Lars Bern ger en känga åt meteorologer

I en nypublicerad artikel på Newsmill skriver Lars Bern att det är dags att bryta meteorologins monopol på klimatforskning. Vi behöver luta oss mot de gamla, mogna naturvetenskapsgrenarna för att förstå de komplexa sambanden bakom klimatsystemet.
Klimatforskningen saboteras av meteorologins monopolställning Artikel av Lars Bern Newsmill

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Sjögren

  Lars Bern : Utmärkt att Du delar ut en känga till mateorologerna. De verkar ha dåligt på fötterna när de behandlar klimatet. Mvh, Håkan.

 2. Michelangelo

  ”1” Ja de skall väl göra det de är bäst på  – prata väder !
  Och utveckla prognosverktygen.

 3. Slabadang

  Lars Bern!
  En mycket bra artikel från rätt observationshöjd. Du drivs av ett sanningspatos och ett känselspröt för ”bullshit”som jag känner igen från andra med din  bakgrund ifrån industrin. Din kommer ifrån en bakgrund där det handlar om att man måste ta ansvar för de investeringar man gör och att det är resultatet som räknas. Det villkoret gäller ju tyvärr inte för de som driver klimathotet. Det är andras pengar de spenderar och ingen kommer utkrävas persoligt ansvar för uteblivna resultat eller dåligt underbyggda investeringsbeslut.
  Due diligens görs på helt andra grunder än i politiken med symbolsatsningar som sällan skulle accepteras inom industrin. Kopplingen eller frånkopplingen av det persnliga ansvaret är ett intressant fenomen att studera. Du känner tydligt ett stort ansvar och det hedrar dig Lars.

 4. Anders L

  Jag är ju amatör på området, och det måste vara därför jag har svårt att förstå skeptikernas argument. De flesta människor tänker nog ungefär som jag: om nivån x av växthusgaser i atmosfären hos en given planet bidrar till att hålla planetens yttemperatur på y grader, så är det ju inte helt orimligt att tänka sig att en ökning av växthusgaserna skulle leda till en ökning av yttemperaturen. Om Lars Bern har någon konkurrenskraftig teori om varför växthusgasernas molekyler skulle ändra sitt fysikaliska beteende bara på grund av att de härrör från kol som varit förankrat i berggrunden i några tiotals miljoner år, så kan han ju framlägga den i en vetenskaplig tidskrift. Jag lovar att läsa den och omvärdera min ståndpunkt om det går att hitta en rimlig fysikalisk förklaring till ett sådant fenomen. Och jag komme att göra det med en suck av lättnad.

 5. Anders L
  Visste du att Venus (trots mycket mer CO2) har bara måttligt högre temperatur än jorden om man jämför för höjder med lika atmosfärstryck? Och då skall du ändå veta att solinstrålningen är närmast 90% högre.

 6. Toprunner

  Anders L #4:
  Jag tror inte heller mitt nyss rödmålade hus blir ytterligare rödare oavsett hur mycket mer jag anstränger mig att måla på det.

 7. Börje Sandquist

  #4
  Lars Bern konstaterar att koldioxiden bör ge en viss höjning av atmosfärens temperatur. Vad han vänder sig emot är hypotesen om att ökad halt av vattenånga i atmosfären pga den blygsamma uppvärmningen från ökande CO2-halt skulle ge upphov till farlig uppvärmning. Om hypotesen inte håller faller alla hysteriska klimatlarm om 4-6 graders uppvärmning och 7 meters höjda havsnivåer ihop som suffléer.  
  Då varken IPCC eller meteorologer känner molnbildningens mekanismer så har de heller ingen möjlighet att bekräfta hypotesen.
  Eftersom koldioxidhalten stigit under det senaste decenniet men temperaturen icke så tycks verkligheten visa att hypotesen är felaktig.
  Detta VET även du Anders L. så ditt inlägg ovan är obegripligt.
  Och nu håller SR1 på att mangla det löjliga 2-graders-målet och den debila ”klimat”politiken, herrejösses etablissemanget kör på och försöker inbilla oss att det är ”miljö”politiken i västländerna som bestämmer världstemperaturen.
  Hur kan det ha gått så här långt?
  De vilseleder, ljuger, bedrar och visar ALLA tecken på aldrig tidigare skådad hybris utan att darra det minsta på manchetten – ”det är VI miljöpolitiker som bestämmer, haven, månen, solen och hela jävla universum kan dra något gammalt över sig, sådant lappri betyder intet när VI sätter i gång med våra klimatåtgärder”!
  Och kineserna tittar häpet men intresserat på och ler i mjugg.

 8. En fullständigt lysande artikel av Lars Bern!
    Vill passa på att återge en artikel om senaste händelserna i Tyskland, som jag också kört på en mailinglista:
  Jaha, nu skall tyskarna köra sin inte helt fräscha ekonomi i botten, dödsföraktande inför europåfrestning från grek- och irländer, portugallien och vad det heter.
    Man skall skrota sina kärnkraftverk. Gissningsvis betyder det mer kolkraft (tyskarna har gott om kol), rysk naturgas och import av t ex svensk och fransk kärnkraftsel. Och dyrt lär det bli. Att stänga fungerande kraftverk är till att börja med kapitalförstöring.
    Det relativt tättbefolkade Tyskland har inte så gott om skog, så biomassa kan vi glömma. OK, man är inte lika långt norrut som Sverige, men när el främst behövs – på vintern – ligger solen lågt och lär inte ge så mycket. Och vindkraft är väldigt dyrt och överskattat.
    Till att börja med är de dyra att bygga och underhållskrävande. Personligen fäster jag mig inte så mycket vid i vad mån de ”förstör landskapet” men de har låg medelproduktion. Enligt erfarenhet levererar de blott ungefär 30% av nominell toppeffekt. Det blåser inte hela tiden och ofta blåser det ganska svagt. Dessutom tenderar de att ofta gå off-line pga olika fel, som maskinfel som gör att de måste stoppas och vänta på reparation. Det är inte heller ovanligt ett vindkraftverk börjar brinna, pga överhettning i växellådor och lager.
    Nej, det blir kol, gas och kärnkraftsimport.
    Gröna utopister talar om ”energibesparingar”, vilket dels är svårt, dels inte kan ske utan enorma utlägg – som tär på ekonomin. När det gäller teknologi är de sista procenten effektivisering alltid dyrast.
    Exempel: den stösta delen energibesparing uppnås genom att sätta in ett glas i en husöppning. Man kan fördubbla kostnaden genom att sätta in två glas, och då sparar man litet mer. En aning mer sparas om man använder tre glas, men då har kostnaden trefaldigats. Och sätter man in fyra glas får man troligen minimal energibesparing, till fyrfaldigad kostnad. Vanliga bilmotorer har man hållit på att effektivisera i 100+ år, och det finns inte så mycket mer att ta – de ligger redan nära de teoretiska gränserna i effektivitet.
    (Datorer och IT har ännu potential att göras energieffektivare, men det beror på att det är ny teknologi. Man har inte hunnit komma nära gränserna än. Å andra sidan svarar det för mycket *litet* av energianvändningen jämfört med uppvärmning, tung industri, transport, belysning o dyl.)
    Men vad kul det blir när tyskarna fryser häcken av sig samtidigt som miljöfundamentalister demonstrerar mot gasledningar och att nya kolfält öppnas! Det visar rätt tydligt problemen i utopiska tankkonstruktioner och kanske kan göra folk än mer förbannade på sådana där jeppar.
  –Ahrvid

