Kommer makten att lyckas tysta Klimatupplysningen?

Sverige är i klimatfrågan ett extremland. Dagligen matas vi från gammelmedia en helt ensidig bild – den politisk korrekta. Även i skolan och ned till dagis indoktrineras, närmast hjärntvättas, barnen. De som vill föra fram en alternativ bild av klimatet, den klimathotskeptiska, får inte komma fram i gammelmedia. De enda undantagen är några få landsortstidningar.

Politikerna och de politiska partierna använder klimathotet för att lägga på oss nya skatter och förbud. Inget politiskt parti vågar eller vill opponera sig mot detta. Även Sverigedemokraterna går på klimathotslinjen. Gammelmedia har lierat sig med makten så där blir det ingen granskning.

Utomlands i t.ex. USA eller Storbritannien finns inte denna ensidighet. Där finns ofta gammelmedia och politiska partier/politiker som för fram en klimathotskeptisk linje. I USA är klimathotskeptiska TV-kanalen Fox News större än 2:an MSNBC och långt större än CNN. Var president Trump står vet vi alla. Vad många inte känner till att USA drar sig ur Parisöverenskommelsen beror (officiellt) inte på att USA blivit klimathotskeptisk utan att president Trump anser att överenskommelsen stort missgynnar USA ekonomiskt. Det påverkar dessutom inte klimatet. Klokt av USA och Trump att dra sig ur. Obama ”kuppade” in Parisöverenskommelsen genom att runda kongressen.

I extremlandet Sverige så har bloggar/hemsidor stått för informationen som går emot PK-doktrinen om ”klimatförändringarna”.  Klimatupplysningen.se är en av dessa sidor.  Men nu finns det mycket mörka moln på himlen. Makten har på gång ny lagstiftning som kan göra det svårare eller olagligt att komma ut med alternativ information.

Yttrandefrihetslagen (YGL) tillhör våra grundlagar. En annan lag är tryckfrihetsförordningen (TF). Nu är yttrandefriheten under attack. Regeringen Löfven på egen begäran tillsatt och erhållit en utredning. En ensamutredare Runar Wiksten som föreslår ändringar i yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsförordningen. Förslaget till ändring innehåller gummiparagrafer där om man rapporterar på ett sätt som skadar Sveriges förhållande till främmande makt kan dömas till utlandsspioneri. Läs mer om SOU 2017:70 (580 sidor). Mycket anmärkningsvärt att en ensam utredare och inte en parlamentarisk kommitté fått göra en så känslig utredning.

Demokratin och yttrandefriheten är under attack från flera håll. Vissa inskränkningar har redan gjorts. Hets mot folkgrupp lagstiftningen är en inskränkning i yttrandefriheten.  Jag konstaterar också att inom EU har man inskränkt och är på gång att ytterligare inskränka yttrandefriheten medan det är betydligt friare och bättre skydd för medborgarna i USA.

Vår bolibompaminister Alice Bah Kuhnke (MP) vill ha ”tvingande åtgärder” mot Facebook. President Macron vill göra det olagligt att sprida ”fake news” i samband med val. Regeringen skall också enligt Macron få rätt att blockera innehåll. Tyskland har från 1:a januari en ny lag som tvingar sajter på social media att ta bort ”hat”, ”fake news” och ”illegalt material”.

I Sverige och även utomlands sker allt fler angrepp på demokratin och yttrandefriheten i ”klimathotets” namn. Anders Wijkman (KD) vill ”vässa demokratin” (min. anm. inskränka den) och beundrar Kina.

Hur är de då med yttrandefriheten och Socialdemokratin? Det finns ett antal exempel där ledande socialdemokrater hyllat kommunistiska diktaturer. Olof Palme gillade Fidel Castro.

Castro_Palme

Olof Palme, Pierre Schori och Fidel Castro

Regeringen Palme erkände också som första västland diktaturen Nordkorea 1973.

Maj Britt Teorin (s) och socialdemokratiska kvinnoförbundet förespråkade ett förbud mot privata parabolantenner. Svenska lärare reste regelbundet på 1970-talet till DDR för att indoktrineras  i marxism.

Laila Freivalds (s) lyckades tillsammans med Säpo stänga Sverigedemokraternas hemsidor. Freivalds fick senare avgå när hon avslöjades ha ljugit om sin roll i nedstängningen.

Socialdemokraterna har stöd av Vänsterpartiet som är det gamla kommunistpartiet med nytt namn. Vad kommunister tycker om yttrandefrihet och demokrati vet alla som inte är unga. Gammelmedia pratar ofta om Sverigedemokraternas ”rötter” men mycket sällan om Vänsterpartiets kommunistiska rötter.

Stalin

Josef Stalin – känd kommunist och massmördare

När ett så kontroversiellt lagförslag som ändring av yttrande- och tryckfrihet ska läggas fram förväntar man sig att oppositionen (Alliansen) ska agera resolut. Men jag har inte hört ett ord. Finns oppositionen? Varför är ni tysta? Eller tänker Alliansen hjälpa regeringen att få igenom förslaget? En grundlagsändring kräver ett mellanliggande val.

Jag antar att svensk gammelmedia (läs Bonnier och Schibsted) är för inskränkningar i yttrandefriheten och tryckfriheten om det gynnar dem. Bloggar och hemsidor är allt starkare konkurrenter. Förslaget till ändring i tryckfrihetslagen kommer att gynna de starka och missgynna de svaga. T.ex. vill makten stoppa att privatpersoner får tillgång till domar billigt och enkelt, exempel Lexbase.

stjarne

Hanna Stjärne

Sveriges Televisions kontroversiella VD Hanna Stjärne säger att hon vill att Google och Facebook ska vidta åtgärder så att svenska folket får möjlighet att göra sitt val hösten 2018 utifrån fakta och inte utifrån desinformation. Public service är inte neutralt. Det finns en stor slagsida åt vänster och miljöpartistiska hållet. För att upprätthålla skenet av objektivitet finns en politisk tillsatt granskningsnämnd. Att anmäla uppenbara faktafel om klimatet/väder från Sveriges Television till granskningsnämnden är meningslöst.

potemkinkuliss

”Fri” television och granskningsnämnden är en potemkinkuliss

Många som är insatta i klimatfrågan vet att gammelmedia sysslar med falska nyheter. Erika Bjerström – Svt och Jenny Stiernstedt – Svd är exempel på rödgröna aktivister som ibland är långt ifrån sanningen i klimatfrågan. Som ”klimatexpert” tas nästan alltid agronomen Johan Rockström in. Han är garanterat politisk korrekt. En annan ”expert” är f.d. TV-meteorologen Pär Holmgren som vill avskaffa alla val i Sverige för att komma till rätta med ”klimatproblemen”.

Sverige är unikt på det sättet att staten betalar ut presstöd och att bara två stora ägare – Bonnier och Schibsted – finns. Gammelmedias tidningar har blivit allierad med makten och i klimatfrågan så låter man inte klimathotskeptiker alls komma till tals. Det finns landsortstidningar där det är lite friare.

