Kommer maten att räcka?

Jag har många gånger deklarerat att den främsta anledningen till att jag är med i Stockholmsinitiativet och vill bidra till att TCS får en viktig roll är att enligt min uppfattning så finns det två allvarliga klimatrelaterade hot mot dagens och därmed också morgondagens mänsklighet, nämligen dels den icke försumbara risken för att jorden de närmaste decennierna ska bli kallare, dels den betydligt större risken för en vansinnig klimatpolitik.

Om jorden skulle bli kallare kan jag nog inte göra särskilt mycket för att förhindra det, däremot kan jag fortsätta att kämpa emot en vansinnig klimatpolitik. Jag vill också tillägga att för mig handlar det alltid om hela mänskligheten – inte om svenskarna.

Det finns de som tror att det skulle behövas en världsregering för att på ett effektivt, rättvist och hållbart sätt hushålla med jordens begränsade resurser, något som jag hoppas att vi ska slippa, men jag tycker ändå att vi bör vara medvetna om vilka utmaningar mänskligheten står inför.

(Jag kanske ska tillägga att en del konspiratoriskt lagda klimatskeptiker tror att hela klimatköret helt enkelt är till för att kunna skapa en världsregering. 🙂  )

Så låt mig ge min bild av vad som väntar mänskligheten de närmaste decennierna eller århundradena, och låt mig börja med det allra viktigaste – nämligen att alla ska kunna äta  sig mätta. Eftersom 99% av maten kommer från jordbruk och animalieproduktion på land så kommer jag här att bortse ifrån hav och sjö. Det som då behövs är odlad mark, vatten och (billig) energi.

(Jag bortser då medvetet från allt annat som vi också vill ha, såsom kultur, orörd natur, trevligt sällskap med mycket mycket mera eller med andra ord allt det som gör livet värt att leva.)

Enligt den referens jag i huvudsak kommer att stödja mig på så behövs det ungefär en halv hektar mark på vilken det under odlingssäsongen faller en halv meter regn för att producera en näringsriktig och någorlunda varierad kost för en människa. Dessutom behöver marken tillföras näringsämnen, främst kväve, fosfor och kalium. Enligt Wikipedia skulle maten bara räcka till hälften av dagens befolkning om vi inte hade tillgång till konstgjord kvävegödsel.

Detta är alltså vad som påstås behövas och därmed kan det vara dags att övergå till att se vad vi har.

Låt oss börja med att utgå ifrån jordens area och antalet människor som lever idag. Jordens area är som bekant c:a 5,1 miljoner kvadratmil eller 510 miljoner kvadratkilometer eller för att tala jordbruksspråk 51 miljarder hektar.  Av detta är ungefär 72% hav och 28% land. Eftersom  28% av 51 är ungefär 14 så kan vi räkna med att vi har  14  miljarder hektar att dela på. Eftersom vi är 7 miljarder människor så innebär det att vi har ungefär 2 hektar var att leva på. Enligt uppgift så har vi idag ungefär en kvarts hektar, d.v.s. c:a 2500 kvadratmeter odlad jord var och till detta tillkommer tre gånger så mycket betesmark. Detta innebär att ungefär hälften av jordens landareal används för matproduktion. I Kina lär det finnas c:a 800 kvadratmeter odlad mark per invånare. Tyvärr är det så att mycket av det som inte används inte heller lämpar sig för matproduktion, vilket innebär att möjligheterna att väsentligt öka produktionen genom att använda mer mark är begränsad.

Förutom tillgång på mark att odla så är de begränsande faktorerna för matproduktionen tillgången på vatten och tillförseln av nödvändiga näringsämnen. Jag kommer att ta upp de faktorerna i kommande inlägg och nöjer mig för stunden med att konstatera att så länge som vi har tillräckligt mycket energi för att förse våra grödor med kväve (och vatten) så kanske det ändå räcker, men skulle världen i större skala övergå till det som i Sverige kallas ekologisk odling så kommer det inte att räcka till mer än hälften av dagens mänsklighet. (Det är därför som jag ogärna köper någonting som kallas ekologiskt.)

Det som egentligen är det mest överraskande är att det trots allt produceras mat så att den, om den skulle fördelas tillräckligt rättvist faktiskt skulle räcka till dagens befolkning och förmodligen också kan ökas så att den faktiskt räcker till kanske 10 miljarder människor – men det finns uppenbarligen en gräns för hur många som kan leva ett värdigt liv på vår planet. På ett eller annat sätt måste befolkningsökningen bromsas och så småningom hejdas.

Det finns många idéer , mer eller mindre odemokratiska, om hur den ska hejdas, men såvitt jag har förstått så finns det ett beprövat och fullständigt demokratiskt medel som är effektivare än alla andra. Det gäller helt enkelt att ge kvinnor möjlighet till skolgång och helst även högre utbildning. (I de flesta utvecklade länder är dagens problem snarare att det föds för få än att det föds för många barn.)

Tänk om alla de som ägnar sig åt s.k. klimat­forskning skulle ägna sig åt utbildning av kvinnor – tänk vilken nytta de skulle göra!

