Klimatnyheter från Grönköping

Solkraftverket

i Grönköping kommer, enl. ett aktuellt pressmeddelande från kommunen, att belysas med oljedrivna och lumenförstärkta lampor å nätterna och när det icke är tillräckligt soligt. Skälet uppges vara det tydliga löfte som avgivits om att kraftverket årligen skall ha en driftmässig aktivitet å runt 80 procent.

Solkraftverket
Delar av den oljedrivna lampgenerator, vilken driver solkraftverket i Grönköping

Rolf Oward

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Alvar Nyrén

  I tillägg lovar det lokala partiet Gröna Huliganerna att ställa upp med trettio cykeltrampare i en stor avlösningskedja för att köpingens vindsnurra ej skall tappa fart och stå stilla i vinter. Arbetsvilliga föreslår man hämtas från medelhavsområdet och norra Afrika där många fikontrampare nu blivit arbetslösa och behöver nya jobb, och så att ortens egen befolkning ej behöva duscha onödigt mycket.

 2. Lasse

  #1 Alvar:
  -vi behöver fler aktiva timmar.
  Tågresor är väldigt inaktiva.
  Jag föreslår en aktivitetsvagn som lämpligen kan sättas in på pendeltåg med långpendlare typ Uppsala Stockholm. Vagnen skulle inredas som ett modernt gym där olika aktiviteter skulle medges.
  Skoj:
  Den som trafikerade Hjo- Jönköping kunde ju anslutas till generatorer och drivas med svett-el.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dressin

 3. Johan M

  #2 Lasse

  Verkligheten överträffar fantasin;

  ”I ett av de andra tävlingsbidragen föreslogs en lösning där passagerarna själva skapar energin som driver fordonet genom en låda med trampor som passagerarna använder för att ladda batteriet.”

  https://campi.kth.se/nyheter/forsta-steget-mot-sjalvkorande-campusbuss-1.812191

 4. Lasse

  #3 Johan M
  Är det dax nu-har ännu inte attackerats av Bruxförsäljare 😉

  Oscars Backe har räddat många tröga ekipage i karnevalståget.

 5. Sören G

  Här är en grönköpingshistoria som lär vara sann: En politiker (V?) föreslog att man skulle sätta vindsnurror på bilen för att tillvarata energin i fartvinden.

 6. Gunnar Strandell

  Sören G #5
  Den är sann!
  Länk:
  https://www.youtube.com/watch?v=xa2Cag9OrHc

 7. jan

  Planeten Mars har en temp. på ca – 60 grader och en koldioxidhalt på ca 95 %…..märkligt !!!!! (kanske det omvända där, mycket CO2 leder till sträng kyla )

 8. tty

  #7

  Ja, i vissa lägen kan mera CO2 (och andra växhusgaser) faktiskt netto kyla markytan. Det gäller i områden med en mer eller mindre permanent inversion (=temperaturen ökar med höjden). Jag är osäker på i vilken grad det gäller för Mars. Här på Jorden gäller det bara för Antarktis inland (fast Grönlands inland kommer nära).

  Men i huvudsak beror kylan på Mars på frånvaron av vatten. Kolfdioxid är i och för sig en kraftig växthusgas, men den verkar bara inom ett mycket smalare våglängdsband än vattenånga. Aldrig så mycket CO2 kan inte väga upp bristen på H2O.
  Dessutom är Mars albedo högre än Jordens. Hav är mycket mörka och absorberar mycket mera solljus än land.

  Jordens hav fungerar som en jättelik termostat som både värmer och kyler. Värmer genom att absorbera solljus och avge växthusgasen vattenånga. Kyler genom att avdunstnings/kondensationscykeln transporterar bort enorma mängder värme från ytan (mer än IR-strålningen, faktiskt) och höjer albedot genom att bilda moln.

 9. jensen

  tty

  Hur kan jordens hav värma genom att avge vattenånga.
  Lapsus ? Kyler !