Så finns det risk att Klimatupplysningen blir stoppad framöver? Enligt min uppfattning ja. Inte med en direkt lag där det står att klimathotskeptisk propaganda är förbjuden. Men det finns klar risk att Google och Facebook inte tillåter Klimatupplysning på grund av påtryckningar eller lagar från makten. Utan annonser och länkningar till Klimatupplysningen blir ekonomin svagare för bloggen.

Man kan också komma att klassa det som går emot IPCC:s agenda som ”fake news”.

Ett annat hot är att skribenter kan uppleva ett hot med de eventuellt nya lagarna för yttrandefrihet eller tryckfrihet. Enligt de nya lagförslagen kan det bli straffbart att sammanställa information från öppna källor. Det blir själva sammanställningen som kan bli straffbar.

Ett fjärde hot som finns redan idag är att bli utsatt för organiserade hatkampanjer som leder till automatisk avstängning på Facebook. Enskilda skribenter kan också bli trakasserade. Arbetsgivare kan bli kontaktade vilket jag har egen erfarenhet av.

T.o.m. Håkan Juholt (s) har varnat för att Sverige håller på att avveckla demokratin och på sikt bli en diktatur.

Det finns ytterligare konstigheter på förslag i svensk lagstiftning från Socialdemokraterna. Det gäller att svensk lag ska gälla utomlands, t.ex. sexköpslagen. I fallet med yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsförordningen skulle makten kunna se till att klimatbloggar utomlands blir olagliga och svenskar som medverkar i bloggen kunna fällas i svensk domstol. Vi kan tänka det omvända att andra länder hävdar att deras lag ska gälla i Sverige. Det finns länder som har förbud mot alkohol och homosexualitet. Tänk dig att bli straffad i Saudiarabien för att du druckit öl i Sverige.

När det gäller ”fake news” är det så att det behövs ett sanningsministerium för att kunna hantera detta. Vad som är ”fake news” avgör makten. Sverige och EU riskerar att driva åt diktaturhållet och demokratin urholkas. Att hänvisa till demokratin som president Macron och Hanna Stjärne gör är bara en täckmantel. DDR betyder Tyska Demokratiska Republiken. Nordkorea heter Demokratiska Folkrepubliken Korea. Att kalla sig demokrat eller hänvisa till demokrati betyder inget. Det är innehållet som räknas.

En given kandidat för att leda ”sanningsministeriet” är justitieminister Morgan Johansson (s). Han tillhör Centralkommittén (Verkställande Utskottet) i partiet.

Morgan_Johansson2

Morgan Johansson

Morgan Johansson är ansvarig för krisen och kaoset inom polisen och skulle som politruk säkert lyckas bättre att hålla ordning på ”olydiga” bloggar och sajter på nätet. Stor polisbrist finns idag men när det gäller ”olydiga” och icke-PK bloggar kan man räkna med att då finns det obegränsat med poliser och åklagare. Nämndemännen som dömer i tingsrätten är också politiskt tillsatta.

“The further a society drifts from the truth, the more it will hate those that speak it.”

George Orwell

Jag tar bara upp några få referenser.

Ledarsidorna Expressen Debatt Journalisten Norra Skåne Huffingtonpost

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Per. Så är det. Tyvärr har allt detta också spridit sig till universitetsvärlden, som ju en gång varit varit en garant för förutsättningslöst sanningssökande. Man noterar kampanjer på högsta nivå mot ”faktaresistens” – där den underliggande meningen är att tysta dem som genomskådar och inte köper någons politiskt korrekta och körsbärsplockat utvalda ”bevis” för något.

  Klimatfrågan ligger centralt i denna fåra.

  Härom månaden meddelades också att nye preses (Ordföranden) i Kungliga Vetenskapsakademin uttalat i sin programförklaring just ett korståg mot ”faktaresistens” och liknande. Jo – han har en lång karriär i besserwissermobbarorganisationen VoF.

 2. Ingvar i Las Palmas

  Per W.
  Att det var illa har jag klart för mig. Att det var så djäkla illa hade jag inte klart för mig. Det är rent ut sagt skrämmande. Borde aktivera min domän ”sverigerebellerna.se” och köra lite hårt där och se vad som händer. Min website http://www.maieutic.com är i alla fall levande. Innehåller bla mycket kritiskt material mot klimathotet.
  Om man lyckas tysta klimatupplysningen kommer det att bli ett djäkla rabalder. Många av oss kommer säkert att ställa upp på en rejäl demonstration. Klimatupplysningen har ju epostaddressen till oss allla.
  Absurdistan!!!!

 3. Arne Nilsson

  Men så illa kommer det inte att gå. Trots allt är vi en demokrati och sjuklöverns politiker kan inte genomföra detta. Kan Ni tänka er att staten i form av polis och rättsväsende plötsligt skulle ha resurser att åtala tusentals svenskar? Att de har lyckats med några stycken vet vi men tusentals? Inte blir jag rädd. Så länge man redovisar fakta och inte förolämpar någon så kommer det inte att hålla i längden. Staten har helt enkelt för svag repressiv styrka.

 4. Ann lh

  Bra Per, detta kan inte sägas nog ofta. Denna kulturrevolution har verkligen smugit sig på med fler och fler starka metastaser.
  2008 kom Christopher C. Horner ut men en upplysande bok Red Hot Lies How Global Warming Alarmists Use Threats, Fraud, and Deception to Keep You Misinformed.
  Det var en rysare redan då och sedan har denna revolution långsamt men säkert rullat på trots motgångar som Köpenhamnsmötet 2009.
  Redan i första avsnittet berättar Horner om att BBC News´miljöanalytiker Roger Harrabin våren 2008 fått info från WMO (!) om att den globala temperaturen då inte stigit utan snare sjunkit något under de senaste åren. Detta ville han förmedla, men si det gick inte för sig. Från aktivistgruppen ”Campaign Against Climate Change” utgick ett påbud att såväl rubrik som innehåll måste skrivas om. De gröna censorerna gav sig inte förrän all obekväm fakta var borta och avslutningen förutspådde framtida uppvärmning.
  … och så fortsätter det under bokens dryga 300 sidor med utförlig källhänvisning.
  Avslutningskapitlet Heretics, Speak Out är mer angeläget än någonsin.
  Trump sa vid något tillfälle, de kallar det Global Warming, Climate Change och Climate Disruption – jag kallar det Väder!
  Bra igen Per!!!

 5. Christer Löfström

  Per skriver:
  ”Mycket anmärkningsvärt att en ensam utredare och inte en parlamentarisk kommitté fått göra en så känslig utredning.”

