Lars Bern på Newsmill

Lars Bern på Neswmill
Framtidsforskning bedrivs ofta av politiska aktivister. Syftet glider snabbt iväg från att seriöst försöka förutse verkliga framtider utifrån väl grundade vetenskapliga hypoteser, till att bli ett instrument för att mobilisera en opinion för en bestämd politisk agenda.
Läs och kommentera Lars Berns artikel på Newsmill.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivh

  Misslyckade forskare brukar överdriva i den ena eller andra riktningen. Ofta för att uppmärksamhet och därmed levebröd. Förtalskampanjer mot main stream-forskarna är inget ovanligt från mindre kunniga forskare.
   
  Ett historiskt exempel på där ett fåtal forskare som inte bedrev någon egen forskning fick ett oproportionerligt stort utrymme i debatten var om rökningen. Det fanns forskare som hävdade att riskerna med rökning var i det närmaste obefintliga och att det alarmister som varnade för rökningens risker.
   
  Alarmister har blivit ett skällsord, men om det inte funnits forskare som vågade varna för risker så skulle tobaksindustrin oemotsagt få hävda att rökning år ofarligt och ämnen som asbest, PCB, DDT m fl fortfarande användas hämningslöst.
   
  Om alarmisterna inom ett forskningsområde är få så brukar inte alarmisterna ha rätt, om majoriteten av forskarna inom ett område är alarmister så brukar det vara en risk.

 2. Flera bra artiklar hos Gosselin
  http://notrickszone.com/2012/02/27/vahrenholt-lunings-skeptic-book-marks-a-tipping-point-the-end-of-climate-consensus-in-germany/
  http://notrickszone.com/2012/02/26/eu-emissions-law-will-the-eu-be-allowed-to-boss-the-rest-of-the-world-around/
  http://notrickszone.com/2012/02/26/donna-laframboise-numerous-ipcc-scientists-with-wwf-connections-ipcc-has-been-compromised/
  http://notrickszone.com/2012/02/25/klaus-eckhart-puls-hello-globalcooling-scientists-bordering-on-fraud/
   
   

 3. Ivh
  Räcker inte som argument. Fakta talar sitt tydliga språk

 4. Det där med rökningen är intressant att den alltid dyker upp i debatten. Rökningen är ovanlig därför att kopplingen rökning och lungcancer var så tydlig, se mer i Dör 600 000 årligen av passiv rökning? 
  http://www.voltaire.se/sv/blogs/20.1224/vetenskap/dor-600-000-arligen-av-passiv-rokning
  Det är sällan som sambanden är så tydliga inom vetenskapen, ändå blev tobaksforskningen guldstandarden, det med vilket den vetenskapliga vissheten jämförs.
  Problemet är att, precis som jag tar upp i artikeln, den vissheten sällan är så tydlig. Smittskyddsstudier, epidemiologin, har tagit sig utanför sitt område. Vi är inte medvetna om att 70-80 procent av all forskning helt enkelt är fel (i sin metod eller i sin datainsamling).
  Vilka alarmister har rätt då? Det kan självfallet inte avgöra genom att räkna hur många forskare som håller med en tes. Vetenskap är en inte en popularitetstävling. Vetenskapen har sedan länge sätt att testa utsagor på. Problemet i dag är att alarmisterna ofta vet att koppla sig till politiskt populära teser och kan därmed undanslippa granskning. Se bara på hur många gånger vetenskapsjournalister publicerar artiklar om observationsstudier (beskrivs i artikeln ovan)

 5. Ingemar Nordin

  Waldemar i #4,
  Jaha, så forskningsläget beträffande risken för att få lungcancer av passiv rökning verkar alltså vara ungefär lika svagt idag som det var när man började larma om detta på tidigt 90-tal. Inga signifikanta samband om man gör metastudier.
  Inte konstigt egentligen med tanke på hur oerhört liten risken är (om den nu alls finns). Jämför med att aktiv rökning ökar risken med 2400 procent. Detta är ju lite lättare att fastställa. Sådana här studier är mycket svåra att genomföra i praktiken: Folk som säger att de själva inte röker visar sig i själva verket också vara rökare, eller man har varit aktiv rökare. Vidare tar det lång tid att utveckla cancer och det finns många andra faktorer som också påverkar, t.ex. andra luftföroreningar, hög ålder (som nämns i din artikel) och dieten. Detta gör att det är alltför lätt att det man hittar är nonsenskorrelationer.
  Men det ger bra rubriker i tidningarna.

 6. Jan E M

  Waldemar Ingdahl #4
  Intressant det här med olika risker. Rökning har dolt många risker. På 60-talet när arbetarna som jobbade med asbesttillverkning dog i lungcancer så ansågs rökning vara orsaken. De flesta som jobbade hos Eternit rökte. Kombinationen rökning och asbest visade sig ge en extremt stor risk att få lungcancer.
  Rökare som började jobba med asbest innan de var 30 år fick som regel inte uppleva sin 65-årsdag.
  Eftersom det är en ganska låg risk med passiv rökning så måste det väl vara svårt att avgöra hur farligt det är? för det finns en mängd andra orsaker till cancer förutom rökning.
  Småcellig lungcanser drabbar bara några 10-tal ickerökare per år i Sverige. De flesta brukar man hänföra till att det beror på passiv rökning.
  Nu påverkar säkert passiv rökning också andra sjukdomar som silikos och liknande.

 7. Ann L-H

  Världen behöver ett globalt parlament skriver Peter Ölmunger idag på GP debatt.
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.872900-en-granslos-ekonomi-kraver-global-motvikt
  Peter Ö. är nationell samordnare för UNPA-kampnjen i Sverige. UNPA är enligt artikeln ett globalt nätverk av lagstiftare och  NGOs ”Kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN”. 
  En bit in i artikeln talas om världssamfundets demokratiska underskott … Demokratibegreppet är ju som bekant synnerligen tolkningsbart. Är detta ytterligare en metastas från den aggressiva modercellen a.k.a Romklubben? 
    
    
        

 8. Bim

  Ivh # 1
  Du och Thomas liknar sådana boxare som blir nerslagna,  reser sig upp och utbrister:
  Haha! Det gjorde inte ont.

 9. bom

  #4/5/6
  En av  mina KTH-samtida (var det Oldfelt eller troligen Scholander?) studerade senare medicin på KI. Med kemicivilingenjör i bottnen blev han en lysande medicinare. På den tiden ansågs att asbest orsakade lungtumörer genom att ha ”vassa” på lungvävnaden irriterande fiberändar (lätt att se i mikroskopet). Man visste också av mikroskopin att glasfiberändar är oftast rakt avbrutna (ortogonala fiberbrott som en bruten glasstav). Gällande teori var att glasänden var för ”ovass” för att ”irritera” fram en tumör.  I ett enkelt försök tillsatte man benspyren i slutna kärl med glasfiber och med asbest.  Hos asbesten adsorberades benspyrenet snabbt medan hos glasfibern koncentrationen inte avtog nämnvärt. Vips hade man en riktig förklaring till att icke rökare med asbestexponering oftast inte fick lungcancer (dock lungpleuraplack). Men läkarkollegerna flydde förklaringen med att medicinen minsann var en komplicerad BIOvetenskap jämfört med den ”obiologiska” ingenjörsvetenskapen. De stackarna använde sitt favoritinstrument mikroskopet som en krycka. Medicin var på den tiden mera ”konst” än vetenskap!