 

Sten Kaijser

Referenser: http://dieoff.org/page174.htm

WILL LIMITS OF THE EARTH’S RESOURCES CONTROL HUMAN NUMBERS?
David Pimentel, O. Bailey, P. Kim, E. Mullaney, J. Calabrese, L. Walman, F. Nelson, and X. Yao,  College of Agriculture and Life Sciences, CORNELL UNIVERSITY,Ithaca,

NY14853-0901
February 25, 1999

Wikipedia: Fertilizers

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Kineserna har tagit sitt ansvar med sin 1-barnspolitik. Man kanske måste kräva något liknande av regioner med ohämmad befolkningstillväxt. Det går ju inte att fylla på så att det ”svämmar över” och omvärlden får ta hand om den oönskade överbefolkningen. Detta vore en mer lämplig uppgift för FN, än att larma om obevisade hypoteser om orsaken till en global uppvärmning. Stephen Hawking, den engelske kosmologiprofessorn, menar att mänskligheten måste dela på sig och börja befolka andra planeter. Hans råd är ur säkerhetssynpunkt om något oväntat skulle inträffa i framtiden så att mänskligheten inte utplånas. Men för de som inte längre vill bo på en överbefolkad planet som våran, kan det ju vara en framtida möjlighet att söka nya världar. Med fri forskning är allt möjligt och om vi hyllar framgång och intelligens, så finns det inte någon gräns för mänsklig innovation. Det amerikanska Apolloprojektet med månlandning, kan sägas vara det första steget mot en emigration till världsrymden.

 2. Mk

  Lyssna på Hans Rosling angående detta: Han förklarar varför det paradoxalt nog är minskad barnadödlighet som kommer att lösa problemet: http://www.gapminder.org/videos/population-growth-explained-with-ikea-boxes/

 3. Björn

  jag tror inte att det behövs mer politik än att ge kvinnor utbildning. Redan om det går några år till i skolan så innebär det att det första barnet kommer senare – vilket bara det bromsar tillväxten. Dessutom hinner de inte förda lika många om de börjar senare.

  Däremot kan befolkningsökningen fortsätta ett bra tag till även om det föds färre barn. Befolkningsförändringar beror ju på om hur många som föds och hur många som dör. Om medellivslängden ökar så innebär det (så länge livslängdsökningen pågår) att det dör färre, och då kan även mindre födelsetal bidra till en befolkningsökning. I den referens jag använde (från 1999) så påstods det att Kinas befolkning – trots 1-barnspolitiken – ökade 1,2% om året. Detta borde i så fall i huvudsak bero på ökad livslängd.

 4. Martin

  De svenska heltidsbönderna blir allt färre.
  Fortsätter trenden, så försvinner den siste bonden om 12-13 år.
  Källa. Ekot.

  I Jämtland finns nu endast 162 mjölkleverantörer kvar.

  Ingen bryr sig. Jordbruksministern tycker inte läget är allvarligt, eftersom vi kan få livsmedel genom import från Eu.

  Jag tycker, att en trygg egenförsörjning av mat är lika viktig som ett starkt försvar.

 5. Jan E M

  Om man utnyttjar åkermarken effektivt, så kan jordens befolkning 3- eller 4-dubblas.

  Det går att kombinera livsmedelsproduktion och energiproduktion. Det enklaste och vanligaste är att använda halmen från spannmålsodling som bränsle i panncentelar.

  Ett annat sätt är att kombinera djurfodertilverkning med etanoltillverkning. I Sverige importerade vi nästan en halv miljon ton soja per år för några år sedan. 400 000 ton av det skulle kuna ersättas med drank som är restprodukt vid etanoltillverkning.

  En normalskörd av vete i mellansverige ger c:a 5,5 ton per ha. Av det får man ut 2 kbm etanol och 1,7 ton drank. I sydamerika så ligger avkastningen av soja på c:a 2 ton/ha. Odling av 1 ha energivete i Sverige ger ett minskat importbehov av soja motsvarande c:a 0,8 ha. Det skulle gå åt ungefär 235 000 ha energivetesodlingar för producera 400 000 ton drank för djurfoder. Då skulle man få 470 000 kbm etanol. Vilket är ungefär 8% av Sveriges totala drivmedelsförsörjning.

  Idag produceras ungefär 200 000 kbm etanol i Sverige och 170 000 ton drank. Det gör att Sverige importerar 170 000 ton midre soja och det miskar behovet av odlingsareal i tropiska områden med 80 000 ha.

  Miljönyttan är sannolikt större med att sojaimporten minskar än att etanolen ersätter olja. Etanolen kan också ersättas av sockerrörsetanol.

 6. Martin och Jan E M

  Det tycks vara svårt att hålla sig till ett globalt perspektiv. Så snart jag talar om världen så börjar alla prata om Sverige. Enkelt uttryckt – vi har ingen överbefolkning i Sverige och det finns mycket som vi kan göra för att lösa Sveriges problem – men om de inte ger ”globala lösningar” så har jag inte mycket att säga. Tack ändå för alla upplysningar.

 7. Lejeune

  Det finns trots allt ljuspunkter i detta kompakta mörker, allt pendlar inte mellan svart och mörksvart som många vill göra gällande.
  Ökningstakten för befolkningsutvecklingen är avtagande. I många utvecklade länder skulle befolkningen minska om det inte vore för importen.

 8. Lejeune #7

  Det är ju det jag säger – det räcker med att utbilda kvinnorna. (Konstigt att ingen vill kommentera det:)

 9. Håkan R

  =>
  Kanske för att det är en sanning alla här är överens om.

 10. Håkan Sjögren

  Sten Kaiser : Ett sätt att öka avkastningen av jordbruksmark vore att stoppa galenskapen, som nu praktiseras, nämligen att diktatorer konfiskerar högproduktiv jordbruksmark och delar ut till sina unerhuggare, som visar sig vara helt okunniga om hur man skall sköta sin mark. Följden blir att landet övergår från att kunna exportera livsmedel till svält och import av mat.
  Mvh, Håkan. 

 11. Slabadang

  Några tankar….

  Vi har gjort många paralleller mellan miljö/klimatrörelsen och religion.För många framför allt de som anser sig vara ”vänster” reagerar starkt när man för parallellerna på tal för de ser sig själva som allt annat än ”religiösa”. Ändå är klimathotet en otroligt tydlig domedagsprofetia och likheterna med kristendomen och bibeln är slående och väcker många tankar hos mig.

