli utfryst eller flyttad till arkivet. Numer byter jag kanal eller stänger av så fort ordet klimat dyker upp. Det är så otroligt dåligt ställt på SVT/SR att jag ställer mig skeptisk till allt man rapporterar om, inte bara i klimatfrågan. Kan vi lita på dem överhuvudtaget i någon fråga ?

 2. Anders

  ”De av tsunamin förstörda kärnkraftverken vid Fukushima orsakade såvitt jag vet 1 persons död.”
  Efter tsunamin så är fukushimachefen rapporterad försvunnen, kan det vara han? Tappade väl ansiktet, kanske.

 3. KF

  Hos oss är det frugan som byter kanal när klimatfrågor kommer på tal i nyheterna. Hon gillar inte att jag blir så fly förbannad när ljugeriet börjar. 😉

 4. Salasso

  Tack! Utomordentligt bra inlägg!
  SVT och SR har offrat sin trovärdighet och sin yrkesheder på den gröne gudens altare!

 5. Michael

  Tack för ett bra inlägg!

 6. Perfekt

  Att aldrig ha betalat TV-licens är något jag är mycket stolt över, precis som jag är stolt över att aldrig ha köpt knark.

 7. lennart bengtsson

  Hej

  Jag har läst Börje Sandquist bidrag med intresse. Detta visar om något hur Informationssverige har misslyckats med att informera medborgarna på ett balanserat och ansvarsfullt sätt. Jag finner det hela ytterst oroande och indikerar att kunskapsutbytet mellan aktiva forskare och den svenska allmänheten inte längre fungerar. ”Forskare” blir i stigande utsträckning talespersoner för det politiska samhället och inte längre för vetenskapen. Det viktiga mellanledet, de sk vetenskapliga journalister har, som det förefaller, helt upphört med en kritisk granskning antingen en följd av oförmåga, ointresse eller personliga preferenser. Tyvärr måste jag konstatera, efter att ha jämfört med situationen i andra europeiska länder, att denna drive mot likriktning i tänkandet i frågor som speciellt berör klimat och energi vara alldeles särskilt stark just i Sverige. Det vore kanske intressant att reflektera över detta märkliga och oroande omständighet.

  LennartB

 8. Christopher E

  Börje! En helt lysande text på många vis. Högsta betyg!

 9. Börje!
  Underbart välformulerad drapa!.

 10. Mr. G

  Tack for ett utmarkt underlag for att i domstol prova om detta ar ”Public Service” ocd darfor ar avgiftspliktigt!

 11. Lejeune

  OT: Är klimatalarmism en sjukdom?

  http://notrickszone.com/2013/10/31/green-psychologists-confirm-climate-alarmists-are-making-themselves-mentally-sick-doomer-depression/

 12. Olaus Petri

  Efter att ha läst Börjes utmärkta text blir jag än mer övertygad om att Public Service är felstavat. Det borde väl heta Public Serfice? 😉

 13. Slabadang

  Börje S!

  Det händer saker och ting som du kommer uppskatta och vem vet du kanske till och med får ett argument att faktisk betala för public service. Frustrationen över sakernas tillstånd gäller inte bara i djupa folkled. Den existerar ända upp inom toppnomenklaturan. Det kommer en som de säger i star wars … förändring i kraften där våra Darth Waders på redaktionerna kommer att avväpnas och kraften kommer att fördelas över till folker och rebellerna. Nätet har redan minskat journalisternas makt och vi har bara sätt början. SI/klimatupplysningen är bara ett litet exepel av tusen som inte fanns för bara ett decennium sedan. Våra journöaister har korrumerat sin egen uppgift och folket har bara hittills kunnat svara med att minska sitt förtroende. Det är reformer som saknas och reformer kommer. Tiden då de ovanför våra huvuden kunde kontrollera och samordna samhällsinformationen är redan slut. De har bara själva inte fattat att så är fallet men de kommer få hjälp på traven med den insikten.

 14. Arne

  Jag tycker också att det är sorgligt att se, tittar heller aldrig på dylika program längre. Dock tror jag att den överdrivna ”rapporteringen” gör att gemene man tröttnat och vi ser ju redan nu hur tidningsartiklar
  i ämnet dämpats betydligt i både katastrofinnehåll och mängd. Dock är nog SVT den sista bastionen för detta då man inte är i behov av tittare/läsare för att få möjlighet att trumpeta ut sitt budskap på samma sätt som media i behov av klick eller tittarsiffror. Folk är hjärtligt trötta på den här frågan och den ensidiga rapporteringen däri. Det känns som att flera vågar erkänna att man inte riktigt tror på det politiskt korrekta budskapet längre. Är väl bara föräldrar med barn i skolorna som stolt anser att det som barnen fått lära sig senast i skolan är den riktiga sanningen. Men det nyktrar nog till sig där med så småningom.

  Hav hopp!

 15. Björn

  En intressant formulering i slutet: ”…det enda aktiebolaget i Sverige med egen beskattningsrätt, Public Service”. Ja, visst är det märkligt. Hur kan man vara allas public service, när man fungerar som propagandaapparat, i stället för att objektivt granska och belysa exempelvis klimatfrågan? Det finns helt enkelt ingen upplysning i klimatfrågan, utan ren megafonpropaganda. Dessutom skall vi tvingas betala för denna förvrängda världsbild.

 16. PT

  Det har ju kommit fram massor av fakta betr. temp., havsnivåhöjning mm. som visar att ICPP är ute och cyklar. Jag har svårt att tro att det inte finns några kloka människor inom Radio, TV och journalistkåren, som kan inse detta. Även om de inte vågar gå hela vägen borde de åtminstonde försöka få till objektiva rapporter och diskussioner.
  Finns det ingen inom läsarna på denna lista som kan sticka flera av de bra alster som skrivits i ”vår blgogg t..ex. den ovan (som är utmärkt), under nästan på TV ledningen och fråga när de tänker bli objektiva i klimatfrågan.

 17. Ann L-H

  Börje S. – Av alla Dina drapor så är detta drapornas Drapa! Lysande! Och Upplysande!

 18. Ann L-H

  # 7. Lennart B.´s kommentarer är oerhört värdefulla och stort tack för dem.
  Varför just Sverige är lilla landet duktigast i sammanhanget kan möjligen bero på att Sverker Åström (Slaters och Strongs kompanjon) arbetade i kulisserna på FN för att få hit det som senare blev Stockholmskonferensen där klimatfrågan blev ett politiskt embryo. Vi var först på plan så att säga. Olof Palmes och Bert Bolins fortsatta samarbete kring frågan är väl inte helt oväsentligt heller.

 19. Mycket bra Börje!

  Nyligen dog två i en tragisk olycka. Men det var inte kärnkraft utan vindkraft som var orsaken.
  http://ekstrabladet.dk/112/article2135444.ece

 20. Håkan Bergman

  Jag tror att Eva Hamilton försa sig häromdan, det skulle inte bara vara ”pensionärer med tjocktv” som betalar. Dom har alltså ett problem där, och dom kommer att stupa där. Och Slabadang, jag ger blanka fan i hur dom förpackar SVT, tv är och kommer för all evighet att vara ett idiotmedium. Sen blir det kul när alla som betalat sin avgift upptäcker att OS inte ingår!

 21. Sigvard E

  Börje S, Lennart Bengtsson och alla här på SI:
  Vi är många som vill ställa oss bakom denna utmärkta sammanfattning av det eländiga klimatrapporterandet i PS. Skulle det inte vara en god idé att några av de mest namnkunniga här på SI gemensamt formulerar ett öppet brev till Sveriges Public Service. De stora drakarna som konkurrerar med PS borde vara intresserade av att publicera. Lennart, du som åtnjuter stort förtroende i klimatförändringsfrågan borde ställa dig i bräschen för detta. Att utgjuta oss här på bloggen uppmärksammas av alltför få. Politikerna som skall fatta avgörande beslut måste få chansen att våga ifrågasätta alarmismens grunder. Kanske är jag naiv, men eländet är ju faktiskt ett demokratiproblem som i längden kan få enorma följder, både för befolkningens mentala hälsa och landets ekonomi.

 22. Per H

  Bäste Börje!

  Ja så illa är det! Att man skulle få uppleva detta! Precis som i Sovjet. Och partierna jamsar med. Vad har vi för alternativ i valet? Detta är en politisk fråga! Och en demokratifråga!! Tänker ofta på likheten med häxprocesserna! Lika tokigt!

 23. Härligt Börje, du uttrycker exakt mina egna tankar i frågan, jag måste avprogrammera min 14-årige son varje vecka. Klimatet är nu tydligen ett eget ämne i skolan, och då är det inte frågan om att det finns olika teorier.

  Små ljusglimtar börjar dock dyka upp lite här och där, i senaste Illustrerad Vetenskap (som tidigare enbart haft artiklar av den rätta tron) var det en artikel om en Kanadensisk forskargrupp som konstaterat uppvärmningen från 1950 till 2002 berott på CFC-gaser, användningen av dessa upphörde 2002 och voila uppvärmningen avstannade men co2 ökade oförtrutet.

  Slutsats; co2 är oskyldigt till uppvärmningen!

  Om nu detta visar sig hålla hela vägen, ska vi då få skatteåterbäring på alla miljarder som kramats ur oss i co2-skatt?

  Mats N

 24. Slabadang

  Sigvard E!

  Vi ska inte skicka några brev eller BE om saker. Vi ska ta MAKTEN att ställa journalisterna till svars inför allmänhetens feeedback på allmänhetens likställda villkor där de tvingas fram ur sina bunkrar på redaktionerna och får motivera förklara på likställda villkor i en studio som spelar in debatten direkt och där det inte krävs att du är journalist för att stå på motsatta sidan. Den här funktionen skall dessutom finansieras av licenspengar.
  Journalismen är inte till för journalister den är till för allmänheten och skall styras därefter.

 25. Björn Törnvall

  Ett helt enkelt lysande inlägg om ett verkligt allvarligt informations- och demokratiproblem i Sverige! Tack Börje! Vilhelm Moberg återuppväckte styrelseskicket ”Demokratur” i mitten av 1960-talet. Det gäller än mera idag, med allehanda politiskt korrekta journalisters ökade ambitioner att agera propagandister istället för att leva upp till saklighetskraven på media. Yttrandefriheten är grundlagsfäst, men blir till en illusion när informationsflödet styrs av 53% mp-sympatiserande propagandister på SR och SvT:s redaktioner. Att Sveriges medialandskap är hårt styrt och informationen vinklad märks generande tydligt, när man läser, lyssnar eller tittar på massmedia i andra länder, utanför den egna ankdammen. Pinsamt!

 26. Bim

  Börje S
  Väldigt bra inlägg.
  Att klimatpropagandan är ett demokratiproblem har jag hävdat länge dessutom kriminellt.

  Man kan inte straffriförklara journalister, radio och tv- ledningarna med att det är opinionsbildning man sysslar med. Lögner är ju lögner hur man än vrider på saken.
  Framför allt kan inte radio och tv skylla på det, som absolut inte skall syssla med opinionsbildning efter som det inte är förenligt med radio och tv:s uppdrag att vara objektivt och granskande av makten.
  Det måste helt enkelt gå att få stopp på eländet.
  Jag har svårt att tro att det skulle hålla i en rättslig prövning med det argumentet.

 27. Sigvard E

  Slabadang 23
  Det är lätt att ryckas med i din frejdiga uttrycksstil. Jag begriper bara inte hur det skulle gå till att ta den makt som du talar om. Min bedömning är att vi måste vinnlägga oss om en viss hövlig diplomati. Det betyder inte att vi skall be om något, snarare kräva. Att höja rösten och väsnas brukar uppfattas som att argumenten är svaga. Kan vi inte till att börja med ta steget att ”komma ut” ur bloggen och formulera oss på sätt som inger respekt i något forum som når många. Öppna brev brukar ge eko!

 28. Janne

  TV-licensen som den är konstruerad är så fundamentalt fel och strider mot alla principer när det gäller individers rätt att välja själv vad man vill ha.