 10. Lasse

  Tusentals skolstrejkar för ett bättre klimat.
  30 november en kall och fuktig dag-även jag skulle vilja vara med.
  Men de strejkar även i soliga Australien:
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7102435

  I morse så sändes i P1 ett reportage från Split, där det påstods att ett stigande Medelhav hotade ett 2000 år gammalt palats. I reportaget nämndes 1,1 m och 1800 år vilket gav en stigning på 0,6 mm/år.
  I Split finns en pegel som visar på exakt samma höjningstakt.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=280-021
  Påpekade detta för kulturjournalisten , eftersom hon hävdade att det inte fanns någon höjning tills för några år sen och att det då höjts med 3 mm/år. Detta hade experter talat om för henne.
  Hon visste att frågan var kontroversiell men förlitade sig på experternas kunskap.
  Det kommer fler kulturrapporter om detta fick jag höra.
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7101449

  Varför anses det vara ansvarstagande att skrämma små barn med uppenbart felaktiga uppgifter ?

 11. Alvar Nyrén

  M.h.t. ovan nämnda och vanligt förekommande fenomen föreslår de Gröna Huliganerna vidare att samlingssalen för Grönköping Kommunfullmäktige förses med värmeåtervinning då det är så frekvent att det brinner i pallet på de församlade. Energi som ej bör förspillas. Bör naturligtvis byggas i eternit för att måtstå den kraftiga strålningen.

 12. tty

  #9

  Ingen lapsus. Vattenånga är den viktigaste växthusgasen. Men det låtsas man helst inte om eftersom den är oerhört mycket mera fysikaliskt svårhanterad än koldioxiden utan låtsas att den är helt styrd av den fysikaliskt mycket mera lätthanterligare koldioxiden.

  Problemet är att vatten uppträder både som gas, vätska och fast ämne i atmosfären, att dessa har helt olika termodynamiska egenskaper, att de hela tiden övergår i varandra, och att stora energimängder omsätts vid övergångarna. Inget av detta klarar klimatmodellerna av att beräkna realistiskt från ”first principles” utan man ”parametriserar” = gissar.

 13. tty

  #10

  Du frågade inte vilka experter hon talat med? Kunde vara kul att kolla. Troligen har hon hört talas om den ”officiella” höjningstakten 3 mm/år och begriper inte att den är ett (tvivelaktigt) medelvärde som inte kan tillämpas på någon enskild plats.

 14. jensen

  tty

  Tack
  Intressant att förstå, att H2O både värmer och kyler enligt din beskrivning. Dock har jag aldrig sett någon slags balansräkning beträffande dessa funktioner. Förmodligen svårt eftersom man tydligen inte befattar sig med dylikt.
  Gissar man lite fel eller mycket fel?

 15. tty

  #10

  Det finns faktiskt inte mindre än 5 peglar vid den kroatiska kusten.

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_country.html?gid=1345

  Alla visar på 0,5-1,5 mm nivåhöjning per år, och följer varandra nära när det gäller kortsiktiga svängningar. Av detta kan man dra slutsatsen att den dalmatiska kusten i absoluta termer faktiskt stiger typ 1 mm/år, vilket inte är på något sätt överraskande i detta tektoniskt aktiva område där den eurasiska och afrikanska plattan kolliderar.

 16. tty

  #14

  ”Gissar man lite fel eller mycket fel?”

  Vem vet? Troligen ganska mycket med tanke på de mycket stora skillnaderna i absoluta temperaturer mellan olika klimatmodeller, något man döljer genom att enbart tala om förändringar:

  https://wattsupwiththat.com/2018/11/27/what-was-earths-preindustrial-global-mean-surface-temperature-in-absolute-terms-not-anomalies/

  Skillnaderna närmar sig faktiskt spannet mellan en istisd och en mellanistid, vilket visar hur osäkra modellerna faktiskt är.

 17. Lasse

  #15 tty
  Varför tror du att det sker en upptryckning längs Kroatiens kust?
  Såhär ser det ut i Marseille: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=230-051
  En trend på 1,3 mm/år (+2,13 till -0,08)

  Medelhavet har en speciell temperaturfördelning med väldigt varmt bottenvatten på stora djup.
  Hennes ”expertis” är väl dolda.

  Funderar på att skicka en begärelse om rättning typ:
  ”Palatset är i själva verket en omvänd pyramid som vi ser botten av, bygd av Egyptierna på 3000 talet före Kristus. Rätt upphovsman var Farao Amnemnon den III” 😉

 18. jensen

  16
  Jag har läst åtskilligt angående vilseledandet med anomalier, men haft svårt att riktigt förstå argumentationen och distinktionen gentemot absoluta värden. Din länk och ditt exempel, slutsats, visar elegant innebörden.

