Krigs- och terrorpropaganda inför klimatmötet – trovärdigheten sjunker

Obama climate change

Klimathotet vilar på en mycket svag vetenskaplig grund. Orsakskorrelationen mellan halten koldioxid i atmosfären och en global uppvärmning är synnerligen skakig och det är lätt att hitta motexempel både från nutid och från jordens historiska klimat. Man kan peka en strålfysikalisk grund för att det borde finnas något samband, men komplexiteten i klimatsystemet gör det osäkert hur stor, och hur tydlig, detta samband i verkligheten är.

Så, vad gör då alla dessa gröna organisationer och politiker som investerat kraft, tid och enorma mängder av skattemedel i detta hot? Vad gör de när de vetenskapliga argumenten för att vi står inför en klimatkatastrof är föga övertygande? Jo, man skruvar upp larmandet och påstår att man redan ser en massa katastrofer inträffa p.g.a. det blygsamma 0,7-0,8 grader i global uppvärmning under förra århundradet. Så t.ex. påstår de troende att extremväder såsom stormar, orkaner, skyfall, torka och översvämningar har ökat. Men faktum är ju att det inte finns någon klar trend som visar detta. Även IPCC är tydlig på denna punkt.

Världshändelserna på senare tid aktualiserar även andra hot som många har ansett vara lämpliga att använda för att piska upp stämningen inför Parismötet; terrorism och kriget i Syrien. Obama, Kerry och många andra har get uttryck för hur de föredrar att prioritera hoten.

Obama viktiga frågor

Här är ett exempel från fredagens DN. En litteraturforskare, Rob Nixon, beklagar att folk inte är tillräckligt alarmistiska och skriver: ”mötet skulle kunna innebära betydande framsteg om dess mäktigaste deltagare kan motstå frestelsen att fokusera på spektakulär terrorism på bekostnad av diskussionen kring den mindre spektakulära terror som plågar planetens fattiga.” …”COP21 vilar på ett dilemma med djupgående politiska konsekvenser för hur vi ser på global säkerhet och dess relation till terrorism..” … ” Klimatförändringar är en form av långsamt våld” … ” Först i kön till klimatrelaterad utplåning är de fattiga länderna i Sahel-regionen och Mellanöstern jämte lågt liggande önationer som Kiribati, Maldiverna och Tuvalu, som knappast har bidragit alls till själva problemet men kommer att få utstå de värsta av dess effekter. Förre premiärministern i Tuvalu, Saufatu Sopoaga, har liknat klimatförändringarna vid ”en långsam och lömsk form av terrorism riktad mot oss”. Osv, osv.

Rob Nixon ligger rätt i tiden för att modifiera ”berättelsen” om klimathotet så att även det senaste terrordådet i Paris och kriget i Syrien kan jämföras och knytas samman med klimathotet. Han borde vara helnöjd med Obama och Kerry.

Men hur är det egentligen med kriget i Syrien, orsakades det av torka? Teorin är att det blivit stor missväxt i Syrien under senare år på grund av den globala uppvärmningen och att detta orsakat kriget. Nåväl, vi har tagit upp detta tema förut, och avfärdat det, här. Forskningsläget är knappast annorlunda idag. Det finns fortfarande inget klarlagt samband mellan en 0,8 graders uppvärmning under 1900-talet och mer torka i Syrien. Det finns överhuvudtaget inget som visar att några år med något mindre nederbörd skulle vara ett nytt eller annorlunda fenomen för denna region. Och det finns inget som visar att den något mindre nederbörden på vissa platser i Syrien skulle vara orsaken till vare sig terrordåd eller krig. Roger Andrews uppdaterar oss om siffrorna för Syriens klimat och jordbruk här. Som synes (fig 7) så är inte produktionen per capita av vete sämre idag än vad den var exempelvis under några torra år på 80-talet, eller på 60-talet. Totalproduktionen är långt högre.

