Lätt att säga – svårare att göra

Diskussionen om framtida ”alternativa” och ”hållbara” energiförsörjningslösningar leder för egen del ofta till association till ovanstående Monty Pythonsketch. I alla fall om det är något språkrör för MP som talar.

Greenpeace mal också ohämmat på – även om politiskt korrekt styrda rapporter om framtida energiförsörjning, ”Ingen extra kostnad att ställa om till förnybar energi visar ny EU-plan” sågas av deras chefsideologer, eftersom den inte är tillräckligt positiv till ”nya energikällor” och negativ till ”historiska”. Vem kan ta dem på allvar överhuvudtaget?

”…Greenpeace kritiserar emellertid att EU-kommissionen överskattar kostnaden för solceller kraftigt, samtidigt som den gör alltför pessimistiska beräkningar gällande kostnadsminskningar för vindkraft och geotermisk energi. Dessutom underskattas kostnaden för kärnkraftsenergi och färdplanen tar inte heller hänsyn till kärnkraftsindustrins kostnader för kärnavfallshantering och försäkringar. 

– Trots att EU-kommissionen gjort några allvarliga missbedömningar när det gäller kostnaderna, till förmån för kärnkraften, har scenariot med mest förnybar energi samma investeringskostnad som det med mycket kärnkraft, avslutar Martina Krüger…”

Vetenskaparna mal också på, tyvärr ofta något ohederligt. Men man kan inte enbart skylla på dem – det är ju tyvärr politikerna som håller i forskningsanslagen och spelet runt dem. Givetvis hjälper det då finansieringen att bädda in floskler/buzz words som ”infånga CO2”, ”hållbar”, ”nanopartiklar” etc etc. Ofta är denna forskning utmärkt i botten, men man lurar ju alldeles för många. Ett aktuellt exempel är det som beskrevs nyss  i Ny Teknik: ”Chalmers gör metanol av solljus”.

”…Så här ska det fungera: Solljuset träffar paneler med en fotokatalytisk yta som skräddarsytts för att fånga in så mycket solljus som möjligt. Energin används för att spjälka vatten till vätgas och syrgas. Koldioxid som annars hade släppts ut i atmosfären fångas in och reagerar med vätet och bildar metanol, CH3OH. Metanolen kan sedan lagras och användas som fordonsbränsle… Forskningen ska bland annat resultera i bättre och mer stabila katalysatorer. För att öka verkningsgraden används nanoteknik. Ytan utformas för att fånga så mycket som möjligt av solens energi…”

Ja, forskaren säger att det funkar i labbet, men att det kanske tar 10 år att komma längre [läs ”vi vill bli finansierade minst 10 år till”]. I dagsläget är det hela alldeles uppenbart för ”high-tech” och svindyrt.

Mängder med lycksökare och skojare härjar också i ”energibranschen” – ofta finansierade via skattemedel. Vi har i Sverige bevittnat exempelvis  ”Etanol-Jesus” härjningar längs Norrlandskusten – där några kommuner spenderat 1.4 miljarder utan resultat.  Inhemsk ”bio”-Etanol verkar dock numera sågat, utom av vissa intresseorganisationer. Det är lätt att räkna ut att även om man använder all nuvarande jordbruksmark i världen, så förslår det inte.

Update kl 09:30 – senaste TWTW (www.sepp.org ) har en notis som är tänkvärd: Number of the Week: 250 million gallons v. 6.6 million. In 2007 Congress passed and President Bush signed an energy bill mandating oil companies to blend 250 million gallons of cellulosic fuel into conventional gasoline by 2011. This year, the industry may produce 6.6 million gallons. Yet, the EPA is leveling fines on oil companies for not buying a fuel that does not exist in sufficient quantities. The belief that Congress can mandate technological advancements has long been a problem in Washington.

Metanol verkar mer rumsrent, kanske också för att det inte ännu provats i större skala. Det har dock samma resursproblem som etanol, och redan kända problem av typ korrosion – om man ska använda det i fordon. Björn Gillberg har ju i landet en verksamhet i Hagforstrakten, som ännu inte kommit igång vad jag förstår. Vad jag minns skulle man där ”förgasa” skogsråvara, och via gammal beprövad kemiindustriell teknik omvandla ”syntesgaserna” till exempelvis metanol.  Det är alltså fråga om ”förbränning” med ett drastiskt underskott av syre – likt en kolmila – men inte för kolets skull.

Naturlagarna är ju ändå dock sådana att man oundvikligen tappar i energiinnehåll för varje steg man går från en vedklabbe/flis till en ”förädlad produkt”.  Och det är mycket man tappar. Det ansågs dock vara bättre än ”etanolalternativet”. En springande punkt är ju om man kan ta vara på ”spillenergin” mellan vedklabbe och metanol på ett realistiskt sätt.