  Den världsbild man lever med kan antingen skapa religionen eller tvärt om så skapar religionen världsbilden. Granne med eller ett substitut för en religiös tro är ideologi eller vice versa och för mig är klimathotet driven av en religion som passar misantropiska ideologier som ser människan och det moderna samhället som ont girigt och oansvarigt som måste ställas under makt och kontroll. Lösningen blir därför att minska den frihet som skapat vår utveckling genom en klimatpolitisk total kontroll och reglering av i princip ALLT.

  När man läser tex SEIs dogmer och formuleringar så framgår det att de vill reglera allt och att detta måste ske ur ett globalt perspektiv.mao med en världsregering vars direktiv och fyrtiotusen olika motböcker för vatten, jordbruk, antal träd, gas, olja, fiske, resor, mineraler, pengar… you name it ”hållbar utveckling” är argumentet för varför denna centralstyrda planekonomi skulle behövas. För mig bevisar de tänkta verktygen och tankefigurerna vara uppenbart ohållbara.  

  Man kan ju utifrån historia snabbt konstatera att hela idèn är totalt vansinnig när de ser planeten som ett stort lager för beställningar och leveranser där det är lagercheferna och inte kunderna som bestämmer villkor kvoter priser och efterfrågan. Planhushållning i dess renaste och mest totalitära form. Ett koncept som ALDRIG kommer att tillföra något annat än rena galenskper och det övergår mitt förstånd hur även liberala partier hängt på denna vansinniga ide som med sin självlysande brist på kontakt med verkligheten fått en sådan legitimitet och blivit helt befriad från kritisk granskning.

  När de två mest världsomspännande försöken till reglering givit oss kvicksilverlampor i hemmen och utsläppsrätter som är rena katastroferna var för sig på sina egna meriter, så är det bara två varningsignaler på vad som komma skall och hur illa genomtänkta förslagen är. En global reglering på biobränslen hade gett oss katastrofala konsekvenser men om den globala regleringsmakten redan suttit vid spakarna ett mycket troligt genomförd tradgedi med planhushållningsdogmer som grund.

  Den samlade klimatreligiösa/ideologiska sammankopplingen och världsbilden skapar en gemensam självuppfylande profetia med en gemensam världsbild av människan och dess förhållande till planeten. Denna självuppfyllande profetia ligger till grund för hur klimatvetenskapen och hela den tillhörande rörelsen bedriver sina aktiviteter och tolkar sina modeller och forskning.

  Den självuppfyllande profetian vilar på några viktiga ben.

  . Alla förändringar av klimat och miljö är av ondo och onaturliga.
  . Människan är ansvarig och styr allt som sker
  . Konsekvenser även för mindre förändringar anses som katastrofala
  . Planeten är skör och känslig
  . Allt vi inte förstår eller kan förklara utgör ett hot mot planeten.
  . Alla tecken tolkas som katastrofala

  Med denna profetia som utgångspunkt så blir alla iakttagelser och förändringar självuppfyllande och ger fart i den klimat och miljövetenskpliga nedförsbacke vi befinner oss i. Pandoras ask är öppnad och skillnad mellan vad som är intressant eller viktigt upphör att existera.Bevis och tro blandas i en salig röra. ALLT är katastrofalt, allt är hotfullt, allt måste studeras, och allt borde regleras. Även om observationer inte ger stöd för någon vare sig katastrof eller stor förändring så är det bara leta i den självuppfyllande profetian så kan man alltid hitta något att bli skrämd utav eller misstänka med hjälp av den logik profetian erbjuder. Med ”sannolikt” ”risk för” ”forskare tror” och ”kan” så kan allt kopplas till profetian för att bekräfta den. För ”den goda sakens skull” kan man ju också se till att man ”kommunicerar tydligt” dvs överdriva och förenklar. Den rätten ger klimatreligionen dess utövare på alla nivåer.

  Att sätta in den här världsbilden och profetian i kallduschen är inte det enklaste och mot världsbilden och profetian hjälper inte vetenskapliga artiklar eller alternativa förklaringar till den globala uppvärmningen till. För inget kan förändra den ideologiska världsbild eller religiösa tro på människan som det stora hotet somkontrollerande och orsakande alla onda och hotfulla förändringar.
  Därför blir allt en bekräftelse på världbilden och inget kan däför heller tala emot vilket Ingemar så tydligt beskrev vilket empirirskt innehåll CAGW hypotesen omfattar.

   I det ljuset är det lättare att förstå tankebanorna bakom SEIs dogmer. Som en självklar konskvens måte vi då också reglera allt vi gör eftersom allt vi gör har ”impacts” på miljön och klimatet. Därfrö behöver vi dadda allt ifrån Gäddors lekplatser, till nickelgruvor och växthusgaser även om de är naurliga och utgör några PPM av klimatet. Ett detaljreglerandets världomspännande pertum mobile är uppfunnen. Hoppet om ett uppvaknande är inte bland de CAGWfrälsta utan hos den allmänna opinionen som redan vänt klimathotet klacken. I slutändan är det de som har makten men det krävs att de också blir skeptiskt aktivfa och börjar belöna de krafter som arbetar emot klimatkyrkan för att deras inflytande och problemformuleringsmonopol skall vittra sönder.

  Så vad är den alternativa världsbilden och vad är det den står för? Vilka alternativa hot och möjligheter står den för? Var och hur krockar den misantropiska världsbilden med den filantropiska. Liberalismen mot planhushållningen, decentraliseringen mot centraliseringen, den lokala demokratin mot världsregeringen? Hur skiljer vi ut vetenskapen från religion och ideologi ? Vad är den konkurerrande världsbilden?
  Vad betyder frihet och vad har den för värde?