Tricket med att försöka skrämmas med krig har använts förr i historien. Det är osäkert om någon verkligen trodde på att det var väderförändringar som orsakade att Hitler tog makten på 30-talet. Och det är osäkert om andra än de mest lättlurade tror på liknande budskap idag. Det finns i alla fall tecken som tyder på att folk har allt svårare att acceptera politikernas och medias alarmistiska budskap. I en nyligen genomförd undersökning av BBC så sjunker stödet (jämfört med Köpenhamnsmötet 2009) för att politikerna skall framförhandla ett tufft klimatavtal i Paris. Man frågade invånarna i 20 länder världen över, och färre än hälften av sammanlagt c:a 20 000 tillfrågade ansåg att klimatet var ett tillräckligt allvarligt problem.

BBC klimatenkät

Så, om delegaterna i Paris hade hoppats på att få med sig världens befolkningar på ett avtal, så är det bara att konstatera att deras propaganda inte har fungerat. Inte ens om man hotar med terrorism och krig.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann LH

  Mannen som styrde det mesta i kulisserna från Stockholmskonferensen och fram till Agenda 21 och vidare, Maurice Strong, avled nyligen. Hans plan om att se till att bli av med ”industrisamhället ” genomsyrar underlaget till COP21, om man betänker att industrisamhället under tidigt -70 tal var lika med västvärlden. Strongs löfte, under Founex -71 till resten av jordens länder, u-länderna, om obehindrad utveckling, då betraktad som hållbar utveckling, finns kvar i BASIC-ländernas vägran att skriva på några bindande avtal under COP15 och framåt. Den vägran resulterade i sin tur i det avtal BASIC-länderna gjorde med Obama under COP15s sista skälvande minuter, det löften som nu utvecklats till Den Gröna Klimatfonden.
  Nog har denne kommunist påverkat oss alla och nu får han inte uppleva hur just klimatfonden påverkar utfallet av COP21.
  Det vore intressant att få veta hur orden faller när han, den store regissören, kommer att hyllas under COP21. Lika intressant blir det att få veta om media här i landet överhuvudtaget vet vem han är, vad han uträttat och om och hur de uppmärksammar hans bortgång.

 2. Lasse

  SVD har oxå satsat på propagandan.
  De har letat upp en bergsby som drabbades när nederbörden kom häftigt och sköljde genom den trånga dalen. Med massiva jordras som följd. Ett åttiotal bodde i byn. Det framgår inte direkt om bosättningen är gammal eller uppkommen på senare tid. Men floddalar är ofta bördiga men mer sällan fyllda.
  Indien har andra mer påtagliga problem:
  http://aqicn.org/city/india/mumbai/us-consulate/
  Något som kanske borde engagera mer!

 3. Ann L-H

  Länk till Father of AGW Hoax, Maurice Strong dead:
  http://theclimatescepticsparty.blogspot.se/2015/11/father-of-agwhoax-maurice-strong-dead.html
  Möjligen kan länken öppna hos dem som fortfarande tror att COP21 har med något slags globalt klimathot att göra.

 4. Lasse

  #2 Forts-Länken visade en karta-Zoma ut och se var luften går att andas! Det är där CO2 är högt!

 5. Lennart Bengtsson

  Den mediala hysterin inför Parismötet är faktiskt skrämmande och visar hur effektivt man kan förvrida människors uppfattning om verkligheten. Det finns inte längre utrymme för saklig information. Praktiskt taget allt väder ( som nästan alltid är dramatiskt) har plötsligt blivit antropogent och är en följd av vårt slösaktiga och kapitalistiska leverne. Nästa offer kan bli mobiltelefonen men sina jättelika gruvavfall.
  Att vädret var minst lika dramatiskt när koldioxiden var under 300 ppm har helt försvunnit ur medvetandet. En minimalt tänkande person borde fråga sig varför det är blåsigare under senhöst och vinter än det är under sommaren. Orsaken är att stormarna inte drivs av höga temperaturer utan av temperaturskillnader! Det finns ingen grund till den senaste ”berättelsen” and dagens muslimska folkvandring beror på ett plötsligt försämrat klimat. Varför har då inte utvandringen från Israel kommit igång. Såvitt jag känner till är det för tillfället större utvandring av judar från Sverige än invandring varför det knappast kan bero på klimatändring i Mellanöstern.