 9. Håkan Sjögren

  Anders L # 4 :  En ”växthusgas” måste vara en gas som bidrar till en uppvärmning. Det finns inte, trots vad det påstås, några växthusgaser i denna mening. Det som gör att en himlakropps yta har en högre temperatur än man kan räkna fram med hjälp av Plancks lag och avståndet till solen är den eventuella atmosfärens tryck och solavstånd. Det blir liknande samband mellan tryck och temperatur oavsett atmosfärens sammansättning. Ett inslag av 0,04 % CO2 är för litet för att hunna påverka atmosfärstrycket nämnvärt. Därför blir det ett enormt slöseri att kasta ut miljardernas mångfald för att minska halten CO2, då denna inte kan påverka klimatet för fem öre. De så kallade ”växthusgaserna” har en sådan uppbyggnad att de kan absorbera IR-strålning från planetytan i smala våglängdsområden. Då molekylen därvid börjar vibrera så vibrerar även de elektriska laddningarnas tyngdpunkter och därvid utsänds den upptagna energin. Exempelvis CO2 har en symmetrisk vibration där syreatomarna pendlar synkront medan kolatomen ligger stilla. Denna vibration kan inte igångsättas av elektromagnetisk värmestrålning och kan inte heller sända ut sådan. CO2 har tre andra normalvibrationer, som kan delta i upptagande och utsändande av IR-strålning. Slutligen har jag aldrig sett någon teori om att CO2 skulle bete sig annorlunda om den kommit från ett vulkanutbrott, avdunstat från vattenytor, eller i ringa andel kommer från förbränning av kol eller olja. Mvh, Håkan.

 10. Börje Sandquist

  #4
  Det var en gång ett jordklot där CO2-halten i atmosfären var uppemot 90%. Det var, såvitt man tror, under den tiden som livet på detta klot föddes.
  Om en dubbling av dagens halt, 0,0394% ger 3 graders uppvärmning (en av IPCC:s lägre skattningar tror jag) så borde det under den tiden då atmosfären till största delen bestod av CO2 ha varit sisådär 600-700 grader C (väldigt grovt uppskattat, medges, men säkerligen mer exakt än klimatmodelleringarnas skattningar av molnbildningen).
  Underligt att livet föddes under en tid då allt vatten på klotet måste ha kokat bort. (Och var tog all vattenånga vägen förresten? Blandades koldioxiden med vattenångan, så att haven när vattenångan så småningom, när det blev kallt kondenserades, bestod av, säg,  Clubsoda?)

 11. Michelangelo

  #4 och 5# Det måste ju vara så att just den mänskligt orsakade CO2 molekylen
  (den svarta förorenande) i atmosfären som ger den stora skillnaden.
  Det säger ju rent bondfångeriförnuft.

 12. S.E.Hendriksen

  Det store køkkenbords eksperiment:
  Hvis det var muligt at fjerne alt vanddamp og skyer over Sverige i 30 dage i sommerperioden, så ville alle vækster der kan blive frostskadede fryse og temperaturen ville tage et enormt dyk.
  Til trods for at CO2 indholdet i Sverige er omkring 390 PPMv, så kan CO2’en alene ikke tilbageholde udstrålingen til verdensrummet… men ved hjælp af vanddamp og skyer er temperaturen rimelig konstant.
  Selvom CO2 indholdet var dobbelt, tredobbelt eller firedobbelt, så ville effekten være den samme… der ville ske et voldsomt temperatur/varme energi tab på 30 dage.

 13. #8  Arvid Engholm,
  ABB meddelar att de nya motortyper som dom utvecklat kommer att medföra 40% besparing av el för drivsystemen i industri och samhälle.  75% av elen går till detta,  m a o kan  30% av elförbrukningen sparas, vilket motsvarar  4 kärnkraftverk i Sverige.  Köp aktier i ABB och Siemens!!!

 14. Stillaman

  Ur BT 30/5-11:
  http://www.bt.se/debatt/klimatskeptiker-vilseleder-om-andelsagd-vindkraft(2798744).gm

 15. Slabadang

  Real Climate om kosmisk strålning och molnbildning!
  De tycker inte heller att Cerns ”Cöloudprojekt” är nödvändigt.
  När man nu är så insatt i alla de artiklar som publiceras om klimatet och framförallt de som är kopplade till solens påverkan så inser man vilken fruktansvärd nollkoll gubbarna på RC har. De påstår rent korkade saker och ställer helt andra krav på artiklar än de de producerat själva. När RC talar om brister i korrelationer så vet man inte om man ska skratta eller gråta. Perfekt gäller för konkurenter…. ingen som helst för dem själva.
  Den egna graf de använder är samma graf som nu kritiseras för att bla underskattat ökningen av TSI med faktor sex. De sitter i hissen RC gubbarna!
  Och är det nån som hänger med i logiken när de hänivsar till molnbildningen från 1982 och framåt? Ha ha ha ha Hur de än väljer så står de med rumpan bak!
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2011/05/an-incremental-step-blown-up/#more-7753
  Den här kompletterande artikeln blundar de ännu hårdare inför på RC.
  http://www.atmos-chem-phys.org/10/10941/2010/acp-10-10941-2010.pdf

 16. Jan-Erik S.

  Holmfrid #13:
  Har du källan?
  Låter liksom dunderburken från Bologna för bra för att vara sant.

 17. Michelangelo

  ”14” I länken finns följande obevisade ( det sk sunda förnuftet används här
  oriktigt och abslöjar okunnigheten)
  ” ”ökad export av kolsnål el från Sverige till Europa ersätter kolkraft och minskar klimatutsläppen”. Om man köper 10 000 kWh el från vindkraft möjliggör man att utsläppen från kolkraftverk kan minska med nästan tio ton per år.”
  Detta är en ”sanning” som starkt kan ifrågasättas. Det kan i själva verket bli så att ”utsläppen” från kolkraftverken ökar.
  Dessutom med referens till artikeln, kan andelsägare i vindkraft aldrig vara säkra på att inte få skatta för ev egen utnyttjad el köpt under ”marknadsvärdet” . Lita på att Borg och hans gelikar gör allt för att stoppa kryphålen.

 18. Michelangelo

  ”16” Principen förklaras i senaste ny teknik. En gammal kunskap  utnyttjas
  med modern styrning.

 19. Torsten Wedin

  Bra Håkan #9. Jag hade själv tänkt svara Anders L #4 men du gjorde det så bra.
  Jonas N #5:
  Detta är samstämmigt med det du skriver.
  http://theendofthemystery.blogspot.com/2010/11/venus-no-greenhouse-effect.html
  Totte

 20. Holmfrid:
    Jag tror du gravt missuppfattat någonting. Elmotorer hör till de äldsta motortyperna och är väldigt långt utvecklade och nära sina teoretiska gränser. Du ger ingen referens till ditt påstående, men jag har försökt googla litet och hittar t ex följande artikel om en ABB-elmotor, från 2009:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article561992.ece
    Där talas om att ”energiförlusterna reduceras med 50 procent”, inte 40% men sak samma. Vad det innebär är följande: om elmotorn går med 96% i effektivitet (det är i storleksordningen för elmotorers effektivitet) och energiförlusten reduceras med 50% går den med 98% effektivitet. Gott så, men det är inga 40- eller 50-procentiga besparingar av elförbrukningen!
    Nästa fråga.
  –Ahrvid

 21. Totte …
  Det var kul att läsa. Hade inte sett detta förut. Jag änvände bara Wikipedia-info, samt några lättare överslagsberäkningar om solinstrålning.

