Kräftgången fortsätter – nyss var det PISA, och i går tråkiga konstateranden om Universitet och Högskolor

sopor
Varken PISA-resultatet eller den nedslående världsrankingen som presenterades i media i går (Karolinska är nu enda kvarvarande svenska representant på 100-listan) kommer som någon överraskning för oss som studerade på 60-talet och varit verksamma i det akademiska sedan dess.
Kursinnehållet och tentamensribban har exempelvis sänkts åtskilligt – i mitt eget ämne kanske till hälften av vad den var för bara 25 år sedan. 
”Diagnostiska prov” vi gjort bland de just anlända Kemi- och Bioteknikstudenterna från ca 1995 och framåt visar också en ständigt sjunkande tendens i svarsprocenten på kemirelaterade frågor på gymnasienivå. Betecknande nog klarade sig från början Bio-studenterna klart bättre, men numera är det tvärtom, trots att intagningspoängen på Bio normalt varit mycket högre än på Kemiteknik. 
Detta gäller givetvis den genomsnittlige studenten. De allra bästa verkar vara totalt opåverkade, och är lika duktiga i grundutbildningen som de alltid varit, men en tråkig attityd(?)förändring är märkbar när det kommer till eventuella forskarstudier – mycket få är självgående och naturligt innovativa och nyfikna.  
Ja, vad ville jag nu säga efter ovanstående sidotankar och personliga associationer?
Sammanfattningsvis är det väl att samhällsförändringarna nu är tydligt märkbara som en allmän degeneration även av det akademiska – en mycket farlig utveckling, eftersom forskning och utveckling är så grundläggande viktig för vår välfärd och fortlevnad.
Jag har tidigare tagit upp detta med informationsmedia för Högskolor, Universitet och även pengakanaliserande Forskningsråd – ett allmänt politiskt korrekt flum, med starka inslag av floskelbegrepp sprider sig allt mer.
Men nu räcker det inte med grönt utopitänkande om vägar till ”hållbarhet” och ”uthållig energiförsörjning” – i alla fall KTH har gått längre…
Senaste inslaget i webbtidskriften Campi,  ”Sopsortering och miljöteknik räcker inte” fick nog håret att resa sig på många läsare:

 • …”Stora miljöbovar är boendet, konstaterar hon; många svenskar bor alltför vidlyftigt – och flygresorna; de långväga resorna till exotiska platser har ökat explosionsartat. Tekniken finns för att göra till exempel våra hem energisnåla och miljövänliga, men samtidigt bor vi större och har fler prylar.I en ny studie har Karin Bradley undersökt hur alternativa, radikala rörelser med en grön livsstil kan inspirera till ett nytt sätt att tänka. Rörelserna bygger på så kallade peer-to-peer ekonomier där produktionen görs gemensamt i någon form utan ägande eller vinstintresse. Det kan handla om bilpooler, lånesystem mellan grannar, klädotek och boendebyten….”

Betecknande nog är kommentatorsfunktionen avstängd sedan minst ett halvår, och redaktionen svarar inte ens på explicit efterlyst feedback via e-mail.
Den som tror det var en engångsföreteelse har fel. Alldeles nyss hade man också reklam för KTH-professorn Laestadius’ bok, där man bl.a. i artikeln  http://campi.kth.se/nyheter/sa-ska-sverige-avvarja-klimathotet-1.407614 citerar L:

 • …”Om samhället inte genomför de förändringar som jag föreslår, eller andra liknande med samma effekt, ja då kommer det att bli väldigt varmt och blött i framtiden. Min bok är ett exempel på realism om man tar klimatpolitiken på allvar. Sedan kan man ju alltid stoppa huvudet i sanden, men det har vi gjort alltför länge redan”…

Och någon månad tidigare detta inlägg, http://campi.kth.se/nyheter/natmobb-hanade-fritankare-i-miljoteknik-1.419605, där två KTH-forskare på allvar försvarar V-politikern Peter Pedersens förslag till perpeetum mobile-tänkande inom transportsektorn och tycker han var nyskapande…

