Klimatmodellernas avvikelse mot uppmätta temperaturer

Ross McKitrick är känd som personen som avslöjade fusket med Michael Manns hockeyklubba. Första versionen av hockeyklubban  publicerades 1998 och användes som flaggskepp i IPCC:s TAR rapport 2001. McKitrick har nu publicerat en rapport där han jämför IPCC:s klimatmodeller från AR5 med verkligt uppmätta temperaturer.

McKitrick1

 • Figuren ovan utgår från figur 9.8 i IPCC AR5 WG1 (2013). Klimatmodellerna i IPCC AR5 benämns kollektivt för CMIP5. Modellerna jämförs med uppmätta data i intervallet 1900 – 2020.
 • Svarta linjen är uppmätta data enligt HadCRUT4. Avvikelse i grader Celsius anges på vertikala skalan. 1961 – 1990 används som nollreferens.
 • Röda linjen visar medelvärdet av simuleringar för 108 CMIP5 modeller.
 • Gula fältet visar yttre gränsen för klimatmodellerna. Olika år kan ha maximum och minimum från olika modeller.

Vi ser att i slutet är svarta linjen inne i gula fältet och avvikelsen är nu sådan att svarta linjen (uppmätta data) är inne i 95% undre gränsen för klimatmodellerna. T.o.m. i IPCC rapporten AR5 (sid 769) står det att av 114 modellkörningar hade 111 överskattat uppvärmningen sedan 1998.

Professor Hans von Storch sa i Der Spiegel (2013) att om detta fortsätter i ytterligare fem år måste vi medge att klimatmodellerna har fundamentala fel.

”If things continue as they have been, in five years, at the latest, we will need to acknowledge that something is fundamentally wrong with our climate models. A 20-year pause in global warming does not occur in a single modeled scenario. But even today, we are finding it very difficult to reconcile actual temperature trends with our expectations.”

Men så kom den kraftiga El Niño 2015-16 och räddade klimatmodellerna. Om intervallet avslutades 2017 sa många att verkligheten och klimatmodellerna nu stämde överens. Men hur ser det ut nu när det gått ett par år sedan El Niño klingat av.

McKitrick2

Precis som tidigare är svarta linjen HadCRUT4 uppmätta data och röda linjen CMIP5 modellerna körda i ett RCP4.5 scenario fram till 2050.

Min anm. RCP4.5 är ett IPCC scenario där koldioxidutsläppen ökar något och antas nå sitt maximum år 2040. Detta är osannolikt att detta kommer att inträffa.

I figuren ovan ser vi rosa bandet som är 1-sigma (67%) fördelningen och det bruna banden som går till 2-sigma (95%). De gula yttre banden representerar var 2.5% percentilen.

Om vi nu zoomar in på intervallet efter 1950.

McKitrick3

Det sista värdet på svarta linjen är 2018. Temperaturen 2018 (+0.60 C) är tillbaka till värdet 2014 (+0.58 C). Oron tidigare var att svarta linjen skulle ramla ner i undre gula bandet. Vi är nu nästan där. El Niño knuffade upp temperaturen men bara tillfälligt.

McKitrick har lagt in år 2030 i figuren. Det är året vi alla ska dö eller något sådant. Mc Kitrick säger: Men jag tror att det är året HadCRUT4 värdena ramlar ur botten på CMIP5 RCP4.5 en gång för alla.

______________________________________________________________

Mitt tillägg om El Niño / La Niña 

Betraktar vi dagsläget har vi neutrala värden på El Niño/La Niña.

 DJF 2019 27.40  0.81
 JFM 2019 27.60  0.83
 FMA 2019 28.02  0.82
 MAM 2019 28.36  0.76
 AMJ 2019 28.38  0.64
 MJJ 2019 28.11  0.53
 JJA 2019 27.58  0.31
 JAS 2019 27.11  0.12
 ASO 2019 26.96  0.14

Utdrag från NOAA ovan. Vi ser att avvikelsen för medelvärdet för augusti, september, oktober 2019 bara är 0.14.

NOAA_ONI

Figuren ovan från NOAA visar den kraftiga El Niño 2015-2016.

Hur framtiden ser ut för El Niño/La Niña är mycket svårt att göra prognoser på. Du kan läsa NOAAs senaste rapport och prognos för El Niño/La Niña men ta prognosen med en nypa salt.

________________________________________________________________

Mitt tillägg om de bristfälliga klimatmodellerna

IPCC:s klimatmodeller är inte validerade och har stora brister. De duger inte att göra prognoser med. Jag har skrivit om detta tidigare, läs här och här.