  Det verkligt bekymmersamma i dagens mediala värld ( som även inkluderar bloggvärlden) är den totala bristen på vetenskaplig saklighet. Tidigare fanns det enstaka journalister som faktist läste IPCCs vetenskapliga rapporter och som konsulterade sakkunniga forskare. Detta har mer eller mindre upphört och numera vänder man sig till lekmän för information ungefär som när Mao beordrade de kinesiska meteorologerna att vända sig till bönderna för sakkunskap och inte till den vetenskapliga litteraturen eller som TV reportern under 1990-talets finanskris frågade portvakten till Riksbanken vad han ansåg om att räntan hade höjts till 500%.

 6. LBt

  Påverkan är något man tillför utöver vad naturens gång ger. Att då denna påverkan till och från, här och där, får bägaren att rinna över, fördämningen att brista, människor att fly osv är en ”naturlig” följd.

  Upplopp, folkresning, krig och folkvandring är utfall av att bägaren runnit över, att desperata människor fått nog. Folkresningen i Syrien är en följd av att människor fått nog av förtryck och livsvillkor, flykten från Syrien en följd av krigets och annan påverka, livsfarlig folkvandring mot Europa en följd av flyktinglägrens hopplöshet där påverkan av allt möjligt har sin del. Afrika kan beskrivas på liknande sätt.

  Naturligtvis har även klimatrelaterad påverkan sin del, stor eller liten, i allt detta. Naturligtvis utgör svält, krig och folkvandring just vad som kan finnas i förlängningen av vår klimatpåverkan och detta redan om denna påverkan är begränsad till magnitud och region och just därför att det är något som adderar sig till naturens gång.

  Men påverkan kan naturligtvis också ge positiva utfall och regionalt ger säkert vår klimatpåverkan detta. Det leder inte till krig och folkvandring. Vi har alltså i vårt globala åtgärdsprogram att väga de regioner där välstånd och bekvämlighet kan tänkas öka mot krig och folkvandring i andra. Problemet för oss, som väl kan tro oss tillhöra de förstnämnda, är väl just möjlig folkvandring.

  Naturligtvis bör vi verka för minskad påverkan till dess vi bättre förstår konsekvenserna i ett längre perspektiv. Naturligtvis måste vi verka för globalt hållbara livsvillkor i alla regioner och på alla plan.

  Hållbar kapitalism under globalt regelverk är kanske nyckelordet och något nu alla de stora länderna är på väg mot.

 7. sibbe

  Sen kan man ju undra hur trovärdigt de olika ländernas påstådda minskning av CO2 är. Ta t.ex. Tyskland där man ”avstänger” 7 brunkolskraftverk och samtidigt betalar för att de ska vara i gång för att vinden mojnar och solen försvinner bakom horisonten i mera än 8 månader i året, och man behöver en reservkraft för varje Watt som kommer från dessa lågpresterande energikällor. Man använder sig av VW:s trickkista. Och det gör antagligen inte bara Tyskland…

 8. Olav Gjelten

  Självklart är det också klimatförändringerna som talibanerna i Afganistan vill bekämpa, vad annars? Liksom det även var klimatet – och ingenting annat – som orsakade ”den arabiska våren”. Det var väl också klimatförändringerna som västländerna ville komma åt när de direkt eller indirekt förstörde länder som Irak, Libyen och Syrien? I vårt ”upplysta” samhälle kommer givetvis skolan att lära barnen att det är klimatförändringerna som är grogrunden till att arabisk ungdom i tiotusental ansluter sig till Al Qaida och IS.

 9. Ingvar i Las Palmas

  LBt
  ”kanske”, ” möjligen”, ”vissa regioner”
  För det skall världen satsa 9000 miljarder kronor per år???

  http://unvis.it/www.svd.se/bjrn-lomborg-klimatkonferens-byggd-pa-losan-sand

 10. Michael

  OT. Vänstermedia förvånar genom att ge sig i kast med analytiskt tänkande: http://www.etc.se/ledare/skyll-inte-pa-mamma-mu

 11. Ingvar i Las Palmas

  OT
  http://joannenova.com.au/2015/11/what-you-dont-know-about-the-climate-half-page-advert-in-the-australian/

 12. Michael

  Ingvar #10

  Jo Novas annons i The Australian ser ut att vara finansierad genom crowd founding. Kanske något för SI att försöka sig på?