Man refererar då till någon liten propeller man satt på en Stena-Line-färja för att utvinna el ur fartvinden… (luftmotstånd och annat diskuteras givetvis inte).
För att göra det ännu värre är pinsamt nog alla Campi-artiklarna också senare översatta till Engelska. 
Ja, KTH är som sagt inte alls ensamt om dessa skeenden. Svårt att säga om de nämnda artiklarna bara är en naturlig följd av journalistkårens politiska hemvist (var det 70% V+MP ?) eller tillkommit med ledningens goda minne, då för att ge en image utåt av ”samhällsengagemang och hållbarhetssträvanden”?
Man borde nog i så fall tänka en gång till.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Peter skriver: ”Man refererar då till någon liten propeller man satt på en Stena-Line-färja för att utvinna el ur fartvinden… (luftmotstånd och annat diskuteras givetvis inte).”
  Ur artikeln: ”Med hjälp av vindsnurrorna produceras ström till fartygets elnät. Genom att de är placerade i fören bidrar de också till att luftmotståndet och därmed bränsleåtgången reduceras.”
  Man kan för all del tänka sig att det funnits sätt att reducera luftmotståndet än mer, men om nu Stena Lina finner detta lönsamt känns det väl arrogant att bara avvisa det utan argument. I vilket fall så togs luftmotståndet upp.
  Sen är det lite kul hur Peter som annars brukar argumentera för rätten till att vara fritänkare i ämnen man inte är expert på och som själv sagt nog så tokiga saker i dessa ämnen blir så kritisk över Pedersens uttalande.

 2. Peter Stilbs

  Thomas – den där propellern är bara en löjlig grej, som är tänkt att lura ett visst klientel att tro att Stena Line gjort något för miljön. Och jag tror inte de kört fartyget i vindtunnel.

 3. Thomas
  Det enda som är ’lönsamt’ för Stenaline med att montera en fjantig vindsnurra i fören är den mediala uppmärksamheten och det fejkat poserande ’miljöengagemanget’ man får förmedlat av samma medias muppiga journalister.
  Som du mycket väl vet finns det i ett fartyg redan gott om roterande axlar på vilka man väldigt enkelt kan montera en generator. Och föreställningen att man istället skall driva fartyget med en viss fart mha dessa motorer, och sedan försöka åter omvandla en liten liten del av varten (eg luftmotståndet) en rotation som kan drivas med ett moment och återvinna den delen av energin är (om den hade varit allvar) bara ett stort hål i huvudet.
  (Och tyvärr symptomatisk för mycket idiotiskt grönposerande som sker i samhället. Både ’frivilligt’ men främst och ffa storskaligt genom statligt tvång)

 4. Bra att du uppmärksammar detta Peter. Förfallet på min gamla skola KTH verkar bara fortsätta. Att Sverige halkar efter tror jag beror på flumsamhället. Kraven sänks hela tiden på eleverna i grundkolan och gymnasiet och så småningom tvingades man sänka kraven på högskolan också. Ett förstatligande av skolan kommer inte att hjälpa. Flummet finns ju kvar. Kraven för att bli lärare har i princip varit borttagna på senare tid. Vilken ”idiot” som helst har tillåtits bli lärare.
  Det stora flumpartiet i Sverige är Miljöpartiet men även delar av Alliansen och sossarna har mycket flum. Ett annat exempel på flum i akademiska världen är genustramset.

 5. Tillägg Thomas,
  Som du helt korrekt påpekar hade en energi- (och miljö-) effektiv konstruktion minimerat förlusterna (luftmotståndet), materialåtgången (generator på motoraxeln), kostnader, störningskänslighet och systemetets tekniska komplexitet. Samt optimerat driftsäkerhet och enkelhet

 6. Lasse Forss

  Alla vicerektorer och ett stort antal dekaner krävde att Uppsala universitets rektor Eva Åkesson skulle avsättas. Utöver att hon inte prioriterar forskningen, har hon en ledarstil som går ut på ”att skrämma skiten” ur medarbetare som inte delar hennes uppfattning. Enligt uppgift önskade 80 procent av lärarkåren att Eva Åkesson skulle sluta.
  Eva Åkesson var före sitt tillträde som rektor för Uppsala Universitet prorektor för Lunds Universitet. Har vi kanske förklaringen till våra anrika universitets nedgång?

