Klimatvadet

2007 försökte jag slå vad med kända svenska klimatalarmister om hur mycket globala temperaturen skulle öka framöver. Upplägget var att om uppvärmningen blev nära IPCC:s lägsta scenarier skulle jag förlora och om det skulle bli en linjär uppvärmning motsvarande ökningen på 1900-talet skulle jag vinna.
Hur onyanserad stämningen var i gammelmedia 2007 kan du se exempel på här. De rödgröna journalisterna väljer ut och citerar någon forskare som larmar stort. De skulle kunna valt någon forskare som larmar om en ny istid vilket verkligen skulle bli katastrofalt för oss i Norden. Men det gör de inte då detta inte är politiskt korrekt. Många ”vetenskapsjournalister” i gammelmedia har ju inte ens en naturvetenskaplig utbildning – hur ska de då kunna skriva objektivt?
Flera journalister och TV-profiler kontaktades av mig för vadet via mail. De flesta svarade inte. En känd långhårig meteorolog svarade men hoppade senare av då han inte vågade. Jag gick då ut med vadet på min gamla blogg Moderna Myter. Så småningom så hoppade Thomas Palm på vadet. Vadet gäller 10.000 kr enligt:
Varje delvad avser hur mycket globala medeltemperaturen ökat sedan 2007. Endast 5-års centrerade medelvärden används. T.ex. för år 2007 används globala medeltemperaturen för år 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009. Summan av dessa år dividerat med 5 ger värdet för år 2007.
NASA GISS används som mätvärden. Med T nedan avser förändring för 5-års medelvärdet i grader Celisus jämfört med år 2007. Följande delvad ingår i vadet.
 Delvad 1       –                     år 2012
Belopp:         1000 kr
T < 0.06 graders ökning => Welander vinner
0.06 <= T <= 0.10 => oavgjort
T > 0.10 => Palm vinner
Delvad 2       –                     år 2017
Belopp:         2000 kr
T < 0.13 graders ökning => Welander vinner
0.13 <= T <= 0.17 => oavgjort
T > 0.17 => Palm vinner
Delvad 3       –                     år 2022
Belopp:         3000 kr
T < 0.21 grader => Welander vinner
0.21 <= T <= 0.25 => oavgjort
T > 0.25 grader => Palm vinner 
Delvad 4 – år 2027
Belopp:         4000 kr
T < 0.28 grader => Welander vinner
0.28 <= T <= 0.32 => oavgjort
T > 0.32 => Palm vinner
_________________________________________
GIFF_graphs
För 2012 finns bara tre av värdena men här är ett mellanresultat, se GISS.
Värdet för 2007 blir +0.588 graders anomali. Kolumnen J-D används som är årsmedelvärden (65+59+62+49+59)/5/100= 0.588. För 2012 är värdet för 2010-2012 +0.587. Globala temperaturen har alltså varit i stort oförändrad vilket är bättre än jag förväntade mig. Om två år vet vi vem som vann delvad 1 när resultaten för 2013 och 2014 finns.
I efterhand ångrade jag att GISS valdes då de började ändra tidigare data. Nu har detta mest skett genom att temperaturen på 1900-talets första hälft justerats ned. Man kan tycka att 0.32 grader på 20 år (2007-2027)  inte är någon stor höjning men på 100 år blir det linjärt extraploerat 1.6 grader vilket är nära IPCC:s lägsta värde.
Den som vill läsa mer om den avstannade globala uppvärmningen kan läsa denna artikel på WUWT. För GISS har det inte varit någon uppvärmning på över 11 år nu enligt artikeln.
Trots allt modigt av Thomas Palm att våga slå vad. Det visar att Thomas tror på klimatalarmisterna (eller är mycket rik så pengar inte spelar någon roll). Nu tror jag det mest är äran och inte pengarna det handlar om för både Thomas och mig.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tage Andersson

  Vilken version av NASA/GISS ska ni använda? Då och då tycks det ju komma nya.

 2. Tage #1: Vi har inte specificerat detta. En svaghet kanske men ibland upphör gamla versioner att gälla framåt i tiden. Till 2029 som är sista året kommer nog mycket att hända.

 3. Har ni indexerat beloppet? Allt fler politiker talar om att släpa lös inflationen. 🙁

 4. Lasse

  Intressant vad men vad är det för löjliga summor ni slår vad med.
  Vi bör väl åtminstonde få 10% av de belopp som läggs ut på koldioxidskatterna som återbäring.
  President- talet igår (Obama ) lär ha innehållit lite indignerat tal om klimat och ansvar. Fast kommentarer i radio tyder på stora motstånd mot koldioxidskatter i USA.

 5. John Silver

  Först ökade min respekt för Thomas P när jag lästa att han gått med på vadet, sedan sjönk den tillbaka igen när jag läste att det gälde GISS.
  Det är kört Per, Thomas behöver bara maila sin kompis James så fixar han vadet.

 6. Bim

  John Silver # 5
  Ingen risk.
  Skulle James våga sig på att fixa vadet så skall jag åka över och ropa DU i hans brevlåda.
  😀

 7. Det är inte snällt att lura mindre vetande på det sättet, men du hade väl inget val. Jag tror inte ens självaste Hansen kan rigga detta vad.
  Det är intressant att det inte går att få någon som har AGW som levebröd att slå vad, bara förvirrade idealister gör det.
  Anledningen är väl inte så svår att klura ut.

 8. Thomas P

  Låt oss även använda detta tillfälle för att minnas hur Peter Stilbs på TV erbjöd sig att slå vad om att det skulle bli kallare, vilket han senare vägrade göra.

 9. Anders Persson

  På min bildskärm syns inget på x- och y-axeln. Ska det vara tioårsperioder och 0.1 gr intervall?

 10. Thomas P

  John #5 Det var Per som valde GISS, valde att lägga nollpunkten vid 0,15 grader/decennium, vilket är i det närmaste IPCC:s uppskattning. Att han på sin blogg skrivit att han tror det skall bli kallare är inget han velat slå vad om.

 11. Thomas P: Ja de var jag som föreslog GISS. Som ett vad valde vi båda två GISS. Idag hade jag hellre föreslagit satellitbaserade mätningar. Men hittills, för våra år, skiljer GISS och satellittemperaturerna mycket lite.

  Du är väl inte sur nu när du ligger dåligt till? Känner du dig lurad? Då kan man ju undra om du är lurad av mig eller IPCC? 🙂 Att den globala uppvärmningen skulle avstanna var ju inget som IPCC:s klimatmodeller sagt.

 12. Thomas P

  Per #11 Jag skrev redan då att första vadet var mest hasardspel eftersom perioden var alldeles för kort, och nu har inte ens hela den gått. Att det skulle vara variationer i uppvärmningstakten finns med i alla ”IPCC:s” modeller.