 22. Torsten Wedin

  Jonas N #21:
  Om du botaniserar mera på sajten så hittar du säkert mer av sånt du gillar.
  Lars Bern:
  Jag tar av mig hatten och bugar ödmjukt.
  Jättebra artikel. Men du kanske snart får backa i det du påstår:
  ”Vi vet att koldioxid som vi släpper ut är en växthusgas som bidrar till en viss uppvärmning av jorden. ”
  Jag är inte så säker på det.
  Men en bra artikel var det! TACK!
  Totte

 23. Torsten Wedin

  Tillägg till mitt #22:
  Lars Bern:
  Artikeln var det bästa jag läst på länge. Bra nivå utan att drunkna i detaljer.
  Tack än en gång!
  Totte

 24. Anders L.

  Börje Sandquist #10,
  Vetenskapsmännen brottas faktiskt med det motsatta problemet – hur kan det komma sig att inte jorden frös till is under prekambrium, med tanke på hur svagt solen lyste på den tiden? Man ser ingen möjlighet till att CO2-nivåerna kan ha varit så höga som måste ha krävts för att hålla oceanerna över nollstrecket. Kan ha varit metan som hjälpte till. Men det är svårt att veta exakt hur förhållandena var för 4 miljarder år sedan … Och det har dessutom bara akademiskt intresse. Det kan man däremot inte säga om AGW…

 25. Lars Bern
  Nyanserad och välargumenterad artikel. Utmärkt!

 26. Torsten Wedin

  Anders L #24:
  Nej, AGW är varken akademiskt eller vetenskap.
  Du har så rätt!
  Totte

 27. S.E.Hendriksen

  Title METEOROLOG er ikke en beslyttet stillingsbetegnelse… alle der har lyst kan kalde sig meteorolog.
  WMO anderkender ikke deres krav om at stillingsbetegnelsen skal beskyttes, WMO mener at årsagen til at meteorologerne førsøger at få stillingsbetegnelsen beskyttet, udelukkende er et forsøg på lønløft.
  Mvh
  Meteorologen

 28. S.E.Hendriksen

  PS.
  WMO er en arbejdsgiver organisation for de Nationale Meteorologiske Institutter…. 192 ialt…. På en måde kan man sige at de bruger ukvalificeret arbejdskraft…. Så hvorfor tage deres vejr/klima produkter alvorligt.
  Mvh
  Meteorologen

 29. Slabadang

  Totte och Jonas!
  Det blir lite svårt att slå hål på den sammanställningen om venustempen är korrekt uppmätt och till och med jag blir faktiskt lite förvånad av en helt utebliven växthuseffekt.!
  Vi har ju nån som tjatat om temp och tryck i några år nu här på TCS ?? Va heter han nu igen 🙂

 30. S.E.Hendriksen

  PS..PS
  Meteorologerne er nødt til at være loyale overfor det meteorologiske center de er tilknyttet, derfor ser man sjældent at meteorologer er klima-kritiske i den offentlige debat.

 31. Håkan Sjögren

  Slabadang # 29 : Är DU förvånad? Då blir jag förvånad. Mvh, Håkan

 32. Torsten Wedin

  Slabadang #29:
  Jag vet inte om du tänker på Håkan Sjögren. Det var i alla fall han som öppnade mina ögon för att den s.k. växthuseffekten är en myt.
  Och som fysiker på nätet skriver: ”Det vet ju alla fysiker att det är atmosfärstrycket och avståndet till solen som styr medeltemperaturen”.
  Men sedan har vi ju Svensmarks teorier om vad som orsakar variationerna runt den medeltemperaturen. Variationer som styrs av varierande solaktivitet, variationer som styrs av planeternas gravitationella påverkan på solen.
  Men det är en annan sak.
  Dags att släppa in fysiker i klimatdebatten.
  Totte

 33. Torsten Wedin

  PS
  Jag håller föredrag om sånt här!
  DS

 34. Torsten Wedin

  PSS
  Koldioxiden har ingen som helst roll i temperaturvariationerna.
  Punkt slut.
  DSS

 35. S.E. Hendriksen
   
  Summerat:  Det var  som f-n  🙂

 36. Torsten Wedin

  Det är intressant att se att TTPP lyser med sin frånvaro när det kommer faktabaserade inlägg här på TCS.
  Totte

 37. ThomasJ

  Passande läsning angående trovärdighet:
  http://nofrakkingconsensus.com/2011/05/30/that-wobbly-foundation-peer-reviewed-research/
  Mvh/TJ

 38. T.W#
  Solen instrålning mot Jorden, moduleras av kosmisk variation,ungefär som ett (en modulator som reglerar intensiteten),resultatet blir liknande med mikrovågsugn reglerar värmen på vår Jord,men det är en grovt förenklad beskrivning av förloppen av solens mikrovågor,det finns många olika verkningar av mikrovågor(intensistet variationer och styrka),som vi ännu inte förstår hur de påverkar vår Jord.
  Solen har många förlopp som vi inte förstår,vad de innebär för vår Jord,sen har vi i solsystemets svängningar och gravitation även om
  eventuella ’svarta hål’ energier påverkan på solsystemet mm.
  ALI.K.

 39. Torsten Wedin

  ALI K:
  Que?
  Totte

 40. Torsten Wedin

  ALI K:
  du skriver om din förståelse av solen-klimatet, inte om vetenskapens läge. Eller?
  Totte

 41. T.W#                                                                                                       Såg ett Science program där man trodde att man kunde öka Koldioxidhalten kraftigt på Planeten Mars och skapa en växthuseffekt(o skapaliv på Mars)där, så att människan i framtiden kunde flytta till planeten Mars.
  Måste vara AGWe som framför sådana fantasier om framtiden.
  ALI.K

 42. Slabadang

  Håkan och Totte !
  Klart det är Håkan jag syftar på. 🙂 Jag har släppt debatten om  klimatet på venus tidigare. Att läsa denna artikel på Realclimate som var min första om venus blir nu minst sagt totalt bizarrt
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/04/lessons-from-venus/

 43. Torsten Wedin

  ALI K:
  Instämmer!
  Mars har ju ingen atmosfär. Den har ”blåst” bort pga att magnetfältet på mars försvunnit så mars har ingen skyddande ”magnetosfär”. Det kan kanske bli jordens öde också för vårt magnetfält är bara ca 50% av vad det var för 2000 år sedan. OBS! Siffrorna garanteras inte!
  Totte

 44. Torsten Wedin

  Tillägg till #43:
  Och jordens mnagnetfält minskar stadigt.
  Huka er!
  Totte

 45. Torsten Wedin

  Jag håller som sagt föredrag om sånt här. Men nu är det dags att ta betalt. Hittills har jag gjort det ideellt.
  Totte

 46. Solens variationer i tiden vet man inte är en sak, men Svensmarks
  modulationer är nog bara en början i vetenskapen,det tvärveten-
  skapliga forskningar,den eventuellt kommande ’Dalton minimum
  eller Mauder minimum’ vet man inte,bara att en risk för detta före-
  ligger,hur stor risk är omöjligt att sia om.
  Det kan finnas  mer än s.k solfläckvariationer,det har även förekommit förr bl.a i början av 1900-talet,tror det var åren 1911-13
  nånting,låg solaktivitet.
  ALI.K.

 47. tty

  Torsten Wedin #43,44
  Kanske vi är på väg mot en fältvändning igen? Det är 780 000 år sedan senast, så det är väl ungefär dags.
  Dock förekommer det även kortare men kraftiga fluktuationer i fältet med några tiotusental års mellanrum.

 48. Torsten Wedin

  ALI K #46:
  ”den eventuellt kommande ‘Dalton minimum
  eller Mauder minimum’ vet man inte”
  Jo, det vet man faktiskt. Nästa istid börjar om ca 900 år.
  Så det så!
  Totte

 49. Torsten Wedin

  Tillägg till #48:
  Men dessförinnan har vi haft många  kallprioder och en riktigt varm period, och då kommer lågintelligenta att snacka CO2-hysteri igen.
  Totte

 50. T.W#
  Jordens magnetfält svänger i olika styrka,det har nog ingen betydelse alls,det verkar vara normalt.
  Hur Jordens inre med s.k vulkan eller eventuella jordskalv  påverkas av detta ,låter jag vara osagt.
  Solens X flares(enorm energi) verkar dock påverka Jorden med både risk för kraftiga Monsuner och jordskalv o vulkanutbrott.
  ALI.K.
  ALI.K.