 7. lennart bengtsson

  Det är förmodligen så att vi nu ser de första allvarliga tecknen på en intellektuell nedgång där solida kunskaper i krävande ämnen i utbildningssystemet bär raskt utför och ersättes av flum och kvasikunskaper allt i jämnlikhetens namn. Sverige har löst jämnlikheten enkelt genom att sänka ribban inte att höja den som är en förutsättning för akademiska framgångar. Bakgrunden för många studenter i matematik och teoretisk fysik är numera så ringa att man inom geofysik t ex helt får ägna sig helt åt deskriptiva förklaringar ty något annat blir tyvärr obegripligt som lösningar av elementära differentialekvationer. Hur man kan inrätta lärostolar i ”genuskunskap” vid våra universitet är fullständigt obegripligt. Om detta förfall får fortsätta bör man om något eller några decennier vara glad om man lyckas komma in bland de 1000 bästa. Men det är kanske vad man vill ty då har man ju lyckats att ta ned universiteten på jorden där alla kan klara allt lika bra.
  LennartB

 8. JMH

  Hej
  Här kan man se hur vindsnurrorna sitter på fördäck.
  http://news.cision.com/se/stena-line/r/stena-line-forst-i-varlden-med-vindkraft-pa-farja,c9137478
  Verkar inte ha alltför menlig inverkan på luftmotståndet. Att det skulle minska luftmotståndet… Ja där får man väl tro experterna. Tydligen är det Epsilon som gjort simuleringarna som konstaterar att så är fallet (http://www.energi-miljo.se/2011/08/vindkraft-driver-farja-–-ger-el-till-bildack/).

 9. Fredrik Berg

  Jag förstår ingenting. Luftens rörelseenergi utför arbete på propellern. Om vi antar vindstilla så kommer denna helt ifrån dieslarna i slutändan. Energiförluster är oundvikliga. den enda skillnaden måste ju vara den rent mekaniska lösningen, alltså vilken som ger minst förluster men energin måste du betala för i vilket fall. Antingen med en generator på propelleraxeln som gör att motorn måste jobba hårdare eller med ökat luftmotstånd som också gör att motorn måste jobba hårdare. En propeller på ett fartyg är ju relativt liten och har lågt tröghetsmoment, under riktiga förhållanden måste ju varvtalet variera vilt och regleras konstant.

 10. Mats

  Journalisternas politiska hemvist!
  Ljusets fiender av Johan Lundberg, Timbro 1913
  sid 400
  Den brist på ideologisk symmetri som jag har återkommit till i den ovanstående framställningen är vetenskapligt belagd i flera undersökningar under årens lopp. Senast skedde det i en studie från 2012 av professor Kent Asp vid Göteborgs universitet. Enligt den undersökningen sympatiserade 72 procent av samtliga journalister i Stockholmsområdet med de rödgröna partierna (V, SAP, MP). Bland journalister med kultur som bevakningsområde röstade 84 procent av alla journalister i landet röd-grönt. Inom Sveriges Radio och Sveriges Television sympatiserade 82 respektive 83 procent av samtliga journalister med MP, V eller SAP. Inom dessa public service-företag röstade över hälften av journalisterna, enligt undersökningen, på Miljöpartiet (54 respektive 52 procent). Därtill ska journalisterna i studien generellt sett åsiktsmässig ha legat till vänster om de partier som de uppgav sig ha röstat på.

 11. Thomas P

  Fredrik #9 Läs JMH:s länkar och titta på bilden hur båten ser ut. Framsidan är som en stor, bred ladugårdsvägg med maximalt luftmotstånd och att vindsnurrorna kan reducera detta verkar fullt rimligt, vilket också stöds av simuleringar.
  Den gråa rörelsen som exemplifieras i #2&#3 tycker dock tydligen att det är ointressant att ta reda på fakta. Vindsnurror är ”gröna” och därför per definition dåliga. De är motsatsen till skeptiker.

 12. Fredrik Berg

  Min poäng var att man inte kan göra en nettovinst. Man kan inte se direkt hur luftmotståndet är med blotta ögat. När man gör enkla överslagsberäkningar på bilar räknar man med frontarean oavsett hur bilen ser ut i profil. Enligt mera noggranna beräkningar så har en 740 bättre cv värde än en Sierra från samma år vilket man inte skulle kunna tro då man tittar på dem.
  Om man nu kan manipulera luftmotståndet så mycket vore det ju bättre att bygga om hela fören och istället ha generatorn på motoraxeln.