 12. Lena Krantz

  Visst är det så att utbildning påverkar möjligheterna för kvinnorna men också ex korta handlån så att de kan komma igång med en egen rörelse och på så vis få sin försörjning.

  Karlarna verkar mest sitta o dricka te och babbla

  😉

 13. Lejeune

  Sten #8
  Kan inte annat än att hålla med. Ju fortare de sämst ställda kan lyftas ur sin relativa misär, desto bättre, för alla inblandade och miljön.
  Under förutsättning, att detta inte ökar koldioxidutsläppen förstås!
   
  (OBS ”!” Ironi)

 14. bom

  Slabadang! Om vi tittar på vår historia bara de senast 100 åren så har vi två gånger tvingats lägga våra liv i händerna på våra politiker. Det har inte gått så bra. Första gången var första världskriget. Vi hade precis som nu kört försvaret helt i bottnen och fast en majoritet av svenskarna jobbade i jordbruket så kunde vi inte försörja oss själva (konstgödningen importerades med undantag för Ljungasalpetern (Birkeland-Eydeprocessen band luftkväve till kalcium med hjälp av elektisk ljusbåge)). Statsminister Hammarskiöld kallades i folkmun för Hungerskjöld och gulaschbaronerna levde flott på brist och ransonering.  Sverige samlade pengar till ett örlogsfartyg som döptes till Sverige. Så gick det några år och Per-Albin tog makten. Ännu fler jordbruk avvecklades och så dök korpralen från Österrike upp och det gick åt helvete igen. Inte hade vi något försvar den här gången heller och maten räckte inte till den här gången heller. Allt ransonerades och mina första bananer såg jag 1946. Våra politiker hade ingenting lärt. Vi hade inget försvar och maten var knapp och ransonerad. Nu vill våra politiker ”ta hand om oss igen”. Ja ännu inte med krig som motivering utan den här gången är det ett obefintligt klimathot som skall hjälpa dem.  Gud (om han nu finns för förut har han ju också varit ett verktyg i politikernas verktygslåda) hjälpe oss om det går så långt. Förut hade vi ju i alla fall fått välja våra politiker men nu har vi van Rumpuy och lady Ashton assisterade av Barroso – och dom har aldrig någon givit sin röst. Och så lullar vi omkring och tror att sker och ting bara blir bättre hela tiden. Det är nog dags för oss att göra ett fint paket av våra friheter och rättigheter och posta det till Brüssel. Jaha så det var redan fixat av våra välmenande hjälpare?

 15. Jan E M

  Slabadang #11

  Majoriteten av europas elenergi produceras med kolkraftverk. Om vi i Sverige minskar vår elförbrukning så är det främst kolkraft i Danmark och Finland som minskar.

  En kvicksilverlampa som innehåller 3-4 mg kvicksilver sparar under sin livslängd ungefär 500 KWh el jämfört med glödlampor. Det går åt ungefär 150 kg kol att producera den mängden elenergi. Kol innhåller ungefär 75 mg kvicksilver per ton. Några procent blir kvar i askan, resten släpps ut i luften.

  Det sparas utsläpp på ungefär 10-12 mg kvicksilver från kolkraft om man väljer lågenergilampa som innhåller 3-4 mg kvicksilver. Kvicksilvret i lågenergilampor går att återanvända, det gör inte det som släpps ut i luften från kolkraftverk.

 16. Jan E M

  Sten Kaijser #6

  Det jag beskrev om Sverige gäller principiellt för många länder i Europa om det justeras lite efter deras jordbrukssektor.

 17. Slabadang

  Jan EM!

  Kvicksilverlamps resonemange visar just på att det inte finns någon spärr eller skillnad på vad som är viktigt respektive oviktigt utan hur stora åtgärder som helst kan motiveras för ovidkommande ellr diametralt större andra problem.
  Glödlamporna är samtidigt värmeelement och minskar uppvärmningsbehov i bostäder. Skillnaden i kostnad mellan en kvicksilverlampa och en glödlampa ärtjugo limpor bröd eller tjugo liter mjölk i utvecklingsländerna. De enda som tjänar stålar och får effekt av denna ladstiftning är de som tillverkar kvicksilverlampor och är ingen lösning på något problem överhuvudtaget. Att vi fått in mer gifter i hemen och i cirkulation är de enda säkra konsekvenserna.

 18. Jan E M

  Slabadang #17

  Glödlampor sitter inte alltid där man vill ha värmen. Värmen från värmepumpar, fjärrvärme och pellets är billigare än el.

  Nu finns det andra ljuskällor än lysrörslampor. Jag har själv skaffat lite LED-belysning. Det är armaturer med fast monterade ledlampor. Bäraknas ha en livslängd på 60-90 tusen timmar. Jag har de lamporna tända 1000-1500 timmar om året.

  Att man får mer gifiga metaller i hemmet av lysrörslampor är ju riktigt, men det blir mindre kvicksilver i naturen. Långt mer än hälften av Europas utsläpp av kvicksilver kommer från koleldning.

 19. bom

  Den fria Hansastaden Hamburg drivs ni till mer än nittio procent med det nya stora kolkraftverket. Några procent kommer från vindkraftverk de gånger som det blåser. Källa Die Welt.

 20. bom

  Berichtigung ni=nu!

 21. magnus

  Slabadang

  Kan du utveckla resonemanget om att vi ”daddar” med gäddornas lekplatser (jag utgår från att du menar att det är något onödigt)

  Gäller det även andra fiskars lekplatser, eller är det mest gäddor som är bortskämda.