  Förr i tiden var TV-licensen direkt kopplad till Sveriges Radio och Television. Men när satellit-TV kom till Sverige kunde man som person hävda att jag kan inte ta emot sändningar från SVT för jag har inte en sådan antenn. Då ändrade man lagen så att licensen blev en avgift för innehav av mottagare av TV-utsändningar. I och med det kunde man inte slippa TV-licens för nu gällde licensen själva apparaten, mottagaren. Och det är detta som vi idag ser när Radiotjänst har själva tagit sig tolkningsföreträde över vad som kan ta emot TV-utsändningar.

  Denna tolkning har nu gjort att i princip alla måste betala en avgift som för många är högre an vad själva apparaten kostar. Eftersom avgiften gäller per hushåll så slår det hårt mot ensamboende jämfört med en familj med flera personer.

  Och det är här det blir ännu mera fel i sak. Jag tvingas att betala en avgift även om jag inte vill eller kan titta på detta. Eva Hamilton säger att man ska betala licens även om man bara tittar på Kanal 5.

  En lösning borde ju vara att man inför betalning för Play-Appen med månadsavgifter. Problemet är att vad jag vet så kan inte SVT ta betalt för sina tjänster, det strider mot sändningsavtalet.

  Hela fenomenet med TV-licens har inte hängt med i tiden, tekniken har sprungit ifrån och den kommer att revolutionera TV-tittande ännu mer framöver.

  Det enda alternativet är att SVT och SR får pengar via skattsedeln. Det summa de behöver varje år får fördelas jämnt över skattsedeln.

 29. Astrid Å

  Tack Börje S!
  Instämmer med Ann L-H #17

 30. Håkan Bergman

  Jag tror att Eva Hamilton försa sig häromdan, ”inte bara pensionärer med tjocktv ska betala”. Dom har alltså problem där, dagens ungdom skaffar inte tv, så nu ska man klämma åt ungdomarna, och några udda typer som Börje och jag, med avgift för dator och telefon, där kommer Hamilton och kompani att bita sig i tummen, en gång kan man få ungdomarna att betala, två gånger blir värre. Fortfarande lär 80 % av svenska folket förvänta sig att OS går i SVT, blir intressant att se reaktionen när vinter-OS kör igång.
  Och Slabadang, public service ska inte reformeras, det ska avskaffas, SVT får sända precis vad f*n dom vill, men dom får sköta finansieringen själva.
  F.ö. så håller kakorna för namn och mail fortfarande bara 30 minuter, det skapar problem.

 31. Lasse Forss

  Oerhört bra sammanfattning. Men hur kan det komma sig, att det finns så många personer, till synes välutbildade och säkert enligt egen uppfattning oförvitliga, ljuger så till den milda grad?

 32. Överkontrollmyndigheten

  Nu gäller jakten alla Volvoägare, dessa skall genast betala tv-licens! Lämpligtvis kan tv-pejlarna från Radiotjänst samverka med polisen vid vägkontroller och gripa ”licensskojande” Volvoägare.
  1, En modern Volvo har mellan 10-15 olika datorer integrerade i sitt el-system.
  2, En dator är en tv-mottagare.
  1+2 = ” Ev VOLVO är en TV-MOTTAGARE !

 33. Sigvard E

  Nog är det intressant att också diskutera trixandet med licenssavgifter, krav på avskaffande av PS etc. Men borde vi inte hålla fokus på klimatrapporteringen och angripa PS för denna. Om vi först skall avskaffa PS hinner alarmismen bryta ner svenska folket till en samling hjälplösa ångestdrivna existenser och kommunerna hinner också föröda ekonomierna på allehanda vänstergröna struntprojekt. Ibland måste man ”gilla läget” och kämpa på förhärskande villkor på bortaplan. Be inte om något, KRÄV bättring! Varför inte med det öppna brevet som instrument?

 34. Håkan Bergman

  Överkontrollmyndigheten #32
  Din brödrost är också licenspliktig. Det där med tvpejling är intressant, det lär aldrig ha fungerat, annat än i så motto att man lyckats dupera svenska folket att det skulle fungera. En tvpejl söker efter en specifik frekvens som genereras av en kristall i palkretsen på en paltvmottagare, den kristallen måste vara väldigt exakt, tillverkaren sorterar ut kristallerna just för palkretsarna, övriga kristaller hamnar i brödrostar, dammsugare, kylskåp, bilar, you name it. Tvpejlen kan inte på villkors vis inte skilja mellan en brödrost och en tvmottagare.

 35. Kevin Benn

  Jag är också förtvivlad över klimatbedrägeriet – the climate scam, som Maggie en gång namngav det utan svep. Och jag skäms över vårt samhälles oförmåga att belysa denna fråga på ett objektivt, sanningssökande, konstruktivt sätt: vetenskapligt, journalistiskt och politiskt. Flera av er vill göra något aktivt för att råda bot på detta – men hur? Många har försökt påverka medierna och politikerna medelst skriverier och namninsamlingar, men utan särskilt mycket framgång. Under tiden fortsätter ”den andra sidan” att missionera med full kraft. Al Gore kör på med Save Our Selves, Live Earth mm uppbackade av de vanliga NGOs. Ikväll kommer Bill McKibben med 350.org till Malmö, som en del av ett europakorståg.
  http://youtu.be/FCZHEpM4VQI
  När och hur ska vi få tummarna loss? Annars blir det som Yeats skriver:
  The best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity.

 36. Christopher E

  #34 Håkan Bergman

  Jag har ingen djup kunskap om elekromagnetisk strålning, mer än naturvetenskap på gymnasienivå, men har ändå misstänkt hela tiden att TV-pejlingen är en bluff för att skrämmas.

  Radiotjänst kollar helt enkelt bara av hushåll som inte betalar licens, så enkelt är det, tror jag.

  Förr så rapporterade också TV-handlarna inköpen till Radiotjänst, vilket samkördes med licensregistret. Är det så fortfarande?

 37. Slabadang

  Sigvard E!

  Det är aldrig för sent att ge upp! Chamberlein mfl har insett att diplomatin har sina begränsade möjligheter och tiden för diplomatin gentemot journalismen har rinnit ut. Då måste man vidta åtgärder för att TVINGA motparten till förhandlingbordet och det gör man genom att ställa rättmätiga KRAV. Det rättmätiga kravet är att den tredje stadsmakten sätts under allmänhetens insyn och kontroll och de kraven om sådana reformer ställer man till ALLMÄNHETEN och inte till förövarna.

  Vill vi ha en media som är saklig opartisk kunnig och intellektuellt hederlig och vinnlägger sig om en balanserad rapportering i ALLA frågor eller ej, och som skall acceptera att den av anständighetsskäl underställs allmänhetens kvalitativa granskning utifrån de rättmätiga förväntningar och krav allmänheten kan ställa?

  Hur många skriver inte under på dessa grundläggande anständighetskrav? Får vi makten över våra licenspengar får vi samtidigt makten att anlita/rekrytera journalister som begriper värdet att underställa sig och svara inför dessa krav. Vi kan dessutom ”kalla upp” ansvariga för publiceringar som fått massiv eller mycket kvalitativ kritik. Allmänheten utgör en resurs för att skapa en mer kvalitativ samhällsbevakning.
  Med ett förtroende för journalistkåren som ligger under telefonförsäljares så är klockan halv två över tolvslaget för att införa förtroendeskapande reformer mellan allmänhet och tredje stadsmakten.

  I klartext innebär det att tittarna tar över makten och kontrollen över ”granskningsnämnden” som ges en mycket större roll fler verktyg och makt att bevaka rapporteringen utfrån ett mycket bredare kvalitativt perspektiv. ATT ”pricka” olika program eller inslag är av NOLL värde. Att AVSLÖJA skitjournalisitik är värd sin vikt i guld!!

  Licensavgiften skall istället ses som en medlemsavgift med all den makt och de möjligheter detta innebär med utformning av stadgar tillsättning av styrelse motioner årsmöten mm. Nu är SVT/SR mer att se som ett rent tjänstemannastyrt fåmansbolag (oxymoron). Den journalistiska friheten skall bestå men rätten till att missbruka den skall försvinna. Licensbetalarna skall ges makten att tillse att anständighetskraven följs! När bara risken finns för en journalist att han får försvara sin publikation eller en redaktör för sin redaktion, med en som jag på andra sidan, så kan jag garantera dig att allt som publiceras kommer gå två varv till i huvudet på författaren innan det trycks eller sänds ehhhh … sakligheten ?… ehhh … intellektuellt ehhhh … hederlighet? … ehhh balanserad ? …. eeeh korrekt underättad allmänhet ? .. ehhhh ! Dessutom om man jobbar för licensbetalarna så ligger ansvaret ända ner på varje individ i organisationen och ingen äger rätten att fly ifrån sitt ansvar från de grundläggande kvalitativa anständighetskraven.

  Är det för mycket begärt?

 38. Håkan Bergman

  Slabadang #37
  Otroligt naivt!
  Lägg ner, f.ö. så var det Halifax som trodde att man kunde förhandla med Hilter.

 39. Sigvard E

  Slabadang 37!
  Jag hatar att säga emot dig eftersom vi båda vill verka för samma sak. Men jag menar att ditt inlägg endast utgör en salvelsefull programförklaring. Vad det nu gäller är att finna ett sätt att sprida balanserade argument mot alarmismen. Politiker, byråkrater och allmänhet uppfattar PS´ rapportering som korrekt och saklig. Vi måste finna vägar att kommunicera det faktum att PS/MSM missleder oss. Helt enkelt väcka opinion och informera om relevant vetenskap som ser klimatfrågorna annorlunda än den alarmistiska, dystopiska politiserade varianten som vi överöses med. Ett litet men värdefullt bidrag i den andan var den artikel som Lars Bern m fl skrev i förra veckan (?) och som återgavs på denna blogg.

 40. Slabadang

  Kevin!

  Det är när man luskar igenom hela historiken med dess tillhörande regelverk som styr public service som man förstår vad dess uppgift egentligen var och är tänkt att vara. Du kommer upptäcka eller inse att regeöverken är byggda för att SVT/SR skall vara totalt befriat ifrån skyldigheter gentemot licensbetalarna genom att licensbetalarna inte äger någon som helst formell makt eller tillgång till instrument/forum för att kunna påverka PS. Allt är byggt för att vara PS som sändare och tittare/lyssnare som passiva maktlösa mottagare.

  Det är ingen tillfällighet utan en mycket medveten strategi som ligger till grund för denna totala perversitet.
  SVT/SR genomför massor med publikundersökningar för att ta reda på vilka opinioner ”de måste ta itu med”. Dessa publiceras ej för licensbetalarna utan används till SVT/SR s redaktioners åsiktstyrning och opinionskontroll. Makten över vem som får komma till tals och på vilka villkor styr samhällsdebatten den makten och kontrollen ligger i händerna på ett litet litet fåtal nyckelpersoner inom PS och de skall fram ur skuggorna och tvingas visa upp sig. Jan Axelsson Stig Malms gamle presschef sitter som chef över det mäktiga ”programsekreteriatet” . SVTs motsvarighet till politbyrån!
  Spontana tittar/lyssnar reaktioner är hemliga för oss men skickas till respektive redaktioner: Skälet är helt enkelt att om vi vet hur andra reagerat så förvinner en del av den propagandaeffekt SVT/SR varit ute efter.

  När SVT talar om vikten och betydelsen av ett ”självständigt bolag” så menar de egentligen ett bolag som kan kapas och kontrolleras av den som ansvarar för rekrytering och ”policy” eller frånvaro av policy vilket är lika viktigt om man skall vilseleda om vilka syften man egentligen har. Det är samma fåtal nyckelpersoner som styr över vad du är myndig nog att få veta.

 41. Börje S.

  Sveriges Radios P1 innehåller naturligtvis bra inslag. Utrikeskorresponternas rapporter från oroshärdarna, en del av vetandets världs utbud, Titti Hahns Människor och tro är mycket bra (tills ML Kristola kommer dragandes med klimathoteriet).
  En viss faiblesse för död och elände väger tungt, serier om dödshjälp, hur man smyckar gravar, onödigt utdragna socialreportage om människor som hamnat i trångmål och gråtutprogrammet radiopsykologen, det sistnämnda tycker jag är direkt obehagligt. Alla dessa eländesprogram går i 3-4 repriser, så att ingen ska undkomma.
  Så finns ett fåtal ”lättsamma” program: Instant theater-programmet På minuten, Spanarna, pladderprogrammet Lantzkampen. Dessa program är väl tänkta att vädra ut den nöd, död och eländesatmosfär som normalt råder i P1.