 13. Labbibia

  Tack Per!
  (och jag får väl även tacka Thomas P, utan vars medverkan detta intressanta vad inte skulle blivit verklighet)
   
  Det som jag ser som intressant här är VARFÖR du var så pass säker så att du var beredd att slå vad Per?
  Vid tidpunkten för vadet var väl, åtminstone bland allmänheten, kunskapen om hiatusen/utplaningen av den globala temperaturen mer eller mindre obefintlig? Jag själv var åtminstone helt ovetande på grund av den massiva propagandan i vår MSM. Eller gick du på de naturliga variationerna, som väl Easterbrook gjorde när han prognosticerade en utplanande tempkurva?
   
  Eller vad fick dig att vara så säker?
   
  Vad gäller Thomas, du gick väl helt enkelt efter IPCC:s scenarios? 

 14. Tänkt att Thomas inte klarar av att hålla sig till sanningen …
   
  Peter S erbjöd sig inte att slå vad, utan sa att han kunde tänka sig att sätta en slant på det, tämligen ospecificerat. Och sedan avböjde ett mer formellt vad från en av UIs glada klimathotsamatörer ..
   
  Vidare vill jag påpeka att Thomas redan nu övar på diverse bortförklaringar, och att avsaknaden av fortsatt (snabb) uppvärmning nu ’förklaras’ med att ’alla IPCCs modeller klarar av att ibland visa upp sådana pauser’
   
  Men som många påpekat många ggr, är den temperaturspurt som faktiskt erfordras för att komma ikapp prognoserna igen, allt mer osannolik, för att inte säga rent omänsklig … även med människans hjälp.
   
  Reträttpositionen numera är (från att ha varit 90% säker på att veta hur det skall vara, till) att man ännu inte kan säga med 100%-ig säkerhet att prognoserna (och det de baseras på) varit fel!
   
  Alltså: Numera extremt osannolikt, men ännu ej bevisat båg.

 15. Labbibia #13: När media började larma 2005 läste jag IPCC:s TAR från 2001. Jag tyckte mig se en hel del svagheter i prognoserna. Sen läste jag en artikel av Lindzen (som var med och skrev IPCC TAR) hur politruker gick runt och såg till att man skrev ”rätt”. Alla varningsklocker lyste nu rött – något står inte rätt till. Ju mer jag läste desto fler forskare hade invändningar mot IPCC. Prognoserna var bara gissningar som avspeglade modellerarnas egna åsikter. Jag blev sakta övertygad om att IPCC drev en politisk och inte vetenskaplig linje.

  Jag kan inte heller förutsäga framtida temperatur. Men det troliga enligt min åsikt var att temperaturen skulle fortsätta att stiga som förut (0.7 grader/100 år) eller avstanna. Mycket talade också för att solen har en inverkan. Lindzen, Carter, Akasofu m.fl. är mycket kunniga och argumenterade sakligt varför IPCC hade fel. Klimathotarnas argument höll helt enkelt inte vetenskapligt.

  Oddsen var klart på min sida i ett vad. Sen retade jag mig på klimathotarnas uppenbara lögner om att kunna göra prognoser om framtiden. Klimatmodellerna var för svaga för detta och dessutom ovaliderade. När jag granskade IPCC:s sannolikheter (90% sannolikhet etc.) så var detta ingen vetenskap utan ett tyckande. Även i IPCC AR4 var det ett tyckande. Klimatbluffen var avslöjad för mig.

 16. Christopher E

  #12
   
  Men det var ingen modell som förutsåg den varitionen nedåt det senaste dryga årtiondet.
   
  Modeller kan ju inte uppfinna variation ur ingenting. Så variationen måste ha antagits bero på någonting. Så det argumentet är svagt.
   
  Modellerna har misslyckats. Uppvärmingen måste accelerera för att nå upp till prognoserna. Den har saktat in istället.
   

 17. Christopher #16: Modellerna har misslyckats.

  Så här säger NOAA 2008 ”Near-zero and even negative trends are common for intervals of a decade or less in the simulations, due to the model’s internal climate variability. The simulations rule out (at the 95% level) zero trends for intervals of 15 yr or more, suggesting that an observed absence of warming of this duration is needed to create a discrepancy with the expected present-day warming rate.”

  Ref: http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/bams-sotc/climate-assessment-2008-lo-rez.pdf sid 23.

  Observera ”rule out” ovan. Vi har nu passerat 15 år (95%).

 18. Thomas P

  Per #7 Trenden har varit 0,07 grader/decennium senaste 15 åren, dvs ungefär hälften av den väntade men inte noll.

 19. Slabadang

  Thomas P!
   
  Du hycklar i alla fall inte med att du var djupt troende. Det ger dig mer sympati i det avseendet. Det är sen det ballar ur!!

 20. Klimathotarna borde vara glada nu när ingen katastrof är för dörren. Istället kämpar de desperat vidare för att övertyga andra om att de ändå har rätt fast de har fel. Vad driver dem? För vissa forskare och byråkrater är det pengar. Anslagen och bidragen kan dras in. För mediafolk och politiker är det drömmen om den nya sköna rödgröna världen som hotas. Där staten bestämmer det mesta om dig som individ. Vart du ska resa, hur du ska resa, vad du ska äta, vad du får äga, vad du ska tycka, hur dina barn ska uppfostras…

  De smarta klimathotarna som Al Gore har tjänat massor av pengar på detta. Innerst inne har de vetat att det är bluff och att de inte talar sanning. Sen finns det de nyttiga idioterna som inte kan tänka själva.

 21. Thomas P

  Per #20 Du gör i alla fall klart att det är politisk ideologi som är din egen drivkraft.

 22. Thomas P, likt Gunbo och övriga vänstern så verkar även du argumentera som att motsätta sig idiotisk, eller värde- och meningslös politik, bör beskrivas som vara ’ideologiskt motiverad’
   
  Men det är inget annat än vänsterns sedvanliga bakvända metod där man medelst nyspråk och ordkonstrutioner vill få det till att man själv har rätt och är rättfärdig  (och ge sken av motsatssen om dem som inte håller med). Och som vanligt är inte verkligheten inblandad, utan det handlar mer om att manipulera för slippa bli utmanad eller emotsagd ..

 23. Thomas P #21: Tala för dig själv. Till skillnad från dig har jag aldrig varit med i något parti. Det är vetenskap som driver mig och jag tycker inte om att politiken kidnappar vetenskapen. Att jag sen tycker illa om att politiker vill styra individer är en annan sak.

 24. BoE

  Per #20
  Jag minns mycket väl ett reportage från det svinkalla klimatmötet i Köpenhamn 2009.  Hurtigt banade sig den svenske reportern fram i snö gloppet och hittade en ung kvinnlig deltagare i de kringaktiviteter som arrangerades för ungdoms sympatisörer.
  Climate Gate hade ju just briserat och reportern undrade hur hon reagerade på att skeptiker/förnekare till CAGW nu plötsligt fått ny (=oförtjänt) luft under vingarna.
  Svaret, som blev helt fel ur alarm-journalistisk synvinkel, löd:
  ”Jaa– Tänk om det ändå vore så väl att dom (skeptikerna/förnekarna) har rätt…!”
  Misstänker på hyfsat goda grunder att det var en direktsändning jag råkade få se.
   