Pehr’s tidigare avdelning Kemisk Teknologi hade vad jag minns ett projekt för några decennier sedan om ”förgasning av torv” –  han kanske kan ge ytterligare synpunkter. Personligen är det också sällsamt att se Gillberg husera i Uddeholmsbolagets gamla huvudkontor i Uddeholm (skog, stål) – där jag en gång växte upp på 50 och 60-talen. Han skriver att anläggningen i Hagfors ska förses med närbelägen skog som råvara. Det hela får mig att associera till vad en guide i Gruvmuseet i Långban (rekommenderas varmt) påminde om – att Bergslagen en gång var som ett månlandskap med nerhuggen skog och kolmilor överallt – enbart för att framställa stål. Sverige var ledande, inte för att vi hade mycket järnmalm, utan för att vi hade tillräckligt med träkol för processen. När man lyckades hitta på en process där istället stenkol kunde användas försvann detta försteg snabbt.

”Metanolekonomin” har väl annars gjorts mest känd via Nobelpristagaren George Olah’s visioner, som beskrivits i en bok, och flera tidskriftsartiklar som man kan hitta på webben. Kanske den fått extra skjuts via den politiskt korrekta idén att man kan ”återanvända” CO2 i atmosfären som råmaterial. Men man behöver väl knappast någon forskning för att inse att det är bäst att ta CO2 i hög koncentration från någon skorsten, snarare än att ”scrubba” luften på det med komplicerade kemiska processer. Men varför använda CO2 som råmaterial? Det ligger långt ner på energiskalan – det är en slutprodukt – en ”stabil molekyl”. Olah verkar dock fullt medveten om att dessa ”metanolfabriker” skulle behöva tillverka 10-tals miljarder ton årligen [jämförbart med vår nuvarande fossilbränsleförbrukning] för att de skulle få reell betydelse – om man nu tror på koldioxidens klimatbetydelse i alarmistisk mening.  Storleken på 10-miljarderstonanläggningarna då? Och varifrån tas så mycket energi? Du vill inte veta … 😉

Den ”naturlag” man ofta tycks missuppfatta i sammanhanget är verkan av en ”katalysator”. I realskolan fick man lära sig på min tid att en katalysator är något som påskyndar en kemisk reaktion utan att självt förbrukas. Ganska sant – men många tycks tro att man med en katalysator kan styra en reaktion från utgångsmaterial till slutprodukt. Delvis sant ibland – men man kan aldrig gå emot den energi-naturlag som nämndes i förrförra stycket. Man kan heller aldrig skapa mer än spårmängder av mer energirika produkter än dem man utgick ifrån – om man inte ”tillsätter” mer energi.

Växterna gör det i fotosyntesen, där utgångsmaterialen vatten och koldioxid ”pumpas upp” via ljusenergi från Solen till cellulosa- och kolhydratliknande molekyler. Det är därifrån vi kolbaserade organismer får vår livsenergi och vårt uppbyggnadsmaterial.

En intressant artikelserie av en Derek Abbott i Australien fanns för några år sedan i tidskriften Proceedings of the IEEE. Den finns utlagd på webben i en kopia som är allmänt åtkomlig, och också i en pre-releasesammanfattning.

Den extremt läsvärda huvudartikeln (del 3 i länken ovan) – som är alldeles för omfattande för att sammanfattas här finns i Proceedings of the IEEE, 98 (2009) 42-66. att Abbott talar starkt för att vätgasframställning via solenergi (ex i fabriker i öknen) är den mest realistiska vägen mot storskalighet i en framtid, dvs om ca 100 år, när de fossila bränslena tagit slut/blivit för dyra – allt annat är bara stickspår (troligen även då kärnkraftverk av olika slag – som i dagsläget ger oss ca 6% av vår energi). Abbott tar upp en rad centrala frågor, som man lätt kan räkna på ”on the back of an envelope”.

Jag vill faktiskt ge honom rätt i dagläget, bara man kan hitta en tillräckligt ”low-tech”-process utan dyra komponenter. Det verkar i stort vara den mest realistiska vägen att sikta för en mer avlägsen framtid.  En alternativ solcellsbaserad storskalig elproduktion tror jag själv inte alls på. Varken kiselceller eller våta.  Abbott förklarar tydligt logistiken för även detta – bl.a. begränsade naturresurser av ingående ämnen och kemikalier. Tabellen nedan är mycket tänkbar i övrigt – solen ger oss ju ca 10000 ggr mer änergi än vi gör av med.

solarhydrogentable

Vad tycker ni, kära TCS-läsare? Ni begriper nog bättre än vissa av våra folkvalda?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. FcH

  I dagens Östgöta Corren finns en fantastiskt bra ledare med rubriken Det finns obehagliga antidemokratiska tendenser i klimatdebatten.
  Johan Rockström m.fl. tvålas till ordentligt!
  http://www.corren.se/asikter/ledare/?articleId=5879816&date=&menuids=
   

 2. Ivh

  Diskussionen om på den här bloggen leder för egen del ofta till association till ovanstående Monty Pythonsketch.

 3. Slabadang

  Javisst IVH!

  Thomas UFFe B Du och Gunbo bidrar med med bästa i den schangern!

 4. Slabadang

  Peter S!