  Vetenskaplig forskning och god journalistik har en sak gemensam: att genom att beskriva alla sidor av stenarna man vänder på närma sig Sanningen så gott det går.
  Detta för god journalistik viktiga arbetssätt åsidosätts hos Public Service, så fort frågan handlar om energi, miljö och framförallt klimat. När klimathotet avhandlas så vänds det inte på någon sten. Tvärtom, allt som kan bidra till att sanningen kommer fram stoppas under bordet.

  Det är förvånande att personalen så mangrant släpper sanningskravet och i stället sluter upp till en värld av överdrifter, halvsanningar utebliven information och t o m rena lögner. Förvånande? Nej upprörande!

  (Sven Börjesson i Växjö är det enda undantaget jag känner till.)

  Vad beror detta lämnande av den goda journalistiska etiken på?

  Finns det starkare makter bakom? Ann och Ingvar E m fl framhåller globala maktambitioner som grasserar inom FN. Signaturen AOH visade oss en otäck länk i går.

  http://www.ceps.eu/files/Lefevere.pdf

  De pengasummor och därmed den makt som finns i avgiftsbeläggning av koldioxid är så stora att det är svårt att fatta. Länken visar att författarna redan räknar med att casha in dess oerhörda förmögenheter.

  Dr Max myntade uttrycket: Inget kan hindra koldioxiden!”

  Nej, det är omöjligt. Om nu FN och U:s planer på att casha in om ett par år lyckas, är det någon här som tror att utsläppen kommer att minska? Då försvinner ju inkomstkällan. Troligare är väl att det deklareras ”trots avgifterna på CO2 har utsläppen minskat mindre än beräknat. Vi måste därför höja avgifterna!”

  #13 Slabadang

  Jag har inte förstått vad det är som kommer att hända som kommer att göra slut på eländet med vinklad desinformation i media, så som du ofta skriver. Det låter ju bra, men jag fattar inte riktigt. Kan du ge en hint?

 42. Peter F

  Min kamp mot mediernas klimathotsbild bedriver jag i lokalpressen från Sundsvall och norrut. Den består i daglig bevakning av vad som skrivs, inte sällan i debatt/opinion/åsikter/ledare. Vad jag gör är att länka bl a till vår blogg, till WUWT, m fl i just den sakfråga det skrivs om i tidningen. Det finns ett antal kämpar därute och det känns faktiskt som vi får ett överväldigt bra mottagande av läsarna. I några tidningar var jag portad, men sedan jag slutat med att bemöta personangrepp och envist hänvisa till faktalänkar, bl a IPCC och NIPCC, släpps jag fram igen. Känns som en kamp på gräsrotsnivå. Trevlig sysselsättning för en nylig avtalspensionär.

 43. Kevin Benn

  #42 Peter
  Ett bra konkret tips, Peter! Som malmöbo har jag Sydsvenskan på min lott – jag ska försöka följa ditt goda exempel. Finns det fler skåningar att samarbeta med?

 44. Peter F

  Kevin Benn
  Bra. Kämpa på. Det blir ofta tyst på artikelförfattarna/debattörerna när dom får fakta stoppad ner i halsen. Här uppe har ÖP och LTZ i Jämtland varit de värsta på att släppa in struntprat, men jag märker att det numer är långt mellan stollarna, exvis Maj W och På Hårfager och hon vars namn jag inte kommer ihåg som vill avindustrialirsera Sverige. Annars är ju vindkraften ett ständigt debattämne, men sedan all vindkraft byggd fr o m 2011 är förlustbringande verkar det som att det svalnar.

 45. Peter F

  Pär Hårfager ska det vara

 46. Ann L-H

  Börje S. # 41 – Tyvärr så har klimathotet smugit in sig även hos Spanarna, vilka jag till viss del högaktar, men som sagt tyvärr.

 47. Slabadang

  Sigvard E!

  Till nästa gång menar du? Det strukturella problemet är ju att det saknas ett fristående sanktionerat forum/institution där kritiken från allmänheten mäts/sammanställs/redovisas och som kan fungera som MOTPART till tredjestadsmaktens representanter. Branschens egna institut funkar ju bevisligen inte upp till vad allmänheten har rätt att kräva.
  Nyckeln är ju att de blir av med privilegiet att själva ha makten över vilken kritik eller vilka kritiker de skall möta. Det blir istället omfattningen kvalitèn och innehållet i kritiken som avgör.

 48. Slabadang

  Håkan B!

  Vad är naivt och varför ska jag lägga ner? Vad är det som gör att vi hänger här på SI tillsammans med L Bengtsson och inte på SVT/SR och varför är de inte här?

 49. Lasse

  Bra inlägg om klimatrapporteringen i TV!

  Det är väl så att journalisterna har sina böjelser åt annat håll än naturvetenskap!
  Det sorgeliga är att de , förutom att ha fel titt som tätt, därtill förnekar att diskutera sakfrågan med en hänvisning till plattjordingar och annat rent förolämpande.

  Jag ser en parallell i redovisningen av flyktingfrågan-där de kan visa döda flyktingar i ett inslag, fulla asylboende i ett annat , skjutningar i förorterna i ett tredje och sen ställa ministern till svars för misären i Syrien med förslag om ökat mottagande som lösning i ett slutinslag.

  Är det en tillfällighet att MP har dessa båda frågor som huvudfrågor och att majoriteten av journalisterna sympatiserar med MP?

 50. Slabadang

  Håkan B!

  Chamberlains svaghet var att han menade att England skulle acceptera Nazismen. Han hade mao redan kapitulerat inför det oacceptabla och han blev dessutom manipulerad att tro på falska utfästelser. Halifax relation med Lonsdale Bryans är svårutredd och jag får uppfattningen av att det mer var den senare som styrde Halifax.

 51. Janne #28: Lösningen på licensproblemet finns. Svt sänder kodat och dekodernyckeln faktureras som TV-licens. Men det är inte våra politiker ute efter. De vill maximera intäkterna och kräva licens för mobiler etc. Alla ska med…….

  Bästa lösningen är att helt lägga ner Svt och skrota licensen.
  Näst bästa att koda sändningarna enligt ovan.
  3:e bästa via skattsedeln.
  Nuvarande lösning är att brandskatta svenska befolkningen. Alla partier och politiker i sjuklövern är medskyldiga till detta.

 52. Håkan Bergman

  Slabadang #48
  Det är naivt att tro att man kan reformera PS, därför ska PS läggas ner.
  PS var säkert en bra tanke när det infördes, det fyllde sin funktion väldigt bra under beredskapsåren t.ex., inte bara här BBC’s sändningar under kriget var viktiga inte bara för den engelska hemmafronten utan även för alla folk som led under nazismens förtryck. Men allt detta är nostalgi, världen ser helt annorlunda ut idag, PS är ett fossil, jag kan på rak arm bara komma på två andra exempel på företeelser som har överlevt från den tiden, delar av hyresregleringen, vi vet vad den ställer till med, tack för kaffet, och alkoholhalten i ”folköl”, även om vi i det senare fallet tillät oss ett kortvarigt experiment med mellanölet.
  Hur ska vi bli av med PS, lätt som en plätt sluta betala! Men då måste man också jobba för att stoppa alla idéer om att finansiera eländet via skattsedeln. Jag inser självklart att det är en utopi att tro att man kan få alla att sluta betala avgiften, men om tillräckligt många, och det behöver faktiskt inte vara oöverstigligt många, slutar, så kommer det att få effekt.
  Jag kan med viss stolthet säga att jag har aldrig betalat en krona till PS.

 53. Lasse

  #51 Mobiler är mobila enheter utan fast adress.
  Vem är det som skall betala-den som sitter med dem i handen eller den som äger den?
  Vem äger den?
  Den som betalar räkningen eller en lämplig husägare med TV licens?

  På samma sätt som vänliga målvakter kan äga bilar .

 54. pg

  Mobiler!

  Det finns många mobiler i drift, som saknar eller olämpliga att använda på nätet!

  En dator är bästa läsaren!

 55. Pelle L

  Per Welander #51

  En utmärkt analys och sammanfattning av situationen och de till buds stående möjligheterna.

  Är det förvånande att de två första (bästa) lösningarna aldrig nämns i debatten i etermedia?

  Dvs, du skrev
  Bästa lösningen är att helt lägga ner Svt och skrota licensen.
  Näst bästa att koda sändningarna enligt ovan.

  Det verkar som att det är tankar som inte får finnas.
  Och nämner man inte en tanke så finns den väl inte 🙂

 56. Sören G

  Ann L-H #46 I dag påstods det i Spanarna att ovädren kommer att bli värre i framtiden p.g.a. global uppvärmning. Sanningen är ju att kraftiga oväder har minskat i styrka och antal.

 57. Håkan Bergman

  Lasse #53
  Vi måste såklart utöka gränskontrollen, alla som färdas in i landet med en smartphone eller en dator är förpliktade att betala avgiften. Dags att skaffa en lämplig uniform och en imponerande leg och ställa sig på Arlanda och casha in.

 58. Sven Hellqvist

  Det framhålls ofta här på Stockholms initiativet att SVT med flera medier rapporterar det politiskt korrekta? Kanske är det så att det vi får veta i media utgör det journalistiska korrekta. Journalistkårens generella politiska åsikter verkar styrka detta påstående. Är det sedan så att våra politiker inte vågar ifrågasätta det journalistiska korrekta budskapet så blir ju detta även det politiskt korrekta.

  Frågan man kan ställa sig är att: Är våra politiker i allmänhet så rädda för att drabbas av mediadrev att man gör avbön och håller med???

 59. Ingemar Nordin

  Tack Börje S för ett välskrivet och informativt inlägg!

  Det mäktiga journalistpartiet som häckar på SvT/SR och Södermalm har helt tagit över den klimatpolitiska agendan I Sverige. Politikerna sitter och hukar i riksdagen och vågar inte säga ett knäpp som kan misshaga dem som har problemformuleringsprivilegiet (som författaren Lars Gustavsson så träffande benämnde den svenska åsiktshegemonin).

 60. AOH

  Det finns fler som utnytjar PS för sina syften.

  Why can’t the BBC be impartial?

  http://www.deccanchronicle.com/131029/commentary-dc-comment/commentary/why-can’t-bbc-be-impart

  ”—–Have a look at that last sentence. It represents such a stupid, rude, fatuous, crabby, bigoted, ignorant, petulant, feeble, fallacious, dishonest and misleading argument that if it turned out the speaker in question was a professor of logic or philosophy you really might want to shoot yourself in despair—-”

 61. Överkontrollmyndigheten

  ”TV-pejlare” är förstås ett lite slarvigt historiskt uttryck, nu kontrollerar vi mycket bredare t.ex. genom samkörning med bilregister för att hitta Volvoägarna som fuskar inte betalar TV-licens för sina bilar. Det finns dock problem vi har ännu inte någon bra metod att komma på TV-licensfuskande fiskare som kör runt med hemliga ekolod i sina båtar utan att göra rätt för sig. Ett ekolod är förstås TV-licenspliktigt i alla fall de nya digitala.

 62. Sirapsodlaren

  Det stora problemet som SVT har just nu är att återväxten är väldigt begränsad. Den största tittargruppen är 65+. Inom tio år så kommer helt enkelt ingen att titta på SVT, om det inte finns en naturlag som medför att ju äldre man blir, desto mer tittar man på SVT. Men det har jag svårt att tro. Snarare är det så att de som är 60+ idag är den sista generation där datorerna inte har blivit en helt naturlig del i vardagen.
  Och om ingen tittar på SVT så är det svårt att motivera dess existens. Och då är det lättare att lägga ner det. Jag gissar att det kliar i många borgare:s fingrar att göra exakt så, men man vågar inte av någon outgrundlig anledning.

  http://nontelly.blogspot.se/2013/01/trender-i-tv-tittande-2012.html

 63. Bäckström

  Tack Börje för ett utmärkt inlägg!
  Själv har jag precis som du slängt ut TV för 15 år sedan.
  Tills det knacka på dörren en tisdagskväll och där stod en liten nätt kvinna som log och frågade om jag hade TV? Eftersom jag inte har haft någon sådan i modern tid sa jag som det var, att jag inte hade någon. Då frågade hon om jag hade en dator med internetförbindelse…
  Ja det är klart jag har sa jag… och?
  – då är du avgiftspliktig för SVT eftersom du då kan ta emot SVT:s-sändningar via webben
  Ähhhh… va? fast jag ser ju aldrig på SVT:s ”sändningar” i datorn, svarade jag…
  – Det spelar faktiskt ingen roll, då du har möjligheten att ta emot SVT:s sändningar, och då är du automatiskt avgiftsskyldig, svararade den för övrigt rara kvinnan.