   
   

 25. Thomas P

  Per #23 Du gjorde helt klart hur du resonerar. I #17 kom du med ett felaktigt argument, jag påpekade felet, och du kör ett typiskt ”titta en fågel” genom att dra till med en floskel om att alla som inte har samma uppfattning som dig är antingen ohederliga eller inkompetenta.
   
  Vad som än driver dig, inte är det vetenskap. Då skulle du inte påstått att det inte varit någon uppvärmning på 15 år när siffrorna (från GISS) säger motsatsen.

 26. Bim

  Thomas P
  ”Vad driver dem? För vissa forskare och byråkrater är det pengar. Anslagen och bidragen kan dras in. För mediafolk och politiker är det drömmen om den nya sköna rödgröna världen som hotas. Där staten bestämmer det mesta om dig som individ. Vart du ska resa, hur du ska resa, vad du ska äta, vad du får äga, vad du ska tycka, hur dina barn ska uppfostras…”
  Detta är ju politik som Per  beskriver. Sådan politik som du anammar i klimatets namn men som han inte vill leva under.
  Hur är din hjärna funtad som vänder bak o fram på det?
   

 27. Per #20 o 23
  Myckt bra! Jag har samma inställning! Noterade att stadsministern inte nämnde klimatet i Riksdagen idag (när jag tittade på tv2)! Trots MPs klimat-tjatande! Ett tecken?
   

 28. Thomas P #25: Läs #17 igen. Jag hänvisade till NOAA och att vi nu passerat 15 år (egentligen 17 år) utan nån statistisk signifikant uppvärmning (95%). I min artikel stod det 11 år utan uppvärmning enligt GISS med hänvisning till källa.

  Och var har jag sagt att ALLA de som inte har samma uppfattning som jag är ohederliga eller inkompetenta? Nu fantiserar du nog. Observera att jag inte beskyller dig för att ljuga då du nog tror på vad du skriver.

 29. Thomas P

  Bim #26 ”Detta är ju politik som Per  beskriver.”
   
  Precis! Vad har det med storleken av AGW att göra? Han försöker bara misstänkliggöra alla som har annan uppfattning än honom med lite lagom konspirationsteorier. Själv tror jag att det är just drivkraften att politiker inte skall ”lägga sig i” som driver både Per och många andra här till att förneka AGW: ni har ingen bra lösning, och därför får inte problemet vara verkligt.

 30. Thomas #29
  Tvärtom, det finns inget verkligt problem! Därför vill vi inte ha en fiktiv lösning till dyra pengar och stora återverkningar på våra liv.

 31. Gunbo

  Jonas #22,
   
  ”Thomas P, likt Gunbo och övriga vänstern…”
   
  På vilka grunder utnämner du mig till vänsteranhängare? För att jag inte är nyliberal eller libertarian eller erkänner att jag hejar på demokraterna? 

 32. Gunbo vilka är demokraterna för dig?
   
  Nu finns en sida för dem som inte tror på hästar. Gunbo och Thomas kanske kan få bli hängare där, med sidan ”vi tror inte på skeptiker”. 😉

 33. Äsch glömde länken.
  http://nyheter24.se/nyheter/internet/732273-hasten-en-frukt-som-inte-finns-har-40-000-likes-pa-facebook

 34. Christopher E

  #29
   
  ”ni har ingen bra lösning, och därför får inte problemet vara verkligt.”
   
  Ett problem som inte finns i verkligheten behöver varken ”förnekas” eller ”lösningar”.

 35. Thomas P #8,
  Nu ska du inte vara orättvis mot Peter Stilbs. Det var jag som inte var uppmärksam och därmed inte lyckades urskilja att det han höll på med i tv-rutan var ”talspråksjargong”, eller med andra ord ”struntprat”. 🙂

 36. Gunbo … du och Thomas (och många fler) använder sig av den till vänster ack så brukliga metoden att försöka ’få rätt’ och ’fula ut’ dem som inte accepterar alla deras anspråk på medel, på att få förslösa dem och andra maktbefogenheter mm ..
   
  .. medelst nyspråk, omdefinitoner och ordkonstruktioner som undviker eller kringgår kärnfrågan, och i stället hoppas på att ’etikettering’ skall funka för att ’övertyga’. Dvs man riktar sig (nog) helt medvetet mot sådana som är mottagliga för retorik men inte förmår att se igenom tom sådan, eller identifiera substans eller förmår att värdera och kritisk granska floskler och även göra relevanta jämföresler med alternativen.
   
  Jag kan (normalt) inte avgöra ifall en enskild medvetet använder detta som metod, eller är någon på vilken den har funkat och som bara upprepar vad den matats med. Inte heller i era två fall ..
   
  Angående din hemvist så är har jag inte funderat allt för mycket över ’etiketteringen’, men visst är det så att i många frågor förordar du vänsterns lösningar, med kollektiva tvång, offentligt administrerade, för att åstadkomma väsentigen inget annat än floskler levererade av ytterligare byråkrater.
   
  Du kanske opponerar att liknande ’lösningar’ förordas från hela politiska spektret. Men det är ju just min poäng. Och jo, både mp, den bredare sk ’miljörörelsen’ och USAs demokrater är ’vänster’, och inte bara generisk genom sina metodval ..

 37. Thomas P: Istället för att angripa mig som person skulle det vara intressantare om du höll dig till artikeln. Hur tänkte du när du slog vad? Varför trodde du att du skulle vinna? Är du säker (inom rimliga gränser) att uppvärmningen kommer tillbaka så att du kan vinna de andra delvalen? Varför trodde du att jag hade fel i min tro på linjär uppvärmning? Etc. Dvs håll dig till ämnet och undvik personen.

 38. KF

  Perfekt #7
  På Deltoid finns en snubbe som kallar sig Bernard J som gärna vill slå vad med skeptiker. 😉

 39. Thomas P

  Per #37 i #18 höll jag mig till sak. Du svarade med att i #20 försöka smutskasta hela gruppen av folk som accepterar AGW, inklusive då naturligtvis mig även om jag inte namngavs.
   
  Vad gäller hur jag tänkte när jag gick med på vadet skrev jag ett inlägg om saken på din blogg vid tillfället. Jag är säker på att du kan hitta det om du vill.

 40. Gunbo

  Jonas #36,
  ”men visst är det så att i många frågor förordar du vänsterns lösningar, med kollektiva tvång, offentligt administrerade, för att åstadkomma väsentigen inget annat än floskler levererade av ytterligare byråkrater.”
  ?????
   
  Om det där är en definition av vänstern är alla svenska partier vänster. LOL !!!!
   