  Bra artikel och det är nu hög tid att byta bort H´Grinpiss och Rockström. Jag fattar inte hur de tänker i riksdagen och jag tror Korrens ledare Rochenbacker mfl är en signal om att sjukdomstillstådet i klimatkyrkan börjar uppfattas av allt större grupper. Klimatdikturens hejdukar kommer att granskas och ifrågasättas snart. Det blåser liksom kraftigt åt det hållet.
  det måste helt enkelt bli ett slut på galenskaperna någon gång. Vad gäller käörnkraften så är det dags att budgetera för Thorium och då blir det inte lätt för ”chefsideologen” i Grinpiss att motivera lagrings och försäkringskostnader till förmån för pedersenska luftvispar.

  Med Rockströms sätt att räkna så fick vi plötsligt några jordklot till att dela på när shale gas och Thoriumn kommer på banan. Hållbart?? räcker 2000 till år tills vidare? 🙂

 5. ANNONym xxx

  När det gäller Gillberg så har han lurats angående produktionen av metanol. Det verk som Gillberg införskaffat från Thyssen-Krupp har alltså metanol som biprodukt vid förgasning av träprodukter. Huvudprodukten är Diesel…..
  Fischer-Tropsch verket kan alltså ha en betydelse i framtiden, men inte som framställare av metanol.
   

 6. Slabadang

  OT!

  Kommunistiska TT angående den kommunistiska diktatorn och folkförtryckarens död Kims dödi Nordkorea.
  Häör framgår direkt hur det funkar i huvudet på TT. Engrundkurs i mänskliga och demokratiska röttigheter borde ställas som krav. En man som plågat sitt folk och behandlat dem sämre än getter äräntligen död.
  Inte ett ord om ”diktatur” eller ”diktator” och ordet kommunsoit eller socialist finns i denna dödsruna. Det är som att skriva en dödsruna om Hitler men utelämna Nazismen. TT talar ALDRIG illa om socialism eller kommunism.
  Ett rödbrunt indoktrinererings och poropagandafiltreringscentrum.
  Halvgud???????????????? Vad är det för svampar de tuggar på TT??

  http://svt.se/2.22584/1.2650272/kim_jong_il_-_halvgud_eller_tyrann

 7. Lejeune

  #1
  För dom av Er som eventuellt hade missat inlägget i SVD för en tid sedan, positivt även det:
  http://blog.svd.se/ledarbloggen/2011/12/14/aven-grona-stovlar-stampar-%E2%80%93-och-kan-rymma-bokfotter/

 8. Håkan

  => Ivh 2
   
  Är det inte dags att abdikera från rollen som internet ”troll” och i alla fall försöka skriva något vettigt.

 9. Bim

  Peter Stilbs

  Mycket bra inlägg som tydligt visar vad jag som tioåring, i folkskolans fysiklektion,  smärtsamt fick klart för mig när jag uppfann en motor som drev en generator som i sin tur drev motorn.
  En örfil för att jag inte fattat vad magistern just sagt att en evighetsmaskin kan inte fungera. Det lärde mig att energi är aldrig gratis, det hjälper inte om det är sol,vind eller vågor. Antingen betalar du vad det kostar eller får du en örfil. 😀

 10. ThomasJ

  Intressant läsning om bioenergi:

  http://www.rationaloptimist.com/blog/bioenergy-versus-planet

  x-postat i ’Moren…’

  Mvh/TJ

 11. LBt

  Peter S,
  bortsett från de delar som av naturliga skäl skiljer oss åt håller jag i huvudsak med. Dock inte i det betänkliga att satsa på forskning, utveckling och ny teknik, hade vi inte vågat det hade vi inte kommit långt. Men visst ju närmare solen desto bättre, själv hoppas jag på möjligheten att producera olja med hjälp av alger, men jag kan knappast bedöma verkliga förutsättningar, jag får förlita mig på forskarna och att vårt demokratiska politiska system fungerar.
  Och 3/4-delar av svenska folket menar ju att vi inte bör släppa ut CO2 i den omfattning vi gör så denna del ser ju bra ut. För mig.

 12. Peter Stilbs

  LBt – visst ska man pröva nya saker – men man kan ju räkna/logistera lite först. Det är ofta inte så svårt.

  Vad jag vänder mig emot i ”forskningsväg” är alla skojare och ”snake oil salesmen” som verkar inom området.

  Det innefattar också dem inom stat och kommun som förser dem med skattepengar via subventioner, eller själva hittar på de mest befängda projekt.

 13. Ingemar Nordin

  Bra och lärorikt inlägg Peter! När det gäller utveckling av tekniken till en kommersiell produkt så bör företagen sköta den saken – med egna medel. Sådant bör inte göras av stat eller kommun som inte skall leka riskkapitalister med skattebetalarnas pengar.

  FcH #1. Correns ledare var en glad överraskning! Tidningen har annars under lång tid spelat med i klimathypens politiskt korrekta teater. Men nu är det nya redaktörer. Grattis! (Kanske börjar jag att prenumerera igen.)