  Jag fick skriva under ett papper där jag erkände att jag hade en dator med internetanslutning, och så var det med det.

  Tidigare kunde jag ju aktivt välja bort att välja bort att stödja SVT, helt enkelt genom att inte inneha någon TV-mottagare, men nu är det valet i praktiken helt borta?
  Hur rimmar det med Alliansens, annars ivrigt förespråkande för valfrihet?

 64. ThomasJ

  Ett alldeles förba***t bra och , som vanligt, välformulerat inlägg, Börje S.! Plty txs! 😀

  Att parallellerna med forna DDR-propagandan & PS är ofta nog påpekade, du har på föredömligt sätt här sammanfattat & beskrivet detta faktum 100!

  Ibland, allt som oftast!, får jag stark lust att omnämna landet till SDR, dvs. ’Schwedische DemokraTURISCHE Republik’.
  Tragisk utveckling/state-of-the-nation.

  Mvh/TJ

 65. Anonym pensionär

  Bäckström #63

  Även jag blev approcherad av en dam från Rånartjänst i går, fast via telefon:
  Has det TV?
  Nej har inte haft TV på 10-15 år, det vet ni ju för ni kan väl se när jag senast betalade licensen.
  Has det kanske dator?
  Nej, jag är pensionär, såna där nymodigheter förstår jag mig inte på.
  Men has det surfplatta eller smartfån?
  Nej något sånt har jag inte. Vad är det förresten?
  Jaha, men om du skaffar TV anmäler du väl det?
  Det gör väl TV-affären?
  Ja det gör dom. Adjö då.

 66. Gunsan

  Återstår att besvara hur det kommer sig att Nordostpassagen är öppen för trafik igen och varför våra kalfjäll blir mer och mer bevuxna. Detta är mätbara fakta och kan inte förklaras med ”klimatalarmism” utan känns verkligt oroande.
  Har TV:n kvar och betalar avgiften trots en kanske ensidig information.

 67. Håkan Bergman

  Anonym pensionär #65
  Yes, så ska dom tas, det finns ingen som helst anledning lägga sig platt för Rånartjänst, dom är faktiskt inte en myndighet ens, bara ett sketet indrivningsföretag med noll befogenheter.

 68. Sten Kaijser

  Kära Gunsan,
  var glad för att det växer! Det bästa är med koldioxiden är faktiskt att jorden blir allt grönare och att skördarna räcker för att föda hela jordens befolkning (vore den rättvist fördelad så skulle ingen behöva svälta).
  Jag är glad för att du hittat till vår blogg och hoppas att du kommer att fortsätta att följa oss. Titta gärna också på några av våra länkar.
  Avslutningsvis så hoppas jag att det även nästa år kommer att vara möjligt för fartyg som har råd att få isbrytarhjälp att ta sig igenom nordostpassagen – åtminstone i september månad

 69. Per H

  Gunsan,
  klimatet varierar! Vi har återhämtat oss sakta från lilla istiden (ett helvete för norra Europas folk).
  De ”naturliga” faktorerna som påverkar klimatets utveckling har ingen kunnat förklara! Att trädgränsen ändras – den har aldrig varit statisk – och att planeten blir grönare behöver man väl inte vara orolig för?! Det är väl bra. Högra CO2 ger bättre skördar! Förra årets veteskörd var den rikaste hittills. Det är ju toppen! Don´t worry, be happy!

 70. ThomasJ

  Inte OT vs trådens kärna och definitivt av långfristigt, engagerat intresse finns att lära/läsa hos den alltid suveränt uppdaterade Donna Laframboise, kommande ’WG2’s SPM’. Länk:

  http://nofrakkingconsensus.com/2013/11/01/new-ipcc-leak-working-group-2s-summary-for-policymakers/

  Mvh/TJ

 71. ThomasJ

  För den som intresserar sig för arktis issmältning, eller inte, rekommenderas en titt på följande:

  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/11/01/the-arctic-summer-which-never-happened/

  Nordostpassagen var, såvitt bekant, ’segelbar’ för en/annan redan i början av 1900-talet (Amundsen, te.x.), senare seglatser, -11/-12/-13 har samtliga skett med assistans av enormt kraftfulla, ryska, isbrytare och till rejäla kostnader… En [rysk], kraftig, isbrytare kostar sisådär 65-90 kUSD per dag… Som ska ställas i relation till kostnaderna för sjötransport via andra leder. F.n. är där NOLL intresse inom shippingen att använda Nordostpassagen. Noll!

  Mvh/TJ

 72. John Silver

  Lite kompletterande läsning om Propaganda Serfice:

  http://avpixlat.info/2013/10/21/radiotjanst-en-radda-berattar/

 73. Salasso

  Ett trendbrott. SVT Aktuellt 21 sändning hade inslag om vindkraft. Lysande insats av Henrik Wachtmeister. En svajig talesman från Naturskövlarföreningen försökte propagera för vindkraft. Inslaget från Danmark visade tydligt att vi vindkraftsmotståndare hela tiden haft rätt.
  Trycket blev för stort SVT får backa steg för steg , även när det gäller klimatet så småningom. Det blir säkert små steg, man vill nog samtidigt rädda sitt ansikte.

 74. pekke

  Mycket bra Börje S. !

  Själv tittar jag knappt nåt på SVT längre, jag har flera kanaler än dom och är inte intresserad av deras vinklingar som inte är objektiva.

  Men det går aldrig undkomma deras licens när de anser att alla mojänger som är uppkopplade till internet även måste betala licens.

  Har man nån form av internetuppkoppling så går man att spåra, alla som nån gång varit ute på internet går att spåra om man har kunnandet och resurserna.

  Så det bästa vore om de fick en del av skatten precis som pensionerna gör grundat på inflationen.

  SVT och SR stinker när de skall koppla diverse händelser till Klimatförändringar, Klimathot och Global uppvärmning.
  Tyvärr tror jag att SVT och SR kommer att vara de sista som överger ” KLIMATHOTET ” , de tillhör den sista Sovjetstaten i Europa.

 75. ThomasJ

  Salasso #73: Intressant läsning/info om vkk finns, bl.a., här:

  http://joannenova.com.au/2013/10/bill-mcgibben-says-wind-is-cheap-as-coal-jo-nova-says-so-who-needs-a-carbon-tax/
  Med tanke på McKibbens besök i SDR, södra delen…
  Intressant lärdom om vkv finns i rubricerat inlägg, här en kommentar av en som verkligen har samtliga vassa knivar i lådan, TonyB:


  October 29, 2013 at 5:03 pm
  Look carefully at that image in Joanne’s Post and notice that yellow part that indicates the TOTAL power supplied to ALL Australian consumers from Wind Power.
  That comes in at 2% of supplied power.
  That’s from around 1100 huge towers coming in at a Nameplate Capacity now of 2260MW.
  Incidentally, that’s now finally reached the same Nameplate Capacity as the Bayswater Plant near Musswellbrook, which has a Nameplate Capacity of 2640MW.
  Now Bayswater actually delivers for consumption an amount of power equal to 2.5 times all that wind power delivered, and keep in mind Bayswater has cut back because of the huge impost of the CO2 tax on them, the largest payer of that tax in Australia.
  So now, just to replace Bayswater alone, we need a further 2800 towers on top of what we already have, and that’s just for the one plant, Bayswater.
  Then a further (around) 20,000 more towers to replace all those other coal fired power plants.
  Then in a further 15 to 25 years, ALL of those towers need to be replicated again, just to equal the power delivered from coal fired power.

  Now note here I just equal the power, because even though this amount of power is equal, it’s virtually useless, because of that Capacity Factor of 30%. So even though you have an equal amount of power spread evenly across the whole Country, you still only get power for (on average) 7 hours a day from all those towers. That’s the yearly 30% CF extrapolated out to an average daily total delivered power versus Nameplate Power.
  As to costs, look at the notorious Cape Wind in Nantucket Sound, which was proposed before the end of last Century, is still not constructed, and the cost has ballooned from $800 Million to $2.6 Billion for a Nameplate Capacity of 450MW.

  Look at the new proposed plant for King Island which is going to cost $2 Billion Plus, a cost expansion of more than double from a similar sized plant a couple of years back, ending forever the meme that ….. “Build more of them and they’ll get cheaper.” Now, using King Island as the guide, and in today’s dollars without them rising, there’s around $100 Billion. Do it by 2020 as some suggest, there’s plans needed to be on the drawing board now, with two years lead time prior to construction and then 5 years for construction, there’s a conservative $20 Billion per annum needing to be found., and around the same every year from then on. (Ridiculous, isn’t it? I don’t know why I even mention it)

  The U.S. currently has 62,000MW of Wind, running at a CF of 27%. That wind equals 32 large scale coal fired power plants. (2000MW+) However, the actual power delivered is only equal to that delivered from 10 of those plants.
  Wind in the U.S. has ramped up considerably in the last 6 years.
  So, even taking into account that wind only supplies the same power as 10 coal fired plants (of the 32 equal to Nameplate) then have a guess how many of those existing large scale (2000MW+) coal fired plants have closed in the U.S.
  NONE. That’s NOT ONE of them.
  How many are mooted to close in the short term, next 4 to 5 years?
  NONE. That’s NOT ONE of them.
  Wind Power is an absolute sheer and utter failure. If anything else was designed with an operating capability of only 30%, it would be laughed out of existence.
  Tony.

  Länk:

  http://joannenova.com.au/2013/10/bill-mcgibben-says-wind-is-cheap-as-coal-jo-nova-says-so-who-needs-a-carbon-tax/

  Mvh/TJ

 76. ThomasJ

  Korrigering #75; ska naturligtvis vara vkv, inte vkk asså… Sorry
  /TJ

 77. Håkan Bergman

  pekke #74
  ”Har man nån form av internetuppkoppling så går man att spåra, alla som nån gång varit ute på internet går att spåra om man har kunnandet och resurserna.”
  Men Rånartjänst har inte några som helst befogenheter att utföra sån spårning, allt är fullkomligt lugnt, bara vägra medge nån form av innehav av licenspliktig utrustning. Själv har jag bredbandet bara för telefoni, just nu sitter jag på biblioteket eller hos en bekant och skriver det här inlägget.
  Och för bövelen, dom ska inte få in sin försörjning på skattsedeln, dom ska läggas ned alternativt säljas ut och tvingas leva på de intäkter dom lyckas få in på sina alster.

 78. Fredrik Berg

  Vad jag inte förstår:

  Svt äger inte internets infrastruktur annat än till en liten del (sina egna servrar). De är inte internet utan endast en aktör av hundratusentals. Hur kan det vara lagligt att kräva ”inträde” då?

  Det är som om företag A äger en galleria (lokalen). De hyr ut affärsutrymmen till företag B, C, D etc. Trots detta måste jag betala till företag B för att bara komma in i gallerian när jag besöker företag C och D.

 79. Håkan Bergman

  Anders Bolling på DN slår till igen, en riktig journalist på DN, vart är världen på väg?
  http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/2013/11/01/halften-av-flygtrafikens-utslapp-strypta-pa-sex-ar/

 80. pekke

  Håkan B. #77

  De behöver inte spåra dig ens, eftersom de troligtvis kan kolla om du har en tillgång till internet via smartphone, platta eller dator, har du abonnemang till internet så …

  I en digital värld så kan bara de gömma sig som vet hur man gör, vi andra får inse att allt vi gör går att spåra.

 81. pekke

  Fredrik B. #78

  Alla som är ute på internet har ett IP-nummer, det är som ett telefonnummer, även om ditt IP-nummer är tillfälligt så går det att lokalisera.