 51. Torsten Wedin

  ”Kallperioder” skulle de stått i #49. Men ni intelligenta förstod nog det.
  Totte

 52. Torsten Wedin

  ALI K:
  Vill du framföra en teori eller bara hypoteser?
  Totte

 53. Torsten Wedin

  När vår ”magnetosfär” blir tillräckligt svag kommer solvinden att blåsa bort vår atmosfär. Då får vi inget att andas.
  Game over!
  Totte

 54. Diskustionerna om CO2 som klimatdrivande börjar bli smått skratt-
  retande.
  Som Carlgrens om klimatmålen,man skäms att höra såna uttalanden,
  Mp ännu löjligare med sina sagor.
  ALI.K.

 55. Slabadang

  Klimatdiktaturen i tyskland.
  Hua och de här gubbarna bjuds in av KVA och vår Arkelsten och Carlgren
  rullar ut röda mattan ….
  http://joannenova.com.au/2011/05/only-an-eco-dictatorship-will-save-the-world-democracy-be-damned/#more-15042

 56. Torsten Wedin

  ALI K.
  Våra politiker har inget intresse i att vi (folket, de röstande) ska må bra.
  Totte

 57. Torsten Wedin

  Nu orkar jag inte debattera med okunniga längre. God natt!
  Totte

 58. tty#
  Fält och polväxlingar har också en faktor,när sker dessa?
  magnetfält växlar med polväxlingar enligt vissa förlopp också.
  Dessa är mycket intressanta(polväxlingar alltså).
  ALI.K.

 59. Undrar om landet Tyskland,verkar fått ett miljöpolitiskt hjärnsläpp i
  detta land,men kanske förnuftet återkommer med tiden,ta kärnkraft
  från Frankrike istället,så slipper man kritiken i hemlandet,kanske smart
  Naturgasen hägrar nog som en dellösning också.
  ALi.K.

 60. Börje Sandquist

  #24 Anders L
  Jag skrev ngt om tiden för livets uppkomst i koldioxidatmosfären men det var mest på skoj.
  Min mer allvarliga invändning mot din klagan gentemot Lars Berns artikel i #4 kommer i repris här:
  Då varken IPCC eller meteorologer känner molnbildningens mekanismer så har de heller ingen möjlighet att bekräfta hypotesen om att den ökande avdunstningen som påstås bli följden av den minimala temperaturhöjning som den ökande koldioxidhalten (0,o1% på 100 år) eventuellt skulle orsaka. Moln kan kyla genom att förhindra inkommande solstrålning eller bevara redan etablerad värme. OM atmosfären verkligen får större halt av vattenånga, (vilket inte kunnat påvisas enl Max Planck-institutet) så vet varken IPCC eller någon annan om ökningen leder till värmeförlust eller värme”vinst”. 1998 var rekordvarmt, året efter borde det i så fall inte bli kallare, men det blev det.
  Eftersom koldioxidhalten stigit under det senaste decenniet men temperaturen icke så tycks verkligheten visa att hypotesen är felaktig.
  Detta VET även du Anders L.
  Som du också vet så följs kurvorna koldioxidhalt – temperatur åt endast ett par decennier i slutet på 1900-talet. 
  Resten av förra seklet och det första decenniet under detta århundrade finns ingen korrelation. Ofta nog går kurvorna åt motsatt håll.
  Meteorologer (svenska!) med fingrarna i IPCCsyltburken säger att  eftersom de inte alls begriper vad som orsakade uppvärmningen 1975-1998 så bara måste det vara den ökande koldioxidhalten som är orsaken.
  ”Vi vet inte alls vad orsaken till uppvärmningen är, alltså måste det vara koldioxiden, av en ren händelse precis det som uppdragsgivarna som pröjsar för IPCC-jippot beordrat nämnda organisation att vara så god att bevisa”.  
  Vilken förtjusande osannolik tur för syltburksmeteorologerna! 
  Jag måste här påpeka att mitt ställningstagande i AGW-frågan inte direkt grundar sig på att jag är kunnig i den, utan det grundar sig mer på att de som företräder AGW.hypotesen blandar bort kort, förvillar, överdriver, undanhåller motsägande fakta, förvanskar vid behov dito, pratar skit om motståndarna och rent av ljuger i både statistik över och tolkningar av inkommande rapporter i frågan. 
  Det ljugs/förvillas om
  havsnivåer
  tornados, cykloner
  ökenspridning
  glaciäravsmältning
  framtida temperaturer
  sk klimatflyktingar
  mm
  Det är på grund av HUR du och dina AGW-polare världen runt agerat som gjort att jag till slut (sent) förstod att påståendena om ett framtida klimathot är den största, fetaste och mest motbjudande lögnen som hederligt folk utsatts för i historisk tid.
  Varje dag tillkommer nya som kommit till samma slutsats. Epitet ”ekofascist” hörs från fler och fler håll (jag hörde det på krogen igår), inte ens stavningskontrollen protesterade när jag skrev det ordet, som jag själv i och för sig inte använt. Ännu.

 61. Börje S
  Nu skall du vara lite försiktig. Det har serverats större, och för mänskligheten värre lögner för menligheten under vår livstid. Som har kostat miljontals människor livet på riktigt. AGW-hysterin är inte riktigt där ännu. Potentialen finns, det stämmer, men förhoppningsvis går det inte som dom tidigare gångerna …
  Dom aningslösa är dock samma då som nu …

 62. Slabadang.
  Visst är det läskigt! Joanne Nova klär av dom in på bara skinnet!

 63. Korrelationen är mycket olika med CO2 och temperaturer på Jorden,
  följs inte alls åt även CO2 vid kallare perioder har inte heller samband.
  Co2 passiv,kan inte vara drivande i klimatsynpunkt,Co2 finns som
  en komponent bara med.
  ALI.K.

 64. Eu politiska världen krymper för oss i den globala världen,var finns den
  pragmatiska EU politiken,underskotten växer mer inom Eu länder,ett
  allvarligt hot även för oss i Skandinavien och än värre om Tyskland
  faller undan.
  ALI.K.

 65. Börje Sandquist

  Jonas N
  Säkert har du rätt, hoppas jag.
  Jag måste ta det mer lugnt när jag skriver, men allteftersom jag håller på blir jag mer och mer upprörd.
  Det är därför jag lägger av emellanåt, när efterkrankens bleka tankhet slagit till. (NU protesterar stavningskontrollen!) (Förresten protesterar stavningskontrollen ilsket mot ordet stavningskontrollen.)
  Men, jag är uppriktigt intresserad, vilken lögn eller överdrift har presenterats med större insats av statliga reklampengar än klimathoteriet?
  Varför finner vi ett spår av allt det underliga i klimathoteriet vi undrar över i vare sig statsunderstödd radio/TV eller i övriga massmedia?
  Jag får gå tillbaka till skapandet och genomtrumfandet av våra stora världsreligioners traktat i form av gamla och nya testamentet, toran och koranen för att finna något liknande.
  Marxismen? Kanske, men inte alls världsomspännande med  stöd från samtliga västländer. Du tänker kanske på något annat som jag inte kan komma på just nu?

 66. Börje Sandquist

  Rättelse #65
  Varför finner vi INTE ett spår…
  ska det vara i 4:e stycket

 67. Börje S.kan bara hålla med,lögnen och förtiganden är dess mål bara.
  ALI.K.

 68. Lars C

  OT om hållbarhet.
   
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/overdriven-undergang

 69. Thomas

  Jonas N, Venus har så högt albedo att den absorberar mindre solljus än jorden, men sådana petitesser skall vi inte låtsas om, eller hur?
  Torstens länk i #19 är verkligen festlig. Klimatet har blivit amatörernas julafton där alla anser sig kunna komma med vilka idiotiska inlägg som helst, och, konstigast av allt, tas på allvar, om än bara av dårar som Torsten och Slabadang.