 13. Peter F

  James Hansen i högform. Framtida superstormar bombarderas oss med stenblock från haven.

  http://www.washingtonpost.com/sf/national/2015/11/28/oceans/?hpid=hp_hp-top-table-low_oceans821pm%3Ahomepage%2Fstory

 14. Sven Hanssen

  Tack för dagens inlägg.

  Apropå osäkerheten om hur mycket CO2-signal man kan detektera i olika mätningar. SvDs ekonomireporter Cervenka hade igår en artikel om hur klimatet (CO2) påverkar försäkringspremierna. Han exemplifierade med kostnaderna för orkanen Sandy som skall ha blivit höga beroende på stigande havsnivå pga av CO2. Så jag tog och kollade på trenden havsnivån för New York har sett ut.

  Här finns data från The Battery från 1850

  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?stnid=8518750

  Så vitt jag kan se så ser ekvationen för havsnivån ut så här:

  K x (Alla faktorer utom CO2) + 0 x halten C02 = havsnivån i the Battery

  Någon som har ett förslag på bätte approximering? Thomas P?

 15. Sören G

  Det är märkligt att folk kan tro att det var bättre när det var 0,8 C kallare, innan klimatförbättringen under 1900-talet.
  Jorden är grönare nu både p.g.a. av det förbättrade klimatet och av den ökade koldioxidhalten i atmosfären.

 16. Sigge

  #13 Sven Hanssen

  Globalt har havsnivån ökat med c:a 25 cm sedan slutet på 1800-talet. I Battery så har havsnivåhöjningen varit c:a 15 cm större än globala havsnivåhöjningen vilket tyder på att det är en landsänkning där.

  Om man tittar på den blå kurvan mellan 1855-1880 så borde den ha betydligt mindre lutning på den röda linjen än vad den har. Från mitten på 1990-talet så borde lutningen på den röda linjen vara lite större än vad den är. Om den blå kurvan delas i 4 lika delar så blir havsnivåhöjningen i del 1 (1855-1895) c:a 15 mm/årtionde, i del 2 (1895-1935) c:a 20 mm/årtionde, i del 3 (1935-1975) c:a 30 mm/årtionde och i del 4 (1975-2015) c:a 40 mm/årtionde.

  I Stockholm där havsnivån mätts sedan 1700-talets slut har man konstaterat att landhöjningen var c:a 15 cm mindre under 1900-talet än den var under 1800-talet.

  Det som gör att skadorna av stormar, orkaner och andra oväder blir större idag än tidigare är att nederbördsmängderna blir större p g a det varmare klimatet och att flödeskapaciteten i vattendrag nära kusten minskar när havsnivån ökar.

 17. Bernt O

  Det är intressant att man nuförtiden bekymrar sig för att låglänta önationer som Maldiverna, Kiribati och Tuvalu skall försvinna i havet. Den första som insåg att korallöarna följer med havets vandringar i höjdled mellan istiderna var väl Charles Darwin ( men på hans tid fanns ju ingen klimathysteri.)
  Politiker från de här länderna är tillräkligt sluga och fräcka för att ställa sig först i kön som ropar på ersättningar från de ”nedsmutsande” länderna! Istället borde man ta itu med sina riktiga problem, som överbefolkning, överfiske, överexploatering, nedsmutsning o.s.v.
  Det finns lite olika uppgifter för hur mycket korallsand en papegojfisk t.ex. ”tillverkar” per år i den här känsliga miljön – allt från under hundra kg till ett halvt ton ( ! ) – någon som vet?

 18. Olav Gjelten

  Inför det stora klimattoppmötet kan ni få roa er lite med att försöka ange exempel på påhittade klimat- och miljöhot som våra svenska representanter i Paris INTE skulle svälja rakt upp ned, OM någon ville ljuga UTÖVER det vanliga?
  Om ni också kommer fram till att sådana lögner med största sannolikhet inte finns, då MÅSTE något göras här och nu!!
  Allt bättre än ingenting.

