Klimatupplysningen har rätt igen – men hjälper det att ha rätt?

upplysningen  Upplysningen

Gång på gång publicerar vi här på Klimatupplysningen inlägg som vederlägger det ena alarmistbudskapet efter det andra:

 • Maldiverna sjunker! – Nej, Maldivernas yta ökar faktiskt.
 • Havsnivån ökar och kommer att dränka våra stränder i Sverige! – Nej den sjunker eller ligger stilla pga landhöjningen.
 • Havsisen i Arktis är snart borta! – Nej, den är fortfarande kvar och har faktiskt ökat under de senaste 10 åren.
 • Grönlandsisen smälter! – Nej, den totala massan ökar pga mer nederbörd.
 • Isbjörnarna är hotade! – Nej, isbjörnsstammen har ökat radikalt under senare decennier.
 • Öknarna sprider ut sig! – Nej, öknarna har krympt sedan decennier tack vare en ökad koldioxidhalt i atmosfären som gynnar växtligheten även i torra regioner.
 • Orkanerna blir fler och värre! – Nej, det är faktisk precis tvärt om, de blir varken fler eller värre.
 • Vi får fler och fler torra och varmare somrar! – Nej, antalet varma sommardagar har inte ökat
 • Vi får kallare och blötare somrar! – Nej, somrarna varierar ungefär som vanligt.
 • Kiruna har chockökat med 3,4 grader! – Nej, norra Norrland, inklusive Kiruna, har ökat med modesta 1,1- 1,5 grader.
 • Iberiska halvön kommer att bli 50 grader! – Nej, inte ens källan för detta påstående vill kännas vid denna prognos.
 • Den globala temperaturen ökar i accelererad takt! – Nej, temperaturen har istället planat ut under 2000-talet.
 • Vi kan lita på IPCC! – Nej, deras klimatmodeller överdriver uppvärmningen 2,7 gånger jämfört med observerade data.

Osv, osv.

Ibland känns denna faktaresistens i media och hos våra politiker ganska hopplös. Hur kan normalt funtade människor bara vägra att ta till sig saklig kritik? I allmänhet så bemöts vår kritik med total tystnad även om vi hört av oss till berörda media och personer. Ibland händer det dock att någon journalist erkänner misstaget och publicerar en liten dementi i något litet hörn av tidningen eller i en senare sändning. Men det alarmistiska budskapet är det som trummats fram på första plats och det är det intrycket som finns kvar i både deras och i allmänhetens medvetande. Nästa alarmistiska budskap är precis lika trofast och triumfatoriskt förmedlat som tidigare.

Det saknas både eftertanke och kritiskt tänkande i den offentliga ”debatten” om klimatet och energipolitiken.

Antalet läsare på KU ökar visserligen. Vi har märkt en stark uppgång särskilt under sommaren i samband med valet. Det verkar som om ju mer media larmar desto fler blir skeptiska till vad de hör och söker sig till nya källor. Men någon effekt på media eller de politiska partierna märks knappast. Snarare verkar det klimatalarmistiska komplexet sluta sig alltmer samman i sin bunker mot all typ av klimatdiskussion. Kraven på att stoppa, håna, fördöma, bannlysa och t.o.m. ställa oss inför rätta har ökat. Invektiven haglar.

Så, frågan är: Vad gör vi? En möjlighet är att lägga ned och låta frågan ha sin gång – ända in i kaklet, som det heter nu för tiden. Det skulle innebära att Sverige fortsätter med sitt klimatalarmistiska spår, även om vi blir alltmer ensamma om detta i världen. Som det ser ut nu så kommer inget land att uppfylla sina åtaganden beträffande Parisöverenskommelsen. Tvärt om ökar produktionen och konsumtionen av fossilbaserad energi i Asien, Afrika, och även i Europa. Och den lär fortsätta ett bra tag till. Andelen av s.k. ”förnyelsebar” energi är försvinnande liten.

En annan möjlighet är att åtminstone delar av eliten (massmedia, politiska partier, näringslivet, facken) på allvar börjar granska den vetenskapliga grunden för landets klimat- och energipolitik. Särskilt när de äntligen upptäcker att de globala temperaturerna inte rusar i höjden, när de ser att alltfler länder i Europa drar öronen åt sig* och när de börjar räkna på de ekonomiska konsekvenserna för dem själva och för folkhushållet med den förda energipolitiken. Klimatlagen, som accepterats av nästan alla riksdagspartier förra året, kommer dock att ställa till problem. Saken får då diskuteras på saklig grund istället för att anammas på ren tro.

Men om debatten öppnas upp för vetenskapliga och förnuftiga argument så har ju vi klimathotsskeptiker åstadkommit det vi ville ha!

Ingemar Nordin

* Det finns tydliga signaler om att flera av de tunga spelarna bakom EUs energipolitik nu inser att situationen med åtagandena från Parisöverenskommelsen är ohållbar.

I England importerar man kol och räknar med en ökande förbrukning: ” “It’s not a flash in the pan,” (Iain Staffell of Imperial College London for the utility company Drax) said. “There could well be a whole season where coal is the baseline fuel [for power generation by utility companies]. We could be looking at the first year-on-year increase in emissions in six years.”” https://www.thegwpf.com/uk-coal-revival-reverses-gains-in-green-power-drive/

I Tyskland skapar Merkels Energiewende alltfler konflikter. Energipriserna rusar i höjden och utmanarpartiet AfD utnyttjar missnöjet och vinner alltfler röster. ”There is no immediate alternative to the cheap power from coal and lignite. Wind and solar energy can be expensive and need to be augmented by other sources when weather conditions aren’t favorable. Meanwhile, electricity generated from gas turbines risks increasing Germany’s dependence on supplies from Russia.” https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-27/germany-struggles-to-end-coal-reliance-despite-clean-power-shift .