 13. Lars Cornell

  #8 JMH och #9 J B
  Men, är inte det där ett aprilskämt.
  4 kW är generatorerna på !
  Det är väl 1/5000-del av vad motorerna är på ungefär.
  Apri – apri – du dumma sill ! Eller hur?

 14. pekke

  Sten Jutlandica 2011, små vertikalverk:
  http://news.cision.com/se/stena-line/i/stena-jutlandica-med-vindkraftverk,c113291
  November 2013, borta ! :
  https://sv-se.facebook.com/153210168065202/photos/a.540591342660414.1073741825.153210168065202/631890146863866/?type=1&relevant_count=1
  Originallänk, rulla ner lite till vänster:
  https://sv-se.facebook.com/pages/Stena-Line-Danmarksterminalen/153210168065202
  Läste på en blogg att det tydligen blev vibrationer, men har inte hittat nån information om utfallet av det hela.

 15. För att inte tala om all genuscertifiering som är nödvändigt och som slukar pengar och drar ner forskning på lägre nivåer. Ett bottennapp var avhandlingen om den s k genustrumpeten, som fick matematikerdoktorn Tanja Bergkvist att gå i taket. Hon har en egen blogg där hon driver friskt med genusvansinnet och fördumningsindustrin. Missa inte denna friska icke politiskt korrekta fläkt:
  http://www.tanjabergkvist.wordpress.com

 16. Bim

  Om snurrorna inte ger något motstånd så snurrar de inte heller.
  Det finns ingen gratis lunch. 😀

 17. Ann L-H

  Ang. journalisterna så tittade jag på min sanning med Ch. Jutterström i veckan. Hon uttryckte klart att hon tog chefsjobbet på DN för att hon ville förändra. Jaha, men jobbet på SVT då tog hon det också för att förändra påverka tro? Lilla Anna Hedemo som annars kan vara riktigt bitsk ibland kom inte riktigt på att den frågan vore berättigad just där just då.

 18. bom

  Stena Line har en märkvärdig ledningsorganisation. Personaldirektören är även chef för den tekniska avdelningen. Han tror att de två visparna ger 23000 kWh/år (till belysningen på bildäck) och minskar luftmotståndet motsvarande 80-90 ton bunkerolja per år (han stödjer sig på simuleringsresultat förmodligen har en yngre personalassistent räknat ut det så?).

 19. Du snackar skit, Thomas P #11
  Det är du som försvarar saker som inte håller ur sakligt perspektiv. Och ständigt försöker med sådant. Och det gör du pga ideologiskt färgade skygglappar. Du återger här nonsensargument som förekommit för att sätta vindsnurror i fören på en färja. Tom långt efter att man tagit ned dem …
  Du är sannerligen motsatsen till en skeptiker.
  Där finns noll chans att du kan räkna hem en vindsnurra i fören som elgenerering jämfört med att göra samma sak effektivt och på riktigt. Det är inte ens en diskussion.
  Som jag påpekade är värdet av sådant bara PR-värdet (som iofs inte skall försummas)
  Pekke, redan 2012 var de borta, kolla tex här.
  Thomas behöver alltså ytterligare mycket avencerade alt skruvade tilläggshypoteser för varför Stenaline slutar med sina ack så ’lönsamma’ energieffektiviseringar. Undrar just vad han skall komma upp med där …
  😉

 20. pekke

  Karin Bradley verkar leva i nån hippievärld, mer behöver man inte säga.
  Laestadius verkar tro att svensk exportindustri skall klara av att ta ökande kostnader för sina transporter till sina kunder, de kommer knappast kunna lägga ökande kostnader på sitt pris till kunden eftersom den globala konkurrensen i dag är stenhård, så då måste de pressa transportföretaget att sänka sitt pris eller pressa ner de interna kostnaderna vilket troligtvis i slutändan betyder mer utländska transportföretag eller lägre löner för svensk personal alternativt personalneddragningar både intern och externt ( service-/underhållsföretag ).
  Följer inte andra länder efter Sveriges gröna ambitioner så har vi snart den perfekta mixen för ekonomisk och politisk kris i det här landet.

 21. Bim

  Snurrorna i fören på färjorna kan ge en liten vinst så länge båten har motorn avstängd och ligger vid kaj när det blåser.
  Fartvinden kan inte annat än att skapa förlust.
  Min magister i folkskolan blev förbannad när jag föreslog att man skulle koppla en generator till en elmotor som drevs av strömmen från generatorn. 😀
  Sedan den örfilen har jag förstått att det finns ingen gratis lunch. Gud är God men sträng i detta fall.
  Bry er inte om vad Thomas P säger, han har nog inte fått någon behövlig örfil.