 19. Lasse

  #16 Sigge
  Intressant betraktelse men lite för amatörmässig.
  Varför inte kolla den analys som finns på den sida du tittar på:
  50 års medelvärde. För The Battery
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/50yr.htm;jsessionid=F6275F6E5965AE950BB036EE05E1AB63?stnid=8518750

  3,86 mm/år 1950 (25-75)
  Jftr med 2,86 1985 (60-2010)
  Det var värre förr!
  Det kan väl noteras att det är få platser som har högre ökningar än 3 mm/år (gröna pilar)som är den officiella satellitmätningens takt:
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html

 20. Ingvar i Las Palmas

  #12 Michael
  Crowd funding.
  Intressant tanke.

 21. Sven Hanssen

  #16 Sigge tack för kommentar och #19 Lasse för kompletterande upplysningar

  Sigge nämner att nederbördsmängderna har ökat med varmare klimat. Var kan man kan hitta data om detta?

  Angående antalet orkaner så verkar det ha varit en lätt nedåtgående trend det senaste seklet i alla falla i USA enligt denna rapport:

  Continental U.S. Hurricane Trends Unimpacted by a 100 ppm Increase in CO2

  http://www.co2science.org/articles/V18/nov/a16.php

 22. Ingemar Nordin

  Sven H #21,

  Ja, jag undrar också varifrån Sigge har sina siffror på att nederbördsmängderna har ökat. Kanske menar han Sverige? Det verkar dock inte ökat sedan år 2000 http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/monYrTable.php?par=nbdYr&month=13

  Men kanske finns det bättre data från längre tillbaka i historien.

 23. Ingemar Nordin

  Är det bara jag som är irriterad på hur svårt det är att få fram historiska data från SMHIs site? På deras s.k. ”Klimatforskning” http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning finns bara modellbyggen där de skryter om sina pseudovetenskapliga regionala och lokala prognoser. – Det är som att läsa på homeopatsidor, eller astrologsidor. Hallelujatongångarna och självskrytet är detsamma. Ingen kritisk granskning/tänkande över huvudtaget. Allt verkar vara helt oproblematiskt.

  Men man kan förstå att SMHI är ovilliga med att skylta med historiska klimatdata, för i så fall skulle ju besökarna börja kunna göra jämförelser bakåt i tiden och med naturliga variationer. Hela ”berättelsen” skulle kunna äventyras då!

  Nej, det är nog bara att acceptera att SMHIs pretensioner på att hålla på med vetenskap har misslyckats grovt. De borde bli vid sin läst oh försöka förbättra väderprognoserna i stället. Där har de ju en viss erfarenhet 🙂

 24. Peter F

  Vem vill satsa pengar på vindkraft om man måste skänka bort elen ? Ideella investeringar för den goda sakens skull eller vad då. Inte ekonomiskt hållbart i alla fall.

  http://www.expressen.se/geo/efter-vindkraftsboomen–nu-skanker-texas-bort-el-gratis/

 25. Peter F

  Klimatkravaller i Paris enligt BBC, tårgas, skor och stenar. 40 000 tågar i London. Min framlidne far skulle ha sagt ”Har de inte jobb att sköta om”.

 26. Sigge

  #21 Sven Hansen

  Jag trodde nästan alla här kände till att nederbörden på de flesta håll i världen har ökat. Det tillsammans med ökad CO2-halt och längre växtsäsong i norra halvklotets skogsbälte är orsaken till att planeten blivit grönare under de senaste 20-30 åren. I stort sett alla som skriver här verkar känna till att planeten blivit grönare och ser det som positivt vilket det ju är.

  Här är en länk till SMHI där det framgår att nederbörden i Sverige har ökat med c:a 100 mm/år från mitten av förra seklet.

  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/nederbord/klimatindikator-nederbord-1.2887

  Nu har det varmare klimatet som beror på ökad CO2-halt inte bara fördelar. De kända nackdelarna är att havsnivån ökar, antalet skyfall ökar och att vissa områden världen beräknas bli torrare. Till områden som beräknas bli torrare hör södra Europa, Mellanöstern och stater i södra USA. Det är inte så att nederbörden minskar, men det varmare klimatet gör att avdustningen går fortare. Det gör att under torra somrar så får vi det torrare även här.

  När det gäller orkaner så är klimatforskarnas teorier att de kommer att bli något färre när klimatet blir varmare men skadorna blir större p g a att det blir mer nederbörd i samband med orkanerna.