  Tänker du att fiskarna liksom uralstras i havet oavsett lekmöjligheter, eller har du märkt att fiskbestånden minskar ganska kraftigt.

  Men du kanske helt enkelt inte gillar fisk 🙂 

 22. Jan-Erik S.

  SK #8:
  Visst är utbildning av kvinnor ett effektivt sätt att minska barnafödandet.
  Men…i många muslimska länder så får ju inte kvinnor ens lära sig läsa…
  De ska hållas hemma och föda barn…

 23. Jan-Erik #22

  Visst är det så, och det är därför jag brukar säga att den viktigaste NGOn (Non Governmental Organisation) i världen är den iranska kvinnorörelsen – en viktig del av denna består just av studentskorna. Det bör i detta sammanhang nämnas att 70% av studenterna i Iran är kvinnor.

   

 24. Håkan Sjögren

  Sten Kaijser # 23 Förlåt mig. Jag felstavade Ditt namn i #10. Det skall inte upprepas. Mvh, Håkan.

 25. För en tid sedan var ämnet på Effekts blogg om bla torkan och svälten i Somalia. Jag fick då frågan om det gjorts några större studier om jordisering. Nedanstående svar kan ju passa här eftersom ämnet handlar om maten ska räcka:
   
  ”Det behövs inga större och kostsamma studier, man behöver bara studera naturen för utan jordisering så hade varken du eller jag eller överhuvudtaget något liv kanske funnits till på jorden.
  Naturens verkligt stora tillämpning av jordiseringsmetoden är nämligen det som sker när rötterna efter avdöda växter brytes ner i jorden och blir ny prima näring till nästa generations växter. Detta är det perfekta kretsloppet och det är så matjordslagret har bildats. Varje trädgårdsodlare bör ha detta i åtanke och inte nödvändigtvis rensa bort avdöda rötter och växtdelar ur jorden. Naturen jordiserar således i huvudsak endast växternas rotmassa. Detta räcker för en jämn balans i arternas utveckling och överlevnad och lagom tillväxt av matjordslagret. Men det räcker inte till mat åt jordens växande befolkning, för detta krävs att en allt större del av växtlighetens överjordsmassa som är oanvändbar som mat återföres ner i jorden inom räckhåll för rötterna på det som ska bli nästa skörd. Men det ska ske medan avfallet är färskt och innan luftsyret hinner börja sin näringsförödande oxidationsprocess. Det finns tyvärr de som påstår att organiskt material måste vara nedbrutet genom oxidation/förmultning för att kunna tjäna som växtnäring. Om detta vore sant hade inga växter funnits. Vilda växter har nämligen endast haft tillgång till näring från ruttnande rötter från tidigare växter och är programmerade att utnyttja nerbrytningsprodukterna vid förruttningen nere i jorden. Jordisering är därför också den enda metod som jämte ökad växtlighet håller koldioxidhalten i atmosfären på en så konstant nivå som möjligt. Koldioxidens roll är inte att styra temperaturen på jorden (som tyvärr så många tror) utan att förse och bygga upp det organiska livet på jorden.
  Kompostering/förmultning är en oxidationsprocess som kräver full tillgång till syre och kan därför endast förekomma ovan jordytan. Processen innebär ett nästan totalt förintande av organiskt material; endast mineralerna återstår. Därför har avfall som jordens växtlighet lämnat ifrån sig ovanpå jordytan inte bidragit till att öka matjordslagrets tjocklek under gångna årmiljoner, tillskottet är nästan lika med noll. Det är också den nakna sanningen ifråga om värdet av den ständigt upprepade rekommendationen att ytgödsla med organiskt avfall och kompostrester. Själv tar naturen inte hand om ovanjordsavfallet för direkt återvinning utan låter det återgå till oorganiskt material, enkla kemiska föreningar och grundämnen genom oxidering. Alltså, naturen har två stora kretslopp för kolet, ett snabbt ovanjords och ett långsamt ner i jorden. I bägge fallen är slutprodukten koldioxid.
  Eftersom jordens folkmängd ökar snabbt samtidigt som den tillgängliga och produktiva matjordsarealen minskar, så är det hög tid att vi snarast inleder en systematisk återvinning av den enorma resurs som finns i det organiska avfallet på jorden. Det riktiga sättet för detta är att avfallet i så färskt tillstånd som möjligt plöjs, grävs eller borras ner i jorden vid livsmedelsproducerande växter.
   
  Om mer organiskt avfall på jorden jordiserades; skulle ingen behöva svälta, lufthavet bli renare, samt bidra till en minskning av ökningstakten av koldioxid till atmosfären.
   
   
  Ge en svältande en säck mat och han har mat under en kortare tid. Ge den svältande i stället en bit mark, lämpliga verktyg och kunskapen om jordisering och han har mat för resten av sitt liv.”

 26. Slabadang

  Magnus!

  Jag älskar både fisk och har fiskat i hela mitt liv. Med den erfarenheten så är analysen som säger att gäddan har brist på lekplatser en indiktation på att man ”daddar” helt i onödan och har noll koll på gäddbeståndets upp och nedgångar. 

  Det kan ju vara kul för den lokale gäddentusiasten att få in gädda till sin egen lilla vik men det råder aldrig någon gäddbrist utan är den firre som tippar bestånden åt fel håll med artfattigdom som konsekvens. havets och sjöarnas krokodil. Sjöarnas efter den inplanterade karpen last standing man.

 27. magnus

  Slabadang

  OK

  vad baserar du detta på förutom egna gissningar och fiskarhistorier.

  Har du bedrivit egen systematisk gäddforskning eller förlitar du dig på att ditt sunda förnuft inte kan slå fel den här gången heller? 