  Det finns landsnummer i IP-numren beroende på leverantör och om du har ett fast eller tillfälligt nummer( som en telefonväxel nästan ).
  Men det går att komma runt det med div. kontantkort eller att länka över en massa skumma proxy-servrar.

  Det finns ett nummer som alltid är fast för varje enhet som är ute på internet, varje nätverkskort har ett unikt nummer, så bedragare måste maskera det om de gör ett större brott, men om nätverkskortet är begagnat och/eller köpt utan kvitto så är det omöjligt att spår det till nån annan än första köparen.

  I den digitala världen så finns det massvis möjligheter till att kontroller men även massvis möjligheter till brott.
  Av nån underlig anledning så brukar brottslighet eller kontroll alltid ligga ett steg före.

 82. Per H #69
  ”Högra CO2 ger bättre skördar! Förra årets veteskörd var den rikaste hittills. Det är ju toppen! Don´t worry, be happy!”

  http://www.atl.nu/lantbruk/s-mre-vete-med-h-gre-koldioxidhalt

  http://www.heatisonline.org/contentserver/objecthandlers/index.cfm?id=4112&method=full

 83. pekke

  Om nätverkskorts mac-adress.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/MAC-adress

 84. Pelle L

  Pekke #81

  Du talar som ett Orakel
  ”Av nån underlig anledning så brukar brottslighet eller kontroll alltid ligga ett steg före.”

  Ja något måste ju komma först, det ena eller det andra.

  Men vad vi snackar om här i denna utvikningen är inte brottslighet.
  Det är snarast civil, pacifistisk, olydnad mot statens missbruk av sin överhöghet.

  Ursäkta Börje S för denna utvikning från din strålande essä.
  Du skriver ur en ”amatörs” synvinkel så väl att ”proffsen” bara borde lyssna och lära 🙂

 85. Börje S.

  Jag tittade på Klotets hemsida och fann 4 artiklar om koldioxidavskiljning CCR. Det verkar som om journalisterna är besvikna över att projektet övergavs i Norge. Filip Johnsson från Chalmers är positiv till tekniken och tror att man kan effektivisera den så att det blir billigare att gömma undan CO2 än att betala för utsläppsrätter. Jag förstår inte denna positiva yn på CCR från Chalmers, Christian Azar håller också på.

  Min negativa syn på att avskilja koldioxiden, förvandla den till vätska under stort tryck, packa in den i specialbyggda tankbilar och pumpa ner den i diverse bergrum kostar mellan 30 och 40% av den energi som från början fanns i oljan eller kolen. Dessutom har koldioxidvätskan mer än 3 ggr större volym än motsvarande kolmängd i olja. En enhet kol + 2 enheter syre, förstår ju till och med jag (hoppas jag). Dr Max har räknat lite på det hela:

  http://andaslugnt.blogspot.se/2010/12/koldioxidavskiljning-kan-bli-promille.html

  Totala utsläppet av CO2 2010: 30 milliarder ton

  Volymen på denna mängd som vätska blir 39.000.000.000 kubikmeter. Tankbilsbranchen skulle sannerligen få sötebrödsdagar. Nedan försöker jag ange Max uträkningar i antal (livsfarliga) lastbilstransporter.

  Preems största tankbil med släp rymmer 45 m3. 866 millioner transporter. http://www.preem.se/templates/ProductInformation____2024.aspx

  Om vi ska ta hand om 12,5% av 30 milliarder ton CO2 motsvarar det volymmässigt världens oljeproduktion år 2010, 30.000.000.000 fat (159 liter) 4.770.000.000m3 = 106 millioner transporter

  5% blir 12.000.000.000 fat, 1.908.000.000 m3 = 42.400.000 tankbilstransporter

  1% – 2.500.000.000fat = 397.500.000 m3 = 8.833.333 transporter

  Om året!

  Var ska all denna CO2 slutförvaras? Den får inte läcka ut, koncentrationer över 10% dödar allt eftersom gasen är tyngre än luft.

  Visst, det finns goda tekniska användningsområden för koldioxid. Men blir inte 400 millioner kubikmeter om året (1% av utsläppen) lite för mycket av det goda?

  När jag läser klotets artiklar (jag ids inte lyssna på programmen) så slår det mig hur utbredd denna skräck för koldioxid är. Den lyser igenom i kommentarer både från journalister och intervjuoffer. Det är som talade de om kolmonoxid CO.

  Koldioxidfobin är sjuk. Det är en epidemisk sjukdom som till och med spritt sig till landets tekniska högskolor. Och till riksdagen som beviljar milliarder på CCR projekt som inte kommer att leda till något.

  Åtminstone om Dr Max tolkat saken rätt. jag är inte kemist, men jag litar mer på dr Max än på Klotet och som det ser ut nu, än på Chalmers tekniska högskola.

  Peter Stilbs! Du är kemist. Du kan kanske bringa lite reda i det här i ett kommande inlägg? (Tack för hjälpen förresten)

 86. pekke

  Börje G. #82

  Men de hittar alltid nåt att gnälla över enligt dina länkar.

  Alldri får man va gla.

  Domedagen är över oss( svenskar ) !!

 87. pekke

  Pelle L #84

  Jo men visst !
  😉

 88. Tudor

  Pekke, Håkan Bergman, Per Welander mfl.

  Jag tycker att det vore vettigt att erbjuda SVT som betalkanaler åt de som vill ha dessa kanaler. Vi andra skulle slippa betala.

  Internet ger möjligheter att skaffa sig information som inte fanns för bara några år sedan. Internets frihet måste försvaras:

  http://www.youtube.com/watch?v=YQSnFUmgTQk

 89. Håkan Bergman

  pekke #80
  Jag upprepar, Rånartjänst har inte befogenheterna, dom bygger allt på bluff och människors godtrogenhet. Varför tror du att det tar hus i h*lvete när FRA och NSA avslöjas med fingrarna i syltburken.
  Vad bevisar det att jag har ett internetabonnemang f.ö., nada, jag är en sån lycklig idiot som gladeligen betalar för 250/50 mbit bara för att jag tycker att iptelefonen får folk som ringer upp mig att låta trevligare. Allt detta alltså bortsett från att Rånartjänst inte har några som helst befogenheter att snoka om vilka som har internetabonnemang, fast lina eller trådlöst spelar ingen roll. Betala inte!

 90. Håkan Bergman

  Börje S #85
  Snälla Börje vad har gamla goa http://www.youtube.com/watch?v=ixmvEtQyzvs med CO2 att göra?
  Tekniken heter CCS och det är galet i kubik, för att få ren CO2 ut så måste man köra med renat kol och ren syrgas in i förbränningskamrarna, finns inte en chans i h*lvetet att nåt sånt skulle kunna rädda planeten, inte ens om den behövde räddas.

 91. Börje S.

  #89

  A B C…M N O P Q R?…S!…jaaa! du har rätt!

  Jag kom visst en bokstav fel. Inte så tokigt ändå när man tänker på att det finns 27 bokstäver att välja på. Eller var det 28?

 92. Börje S.

  #89

  och förresten…Creedence…är det inte dags att du lämnar det där gamla 60talet som du fortfarande traskar omkring i? Det är helt andra tider nu.
  Då skulle det bli så kallt, så kallt.

  Nuförtiden, det vet vi som har hängt med i stället för att leva i det förgångna, nuförtiden ska det bli så varmt, så varmt. Så det är en helt annan sak nuförtiden förstår du.

 93. Håkan Bergman

  Inte en chans Börje, Creedence, John Fogerty och rutiga flanellskjortor äro eviga.
  http://www.youtube.com/watch?v=MSoc0WZuc_Q

 94. pekke

  Håkan #88

  Har du ett svenskt IP-nummer så …

  Det är därför jag anser att det bättre att SVT/SR borde få sina pengar genom skatten, men det blir ett annat dilemma och krångel !

  Hur mycket skall de få från skatten ?

 95. Håkan Bergman

  pekke #93
  Var inte så paranoid, jag har 4 publika ipadresser på min fasta lina, sannolikt 5, iptelefonen snor en också, plus en till mobilen, jag oroar mig inte. Kanske just det dom vill att vi ska göra, den sämsta lösningen är att vi ska tvingas försörja patrasket via skatten.

 96. Börje S.

  Om PS finansieras via skattsedeln, så borde folket ha en liten, men ändå chans att via riksdagen åtgärda den horribelt snedvridna politiska sammansättningen av personalen. Den möjligheten finns inte nu. PS är en stat i staten och nu när PS med benägen domstolshjälp lyckats vantolka avgiftslagarna så gör PS som PS vill.

  Varenda en är tvungen att betala, t o m de som knappt har till husrum och mat. Att leva utan mobil är svårt idag, speciellt om man är ung. Och som sagt, det kvittar om man tjänar mindre än existensminimum, man måste ändå hosta upp 2076 kr/året.

  PS kan köra sin ”oberoende” debila millöpartipropaganda i vareviga kanal vareviga timme på dan, och det finns ingen möjlighet att få stopp på det, när inte ens staten kan dra in på PS pengaström och vi kan inte straffa dem genom att avgiftsvägra, för då kommer kronofogden.

  För ett bra tag sedan deklarerade de 55.000 nya betalande och det är säkerligen fler nu. 55.000 betalande blir 114.180.000kr/året. C.a 300 tjänster.

  Jag avskyr det ¿‰¥¶ företaget.

 97. Osynlige Mannen

  Jag fick besök av Radiotjänst nyligen. Jag svarade helt ärligt att vi inte har TV (det skräpet kastades ut för många år sedan). Jag svarade lika ärligt att vi har datorer som är uppkopplade till Internet. När Radiotjänst utsände påpekade att det finns domstolsutslag på att Internetuppkopplad dator räknas som TV, påpekade jag vänligt att den domen inte vunnit laga kraft. Sedan det besöket har domen fastställts i Kammarrätten, men har ännu inte vunnit laga kraft. Och vi har ännu inte fått någon faktura från Radiotjänst. Så låt er inte skrämmas, så länge domen inte vunnit laga kraft, är ni inte betalningsskyldiga för apparater som definitivt inte tillverkats med syfte att ta emot TV-utsändningar. Vem vill för övrigt titta på smörjan? De gånger jag besöker släkt och vänner brukar jag ibland bläddra igenom samtliga kanaler. Det finns aldrig något jag vill titta på, inte ens på bästa sändningstid. Det är som med dagstidningar. Jag plockar inte ens upp Metro och den är gratis.

 98. Börje S.

  #95 Tillägg

  Jag skrev visst ”Jag avskyr det ¿‰¥¶ företaget.”

  Det gjorde jag inte förr, tvärtom.

  Nu gör jag det. Och det är jag är säkerligen inte ensam om.

 99. Håkan Bergman

  Svårt det här med ip- och mac-adresser, först ska konstateras att Rånartjänst har inte tillgång till information om sånt, tänk efter har det nånsin hänt att en åklagare gått med på husrannsakan på grund av misstanke om licensskolk? Det självklara svaret är aldrig! Mac-adresser är verkligen inte nåt giltigt bevis, inget är nämligen så lätt att spofa, många bredbandsroutrar har funktionen inbyggd, och snackar vi virtuella maskiner så måste man faktiskt köra en ren hittepå, men det finns ju en rejäl adressrymd att ta av.

 100. Börje S.

  # 98

  Jag har fått fakturor och fakturor med oförskämt hög förseningsavgift sedan samtalet i våras.

  Jag ringde kronofogden och frågade om han verkligen ställer upp på STV:s avgiftskrav vid anmälan om utebliven betalning. Och jodå, det gör han.

 101. Peter Stilbs

  Börje S #85 – konceptet med koldioxidlagring är så urbota idiotiskt att man bara baxnar. Du redovisar själv en del av logistiken. Dr Max har gjort det också, som Du skriver, och jag har gjort det flera gånger har i blogginlägg. För en slutsats ”idioti” krävs ingen vetenskap, bara papper och penna. Skulle det genomföras på global skala, jämförbar med fossilbränsleförbrukningen skulle man skapa en industri flera tiopotenser större än något mänskligt, och den skulle förbruka sanslösa resurser och energi. Och dessutom vara mycket farlig – okontrollerade plötsliga läckor av koncentrerad koldioxid ur berggrunden kväver effektivt människor och djur.