 41. Gunbo

  Tillägg till #40,
  Du skrev: ”Du kanske opponerar att liknande ‘lösningar’ förordas från hela politiska spektret. Men det är ju just min poäng. Och jo, både mp, den bredare sk ‘miljörörelsen’ och USAs demokrater är ‘vänster’, och inte bara generisk genom sina metodval ..”
   
  Ok, men du har en mycket originell och extrem tolkning av var gränsen mellan vänster respektive höger går. Du är nog rätt ensam om den!
   
   

 42. Hans H

  Gunbo…inte  ofta du har nåt rätt..men faktiskt är det så att samtliga svenska partier anser oss omyndiga och i behov av en statsapparat med ett par hundra myndigheter som reglerar oss…kollektiva tvång och t.o.m. våld och frihetsberövande om du inte följer dekret från dina förmyndare…bra ideer tar folk efter frivilligt, dåliga ideer måste tvingas på dom.Effekterna i klimatfrågan av detta grupptänk blir dyrt och skadligt…som i det mesta som staten driver igenom.
   

 43. Perfekt #7,
  Håller du dig för god för att plocka förvirrade idealister på pengar? Om inte, vilka villkor ställer du för ett vad?

 44. Thomas P

  Hans H #42 Kan inte alla ni libertarianer, randroider och liknande ute på högerflygeln ta och starta ett eget land helt utan stat, skatter och förmynderier? Jag brukar inte gilla alla sådana här realitysåpor, men en sådan modern version av flugornas herre skulle vara spännande att se.

 45. Gunbo

  Hans H #42,
   
  ”faktiskt är det så att samtliga svenska partier anser oss omyndiga och i behov av en statsapparat med ett par hundra myndigheter som reglerar oss…”
   
  Kan du nämna ett land utan statsapparat och myndigheter?

 46. Gunbo

  Hans H, Jonas, Ingemar m fl,
   
  Ni får så gärna ha era flummiga utopier som totalt saknar realism men låt bli att kalla alla som inte ansluter sig till era idéer för vänster!

 47. Gunbo och Thomas,
  Vi börjar bli väldigt många nu, som längtar efter ett riktigt borgerligt parti i Sverige.

 48. Iven

  Hallo där, kära vänner.
  Den här, som alla tråder under TCS blogg handlar om KLIMATET!
  I detta fall om ett vad – gällande frågan klimatmodellerade profetior mot verkliga utfallet. Kul idé .
  Politiskt käbbel kan man väl avhålla sig ifrån, framför allt när det utartar i larviga personpåhopp.
  Eller hur? 

 49. Thomas P

  Mats #47 Uppenbarligen inte tillräckligt många för att starta ett…

 50. Iven

  korr. # 48
  tryckfelsnisse har varit framme: utarte skall vara urarta (utmynna i)

 51. Thomas,
  Det har startats flera borgerliga partier på senare år. De återfinns dock inte i riksdagen ännu, eftersom allt för många väljare fortfarande har kvar det fåfänga hoppet om att de gamla borgerliga partierna ska sluta nöja sig med att administrera vänsterpolitik.
   
  Lite som att vissa alarmister är så trosvissa på klimatkatastrofen att de är beredda att slå vad om den.

 52. Hans H

  Oj..Gunbo och ThomasP..nej givetvis vill jag inte att det skall bli flugornas herre av landet….hur tokiga tänker ni bli om inte staten stoppar er ? Vi kan behålla en länsman åt er och nåt regelverk så ni inte lever ut all er ondska okontrollerbart.Så mer frihet är höger ? …mer byråkrater och större stat vänster ? randroider :-)…ja vi kanske behöver mer än social kontroll och frivilliga överenskommelser för att ni skall trivas…hur mycket förmynderi kräver ni ? Hur framgånsrika tycker ni att klimstbyråkratin har varit..och hur mycket mer behöver ni för att statstvång och tjänstemän skall lyckas genomdriva agendan ? Hur mycket kan ni ange i antal statfinansierade eller en summa för årsbudget från skattebetalarna till klimatprojektet…det är bra om vi får tydliga krav från er.

 53. Hans H

  Gunbo…nej jag kan inte nämna ett land utan pandemier heller…betyder det att vi skall utöka pandemierna ?

 54. Orm

  Jonas N#36
  Mycket vackert formulerat!

 55. Gunbo

  Hans H,
  Jag vill fortfarande har svar på min fråga i #45.

 56. Gunbo

  Hans H #53,
   
  Jag hann inte se din kommentar innan jag postade min men vad har pandemier med detta att göra? Menar du att statsmakt och myndigheter är en sjukdom som infekterat hela världen? 

 57. Bim

  Thomas P
  Bim #26 ”Detta är ju politik som Per  beskriver.” ”Precis! Vad har det med storleken av AGW att göra?”
   
  Det undrar jag med? Jag undrar ännu mer varför du ställer frågan.
  Det är någonting som inte går fram när man har en dialog med dig. Man får helt ologiska svar. Du är på något underligt sätt obegriplig.

 58. Hans H

  Gunbo..vi kan väl försöka hålla oss lite nära klimatet framöver…jag bara undrar hur du tänker när du använder argument av typen.. finns det överallt så är det nödvändigt.Problemet med svullna statsmakter och numer även överstater skall inte ses som ett problem…för det finns inget land utan det problemet ? Är inte det rätt obegåvat ? Skall jordens politiska utveckling stanna där den är nu ? Kan du finna stöd i historien för det ? Jag tror att auktoritetstro och hierarkidyrkande av den typen är mer förknippad med klimatprojektet än man tror. ? Eller ? Svara gärna på frågan hur mycket klimatbyråkrati och statliga medel ni vill ha för att vi skall bli gröna och hur mycket tvångsmedel som ni vill ta i anspråk ? tydlighet

 59. Hans H

  Korrigering..jag har aldrig och kommer aldrig att anse Gunbo,eller ThomasP för vänster, eller höger..mer totalitärt tänkande än frihetsälskande möjligen.

 60. Thomas P

  Bim #57 ”Det undrar jag med? Jag undrar ännu mer varför du ställer frågan.”
   
  Jag vet att det är mina principer, men vad sägs om att du ställer den frågan till Per och hans inlägg #20?

 61. Thomas P: Jag tror du är en hederlig person annars hade jag inte slagit vad med dig. Politiskt verkar du ligga nära Centern eller Miljöpartiet men jag kan ha fel här. Ja mitten och Alliansen stöder klimathotet om man nu kan göra politik av detta men de tycks de tro. I många andra länder är mitten annorlunda. USA, Canada, Japan. Republikanerna i USA (inte alla) samt en del demokrater är AGW-skeptiska.

