Klimatnyheter från Grönköping

Här är ett, förhoppningsvis återkommande, litet gästinlägg av Rolf Oward. Han är en mångårig medarbetare i Sveriges största humortidning Grönköpings Veckoblad (www.gronkoping.nu). Copywriter till vardags. Skriver helst om teknik och naturvetenskap.

Grönkpng VU

Verkställande utskottet i MP (Miljöpartiet) i Grönköping

Då verkställande
utskottet i Miljöpartiet (MP) i Grönköping kommit fram till att koldioxid är en förorening, låter en av partiets taltrattar meddela att partiet därför skall verka för inrättandet av en koldioxiddomstol för att å så sätt en gång för alla ”stoppa sådana koldioxidanstrukna miljöfördärvligheter såsom fotosyntes och cellandning”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Tummen upp!

 2. Ja det var ord och inga visor det.

 3. Sigvard Eriksson

  Här bör man höja ett varningens pekfinger för att Hr f. förrädaren och kommunisten Hildor Peterzohn strax finner å ett lömskt sätt att slå mynt av den aviserade nyordningen. Hr riksdagsman Krökèn i Kröken torde också med upphöjt intresse följa ärendets vidare utvecklingen för att se huruvida en sådan klimatliknande domstol kan inrymmas i kommunhusets åsiktskorridor. Kanske behöver densamma breddas?

 4. ces

  Kanske borde verkställande utskottet återkomma lite då och då för att klimatvetenskapligt förklara vad politiker menar och bestämma vad som är rätt. T ex i fråga om vindkraften, som i Grönköping har spelat en viktig roll under förra seklet, kan man man bekräfta att Vindmöllan ibland står still, men att man i klimatvetenskapliga sammanhang måste utgå ifrån att om ett vindkraftverk uppges ha en leveranseffekt på 4 megawatt så räknas det som 4 megawatt i all statistik över levererad kraft. ”Skulle man inte tillämpa denna klimatvetenskapliga princip blir det ju omöjligt att leverera prognoser som våra politiker kräver” säger en centerpartistisk professor som ingår både i VU och det nedlagda projektet Framtiden.

 5. Olav Gjelten

  Inte alls bara ett antal miljönissar som tror att koldioxid i luft och vatten är en förorening. Politiker och media har nog lyckats få en stor del av befolkningen att tro att så är fallet.

 6. Allan Forsling

  Vi får nog snart svensk människoprovning, som testar oss och ligger vi över gränsvärdena i utandningskontrollerna, så väntar hemskheter.

 7. Nostradamus

  Utöver Grönköpings Veckoblad så får man glädja sig åt de senaste väljarundersökningarna där två indikerar på att Mp åker ur riksdagen och en att de är på god väg.

 8. Lars Cornell

  I Grönköpings gränd har ett anhang på klofyllan med viss framgång vilselett en sinnessvag elit tro att koldioxiden är till nytta. De dristar sig påstå att den kolbit som en viss minister Frigolit gömmer i sin ficka ej alls är så potent som fickans utbuktning antyder. Ej heller så svart som nämnde minister vill påstå, snarare vit som den snö som ej föll i fjol.

  Eftersom åsiktskorridor i omnämnda kommunhus ej kan breddas av rasristiska skäl kommer man att förse den med klyvöppningar varmed fotosyntesen kan minskas till politiskt önskad nivå. Vid äventyr IPCC eljest drabbas av växtvärk.

 9. Pelle L

  Det finns andra stormakter här i Värden/Europa/Sverige än Grönköping.

  Till exempel Mosebacke Monarki.
  Dess regent, kung Sune har (hade?) detta valspråk:
  Går det så går det.

  Det tycker jag gäller för vår nutida politik.
  Men naturligtvis inte för vår, Sveriges, statschef:
  http://blogg.vk.se/wp-content/uploads/oldblog/316/images/ATT00001(1).jpg

  (PS: Ursäkta tramset, det var inte jag som började 🙂 )