  Märkligt att dessa Chalmerister hävdar motsatsen. Man undrar varför? Azar är ju i botten en skarp person.

  Och Tack själv, Börje, för ett mycket uppskattat inlägg. Kom gärna med flera!

 102. Skogsmannen

  Börje S!

  Tack än en gång för en bra början på en dag som så ofta förut när jag läst dina alster.

  Vill bara framföra att kronofogden endast är ett brevlådeföretag i de sammanhang som rör fakturaärenden. Kronofogden tar inte ställning till någonting, de byter i stort sett bara brevhuvud på en fodran från någon som vill ha betalt. Skall det ske någon rättslig prövning sker den i Tingsrätten men den hanterar bara själva ärendet rörande den aktuella fakturan och ingenting annat. Här har du inte en chans att komma någonstans, man blir knappast någon hjälte av att kriga i ett fakturaärende.

  Bättre i så fall att avanmäla TV-(internet-)innehav och därefter (när de dyker upp igen) agera som ”Anonym pensionär” enligt #65 ovan. Då får PS (radiotjänst eller vad de nu heter) det mycket svårt att komma någonstans!

 103. Pelle L

  Tilläggas bör kanske att Rånartjänst brukar ringa ca en gång om året.
  Dom får ju fler och fler att ringa till 😉

  Så det är inte så betungande att ljuga lite trovärdigt en gång per år.
  Inte värre än att lura barnbarnen med tomten 😀

 104. Peter

  Hmm… Tror du inte John Lennon skulle anslutit sig till klimatalarmisterna om han hade levat?

 105. John Silver

  http://avpixlat.info/2013/10/21/radiotjanst-en-radda-berattar/

  INSÄNDARE Det har varit intressant och underhållande att här på Avpixlat få ta del av vad “miggorna” på Migrationsverket har skrivit. Kanske är det på tiden att en “radda” från Radiotjänst fattar pennan och delger de ärade läsarna vad som pågår i denna lilla del av den politiskt korrekta ankdammen.

  I fjol verkade det som att Radiotjänst skulle läggas ned och TV-avgiften läggas på skatten, men strax därefter röt Anders Borg till att det minsann inte skulle bli några skattehöjningar under en alliansregering. Vansinnet får alltså fortgå av valtekniska skäl.

  Det är nog inte många som känner till hur arbetet inom Radiotjänst, med jakt på dem som inte betalar TV-avgift, går till. Förutom ständiga brevutskick använder sig Radiotjänst av ett antal telefonsäljare samt ett sjuttiotal kontrollanter som runt om i landet knackar dörr.

  Kontrollanterna har ingen fast lön utan endast provision. Vad detta leder till är inte så svårt att räkna ut. Många torde efter en tid i yrket ha utvecklat vinkelseende, dvs egenskapen att se TV-apparater runt hörn eller bakom neddragna persienner. Radiotjänst bryr sig inte så mycket om kvaliteten på varje avgift, om några pengar verkligen kommer in eller inte. Det enda viktiga är att till politikerna kunna visa upp hur effektiva de är i sin kontrollverksamhet, alltså hur många nya avgifter de har lyckats skriva in.

  Till exempel ledde detta 2004 till att ett par kontrollanter på eget initiativ fick i uppdrag att besöka alla äldreboenden i Sverige. De hade nämligen kommit underfund med att många äldre inte betalade TV-avgift eftersom deras barn i samband med att de flyttade till äldreboende passade på att avanmäla deras TV-innehav. På ett år tjänade dessa båda kontrollanter över en miljon kronor i provision och företagsledningen var helnöjd. På ett diskussionsforum för pejlare var det en TV-avgiftskontrollant som skrev att han hade slagit personligt rekord genom att lyckas registrera en 104-åring. Sedan tog det plötsligt slut. Media hade i ett antal artiklar skrivit om hur Radiotjänst jagade åldringar. Det opinionskänsliga politiskt korrekta företaget gjorde då en pudel, och sedan dess har policyn varit att 90-åringar eller äldre helt enkelt inte registreras.

  De flesta kontrollanterna jagar idag först och främst våra nysvenskar. I Dalarna finns t.ex. en kontrollant som varje månad skriver in över 400 nya avgifter. Med en provision på 165 kronor per avgift är det inte så svårt att räkna ut hur mycket han tjänar. Att sedan i praktiken inga pengar kommer in till Radiotjänst spelar ingen större roll. Företaget kan ju visa upp en fin statistik och det är som tidigare nämnts av överordnad betydelse.

  Om en nysvensk saknar svenskt personnummer skickar Radiotjänst ut ett par påminnelser. Sedan avskrivs det hela. Om personnummer finns lämnas ärendet däremot till kronofogden. Då brukar nästan alla ringa eller skriva till Radiotjänst och säga att de ingenting förstod och att de inte har någon TV. I slutändan avskrivs i praktiken alla ärenden och återkallas från kronofogden. Vad hela denna pappersexercis kostar skulle vara intressant att se.

  Vad våra nysvenskar tidigt får lära sig av sina fränder är nämligen hur de ska slippa betala TV-avgiften. De känner till fullo till hur det politiskt korrekta och hyperkänsliga företaget handlägger överklaganden och omprövningar. Juridiska gruppen heter den enhet som handhar dessa ärenden. Det första som händer är att den klagande skriftligen får begära omprövning. I 100 procent av fallen svarar juridiska gruppen att de inte ändrar beslutet om att TV-avgift ska betalas. Den som då står på sig och överklagar omprövningsbeslutet vinner dock i regel och får t.o.m. tillbaka den avgift som eventuellt redan har betalats. Radiotjänsts stora skräck är nämligen att förlora ett mål hos förvaltningsrätten. Det finns många exempel på personer som, trots att de skrivit under anmälningsblanketten med sin namnteckning, framgångsrikt har lyckats hävda att de inte har någon TV och inte förstod vad det var som de skrev på.

  Det mest remarkabla fallet var när en somalisk förening hade tryckt upp överklagandeblanketter med texten ”jag inte har TV” och delat ut till alla som hade registrerats för TV-innehav i ett bostadsområde. Plötsligt kom det in flera dussin likadana blanketter med personnummer, namn och adress ifyllda. Radiotjänst skrev av alla avgifter. Motiveringen från marknadschefen (angående somalierna) var ”de har det ju så svårt”.

  Om alla kände till hur enkelt det är att vinna över Radiotjänst genom att stå på sig och först begära omprövning, sedan överklaga, skulle hela systemet snart rasa ihop som ett korthus. Det finns nämligen exempel på individer som har fått tillbaka åtskilliga tusen kronor i redan inbetald TV-avgift, beroende på att det inte finns någon tidsgräns bakåt i tiden för omprövningsbegäran. Allt man behöver göra är nämligen att hävda att man inte har någon TV (nuförtiden även dator/internet eller smartphone) och att man inte har förstått varför man har varit tvungen att betala TV-avgift. Det paradoxala är att alla nysvenskar känner till detta medan majoriteten av svenskarna inte har en aning.

  Det hela underlättas av att den enda person på företaget som besatt någon som helst juridisk kompetens slutade i fjol när allt tydde på nedläggning. Den nya juristen, Enit Josefin Ydhag, har gjort som i Hollywood. Hon gick sängvägen och är i dagsläget sambo med VD:n, Carl-Gustav Johansson. Ett riktigt familjeföretag med andra ord!

  Jag har tvekat om att skriva om detta, men med tanke på att moralen och laglydigheten hos Avpixlats läsare med största sannolikhet är mycket hög, har jag kommit fram till att det nog inte är någon större fara. Det skulle annars ha varit mig främmande att bidra till ökad laglöshet.

  Ett annat exempel på Radiotjänsts politiska korrekthet är vilka de har anställt som regionala chefer, benämnda samordnare. Landet är indelat i tre distrikt och det finns följaktligen tre samordnare. Två är manliga invandrare och en är kvinna. Bättre kan det inte bli. Med tanke på hans tidigare yrkeslivserfarenhet och ursprung vill jag använda mig av pseudonymen Kurdo Taxi, när jag beskriver karriären hos Radiotjänst för en av dem.

  Från början 2005 var det meningen att han skulle coacha kontrollanterna i sitt distrikt och samtidigt knacka dörr när det var skärpt avgiftskontroll någonstans. 2006 fick han av en uppretad presumtiv kund en skiftnyckel i skallen. Sedan dess har han inte vågat ringa på en enda dörr. Han har i princip inte heller lyckats anställa några nya kontrollanter. Vad gör då denna chef som trots allt måste jobba varje måndag till torsdag för sin lön på 400.000 kronor? Jo, han flyger eller kör runt i sitt distrikt och äter lunch med sina kontrollanter.

  Det står nämligen i personalhandboken att den som äter tillsammans med en kollega får lunchen betald och samtidigt traktamente! Han har alltså äntligen lyckats komma någonstans här i livet, efter tidigare motgångar. Före anställningen hos Radiotjänst försökte han göra politisk karriär. Först hos Socialdemokraterna. Eftersom han inte fick några politiska uppdrag kände han att de var rasister och bytte över en natt åsikt och sökte sig till Miljöpartiet. När inte heller miljöpartisterna gav honom något förtroendeuppdrag slutade han med politiken och hade turen att bli anställd av Radiotjänst.

  Under tiden på företaget har han gjort sig känd som den ende anställde som vid två tillfällen blivit anmäld av kollegor eftersom de känt sig hotade av honom. Han krävde nämligen att få bli arbetstagarrepresentant i företagsstyrelsen. När fackklubbens ordförande svarade att han inte kunde komma i fråga, eftersom han inte var medlem i facket, blev han mycket upprörd. Senare gick han med i facket och 2012 var han nominerad som en av kandidaterna till styrelsen. Han fick en röst. Det krävs ingen större begåvning för att lista ut vem det var som röstade på honom. Ledtråd: Kurdo hade givetvis själv rösträtt.

  Åtminstone en gång om året har Radiotjänst ett möte med alla TV-avgiftskontrollanter samlade på ett ställe. Det brukar vara en stämning som på ett väckelsemöte när alla slår sina kloka huvuden ihop och försöker komma fram till hur de ska lyckas sätta dit ännu fler än tidigare. Om någon läsare för en händelse skulle vara intresserad av att uppleva hur ett sådant här möte går till skulle jag rekommendera ett besök nu på lördag den 26/10 på Scandic Hotell, Karlavägen 43 i Stockholm. Mötet pågår hela dagen från klockan nio och på kvällen blir det mat och alkoholhaltiga drycker för licenspengar i hotellets restaurang.

  Willy Loman

 106. Börje S.

  #101 Peter eller någon annan räkne- och kemikunnig

  Hypotetisk händelse: En tankbil innehållande 45 m3 CO2 i flyttande form under 56 atmosfärers tryck krockar med Sergelfontänen mitt i Sthlm Bilen med släp välter varvid flytande CO2 rinner ut förgasas och lägger sig över gator och torg,.

  Fråga: Hur många kubikmeter CO2 i gasform blir det av 45 kubikmeter tryckförvarad flytande CO2?

 107. Thomas P

  Börje #106 Så där mellan tummen och pekfingret. En kubikmeter luft väger 1 kg, en kubikmeter vatten 1 ton, dvs det är en faktor 1000 emellan. Storleksordningsmässigt bör detsamma gälla CO2 så man får ca 45,000 m3. (Bör bli en bit mindre om man tar korrekta värden) Nu krävs ganska mycket värmeenergi för att avdunsta så mycket CO2 så det tar ett tag och Sergelstorg är öppet och ofta blåsigt så förhoppningsvis hinner gasen blåsa undan utan att nå dödliga koncentrationer. Riskfritt är det dock inte med kemikalietransporter vare sig det rör sig om koldioxid, ammoniak, bensin eller liknande.

  Koldioxidlagring kanske kan fungera lokalt på gynnsamma platser, men på det stora hela ser inte jag heller det som en lösning.

 108. Peter Stilbs

  Börje S #106. Flytande CO2 tycks ha en densitet nära vattens, att döma av tyngden på innehållet när man känner på sådan brandsläckare – det blir alltså 45 ton (det mesta är flytande – bara en mindre del är i gasfas). 45000 kilo = 45000000 gram. CO2 har molvikt 44 – så 44 g upptar ”molvolymen” 22.4 Liter vid atmosfärstryck och 25C.