  Men vem som har rätt vetenskapligt styrs inte av politiken. Så vadet är helt opolitiskt i min mening. Jag antar att du valt IPCC:s modeller pga av vetenskapliga kunskaper och inte politik. Så även om du inte tror det så respekterar jag dig som person och även dina naturvetenskapliga kunskaper (fast jag inte delar många av dina slutsatser). Att ge sig in på denna blogg och argumentera för klimathotet kräver mycket mod och det har du uppenbarligen. Skeptikerna här är mycket kunniga och säkert lika övertygade som du. Och jämfört med de andra klimathotarna här (ingen nämnd, ingen glömd) ligger du en nivå över. 

 62. Slabadang

  Nu trycker jag på brandlarmet en gång till VAKNA!
  Ta chansen och följ med på en grundläggande lektion i hur diktaturens kräldjur agera interakterar och fungerar. Se till att era barn kan sin Orwell innan och utan!!
   
  Den rapport vi skall ha som lektion fyller som sitt exempel ett perfekt exempel på hur de jobbar. Först så skriver de en sjuhelvetes massa sidor ren självklar brödtext. Tekniken är att du inte ska märka de stycken som är vitala och som bevisar vad de egentligen är ute efter.
  http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf
  Det Orweelska spräket är ju tvärtomspråket och det gäller att vara upppmärksam som falken när du läser texten för att hitta det värdefulla byte de försöker gömma in i texten.
   
  Här är ett sådant exempel:
  In the context of the current economic and financial crisis and the steps the European Union has
  taken to address it, the need for democratic legitimacy at the EU level has become an even greater
  priority. The democratic legitimacy of the European Union is closely dependent, however, on the
  emergence of a public sphere which is informed about European issues and able to engage in
  debates about them. This requires, in turn, adequate media coverage of European issues and
  politics.
  Låter hurdå??? Va säger de ? vad menar de? Klartext ”EUs legiotimotet är i sjunkande och vi vill inte ha mer kritik och vilk att media tar fram en mer positiv bild som inte handlar om EU smisslyckande”
   
  Jamen vadå?? Det kan väl inte EU bestämma hur det skall rapporteras om EU??
  Jodå … häng med: Vi tar bara en kort rast vid hur deras problemformulering ser ut med EU politiken:
   
  The political challenges the Union has faced in tackling the crisis have also highlighted the extent
  to which the European dimension of certain issues has been insufficiently internalised in the
  national public spheres. This insufficient Europeanisation of national politics has affected both
  national debates on EU issues and decision-making processes at the EU level. In the long run, it
  risks undermining both national democracy and European democracy as a whole.
   
  Kan det mer tydligt framgå vem som tycker vem har problem med vem? Det är alltså BRISTEN pp en Europeisering av länderna som utgör problemet inte att det är för mycket, fel eller dålig EUpolitik det handlar om. Utan att vi inte totalt underkastat oss den är tydligen orsaken till det ökande demokratiska underskottet och missnöjet med EU minskade demkritska legitimitet som följd.
  Logiken blir alltså att vi fullt ut skulle accepterat den politik allt färre accepterar! sanningen och den enkla slutsatsen att det finns en motsägelse mellan nationell demokrati och ”Europeisk” blir istället till samma sak !! Snyggt VA!!! Orwells busar rappar på …..
   
  Men EU kan ju inte styra vad pressen skriver …väl?? Jodå … snart!! men vi tar en kort rast i texten till innan vi når fram till svaret!
   
  On the contrary, in
  the same way that EU and State actions (including funding) may be necessary to promote
  pluralism at the State level, it is equally appropriate for the Union and its Member States to
  undertake actions to promote pluralism in the form of increased coverage of EU affairs.
  Så va säger detta i klartext: Jo det skall avsättas speciella medel för att föra ut EUpropganda och bevaka Eu ur ett mer ”pluralistiskt” vis LÄS INGEN KRITIK det är FÖR MYCKET KRITIK och mer reklam för EU. Innan vi reser oss och går vidare så talar de mer i klartext om hur bevakningen skall se ut.
   
  More importantly, there is a fear that
  policies to increase European coverage by the media would be guided by some particular
  conception of the value of European integration, rather than just encouraging broader discussions.
   
  Så där ja!! Då var det klart … pro EU är viktigare en en ”bredare” LÄS kritisk granskning.
   
  När rapporten sedan talar om journalisters ansvar så trycker de in internet under den rubriken med:
  The rise of the internet also raises a range of additional regulatory issues. One key challenge is that
  it creates legal uncertainty – there is a global internet but only national rules for now and
  presumably for the predictable time to come. As this can lead to individual journalists feeling
  restricted by the most restrictive legal system, EU–wide harmonisation of the cross-border issues
  raised in this area is required.
   
  Jahapp!! Å vem skall ha makten och kontrollen över denna ”harmonisering” då? och i vems intresse?
  Under rubriken ”4.3 Who is covered by journalistic rights and responsibilities?”
  Så är det en lång lång text om blidder och bludder om hur rollerna mellan journaliiter och fria bloggare har suddats ut ja ja ja vi vet kom till skott vad är det ni är ute efter??? Ahhh sen kommer det på två rader … ”vem som helst skall kunna ställa tills svars som journalist det är alltså nån som skall avgöra om det är en ”journalistisk text eller ej” !! Va spelar det för roll? Journalister går ju inte att ställas till svars eller? jodå eller snarare inte nu men vänta bara … vi går vidare!!
   
  The gross abuses revealed in the Leveson enquiry have led its author to propose much more
  stringent institutional supervision, where the media would be much more closely monitored,
  become far more accountable to the public and be subject to heavy fines in the case of infractions.
  That judge Leveson’s recommendations should have been rejected out of hand by some politicians
  in high office, is not very reassuring. If nothing else, this resistance by itself underscores the urgent
  need for supervisory bodies that can and do act, instead of being supervisory in name only.
  Ahhhh det är en EU kontrollerad mediaråd som skall vara övervakaren av pressen och naturligtvis alla som skriver på internet och kan ”tolkas” vara journalister i efterhand. Övningsuppgift : Läs ett av kapitlen i denna rapport och med rött stryk under den inblandning av egenintresset som ligger inlagda i allmänintresset. Tänk på vem och vad rapportförfattrna presenterar.
   
  Nåväl det är väl dags att knyta ihop alla trådarna och vad är det då som döljer sig bakom texten vad är problemet och vad är lösningen?
  All EU countries should have independent media councils,” the panel concluded. ”Media councils should have real enforcement powers, such as the imposition of fines, orders for printed or broadcast apologies, or removal of journalistic status.”
  Samt :
  ”The national media councils should follow a set of European-wide standards and be monitored by the Commission to ensure that they comply with European values.”
   
