Klimatnyheter från Grönköping

GP-bo mot kärnkraft

Exempel å Grönköpingsbo, vilken vill fortsätta utbyggnaden av hållbar kärnkraft

Cirka tre
av fyra grönköpingsbor vilja behålla och t.o.m. utbygga kärnkraften. Detta framkommer av en opinionsmässig undersökning, vilken GRÖFO genomförde under förra månaden.

-Detta visar att vi än hårdare än tillförne måste gå in för att omedelbart avveckla kärnkraften, kommenterar Miljöpartiets (mp) t.f. taltratt, E. Ruda (mp). Annars finns ju risken att än fler vilja ha kärnkraften kvar, och så kunna vi ju icke ha det.

GKs utsände Rolf Oward

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. John Silver

    Avslutning av de tre är en slutgitigare lösning på kärnkraftproblemet.

  2. Lasse

    Våra kärnväljare vill inte ha någonting som fördärvar vår miljö eller överhuvudtaget något avtryck från mänsklig aktivitet. (valfritt parti)

  3. Ingvar i Las Palmas

  4. Ann LH

    GRÖFÖ i mitt hjärta! MP i ett nötskal!