  45E6 gram är alltså ungefär 1E6 moler CO2 – motsvarande 22E6 liter eller 22E3 (22 tusen) kubikmeter – om jag räknat/tänkt rätt nu mellan fixande av olika datorproblem på min PC

 109. Håkan Bergman

  Oturligt nog ligger det en tunnelbanestation där, det kan inte vara nyttigt att befinna sig där just då.
  Det är överhuvudtaget aldrig nyttigt att vistas i Stockholms tunnelbana, partikelhalten i luften är rejält mycket högre än på t.ex. Hornsgatan.

 110. Pingback

  […] skrev  Börje Sanquist föredömligt om SvT/SR och hur deras ständiga klimathotspropaganda gör både […]

 111. Börje S.

  #107 #108

  Enligt Max har flytande CO2 vid 56 atmosfärers tryck en densitet på 0,77.

  Om nu trycket är så enormt i tankarna, är inte risken stor att de sprängs sönder om höljet blir försvagat vid en olycka? I så fall skulle vätskan förgasas och spridas snabbt.

  Jag kan inte avgöra om >22.000 m3 är mycket i förhållande till Sergels Torg med tunnelnedgångar. Men nog torde det ta kål på de som råkar befinna sig i för nära.

  Thomas, Peter, tack för svaren.

  Det faktum att det redan finns riskabla transporter försvarar inte att vi plussar på med nya, speciellt som dessa är dyra, miljöfarliga och inte tjänar något vettigt ändamål.

 112. Labbibia

  Stämmer in i hyllningskören. Helt enkelt en lysande sammanfattning Börje!
  Stort tack!

 113. Thomas P

  Börje, jag har ingen erfarenhet av tankbilar, men trycktuber på 200-300 bar är i alla händelser solida saker som tål mycket. Det är säkert inte nyttigt att befinna sig för nära, men man dör inte direkt av CO2 och får normalt heller inga bestående skador om man tar sig därifrån,blir utburen eller rentav om gasen skingras tillräckligt snabbt. Den som befinner sig för nära om det sker mer av en explosion ligger nog värre till för splitter eller köldskador om han får för mycket flytande CO2 på sig.

  Sen finns naturligtvis ingen anledning att CO2 eller annat farligt gods skall köra inne vid Sergels torg. Jag tvivlar på att det ens är tillåtet.

 114. Peter Stilbs

  Det går dagligen farliga transporter via Valhallavägen från Frihamnen – Visionen var väl att de skulle ledas via den nya Norra Länken, som snart är klar. Men vad jag förstår har man inte insett att tunneltransport av sådant inte bara är farligt, utan även förbjudet. Mycket märkligt.

 115. Börje S.

  #112

  Jo, vi får hoppas det är förbjudet att köra omkring med 45m3 koldioxid eller svavelsyra eller trotyl i Stockholms centrum och annan tätbebyggelse.
  Inte ens tankbilar med 45m3 niytoglycerin bör få köra omkring och krocka hur som helst annat än i mindre täta orter, som Eslöv , Strängnäs och Åseda.

 116. Thomas P

  Peter ”Men vad jag förstår har man inte insett att tunneltransport av sådant inte bara är farligt, utan även förbjudet.”

  Det beror på vem du menar med ”man”. Miljörörelsen har påpekat detta länge. Politiker och planerare som gärna vill bygga alla dessa leder har dock valt att blunda för sådant, liksom för problem med luftkvaliteten i dessa långa tunnlar. Riktigt roligt var det när man under Dennispaketet utlyste en tävling om utformningen av ventilationstornen och det vinnande förslaget hade torn av glas. Gissa hur de skulle se ut efter ett litet tag…

 117. tty

  Thomas P #107 m fl

  Skillnaden i täthet mellan vätska och gas är betydligt mindre för CO2 än för vatten. Flytande CO2 vid rumstemperatur har en täthet av ca 0,8, medan CO2 i gasform är tungt, ca 2 kg/m^3, så kvoten blir bara ca 400, inte 1000.

  Som ThomasP påpekar är CO2 ogiftigt och harmlöst i halter upp till åtminstone 5 %. Problemet är att gasen är så tung och tränger undan luften.

  En faktor som CCS-anhängarna inte tycks ha tänkt på är att superkritisk CO2 är ett mycket effektivt lösningsmedel för organiska föreningar (det är därför det fungerar så bra för att ”få loss” oljan i svårpumpade oljefält).
  Skulle CO2 läcka ut ur ett lager i sedimentärt berg lär det alltså ta med sig en hel del mindre nyttiga organiska föreningar.

 118. Börje S.

  Ni menar att man inte behöver bibehålla trycket i tankarna när man väl komprimerat gasen?
  Alltså att när man väl komprimerat gasen så beter den sig som andra vätskor vid normaltemoeratur?

  Kolsyresnö , dvs frusen CO2 bränns när man håller i den. Den höll ganska länge som köldmedium i glassboxen i min fasters kiosk innan den sublimerat bort eller vad det heter (1950 – 1956). Glassgubben besökte henne 2 ggr i veckan.

  Jag fick för mig att CO2 som vätska skulle förvandlas till gas omedelbart under normalt tryck vid säg 20ºC, men där hade jag visst fel..

 119. Börje S.

  #117

  ”…där hade jag visst fel…”

  Jag har haft fel förr så jag är van.

  Det värsta felet jag någonsin haft var nog när jag troddeatt vi antagligen måste göra något åt den uppvärmning som CO2 i atmosfären sades orsaka. Jag trodde, men bara nästan, på att vi skulle kunna bromsa uppvärmningen något om vi använde oss av alternativa energikällor i stället för att bränna olja och kol.
  Ja, herrejisses vad man kan få för sig.

 120. tty

  BörjeS #117

  Från temperaturer strax över rumstemperatur och tryck över ca 100 atmosfärer är koldioxid en superkritisk vätska, ett tillstånd där den har egenskaper som i viss mån är en blandning av vad en gas och en vätska har. Och, ja, släpper trycket efter förgasas den snabbt.

 121. Bengt Abelsson

  Thomas P # 115

  Tornen finns att beskåda – rostfri stomme och i huvudsak i glas. Kanske 10-15 m höga och 4-5 m i diameter.

 122. Thomas P

  Bengt #120 Ja, där ser man. Får erkänna att jag slutade vara så aktiv med trafikfrågor innan Södra Länken (för jag antar det är den du menar) stod klar, och det är inte delar av stan jag rör mig så mycket i.

  Börje #118 För den som vill gräva ned sig i effekterna av en CO2 explosion hittade jag en artikel här:
  http://www.scientific.net/MSF.689.461

 123. Pekke #86

  För att rättfärdiga den förhöjda CO2-halten i atmosfären så läser man allt som oftast att öknarna grönskar p g a detta. Var finns det vetenskapliga beviset på att det är den ytterst lilla ökningen av CO2-halten i atmosfären som är orsaken till detta? Själv skulle jag hellre misstänka att det kan bero på t ex mer kväve i luften och andra gödslande luftföroreningar och som ökar mer och mer, inte minst tack vare all eldning med biobränsle. Att höja CO2-halten kan inte bara ha positiva effekter. Växtligheten har ju trots allt ställt in sig på en ganska låg CO2-halt under ett antal miljoner år.

 124. Böre S.

  tty och Thomas

  Uppskattar verkligen er hjälp till lite mer kunskap. Thomas, jag fortsatte söka från din länk och hittade detta:
  https://teora.hit.no/bitstream/handle/2282/1205/Bjerketvedt_Boiling_2011.pdf?sequence=1

  En koldioxidpatron på 5 kg skulle destrueras: The shredder punctured the fire extinguisher and the aluminum cylinder burst into several fragments. One of the fragments, weighing 1.9 kg, fler through a two-layer steel roof and landed 35 m from the shredder.

  Att hantera flytande CO2 under tryck är tydligen inte att leka med. Att fara ut på vägar och hav med ofattbara volymer flytande CO2 bara för att lindra vissa felunderrättades koldioxidhypokondri verkar lindrigt sagt puckat. Bättre att medicinera.

 125. Börje S

  #122 Börje G

  http://www.co2science.org/data/plant_growth/dry/ecosystems.php

  VET vi verkligen hur hög halten var för millioner år sedan? Jag menar vi talar nu om skillnader på några hundradels procent.

  Kan man verkligen lita på att uppmätt halt av CO2 i luftbubblor i snö som packats till is och blivit utsatt för allt högre tryck under årmillioner ger ett korrekt värde för atmosfärens koldioxidhalt, inte bara på Grönland eller Antarktis utan över hela jordens rund?

 126. Börje S

  #119 tty

  Jag uppskattar verkligen hjälp att fylla i de oräkneliga hålen i min allmänbildning. Tack!
  Det betyder väl att flytande koldioxid måste förvaras under tryck och om tanken brister av någon anledning är det fara å färde.

  # 121 Thomas tack för länken. Nu var det en betalartikel, så jag sökte vidare och fann detta:

  https://teora.hit.no/bitstream/handle/2282/1205/Bjerketvedt_Boiling_2011.pdf?sequence=1

  En 5 kilos kolsyretank skulle destrueras: The shredder punctured the fire extinguisher and the aluminum cylinder burst into several fragments. One of the fragments, weighing 1.9 kg, fler through a two-layer steel roof and landed 35 m from the shredder.

  Flytande tryckförvarad CO2 får nog inte godkänt som leksaker av leksakskontrollnämnden.
  Att fara omkring med de ofantliga massor som krävs om minskning av halten ska överhuvudtaget bli mätbar bara för att lindra vissa felunderrättades koldioxidhypokondrilidande tycks inte vara den bästa av idéer som Sveriges Radios Klotetredaktion kommit dragande med.

  Och att Chalmers skyltar med sitt namn i sammanhanget och till och med verkar stolta över det är ju hur puckat som helst.

  Otroligt vilken enorm skada denna epidemi av koldioxidfobi ställt till med.

  Svavelutsläpp i atmosfären, järnsulfit i haven, plastspeglar i ständig rotation kring jorden, koldioxidavskiljning…Va di kan hitta på.

  Det måste gå att få stopp på detta vanvett i kubik.

 127. tty

  Börje Gustavsson #122

  Kvävehalten i luften påverkar inte växtligheten och är 78% som alltid. Jag antar att du menar kväveoxider som har en gödslande effekt. Förekomsten av sådana är dock lokal och berör knappast ökenområden som vare sig är tättbefolkade eller industrialiserade. Dessutom är det vatten och inte näring som är begränsande i en öken. Öknar är faktiskt ofta ganska näringsrika. Har du någonsin sett hur ett ökenområde grönskar efter ett kraftigt regn?
  Höjda koldioxidhalter har däremot en dokumenterad effekt att minska växternas vattenbehov och påverkar därför direkt vegetationen i ökenområden.

 128. tty

  BörjeS #123

  Mätningar av CO2-halten i is (som nog är relativt exakta, men som bara ger medelvärden över relativt långa intervall) går bara tillbaka ca 800 000 år. De CO2-halter man får är troiligen genomgående litet för låga globalt sett eftersom CO2-halten av okända skäl är något lägre över Antarktis och Greönland än resten av Världen.
  Alla mätningar av CO2-halten äldre än 800 000 år är indirekta och har hög osäkerhet (hundratals till tusentals PPM). De är också rätt olika till sin karaktär. Geokemiska proxies ger sålunda medelvärden över långa intervall, medan klyvöppningsindex ger ett värde för en specifik punkt ett specifikt år.

 129. tty

  Nu finns det ju faktiskt också en vettig användning för stora mängder flytande koldioxid. Man pumpar ned den i oljefält för att få upp mer av oljan. Ungefär hälften brukar bli kvar där nere medan det mesta av resten separeras från oljan och återanvänds i samma eller något annan borrhål. Googla ”EOR” och ”CO2”.

 130. Peter Stilbs

  Börje S #125 – då och då läser man om koldioxidrelaterade olyckor i mindre skala, i hemmen. Ändå ganska skärrande. Jag tänker på dem som har köpt en SodaStream eller liknande för att kolsyra sina drycker. Jag tror ändå de inte är helt fyllda till kondensationstryck (ca 60 bar vid rumstemperatur), och volymen syns vara ca 1/2 liter.