 22. Gunnar Strandell

  Jonas N #19 och Thomas P #11
  Varför käbblar ni när ni båda har rätt?!
  Propellrarna minskar vindmotståndet, åtminstone så länge de inte belastas för hårt, för anblåsning rakt framifrån, men ekonomiskt ger de ingen vinst.
  Till sist fick den ekonomiska verkligheten styra och propellrarna försvann. Det kanske ger en föraning om hur det går för vindkraftverken, när investerings- och produktionsstödet upphör efter 15 år.
  Den som lever får se.
  Att runda av främre hörnen och göra framdelen konisk är ännu effektivare och har skett med bilar, bussar och lastbilar sedan 1970-talet, med start av NSU Ro80 1967.

 23. Gunnar,
  Tyvärr har Thomas inte rätt. På väldigt många punkter.
  Att han har rätt (eller iaf kan ha det) angående att snurrorna kan minska luftmotståndet har jag inte ifrågasatt. Inte ens att hela stunten kan ha ett reellt (men PR-) värde. Dvs på ngt sätt vara ’lönsam’.
  Som exempel på att Peter Pederssen egentligen var en ’innovativ nytänkare’ (som hävdades av somliga i Campi-artikeln) är däremot bara strunt.
  Eller implikationen som Thomasförsökte länge, nämligen att detta var tekniskst driftsekonomiskt motiverat.
  Ärligt talat begriper jag inte ens varför någon skulle vilja försöka försvara sådant. Läser man cision- länken slår varningslamporna emot en direkt med ilsket blinkande sken. Att detta är en ’satsning’ för att stärka ’miljöprofilen’ osv …
  Som jag redan skrev: Privata aktörer i den civila sfären får ägna sig åt vad de vill eller finner meningsfullt.
  Men jag vänder mig starkt mot lögner som Thomas när han hävdar att :
  jag ”tycker dock tydligen att det är ointressant att ta reda på fakta. Vindsnurror är ”gröna” och därför per definition dåliga. De är motsatsen till skeptiker
  Tvärtom tycks det som Thomas har närmast obegränsat fördrag med vilka stolligheter som helst, och även hur storskaliga som helst, bara någon hävdar att de föranletts av värnandet för ’klimatet’ eller ’miljön’.
  Det är just den atityden som är så destruktiv för både miljö och människor …

 24. Gunnar Strandell

  Jonas N #23
  Jag hoppas att du missförstår mig rätt ändå.
  Jag har lärt mig att det är inte alla förunnat att liksom jag, i tioårsåldern, få hjälp av sin far att bygga en generator kopplad till en elmotor och tvingats konstatera att det inte blev den evighetsmaskin som den förlustbefriade teorin förutsåg.
  Men i vuxen ålder har jag ändå haft nytta av erfarenheten när vi byggd en storskalig maskin med en växellåda mellan elmaskinerna och det hela inte drog mer än 150 kW från nätet trots att närmare en MW passerade växellådan.
  Jag är övertygad om att många fler mäniskor behöver få prova sin idéer och att det är det enda sättet att få dem at tänka i nya, bättre banor. Tyvärr är det så att de flesta kan lära av sin egna misstag, men har väldigt svårt att lära från andras.
  Bojs och Häggströms hänvisningar till Lysenkoism är ett strålande exempel!
  Länk:
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-falsk-matematik-om-farmors-matvanor/

 25. ThomasJ

  Verkligheten – den bistert härligt oomkullrunkeliga! – kommer förr/senare (hoppas förr..) att bita dessa lysokoister rejält i Röva! Och bra så! 😀
  Mvh/TJ

 26. ThomasJ

  Nåt att ta till sig… ???
  https://www.youtube.com/watch?v=AU5x1Ea7NjQ&feature=em-hot-vrecs
  Mvh/TJ

 27. ThomasJ

  #26: Ph**n ta mig bättre än vaddå… ? 😉
  Suveränt! 😀 😀 😀
  Plenty thanks mr. Cleese!
  Mvh/TJ

 28. ThomasJ

  Förställningen följer här;
  https://www.youtube.com/watch?v=t5gm9hoTw6Y
  Mvh/TJ