 19. Björn

  jensen [14]; Man vet inte vad man skall tro snart, men i denna artikel påstås att CO2 kyler, åtminstone i högre atmosfärslager.

  https://www.naturalnews.com/040448_solar_radiation_global_warming_debunked.html

 20. Roland

  Har för mig att concorde flygplanen kunde flyga högt som 18000 meter. Borde inte Co2 kyla ner i denna höga höjd ?

 21. Astrid Å

  OT
  Ni som kämpar och skriver insändare, fortsätt med det. Det gör tydligen verkan!
  Från en artikel på SVT om att bara en av tio kan skilja på annonser och nyheter fann man också att många hade svårt att bedöma bild och text. Vilket belystes med detta exempel:
  ”En korrekt text om klimatfrågan som illustrerades med en isbjörn bedömdes som mindre trovärdig än en klimatförnekares insändare som illustrerades med osann statistik”
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bara-1-av-10-kan-skilja-annonser-fran-nyheter

 22. Håkan Bergman

  Björn #19

  Såna där artiklar dyker upp då och då, dom bygger på att väldigt få förstår CO2s klimateffekt. Normalt får man höra att CO2 värmer planeten vilket är rent nonsens, CO2 kan varken värma eller kyla planeten, det är faktiskt bara solen och i nån mån kärnreaktorn vi bor på som kan direkt värma planeten. Den energin måste balanseras på nåt sätt och i fallet jorden så kan det bara ske genom att stråla ut lika mycket energi som vi tar emot för att hålla en konstant temperatur och så länge vi inte har börjat glöda blir det via långvågig ir-strålning. CO2 kontrollerar ett väldigt smalt band av ir-strålningen och hur mycket energi CO2 strålar ut bestäms av från vilken höjd CO2 blir transparent nog för att stråla ut energin i rymden. Den höjden ökar med högre CO2-halt och eftersom temperaturen i troposfären sjunker med höjden så sjunker den utstrålade energin också. Sten Kaijser har skrivit en utmärkt sammanfattning om det här.

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/29/det-logaritmiska-sambandet/

  Så CO2 kan bara ändra energibalansen, sen leder den till högre eller lägre temperatur. Kyla finns inte, det finns absoluta nollpunkten och variationer över den. Om vi nu får en obalans pga att CO2 strålar ut lite mindre i sitt smala frekvensband så ökar temperaturen och utstrålningen ökar och ökar i hela ir-spektrat, vi får en utstrålning som balanserar den inkommande energin men där CO2 fortsatt strålar ut lite mindre av den totala ir-utstrålningen och CO2s klimatkänslighet borde sjunka ytterligare utöver den logaritmiskt avtagande klimatkänsligheten?

 23. Håkan Bergman

  Astrid Å #21

  ”– Vi är väldigt bra på att hitta trovärdig information men inte lika bra att förhålla oss till falsk information säger han till SVT Nyheter.”

  Jaha!

  Nu gör ju media vad dom kan för att maskera reklamen, undrar om den som köper en sån annons får betala extra för den servicen?

 24. Roland

  Independent skriver att ingenjörer vid amerikanska universitet tror att de kan kyla ned jorden genom att spraya sulfiter från specialflygplan högt upp i stratosfären.
  https://newsvoice.se/2018/11/forskare-hemliga-projekt-spraya-atmosfaren/

  Tankar om detta, jag tycker det låter farligt att experimentera skulle det inte kunna bli risk för obalans ?

 25. Fredrik S

  Lasse, tty

  Det är ju tur för dem att det finns hemliga experter att tillgå när det ska alarmeras.

 26. Fredrik S

  Roland #24

  What could possibly go wrong?

 27. Björn

  tty [8]; När det gäller avkylning genom latent värme som dunstar med vattenångan, så finns här en rapport av många i ämnet. Det handlar alltså om latent värme och fasövergångar.

  https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20140009132.pdf

 28. Roland

  Fredrik S # 25

  Mitt uttryck ”farligt” var väl att ta i med om en massa plan skulle börja köra över ett område vad skulle kunna hända med det lokala växtligheten på sikt?

  Vi vet att när det blåser och stormar i våra breddgrader styrs inte av temperaturen utan av temperaturskillnaden, så då kan det mycket väl börja blåsa mera

 29. Daniel Wiklund

  När man läser text-tv ikväll tror man att det är nyheter från Grönköping. Gretas klimatstrejk sprider sig. Idag har elever i hundra kommuner strejkat. Även i Frankrike och Australien. Hur skulle det vara om de istället hade extra lektioner om jordens klimathistoria.