I Frankrike har Macron bestämt sig för att skära ned på kärnkraften. Men samtidigt så kommer investeringarna i nya vind- och solprojekt att plana ut. ”The French Government will drastically reduce the growth of its renewable spending in 2019, with the ecology ministry’s draft budget showing a 1.3% rise, which will effectively be flat after inflation.” “The country is already falling behind on its long-term renewable targets and is being overtaken by many of its European rivals in the sector.” https://theenergyadvocate.co.uk/2018/09/26/france-to-cut-renewable-growth/ .

Nu börjar t.o.m. mäktiga europeiska näringslivsorganisationer opponera sig mot EUs ambitiösa koldioxidpolitik: ”The memo from BusinessEurope, dated 13 September, shows how Europe’s biggest employer association intends to “challenge” EU plans to aim higher in the fight against climate change.” https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/business-lobby-prepares-pushback-against-eu-climate-goals-update/ .

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack, Ingemar. Det kom en till under natten. I går sades det i media att vissa trädgårdsväxter man haft i evinnerlig tid, som ex Syrener är invasiva. Ja, jag håller med – de är svåra att utrota – av egen erfarenhet.

  Men nu vränger SvD, eller var det TT i botten, det till att den globala uppvärmningen av Sverige nu ger möjlighet för alla dessa trädgårdsväxter att sprida sig. Mycket ska man höra innan öronen trillar av.

 2. elias

  IPCC:s o klimatfrågans egentliga syfte är ju att åstadkomma en världsregering under FN.s styre, där framför allt ekonomin och miljöfrågorna skall styras. (Klimatfrågan är ju enbart i sig en hjälp för att skrämma in folk till detta syfte.)
  Vi borde därför tillåta en diskussion om konsekvenserna av detta mål, på denna sajt.

 3. Ingvar i Las almas

  #2 Elias
  Ja så är det!

 4. Ann lh

  # 1 Angående de ”invasiva” arterna skrev jag till den, enligt artikeln, ansvariga på SLU och frågade om de undersökt hur olika arter svarar på den högre koldioxidhalten. Kanske den gynnar vissa arter mer än andra och i så fall ligger bakom den eventuellt förändrade konkurrenskraften hos en del arter . Inget svar.

 5. Ivar Andersson

  #1 Peter Stilbs
  Är inte alla växter i Sverige invasiva? Vilka växter fanns under senaste istiden?

 6. Lasse

  Tack Ingemar
  Tänkvärt.
  Jag har i min närhet stött på faktaresistens som övergått i vägran att lyssna på fakta.
  ”Varför håller du på-även om du har rätt så är de åtgärder som förespråkas för att rädda klimatet goda och önskvärda”
  Frågan är om en sån sak kan ligga bakom mångas ointresse av fakta?

 7. Sören G

  #6
  Fråga vederbörande vad det finns för gott i att utarma landsbygden med ohemula bränsleskatter, och att förstöra naturen med förfulande vindsnurror som kräver omfattande ingrepp med vägar och kraftledningsdiken samt är fågeldödare.

 8. Lasse

  En bild säger mer än tusen ord:
  https://4k4oijnpiu3l4c3h-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/clip_image004-1.jpg

 9. Håkan Bergman

  Lasse #6

  Finns väl två sorter där, hard core miljöpartister ser klimatfrågan som en väg till makt för att förverkliga sitt utopia, där finns inget hopp om omvändelse. En betydligt större grupp är dom som indoktrinerats att tro att ”förnybar” energi och närodlade ekologiska grönsaker är planetens räddning. Dom kan väl få fortsätta att tro på närodlat och ekologiskt så länge vi andra får fortsätta att äta efter eget huvud. När det gäller energin däremot måste dom upplysas om kostnaderna, ”förnybart” är inte gratis även om solen och vinden är det. Gratis är gott tänker svensson men ser inte fällan, räntefritt är ett annat ord som borde få alla larmklockor att ringa.

 10. Michael E

  Att USA tagit stora steg för att bryta med klimathotsdoktrinerna är ju klart men hur är det med EU? Om jag skulle försöka mig på ett försök till analys av EU och dess framtida betydelse måste jag börja med en historisk tillbakablick.

  Under åren efter andra världskriget fram till 1991 avgjordes krig eller fred i Europa i samtal mellan Washington och Moskva. Europa var ockuperat, en hård ockupation från Sovjet i de forna öststaterna och en ”mjuk” av USA för att garantera Västeuropas fred och frihet.

  Efter 1991 förändrades detta och Europa gav sig in i ett projekt för att bygga välfärd i hela Europa och man talade t.o.m att expandera det mot Turkiet och vidare. Målet med ens medlemskap i EU var samma oavsett om man var sydeuropé eller nordeuropé, man ville bygga välfärd. Detta förhållningssätt höll framtill 2008 då världen drabbades av en av de större ekonomiska kriserna i modern tid. Grekland, Spanien, Italien och Portugal för att nämna några länder hamnade i en skuldkris där banker fram för allt i Tyskland, Frankrike och Storbritannien var och är kraftigt exponerade. Krav restes snart att dessa skuldsatta länder måste genomgå ett stålbad för att sanera sina ekonomier. Stålbadet har fått som konsekvens att en hel generation i dessa sydeuropeiska länder har svårt att få jobb, svårt att skaffa egen bostad och därför också svårt att bilda familj. Situationen i norr är väsensskild från detta och vi har kommit ur den ekonomiska krisen tämligen oskadda.

  Efter 2008 ser därför världen väldigt olika ut beroende på var i Europa man bor. Det är inte så att sydeuropéer inte vill ha välfärd men är nu kanske betydligt mer skeptiska till om medlemskap i EU grananterar detta eller om medlemskapet och den gemensamma valutan är mer av ett sänke för deras framtida möjligheter. Framväxten av olika nationalistiska partier tvärs Europa kan till viss utsträckning förklaras av detta.

  Klimatfrågan och dess konsekvenser är i mångt och mycket ett välfärdsproblem. De länder som kan hålla sin arbetslöshet i schack, kan erbjuda sina medborgare goda framtidsutsikter och får leva i fred och frihet kan kosta på sig att skapa pseudohot som klimatfrågan inte minst för att kunna kapa åt sig röster på människors oro och rädsla. I andra länder där den ekonomiska situationen är betydligt mer bister och därför verkliga faror om snart armod en sannolik konsekvens, där kommer en sådan frågan långt ner på dagordningen om den ens kommer upp.