 14. Rolf

  ”Koldioxid som annars hade släppts ut i atmosfären fångas in och reagerar med vätet och bildar metanol, CH3OH. ”
   
  Alltså om man använder energin till att spjälka vatten : 
  h2o + energi -> h2 + o2.   Varifrån kommer kolet ? lite av allt annat som finns i vattnet ? Då måste det finnas andra sätt att hitta större koncentrationer av co2 för att få igång den processen, antagligen kan man lika gärna utvinna guld ur havsvattnet, det finns också och betingar ännu så länge ett högre värde. Men som sagt, det är antagligen en bra idé att fixa anslag i ytterligare 10 år från våra pengar som vi inte bestämmer över. 

 15. Håkan Bergman

  Solenergi? Vart bor dom?
  http://dinstartsida.se/solen.asp?t=kalender.asp&datum=2011-12-19
  Okej det vänder på onsdag. 

 16. Björn

  Jag tror att sådana här inlägg som Peters är viktiga, både av lärande och pedagogiska skäl, för vi kan nog räkna med att det också är en del politiker som sneglar på denna blog. Det politiker fullständigt tycks sakna är perspektiv på vad energi är och hur den utvinns ur olika materia och inte minst, de olika energislagens energitäthet, alltså vilka mängder behövs för att exempelvis utvinna 1 MWh.

  Den 6: e december höll SNS ett seminarium om kärnkraftens framtid, vilket var mycket belysande. Hans Blix som är en kändis i atomsammanhang var huvudattraktionen vid detta seminarium. Han framhöll att det kunde finnas ett samband mellan global uppvärmning och CO2. Men han menade att utan kärnkraft kan vi inte förse framtidens megastäder med tillförlitlig energi och menade också att Tysklands beslut om avveckling, kommer att visa sig vara ett politiskt misstag.
   
   
   

 17. Janne

  LBt om den där 3/4-delen av svenskarna istället blivit itutade att CO2 inte var farligt eller skadligt för klimatet hade deras inställning i frågan varit annan

 18. Hayek

  Ett av de mest utmärkande dragen i alarmisters och aktivisters personlighetstyp är att de helt saknar humor – vi kan skratta gott åt dem men de har verkligen ingen aning om varför. Är det någon som har ett enda exempel på en AGW:are med humor???

 19. Peter Stilbs

  Tack Hayek #18 – jag tog faktiskt upp liknande tankar i våras

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/17/fredagstankar-i-forsommaren/

  Det var delvis initierat av en viss persons misstolkande av en kommentar här på TCS om Obama ”han kommer inte att överleva nästa val” – i dennes öron blev det märkligt nog till ett mordhot.

  Jag tog upp Spock från den ursprungliga Star Trek som exempel i vårinlägget ovan. Han kunde bara tänka logiskt och saknade all förmåga till ironi och humor.

  En (för mig) rolig parodi på Spock gjordes på 70-talet i amerikanska MAD, i en serie påhittade tidningsnyheter om olika TV-seriepersoners död.  Här var det i korthet Spock och Kirk som hade strålat ner till Central Park i New York, och omedelbart blivit föremål för rån under vapenhot. Kirk hade erbjudit rånarna några mynt i en framtida intergalaktisk valuta, men rånarledaren instruerade sin kumpan ”Kill the Mother”. Spock, som på något sätt klarade sig undan förklarade senare för polisen att detta hade förbryllat honom, eftersom han inte kände till att Kirk hade fött barn…  

 20. S. Andersson

  Hayek #18: Nej det finns inga AGW-humorister av flera skäl. Man kan inte förvänta sig att en människa som på allvar tror att världen håller på att gå under ska kunna finna någonting humoristiskt i detta. Om de gjorde det skulle de förlora sitt moraliska övertag. Dessutom vore det naturligtvis ologiskt. Det är lite som att få höra av en läkare att man är döende och omedelbart skämta om det. Funkar inte.
  Den personlighetstyp som är företrädd inom AGW-rörelsen tillhör idealisternas och sökarnas skara. De vill förtvivlat gärna finna en högre mening med tillvaron och längtar efter enkla, linjära samband som de kan ha som rättesnöre i sina liv. Allt skämtande gör dem bara förvirrade och osäkra och de vet inte riktig när de ska skratta och varför. Därför undviker de tvetydigheter och hatar förändringar.
  Jag tycker mig också ha märkt att dessa människor gärna blir ställföreträdande för alla andra. D v s de vet vad som är rätt och fel och önskar att alla andra tycker likadant. De som inte kan övertygas i rätt riktning ska tvingas att göra rätt ändå med användade av diverse maktmedel.
  Den här sortens personer finns det gott om i religiösa sammanhang. De fanns också i 70-talets vänstervåg (gudnåde den som vågade skämta om Mao och Kim-Il-Sung t ex). Sedermera återfanns de i kärnkraftsmotståndet och numera i klimatkretsar.
  Tänk KPML(r):arnas tal om vad man skulle göra med dem som inte hade valkar i händerna när revolutionens dag kom och på Birgitta Dahls tankelag så förstår ni vad jag menar. Tror ni att B Dahl var (är) en skojig människa?