  Det är inte så svårt att förstå att både nederbörden blir större och torkan blir värre av högre temperatur när mättnadsånghalten i luften ökar med ungefär 6% per grad.

 27. Ann lh

  Dessa obehagliga marscher och vältaimade massprotester övertygar mer än det mesta att klimatmötena inte har med traditionell vetenskap att göra utan just det sedan -60t gamla vanliga ”krossa kapitalismen temat”.

 28. En artikel av Peter S och Åke O som jag hoppas kommer att spridas.

  http://www.expressen.se/debatt/expressen-ga-inte-pa-klimatbluffen/

 29. JIMMY

  Här kan ni jämföra USA versionen av CNN och den urvattnade Europeiska Brittiska CNN versionen samt även titta på Fox News i realtid där man just nu skrattar åt att Obama sagt att klimatet är ett säkerhetshot .

  När man sänder reklam i Brittiska CNN international och klimat propaganda så sänder USA versionen bilreklam och terror hotet från ISIS.

  Kolla själva sätt på CNN hemma och kolla sedan på datorn på CNN -USA versionen..

  CNN USA http://www.zahitvstation.com/watch-fox-news-live

  Cnn Brittiska Europa versionen International http://www.zahitvstation.com/watch-cnn-international-live

  Fox News http://www.zahitvstation.com/watch-fox-news-live

 30. JIMMY

  Ursäkta här har ni länken till CNN -USA

  http://www.zahitvstation.com/watch-cnn-usa-live

 31. Thomas P

  Nostradamus #28 För att gnälla så mycket om hur de missgynnas av media måste jag säga att Peter Stilbs&co är remarkabelt framgångsrika med att få in insändare hela tiden. Bara senaste veckorna har vi på bloggen fått länkar till två (eller var det tre?) andra insändare på samma tema.

 32. Thomas P #31, du får väl glädja dig åt att du fick ytterligare en sak att gnälla om då 😉

 33. Skogsmannen

  Nostradamus!

  Hade du inget färskare? Artikeln är från 12:e januari 2014…

 34. Sven Hanssen

  #26 Sigge

  Ja nu kan man ju inte extrapersonal statistik från Sverige till hela världen. Och tittar man på de svenska data som du länkar till så ligger de ju väldigt stabilt fram 1980 varefter en ökning sker vilket ju korrelerar väldigt dåligt till CO2 utan andra orsaker måste sökas om nu data stämmer (och inte har ”homogeniseras” som brukligt är med temperaturdata.)

  Som inbiten långfärdsskridskoåkare vet jag att det som mest påverkar vintervädret och åkmöjligheter är vindriktning. Blåser det från Atlanten blir det mildare. Är det nordliga vindar blir det kallare. Och blåser det österifrån inträffar under vissa förhållanden det som brukar kallas den finska snökanonen. Det är då det brukar bli snökaos ofta värst i Gävle-trakten.

  Avseende din hänvisning till någon slags anonym forskargrupps allmänna troende om orsaker till vissa väderfenomen är de ju helt utan intresse om de inte kan underbyggas med data.

  Var har du hittat globala data?

 35. Ingemar Nordin

  Sigge #26,

  Tack för länken till SMHIs index. Nederbörden verkar öka, mest i norr, och det är ju bra med tanke på vår vattenkraft. Har du något index över det globala? 0,7-0,8 grader borde ju ge en viss ökning av nederbörden globalt.

  ”De kända nackdelarna är att havsnivån ökar, antalet skyfall ökar”. Detta verkar dock inte stämma för Sveriges del, enligt:
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatindikator-extrem-nederbord-1.29819

 36. Skogsmannen #33 Ja jäklar det bommade jag….

 37. Sven Hanssen

  #22 Ingemar

  Jag har också försökt få ut rådata avseende temperatur från SMHI men inte lyckats utan har endast fått homogeniserade data. Vid förfrågan varför detta görs och hur har jag fått svaret att homogeniserande är standard samt en hänvisning till den homogeniseringsmetod som används. Man kanske skulle titta på dem lite närmare.