  Om man klickar på länken till SOU 2017:70 kan man läsa:

  ”Regeringen beslutade den 2 juni 2016 att tillkalla en särskild utredare
  med uppdrag att analysera om det finns ett behov av att stärka
  skyddet för uppgifter av betydelse för sådana internationella samarbeten
  för fred och säkerhet som Sverige deltar i”

  ”Som ledamöter i en till utredningen knuten parlamentarisk
  referensgrupp förordnades från och med den 16 februari 2017 riksdagsledamoten
  Paula Holmqvist (S), riksdagsledamoten Anti Avsan
  (M), riksdagsledamoten Jonas Millard (SD), riksdagsledamoten
  Pernilla Stålhammar (MP), riksdagsledamoten Johan Hedin (C),
  politiska sekreteraren Tove Liljeholm Johansson (V), förbundschefen
  Nina Larsson (L) och riksdagsledamoten Sofia Damm (KD).”

 6. PJ

  Ett intressant exempel på där man faktiskt lyckats att driva ett forum ur landet är ju Flashback! Forumet blev tvunget att flytta från landet och läggas på en utländsk server. Forumet drivs idag av ett företag registrerat i USA! ”Yttrandefrihet på riktigt” blev för magstarkt för Sveriges politiska elit!

 7. Tack Per!

  Det är logiskt att den etablerade makten koncentrerar sig på att tysta avvikande röster på Internet. Endast där nås tillräckligt många läsare / lyssnare / tittare, för att bli ett hot mot etablissemanget. Det har som vanligt tagit några år för politikerna att inse att de och MSM inte längre har monopol på sanningen och att arbeta ut motåtgärder. Men nu går det snabbt. Det verkar som om övervakningen ska delegeras till intresseorganisationer, NGOs och sociala media samt att straffen i huvudsak blir privatekonomiska, tillåten mobbning och medial lynchning.

  På det privatekonomiska planet kan vi redan nu se exempel på att arbetsgivare som på uppmaning av mailkampanjer avskedar personer med fel åsikter och banker som avlägsnar kunder av samma skäl. Man ska nog se önskan om det ’kontantlösa samhället” som ett led i att kunna kontrollera och straffa på ett enkelt och billigt sätt utan domstolsförfarande. Hur ska en misshaglig person kunna överleva om kontanter slopats och om alla banker vägrar denna person som kund? Förmodligen är det en tidsfråga
  innan leverantörerna av Internetuppkoppling och telefonabonnemang också börjar säga upp kontrakten av värdegrundsskäl.

  Det stora problemet är att en överväldigande majoritet av folket är alldeles ointresserad av denna utveckling enligt tanken: ”Det är inget som berör mig”.

 8. #3 Arne Nilsson#

  Det behövs varken poliser eller domstolar. Läs min kommentar #7#.

 9. Lars Mellbom #7: Vi är delvis där redan idag. Gammelmedia trakasserar folk för deras åsikters skull. Expressen samarbetar med EXPO, Hanna Stjärne gav priset Guldspaden till kriminella Researchgruppen. Flera har mist jobbet för sina åsikters skull. Prästen Helena Edlund fick sparken från kyrkan för att hon stod upp för kristna värden. Folk utesluts från fackföreningar för sin ”värdegrunds” skull.

  Jag har själv blivit uthängd två gånger i Expressen med bild. Allt för att skrämma mig.

  Min artikel är en varning till alla vart vi snabbt är på väg. Tyvärr sover de flesta svenskar då det ”inte angår” dem.

 10. Ingemar Nordin

  Tack Per!

  Detta är verkligen ett hot som måste tas på allvar. Men det är inte bara en statlig censur som är på gång, utan den privata inskränkningen av åsiktsfrihet och följsamheten är ju redan väl etablerad. Förutom gammelmedias flathet i klimatfrågan så har du Google och Facebook och andra sociala media. Jag tycker att jag snart dagligdags ser noteringar om stängda Facebooksidor. (Ann Heberlein blev t.ex. avstängd på Facebook. Hon uttrycker sig verkligen försiktigt och hövligt så den enda anledningen var hennes åsikter. Hon har ju doktorerat i etik och argumenterade i en krönika för att det etiskt sett är legitimt att prioritera nära och kära framför fullständiga främlingar i länder långt borta.)

  Tekniken från aktivisterna är välkänd: Skapa ett ”upprop” som anmäler inlägg och författare till Facebook så stänger de genast ned. Eller skicka ett brev med många undertecknare och skicka till arbetsgivare eller potentiella beställare av ett framträdande, så blir de så byxis att de genast sparkar eller avbokar. Organiserat grupptryck (utan saklig debatt) fungerar!

  En censurlag skulle ytterligare förvärra situationen genom att ge mobben en legitimering.

 11. Arne Nilsson #3: Jag tycker du har fel. Vi är redan där. Det handlar inte om att sätta tusentals bloggare i fängelse utan skrämma folk till tystnad. Det kan vara ett värre straff att bli av med jobbet än en månads fängelse.

  Sen finns det visst poliser om staten vill. Men nu vill inte sossarna ha ordning och reda. Jag tror att Dan Eliasson gör precis det han blivit tillsagd av makten. Se till att byta ut de gamla poliserna med fel värdegrund mot nya genuspoliser. Håll nere lönerna så de slutar. Ett folk som är nedtryckt av brottslighet och lever på bidrag ger många röster. Så det kommer att finnas poliser om staten vill och en stor repressiv förmåga.

 12. Arne Nilsson

  Per Welander #11 Nej det finns inte poliser så det räcker. Det finns inte åklagare så det räcker. Att stänga folk ute från banker funkar inte. Vadan denna defaitistiska inställningen? Tror ni att vi är på väg mot diktatur? I så fall finns ju alternativet om 8 månader. Nämligen att rösta på det enda partiet som är emot alltihop. Tycker ni illa om partier med bruna rötter? Rösta då absolut inte på varken sossar eller centern.

 13. John Silver

  Men det var ju trams??

 14. femman

  Tyvär ligger det mycket i det Per skriver.
  Tror dock inte klimatupplysningen ligger illa till än. Åsiktskorridåren fungerar där utmärkt. Frågan är dock vilka krafter som ligger bakom.
  https://www.klimatupplysningen.se/2016/06/16/rockefeller-och-klimathotet-del-4-romklubben-och-miljororelsen/
  Det är troligare alla bloggare som makten störs av. Dom som skriver fel saker. Krävs inga poliser för det, Bara ett knapptryck så är bloggen borta. Länkar till en modig kvinna som ex.
  https://juliacaesar.blog/2017/12/26/thomas-mattsson-och-stoltheten/#more-2814

 15. Sören G

  #14
  ”Åsiktskorridåren”. Dårarna visas väl där.

 16. lennart back

  Det finns måhända anledning att erinra om Vilhelm Mobergs version av demokratur: ”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”
  Detta är väl inte tillämpbart på vår invändningsfria variant av demokrati – eller ….

 17. Peter F

  #16 lennart

  Ett drag i detta sammanhang var att svenska tidningar i stort sett samtidigt tog bort möjligheten för läsarna att kommentera ledare, artiklar mm. Detta gjordes med motiveringen att man inte ville främja näthatet och att man inte hade resurser att moderera inläggen. Givetvis var det order från ägarna att tysta folkets mening på ett enkelt och effektivt sätt. Jag tvivlar inte en sekund på att nästa måltavla blir internet. Vågar de stänga Trumps twitterkonto !