 Referenser

Climate Models vs Observations: 2019 Update – Ross McKitrick (pdf)

Climate Models vs Observations: 2019 Update – GWPF

IPCC TAR

IPCC AR5 chapter 9 (pdf)

Vad är El Niño och La Niña? – Klimatupplysningen.se

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Och då skall man veta om att rådata från både Sverige och USA visar en helt annan bild. Sorry om det blir tjatigt.
  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga

 2. Lasse

  Modellerna går varma vilket visas ovan. Alltid värdefullt med en Svensk omskrivning av aktuell forskning-tack Per W!
  Roy Spenser befarar (i sin blogg) att justering kommer att ske. Inte av modellerna utan av temperaturdata.
  Varför blir det varmare i modellverkstan?
  https://wattsupwiththat.com/2019/11/23/how-much-sun-could-a-sunshine-shine/

 3. Ivar Andersson

  Varför behövs över 100 klimatmodeller?
  Om man vet hur klimatet fungerar behövs en och endast en klimatmodell men eftersom klimatforskarna inte vet hur klimatet fungerar ansätter man olika värden på ingående parametrar. Klimatforskarna har ingen aning om hur en korrekt klimatmodell ska se ut och hur den ska parametriseras.
  Resultaten som klimatmodellerna ger är scenarier dvs utfall som är giltiga om och endast om klimatmodellerna är riktiga. En prognos kan skapas när det finns det finns en validerad klimatmodell. Dagens klimatmodeller verkar vara leksaker för klimathotstroende ”forskare”. Varför är de klimathotstroende ”forskarna” inte intresserade av verkligheten?

 4. Sören G

  Läste i tidningen att en miljöorganisation som heter Urgenda och med stöd av 886 privatpersoner i Nederländerna har stämt regeringen för att inte vidta tillräckliga åtgärder för att minska utsläppen. Urgenda stöder sig på IPCC och har vunnit i varje instans mot regeringen. Nuär frågan uppe i högsta domstolen i Nederländerna.

  På nyheterna i radion hörde jag att Jytte Guteland ville att EU skulle ta bort subventionerna för fossila bränslen. – Vad menar man då för subventioner. Vind- och solenergi har subventioner.
  Man ville också att minskningen av koldioxid fram till 2030 skulle vara 50 %. Pär Holmgren intervjuades och sa att minskningen borde vara minst 70 %.

 5. Ivar Andersson #3: 100 Klimatmodeller. Det handlar om politiska pengar. Vilka forskare säger nej till miljoner kronor för att utveckla/förbättra klimatmodeller? Och politikerna kan sen säga att konsensus råder och alla forskare tycker…. De som får pengarna vet naturligtvis vad modellerna förväntas visa.

  Klimatmodellerna är mycket lika till sin uppbyggnad. Processer som man inte klarar av att avbilda ”parametriseras”. Jag tror det var professor Lindzen som sa att modellerna avspeglar konstruktörens tro och inte fakta.

  Inga klimatmodeller har validerats, därför går det inte att lita på dem. Att köra dem på gamla data är ingen validering utan detta måste ske framåt i tiden. Den modell som har lyckats bäst är den ryska. Modellerna initieras inte heller med riktiga data utan man tar ett lämpligt dataset som startvärde.

  Klimatmodellerna är en av de riktigt svaga punkterna i växthusgashypotesen. Modellerna, som stämmer dåligt, sägs vara ”beviset” för att mänskliga koldioxidutsläpp kommer att orsaka en stor uppvärmning. Ett cirkelbevis som används för att lura folk.

 6. Anders

  Är det dessa modellerare som är de ”enade forskarna” vi måste lyssna på enligt klimatkyrkan? Då får begreppet enighet en rejält vidgad mening…

 7. Anders

  Finns det någon som lagt in uppmätt CO2 i motsvarande figursystem? Tror jag sett det någonstans, men minns inte på rak arm.

 8. Roland Salomonsson

  Är det ingen av er kunniga debattörer som kan lägga in den Ryska klimatmodellens prognos i dessa tabeller?