 21. ThomasJ

  Fenbeagle är rejält duktig på att avbilda vissa händelser & ’personligheter’:

  http://fenbeagleblog.wordpress.com/

  Mvh/TJ

 22. ThomasJ

  Politiker med koll på läget…? Hah!  😯

  http://www.regeringen.se/sb/d/15436/a/183046

  Mvh/TJ

 23. ThomasJ

  Tuffa tider framgent:

  http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo_energi_klimat/elpriser-nara-knacka-foretag_147323.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2011-12-19&utm_campaign=nfsn

  Sorry för den mkt långa url:en.

  Mvh/TJ

 24. John Silver

  ”Solljuset träffar paneler med en fotokatalytisk yta som skräddarsytts för att fånga in så mycket solljus som möjligt. Energin används för att spjälka vatten till vätgas och syrgas.”
   
  Hahaha, det där skrev jag om i ett papper på ett gymnasium 1975.
  Hur många 10-års sedan perioder är det?
  Tre och ett halvt decennium sedan.

 25. S. Anderssob
  Intressant iakttagelse

 26. Jan E M

  ThomasJ #23

  Industrins elförbrukning har ökat i södra Sverige och minskat i norra Sverige under många år för att produktion flyttats från Norrland till Sydsverige.

  Innan avregleringen så gav Vattenfall norrländska energislukande företag mycket större rabatter på elen än i södra Sverige. När det inte längre var någon prisskillnad så valde många företag att förlägga elslukande produktion i södra Sverige. 

 27. Bertel

  ThomasJ # 23

  Vi tar all ”elände” med samma gång. Staffan Heimerssons kolum, är en dyster reflektion om vår nutid/framtid i Europa.
   http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/staffanheimerson/article14097891.ab

 28. Bertel

  Jan E M # 26

  Du glömde tillägga att snart har dessa företag flytta utanför landets gränser.

 29. ThomasJ

  Bertel #27/28: Utflyttningen kommer med mycket stor sannolikhet att accelerera… Du får la överlägga att nyttja dina ’resurser’ på andra sidan Bottenviken…, oder?  😉

  http://www.regeringen.se/sb/d/15421/a/183052

  Mvh/TJ

 30. Bertel

  ThomasJ # 29

  När jag läser inlägg som denna http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/15/vi-m-ste-bryta-den-mansdominerade-stadsplaneringen kommer tankarna smygande ang ev flytt åter över östersjön, men jag är för rotad i den sörmlänska myllan, så tankarna blir inte realiserade.  🙂

 31. Ingemar Nordin

  Bertel #27,

  Bra krönika av Heimerson! Det är nog slutet på den sovjetinspirerade EU-staten vi börjar skymta nu. Det ironiska är att denna byråkratiska, överreglerade, detaljplanerande, förbudsivrande, demokratihatande, centralistiska, pompösa, lögnaktiga, korrumperande och totalt världsfrånvända organisation ofta betecknas som ”nyliberal” och ”kapitalistisk” av vänstern. Visst, jag välkomnar stödet från vänstern (numera älskar ju MP EU tyvärr). Men sanningen är ju att EU är antitesen till liberalism och frihet.

 32. Slabadang

  S Andersson!

  Jag skrattar gott och nickar. Jag håller på med en bok i ämnet ” Den omänskliga socialismen” och det är som du tjuvkikat lite. Ångest är ett månghövdat fanstyg och föremålen för tolkningarna av orsakerna till den och dess olika drivkrafter är en existensanalytisk fråga. Men att hitta olika profiler bakom och med vilka olika verktyg man väljer för att bota den är intressant.

  Vi jagar olika demoner och alla har fokus på sin egen. Klimatdemonen är ett bra exempel och hur man upplever livets svårigheter hot och utmaningar som individuella eller kollektiva samt gränserna för vad som är vad. Vad kan man styra och vad kan man inte styra, vad ska man styra och vad ska man inte styra.Politikens och ideologins begränsningar. Makt och kontroll över vad,vem och varför då? Vilken position tar man ta i demonjakten? Vad blir medlen som helgar ändamålen ? Just nu håller jag på med demonen ”kollektivet” 🙂

  Varför blev jag socialist och hur och varför blev jag botad hoppas jag ska bli en uppskattad och rolig läsning även för socialister. Socialismen är byggd på demoner. Det är helt enkelt dags att vända blad och för mänsklighetens skull lägga denna gamla skit till tankefigurer på hyllan 🙂

 33. Ingemar Nordin #31
  Ahh!

 34. Slabadang

  Hayek!

  För dem är det ingen humor. Men för oss betraktare så är det sjuk humor och de två videoklippen Peter S valt till artikeln talar sitt tydliga språk. Det blir nästan lite overkligt när man förstår att Pedersen sitter i riksdagen och till skillnad från Monte hyton faktiskt säger sin kommentar på fullt allvar. Man förväntar sig att han skojar och bara håller masken… men näe då han är helt allvarlig.