 18. Olav Gjelten

  Sverigedemokraterna ingav för några år sedan förhoppning om att det påhittade klimathotet inte skulle få stå oemotsagd inom svensk politik.
  Vad hände? Även rösterna inom det partiet försvann eller tystades ner.
  Så till frågan. Vad är det för krafter som är så starka att all klimathotsskeptisk opposition inom politiken snabbt väljer att vara tyst och anpassa sig till lögnen? Kan det kanske ha med lönen och det lukrativa livet som riksdagspolitiker att göra eller är det för enkelt?

 19. Arne Nilsson

  #14 Olav Gjelten Jag har inte riktigt koll på SDs inställning i klimatfrågan. Men det görs ju undersökningar ibland vilka frågor väljarna tycker är viktiga och då hamnar klimatfrågan långt ner. Svenskar i allmänhet verkar inte oroa sig över om klimatet blir ditten eller datten. Så, jag tror att SD väljer att passa i denna fråga. Det finns mer brännande ämnen att lägga sitt krut på. Sjukvård, pensioner, trygghet till exempel.

 20. Håkan Bergman

  ** Kommentar borttagen av moderator. För långt från ämnet samt inte godkänt att lägga in länkar utan förklarande text. **

 21. Ann lh

  Arne Nilsson # 19 m.fl. Påpekar att klimatfrågan inte känns så viktig för svenska folket. Det tyder ju i och för sig på viss insikt, men hur ska allmänheten få grepp om att klimatfrågan inte handlar om något klimathot utan om strävan efter FNs totala grepp över oss alla.
  Trump har ju redan gjort mycket nytta men han har mer att göra, han har ju till och från talat om att se till att USA lämnar FN. Det om något vore välgörande!

 22. Svempa

  Förr eller senare kommer klimathotsbluffen att falla. Inte på grund av vad som sker i Sverige utan vad som sker i USA. Som på så många andra områden är de svenska klimathotsaktivisterna mest papegojor som upprepar vad som sägs på andra sidan Atlanten. När det skett kommer alla poserande aktivister att ha hittat någon annan fråga där de kan visa upp hur mycket finare människor de är än alla andra förtappade satar.

 23. Arne Nilsson

  Ann lh #21 Hur allmänheten ska få grepp om att klimatfrågan handlar om något annat än klimatet är jag inte man att lösa. Men, svenskar börjar bli bekymrade om andra saker, sin egen säkerhet till exempel. Jag tror att mycket hänger ihop. Kan svenskarna skaka om etablissemanget genom att rösta ”fel” så kanske politikerna sansar sig. Jag läser ju om nya regler för bilar som träder ikraft 1 juli. Skatten på ”fel” bilar kommer bli kännbar. Att införa detta strax för valet kanske kan få upp klimatfrågan en bit.

 24. Ingvar i Las Palmas

  Trump lämnar FN?
  Det vore nåt!
  Mitt misstroende mot FN och EU har vuxit sig starkare och starkare med åren. Trump kör en stenhård linje med USA:s suveränitet som ledstjärna och uppfyllandet av vallöften.

 25. Ann L-H

  Var finns den osynliga hand som styr hela det här vansinnet? Ja, det är vi många som frågat oss sedan länge. Det blir allt klarare – FN!
  Nu senast har Judith Curry försökt att gräva fram lite röda trådar i Bernie Lewins omfattande detaljrika bok ”Searching for the Catastrophe Signal The Origin og the IPCC”.
  https://judithcurry.com/2018/01/03/manufacturing-consensus-the-early-history-of-the-ipcc/
  Mycket har snurrat runt på diverse bloggar, men i varje fall för mig, nyhet var att det som en gång var tänkt att bli vetenskaplig forskning kring de naturliga klimatförändringarna under USAs government kidnappades av FN-aktivister i tid kring mötet i Villach 1985 där försiktighetsprincipen lanserades som den osynliga handen och där kampen om IPCCs granskas pågår som mest intensivt.
  Hon lovar att återkomma, det tackar vi väl för.

 26. femman

  Att många inte hetsar upp sig så mycket över klimatet beror kanske på att man ropat vargen kommer så många ggr och inget händer.
  Detta med att alla som har en avikande åsikt om klimatet är bannlysta är riktigt. Men hur ändrar man på det. Finns man inte i massmedia så finns man nästan inte. Jag vet en person som kan ändra på det. Det är den som står bakom åsiktskorridoren.

  https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/det-ar-jag-som-ar-asiktskorridoren/

 27. L

  Expressen hade Live-TV i förmiddags; ”Theresa May håller tal om klimatet”.
  Jag lyssnade och efter 25 minuters prat om Clean and Green så ägnade hon mindre än en minut åt klimatförändringar, Det hon ägnade mest tid åt var all plast som hamnar i hav och natur.

  Och apropå polisen, så sa Dan Eliasson i en nyhetssändning att ”gängkriminaliteten” tagit alldeles för stora resurser i anspråk. Nu ville man istället satsa på trafiken! Undrar hur många medborgare som håller med om den prioriteringen..?

 28. Som ni nog alla vet ska en lag om ”fake news” införas i Frankrike. Den är i första hand avsedd att användas i valtider, men inte enbart. Jag har inte hört ordet klimat i sammanhanget, men ofta ”falsk vetenskap”. Ett exempel som nämns är felaktig information om vaccinering.

  Från den 1 januari 2018 är det i Frankrike obligatoriskt att vaccinera alla barn med 11 stycken olika vaccin, sammanlagt 10 injektioner. Föräldrar som vägrar riskerar inga straff påpekas det, men att vägra jämställs med att barnets bästa försummas av föräldrarna och då blir det aktuellt med fosterhemsplacering. Redan tidigare var ovaccinerade barn portade från daghem och skolor. Det har lett till starka protester från de som tror att vaccinering leder till allvarliga biverkningar. De som försvarar vaccineringen och lagen om ”fake news”, menar att den senare blir ett utmärkt verktyg för att hindra ryktesspridning om vacciners skadlighet. Det skulle lagföras under ungefär samma regler som nu gäller rörande förtal av person, med rubriceringen ”förtal av vetenskapen”. Jag har på känn att samma brottsrubricering skulle kunna sättas om ”klimatförändringen” ifrågasätts.

  Som klargörande vill jag nämna att personligen är jag helt för vaccinering av olika slag.

 29. lennart back

  En liten reflektion. Kanadensaren Maurice Strong, miljöansvarig under Kofi Annan, sade ju att man behövde åstadkomma de västliga ekonomiernas kollaps eftersom väst sannolikt inte skulle minska sin välfärd frivilligt. Om man är lagd åt det konspiratoriskt misstänksamma hållet skulle man kunna tro att de envisa satsningarna på det ineffektiva så kallade förnybara, kraven på fossilfrihet och att väst skall bygga upp FN:s efterlängtade klimatfond på 100 miljarder dollar årligen kunde vara några effektiva steg på den vägen. Sedan har väl flyktingströmmarna knappast förbättrat situationen.