  Så EU skall alltså faställa reglerna för dessa ”mediaråd” de skall anamma ” EU värderingar” och vagöra både vem som kan dömas för ”oriktigheter” ”felaktiga”c uppgifter och även rycka journalist legtimationen från dem som inte anammar ”Eu svärderingar” och du behöver inte vara nån Einstein frö att fröstpå vem detäör som bestämmer vad som är ”Eu värderingar” ”fair” ”felktiga uppgifter” eller annat. Istället för att våra journalsiter skal st til svers inför sin allmänhet så skall de underställas politbyrån i Brussel och där ingår tydligen alla som skriver på nätet och som samma EUpolitruker avgör huruvida deras alster skall ses som ”journalistiska eller ej.!
  Återkommande i texten är sambandet mellan statlig finansiering och krav på EU värderingar”. Va fan är ”Eu värderingar” för nåt? Att allmänheten i olika länder väljer olika lösningar på hur de granskar och ställer media till svars ses inte med blida ögon från dessa frihetskleptomaner.
   
  Som lök på laxen så har vi avslöjandet om att de som sägs representera oss i parlamentet men som får betalt och är anställda av parlamentet skall med hjälp av några miljoner EURO ge sig ut på bloggar och sociala medier och ”rätta” ”felaktiga”uppgifter och argument i EU-kritiska debattrådar. SNYGGT VA!!!??
  Inte genom det parti som placerat dem utan som representanter för arbetsgivarens intresse PARLAMENTET från den represntativa demokratin avknoppad och klar!!!!
   

 63. Hans

  Om någon händelsevis undrat hur vår vän Thomas Palm ser ut på bild, det är ju trevligare att en person man debatterar mot har ett ansikte, så tror jag att jag hittat vederbörande här:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Thomas_Palm_i_ZERO-1.jpg
  Jag kan ha fel men tror faktiskt inte det… Men om jag har det så ber jag ödmjukast om ursäkt.
  Vår vän på bilden framstår för mig som det förväntade bildresultatet man skulle få fram vid en google-sökning på t ex ”vänsterradikal” eller ”klimathotstroende”… =)
   

 64. Hans H

  Är lagarna mot hazardspel slopade ? 🙂

 65. Bo Blomberg

  Hans #43
  Lägg av! Det där var ett lågvattenmärke inte värdigt TCS!

 66. Bo Blomberg

  mittåt, nr 63 skulle det förstås vara…

 67. Hans H

  Tycker inte Rockström,Kåberger,Wijkman, och Rummukainen ser ut så..mer som börsmäklare.Onödig bildpost. ta bort sånt.

 68. Gunbo

  Hans H #58,
  ”…jag bara undrar hur du tänker när du använder argument av typen.. finns det överallt så är det nödvändigt.”
   
  Ja, tyvärr verkar det som om det är nödvändigt med en ledning, lagar och regler i alla samhällen eftersom en sådan samhällsform som du och många andra drömmer om varken finns eller har funnits annat än under speciella förhållanden efter en revolution t ex då anarki råder. Den är och förblir en utopi! 
  Vi kan jämföra med andra sammanslutningar som företag, föreningar, stiftelser. De skulle inte funka utan ledning, stadgar, regler för anställda (som de får lov att rätta sig efter) m m.
   
  Det här har ingenting med totalitärt tänkande att göra! Det är realism! 
   
  Men nu lägger jag ner den här diskussionen.
   
   

 69. Hans H

  Ja Gunbo kan du inte skilja på en frivillig sammanslutning och en statsmakt så lägg ned det 🙂

 70. Thomas P

  Per #61 Tack för att du i alla fall tror jag är hederlig, synd att du tror att alla andra på den här sidan inte är det.

 71. Slabadang

  En bra artikel om EUs (och Finkelsteins) ”mediaråd”!
  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/leveson-inquiry/9817625/Leveson-EU-wants-power-to-sack-journalists.html

 72. Slabadang

  Thomas P!
  Ingen gyttjebrottare utan en ren fläck! 😉
   

 73. Hans H

  Att antyda att Per W skulle anse alla på denna blogg ohederliga förutom ThomasP…är väl….ohederligt ?

 74. Slabadang #62
  Jag började läsa det där dokumentet, men datorn fick slut på gulfärg i överstrykningsverktyget redan på sidan 2!
  Hela dokumentet skriker centralmakt, centralmakt, centralmakt!

 75. Thomas Palm #70: Nu håller du dig inte helt till sanningen. ”Tack för att du i alla fall tror jag är hederlig, synd att du tror att ALLA andra på den här sidan inte är det.” (Min kurs)

  Jag har inte uttalat mig om andras hederlighet på denna sida. Sen borde du sluta använda ordet ALLA så mycket. Det blir fel då och då avviker från sanningen vilket gör ner dig själv i onödan. Läs vad du skrev en gång till så ser du det nog. Tror inte du menade så.

 76. Anders Emretsson #43
  Såvida det inte var ännu en drive by postning kan jag tänka mig att anta ett vad
  Jag slår hellre vad om något annat än pengar. Om UI satsar öppna kommentarsfält satsar jag att i alla kommentarer jag gör i klimatrelaterade frågor ha med följande.  ”Jag hade fel och UI hade rätt om vadet” med förklarande text eller länk till en sida på UI där ni kan förnedra mig efter behag.
  Hinner inte fundera ut något vad nu,men vad sägs om samma vad som avhandlas här?
  Trots min skepsis mot allt som Hansen lagt sin hand vid kan jag godta detta eftersom jag tror att inte ens han kan trixa så mycket att jag kommer att förlora.

 77. Labbibia

  Per Welander # 15
   
  Kom från jobbet nu först.
   
  Stort tack för ditt svar. Gjorde väl egentligen ungefär samma resa, men 3-4 år senare, då jag bland annat intressant på nätet hittade din blogg ”Moderna Myter”. Tack för den! Väckte helt klart många kritiskt sinnade, undrande, självständigt tänkande människor.
   

 78. Ann L-H

  The Unstoppable Prof Singer. En uppmuntrande intervju med klimatforskaren (!) vars livsöde ger rysningar. Prof. Singers överblick över och insikt i klimatfrågans utveckling är enastående och hans bidrag till att sprida sin kunskap, inte minst till den naturvetenskapligt någorlunda läskunniga allmänheten, verkar outtröttlig:    
  http://www.thedailybell.com/28619/Anthony-Wile-Frederick-Singer-on-the-Myths-of-Politically-Correct-Science

 79. Thomas P
  Jag är bara så nyfiken, var du med och grundade ZERO?

 80. Jag har ett annat vad med en klimathotare på VoF. Han har gjort någon kurvpassning av sommaris i arktis och tror sig ha hittat en trend.
  Jag å andra sidan säger att isen  kommer att vara minst på nivån 2007.
  Det känns lite grann som att plocka godis av småbarn, men det var han som insisterade.
  Nu är ju sambandet mellan sommaris och vinteris inte helt givet, men han verkar ligga illa till.
  http://wattsupwiththat.com/2013/02/12/sea-ice-news-volume-4-1-arctic-ice-gain-sets-a-new-record/#more-79454
  Ett roligt citat ur en av kommentarerna:
  “If present trends continue, the world will be about four degrees colder for the global mean temperature in 1990, but eleven degrees colder by the year 2000…This is about twice what it would take to put us in an ice age.” -Kenneth E.F. Watt, Earth Day 1970