  Rockström är ju en lirare som har fler skruvar lösa än Monte Pyhton gänget. Observera förkortningen MP … man får faktiskt svårt att skilja dem åt och ibland blir det faktiskt omöjligt och det är förbannat roligt så länge de inte kommer till makten. Att de tar sig själva på fullt allvar är ett helvetes problem.:)

 35. Bertel

  Ingemar Nordin # 31

  Håller med. En av dom bästa artiklar han har skrivit och gällande EU delar jag din åsikt och skäms lite över att jag inte kunde se detta hända med EU(tillhörde de EU-positiva).
  Nu, när jag tittar i ”bakspegeln” är det ju självklart att detta skulle ske(åter var jag ”lite” för naiv och godtrogen).

  Alltid lär man sig något nytt.   🙂  

 36. Slabadang

  Ingemar!

  Hear! Hear! Heimersons krönika beskriver EUtopparnas impotens.

  Men de e lugnt vi har ju Skrockström, Andreas Malm och hela svansen av deras fans ute på SVT/SR. De har en plan… vi ska bli ”klimatsmarta” och driva biodynamiska balkonglådor med groddar.Invänta vind för elektricitet.

  Kommentar modererad

 37. Bertel

  Slabadang # 36

  Jag är i grunden optimistisk och tror som du att det vänder gällande ”klimatkyrkans” grepp om allmogen(all mogen, allt folk), men vi/EU/Sverige har bundit oss i väldigt långsiktiga beslut gällande förnyelsebar? energi, koldioxidutsläpp mm och ”kapitalet” har ev sovit en stund gällande konsekvenserna av dessa poitiska beslut, men i en global ekonomi måste man vara på tårna och tillverkningindustrins reaktioner kommer att vara tydliga(ev skadliga för vår BNP) och dessa förluster blir i längden ej reparerbara, enbart pga Sveriges långsiktiga och bindande avtal gällande energipolitiken.

  Jag tycker inte om vad jag ser i dag ang Sveriges framtid som kunskaps och industrination(tyvärr)och tjänstesammhället är så in i h-e konjukturberoende.

  Men jag ser framemot Julens ankomst och en liten hälsning till dig för alla skratt/tankar du har bjudit under året. Jag är nästan lika lättroad som denne gosse. http://www.youtube.com/watch?v=T0D05tHRXlM   🙂   

 38. Ann L-H

  OT men gäller en ständigt återkommande fråga här på TCS.
  Lyssnade just på Snillen spekulerar. Många tänkvärda ord inte minst angående MEDIAS – missade – ansvar att ge allmänheten vetenskaplig allmänbilding vilket i förlängningen borde fostra en allmänhet som väljer politiker som står för rätt sak. Tänkvärt nu när MP nu går fram med stormsteg i storstädernas innerområden där de flesta sannolikt har mångårig utbildning. Med tanke på hur många som stöder MP så kan man undra hur det står till med både allmänbildning och bildning där. 
  Adam Riess jämförde mediarapporteringen kring BSE och klimathotet. Om jag i hastigheten hörde rätt sa han att media under BSE-drevets dagar missade att tala om för allmänheten att mer än 99 % av allt kött var ofarligt att äta, vilket han jämförde med att de i dessa dagar underlåter att tala om att klimatet utvecklas normalt.    

 39. Slabadang

  Bertel! 🙂

  Vilket härligt garv! Jag har just lurat mig själv att tro att jag är färdig med julhandlandet. Men jag kan inte minnas en enda jul då man inte lik förbaskat blir tvungen att ”komplettera” i sista stund. Jag önskar dig en riktigt fride-full Jul. Bertel.

 40. Svempa

  ”Pravda vitezi” – som Vaclav Klaus hemlands motto är (Sanningen segrar)

 41. Jan E M

  Bertel #28

  Det är inte troligt att en elintensiv industri flyttar till ett annat EU-land.
  Antingen flyttar de till Norlland eller så Norge.

 42. Bertel #35

  Många är ni som inte fattade då…

  ”… skäms lite över att jag inte kunde se detta hända med EU(tillhörde de EU-positiva).
  Nu, när jag tittar i ”bakspegeln” är det ju självklart att detta skulle ske(åter var jag ”lite” för naiv och godtrogen).”

  Jo det gäller nog att tänka lite själv också. Gärna lite brett och långisktigt, och inte lyssna för mycket på de egna ”kompisarnas” argument.

 43. L

  Uffeb, det är inget fel med EU-tanken, inte ens med Euro-tanken. Det som är fel är att alla försöker tjäna något på det hela, varför hela systemet har missbrukats och misskötts av lycksökare och politiker-broilers…

 44. Bertel

  Jan E M # 41

  Troligen inte inom EU(där har du nog rätt), men världen är större än så.
   
  Ifall stor del av personalintensiv industriproduktion försvann ur Sverige, kan/kommer samma sak kunna ske inom el/energiintenssiv tillverkningsindustri, där personalkostnaderna är låga, men där energipriserna avgör lönsamheten.

  Höga energipriser gentemot Kina, Usa, Indonesien, Vietnam mm, mindre industriell tillverkning i Sverige, oavsätt om vår industri har gjort alla energieffektiviseringar som är möjliga.
  Till slut kommer energipriserna i kapp verkligheten.

  Inom elintensiv industriproduktion tex stål/pappersidustri mm har man minst 20 års framförhållning och besluten som tas i dag, ger eko de närmaste tjugo åren.