 70. Labbibia

  Thomas # 69
  Inte fått något morgonkaffe än? Du verkar lite vresig….. 😉
  Och förutom albedot? Hur stor betydelse har trycket för temperaturen?
  För övrigt tycker jag det är synd att du ger folk oförskämda tillmälen, det gör ju inte att du blir tagen på större allvar direkt.

 71. Thomas

  Labbibia, trycket leder till att absorbtionslinjerna hos växthusgaser breddas och att de därför blir mer effektiva. Det där som Håkan Sjögren m fl dillar om att tryck i sig skulle ge högre temperatur är rent nonsens.

 72. Labbibia

  Thomas # 71
  Gäller det alla växthusgaser? Även vattenånga ex?

 73. Toprunner

  Thomas #69: ”Klimatet har blivit amatörernas julafton där alla anser sig kunna komma med vilka idiotiska inlägg som helst”
   
  Tänk.. här instämmer jag till 100%. Det liknar mest nån form av Klondyke för charlataner som vill låtsas vara vetenskapsmän och kan ta till de mest absurda samband vilket till och med ger nobelpris.

 74. Thomas är oerhört bekväm när han får diskutera några absorptionslinjer eller molekylers förmåga att ta upp eller avge energi, eller liknande. Du inser inte att det är detaljer, och att dessa detaljer aldrig kan tas till intäkt för att dra slutsatser om hela planetens framtida klimatutveckling. Det är omöjligt. Du kan bara dra slutsatser om just dessa molekyler. Sen kommer charlatanerna in – agronomer, avdankade presidentkanditater, meteorologer med rockfrilla och vetenskapsjournalister – och predikar omvändelse och syndernas förlåtelse. Och det konstiga är att DÅ är Thomas helt enig med dessa charlataner.
  Men när andra charlataner har oförskämdheten att påpeka detta, då reagerar Thomas med ilska och kallar oss ”dårar”, för att vi har fräckheten att tänka själva. ”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”, som det står på en skolbyggnad i Stockholm. Det citatet kan i rätt sammanhang, när man t.ex. studerar molekyler, vara mycket klokt. Men när man diskuterar klimat och mänsklighetens framtid är citatet plötsligt mycket skrämmande, och ger totalitära och religiösa vibbar…

 75. Jan

   
  @Thomas
  Venus medelavstånd till solen är ~0,72 av jordens som innebär att effekten som planeten mottar från solen per ytenhet är nästan dubbelt så hög på venus som till jorden. Jag trodde att venus högre aldobe inte mycket mer än kompenserade för det men minnet kan ibland svika. Får läsa på.
  Och innebär inte 90 gånger högre tryck vid ytan (förutom breddade absorbtionslinjerna ) en högre koncentration(molekyler per volymsenhet) av växthusgaser vilket leder till att hög absorbtion av utstrålningen sker vid lägre höjd från ytan? (Den högre temperaturen kompenserar endast delvis det höga trycket då det gäller molekyler per volymsenhet).
  Och hur relevant är det att jämföra jorden med venus och dra stora slutsatser därav?

 76. pekke

  OT.
  Climate played big role in Vikings’ disappearance from Greenland
  http://news.brown.edu/pressreleases/2011/05/vikings
   
   
  Det blåser för lite.
  http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/8545306/Wind-farms-Britain-is-running-out-of-wind.html
   

 77. Thomas

  Labbibia #72, naturligtvis! För vattenånga har du dock en större effekt genom att koncentrationen är så temperaturberoende. I högre, kallare atmosfärslager på jorden finns nästan ingen vattenånga. På Venus är vattenånga i stort sett frånvarande.
   
  Jan #75, se ”blackbody temperature” och ”bond albedo” här:
  http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/venusfact.html
  Visst har du rätt i att även koncentrationen av molekyler påverkar vid högre tryck, jag tyckte bara det var för självklart för att behöva nämnas.Det som är relevant med att jämföra jorden och Venus är att se om samma fysik klarar av att beskriva klimatet på båda. Om så är fallet kan man dra slutsatsen att denna nog är korrekt.
   
  Mikael, jag kallar inte någon dåre för att han tänker själv utan för att han tänker fel. Tankar utan grundkunskaper leder inte till något vettigt. Läste du inlägget om Venus jag kommenterade? Tycker du det var vettigt?

 78. Jonas B1

  Thomas,
  ”Labbibia, trycket leder till att absorbtionslinjerna hos växthusgaser breddas och att de därför blir mer effektiva. Det där som Håkan Sjögren m fl dillar om att tryck i sig skulle ge högre temperatur är rent nonsens.”
  Det är synd att du återigen faller för att vara demagog när du egentligen vet hur det förhåller sig. Citatet är iofs sant i snäv mening men du leder inte läsaren åt rätt hål.
  Den höga temperaturen på Venus beror till allra största delen på att Venus har en mycket större, tyngre, tjockare atmosfär, den förstärkta växthuseffekten pga högre CO2-halt har väldigt lite med saken att göra.  

 79. Labbibia

  Thomas # 77
  Tack för ditt svar.
  Men innebär inte det, att det bli så att säga, ett ”nollsummespel”?
  Bara en viss mängd energi finns att tillgå, vilken av växthusgaserna som påverkas är väl egentligen egalt?

 80. Thomas

  Labbibia, nu förstår jag inte alls vad du menar. Att energimängden (antar att du här avser instrålningen från solen) är konstant säger väl inget om temperaturen?
   
  Jonas B1, det är synd att du förfaller till att vara demagog när du istället skulle kunna hjälpa mig med att påvisa de grövsta felen i debatten.

 81. Peter Stilbs

  Venus har väl ett albedo bortåt 0.8, och utstrålningstemperaturen blir låg (siffror man hittar varierar mellan -50C och -90C). Men resonemangen kompliceras väl också av att Venus roterar ca 100 ggr långsammare än Jorden.  Alla dessa siffror är mätbara. 

 82. Claudius

  Lars Bern skriver: ”Jag ställde bl.a. en fråga till en av forskarna om hur han såg på den mycket spännande forskning som en grupp fysiker vid CERN bedriver rörande molnbildning. Den etablerade klimatforskningen behärskar nämligen inte molnens klimatpåverkan särskilt bra. Han visade ett anmärkningsvärt ointresse för CERN-projektet.”
  Just det. Lars Bern fäster uppmärksamheten på att det värda meteorologiskrået ser på andra vetenskaper med stor ovilja, när dessa vill söka förklaringar till Jordens klimatförändringar lite längre bort än i meteorologins väl upptrampade marker.
  För min del har jag länge varit övertygad om detta. Här ligger t ex förklaringen till varför Henrik Svensmark ses med monumental ovilja — han är ju fysiker, t o m astrofysiker, vad har han här att göra!? Man har kunnat se detta hos en av CO2-kyrkans mest framträdande överstepräster (Erland Källén) redan i den SVT-intervju med honom som fick ”avrunda” Lena Liljeborgs presentation av Svensmark och hans forskning (ett program i serien NOVA, 2001).
  Att nu både CERN, och Svensmarks egen grupp, kunnat experimentellt bekräfta Svensmarks teori om molnbildningen är naturligtvis en ytterst ovälkommen nyhet för AGW/CO2-kyrkan.
  Väl bekomme! Och ett stort TACK till Lars Bern!

 83. Peter Stilbs

  Claudius #82 – jag minns väl händelserna för ca 2 år sedan (11 maj 2009 verkar det – men programmet är borta från VR:s sida), när Svensmark i ett riggat VR-arrangemang ensam ställdes mot ca 5 utvalda, mot honom fientligt inställda vetenskapare. Formatet var ca 6 korta inlägg, med efterföljande diskussion.  
  Jag vet inte vilka som låg bakom upplägget, men det blev mycket dålig eftersmak – man använde VR för att ge legitimitet åt att söka förlöjliga Svensmark. 
  Jag satt också bakom tre ledande personer från MISU – och blev mycket illa berörd av att ingen av dem som brukligt artighetsapplåderade efter Svensmarks inlägg.
  Jo – fientligheten mot avvikande är stor här, och man har väl gjort sitt bästa för att inget ska kunna skymma bilden av CO2 som det enda av vikt i sammanhanget.