  Min enkla analys är därför att EU kommer inte kunna genomför några större EU-gemensamma klimatåtgärder om de inte samtidigt kompenserar de fattigare sydeuropeiska länderna för dessa åtgärders negativa ekonomiska konsekvenser. De sydeuropeiska länderna kommer inte heller själva vara intresserade av några sådana åtgärder. De nordeuropeiska kommer inte vara särskilt intresserade av ytterligare ekonomiska kompensationer till de sydeuropeiska länderna, de vill att de betalar tillbaka sina lån, och därför faller ett sådant EU gemensamt program. Det hindrar dock inte att tongångarna kommer att gå höga men håll koll på pengarna, mitt tips är att det blir mycket snack och lite verkstad.

  Så länge Mp och C tillåts ha så stort inflytande på miljöpolitiken som de har kommer Sverige att utmärka sig i form av allt större och allt mer meningslösa åtgärder för att begränsa koldioxidutsläppen. Nu har ju dock även Sverige fått en mycket bekymmersam parlamentarisk situation där helt andra frågor än klimatet dominerar. Så kanske finns det hopp även för Sverige?

 11. Tack Ingemar,

  bravo Michael E

 12. Ingemar Nordin

  Michel E #10

  Tack för din analys! Jag håller med om det mesta. Jag tror inte att klimatfrågan är särskilt stor i södra Europa. Däremot, paradoxalt nog, här uppe i norr där vi har verklig nytta och glädje av att få ett varmare klimat.

 13. Håkan Bergman

  Michael E #10

  Det är i.o.f.s. vansinne att förlita sig på högre makter, men en vinter med lite under normala temperaturer och lite mera snö än normalt, inget extremt, även snö ner i södra Sverige till jul, vore nåt att stilla bedja om. Självklart kompletterat med ett extraval framåt senvintern. Då vore det väl sjutton om vi inte skulle lyckas sparka ut MP ur riksdan, skadskjutna som dom redan är? Jag tror att det på sikt skulle ha en dämpande effekt på C också när dom inte längre måste tävla med MP om vem som är stolligast.

 14. L

  Den här bloggen byggdes upp av Maggie under namnet The Climate Scam. Hon var själv lite osäker på om det namnet var för provokativt, men det fick utan tvekan uppmärksamhet i våra stora mediakanaler.

  Med det nya namnet Klimatupplysningen med tillägget För en genomtänkt klimatpolitik, har man anpassat sig till det politiskt korrekta och vad vi än diskuterar här så försvinner det i bruset. Om Klimatupplysningen upplyser världen om att Johan Rockström inte är en klimatforskare, möts det inte ens av ett jaså. Men om en blogg med namnet The Climate Scam kommer med samma påstående tror jag att det får en helt annan effekt. Uttrycket Guilt by association är kanske slitet, men det fungerar, kopplas en fråga till titeln The Climate Scam så tvingas läsaren tänka efter och ta ställning.

  Precis som ordet debatt får oss att reagera på ett helt annat sätt än ordet upplysning.

  En blogg för inbördes beundran med höjdpunkter som ”vad var det vi sa” kommer inte att få etablissemanget att reagera. Precis som i juridiken hjälper det inte att ha rätt, man måste få rätt!

  Byt tillbaka till The Climate Scam så kanske vi får en klimatdebatt istället för ett klimathot…

 15. Martin Nilsson

  Tack Ingemar för en superbra blogg! Jag har länge följt den med glädje.
  Min känsla är att folks attityder börjar förändras. I DN läser jag många fler skeptiska kommentarer till alarmistiska artiklar än tidigare. Även MP:s tillbakagång, trots alla förutsättningar, är ett tecken på att folk har synat den alarmistiska bluffen.

  Här på KU har jag lärt mig flera goda argument som inte minst bildat folk blir förvånande över:
  1. Antarktiska havsisen växer
  2. Öknarna minskar
  3. Havsytan höjs med 3 mm per år
  4. Antalet orkaner ökar inte
  5. Falsterbonäset växer
  Och inte minst…
  6. Offren för klimatkatastrofer fortsätter att minska

  Man behöver inte ens vara en god retoriker om man kan visa på källorna till dessa argument och de har jag lagt in på mina favoriter i telefonen.

  Fortsätt ditt fina arbete Ingemar. Det gör skillnad!

 16. Otto Støver

  Nei det nytter bare litt å ha rett hele tiden. De som burde fått vite det, får ikke vite det. Det drukner i støyen fra alle alarmene som hele tiden serveres.

  Sannheten er det verste scenario for klima religionen, og en offentlig debatt I tv er det ultimate mareritt. De vet at de vil tape i en debatt der begge sider kommer til orde. Derfor finner de på den ene mer fantastiske unnskyldning etter den andre. Men hvis vanlige mennesker begynner å lure på om klima egentlig er noe å være redd for, så har vi kommet langt.

  Derfor har jeg startet min egen lille ”kampanje”. Det går ut på at jeg på alarmistenes egne nettsteder ironiserer over at de ikke tør å stille opp til debatt mot klimarealistene. Jeg passer på å gjøre det forsiktig slik at jeg ikke blir stoppet av moderator. (Den eneste som konsekvent har nektet å ta inn mine små forsiktige innlegg er svenske Natursidan.se Der tåles absolutt ingen negative innslag som kritiserer deres linje.) Før eller senere er det noen som leser der som begynner å sette spørsmål de også.

  Ideen har jeg fra den romerske senatorer Cato d.e. som avsluttet alle taler med ordene ”og for øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges”. Han fikk sin vilje til slutt.

 17. # 2 elias

  Du har så rätt om planerna på en New World Order med global planekonomi. Det anser ledarskribenterna vara så otroligt att de föser undan påståendet med kommentaren ”konspirationsteori”. Sådana behöver man ju inte ta på allvar.