  Kapitalet har inga känslor och verkligheten skiljer sig från drömmarna, hur än vi önskar att livet är en politisk utopi.

 45. Bertel

  UffeB # 42

  Vi är nog lite olika, fast det är ok för mig, ifall dina kompisar i din närhet styr dina beslut.

  De flesta av mina kompisar var emot EU, så det var mitt ”indre kompass” som sviktade i analysförmågan denna gång.

   

 46. Bertel

  OT men åter en ”stollighet” på Newsmill. Nu skall SAAB-anställda bygga vidkraftverk mm, för att rädda? miljön?
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/19/anv-nd-saabs-kunskap-till-klimatomst-llningen

 47. Gunbo

  Bertel #44,

  ”Kapitalet har inga känslor”
   
  Tack min landsman! Väl sagt. Det är därför jag misstror och räds en totalt oreglerad marknad. Vi ser bristen på känslor t ex hos de privata företag som anordnar äldrevård. De gamla blir liggande i sin egen avföring i timmar för att man skurit ner personalen för att maximera vinsten som sedan överförs till skatteparadis. Innan jag hamnar på ett sådant boende ser jag till att lämna det jordiska – på ett eller annat sätt. 

  ”…och verkligheten skiljer sig från drömmarna, hur än vi önskar att livet är en politisk utopi.”

  Också mitt i prick! Verkligheten har aldrig varit och kommer aldrig bli en utopi. Bara orealistiska idealister klamrar sig fast vid paradiset!

 48. Slabadang

  Gomorgon Gunbo!

  Din tankefigur är så härligt totalt frånkopplad verkligheten. Det är ljus år mellan din analys och verkligheten. Du är villigt offer för en propaganda som socialister spammat folk med.

  ”kapitalet har inga känslor” Håll i dig Gunbo men dét har inte sopborsten standardmjölken vägsaltet eller andra saker vi använder oss av. Inte heller har staten eller försäkringskassan några känslor.  

  Det du egentligen menar är att alla företag egentligen skall arbeta för staten under dess makt och kontroll och skall jobba för socialdemokratiskt förmulerade syften.

  Innan du lägger pipen i vädret så kanske du om du vågar titta ser att företagsamhet är nyttofunktioner som jobbar för att täcka sna kunders behov i konkurrens med andra som försöker göra samma sak.

  Du vill kleta ihop kapital med de människor som skapar kapital och göra dem till en anna sorts hänsynslösa människor utan moral känslor och värdringar. Så  länge kapital och vinster byggs så är det bevis på en kundnytta där kunderna FRIVILLIGT köper tjänsterna eller produkterna.

  Nu har jag jobbat på långvården under Landstingets regi och en sämre vård går knappast att leverera och idag är det oerhört mycket bättre. Du framför myter och vilket vårdföretag tror du har som affärsidè att leverera dålig vård?

  Landstinget lät folk ligga i sin egen skit i mycket större utsträcknign och inte en käft kontrollerade kvalitèn. Om omsorgen funkar bra eller inte är en avdelning och arbetsplatsfrågadär det funkar olika bra på olika avdelningar för att de bamannas av olika personal med olika attityder och inställning. rekryteringsproblem och personalomsättning mm är vad som styr och i Småland så är de gamla ocxh de anhöriga mer nöjda med en vård som kosgtar hälften emot vad de missnöjda norrlänningarna betalar för sin och blöjbrist är ingen frpga påp någon avdelning.

  Såp bevisligen finns det inget smaband över huvudtaget mellan dålig vård och vinster. Tvärtom har dessa bolag öst in miljarder i investeringar i fastigheter och vårdapparatur. Det som pågår är en intellekruellt ohederlig socialistisk propagandakampanj där man profiterar på frågan för att försöka återta den ideologiska makten över kommunalanställda.

  Debatten och uppföljningen om vården av våra kära äldre skall handla om dem och inte om ideologiska dumheter. Ni är helt enkelt hjärtlöst och skoningslöst maktgalna. Socialister låtsas att ha känslor medn företräder ett iskallt centralbyråkratiskt makt och kontrollsytem för ombudsmäns profiter. ”Den omänskliga socialismen” kan bara leva på lögner och falsifierade problemformuleringar för det är dess enda sanna innehåll.

  Att till och med försöka profitera på bajsblöjer är den nivå socialismen nått. Carema tjänar pengar på att hålla dem rena. 

 49. Håkan Sjögren

  Slabadang # 48 : Människor är det svårt att förstå sig på. Ta till exempel de före detta sossarna. De borde veta att de hamnar ur askan i elden om de går över till Mp, men lik förbaskat är det många som hamnat där enligt opinionsundersökningarna. De stöder då ett parti, som vill fördyra elkraften för industrin och inser inte att detta kommer att öka arbetslösheten när industrin inte har råd att investera i Sverige, utan söker sig utomlands, ett parti, som vill förhindra att vanliga människor har råd att åka bil och flyga till varmare länder, ett parti, som vill höja kostnaderna för hushållen genom höjda el- och värmetaxor, ett parti, som vill bestämma vilken mat vi skall äta. Detta kommar ju i första hand att drabba dem själva. Att de inte kan räkna ut detta är naturligtvis en följd av dålig skolundervisning med åtföljande indoktrinering. Mvh, Håkan.