 81. Peter Stilbs

  Tack Ann #78 – jag har träffat Fred Singer flera gånger och har viss emailkontakt. Han är en extremt beundransvärd person på alla plan, och har haft en oerhörd betydelse för att rensa upp i ”klimatfrågan”.
  Alla, med intresse för saken bör läsa veckobrevet han bidrar till – man kan prenumerera på att få det via email:
  http://www.sepp.org/the-week-that-was.cfm

 82. Sören

  Jag föreslog ett vad på Gröna Liberalers forum då för ett tag sen – men ingen har nappat än – apropå att man lät sig alarmeras av Världsbankens rapport. Det handlade om på sju års sikt, HADCRUT4 och ett treårsmedel (2010-12 jmf med 2017-19): vid 0,3 graders stigning (vad som gärna ska till för att närma sig något i närheten av Världsbanken) förlorar jag, vid 0,3 graders avkylning vinner jag, om mittimellan händer ingenting. Summan kan diskuteras – ”något gott” var mitt förslag, ”under mediabevakning”.

 83. Bengt Abelsson

  Perfekt # 80
  jag tycker vinteristillväxten ser konstig ut – för 2007 stämmer det dåligt, men kan bero på val av databas.
  Hursom så torde vinterisen i Arktis bestämmas av tillgängligt utrymme – när det är fullt så är det, och har det varit klent på sommaren så finns det helt enkelt mer utrymme för tillväxt.
  Oklart vad det visar, om något alls.

 84. Gunbo

  Hans H #69,
  ”Ja Gunbo kan du inte skilja på en frivillig sammanslutning och en statsmakt så lägg ned det.”
   
  Vi är så fria i detta land att vi kan välja att flytta om det behagar oss. Jag tror bara inte att man slipper undan statsmakt var man än hamnar. 
  En annan lösning är att bilda ett parti för likasinnade och försöka avveckla staten den politiska vägen. Tror det blir svårt att lyckas. 🙂

 85. Jga konstaterar att Thomas och Gunbo kör precis samma etiketterings- och nyspråksmetodik som övrig vänster, samt att även i de sk borgerliga partierna finns där många förmyndarambitioner som vill införa byråkratier och regleringar och lägga sig medborgarnas privatliv och civila sfär, med ungefär samma beskäftiga floskelspråk.
  Och precis som övrig vänster kontrar Gundo då med att denna beskrivning skulle vara ’extrem’ (i meningen korrekt då?).
   
  Och Thomas kontrar med med en ännu tydligare (extremare) vänsterreplik som ibland kommer upp när man sakligt kritiserar politsk makt och förmynderi. Han säger de facto:
   
  ’Men om det inte passar, så stick då … emirgrera och sök lyckan någon annan stans’.
   
  Som så vanligt ligger de totalitära strömningarna bara nödtorftigt dolda under ytan hos vänstern.
   
  Och precis som jag initialt belyste försöker både Thomas och Gunbo genast med fullständogt larvig dikotomi när någon kritiserar idiotisk politik:
   
  Thomas ser alternativet som ’Flugornas Herre’ och Gunbo börjar prata om någon anarkistisk utopi utan stat, lagar och myndigheter. Som jag nyss sa: Man försöker med larviga etiketter, och med alla medel undvika att hantera sakfrågan. Vilken var idiotisk politik som genomförs i (just nu) klimatets namn, men förevändningarna har växlat och ’klimatet’ ersätts nog snart av ngt nytt.
   
  Man skulle nästan kunna få intrycket (iom att de så rabiat vill beskylla dem som kritiserar idiotin för allt möjligt) att de faktiskt försvarar och bejakar sådant. Precis som det alltid funnits de som bejakat bruk av makt så länge de tror att de är på samma sida, och att det drabbar några andra ..
   
  Visst är det märkligt:
  Om man inte accepterar vänsterns krav på att få politisk makt och förfoganderätt över allt mer, då är man ’ideologiskt motiverad’ eller har någon ’dunkel agenda’ och gärna också med ’girighet och ekonomisk vinning’ om man inte vill låta dem leka med resurserna. Och alternativet framställs som laglöshet, anarki och samhällets söndefall.
   
  Det är så seriöst de klarar av att argumentera förmyndarsamhället …
   

 86. Gunbo #84
  Flyttat är precis vad jag har gjort, men jag tvingas ibland vistas i Sverige.
  Skillnaden är milsvid, trots att mitt nya hemland försöker komma ikapp med krånglig och onödig lagstiftning.
  Den stora fördelen är att jag bor på landet och de enda lagar som efterleves där är de som bygger på respekt för andras frihet och egendom.
  Trots att det är lag på hjälm, bälte promillegräns, rökförbud på restauranger  mm skulle inte polisen där komma på idén att försöka genomdriva den lagstiftningen.

 87. Jag noterar också att Gunbo inte verkar kunna skilja på frivilliga sammanslutningar och att vara (eller inte) delaktig i sådana, och statens tvångsmakt och krav på att alla skall foga sig och acceptera de alternativ den väljer att alla skall ha och också måste betala.
   
  Nåja, inte så konstigt kanske, givet vad jag redan konstaterat här …

 88. Hans H

  :-)…du är för söt Gunbo…om man inte tycker att hierarkier,byråkrater och förmyndare skall finansieras av oss för att leka småpåvar över oss och stereotypa oss från vagga till grav…då har du lösningen att man skall bilda en egen liten hierarki och och försöka komma in i statsapparaten själv och försöka tvinga på andra sina ideer ….strålande logik…jag vill inte bestämma över andra Gunbo…lika lite som jag vill att andra skall bestämma över mig…det kallas frihet Gunbo….känns det hotande ? 

 89. Perfekt #76
  Jag satsar inte något som inte är mitt. Som du säkert har märkt är jag inte ens särskilt aktiv i UI.

 90. Jag skulle vilja lyfta framm denna senaste UI-postning där ma nu alltså vill upphöja psykologi-akademikern Stephan Lewandowsky till ’expert’ för var klimatvetenskpen står. Denne, i sin iver att få få sina pinsamma projiceringar bekräftade, trålade  på ett antal UI-stylde klimathotaktivistiska bloggar efter ’enkätsvar’ för att få sin på förhand önskade fördom bekräfta:
   
  NASA fejkade månlandningen – alltså är (klimat)vetenskapen en bluff”   
   
  Och inte nog med det, den barnsligt larviga implikationen i titeln baseras på ytterst få, närmast garanterat fejkade ’enkätsvar’ från en aktivistblogg.
   