  Men det är mycket väl dokumenterat:

  https://klimatsans.com/2018/09/01/klimathotets-roda-trad-till-nwo-planekonomi/

  Det kusliga är att dessa strävanden är så allmänna och ändå bortser vårt politiska etablissemang helt från dem. De jobbar på för att införa vad som i praktiken är kommunism. Med planekonomi som nu demonstreras i Venezuela.

  Sprid gärna länken.

 18. LarsF

  Michael E #10 – Hoppet finns allt om svenska folket – eftersom Mp gick bakåt så trots mäktiga media som SR/SVT hela tiden pumpar deras budskap. Så svensken är klokare än man tror och märker väl att genomgående skrämselretorik tyder på brist på fakta att rapportera.

  Sedan att osäkerhet i så långa prognoser som klimatmodeller är så stor – bl.a massa manuella justeringar/undantag för El Nino-år – är ju bara sunt förnuft. Skall man alls göra större politiska beslut baserat på detta – svar Nej.

  Det är ju storleksordning 1/10 grad per decennium för hela planeten medan El Nino-år bidrar, ibland bara med El Nina som följer, direkt med en hel grad eller flera i endera riktningen – så vad jag läst så hoppar man över dessa år i justering av klimatmodellerna. Någon får rätta mig och jag har fel.

  https://www.pmel.noaa.gov/elnino/

  Prognoser för El Nino är ju seriösa i alla fall med presenterad sannolikhet, månad för månad – det är något jag efterlyser för klimatmodeller också. Men då ingen bestämt kan säga vilka är El Nino-år, bara grovt 3-5 års intervall – blir klimatmodeller därefter, men presenteras inte direkt vad jag sett i svenska media, utan man kör skrämsel och hot istället över vad som sker just nu och menar att detta kommer bara att bli värre.

 19. ces

  Det finns ytterligare viktiga länder där verkligheten håller på att ta över. I Australien röstade man bort Premiärministern när han försökte smyga in Parisöverenskommelsen i Australiens klimatpolitik. De nya makthavarna har deklarerat: Lägre elpriser går före klimat.
  I Kanada har den nya regimen i provinsen Ontario lämnat Trudeaus klimatpolitik genom att bl a riva upp 758 kontrakt för förnybar energi i ett försök att minska kostnaderna för elräkningarna i provinsen.
  I Kanada tror politiska bedömare att Trudeau kommer att gå samma öde till mötes i valet nästa år som Turnbull i Australien.

 20. latoba

  Tack Ingemar och Michael! Väldigt bra! Tänk om ni kunde få detta publicerat i de stora drakarna men det är väl bara en from förhoppning.

 21. Strumpan

  Själv är jag mer och mer övertygad om att det inte kommer gå att övertyga någon om alarmismens överdrifter. Men om 10-20 år kommer vi kunna blicka tillbaka och undra vad som hände med klimatfrågan. Den kommer helt enkelt självdö och ingen har offentligt behövt byta åsikt.

  Hela klimatalarmismen kommer att vara en historisk kuriositet att titta tillbaka på med en undran hur så många kunde bli så förblindad.

 22. Ingemar Nordin

  Vi har många läsare. Över 290 000 besök under augusti. Nästan lika många nu. Sveriges största blogg under kategorin ”miljö”, samt under ”vetenskap”. Det är vi glada för. Och jag vet att det finns flera journalister och politiker som läser här regelbundet. Men det verkar inte kunna bryta igenom skygglapparna i det ”offentliga” samtalet.

 23. Björn

  Nej, det hjälper inte bara att ha rätt. Man måste också visa varför man har rätt, vilket är det svåra, men ändå nödvändigt för att uppnå en förändrad syn på vad som i grunden konstituerar ett variabelt klimat. Media måste väckas att själva börja leta historisk information om hur världens klimat såg ut innan industrialismens början. Väcka frågor kring solens avgörande betydelse för livet på jorden och dess samband med landistider och sådana fenomen som var upphov till Lilla istiden. Vi är nu återigen på väg mot soltillstånd som rådde före industrialismens början och som rådde under och kring Lilla istiden. Intellektuellt är det då omöjligt att tänka sig att vi fortsatt skall kunna ha så gynnsamma förhållanden som tills nu har rått under 1900-talet med sitt ”solar grand maximum”. Inte är det väl rimligt att ytterligare 100 ppm CO2 kan börja driva klimatutvecklingen framför sig på det sätt som nuvarande klimatforskare påstår? Tron på detta kan väl inte i en rationell värld tillåtas få stå oemotsagd från en akademisk elit inom naturvetenskaperna?

 24. Ann lh

  Birger Schlaug uppmärksammade Expressens läsare nyligen om att Annie Lööf blivit medlem i den, enligt Domedagsklockan, ”globaliseringsfrämjande Trilaterala kommissionen”. Annie L. stoltserade under valdebatten med att hon är liberal.
  En liten undran, kan man vara liberal samtidigt med att med vill främja globaliseringen?
  I min värld kan man inte vara liberal och klimatalarmist heller.

 25. Olav

  Sverigedemokraterna vågar inte ens stå för sanningen i klimatfrågan då det bara skulle leda till röstförlust.
  I stället låtsas de vara hängivna till den masspsykos som drabbat alla andra partier.

  Kan det över huvud tagit bli värre?

 26. Ingvar i Las Palmas

  Sture #17
  Rätt så!
  Det innebär ju att vetenskapliga motargument egentligen är meningslösa. Det är en ”strid i flanken”
  Det är slutmålet som måste vara måltavlan att skjuta in sig på. ”The First Global Revolution”
  Vill vi ha en icke demokratiskt vald nomenklatura (FN,EU) som tar beslut som vi inte gillar??

  Nu skall jag inte dra för stora växlar på en annan typ av revolution som är på väg men inte desto mindre är den intressant Krypto-valutor. Decentralisera makt i stället för att centralisera

 27. Ingvar i Las Palmas

  Olav #25
  Visst är det svagt/fegt av dem!
  Har skrivir 2 gånger till dem men får inget svar.