 50. Christer Löfström

  Peter Stilbs producerar som vanligt en artikel som man kan ha att fundera kring.
  Man skall dock komma ihåg att Peter ”bara” har varit verksam med forskning på Universitet (tror jag). Min syn på tingen kommer som jag tidigare påpekat  vid tiden för Tomelilla Marknad 2012. Tricket är att förstå vad som är vuxenlek på universitet, och vad som är riktig vara. Jag tecknade mig för en liten post i Värmlandsmetanol.

  Ni som kramar kärnkraften, även inom detta teknologiområde gäller Peters rubrik.

  http://www.bbc.co.uk/news/business-16156963

  http://ing.dk/artikel/124987-kina-satser-massivt-paa-atomkraft-og-bygger-bill-gates-4g-reaktor
  ”NDRC venter en produktion på 86 GW i 2020 og 200 GW i 2030. Professor He Zuoxiu, en af fædrene bag Kinas atomvåben, siger, at en så kraftig vækst vil ende i en katastrofe, fordi Kina ikke har menneskelige ressourcer til at styre en så stærk udvikling.”

   

 51. Slabadang och Håkan.
  Den här ”politiska” diskussionen är väl lite utanför temat men den är nog så intressant. Liknande funderingar har jag haft ända sen jag läste Ayn Rand på 50 eller 60-talet. Hennes böcker förklarar väl inte varför men illustrerar genom ”renodling” mycket bra motpolerna. Rollfigurerna är ”Arketyper”. Samtidigt är det spännande berättelser. När hon blev tillfrågad om sin favoritförfattare svarade hon ”Mickey Spillane”. En bra intrig är viktig!
   

 52. Jan E M

  Bertel och Gunbo

  Kapitalet har inga känslor. De undviker att investera i länder med för mycket regleringar och dåligt fungerande rättssystem.

  Sverige har låga elpriser om man jämför internationellt. De senaste åren har det varit högt p g a dåligt fungerande kärnkraft. Systemet med elcertifikat gör att det kommer att byggas nya kraftverk som subventioneras de första åren, vilket rimligen gör att elpriserna kommer att vara fortsatt låga framöver. Enstaka år kan ju priserna bli höga även i framtiden men inte normalt.

 53. Gunbo

  Slabadang #48,

  God eftermiddag!

  Jag tycker du ska läsa vad jag skrev en gång till.

  ”Det du egentligen menar är att alla företag egentligen skall arbeta för staten under dess makt och kontroll och skall jobba för socialdemokratiskt förmulerade syften.”

  ?????????

  ”Du framför myter och vilket vårdföretag tror du har som affärsidè att leverera dålig vård?”

  ?????????

  Jag skrev: ”Det är därför jag misstror och räds en totalt oreglerad marknad.”

  Företag består av människor och alla människor är inte goda och medkännande. Precis som i politiken och i samhället i övrigt finns det egoistiska och giriga, ja t o m kriminella människor inom företagsvärlden. Som exempel kan vi ta bonussystemen och fallskärmarna som VD:ar och bolagsstyrelser satt i system.

  Min åsikt är att det behövs regler och lagar för företagsverksamhet
  på samma sätt som polisväsendet och rättssystemet finns för samhället i stort.

  ”Så länge kapital och vinster byggs så är det bevis på en kundnytta där kunderna FRIVILLIGT köper tjänsterna eller produkterna.”

  Jag håller med helt. Det är den sunda tanken bakom kapitalism.
  När det gäller vårdföretagen är situationen en lite annan. Det är inte åldringarna själva som frivilligt köper företagens tjänster utan vanligen kommunerna som ofta väljer den billigaste offerten. För att driva verksamheten så att den inte går i förlust måste företaget dra ner på kostnaderna. De största kostnaderna är löner till personalen som därför måste hållas på så låg nivå som möjligt. Självklart blir vårdkvaliteten lidande och åldringarna kommer i kläm. Det som varit mest upprörande är att vissa företag tagit ut stora vinster – pengar som kunde ha avlönat mer personal.

  ”Tvärtom har dessa bolag öst in miljarder i investeringar i fastigheter och vårdapparatur.”

  Nja, vanligen tar ju vårdförtagen över från kommunen i de  fastigheter och med den apparatur som redan finns. Men du kanske tänker på privata åldringshem som bebos av förmögna åldringar som själva betalar för sin vård. Carema care t ex hör ju inte till dem.
   
  Jag säger inte att det inte finns brister i kommunal åldringsvård. Det varierar rätt mycket från kommun till kommun beroende på kommunens politik och skatteintäkterna. Åldringarna ses ibland som en belastning och prioriteras inte.

  Själv har jag erfarenhet från kommunal åldringsvård och sett hur väl den fungerat i de kommuner där jag varit verksam. Men där har man gett tillräckliga anslag för att de gamla ska ha det bra den sista tid de lever. Sist och slutligen är det pengarna (kapitalet) som styr.