 30. Pingback

  […] Läs (klicka) det väsentliga budskapet här. […]

 31. Ingvar i Las Palmas

  lennart back #29
  Man behöver inte vara lagd åt det ”konspiratoriskt misstänksamma hållet” eftersom precis sådana tankar klart och tydligt har uttalats av mäktiga klimathotsförespråkare.
  Förutom maktaspekten ”Global Governance”, en världsregering i FN:s regi så är påtvingandet av ”förnyelsebara” energislag till utvecklingsländerna ett solklart inslag av neomalthusianism. Det är redan för mycket människor på planeten.

 32. István

  Det är märkligt att EU parlamentet i Brussel har ännu ej uppmärksammat dessa missförhållanden som grasserar i Sverige. Parlamentet är annars nästan på heltid upptagen av att granska medlemsländernas bristande uppförande just i dessa frågor. Yttrandefrihet i alla medier, mediernas mångfald, håller man som heliga principer. Likaså Rättsstatlighet och Demokrati. Syndarna hotas med atombomber!
  Eller så är det kanske så att Sverige går före och utgör modell för en framtida europas Förenta Stater?

 33. Ingemar Nordin

  Lars M #28,

  ”Som klargörande vill jag nämna att personligen är jag helt för vaccinering av olika slag.”

  Det är jag också. Det finns, som bekant, vaccinationskampanjer (svininfluensan() som genomförts med ett icke-testat vaccin i panikanda. Och som uppenbarligen åstadkommit mer skada än nytta. Men i övrigt så har jag inga betänkligheter att vare sig vaccinera mig själv eller mina barn med väl beprövade vaccin.

  Det tragiska är nu att politiker nu kan ta nyttan med vaccin som en intäkt för att förbjuda en fri debatt. Vetenskapen är inte något bergfast sanningsvittne. Det är ingen allvetande Gud. Tvärt om är god vetenskap ett exempel på en öppen process som kan (och bör) erkänna sina misstag och utvecklas vidare. Att lagstifta mot ”fake news” och grunda det på nyttan av vaccin är det samma som att stifta en lag mot vetenskap. För att inte tala om att det undergräver demokratin.

  Vad är det för mörkermän som Västvärlden valt till sina ledare?

 34. Joachim

  (18)
  Framtida skatteintäkter får inte riskeras eftersom väljarkåren mer och mer blir stadsbor som förväntar sig subventioner.

 35. Göran Gustafsson

  Håller Trump på att svänga i fråga om Parisöverenskommelsen? Åtminstone kan man få det intrycket sedan man läst en artikel i Expressen:

  https://www.expressen.se/nyheter/erna-solbergs-mote-med-donald-trump-/

  ”– Helt uppriktigt är det ett avtal jag inte har ett problem med, vi skulle kunna överväga att gå tillbaka till det. Jag känner starkt för klimatet och vi vill ha rent luft och rent vatten, men vill även ha handel som kan konkurrera och avtalet gjorde det svårare för oss att vara konkurrenskraftiga.”

 36. Ivar Andersson

  Sjuklövern har försökt att byta ut Sveriges befolkning med känt resultat. Det ska vara lönsamt med flyktinginvandring men när kan ingen svara på. Likadant med vindkraftverk, solceller, elbilar och elcyklar. Subventioner behövs för det är inte lönsamt. När blir det fossilfria lönsamt och kan stå på egna ben?

 37. Ann lh

  # 34 Göran G. Trump har lite väl lätt för att tala först och tänka sen, men jag kan inte tänka mej att han bryter sina mer genomarbetade löften. Nu jobbar ju hans administration dessutom med att bli av med Endangerment Findings dvs lagen som säger att Koldioxid är en förorening, så det han slängde ur sig är nog inte värt något, även om hans fiender kommer att kunna ägna både tid och kraft åt att förgöra honom med detta. Det är nog större chans/möjlighet att han utmanar FN som helhet än att han gör helt om i ”parisfrågan”.

 38. Robert N.

  # 24
  Ingvar i Las Palmas.

  Har inte heller mycket till övers för EU-projektet. Det har och kommer fortsättningsvis att kosta alldeles för mycket skattekronor i förhållande till vad vi får ut av medlemskapet.
  EU avgiften som vi netto har betalt till o med 2017 uppgår till otroliga 550 miljarder kronor. Och mer kommer det att bli efter Brexit.
  Förövrigt så har vi ju redan en vetenskaplig censur då så gott som samtliga anslag går till ”klimathotsforskning”. Skeptikernas utsikter att ta del av forskningsanslag är väl näst intill obefintliga.
  Sen tycker jag att det finns stora likheter i hur klimathotsskeptiker och invandringsskeptiker behandlas av våra medier, myndigheter och politikerkår.

 39. Fredrik S

  Göran #34

  Läste det igår kväll och spenderade lite tid med att hitta vad han sagt på engelska. Hittade inte det du citerar men på Euractive läste jag:

  ”He said he had no problem with agreeing to a climate deal but the Paris accord was “a bad deal. So we could conceivably go back in.”

 40. Ann lh

  Att klimathotsskeptiker och massinvandringsskeptiker behandlas lika beror väl på att de trampar på samma ömma tå, globaliseringsmålet dvs underkastelsen till EU och FN.
  Att Trump säger att han skulle kunna skriva under Paris… beror på att USA är det enda land som minskat sina utsläpp och det med råge och det beror på de att delvis övergått från kol till gas. Att de sedan exporterar kolet till förbränning på annat håll är en helt annan sak.

 41. Ingemar Nordin

  Göran G #34,

  ”Håller Trump på att svänga i fråga om Parisöverenskommelsen?”

  Detta är OT. Men nej, Trump har ingalunda svängt i klimatfrågan. Han motiverade redan från början sitt tillbakadragande från Parisöverenskommelsen med att det var ”orättvist” mot USA eftersom USA skulle stå för lejonparten av neddragningarna och av finansieringen. Det var, enligt min mening, en klok motivering. Om han hade sagt att motivet var att klimathotet är en bluff så skulle han hamna i oändliga diskussioner om det vetenskapliga underlaget för överenskommelsen. Istället överlåter han den vetenskapliga frågan till EPA och andra forskare. Trump är ingen vetenskapsman, men smart nog att förstå hur han skulle hantera sitt beslut.

  Parisöverenskommelsen kommer aldrig att förändras eller omförhandlas. Så därför kan Trump vara helt trygg med att USA lämnar den.

 42. Göran Gustafsson

  Fredrik S.
  Ja, den engelska versionen betyder ju precis det, dvs. att han kan tänka sig gå med på något slags överenskommelse, men inte den ursprungliga, eftersom den ekonomiskt missgynnar USA. Som tidigare påpekats på bloggen är det synd att han anför pengaskäl och inte ifrågasätter ”vetenskapen” bakom klimathotet. Vi får hoppas att han, sin ombytlighet till trots, iaf står fast vid att USA drar sig ur det hela.