 38. LBt

  Sigge #26,
  tack för länken till SMHI:s sammanställning av uppmätt årsnederbörd. Den är värd att ställa mot #22:s länk vars i sammanhanget substantiella värde är vad det brukar vara för aktuell signatur.

  Att nederbördsmängderna ökat som följd av förhöjd global medeltemperatur är för övrigt välkänt och understött i såväl teori som observation så vad syftar egentligen kommentatorerna till, man får intrycket att de driver propaganda stick i stäv mot eget bättre vetande.

  Det kan väl inte vara så att just detta är bloggens syfte?

 39. Svempa

  #38 LBT

  Ja men då kan säkert hänvisa mig till data som bekräftar detta. Vilka källor stöder du dig på?

 40. Guy

  LBt # 38

  ”…….man får intrycket att de driver propaganda stick i stäv mot eget bättre vetande.”

  Till ex. var då?

 41. L

  ”Miljöprofessorn” Rockström kommer i Agenda om några minuter och ska berätta hur bra förutsättningarna är i Paris. Märkligt att SvT aldrig har lyckats hitta någon klimatforskare att fråga? Men nu handlar det förstås om politik och inte klimat…

 42. Ingemar Nordin

  LBt #38,

  ”Att nederbördsmängderna ökat som följd av förhöjd global medeltemperatur är för övrigt välkänt”

  Så bra då. Då kanske du har något mer substantiellt att tillföra denna sidodiskussion? Jag är särskilt intresserad av nederbördstrenderna vid polerna eftersom vi tidigare har haft uppe massbalansen för inlandsisen både på Grönland och Antarktis.

 43. Ingemar Nordin

  Mer on topic. Frankrikes undantagstillstånd har medfört att polisen där stoppar klimataktivisternas demonstrationer.
  http://wattsupwiththat.com/2015/11/29/france-imposes-soviet-style-movement-restrictions-on-climate-activists/

  Ja tänk, vad ställer inte denna koldioxid till med?

 44. L

  Enligt Rockström i Agenda går vi mot 4 graders uppvärmning och en ”fullständig katastrof” om det inte blir något avtal i Paris, och blir det ett enligt dom frivilliga löftena så går vi mot 2,7 grader och inte ens då ”kan man utesluta väldigt katastrofala och allvarliga konsekvenser”.

  Visst är han duktig som kan berätta både exakt på tiondels grader hur varmt vi får om 85 år och vilka följderna blir? Allt medan en för två dagar sedan okänd orkan drar in över Skåne…

 45. d

  När jag lyssnar på Rockströms siande om framtiden kommer jag att tänka på sierskan Saida Andersson. Tror att hon var bättre på att spå än vad oraklet Rockström är.

 46. jensen

  Historieförfalskaren: ” Vi har nu den högsta temperaturen sedan senaste istid.”
  Tänk på trädgränsen under optimum: 600 m högre.
  Laglig överenskommelse, fast med frivilliga åtaganden. ??

 47. jensen

  Forts:
  Kvällens väder betecknande.
  Det snurrar på vinden för topparna.
  Tjosan-byråkrati.
  väder = klimat=miljö=agronomi.

 48. Astrid Å

  SVT redovisar en undersökning som GlobeScan gjort. Sverige är inte med. Sista stycket i artikeln är belysande. Science is settled, punkt!
  ”Enligt GlobeScan ökar däremot kunskaperna om klimatförändringarna. Dubbelt så många anser nu, jämfört med år 2000, att ökningen av koldioxid beror på människan, vilket i sin tur leder till fler extrema väderhändelser.”

  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/minskat-stod-for-tuffa-klimatmal

 49. Sigge

  #34 Sven Hanssen

  Jag känner inte till att det finns någon sammanställd statistik över nederbörden i världen. När det gäller andra klimatdata så brukar jag titta på NASA:s klimatsidor. Där har de snabblänkar till sammanställningar av viss global metrologisk statistik.

  http://climate.nasa.gov/

  Jag tror inte att nederbörden ökat lika mycket globalt som den gjort i Sverige. Det är få länder som klimatförändringarna märks så mycket i som i Sverige. Finland, norra Ryssland, norra Kanada, Grönland och den amerikanska delstaten Alaska är de områden där klimatförändringarna märks mest.