 131. Börje S

  #127 #128

  #126 blev en dublett eftersom #123 gömde sig någonstans.

  Jag har ändå svårt att fatta att mätningar av luftbubblor som finns nederst i 800.000årig is skulle vara en så exakt vetenskap att den kan fastställa CO2halten med en precision på hundradels procent. Peter har varit inne på att gasen kryper omkring i isen några gånger.

 132. Börje S # 124
  ”Vet vi verkligen hur hög halten var för millioner år sedan? Jag menar vi talar nu om skillnader på några hundradels procent.”

  Klart vi inte vet med någon större noggrannhet, men min poäng är att oavsett något högre eller lägre så har ju växtligheten trots allt under en mycket lång tid ställt in sig på en relativt låg CO2-halt. Så vad är det som säger att 700 ppm är bättre än t ex 500 ppm? Vad jag efterlyser är, vad är den optimala CO2-halten för livet på jorden! Det forskas om så mycket värdelöst vetande men inte om den optimala CO2-halten!!??

 133. tty #126

  Helt rätt, slarv från mig, kväveoxid ska det vara.

  ”Dessutom är det vatten och inte näring som är begränsande i en öken.”

  Så klart det är och det gäller ju vid alla markförhållanden och odling, inget vatten ingen växtlighet. Sedan kan det finnas hur mycket näring som helst men vad hjälper det om det saknas vatten.

  ” Öknar är faktiskt ofta ganska näringsrika.”

  Ett mycket märkligt påstående och som får stå för dig. De öknar jag känner till är både sterila och näringsfattiga, d v s det mesta av det organiska materialet är sedan länge oxiderat till atmosfären. Senast (i våras) var jag i Dubai och borrade och kollade markförhållandena och något sterilare och näringsfattigare får man nog leta efter, möjligen i Egypten som också var som en stor steril och gigantisk sandlåda och där kunde jag heller inte upptäcka den minsta lilla näring. Jag har varit på fler ställen och borrat och kollat och med samma resultat.

  ”Höjda koldioxidhalter har däremot en dokumenterad effekt att minska växternas vattenbehov och påverkar därför direkt vegetationen i ökenområden”

  Kan stämma, men nu råkar det vara så att detta gäller inte all växtlighet.

  ”Har du någonsin sett hur ett ökenområde grönskar efter ett kraftigt regn?”

  Ja, och då kan vi ifrågasätta om detta verkligen är vad som menas med en riktig öken. Att det grönskar efter regn beror ju på att det finns fröer som kan överleva under långa torrperioder och när det till slut kommer regn så gror de och växer och ger nya frö som och som i sin tur överlever torkan tills nästa regn kommer.

 134. Börje S

  ” Det forskas om så mycket värdelöst vetande men inte om den optimala CO2-halten!!??”

  Jag är inte alls kunnig i sådant som rör jordbruk och växtlighet, men har ändå tagit till mig det du framfört om jordisering. Det verkar vettigare att gräva ner kolet i stället för att i komposter låta det förflyktigas till atmosfären utan att göra någon nytta för växtligheten och djuren.

  Om jag lägger frön av krasse på ett fuktat läskpapper växer det upp plantor bestående av mest kol och vatten. Såvitt jag förstår kommer kolet från luften (kanske lite från papperet?). Om kolet ökar i luften borde plantan bli större, eller har jag fel där? Såvitt jag förstår tycks antalet klyvöppningar minska när kolet ökar, så plantor reagerar enligt vad jag inhämtat på den ökade kolhalten, vilket ska ha det goda med sig att plantan kan hushålla lite bättre med vattnet. Så fattar jag det.

  Jag förmedlade en länk till CO2experiment. Lite till här:

  http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130531105415.htm
  http://news.agu.org/press-release/elevated-carbon-dioxide-making-arid-regions-greener/
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50563/abstract;jsessionid=8F7E6C8C807C58EDD01CFA2C4C53F400.f02t02
  https://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE&feature=player_embedded#at=113

  Nedanstående går till klimathotsskeptiska länkar, även om du inte tillhör den klimathoteriskeptiska skaran kan du väl ändå, beväpnad med lite skepticism, kika på`t

  http://plantsneedco2.org/default.aspx?menuitemid=401
  http://plantsneedco2.org/default.aspx?menuitemid=402

  Och så CO2 science, som finns i blogglistan överst på denna sida.

 135. Börje S.
  ”Om jag lägger frön av krasse på ett fuktat läskpapper växer det upp plantor bestående av mest kol och vatten. Såvitt jag förstår kommer kolet från luften (kanske lite från papperet?). Om kolet ökar i luften borde plantan bli större, eller har jag fel där?”

  Delvis rätt, men du har missat att alla fröer också innehåller en mängd av diverse mikronäringsämnen och nyttigheter (i frökapslarna) för att med rotsystemet komma igång och växa. Därför är det grodda så nyttigt för oss att äta, inga gifter och annat elände har ju hunnit att komma in i sammanhanget. Detta skulle jag vilja jämföra med jordisering, men i mikroskala. Jag har alltid fått höra att växter inte tycker om färskt organiskt material d v s jordisering, men hur kommer det sig då att alla fröer, sättpotatis m fl. bara har innehållet i sina frökapslar eller i själva sättpotatisen m.m. att börja sin uppväxt med innan rötterna så småningom kommer ut i det verkliga livet d v s i jorden och finner mer med näring för fortsatt tillväxt. För skoj skull (i år) skar jag ut ett öga från en potatis och satte i min jordiserade och mycket näringsrika jord i växthuset och den störste potatisen vägde 0,6 kg, övriga i samma stånd var inte långt efter. Med andra ord, finns det mycket näring att tillgå så kan fröet, sättpotatisen nästan gå direkt till den näringsrika jorden, vilket inte är fallet vid kompostering, ytgödsling, plöjningsfritt och annat feltänk och där ju jorden på djupet så klart blir näringsfattig!!!

  ”Nedanstående går till klimathotsskeptiska länkar, även om du inte tillhör den klimathoteriskeptiska skaran kan du väl ändå, beväpnad med lite skepticism, kika på`t”

  Jag har sett och läst på denna blogg tidigare, för det är ju inget än en blogg/hemsida. Resultaten att det ger större grönsaker med högre CO2 är ju vad jag kan se inte länkade till någon vetenskaplig rapport, eller? Rapporten från Chalmers om att proteinhalten i t ex vete sjunker vid högre CO2-halt får man ju trots allt utgå från är seriöst gjord. Fast att nyttigheterna i grödor som gödslas med extra CO2 blir lägre än de som i stället får sin näring genom jordisering är ju ganska elementärt.

  Här kan du/ni se en lite av årets tomatskörd:
  http://skurupsborren.se/images/tomater2013-5.jpg
  Tvivlar på att någon i Sverige ens är i närheten av detta? I alla fall inte med CO2-gödsling.

 136. Gunnar Strandell

  Jag tycker att ni är väl alarmistiska när det gäller koldioxid. Det är en handelsvara som transporteras med tankvagnar och tankbilar likt andra gaser. Från AGA:s hemsida: ”Oxygen, kväve, argon och koldioxid är standard- eller bulkgaser som används i dagens process- och tillverkningsindustrier”.

  Så länge produktionen pågick ute på Lidingö körde bilarna över bron och ut genom Stockholm.

  För några veckor sedan hade vi föresten tur när en biogasbuss fastnade i en tunnel i Stockholm för att gastankarna skrapade i taket utan att börja läcka.

  Om oljan så småning ersätts av vätgas för fordon kommer varenda bil att åka omkring med en gastank under högt tryck. Ett annat alternativ är att tillverka metanol med koldioxid och vatten som råvaror och en rejäl dos energi. och då kanske det inte är så dumt om vi lagrat koldioxid under ett antal decennier och slipper kostnaden med att utvinna den ur luften.

 137. Börje S. varför inte besöka mig och lära dig hur man odlar på det enda och rätta sättet d v s jordisering och vilket inget universitet eller annat lärosäte i Sverige har en susning om om!!!

 138. Börje S.

  #135 Gunnar.

  Jag bara extrapolerar eller vad det nu hette. Gissa var jag lärt mig det!

  #136 Börje G.

  Jag har funderat på det. Det är bara det, att där jag har möjlighet att odla något över huvud taget är ett ställe i Småland. Men när man kör ner spaden bland allt rajgräs, rödven och annat i landet så säger det klonk vid första spadtaget. Det småländska urberget gör att jag inte kommer att kunna utnyttja Skuruosborrens utmärkta egenskaper till fullo. Den ena uteplatsen till min ordinarie bostad är stenlagd, den andra har en vänlig granne tagit hand om. Hon tycker om trädgårdsarbete och är flitig, jag är bara lat, så vi vinner båda på detta arrangemang.

 139. Christopher E

  Börje G & Börje S:

  Seeing is believing!

  http://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE#t=119

  Dessutom: som tty säger ovan, högre CO2-halt ger dokumenterat bättre uthållighet för torra förhållanden pga av klyvöppningarna. I kommersiell växthusodlig är CO2-berikning standard. Jag har en hög tilltro till människans intresse av maximal vinst och har därför svårt att tro att världens samlade kommersiella vegetabiliska produktion är helt okunniga/ointresserade av maximalt utfall. Och visst är många öknar näringsrika. Frön i öknar? Tänk på att en isolerad nybildad vulkanö med rätt meteorologiska förhållanden blir täckt av tjock grönska, trots att inte ett frö uppenbarligen fanns där till att börja med.

  En uppskattning jag sett är att kanske 10-15% av jordbruket ökade utfall under 1900-talet beror på CO2-gödsling. Resten är växtförädling och främst konstgödsling.

  Inte ett ont ord om dina rekordgrönsaker, Börje, de ser fantastiska ut! Din jordiseringsteknik är säkert jättebra. Men vad jag inte förstår är varför du därför måste försöka bagatellisera atmosfärisk gödsling? Det ena utesluter väl inte det andra? Har du gjort jämförande försök sida-vid-sida under kontrollerade omständigheter med jordisering mot CO2-gödsling/konstgödling/hydroponisk odling etc? Jag har en känsla av att du lätt hade överträffat de flesta hobbyodlare även utan jordisering, och det är menat som en komplimang.

  En allvarligt menad fråga som jag tror ställts innan är att om jordisering är helt överlägset (och jag har inte kunskap att bestrida det) varför tas det inte emot med öppna armar av världens samlade kommersiella odling? Som jag skrev ovan, näringslivet är ju inte direkt främmande för höjd effektivitet/vinstmaximering.

 140. Monodemon

  Ett citat jag alltid brukar dra fram när abonnemangstvånget på ”public service” dryftas är:

  “To compel a man to furnish funds for the propagation of ideas he disbelieves and abhors is sinful and tyrannical.”
  — Thomas Jefferson

  Börjes sammanställning understryker denna kärnfulla insikt.

 141. Håkan Bergman

  Det otänkbara har hänt
  http://www.svd.se/naringsliv/tv-avgift-for-mobiler-och-datorer_8671590.svd?sidan=1
  Har inte sett domen ännu och SvD’s artikel verkar inte särskilt saklig, vad är t.ex. en Windows 700 processor?
  Men alltså, kombinationen dator och internetuppkoppling är inte per automatik licenspliktigt. Så vad har hänt här, datorn är alltså 13 år gammal, men observera att Windows XP kom 2001, alltså för 12 år sen, så datorn kan nog mycket väl klara att köra XP. En 13 år gammal dator bör ha en processor i klassen Pentium 3 eller AMD Athlon, klockfrekvens 500-1000 Mhz, minne varierar såklart, men nånstans 32-64 MB kanske och ett AGP grafikkort, den skulle klara att kolla SVT med om den kunde få en nyare version av Flashplayer, inte särskilt njutbart förvisso men ändå. Så jag kan inte se annat än att versionen för Flashplayer har avgjort här, vi får se när domen kommer ut på nätet, men helt klart är att SVT och Rånartjänst står inför ett gigantiskt problem. Killen i Jordbro har förvisso också problem, hur kan nån våga surfa med Windows 98?