 28. magnus

  Slabadang

  Att gäddbeståndet skulle gynnas av att daddas med och fixa lekplatser etc. är ju inte någon ny tanke tydligen. Idén fanns redan 1955, innan det ”gröna helvetet” brutit lös

  http://svenskuppslagsbok.se/tag/gaddbestandet/

 29. Olaus Petri

  magnus # 28

  Gäddoron från femtiotalet kanske berodde på att ambassadeurrullen hade hunnit slå igenom ordentligt. Man made du vet. 😉
   

 30. Slabadang

  Magnus!

  Mina ”fiskarhistorier” kommer ifrån att jag redan när fyllde arton hade fångat över trehundra gäddor över tvåkilo den största på 19.2. Därutöver ca åttahundra till endast bokförda för missbildningar och avvikande blek gälfärg. Gäddan behöver inte skyddas eller daddas med utan är en invasiv art som lätt dominerar. Tanken att brist på lekvatten för gädddan skulle begränsa dess utveckling är en felaktig slutsats dragen av fritidsfiskare med mycket dålig koll på Pupulationsdynamiken för arten.

  I USA pågår utrotningsförsök av gädda i Lake Eris då de blivit varse varför gädda och ädelfisk inte är nån bra kombo ett väl känt fenomen även i Sverige. Gäddan in bye bye ädelfisk. Gäddan är en hårding och trivs även i de mest övergödda sjöarna. I mälaren i början på sjuttiotalet var jag orolig för de gälbleka slappa ofta svulst/cancer knöl försedda gäddorna.Mälaren utanför Strängnäs och inåt var som en skitig spenatsoppa på somrarna men gädda fanns i otroliga mängder.

  Ett tips till dina fiskande kompisar och till dig själv är att istället för att oroa sig för ”human inpacts” på fiskbestånd först kolla vad gäddan gör i sjön. En bra indikator är att bokföra maginnehåll i gäddor och anteckna de som fångas mad gädda istället för annan bytésfisk i magsäcken. En bra pålitlig indikator på hur fiskbalansen ser ut bytesfisk/gädda ju oftare ni hittar gädda som äter gädda så kan ni utgå ifrån att ”peak gädda” är nådd eller nära.

  Det är först när gäddan genom kannibalism decimerar sig själv som en bättre artbalans kan återuppstå.
  Kannibalismen börjar när det är så dåligt om bytesfisk att gäddan börjar söka utanför sitt revir. Då möter han sina kompisar med samma reptilhjärna som föröker försvara sitt revir mot en större inkräktare…. glufs och den större har lärt sig att lämna reviret är ett enkelt sätt att få sig ett skrovmål på en mindre kompis. Det blir lättare än att hitta annan bytesfisk och kompisarna flyr ju inte utan attackerar den större inkräktaren på reviret istället och då är det kört för stammen och gädda som föredrar gädda börjar dominera. Så gäddan är den fisk jag efter spiggen är minst orolig för. Men det tillhör den nuvarande trenden att man ska ”oroa” sig för alla förändringar och att allt skall ”daddas”.

  Vill du diskutera Åvaöringensbetydelse så kan vi ta det på en annan tråd.

  Är du intresserad av fler ”fiskehistorier” så kan du återkomma. 
  Jag är inte så imponerad av fritidsfiskare som läst trettiopoäng ekologi trollar lax och havsöring på fritiden och söker bidrag för att finansiera sin hobby genom att kalla den ”forskning” ”fiskevård” eller ”artinventering”. Gäddan sköter sig själv och behöver definitft ingen ”dadda”. Den är de nordiska vattnens egen krokodil och gädda betyder ”gadd”. Alla våra större rovfiskar verkar ha sina cykler med sina toppar och dalar det gäller både torsk gös gädda och aborre och vad som styr dessa cykler är inte klarlagt. Torsken har riktiga berg och dalbanor. I mitten på åttiotalet fanns de i enorma mängder på tjugotalet i princip helt väck upp och ner där emellan.

  Är det ”systematiskt” nog Magnus ?

 31. Slabadang

  Sten och Lena!

  Kvinnor och barn… när barnen inte behövs för försörjningen och blir en kostnad och inte heller en pensionsförsäkring så börjar det hända saker med födelsetalen.
  Så visst är det en viktig grund att kvinnor får avlönat arbete och utbildning. I Afrika kan jag hålla med Lena att de e mycket snack och lite verkstad. ”Syjuntan” står männen för! 🙂

 32. Erik L

  Har bara fuskat igenom texten, men en halv hektar ger betydligt mycket mer mat än för en person, globalt ligger arealen per capita på ca 0,25, men då får man räkna att det är mycket går bort i svinn eller produkter än mat som tex  fordonsbränsle, energiskog, hampa blommor mm.

   En hektar i sverige avkastar ca 60 ton potatis, eller 7 ton spannmål. Så en halv hektar skulle innbära 82,2 kg potatis per person och dag! eller 9,6 kg spannmål/mjöl, vilket blir helt löjligt mycket, och detta i kalla sveige, med bara en skörd per år!.  De som räknat på hur många som kan leva på sveriges jordbruk menar att nuvarande jordbruksmark skulle räcka till att föda ca 35 miljoner människor, om de enbart åt vegetariskt. och då har vi i sverige ca 0,4 hektar åkermark (betesmark ej inräknat) per capita, så världen skulle kunna föda är bra mycket mer än dagens population.  