 30. Fredrik S

  Roland #28

  Var ironisk förut.

 31. Fredrik S

  Roland, forts

  Mitt #30 blev avkortat (vet inte varför) . Använde ett anglosaxiskt uttryck för obotlig optimism, ungefär som när någon ska hoppa fallskärm med paraply.

  Finns en del utrymme för skeptisism.

 32. Rolf Mellberg

  #10 m.fl.

  Vad gäller Split kan man ju undra hur tektoniska rörelser spelar in. Nere vid Albanien finns en helt underbar sjö (Ohrid) som är 400 meter djup och med tektoniskt ursprung. Jag letade lite och såg längre ner på balkan hur plattorna rör sig:
  http://eurasiatectonics.weebly.com/adriatic-and-aegean-plates.html#
  Nere i Grekland åker man söderut med 34 mm per år och det ska finnas vissa arkeologiska lämningar från antiken som pressats ner en god bit under havsytan såg jag för länge sen.

  Man borde ljuga ihop en bluff-rapport bara för att se om man kunde lura journalister som uppenbarligen hugger på vilket trams som helst.

 33. Roland

  Fredrik S #31
  Finns en del utrymme för skeptisism
  Ja det finns det en uppsjö av och så länge media kommer med alarmistiska rapporter så lär det inte avta

  Daniel #29
  Såg det idag också om klimatstrejken och som du skriver så har detta med Gretas klimatstrejk fått enorm spridning och som Fredrik S skrev passar detta uttryck bra
  ”finns en del utrymme för skeptisism”

 34. Fredrik S

  Roland#33

  Jo, statstelevisionen gjorde ju sitt bästa för att uppmärksamma den ”stora” tillställningen. I Skövde samlades 32 personer för att demonstrera och i Stockholm hela 200 läser jag.

 35. Olav

  Kommer klimatreligionen att leda till krig i framtiden eller kommer folken att acceptera en oändlig nermontering av den välfärdsordning som äldre generationer byggt upp?
  Nu har även de multinationella storföretagen med kraft anslutit sig till de långhåriga, otvättade gröna missbrukarnas ideologi.
  Glöm allt vad ”uppvaknande” heter. Nu finns det oändliga miljarder för att hålla klimatreligionen vid liv.

 36. Lasse

  #24
  Ang spridning av sulfiter i atmosfären.
  Detta ”experiment” har gjorts i stor skala och visades ha effekt.
  Clean air act: 80% reduktion av Svavel sen 1990.
  https://gispub.epa.gov/air/trendsreport/2018/#highlights
  Fungerar det så har klimatet blivit varmare sen dess.
  Solar brightening 😉

  # 32
  Ang seismisk påverkan på pegelmätningar.
  De borde väl synas som plötsliga hack i trenderna inte som längre jämnare kurvor?
  Som i Split efter 2010: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=280-021
  En liten attack?

 37. tty

  #22

  Du har missuppfattat effekten av mera växthusgaser i atmosfären. Det är inte en ändring av IR.spektrat som återställer jämvikten. Skillnaden mellan IR-spektrat vid t ex 288 K och 289 K är i praktiken obefintlig. Vad som händer är att istället litet mera värme transporteras bort från jordytan av konvektionen och dessutom till litet högre höjd innan den kan stråla ut. Detta i sin tur kräver en något högre temperatur vid markytan, dock modifierat av att lapse-raten också påverkas.

  Jag har påpekat detta många gånger förut. Konvektionen är den DOMINERANDE värmetransportmekanismen vid jordytan, nästan dubbelt så stor som. IR-strålningen fast det alltid är den senare som ”klimatvetenskapen” uteslutande fokuserar på.

 38. tty

  #36

  ”De borde väl synas som plötsliga hack i trenderna inte som längre jämnare kurvor?”

  Inte nödvändigtvis. Tektoniska förändringar kan ske både stötvis och jämnt. Landhöjningen i våra trakter är ett bra exempel på det senare, även om det då och då blir någon litet jordstöt i höga-kusten-förkastningen. Likaså subsidens orsakad av ökad sedimentbelastning, t ex vid Mexikanska Golfen, den sker kontinuerligt och helt odramatiskt.