 28. Johan M

  #14 L

  Håller med, man bör kalla det för vad det är.

 29. Ingvar i Las Palmas

  #14 L
  Håller till viss del med vad du säger.
  ”Klimatupplysningen” är alldeles för ”Salongsfähigt”
  Nu tycker jag väl inte att ”The Climate Scam” är rätt heller.

 30. Ingemar Nordin

  Ingvar i LP #29,

  Namnbytet övervägdes mycket noga. Liksom Maggie tyckte de flesta i den dåvarande styrelsen att det var onödigt att redan i namnet utnämna våra motståndare till lurendrejare. Det ger låg utdelning.

  ”Klimatupplysningen” 1. Alluderar på Upplysningen som tidsålder och en rörelse som vi gärna associerar oss med, 2. vår strävan är faktiskt att upplysa folk, och 3. det retar en del av våra mer insatta motståndare mycket mer än vad ”The Climate Scam” kunde göra.

 31. Sören G

  Ja upplysning är vad den här bloggen verkar för.

 32. Björn-Ola J

  Jag har försökt ställa frågor här i kommentarsfälten, men det är tyvärr väldigt sällan att jag får något svar eller någon form av uppmärksamhet. Det är naturligtvis tråkigt eftersom man kan tycka att namnet Klimatupplysningen förpliktigar, men jag förstår naturligtvis att jag knappast kan kräva att någon här, som sitter inne med svaren, ska ge mig av sin tid.
  Jag uppskattar i alla fall artiklarna och diskussionerna i kommentarsfälten.

 33. Som vi tidigare konstaterat här, är de som av ideologiska skäl sprider klimathotet oemottagliga för sakargument. Det är rationellt från deras synvinkel, eftersom klimat och miljö enbart är medel för att uppnå någon form av plansamhälle. Vi kan inte påverka dem helt enkelt. Allmänheten är ointresserad av klimatet, men litar i stort sett på vad som påstås i media.

  Det brukar sägas att det är plånboksfrågor som avgör val. Och i en kommande lågkonjunktur kan det nog bli ännu mer så.

  På klimatupplysningen läser vi utmärkta inlägg och kommentarer med vetenskapligt innehåll. På senare tid ser vi också mer politiska resonemang och inlägg. Detta är utmärkt! Vad som till stor del saknas är uttömmande ekonomiska analyser av klimathotspolitikens konsekvenser för gemene man och för landet. Även om de nuvarande inläggsförfattarna inte har den nödvändiga kompetensen för att presentera omfattande ekonomiska data på ett lättbegripligt sätt, måste det väl finnas klimathotsskeptiker bland bloggens läsare som har just denna förmåga och som skulle kunna skriva inlägg om ekonomi. Bjud in dem!

  Jag tror att det vore lättare att påverka opinionen med resonemang om klimatpolitikens privatekonomiska konsekvenser, än med vetenskapliga argument. Att minska antalet vetenskapliga artiklar på bloggen och öka de med ekonomiskt innehåll skulle inte kosta något. Vi har ju redan 100 gånger genomlyst alla de goda argument som Ingemar radar upp i början av inlägget, utan någon påtaglig effekt på opinionen.

 34. Forts. 33

  Med ekonomiska konsekvenser menar jag mycket mer än rena energipriser och osäkra elleveranser.

  -Minskad mobilitet i ett samhälle, vilket de gröna förordar, resulterar säkert i minskad ekonomisk aktivitet. Hur mycket och vem drabbas värst?

  -Vid påtvingad överföring av vägtrafik till spårbunden sådan, kombinerad med en ovilja av ideologiska skäl att underhålla och förbättra vägnätet , med hur många miljoner timmar ökar restiden och med hur mycket minskar den effektiva arbetstiden? Vad kostar det?

  -Med lägre och ojämnare inomhustemperaturer, hur många människor dör i förtid? Hur många fler hus mögelskadas? Vad kostar det?

  Raden av konsekvenser är oändlig och frågorna likaså.

 35. Ingemar Nordin

  Lars M #33,

  Du har helt rätt i att vi skulle behöva en klimatekonom. Jag skulle omedelbart erbjuda honom/henne ett obetalt jobb som skribent på Klimatupplysningen! 🙂 Tyvärr har ingen nappat ännu…

  Men vi har ju duktiga gästskribenter inom många områden.

 36. #35 Ingemar Nordin#

  Skriv då ett inlägg en dag då du vet KU brukar ha många externa besökare, med budskapet att vi söker klimatekonomer som obetalt vill publicera sin forskning och funderingar på vår blogg. Därefter, håll en stående annons med samma budskap överst på öppningssidan ett par månader. Det kunde väl vara värt att försöka?

  Vi andra läsare kan ju publicera länkar till artiklar om klimatekonomi på Öppen Tråd och annars när det passar in.

 37. Lars Cornell

  #32 Björn-Ola J
  Jag har gått tillbaka två veckor i bloggen och inte hittat någon fråga från dig.
  Så kom igen nu, vad är det du vill veta?

 38. Ingvar i Las Palmas

  Lars Mellbom
  Helt korrekt. det gäller att visa konsekvenserna för vanligt folk om klimathotsprojektet går i mål.
  – Praktiskt.
  – Ekonomiskt
  – Personligt

  Jag gillar CFACTS stil. Tex stor varningsskylt med varning om drastiskt stigande energipriser

  http://www.cfact.org/2018/09/18/cfact-billboard-insane-electricity-prices-ahead/

 39. L

  #30, Ingemar,

  Du frågar i rubriken om det hjälper att ha rätt, underförstått – om ingen bryr sig om det?

  Genom att prata om ”en genomtänkt klimatpolitik” erkänner man indirekt galenskaperna att våra politiker med hjälp av ”klimatskatter”, vindkraft och subventionerade elcyklar tror att dom kan styra klimatet.

