MP i Grönköping

Klimatpolitik i Grönköping

Då fakta om klimatet icke varit samarbetsvilliga vad gäller de klimathotstroendes domedagsscenarier, har detta föranlett gruppens talesperson, frkn. Lizette Ruda (MP), att uttala sig i frågan. -Jag har lärt mig att solen är en social konstruktion, säger hon (MP). Därför kan jag förneka den och den inverkan densamma har å klimatet. Varför skulle icke jag   →

Vattenfaran i Grönköping

Rolf Oward delar med sig om klimatkampen i Grönköping: Då kampen mot koldioxid icke å långa vägar nått önskat resultat – människan, ex.vis, emitterar fortfarande cirka 4 procent koldioxid vid varje utandning ­– har lokalavdelningen av Miljöpartiet (MP) i Grönköping beslutat att istället verka för ett totalförbud avseende vatten. ”Man kan ju drunkna i det”,   →

Klimatnytt från Grönköping

Rolf Oward håller oss underrättade om hur miljötänkandet i Grönköping följer med sin tid: Då det i klassisk fysik icke är möjligt att förnya energi – denna är oförstörbar och kan således icke förnyas – ha företrädare för Miljöpartiet (härst.) tagit kontakt med Postmoderna fakulteten vid Grönköpings universitet för att korrigera verkligheten å den punkten.   →

Fler nyheter från Grönköping

Här kommer fler radikala klimatnyheter från Grönköpings utsände Rolf Oward: Nytt förslag från Miljöpartiet (MP) i Grönköping:Obligatorisk klimatinkludering– en demokratisk självklarhet! I syfte att ingen skall känna sig utanför, har Miljöpartiet (MP) i Grönköping under ledning av dess t.f. taltratt Lizette Ruda (MP) låtit utreda frågan om huruvida obligatoriskt frivillig klimatinkludering skall gälla även sådana personer,   →

Klimatnyheter från Grönköping

Exempel å Grönköpingsbo, vilken vill fortsätta utbyggnaden av hållbar kärnkraft Cirka tre av fyra grönköpingsbor vilja behålla och t.o.m. utbygga kärnkraften. Detta framkommer av en opinionsmässig undersökning, vilken GRÖFO genomförde under förra månaden. -Detta visar att vi än hårdare än tillförne måste gå in för att omedelbart avveckla kärnkraften, kommenterar Miljöpartiets (mp) t.f. taltratt, E.   →

Klimatnyheter från Grönköping

Här är ett, förhoppningsvis återkommande, litet gästinlägg av Rolf Oward. Han är en mångårig medarbetare i Sveriges största humortidning Grönköpings Veckoblad (www.gronkoping.nu). Copywriter till vardags. Skriver helst om teknik och naturvetenskap. Verkställande utskottet i MP (Miljöpartiet) i Grönköping Då verkställande utskottet i Miljöpartiet (MP) i Grönköping kommit fram till att koldioxid är en förorening, låter   →