 29. Thomas P och flera andra verkar sakna kunskap om att det inte går att bygga evighetsmaskiner. Om en vindsnurra i fören på ett fartyg gav mer energi än vad som förloras i luftmotstånd, skulle ju en evighetsmaskin vara möjlig, om vindsnurran byggs så stor att den även ger mer energi än vattnets motstånd. Sätt fart på fartyget, så kommer vindsnurran att ge energi att driva det vidare. I evighet.
  Det finns många anledningar till att det går utför med svenska skolor och högre lärosäten. Till exempel att lärarna ska betraktas som kompisar med eleverna i stället för personer som helt enkelt vet mer och kan lära ut. Viktig är också det sociala trycket att alla måste tänka politiskt korrekta tankar. Eller i alla fall bara uttrycka politiskt korrekta tankar. Jag har lärt min dotter att koldioxid är livsviktigt för växtligheten och knappast kan orsaka någon klimatkatastrof. Och att det mest har varit fördelar med den ökande koldioxidhalten. Hittills i alla fall. Det vågar hon inte säga och skriva i skolan, på lektioner och prov. I stället är det det politiskt korrekta som gäller.
  Politiskt korrekthet är förödande också för universitet och högskolor. Pengar slösas bort på genusforskning och annan nonsensforskning, till exempel om överdriva miljöproblem. Anslag beviljas till exempel hellre för att utforska följderna av katastrofalt stora klimatförändringar i stället för att utforska sannolikheten för olika sorters förändringar i klimatet.

 30. JMH

  #29 Lars
  ”Om en vindsnurra i fören på ett fartyg gav mer energi än vad som förloras i luftmotstånd”. Var har ”Thomas P och flera andra” framfört sådant?

 31. Pär Green

  30 JMH 2014/03/08 kl. 14:40
  ”Om en vindsnurra i fören på ett fartyg gav mer energi än vad som förloras i luftmotstånd”. Var har ”Thomas P och flera andra” framfört sådant?
  Tja, att inte förneka stolligheter, är att hålla med!
  Vad är din expert-kommentar?

 32. Sören F

  Min välvilliga tolkning av Pedersens förslag, åtminstone som det lät från början, har varit att den kunde fungera som lätt anarkistisk gimmick, och därmed finna en marknad, oavsett allt och långt innan reflektioner kring evighetsmaskiner som alla vet inte finns.
  Om det såldes nån liten propellergrej som gick att ladda mobilen med så fort man fick chansen att rikta den in i motvind, utanför bil- och tågfönster, så blev det en kul julklapp. Och kanske skulle bruket t o m förbjudas på tågen, osv.
  En större miss av Pedersen är att han luftar den som vänsterpolitiker, vänstern där alla automatiskt tänker system och livscykelanalys innan man tänker marknad.

 33. Vulgärretorik

  #29 det handlade väl om idén att snurran skulle kunna berättigas genom att den eventuellt minskar luftmotståndet, då jämfört med den platta fören på fartyget? Kritik mot detta skulle sedan kunna gå ut på att det i så fall vore bättre att optimera luftmotståndet vid konstruktionen av fören redan från början.
  Koldioxid är nödvändigt i lagom mängder. Det vi tar upp från underjorden är ett tillskott som inte tidigare funnits i atmosfären annat än förhistorisk tid. Det kanske inte drabbar Sverige och andra svala länder. Du verkar ha missat hela poängen. Varför inte skaffa en flerårig naturvetenskaplig utbildning (möjligen utomlands, om nu det svenska systemet är så uselt) och sedan återkomma med något av värde?

 34. Pär Engström

  Eftersom den ranking som publicerades förra veckan bygger på subjektiva uppfattningar om universitetens anseende går det inte att utifrån denna ranking säga något om universitetens förändrade eller bibehållna kvalitet.
  Men på bloggar, i politiska kretsar etc. tas denna ranking som mer eller mindre absoluta sanningar om universitetens kvalitet. Och det är en förflackning av den akademiska skärpan. Om vi inte vet vad som har mätts, vilka frågor som ställdes, och vilka som besvarade dessa frågor, då kan vi lika gärna betrakta rankinglistan av universitet på samma sätt som en topplista vad gäller melodifestivalen. Vilken låt slår i år? Vilka universitet har mest anseende i år?