  Den där överbefolkningsteorin är skapad för att hålla oss i schack, precis som med klimathotet. Gå inte på denna myt!  Det som däremot sker, är att klimatfolket skapar högre och högre kostnader för matproduktion, maten blir dyrare, de fattiga fattigare, och vipps, SVÄLT! men inte pga att det inte finns mat (även om det kommer att heta så i tidningarna) utan för att de inte har råd, alla pengar kommer att gå till Al Gore, Rothschild mf, så dom kan rädda klimatet genom att plantera träd (givetvis på bördig åkermark) bygga vindkraftverk osv (och kanske lägga några miljarder i egna fickor) Dessa grabbar vill hellre ha pengar och makt, än oss boende på planeten. Vi är som en av UNESCO:s tidigare chefer sa ”Useless eaters” som dom vill bli av med, vi är inte värda att leva.

  Vad tror ni dom ska göra mer än att svälta ihjäl oss? dom säjer ju öppet att ca 80% av oss ska försvinna innom de närmsta 30-40 åren, HUR ska dom göra? Tja, titta på bara på ökningen av cancerfall, den är enorm i västvärlden mycket pga av alla ”tillsatser” i matvaror, förpackningar osv som ingen verkar förstå varför dom är där. bisphenol A (en syntetisk könshormon) i plast, Aspartam (skapas av Ecoliebakterie) som sötningsmedel osv. alla dessa ”Tillsater” ger oss cancer eller gör oss sterila enligt många undersökningar. eller kanske GMO-grödor. GMO Sojabönor har testats av forskare i Ryssland och dom kom fram till att efter tre generationer var försöksdjuren helt sterila, medan kontrollgruppen inte drabbades alls av sterilitet. ”Jättebra, då löser sej ju överbefolkningsproblemet” säjer någon då, men det är DIN dotter eller son som kommer att bli steril, Jorden kommer att bli en gigantisk spökstad utan invånare, bara Al Gore och hans gäng ska ha rätt att leva, rättvist?

 33. magnus

  Slabadang

  Du verkar gilla ”det är naturliga variationer som vi inte känner till orsakerna till, så därför skall vi inte lägga oss i” (och framför allt kan det inte finnas någon anledning att tro att mänsklig påverkan bidrar)

  Men nej, jag tycker inte det låter som om du är någon auktoritet på gäddornas ekologi om du frågar mig.  

 34. Maths

  #32 Erik L

  Jösses.

  Så Al Gore, WWF osv ligger bakom allt från bisphenol A, aspartam till GMO, har planer på att utrota världens befolkning… 

  Jag säger då det…

 35. Slabadang

  Magnus!

  Du är rolig du. Vem är den främste ”Gäddexperten” i Sverige då?

  Jag hävdar bestämt att det råder i 99% av alla populationsdynamiska studier exctremt stora kunskapsbrister om naturliga orsaker bakom, förändringar. Det roliga är att både tillväxter och minskningar i polulationen alltid skall kopplas till mänsklig aktivitet. Det blir liksom aldrig bra hur det än blir.
  Krona så vinner du och klave så förlorar jag ! Det är det här med den grundläggande världsåskådningen som ligger i botten.

  Nu verkar det också som att ”försurningen” av våra sjöar är naturliga och kalkningen alltså var helt i onödan. Tror du det kan finnas skäl för miljöalarmisterna att kamma tillk sig rejält? Det är så lågkvalitativa slutsatser så man banne migh gråter.

  Skogsdöd säldöd klimathot äggskalsförtunning jag menar… säg stopp?? Totalt oseriöst!

 36. Bertel

  Lite OT men berör ämnet,

  Här kommer nya hot gällande maten, kopplad till klimatet och märk väl att artikeln bygger på den kommande boken ”Matens pris”, skriven av reportrarna Malin Olofsson och Daniel Öhman på Sveriges Radios ekoredaktion. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13544514.ab

  Jag tar mig för pannan gällande ekoredaktionens opartiskhet.

 37. magnus

  Slabadang

  Vem är den främste ”Gäddexperten” i Sverige då?

  Inte är det du i alla fall storfiskarn.

  Det finns säkert folk som fiskat mer än du och tror att det är Gud Fader som bestämmer om de skall få en bra fångst eller inte. 

  Med tanke på all mänsklig aktivitet som förekommer(visa mig en plats där det inte har förekommit mänsklig påverkan)  så känns det inte seriöst att kategoriskt avfärda den som faktor för populationers variation.

  Men det tycker tydligen du. 

 38. Slabadang #35

  ”Nu verkar det också som att ”försurningen” av våra sjöar är naturliga och kalkningen alltså var helt i onödan.”

  Hur menar du?
  Ska vi inte försöka skydda våra vattendrag från skador även om de har naturliga orsaker?
  Ska vi inte heller länspumpa källare hos husägare som drabbats av naturliga skyfall och översvämning?
  Ska vi inte reparera vägar som skadas av tjälskott på grund av naturliga orsaker?

  Jag förstår inte riktigt hur du menar…

 39. Slabadang

  Uffe B

  ”Jag förstår inte riktigt hur du menar…”

  Å vems fel e det?

 40. I Usa vill man uttrota flera s.k rovfiskar,för de utgör ett hot för
  människan,i  Usa floder och sjöar har rovfiskar(farliga) ökat.
  Rovfiskar går till attack mot människor bl.a.
  Många olika  och mycket farliga rovfiskar är på tillväxt i vår värld igen.
  Rovfiskar minskar fiskebestånden i floder och sjöar.
  ALI.K.
   
   

 41. Slabadang #39
  Fnissar förstående…

 42. magnus

  AliK

  Du känner säkert till att de allra flesta matfiskar är rovfiskar, så helt dumt är det inte  

  Många olika  och mycket farliga rovfiskar är på tillväxt i vår värld igen. 

  Har vi en liten  alarmist här månntro? Världen håller på att fyllas av farliga fiskar!