  När vi så gott som alltid benämns ”klimatförnekare” av dom du kallar motståndare, tycker jag inte att man ska vara rädd att uttrycka en åsikt om klimathotet redan i namnet på bloggen. Det handlar trots allt om att skapa opinion och debatt. Annars kommer vi ständigt få höra sagan om vad majoriteten av klimatforskarna är överens om.

  Så, börja åtminstone med att radera ordet ”klimatpolitik”..!

 40. Göran Fredriksson

  Alla jurister vet att ha rätt och att få rätt är helt olika saker. De som har den politiska, ekonomiska eller mediala makten har alla uppenbarligen bestämt sig för att CO2 i atmosfären leder till ökad global temperatur. Av olika skäl, t.ex. NWO, minska oljestaternas makt, bra skattebas nationellt, för EU eller FN eller som skäl för att minska människors frihet för vad skall annars gamla kommunister göra efter det Sovjet kollapsade?

  Genom att nämnda makthavare har överväldigande makt så kan de se till att de får rätt. Rätten är alltid underställd makten, både nu och när katolska kyrkan bestämde att solen snurrade runt jorden. Många forskare, journalister som inte har någon makt anpassar sig. En del för att de tror på klimathotet, andra för att kunna försörja sig. Att de som är skeptiker främst återfinns bland dem som har sin yrkeskarriär bakom sig är ingen tillfällighet.

  Det som kan ändra på detta är att det blir tydligt att de makthavande har fel, t. ex. om det blir en ny liten istid de närmaste decennierna som många klimathotsskeptiker synes anse eller att det blir ett stort vulkanutbrott någonstans som sänker den globala temperaturen och kanske leder till missväxt. Om detta inträffar innan det är för sent är naturligtvis ovisst.

 41. Sören G

  Nu är P1-nyheterna igång igen: ”Klimatuppvärmningen går snabbare än man trott. Isutbredningen i Barents hav är betydligt mindre än tidigare”. – Inte ett ord om att isutbredningen i Arktis var mindre 2007 än i år och att Oden inte haft så svår is sedan 2005.

 42. Lasse

  #41 Sören G
  Tänkte påminna dem om denna skrift:
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm/page/n0
  Se sid 23
  Nånting påverkar temperaturen under vintern på Spetsbergen med en ökning från -3 till +5 under en 10 årsperiod.

  Eller denna som visar vad som påverkar isläget där:
  https://www.the-cryosphere-discuss.net/9/4205/2015/tcd-9-4205-2015.pdf

  Periodicitet om nån frågar mig.
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1900

 43. Gunnar Strandell

  Lasse #42
  Tack för den upplysningen.
  Det förklarar varför forskaren bara talade om den senaste tioårsperioden.

 44. Ivar Andersson

  #39 L
  De som använder ordet klimatförnekare begriper ingenting. Klimat är en beskrivning av vädret under minst 30 år och ingen kan väl förneka att vi haft väder i minst 30 år. Väder kan mätas men klimat kan inte mätas utan kan bara beräknas. Jag brukar använda ordet klimathotsskeptiker om oss som inte tror på klimathotet. Klimathotarna brukar jag kalla klimathotsreligiösa eftersom dom tror på klimathotet och den farliga koldioxiden. Andra religiösa tror på den heliga Anden som dock är god och inte farlig.

 45. Kjell Lindmark

  Eliten hävdar med en dåres envishet att det blivit varmare och att planeten håller på att koka bort. Rätt eller fel? Det beror på vilken startpunkt i det historiska klimatskeendet man väljer. Väljer man, som eliten gör den förindustriella eran, från 1850 så får man ett resultat på en temperaturökning på ca 0,18C. Då har man valt en startpunkt som bara överträffats eller underträffats 3 ggr under de senaste 10 000 åren, och då under mycket korta perioder. En mer rättvisande bild skulle vara att välja temperaturgenomsnittet för den innevarande interglacialen som startade för drygt 10 000 år sedan. Då framträder en annan bild än den som eliten framför nämligen att vi idag ligger 0,3C UNDER genomsnittet för innevarande interglacial. Under Lilla istiden, från ca 1350-1850 låg jordens medeltemperatur under snittet med 0,5C. CO2 halten i atmosfären var vid interglacialens början 265 ppm och sjönk de första 3500 åren ner till 257 ppm innan den långsamt började stiga till 280 ppm i slutet av 1700 talet.

  Beroende på vilket startår man väljer så har det helt klart blivit varmare eller kallare. Helt klart är dock att CO2 halten i atmosfären har en mycket liten påverkan på klimatet, det är de första 100 ppm som har störst betydelse därefter med ökande halt sjunker effekten mycket snabbt. I dagens läge med 400 ppm och en vidare ökning till det dubbla eller tredubbla skulle inte ge någon effekt alls. Dessutom skall man ha i åtanke när det gäller jordbruksproduktionen så ger exempelvis risplantan maximal avkastning vid en CO2 halt av ca 1000 ppm CO2. Växternas fotosyntes upphör helt vid CO2 halter under 130 ppm. Vi skulle således kunna effektivisera jordbruksproduktionen och radikalt minska ökenutbredningen genom att höja CO2 halten med drygt det dubbla än idag.

  Ser man på temperaturdata under de senaste 10 000 åren så inser man att vi redan är på god väg in i en ny istid och den utvecklingen började redan för ca 3 300 år sedan trots att CO2 halten ökat. Den lilla höjning av temperaturen vi haft sedan 1850 följer det mönster vi haft sedan 3 300 år tillbaka en liten återhämtning vart tusende år sedan fortsätter temperaturen att sjunka ytterligare. Efter den Minoiska värmeperioden 3 300 år sedan dök temperaturen med 0,8C för att återhämta sig lite drygt 1 000 år senare under Romartiden med 0,3C, därefter dök det igen med ca 1,2C under 1 000 år och återhämtade sig under den medeltida värmeperioden med 0,7C för att åter dyka ner i Lila istiden till ungefär samma nivåer som innan -0,7C och nu är vi inne i en liten återhämtning på bara 0,18C, den som eliten hävdar är en ”turning point” och katastrof. Med ledning av historiska fakta är dagens klimathotsprofetior rent trams som inte har någon förankring i verkligheten.

