Fler nyheter från Grönköping

skorstyensrök

Här kommer fler radikala klimatnyheter från Grönköpings utsände Rolf Oward:

Nytt förslag från Miljöpartiet (MP) i Grönköping:Obligatorisk klimatinkludering– en demokratisk självklarhet! I syfte att ingen skall känna sig utanför, har Miljöpartiet (MP) i Grönköping under ledning av dess t.f. taltratt Lizette Ruda (MP) låtit utreda frågan om huruvida obligatoriskt frivillig klimatinkludering skall gälla även sådana personer, vilka rösta å andra partier än just Miljöpartiet (MP). 

Då MP vid den senaste opinionsundersökningen utförd av härv. GRÖFO erhöll enbart 3,9 procent av rösterna, kan det måhända synas något märkligt att MP vill klimatprofilera sig å detta sätt.

-Jag tycker att det är helt självklart, poängterar frkn Ruda (MP) till GV:s utsände. Då klimat är en mänsklig rättighet, vilja vi givetvis – av uppenbart demokratiska skäl – att så många som möjligt, helst ännu fler, skall få direkt klimataccess. Ett sådant ställningstagande visar också att vi inom MP vilja alla väl – även sådana, vilka säga nej till klimatet – , något som bör få positivt verkningsfull genomslagseffekt i kommande GRÖFO-mätningar. 

Utsläppt klimat!

Ett potentiellt problem med MP-förslaget är att MP tidigare med stor emfatisk styrka sagt att klimatutsläpp är något som har negativ inverkan, i synnerhet å själva klimatet.

-Vi vilja icke att mer klimat skall släppas ut, förklarar frkn R. (MP). Vad vi mena är att flera skola få tillgång till redan utsläppt klimat, dvs en demokratisk fördelning av existerande klimatväder.

Frkn R. (MP) berättar också att det kan bliva tal om tillskapandet av särskilda klimaträtter, dvs en klimatbörs med sanktionerad handel med klimaträttsandelar, för att å så sätt garantera att icke mer skadligt klimat komme ut.

-Det måste bliva ett stopp å det fördärvliga klimatutsläppandet, säger frkn R. (MP). Vi ha nog med gifter som vi ha det och behöva verkligen icke mer. Därför är det givetvis av godo att tillse att alla komma att ingå i den obligatoriska klimatinkluderingen avseende redan förefintligt klimat i omgivningen (med viss omnejd). 

Kollektivanslutning till klimatet

För att garantera att MP:s förslag får så bred acceptans som det är politiskt möjligt, har MP i Grönköping redan inlett diskussioner med det av tradition stadsbärande partiet i kommunen, dvs socialdemokraterna (s) och dess starke man i alla tänkbara frågor, hr stadsrådet Joel Eriksson (s).

-Då vi redan framgångsrikt samarbeta med S (s) inom ett flertal politiska områdessfärer, poängterar frkn R. (MP), är det bara naturligt att vi utsträcka samarbetshanden (MP) med full kraft även denna gång. Då S (s) har lång och dokumenterad vana vid att kollektivansluta omgivningen till de egna åsikterna (s), torde en sådan lösning vara den gordiska pudel, vilken ser till att en allmänomfattande klimatinkludering blir ett veritabelt faktum (fett accompli).

– En frivilligt obligatorisk kollektivanslutning till klimatet är också tidseffektivt då vi snabbare nå önskat resultat, avslutar frkn R. (MP), för vi veta ju vad folk tycka långt innan de själva förstå att de göra det. Därför vilja vi givetvis hjälpa dessa å den s.k. traven så att de kvickare komma fram till den korrekt konkluderande slutsatsen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. jensen

  Eftersom man betr. CO2
  Inte kan Lukta
  Inte kan Se
  Inte kan känna
  Inte kan höra
  M.m. M.m.

  Skall man verkligen vänta tills öknarna försvunnit, innan man kan inse att ens klimatinkludering gett önskad effekt.?

 2. Lasse

  Men enligt IPCC så finns utsläppt CO2 kvar i atmosfären i 100 tals år-eller hur?
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2016/10/clip_image0029.jpg

 3. Guy

  Vi kan inte låta våra öknar försvinna. Dom är ett kulturarv. Tänk på alla djur som behöver sin öken. Varifrån skall vi få sand för att sanda under nästa istid om öknarna tar slut. Öknarna får absolut inte förvandlas till kolsänkor. Då riskerar vi att istiden slår till meddetsamma när vi inte har koldioxiden att värma oss.
  Upp till kamp för öknarna!

  https://www.youtube.com/watch?v=ezvMBecCX8g

 4. Ann LH

  Tänk ändå att sådant här fortfarande får tryckas i vårt totalkollektivanslutna land. En framtida klassiker!

 5. Allan Forsling

  Utandningsluften innehåller 78 procent kväve, 14-16 procent syre, 4-5 procent koldioxid. Detta måste givetvis kontinuerligt mätas så att inte gränsvärdena överskrids. En svensk människoprovning ska snarast inrättas och alla som kommer över 4% koldioxid ska betala extra. Om inte bättring sedan sker, ska andra åtgärder övervägas. All fysisk ansträngning som ökar koldioxidutsläppen, förbjuds.

 6. Gunnar Strandell

  Artikelns sista utsaga gör att jag anar var signaturen LBt har sin hemvist. 😉

 7. Jan-Åke

  5 # Allan såg en välgjord studie på hur mycket mänsklighetens 15 miljarder lungor spyr ut.De är igång dygnet runt och ger 1 kg/dygn,Omvandlingen från 0, 0395 till 5 % sker konstant och motsvarar en stor del av världens 1,2 miljarder bilar

 8. Ingvar i Las Palmas

  Från Jo Nova
  http://joannenova.com.au/2016/10/us-debate-its-no-accident-climate-change-is-ignored-its-a-poison-pill-a-pollie-would-prefer-to-hide/

 9. Ingvar i Las Palmas

  CFACT har presenterat filmen ”The Climate Hustle” i Bryssel 🙂

  http://us1.campaign-archive2.com/?u=87b74a936c723115dfa298cf3&id=fbb0b9b2a0&e=c3b96380f3