  Men om du räknar med hajarnas drastiska minskning (uppemot 99%)

   http://www.foxnews.com/story/0,2933,262486,00.html

  så kan du nog ändå vara hyfsat lugn

 43. magnus

  Snälla AliK

  Kan du inte länka till någon statistik som visar hur stort detta nya hot är.

  ”Fiskdöden” får en helt ny betydelse 🙂

 44. Det är även i Australien som rovfiskar kommer allt längre in dess
  floder och sjöar och börjar utgöra hot för människan.
  Hajar är nog mindre problem med,det är vid havskuster mer de blir
  problem med människor med alla vindsurfare,som ökar mycket.
  Därmed ökar konfrontationen med hajar vid havskuster mer.
  Hajarna avser jag inte i det här sammanhanget.
  Det är floder och sjöar,även i syd Amerika också,som problem med
  rovfiskar ökar.
  ALI.K.

 45. Sjöar och flodsystem i Thailand ,ökar olyckor med rovfisk mer.
  ALI.K.

 46. Det är inget nytt hot egentligen,utan det funnits länge,men människor i dessa områden kan förstora risker med rovfiskar visst,men risker har har inte rapporterats så mycket om,eftersom befolkningen i dessa områden håller tyst för det mesta.
  ALI.K.

 47. Men I Usa ser man utbredningen av rovfisk, som ett mer hot i sjöar o
  flodsystem.
  ALI.K.

 48. Gunbo

  ALI.K.

  Är det inte giftiga maneter du tänker på nu? Jag såg också ett program på TV om hur supergiftiga kubmaneter spritts till många områden som tidigare inte haft dem, t ex Thailand och t o m USA. Även andra giftiga men inte dödliga maneter blir allt vanligare och hotar badlivet på många kuster. I programmet framfördes teorin att utfiskningen av haven öppnat en ny nisch för de här anpassningsbara varelserna. Rätt skrämmande.

 49. Gunbo

  ALI.K.

  Är det inte giftiga maneter du tänker på nu? Jag såg också ett program på TV om hur supergiftiga kubmaneter spritts till många områden som tidigare inte haft dem, t ex Thailand och t o m USA. Även andra giftiga men inte dödliga maneter blir allt vanligare och hotar badlivet på många kuster. I programmet framfördes teorin att utfiskningen av haven öppnat en ny nisch för de här anpassningsbara varelserna. Rätt skrämmande.

 50. Gunbo

  Sorry för dubbelpostning!

 51. Gunbo#
  Ej maneter,men du har rätt, maneter är också ett hot,men det var
  inte dessa jag menade.
  ALI.K.

 52. Gunbo#
  Kom ock tänka på hur lite vi vet i Sverige,vad som händer ute i
  vår värld,jag tillgång på utlädska tv kanaler,där får jag info mm.
  SVT behandlar bara bråkdelar av information till oss medborgare.
  Sverige är ett så litet land,med små resurser tydligen.
  ALI.K.

 53. Gunbo

  ALI.K. #52,

  Håller med dig helt. Tur att vi numera har tillgång till massor av utländska kanaler. Här i Sverige har man inte råd eller utrymme på de befintliga kanalerna att sända alla intressanta program. en helt ny värld har öppnat sig på detta sätt och via Internet likaså. 

 54. Erik L

  Visste ni att Ryssland endast brukar 75% av sin åkerareal? Australien bara 50% av sin, i Australiens fall är det pga att det påstås att vatten måste sparas, (förmodligen någon klimatnisse som kommit på). 
  Åkermar saknas inte!

  #34 Maths!
  Hade du studerat vad dessa organisationer själv har skrivit i sina dokumet, så skulle du bli mörkrädd! Läs bara böckerna Ecoscience (Holdren), The First Global Revolution (Club of Rome) och  Agenda 21 (FN) så får du lite klarhet i vad dessa organisationer har för mål med klimathotet och överbefolkningsteorin, det är att minska befolkningen med ca80%. i Ecoscience beskriver Holdren (Obamas science czar) hur han vill sterilisera oss med att tillsätta steriliserande medel i basvaror, vacciner, vattentäkter mm, givetvis helt utan våran vetskap.

  I The first Global revolution beskriver club of rome (FN:s viktigaste thinktank)  hur dom ska ta makten över över jordens alla tillgångar, och hur dom med hjälp av en idé dom fick, ett hot om global warming och matbrist  ska få oss att acceptera och genomföra deras plan.

  Bill & Melinda Gates foundation ger de fattiga länderna i Afrika  GMO grödor samt vaccin, på detta vis menar Gates att han kan minska jordens befolkning med 15%..?  (se själv på youtube när han säjer det)

  Dom skojar inte, dom menar allvar! 
  Produkten av bla The First Global Revolution och Ecoscience är Agenda 21 som alla FN:s medlemsstater skrivit på. Bli inte förvånad att allt sker samtidigt jorden runt, klimatskatter månghundraprocentiga prishöjningar på EL, påtvingade vaccinationer, minskade fiskekvoter, plantering av skog och energigrödor på åkermark osv, allt går enligt planen dom skrivit.

  Älta inte ihjäl er på ”Klimathotet” snoka gärna vidare vad dom mer har i planeringen för oss, all information finns att läsa hos dom själva bara man vet var man ska leta, en som är otroligt bra koll på detta är Alan Watt  http://www.cuttingthroughthematrix.com/ 

 55. magnus

  i Australiens fall är det pga att det påstås att vatten måste sparas, (förmodligen någon klimatnisse som kommit på). 

  Jag tror inte att det är någon klimatmaffia som har hittat på att det ska vara torrt på sina håll i Australlien 🙂