  KU har rätt, klimathotarna har helt fel. Vi borde istället förbereda oss på ett kyligare och bistrare klimat och fortsätta bränna kolbaserade bränslen så mycket vi orkar för att ge växterna just det de behöver nämligen CO2. Med fördel bör man satsa på naturgas som är renare från skadliga partiklar.

 46. PeterÅ

  Jag har iallafall använt det lilla jag lärt mig av Klimatupplysningen(jag är tröglärd, har hängt med sedan det hette climate scam faktiskt) idag och debatterat lite vänskapligt med Pär Holmberg.

  Jag har hittat några till som gör likadant och det hade inte gått utan bloggen. Så jag tycker ni har gjort skillnad – stor skillnad till och med.

  Jag är en stor miljövän så det gör mig lite ledsen när jag märker att CO2-kampen liksom blir en gökunge som puttar ut allt riktigt miljöarbete åt sidan..

 47. Torbjörn

  #45 Kjell
  Enligt forskare vid MIT, så lär det dröja 65 grader innan det finns risk för att jorden kokar
  http://news.mit.edu/2018/how-earth-sheds-heat-space-0924

  Jag är inte orolig för det, däremot kylan som kommer.
  Ska bli spännande att se vilka temperaturer som redovisas hos de olika instituten framöver

  En rolig sida att följa är http://www.temperature.global där temperaturen sjunkit från 75,33F den 26/7 till 58,94F idag.
  Sidan beräknar en global temperatur från ojusterade mätningar med löpande uppdateringar

 48. Är det så att denna blogg är skapad i bloggportalen ?

  Bloggportalen som ägs av aftonbladet övervakas med all sannolikhet av middlemanbolaget interaktivsäkerhet som har starka band till Bonnierkoncernen. Interaktivsäkerhet är en spindel i åsiktsövervakning av i stort sett alla forum i Sverige.

  Vad det kan användas till får ni själva fantisera om.

 49. Torbjörn

  #46 PeterÅ
  Hoppas du har bättre lycka att få svar från Pär Holmgren, han brukar ignorera frågor och gärna länka till The Guardian, som alarmisterna använder som bibel.

  Hoppas att IPCC kan ta till sig all ny forskning som kommit sedan sista rapporten.

  Får man lov att önska att det blir kallare i SydKorea än det är nu?
  https://climatereanalyzer.org/wx/DailySummary/#t2anom

 50. LarsF

  Kjell Lindmark #45 – tack för den intressanta info om mättad CO2 och att det inte är linjär växthuseffekt med ökad CO2. Det betyder ju också att minska CO2 nu vid 400 ppm knappt får någon effekt alls om vi t.o.m stoppar all verksamhet som driver CO2 – så när får vi egentligen effekt alls på global medeltemperatur om någonsin.

  Alla ägg ligger ju som i CO2-korgen – allt bygger på den teorin.

 51. Lars Cornell

  Torbjörn. Länken http://www.temperature.global fungerar inte.

 52. Torbjörn

  #51 Lars
  Märkligt, det fungerar när jag klickar på din länk i alla fall.
  Jag testade både IE och Google Chome

 53. Lasse

  #49 Torbjörn
  Vilka fina sidor du presenterar-tack. (De funkar i firefox oxå!)
  Kollar upp Svalbardanomalin och konstaterar att den finns och är ca 2 grader . Större är den utmed Ryska landet, där även lufttemperaturen är varmare än normalt, till skillnad för utmed Kanadakusten, där det är kallt.

 54. Håkan Bergman

  Det är väl inte helt OT att ta upp det allmänna debattklimatet i den här tråden.

  https://www.dn.se/asikt/kungahuset-ska-halla-tyst-om-vilken-mat-vi-ska-ata/

  ”Det kan inte ha undgått någon att köttnationalismen som dominerar svensk politik står mot vegointernationalism.”

  Nå, författaren får hyfsat med pisk i kommentarerna. Vegointernationalism? Jag skulle nog kalla det vegoglobalism. Vi köttätare lagar i större utsträckning vår mat själva och tackar nej till skräpmat som joxats ihop i matmonopolens, dom må vara Svenska som Oatley eller globala som Unilever, laboratorier.

  https://www.oatly.com/int/about-oatly

 55. Torbjörn

  #53 Lasse
  Du kan ju se hur det ser ut på andra sidan Grönland, där det är kallare än normalt.
  Har inte isläget på Nordpolen förflyttat sig lite västerut de senaste åren? Jag har inget direkt underlag på det, men sneglade på några grafer där man kunde se hur istäcket låg längre österut tidigare.
  Är det någon som har uppgifter på det och kan bekräfta?
  Det skulle kanske kunna svara på varför det är varmare på Svalbard nu.

 56. PeterÅ

  #49 Torbjörn
  Jodo han svarade några gånger och jag fick sagt det jag ville och han fick sagt sitt och jag blev inte anklagad för att vara en klimatförnekare eller så av hans anhängare.
  Men du har helt rätt i att han länkade till the Guardian faktiskt – som lyckas med konststycket att samtidigt säga att havsnivåhöjningen inte kommer att komma pga fakta och sen påstå att dessa städer som Shanghai m.fl. kommer ligga under havsnivån.. det var en imponerade logisk kullerbytta tyckte jag

 57. Kjell Lindmark

  #47 Torbjörn

  Jag är inte heller orolig för någon stark uppvärmning. Alla historiska data jag beskrev tyder på motsatsen, vi går mot en ny istid. Att se data som endast tar upp några månader kan vara roligt men det ger ändå inte hela bilden. Helt klart är ändock att medeltemperaturerna ser ut att ha börja falla. Vi kan se exempel på det med rekordtidig snö i norra Japan, likaså i Österrike och norra Italien, och frost i Skottland. Nordöstra Kanada har haft det rejält kyligt hela sommaren, Australien har upplevt sin kallaste vinter på länge med mycket snö i sydost och frost långt uppe i tropikerna. Världshavens ytvattenmedeltemperatur är på nedåtgående om än mycket lite än så länge. Så ingenting tyder på att vi går mot ett varmare klimat.