 43. Fredrik S

  Göran #41

  Precis.
  Vi får hoppas att han står fast. Tror att det är avvägt från hans sida att inte ifrågasätta vetenskapen för mycket utan att fokusera på ekonomin och skapa jobb. Men han har ju utsett en mycket pragmatisk och vass herre, Scott Pruitt, till chef över EPA. Det hade han inte gjort om inte ifrågasätter.

 44. Christer Löfström

  Finns det mer än 1 Ann på bloggen?
  Jag kan i så fall vid tillfälle blandat ihop.
  Vilken (om någon) Ann i detta kommentatorsfält är Löfving-Henriksson? L-H eller lh?

  Länken i #25 är utmärkt. Curry har en länk till text om möte i Madrid 1995.
  ”The Last Day of Climate Science”
  Vad menas med FN-aktivister? Tolkar Curry: US career diplomats!

  Jag citerade för några dagar sedan ur:
  Alexander King , Bertrand Schneider. The First Global Revolution. A Report of the Council of the Club of Rome. 1991 (tipset om den har jag från Lars Bern / Anthropocene)

  Det hela hänger samman. I mitten av 90-talet började klimathot dyka upp som motiv för energiforskningsprojekt finansierade av EU. Det kom in i min yrkesvardag just 1995.
  2000 hade det utvecklats till Vilda Västern.
  Måste varit frusterande för svenska forskare utanför energiomvandling/miljö.

 45. #32 Ingemar Nordin#

  Om vaccineringen mot svininfluensa. Ämnet är OT, men relevant för hur myndigheter tänker och agerar, så jag hoppas Per har överseende.

  Alla boende i Frankrike har en registrerad husläkare, annars täcks man inte av sjukförsäkringen. Normalt sett utförs alla vaccineringar av denne eller en auktoriserad sjuksköterska. Dessutom, vaccin säljs fritt i apoteken, så att man kan injicera sig själv, om man så önskar. Av hygieniska skäl är det ett bra alternativ.
  Hustrun och jag vaccinerar oss själva varje år med det nya influensavaccinet. När utbrottet av svininfluensa fruktades frångick man denna rutin. Staten organiserade vaccineringen i sporthallar och liknande med oerfaren personal som saknade elementär kunskap om hygien och smittspridning. Husläkare fick inte tillgång till vaccinet och inte heller apoteken. Därför bedömde jag att risken för att smittas av hepatit eller HIV var större än att drabbas av svininfluensa. Därför avstod vi från att vaccineras.

  Jag har personlig erfarenhet av hur statlig fransk vaccineringen går till. Före Sveriges inträde i EU var vaccinering mot TBC och ett par andra sjukdomar obligatorisk för de som sökte uppehållstillstånd för första gången i Frankrike. Så även för svenskar. Det var ett löpande band förfarande där vaccinatörerna ignorerade all smittspridningshygien. Smutsiga engångshandskar bars till de gick sönder. Bordet med sprutor, vaccin och blodiga använda nålar blandades huller om buller. Ingen desinfektering av huden utfördes. Troligen var svininfluensavaccineringen av samma kvalitet.

  Kampanjen i Frankrike för svininfluensa blev ett fiasko och har mer än något annat bidragit till dagens skepticism mot vacciner.

 46. Björn

  Lugn, lugn klokhet har alltid vunnit över dumhet. Nej, jag tror inte att vi som alternativ media riskerar att tystas. Det förefaller vara en omöjlighet med så många möjligheter att sprida information och utbyta kunskaper. Desto mer information som passerar det egna tänkandet, desto fler möjliga riktningar i utfallen. När det gäller klimatfrågan är det nog bara en tidsfråga innan alternativa hypoteser slår hål på AGW-hypotesen. Det blir svårare och svårare att förklara varför det tycks bli kallare i stället för varmare. I ljuset av ny forskning inom kopplingen mellan solens effektvariationer och regionala förändringar i väder och vind, blir det snart omöjligt att försvara en envariabelhypotes som AGW.

 47. Ann lh

  # 43 Christer Löfström, såvitt jag vet är jag ensam om att här på bloggen vara Ann lh, L-H och Löfving – Henriksson / Mvh Ann lh mm

 48. Håkan Bergman

  I videon säger Trump:
  ”and frankly it’s an agreement that I don’t have a problem with, but I have a problem with the agreement that they signed, because as usual they made a bad deal, so we could conceivably go back in”

  Politiker talar väl inte alltid logiskt och språkligt korrekt, och Trump är sannerligen inget undantag där. Tittar man på hela citatet skulle jag säga att vad han egentligen menar är nåt sånt här:
  ”and frankly I don’t have a problem with an agreement, but I have a problem with the agreement that they signed, because as usual they made a bad deal, so we could conceivably go back in”

  Expressenreportern läste nog in det hon ville höra. Och det kostar inte Trump nåt att säga det här, det lär inte bli nån omförhandling av Parisavtalet på Trumps villkor.

 49. Lars Kamél

  Tack vare Jacob Nordangårds forskning vet vi att en grupp väldigt rika oligarker har varit viktiga när det gäller att föra upp klimatförändringar som ett av mänsklighetens stora hot. Dessa oligarker verkar också direkt eller indirekt kontrollera en stor del av världens gammelmedier. Naturligtvis ser de då ogärna att dessa medier innehåller något ifrågasättande av klimathotet.
  Hur står det till med politiker i Sverige och resten av världen? Lars Bern har påpekat att Reinfeldt snabbt fick ett välavlönat jobb efter att ha avgått som statsminister. Hade han blivit lovad det av oligarkerna för sina insatser? Är det en konspirationsteori eller sanning? Hur mycket styr oligarkerna egentligen i bakgrunden? De vill inte gärna ha en massa granskande och ifrågasättande av sin verksamhet, så ligger de bakom mycket förslagen om inskränkningar av yttrandefriheten på nätet?

 50. #34 Göran Gustavsson #36 Ann Ih
  Man brukar ju säga att man skall bedöma människor efter deras gör och inte efter vad de säger, vilket då brukar avse att man inte skall lyssna på valfläsk och fagra löften. Det kan också tillämpas vad gäller Trump, man skall inte döma ut honom pga. dumheter han kläcker ur sig. De flesta säger fina saker och gör fula. Han gör tvärtom.
  Sen är inte Expressen heller än källa med särskilt hög tillförlitlighet.

 51. Fredrik

  Detta är ju fasansfullt! Ska demokratin monteras ned? Galet är ordet.

 52. Ingemar Nordin

  Lars K #48,

  ”Lars Bern har påpekat att Reinfeldt snabbt fick ett välavlönat jobb efter att ha avgått som statsminister. Hade han blivit lovad det av oligarkerna för sina insatser? Är det en konspirationsteori eller sanning”

  Jag tror inte mycket på Oligarker som i hemlighet styr världen. Självklart finns det en massa rikt folk som försöker konspirera åt ett visst håll. Och Jacob Nordangård har föredömligt dokumenterat en sådan grupp. Men samtidigt finns det andra krafter som ”konspirerar” åt precis motsatt håll. Vem som dominerar kan bero på en lång rad andra faktorer än att några lobbygrupper vill något, t.ex. ekonomiska faktorer (vad vinner ett energibolag, eller ett försäkringsbolag, på att hoppa på klimathotsteorin?), vilka föreställningar om miljön som dominerar i media och i skolor, vilka politiska fördelar/nackdelar det finns för ett parti att haka på en viss idé etc.