  Alltså sk ’klimatforskning’ baserad på rena fejkalier. Vilket förstås påpekades och disktuerades flitigt i den fria klimatdebatten. Men det räckte alltså inte för Lewandowsky som tog detta som ’bekräftelse’ , och för UIs Patrik Lindenfors som skriver:
   
  ”Hur reagerade klimatförnekarna på de här resultaten? Med raseri – förstås.
  Vilket genererade mer data till forskarna”
   
  Nu är de alltså nere i att tråla bland bloggkommentarer för att få ’data’ till sin sk ’forskning’ som från början byggde på fejkade enkätsvat. De som kritiserar fejkade enkätsvar, och pekar ut osanningar i Lewandowskys beskrivning kallar Lindenfors ”vetenskapsförnekarna” i en sakligt helt osann beskrivning av omständigheterna. Kortare sagt ’rent ljug’. Men troligen vill han så gärna att det skall stämma ändå, så att fakta inte skall tillåtas grumla den önskade bilden.
   
  Det är faktistk beklämmande hur låg nivån är bland stödtrupperna till de klimathotstroenden. Nästan vilken dynga som helst duger. Och man tom tror att detta är ’vetenskap’. Patrik bänder över baklänges för att få kalla Lewandowsky och hans dumheter för ’forskarna’ och ’forskningen’ .. Men kanske är hans förståelse för vad vetenskap är inte högre än så. Han vill ju onekligen så gärna tro att Lewandowsky skall få fälla som ’sanningsvittne’ …
   
  Och samma brister gäller nog självdistansen också. Skulle man använda Lewandowskys ’metodik’ på samma sätt, och ta de ymnigt florerande konspirationsteorierna på aktivistbloggar som signikativa för ’deras rörelse’ .. skulle resultatet bli förödande eller rena lyteskomiken (beroende på man tror att det är ’forskning’ eller skämtsam parodi)
   
  Men jag tycker det är bra att UI fortsätter … synd bara att de kommer med sådan här oftare.   
    

 91. Lasse

  #90 Det är väl en artikel som passar alarmisterna!
  1 person ger anledning till att förkasta en hel grupps tvivel på klimatalarmen som visats vara i överkant!
  Lite hockeystick hokuspokus där!
  Fö så nämnde Carl Bildt den krympande isen på arktis:
  Vi är nu över tidigare maxvärde vid denna tid-observationer som tyder på att år med mycket fri havsyta sommartid ger ökad isläggning vintertid-vad det nu innebär?
  http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 92. Sören

  Jonas N#90 Även Miljöaktuellt har hoppat på den tydligen, här omhandlat på VoFs forum:
   
  http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=38&t=19740
   
  Fast där är förstås lokala förmågor genast framme och påtalar ”fel hos de egna” /sarc 😉

 93. Artikel?
   
  Underlaget är så dåligt, och även så dåligt behandlat att det borde benämnas forskningsfusk. Det övergår mitt förstånd hur någon psykiskt frisk människa kan intala sig att de påstådda slutsatserna bekräftas av den ’data’ man man säger sig ha, som man dessutom måste felrepresentera.
  Här kan du läsa vad Jeff (faktiskt en ’riktig’ klimatforskare) anser om saken, och som tydligen igen utgör en (falsk) datapunkt hos Lewandowsky.
  Likaså Patrik Lindenfors måste ljuga om sakförhållandena:
  Det bästa svaret vetenskapsförnekarna hade på anklagelserna om konspiratoriskt tänkande visade sig alltså vara – fler konspirationsteorier
  Förutom den totalt felaktiga gigantiska tilldelningen av kollektiva gruppegenskaper, idiotiska etiketteringen och (troligen, har inte kollat rådata) felaktigt beskriven ’rådata’, så är alltså själva baspremissen helt uppåt väggarna. Det ”bästa” svar de icke-klimathotstroende i blogg- och seriöst vetenskapliga sfären hade var att Lewandowskys data vara urusla, närmast garanterat fejkade, och att ingenting alls kvarstod ifall man exkluderade dessa (extremt få) tvivelaktiga svar.
   
  Det verkar liksom totalt närmast fysiksts omöjligt för (många av) de klimathotstroende att korrekt beskriva läget, och närmast tvångsmässigt måste spinna och inte sällan totalt förvanska verkligheten för att få landa i den poäng de så gärna vill göra …
   
  På mig verkar det inte riktigt friskt faktiskt. Så förbålt inkompetenta kan de inte alla vara samtidigt ..

 94. Sören …
   
  Jag trodde först att det närmast rörde sig om en ’fylle-postning’ från Lindenfors. Att tro på sådan dynga, och dessutom vilja upphöja den till ’forskningen visar .. hurdanda vetenskapsförnekarna är. Egentligen!’ är så korkat att det snarare är en gåva till skeptikerna.
   
  Men Lindenfors måste ha tyckt detta var verkligen viktigt, för han srkev samma sak på  Humanist-bloggsidan också, där han också skriver (i kommentarerna):
   
  ” Det går dock ganska lätt att skilja vetenskaplig från ovetenskaplig kritik. Men om du vill diskutera klimatet så får du ta dig över till Uppsalainitiativet”
  Undrar om han verkligen tror på’t!?
   
  😉

 95. Håkan R

  => Jonas #93
   
  Undrar hur det sett ut om man granskat de klimathots troende och deras bloggargument.
  Slutsatsen borde rätteligen bli osjälvständiga, auktoritetstroende, lagda åt det hysteriska hållet och stundom ganska korkade med argumentation enligt nedan .
  Alla 3000 riktiga klimatforskare säger.
  Aldrig har uppvärmningen gått så fort som nu.
  Antarktis smälter.
  Arktis smälter.
  Alla arter dör ut snabbare än någonsin.
  Isbjörnarna drunknar.
  Koldioxidhalten ökar så snabbt att det blir minst 4 grader varmare redan till imorgon.
  Stormarna blir värre.
  Stormarna blir fler.
  Det blir blötare.
  Det blir torrare.
  Det blir varmare.
  Ibland kan det faktiskt bli kallare enligt modellerna.
  Snön försvinner.
  Snön blir tyngre och husen rasar.
  Det blir en dj…la massa snö när golfströmmen stannar.
  De senaste 10 åren är de varmaste någonsin.
  Australien brinner upp.
  Havet stiger, Slussen svämmar över hjälp vi drunknar.

 96. Sören

   Pinsamt för en hel halv kontinent är det nog anmält på University of Western Australia. 
   
  Här är hursomhelst Miljöaktuellts artikel:
   
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.491050/studie-om-konspirationsteorier-bidrog-till-nya-konspirationsteorier
   
  Kanske skulle påtalas via svensk pressnånting?

 97. Slabadang

  Jonas N!
  Vi kan väl bara se Lindenfors och Lewandowskis analyser som representanter för ”kunskapsläget” inom den ”samlade klimatvetenskapen”. F Sen får nån annan ställa frågan om hur många såna kompisar ”kunskapsläget” tål?

 98. Slabadang … det heter ”det vetenskapliga evidensläget” och får enbart ifrågasättas genom högläsning ur detsamma … Det visste du väl?
   
  😉