 84. Thomas

  Clausius, vet du vem mer som har bakgrund som astrofysiker? James Hansen. Så där föll din idé om att det var pga sin bakgrund som Svensmark inte är så väl sedd bland klimatforskare. Däremot har Svensmakr publicerat väldigt lite vetenskapligt inom klimatområdet men uttalat sig desto mer i böcker och debattartiklar, och det ses inte så väl alla gånger. Han säger helt enkelt en massa han inte har vetenskaplig täckning för.
   
  Det där experimentet i CERN är väl kul grundforskning, men steget till att det kan säga något konkret om klimatet är mycket långt. Någon bekräftelse av hypotesen om kosmiska strålars inverkan är det inte frågan om, trots att man av somliga pressmeddelanden kan få annat intryck.

 85. Peter S

  Thomas #84 – nu är Du orättvis mot Svensmark – han har en hypotes – som kunde förklara tidigare observationer av samband mellan solaktivitet och klimat på Jorden. Länken skulle vara molnigheten – via kondensationskärnor.
  Han har aldrig sagt att detta är enda mekanismen – det är en halmgubbe.
  Och man söker i övrigt förtiga att det finns observerade samband mellan solaktivitet och klimat överhuvudtaget.

 86. L

  Thomas, forskar inte forskare i det okända?

 87. Thomas …
  Vilka som är ’väl sedda’ resp inte är det i klimathotsbusinessen är hur enkelt som helst att avgöra.
  De som tror på CO2 som boven och orsak till framtida katastrofer är ’välsedda’. De som inte ger det är illa omtyckte. Otroligt illa omtyckta. Samma sak gäller dem som belägger att medeltida värmen, dess nivå och utbredning. Ja tom bara de som gör statistiken rätt och visar hur gigantiska (verkliga) errorbars blir om man använder sig av utvalda proxies men gör det korrekt.
  Du är ett alldeles utmärkt exempel på vad jag menar.
  Tom din fras om att debattartiklar mm ”ses inte så väl alla gånger” om de kommer från sådana som inte publicerat så mycket om klimatet är ett så gigantiskt självmål att man bara kiknar … 
  Thomas, nog är du så enkelspårig att du har svårt att hålla balansen ofta, men inte ens du har missat vad de starka antipatierna bottnar i …

 88. Thomas

  Peter Stilbs, den där hypotesen hittades inte på av Svensmark och  sambanden är inte så starka som han påstår om man inte körsbärsplockar statistiken som han gjort. Någon sorts korrelation mellan klimat och solaktivitet tycks det finnas, men inte så att det kan förklara 1900-talets uppvärmning, och högst osäkert om det är via den mekanism Svensmark förespråkar.
   
  Jag har aldrig sagt att Svensmark sagt att detta är enda mekanismen – det är en halmgubbe.

 89. Torsten Wedin

  Thomas #69:
  Vem eller vilka som är dårar tål att debatteras.
  Du verkar ha sålt din själ till IPCC, som hade ETT budskap i den politiskt korrekta sammanfattningen för beslutsfattare och media, men ETT ANNAT budskap i forskarnas kapitel.
  Är du betald av någon organisation? Jag bara frågar.
  Torsten

 90. Torsten Wedin

  Thomas:
  Nu har jag läst dina andra inlägg här. Vem är dåre?
  Inte jag och Slabadang i alla fall. Inte Jonas N heller.
  Torsten

 91. Torsten Wedin #89
  Dåre är du nog inte, men en släng av minihybris har du kanske ibland?
  Du är nog en kul typ privat, men ibland ger dina kommentarer en klar antydan om hybris.

 92. Torsten Wedin

  Nu har Thomas fått en ny signatur: THGP, Thomas HalmGubben Palm.
   😉
  Varför signerar jag inte med ”Totte” när jag kommenterar THGP? Totte skriver jag inte till vem som helst.
  Totte 😉

 93. Torsten Wedin

  Uffeb #91:
  Du får gärna utveckla detta, men om du har rätt så sitter vi i samma båt. Men jag tror att du hänger upp dig på att jag med Håkan Sjögrens hjälp avskaffat myten om den s.k. växthuseffekten.
  Skriv nu inte som Thomas gör, att växthuseffekten har vi känt till sedan ……..
  Galileis motståndare sa troligen: Att jorden är platt har vi vetat sedan …….
  Så ett sånt argument håller inte.
  Totte
  Totte

 94. Thomas

  Torsten, om du skall dra upp Galileo så bör du i alla fall ha klart för dig vad han framförde. Att jorden var rund visste alla sen i alla fall ett par tusen år. Frågan var om jorden rörde sig runt solen eller vice versa, och få idag har fattat varför den frågan var så kontroversiell.
   
  Uffeb, somliga här kan nog vara kul privat, men just Torsten är väl ruggig för min smak. Att uppmana meningsmotståndare att ta livet av sig och liknande övertramp är inte direkt sympatiskt.

 95. Torsten Wedin

  Thomas #94:
  ”….men just Torsten är väl ruggig för min smak.”
  Tack det samma! Men i CO2-frågan är du ute och cyklar.
  Det ska bli spännande att höra/läsa din bakdörr när sanningen kommer fram.

 96. Claudius

  Tack, Peter Stilbs, L, Jonas N, Torsten Wedin!
  Och Thomas … var det inte du som sa ett definitivt ajöss till The Climate Scam för något år sedan? Vad förskaffar mig/oss den tvivelaktiga äran?

 97. Torsten Wedin

  Cladius #96:
  Du glömde Slabadang och Labibbia.
  Mina favoriter.
  Totte

 98. Pär Green

  Thomas # 94
  Nu är du kanske lite fel ute!
  Att jorden var rund visste alla sen i alla fall ett par tusen år.

 99. Torsten Wedin

  Pär Green:
  Thomas är alltid fel ute, men det förstår han inte 😉
  Totte

 100. Pär Green

  # 99
  Kanske är Thomas väldigt gammal!

 101. Thomas

  Per Green #98, läste du vad jag och Torsten skrev?

 102. Torsten Wedin

  Pär Green #100:
  Lastgammal är han nog inte, men vissa måste leva mer än 100 år innan de förstår livets erfarenhet. Han är nog några år yngre än jag, kronologiskt alltså. 😉
  Totte

 103. Torsten Wedin

  Thomas #101:
  Gå och lägg dig nu. Du behöver sömn för att reda ut dina tankar.

 104. Claudius

  Torsten Wedin # 97: Jag tackar gärna Slabadang och Labbibia också förstås, men just i kväll vände jag mig till dem som kommenterade mitt lilla inlägg.

 105. T.W#
  Kul comments ,sömnen bearbetar tankar,men det gäller sedan under
  dagen att följa sömnens tvätt av oväsentligheter.
  ALI.K.

 106. Torsten Wedin

  Cladius #104:
  Jag förstår!
  Totte

 107. Torsten Wedin

  ALI.K. #105:
  Instämmer!
  Totte

 108. Pär Green

  Thomas # 101
  Vad skrev du?
  läste du vad jag och Torsten skrev?

 109. Torsten Wedin

  Per Green #108:
  Jag anser att TTPP är en ”plattjordare”.
  Han har sedan länge tappat kontakten med vetenskapen.
  Sorry Thomas.
  Du är passé

 110. Torsten Wedin

  Men Thomas:
  Du sover nog nu för svaga hjärnor behöver mycket sömn.