  Det räcker inte med att påstå att Reinfeldt är en mutkolv rakt ut i luften. Finns det bevis för detta? Skulle alla i hans omgivning också vara mutkolvar? Går i så fall det att verifiera?

 53. Lars-Eric Bjerke

  Per Welander,
  ” Hets mot folkgrupp lagstiftningen är en inskränkning i yttrandefriheten.”
  Menar du att man skall avskaffa lagen om hets mot folkgrupp? Den infördes ju 1948 delvis på grund Einar Åbergs hets mot judar och fick ett tillägg 2002 om hets mot grupp med viss sexuell läggning.

 54. Åke S

  Lars K #51
  Oligarker behöver väl inte konspirera!
  De har ju samma drivkrafta att passa på alla tillfällen till fina kap.
  Såna görs lättast i tillstånd av kaos och oroligheter. T o m krig.
  Men hur går det när oligarkerna sugit upp alla realvärden. Vem av dem ska ha mest?
  Och även oligarker kan räkna fel. Det kanske inte blir så lönsamt när ’allt annat oförändrat’ inte gäller.

  Förresten – vem är inte intresserad att göra några fina klipp i dessa ’individualistiska’ tider?
  Vansinnigt javisst – men gilla läget och utnyttja det.
  Man kan ju hoppas stå på vinnarsidan när floden dragit sig tillbaka.

  Hur gick det i Babylon förresten?

 55. Lars-Eric Bjerke #52: Jag skriver en artikel och mina personliga åsikter debatterar jag inte. Har inte uttalat mig ovan om vad jag tycker om denna lag. Konstaterar att USAs Bill of Rights ger ett starkare skydd för yttrandefriheten än svenska lagstiftningen som har fler inskränkningar bland annat lagen om hets mot folkgrupp. Så försök inte med någon halmdocka.

 56. Hasse Johansson

  Right now, our power plants are the source of about a third of America’s carbon pollution. That’s more pollution than our cars, our airplanes and our homes generate combined. That pollution contributes to climate change, which degrades the air our kids breathe. But there have never been federal limits on the amount of carbon that power plants can dump into the air. Think about that. We limit the amount of toxic chemicals like mercury and sulfur and arsenic in our air or our water — and we’re better off for it. But existing power plants can still dump unlimited amounts of harmful carbon pollution into the air.President Obama anmäler Clean air act.
  Klimatalarmism av värsta slag.Han jämställer kvicksilver,svavel och arsenic med koldioxid i samband med renat utsläpp från kolkraftverk!

 57. Olav Gjelten

  Arne Nilsson # 19
  Ungefär: ”Klimatfrågan hamnar långt nere på prioriteringslistan över politiska frågor hos svenska folket”. Trots det röstar svenskarna fram världens kanske extremaste politik med anknytning till klimatet.
  Det är väl ett lysande bevis på att demokratin inte fungerar så som vi har den utformat? Jag har berört denna paradox här på KU flera gånger, men ingen har haft något konkret svar att ge. Hade vi haft direktdemokrati där folket avger sin röst i varje enskilt fråga hade denna situationen sannolikt varit omöjlig. Politikerna vill alltför gärna vara våra representanter i indirekta val där det är de som i slutändan bestämmer.

 58. Ingvar i Las Palmas

  Lars Kamél #48
  En av dem, George Soros har gett stora bidrag till ”gröna rörelser”. Samtidigt köper han upp kolgruvor.
  Även andra rika stiftelser har givit ansenliga summor till ”gröna rörelser”.
  De slutstser jag dragit är att de försöker stoppa utvecklingsländerna från att använda olja och kol och tvinga dem att använda ”förnyelsebara” energislag. Neomalthusianer. Obamas ”vetenskaps-tsar” ville stoppa befolkningstillväxten genom att tvångssterilisera kvinnor i utvecklingsländerna.
  Klimathotsprojektet har 2 tydliga mål. Världsregering och begränsning av befolkningstillväxten.

 59. Ingvar i Las Palmas

  Tillägg:
  The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule

  H. L. Mencken

 60. Ingvar i Las Palmas

  2 bra artiklar på Jo Nova idag!
  http://joannenova.com.au/

 61. Slabadang

  Vem har makten över tolkningsrätten?

  Vad är ”hat” ”fejk news” ”störda relationer” ”hets mot folkgrupp” ”desinformation” ”myter” ? Det målas med allt bredare pensel över dessa begrepp. De som har största förtroendevalda ansvaret för yttrandefriheten och sanningen är nu de som mest ägnar sig åt att påstå att allt som är i opposition mot förd politik faller under något av dessa definitioner. Obekväma sanningar= Lögner myter.

  Det finns en Orwellskt bakvänd sanning som ger att det är allt svårare för media politiker och aktivister att sprida lögner och vilseleda allmänheten.
  Syndarna anklagar nu granskaren. De av etablissemanget sanktionerade lögnerna faller nu allt fler och allt fortare och det blir allt svårare för dem att driva vilseledande kampanjer när de möter en diversifierat allt kunnigare och förbannad allmänhet. Å hel….te vad det ljugits om klimat och invandring från etablissemanget!
  Vad som fick sossarna att få tuppjuck och desperata var privatpersonen P Jonassons sammanställning av alla svenska våldtäktsdomar 2012-2017. Nu ligger 4.000 domar tillgängliga för vem som helst att läsa. Domarna beskriver totalt hänsynslösa övergrepp många mer att likna vid tortyr och att överrepresentationen av MENA-män låg i intervallet 90-95%, vilket blottade den svenska ”kriminologins” totala förljugenhet och efterblivenhet. Alla inom polis rättsväsende och universitet har alltså vetat om hur det ser ut men hållit käften i lojalitet med makten istället för brottsoffren.

  Allt fler har totalt tappat förtroendet för etablissemanget med dess maktlojala MSM och jag tror att de faktiskt nu binder mer ris åt egen rygg när bockfötterna sticker fram allt tydligare. Rakryggade vettiga sanningssägare vinner följare i tiotusentals på twitter å facebook de aktivister som försöker sig på samma sak får tomma led. Folk fattar allt snabbare skillnaden mellan den frie och den köpte i samhällsdebatten.

 62. Lennart Bengtsson

  Precis som under andra världskriget får vi alla göra vad vi kan för att bekämpa det totalitära tänkandet. Det är inte alla oskyldiga amatörmässiga funderingar som förekommer på detta sajt från tid till annan som är problemet – de är helt harmlösa- utan alla de som har bestämt de rätta svaret innan vi har facit i hand och som till och med är beredda att förbjuda det fria tänkandet inklusive den stackars lövtunna demokrati som fortfarande finns kvar i landet.