  Sett till 11 års solfläckscykeln så har antalet solfläckar i medeltal sjunkit sedan 1950 talet och fortsätter den trenden så lär vi oundvikligen få det kallare om fötterna. Vi är nu i nästan i botten på cykel 24 och om toppen på cykel 25 blir lägre än den innevarande då står garanterat fimbulvintern för dörren.

  #50 LarsF

  Eftersom solens aktivitet avtar (se ovan) så lär effekterna komma de närmaste 10-15 åren med ett betydligt kyligare klimat. Det förutsatt att temperaturtrenden håller i sig så som den gjort de senaste 3 300 åren. Vi har haft 4 istider på runt 90 000 år och 5 interglacialer på runt 10 000 år de senaste 420 000 åren. Den innevarande interglacialen har varat i drygt 10 000 år och torde i det närmaste vara över. När/om temperaturerna börjar falla kommer haven att absorbera mer CO2 och då kommer våra utsläpp att sugas upp i haven och CO2 halten kommer att börja sjunka. Till en början planar ökningen av halten ut innan den sakta börjar sjunka. Det kommer den att göra oavsett om vi ökar förbränningen och utsläppen, kyls haven ner blir det sannolikt den effekten. Allt tyder just nu på att så är fallet, havens temperatur har vänt nedåt om än väldigt lite än så länge. Stora delar av Atlanten uppvisar lägre temperaturer och likaså stora delar av de övriga haven.

  Som sagt CO2 haltens växthuseffekt är i stort sett mättad och en vidare ökning saknar betydelse därvidlag. Om solaktiviteten fortsätter att sjunka, vilket den borde göra sett till historien, så blir det kyligare. Det finns sedimentära tecken på tidigare vändningar som antyder att när det väl vänder till istid då går det fort, mycket fort, på runt 20 år så faller temperaturerna från att vara interglaciala till glacial.

 58. Munin

  Den 24 september gick Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT) ut med skräcksiffror om temperaturökningar i Kiruna m.fl. nordliga städer. Samtidigt illustrerades det med allehanda grovt alarmistiska inslag. Flera tidningar hakade på i samma stil. Nu har det gjorts rättelser från SR-ekot, SR-klotet, SVT-rapport, SVT Norrbotten, SVT Västernorrland. All heder åt dem för att de gjort detta! I SR-klotets fall är det dock en något märklig ändring. Igår låg det ute en rättelsetext kopplad till programmet. Den är nu borttagen. Idag finns en redigerad version (45 min, MP3) och avsnittet där de pratade om temperaturuppgifterna borttaget! Dock ligger det kvar utan rättelsetext i version (47 min, AAC). Även i tidningar som Expressen, Norrbottenskuriren finns det markerat att det handlade om oriktiga temperaturuppgifter, t.o.m. i Aftonbladet även om det i deras fall var något märkligt att först göra en larmartikel och sedan avsluta det hela med att markera att det var fråga om felaktiga temperaturuppgifter. Det är mycket bra att dessa falska nyheter (fake news) rättats. De falska nyheterna var också särskilt anmärkningsvärda, eftersom de var skapade av ett journalistnätverk, och publiceringen ser ut att ha varit samordnad. Vi får verkligen hoppas att det inte var Public Service-företagen Sveriges Radio och Sveriges Television som hade en sådan roll och som drog igång en sådan spridning av falska nyheter. Vi får hoppas att det blir en läxa för journalistkåren och att de tänker till två gånger innan de sprider klimatalarmistiska inslag i radio, på TV och i tidningar. De temperaturökningar (efter rättelserna) från 1900-talets början som nu anges är +1,1 grad ökning för Sverige och + 1,2 grad ökning för norra Norrland, vilket inte är några anmärkningsvärda ökningar. Val av starttidpunkt kan dock ifrågasättas, eftersom 1930-talets medeltemperatur, är i nivå med eller högre än 2000-talets. Angående temperaturuppgifterna från senare år vet vi också att flera mäts i s.k. värmeöar och ger för höga mätvärden jämfört med 1900-talets mätningar. Det är särskilt sorgligt att vår äldsta mätserie från Uppsala hör till en sådan mätserie. Mätstationen har byggts in bakom ett tiotal stora huskroppar och det görs inga korrigeringar för den förstärkta värmeö dessa måste ha givit upphov till. Slutsatsen är att vi inte har haft någon temperaturökning sedan 1930-talet och inte heller någon extra stor temperaturhöjning i landets norra del. Det bör lugna alla som känner s.k. klimatångest och vilken drivits fram av allehanda oseriösa larmrapporter i massmedia. För de som står bakom dessa finns egentligen bara en riktig beteckning och det är klimatlögnare.
  PS. Det ser ut att vara ännu en klimatlögn på gång från Sveriges Radio och nu om att Arktis blir snabbt varmare och från en studie som visar bland annat på en markant minskning av havsis. I IPCC 1990 rapport Chapter 7, diagram 7.20 redovisas mycket tydligt att isen i början på 1970-talet hade en liten utbredning. Har studien förträngt dessa uppgifter?

 59. Lasse

  #58 Munin
  Troligen har de glömt kolla bakåt!
  Här kom just en påminnelse: http://notrickszone.com/2018/10/01/in-the-arctic-amo-nao-predominantly-force-ocean-temperatures-and-cause-major-melting-events/

 60. Håkan Bergman

  Munin #58

  Undrar hur många onödiga flygresor till Kiruna den här historien genererade? Det blir många kilo CO2 om man ska skicka upp ett reportageteam med full tropikutrustning. Ingen lär ha tagit tåget och riskerat att värmeböljan varit över vid ankomsten.

 61. Björn-Ola J

  #37
  Tack för svaret Lars.
  Du får nog gå tillbaka längre än så.
  Se det inte som klagomål. Jag har inte rätt att kräva svar på frågor av någon, men blir glad när någon svarar. Det är ju en genväg till kunskap.