 111. Torsten Wedin

  Ja, nu har det hänt igen. Thomas lägger av sitt kommenterande när jag dyker upp.
  Han klarar inte faktaresonemang.
  Då går jag också och sover. God Natt alla intelligenta på TCS!
  Totte

 112. Lars Bern

  fel

 113. Torsten Wedin

  Lars Bern #112.
  Vadå fel

 114. Labbibia

  OT
  Totte!
  Här har du något att bita i om du har svårt att sova. 😀
  http://www.expressen.se/ekonomi/1.208527/iq-test-ar-du-smartare-an-chefen
  Nu vet jag inte vem som avses med ”chefen”, frun kanske? 🙂
  Själv knåpade jag ihop 17 av 18 möjliga. Slå det du! 😉
  …..”Du fick 17 rätt av 18 möjliga
  17 rätt!
  64229 personer har gjort testet.  Så här har andra svarat
  Antal rätt
  Andel svarande
  0
  0 %

  1
  1 %

  2
  2 %

  3
  3 %

  4
  4 %

  5
  5 %

  6
  6 %

  7
  6 %

  8
  6 %

  9
  6 %

  10
  6 %

  11
  6 %

  12
  6 %

  13
  7 %

  14
  7 %

  15
  8 %

  16
  8 %

  17
  8 %

  18
  6 %

 115. Torsten Wedin

  Jag kommer aldrig mera att utsätta mig för ett s.k. IQ-test.
  Jag gjorde ett sånt i 20-årsåldern. Jag fick det bästa resultat de nånsin uppmätt. Jag kom utanför skalan.
  Därför gör jag inte om ett sånt test.
  Men jag tror inte på IQ-tester. De testar bara ett par tre intelligenser, de som är lätta att mäta men som inte har någon betydelse för vårt intellekt.
  Vi  har drygt 12 intelligenser och dom kan vi inte mäta!
  Totte

 116. Börje Sandquist

  Jag ska först erkänna att jag ofta förfaller till att med okvädingsord och mer eller mindre genomtänkta anklagelser ge mig på ”företeelser” som upprör mig. Det är något slags känsla av maktlöshet inför det jag upplever som rena dumheter och som ett allvarligt hot mot folk och fä som kommer till uttryck, skulle jag tro.
  Att hoppa på det som man upplever som dumheter är väl åtminstone förståeligt.
  Men att kasta skit på PERSONER som uppträder i debatten tycker jag är lågt på något vis. Konstruktivt är det INTE.
  Bloggen tappar nämligen läsvärde om man måste skrolla metervis innan något som är värt ens uppmärksamhet dyker upp. 
  I just fallet ovan som fick mig att skriva dessa rader tycker jag det är fel att använda skitkastningsmetoden för att försöka köra bort Thomas. Varför köra bort Thomas? Enligt min mening hör även Thomas hemma här.

 117. Torsten Wedin

  Tillägg:
  Thomas, om du fått ett skapligt resultat i ett IQ-test kan det betyda att du har ADHD.
  Torsten

 118. Torsten Wedin

  Men allvarligt Thomas, kolla om du har ADHD!
  Torsten

 119. Torsten Wedin

  God Natt!
  Totte

 120. Slabadang

  Thomas !
  Du är nog den enda här på TSC som inte ser ”klimatvetare” mer som ett  skällsord. Ditt totalt irrelevanta babbel om Svensmark är så pinsamt och det är nog TACK VARE han inte är ingående i klimatmaffian och tänker själv som detta nobelprisförtjänta genombrott skett.
   Dina snedseglare polare på Realclimate har ju inte presterat ett enda skit som håller. Den dan det gänget ställer upp med ett kontrollerat experiment som bevisar nånting av det de säger är en högoddsare likt att en mjölkossa vinner nästa elitlopp på solvalla.
  Ett grattis vore mer på plats men det visar ju hu små patetiska rädda ynkliga och osäkra dessa feglirare är på Realclimate. När du och de pratar om ”avvikeser” i korrelatioen mellan den kosmiska strålningen och molnbildningen så kan man inte annat än flatgarva åt dessa desinformatörer. Själva är de ju korrelationsförnekare en masse och plattar till varenda kurva som inte stämmer med deras hypotes.
  Svensmark kom på hypotesen helt själv. Blev hatad och utfryst av hela klimathotsmaffian. Tiggde till slut ihop stålar från en ölbryggare och byggde sin första enkla molnkammare. Nu är han bekräftad och har gjort ett klimatvetenskapligt genombrott trots alla svårigheter.
  I jämförelse är hockeyamatörerna som sondmatats med miljarder i skattemedel helt utan prestationer med någonting som är mätbart eller bevisbart . Det är bara utsläppet av co2 babbel från den avbytarbänken som märks och är det nåt utsläpp som ska stoppas så är det därifrån. 
  Dessler Smith Mann och Stieg är pinsamma ursäkter för vetenskapen
  och de har lurat en hel djäkla värld med sina intellektuella bedrägerier. Att nu lasta Svensmark för att han inte gör en total redovisning av alla klimatets faktorer och samband visar mer vilken soppåse du har över huvudet Thomas akut co2 förgiftning.
  Förtvivlat försöker du hänvisa till ”antal publicerade artiklar” i hopp om att det ska vara relevant. My goood !! Låt mig härmed utropa
  Svensmarkl som den absolut störste experten på den kosmiska strålniongens betydelse för klimatet.Grabbarna på avbytarbänken har inte ens lärt sig att stava till det ännu. Det krävde en hel del hjärnceller att hitta sambandet. Lite fler än vad som krävs för att såga trädringar eller stampa på kurvan över de medeltida temperaturerna.

 121. Bolin vägrade konsekvent att lyssna och slog dövörat, när Svensmarks teorier  kom till tals.
  Han avfärdade det som nonsens.
  Han insåg hotet för sin egna forskning, skulle falla platt till marken.
  Bolin var skicklig att med sin auktoritet avfärda de teorier Svensmark
  fann.
  Bolin var  politisk kunning, att föra klimatet i den politiska agendan.
  Klimatets faktorer är långt ifrån utforskat, klimatforskningen har
  varit styvmoderligt behandlad under lång tid,anslagen har varit
  små,med dåliga resuser.
  Klimatmodellering har blivit populärt med avancerade modeller,
  dataanslagen har varit generösa,visar snabba resultat,vilket är
  omtyckt av media och för politikers önskan efter statistik.
  ALI.K.

 122. Slabadang

  Duuuuh! Tornados = globalwarming bye bye,,,,,,
  http://www.drroyspencer.com/2011/05/the-tornado-pacific-decadal-oscillation-connection/#comments
  Här kan man snacka om korrelation.
  Att läsa sammanfattningen i AR4 känns nu som att läsa MAD. Vilka förbannade bedragare de är. De har fanimej inte en siffra rätt och det borde vara straffbart att lämna ifrån sig en  skitsammanfattning.
  Att denna skrift höjts upp som ”den eniga vetenskapen” och som ett
  ”fantastiskt” arbete gör att man undrar… att man verkligen undrar… 
  http://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Fourth_Assessment_Report#Hurricanes