 63. Christer Löfström

  Till alla damerna i #46
  Jag har nu beställt Bernie Lewins bok.

  Noterar att Ingemar Nordin skrivit om honom här på bloggen.
  https://www.klimatupplysningen.se/tag/bernie-lewin/

 64. Christer Löfström

  #61

  Värst är de naturvetenskapare som låter sig köpas. En del av dem tror sig dessutom vara överlägsna samhällsbetraktare, och kallar andra för amatörer.

 65. Ingemar Nordin

  Christer L #62,

  Läs även inläggen om Madrid 1995:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/04/28/madrid-1995-ipcc-korrumperar-vetenskapen/
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/12/madrid-1995-ett-fall-av-sjalvbedrageri/

 66. pg

  Är dessa bidrag till religion en verksamhet som berättigande 2018?

  http://www.sst.a.se/download/18.23a06a2115bf5bc807eb03ab/1495536449631/17a+Utbetalda+statsbidrag+%C3%A5r+2016%2C+ny+sortering.pdf

 67. Ingemar Nordin

  EU stödjer nu öppet anti-demokratiska rörelser som vill straffbelägga en öppen debatt och som vill ha en kraftfullare statlig propaganda. Kolla finansiärerna i Jonovas sammanfattning:

  http://joannenova.com.au/2018/01/wet-dream-of-climate-dictators-skeptics-exiled-to-penal-colonies-on-antarctic-islands/

  http://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2018/01/green-from-instinct-to-jackboots/

  Kanske dags att lämna EU innan det blir förbjudet?

 68. Arne Nilsson

  Olav Gjelten #56 Absolut att jag skulle vilja ha det ungefär som i Schweiz. Beslutande folkomröstningar. Men det är nog en nåd att stilla bedja om. Tills vidare får vi tänka oss för i höst när vi ska välja nytt parlament. 4 år till med de som saboterat Sverige de senaste 20 åren? Eller nåt alternativ.

 69. pg

  EU är och förblir en plats för avdankade politiker som får livstidshög pension.

  Tanken med EU var kanske ok, men har blivit enbart en mycket överbetald pension till delegater.
  Och inneburit högre skatter för ”vanligt” folk.

  Lägg ner denna sociala verksamhet!

 70. pekke

  Det här är väl svensk miljö/klimatpolitik i sitt prydno: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/biogasanlaggningen-till-salu

  Citat ur artikeln: ” Genom åren har anläggningen drivits med förlust. Under år 2016 till exempel var resultatet en förlust på tiotals miljoner kronor. Trots det försvarar kommunstyrelsens ordförande i Örebro satsningen:
  – Vårt delägarskap i biogasanläggningen är en klimatpolitisk satsning, säger Kenneth Nilsson (S).
  – Vi har vunnit mycket klimatpolitiska framgångar. Ska vi rädda världen måste vi vara beredda på att det kostar en eller annan krona, säger Kenneth Nilsson, (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro. ”

  Sverige skall alltså ” rädda världen ” även om vi går med förlust !?

  Svensk politik verkar minst sagt EXTREM !

 71. Ingvar i Las Palmas

  #68 pg
  Inte nog med det. Det sitter ett välbetalt gäng (nomenklaturan) och hittar på ”standarder” som är idiotiska.
  Begränsa effekten på dammsugarmotorer, förbjuda glödlampor, Sätta minimimått och ”rakhet” på gurkor.
  För att nämna några. Det värsta var nog ett tidigt påhitt om att alla företag skulle dokumentera sin interna rutiner (typ). Jag fick den stora äran att vara ansvarig för det på företaget jag var teknisk chef på då. Höll på att driva mig till vansinne. Det fanns hur mycket dokumentation som helst i ämnet men det mesta var bara bludder. Till slut gjorde vi som de flesta andra, fejkade

 72. Sören G

  Det var väl Margo Wallström som ville förbjuda flera av Evert Taubbes visor, bl.a. Flickan i Havanna? Svenska folket ska skyddas från verkligheten.

 73. Håkan Bergman

  Sören G #71
  Jag vill minnas att det var Margareta Vinberg. Det kan möjligen ha varit orsaken till att Göran Persson skickade henne till Brasilien, heder åt den mannen i så fall.

 74. Sören G

  #72
  Jo det vara Margareta Vinberg

 75. Fredrik S

  Håkan #72

  Ja det var det. Officiellt så fick hon väl sparken för att hon sa nej till EMU men GP hade säkert en lång lista med anledningar.

 76. Gunnar Strandell

  pg #65
  Listan är för 2016, och säger därför inget om hur det står till 2018.
  Alice Bah Kuhnke och hennes underlydande har fått i uppgift att granska bidragen sedan dess.

  Men jag noterar att både Islamiska kulturcenterunionen och Judiska Centralrådet fått drygt en miljon vardera i projektbidrag för ”Säkerhets-höjande åtgärder samt säk.vakt.”

  Jag är rädd för att SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, skulle tolka det som en ”upprustning” om det handlat om NATO och Ryssland.

  Den som lever får se….

 77. Ingemar Lindberg

  Kanske OT. Vad tror ni om att New York stämmer oljebolag?

 78. Fredrik S

  Ingemar #76

  Inte förvånande, Bill Blasio, borgmästeren är väl så mycket socialist som en demokrat kan bli däröver. Svårt att se vad det leder till men samma sak har ju skett i städer i Kalifornien. Där har det väl inte gått riktigt som man tänkt sig så långt, det har i det flesta fall kommit fram att kommunerna själva undanhållit info om att man känt till riskerna med klimatförändringar och dessutom beslutat om stora vägsatsningar etc etc.
  Så det är som vanligt, tvättäkta hyckleri.

 79. Roland

  Tycker det var rätt intressant uttalande Håkan Juholt hade när han sa: ”Demokratin glider svenska folket ur händerna då vi går mot ett expertstyre och på sikt en teknokrati eller en diktatur, befarar före detta S-ledaren och numera svenske ambassadören på Island.”

  https://samnytt.se/hakan-juholt-sverige-pa-vag-att-avveckla-demokratin/

  Håkan tror jag tyvärr har helt rätt, Sverige är bit vis där redan!
  Man ser på klimatfrågorna så är det inte många klimatskeptiker i tv som som får framföra

 80. LarsF

  Debattklimathotet finns uppenbarligen.

  Klimathetsarna presenterar färdigtuggade analyser färdiga att svälja – man vill inte att någon tänker själv.

  Men för säkerhets skull så kör man genomgående skrämselretorik – som man gör överallt i världen när man vill styra och kontrollera människor – läs diktaturer.

  Och när inte det räcker – så driver man kampanjer och pratar om ”faktaresistens” som ett hot. Återigen skrämselretorik.

  Det största hotet planeten står inför är de individer som tror de vet så mycket. Ta allt från självmordsbombare som tror de kommer till något paradis om de spränger oskyldiga i luften till dessa klimathetsare. Vem vet vad de kommer ta sig till.