 50. Sigge

  #35 Ingemar Nordin

  Den här statistiken visar bättre varför det har blivit vanligare med översvämningar.

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatindikator-extrem-arealnederbord-1.3970

 51. Guy

  L # 44

  ”Enligt Rockström i Agenda går vi mot 4 graders uppvärmning och en ”fullständig katastrof” om det inte blir något avtal i Paris, och blir det ett enligt dom frivilliga löftena så går vi mot 2,7 grader och inte ens då ”kan man utesluta väldigt katastrofala och allvarliga konsekvenser”.”

  Tyvärr ser jag inte Agenda. Kan du ge nån källa till 2,7 graderna. Läste om det i tidningen och förvånade mej över hur nån kan räkna ut att på basen av 176 staters ’löften’ blir resultatet om 84 år 2,7 grader globalt. Det förutsätter dessutom att allt annat förblir status quo.

  Tacksam för svar.

 52. Sven Hanssen

  #48 Sigge

  Svårt att se någon trend där. Perioden 2000-2009 är hög medan perioden 2010 -2014 verkar återgå till ett snittvärde.

  Man kan ju också se på denna sida från SMHI
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatindikator-extrem-nederbord-1.29819

  Inte mycket till trend där heller och svårt att se någon signal från co2.

 53. Lasse

  #49 Sigge
  ” Det är få länder som klimatförändringarna märks så mycket i som i Sverige. Finland, norra Ryssland, norra Kanada, Grönland och den amerikanska delstaten Alaska är de områden där klimatförändringarna märks mest.”
  Kul att du tar upp det.
  Vi har fått 10% mer av en betydande klimatvariabel. En som driver på temperatur och avdunstning och skapar nederbörd.
  Solen!

 54. Guy

  Lasse # 53

  Du propagerar för ökat antal soldagar. Var hittar jag statistiken på SMHI. På meteorologiska institutet i Finland hittar jag det inte och dom svarar inte på frågor (borde kanske fråga en gång till?).
  Det här året tvivlar jag på att antalet soldagar skulle vara stort. Våren var usel i tre månader och kall ända till slutet av juni och nu har vi inte sett många skymtar av solen på två månader.

  En konstighet med värme/solstatistik fick jag dock reda på. Då värmen stiger över 25 grader har vi en värmebölja i Finland (obs hela landet). Det räcker med att värmen stiger över 25 grader i Uleoborg så har vi värmebölja i hela landet trots att temperaturen i Helsingfors skulle vara 19 grader.

  Personligen tycker jag vi får ett allvarligt fel i statistiken på det här sättet.

 55. Christopher E

  #50 Guy mfl

  Det finns ingen möjlighet att veta några exakta grader i framtiden med eller utan klimatavtal. Det är fullständigt struntprat, i Rockströms vanliga klass. Och inte bara hans, förstås. Alarmisterna har gjort ett drygt jobb att lura i kreti och pleti att det finns ett beräkningsbart samband mellan klimatpolitik och framtida temperaturer. Fullständig idioti, givetvis.

  Rätt kul också att se hur flera härovan ”vet” att nederbörden ökat globalt för att de tror att den borde gjort det, helt utan några beläggande data. LBt han nöjer med lite regionala data för delar av Sverige för att snabbt översätta detta till global trend för att passa hans fantasifulla sagor. Jaja, vad hade man väntat sig…

 56. Fabulerande charlatanen Rockström i expressen också:
  http://www.expressen.se/debatt/vi-har-ett-ansvar-mot-omvarlden-att-stalla-om/

  Skulle tro att det är samma svammel som i Aftonbladet och Agenda (som jag inte sett)

  Man tar sig för pannan för hur totalt ovetenskapliga professorer (sk ’vetenskapsmän’) kan få vara på våra högre lärosäten.

 57. Guy

  # 56

  Rockström vill ha en fossilfri värld. Vore skoj om nån skrivkunnit skulle skriva en artikel om hur världen då skulle se ut och fungera. Står det fullkomligt still i tankeapparaten? Man får andnöd med mindre.

 58. Guy

  PS till 57

  Hur hade han tänkt bli av med den/dom fossiler som finns? Lämna kvar i marken? Hur blir det med den delen som envisas att sippra fram?