 123. Ja, utav de senaste kommentarsinläggen att döma så var det bara att vänta när det skulle spåra ur totalt.
  Jag väntade bara på det. Här visas det tydligt hur infekterad hela debatten om klimathoten är och den spårar ur till personangrepp.
  Precis aom Lars Bern gör när han angriper Meteorologerna.
  Det hela urartar till pajkastning i sandlådenivå.
  Ikväll kommer det kraftig åska in till södra Sverige från Tyskland..
  -Dumma Tyskar!
  Jag har läst en del av kommentatrerna på NM, de är lite mera sansade där.
  Jag anser att LB är ute i någon slags… ”varför får jag aldrig någon förklaring” debatt, han blir tjurig och angriper  och smutskastar en yrkesgrupp.
  En bagare vet bäst vilka ingrerdienser som man använder till att baka ett gott bröd.
  En Elektriker har goda kunskaper om hur elektriciteten uppför sig.
  En bilmekaniker vet  nog bättre hur man lagar en bil än en läkare.
  I grund och botten så har alla dessa goda kunskaper i Natuturvetenskaoliga ämnen som Matematik, Kemi, Fysik och mekanik.
  Men det ger inte Bagarens rätt att kritisera vad bilmekanikern gör för fel när han ska analysera till varför han inte kan laga bilen, eller hur?
  Samma argumetationsfel gör LB. Att ”ycka” att han har samma rätt, jo det kanske man kan, bara för att jan minsann också har läst fysik och matematik är han ändå ingen expert med kunskaper om meteorologi, men vart ,eder en sådan diskussion?
  Ska jag tippa V75 på hästar, så litar jag hellre på travkuskarna, hästskötarna, och tränarnas råd än en hästdoktor eller journalist. men det är inte säkert att jag vinner för det.
  NASA, ESA, SMHI WMO ECWM i England har kunskapsbaserna i Meteorologi, Klimatologi och Astronomi. Det är till syvende och sist den vetenskap som har störst anknytning till klimatet. Det är bland annat ur det meteorologiska konsekvenserna med alla sina parametrar man vet hur klimatet på en viss plats på jorden uppför sig. Oceanografi och Hydrologi likaså.
  Är det så konstigt då att man låter denna kunskapsbank med erfarenheter rådfrågas av dataexperterna till vilka parametrar och ”inputs” som man anser vara viktiga ingredienser i klimatscenariomodellerna som ska byggas?
  Det är en helt annan fråga om modellerna är rätt byggda och vilka inputs man ger dom. De som tolkar resultaten av dom, det är dessa man ska diskutera med anser jag.
  Men rådfråga gärna en Bagare, Elektriker Bilmekaniker , Fysiker eller Hästdoktor eller Bonden i Skåne det kan man väl för det…
  Men vart kommer man då?
  Dumma tyska nu blixtar det och dundrar utanför mitt fönster så här vågar jag inte sitta mer, datorn kan ju paja
  Dumma tyskar!
  Fd Flygmeteorologassistenten vid SMHI-Malmö
   
   

 124. Ursäkta stavfelen men åskan är här nu,
  Fina blixtar från Zeus!

 125. ThomasJ

  Alexander med all respekt: Har du någonsin hör uttrycket ”die dummen Schweden” ?
  [märk, gram.: die = bestämd pluralform = adjektivändelsen ’dummen’].
  F.ö. är min förhoppning att Polen (och för den delen oxo Finland) snabbt som 17-singen får igång sina kkv:er och att dessa ger den nödvändiga energi våra samhällen lever på och är 100 beroende av.
  Mvh/TJ

 126. Ratzz

  #Alexander Dina klimatgurus verkar spå klimatet i inälvorna på nått får som passerat sitt bäst före datum och vägrar titta upp från sitt sätt att göra spådomar. Kritik är bannlyst och alla alternativa teorier att spå väder och klimat förkastas per automatik. Om man ser nån försöka slå i en spik med ett badmintonrack behöver man inte vara snickare för att förstå att nått är fel. Alla väder relaterade specialister du räknar upp behövs säkert men klimatforskningens resultat av idag visar att dom verkar ha fel utgångspunkt och att deras metoder inte fungerar. Klimatforskningen behöver en nystart där man dumpat aktivist ballasten och ideologin

 127. Avkylningen på Nord Amerikanska kontinenten har varit mycket stor,
  med rekordkyla,kallast på flera decennier.
  Den negativa La Nina har påverkat .
  När sedan ’hotspott’ drar in i Usa ,blir Tornados mycket våldsamma,
  ’kontrasten’ kyla och värme har den avgörande faktor för hur kraftiga dessa tornados blir i styrka.
  Vilket Spencer påpekar i sin artikel.
  ALI.K.

 128. Det fel LB gör är när han tror/tycker och antar att det är bara Meteorologerna som har monopol och tolkningsföreträde till hur Klimatscenariomodellernarnas resultat  ska tolkas…
  Han gör grova fel. antingen medvetet för att provocera eller så är han bara tjurig, som inte får vara med och ”tycka”.
  Han diskuterar inte med modellmakarna. han ifrågasätter inte hur man kör modellerna. heller, han bara antar att man medvetet uteslutit vissa typer av forskare för detta ändamål i sin debattartikel.
  Han fortsätter med att ifrågasätta varför inte ”alla andra” får vara med och leka uttolkare här.
  Ja, men  var ska gränserna dras då? Vem har kunskapsbasen?
  Ska vi ha med tant Agda i Uddabygd?
  Ska vi ha med PK-journalisterna, Miljömupparna, Hästskojjara och Konstnärerna också? Astrologer och sierskor? Jazzmusiker eller korrumperade PK-politiker och trädkramare? Eller bara teknologer kanske, bara akademiker`, bara proffessorer?
  Alla ska med! För alla vet ju att de sämsta på att ”spå” väder är just meteorologrena eller hur?
  Jag jobbade en tid med en en otroligt duktig meteorolog, vars namn jag inte vill nämna men hans förnamn var Kjell. 🙂
  Han trodde benhårt på astrologi, Om han använde det i sitt prognosmakeri vet jag inte. Men hans prognoser var otroligt bra.
  Det finns en skepticism ibland meteorologerna i världen till hur klimatsenariomodellernas resultat och hur och med vilka data dessa ska matas med var lugn bara.
  Forskning pågår för fullt inom den globala klimatologin, den övre atmosfärens meteorologi av bland annat Nasa ESA och fär SMHI har en framskjutande roll.
  Vem som bekostar kalaset det vet vi alla.
  Inte är det Tant Agda i Uddabyggd. Men kanske Lars Bern som gnäller om att han inte får vara med.!
   

 129. Det blev ju dubbelt så bra…
  Tyskarnas fel igen!
  Maggie tar bort, tack

 130. Pingback

  […] kan man ju alltid göra som Jan Myrdal (eller Lars Bern, läs eko-bloggen för träffsäker liknelse!) och vägra inse […]

 131. Det är lite synd att Prof Lennart Bengtsson, som emellanåt låter ganska sansad, inte vågar framföra sin kritik mot Lars Berns Newsmill-artikel där det är befogat, utan gömmer sig och sin kritik i en inhängnad. Tyvärr verkar han även också tagit över en del av tramsvokabulären där. Och vid ett tidigare besök där gjorde han bort sig rejält (ang Nordin, den gången).
  Men han kanske också känner sig stressad av hur vindarna blåser … vad vet jag!?

 132. Claudius

  Slabadang (#120), ALI.K (#121). Tack för dessa inlägg.
  Ibland känner jag mig lite ensam. Men inte nu. Inte efter CERN:s bekräftande resultat i projektet CLOUD, och motsvarande positiva resultat i Svensmarksgruppens arbete.
  I sinom tid kommer bakdantarna att få äta upp sina okloka och elaka ord.

 133. Michelangelo

  ”120” Det måste ju självklart vara fel på en ansats som inte innefattar
  ”mänskligt” orsakad ”skitig koldioxid”  och som lätt förstås av fysiker men  inte av gamla avdankade profithungriga amerikanska vicepresidenter med preferenser för människoätande rovdjur.

 134. Pelle L

  Jonas N #132, detta snälla genmäle till LB på UI har nyss refuserats:
  ”Lennart Bengtsson, hur var det med engelska Met office’s ”barbeque summer”? Kanske hederligt arbetande experter, men ack så dåliga prognoser.
  Så dåliga att de inte kallas prognoser längre utan ”projektioner” eller något annat förvillande.
  För övrigt är väl inte Lars Bern medlem i Stockholmsinitiativet?
  Och varför bemöter du inte Berns inlägg direkt på Newsmill?
  Rädd att bli refuserad ;-)”
   
  Varför inte skapa en motblogg: Inlägg refuserade av UI. Kunde bli kul läsning!