 9. Lars Cornell

  I den här artikeln behandlar Per Welander gapet mellan teori och verklighet. I en ledare behandlar Widar Andersson i Folkbladet gapet mellan mål och verklighet. Han skriver,
  ”Det stora gapet mellan Parisavtalets målsättningar och den verkliga världen måste ju inte automatiskt vara särskilt märkligt eller besvärande. Målsättningar och ambitioner är just målsättningar och ambitioner.
  Det som gör gapet mer pinsamt är emellertid den korta tidsrymden. 2030 är som i morgon i de här sammanhangen. Avsaknaden av verklighetskontakt är därför ett stort trovärdighetsproblem. Alarmismen hos såväl Parisavtalets advokater som ”klimatredaktioner” har ställt till det genom att saluföra de mest orealistiska scenarierna från FN: s klimatpanel IPCC som sanning.”
  https://folkbladet.se/opinion/klimatet-behover-verklighetschockterapi-om6392240.aspx

 10. Roland Salomonsson

  #4
  Det verkar dock som om domstol resp stämningen stöder sig på DEN POLITISKA sammanfattningen av IPCC senaste. Borde inte den bakomliggande vetenskapen till denna sammanfattning ligga till grund?

 11. Thorleif

  Den s.k uppgärmnings-pausen som man pratar om avser väl egentligen perioden mellan de båda el Nino’s 1998 och 2015? Eller avser den främst avvikelsen gentemot modellerna?

  Min statistiska analys-teknik/erfarenhet gällande cykliska fenomen säger att de närmaste åren är avgörande på medellång sikt om vart temperaturen är på väg. Nuvarande läge är synnerligen intressant mht solforsknings-prediktioner om en ny mini-istid.

  Hade varit intressant att jmf eller byta ut Hadcrut mot UAH!

 12. Thorleif

  @4

  Hur har det gått för privatpersonen i Sydamerika som skulle stämma ett amerikanskt oljebolag för hans personliga yrkesproblem/utkomst pga av klimatförändringen? Svt visade för ngt år sedan en dok om hans situation.

 13. Lasse

  #1 Alvar N-tack för den utmärkta sammanfattning och tack för en intressant timme med en film från 2007-som är än mer aktuell idag.
  Wikipedia är inte helt överens med filmens alla detaljer och tydligen är den svår att finna på Youtube.

  Modellerna kritiseras och satellit och ballongmätningarna togs upp som exempel på hur fel de är.

 14. Ingemar Nordin

  Tack Per,

  Det här är en jämförelse modeller jämfört med HadCrut4. Man bör dock akta sig för att kalla HadCrut4 för ”verkligheten”. Ole Humlum har ju gått igenom de olika databasernas efterhandsjusteringar. Om ni tittar på den tredje bilden i Humlums inlägg från Mölndalkonferensen så ser man att HadCrut bl.a. kraftigt har justerat upp 60-70-tals kylan. Då får man en bättre överensstämmelse med modellerna där.

  https://www.klimatupplysningen.se/2018/03/18/ole-humlum-beskriver-de-oforklarade-temperaturjusteringarna/

  Ole Humlum kallar sådant för ”administrativt orsakad uppvärmning” och det har nog i de flesta fall mycket lite med verkligheten att göra 🙂

 15. Björn

  Att tro på klimatmodeller är på samma nivå som tro på horoskop. Det bedrägliga med AGW är att det endast är emission av antropogen CO2 som är klimatets forcing. Med denna tro kan bara modellernas utfall bli uppåtpekande kurvor. Klimatsystemet är inte så simpelt enkelt som klimatforskarna vill få världen att tro. Med denna insikt bör man redan nu inse att klimatmodellerna är att betrakta som kvalificerat humbug. Klimatmodeller i vädertjänstens siande om den närmsta framtidens väderutveckling är något annat, där indata är direkta mätvärlden i en modell, vars utdata är modellens projektion i tiden.

 16. Thorleif

  @14 m.fl

  Jag skulle vilja se Hadcrut- gridboxarna gällande landtemp för norra hemisfären (t.ex Usa) och jämföra med termometer-temperatur-serier på land utanför storstäder och d:o. Nästan alla landtermometer temperatur-serier jag sett och läst från olika länder runt jorden pekar på ”ganska insignifikanta” temperatur-stegringar under 1900-talet. Nu inser jag förvisso att det är temperaturförändringar högre upp som mer avgör klimat-och väder-reaktioner. Men ändå. Någon som kan ge tips om länkar?

 17. Ulf

  2030 händer allt. Parisavtalet, efterfrågan på olja ska plana ut, Kina m fl ska också börja reducera koldioxid.
  Om det inte klimathotandet är historia då så tror jag kinesiska forskare kommer ut ur garderoben och dödförklarar klimathotet. Men så länge Kina har nytta av hotet så händer ingenting därifrån.

 18. Thorleif

  Tänk dig att du är advokat i en domstols-process ang brotten bedrägeri ang klimatförändringarnas orsak och juryn bestod av hela världens folk. Åklagaren är IPCC som ska bevisa att juryn, dvs vi folket med våra ledare är skyldiga till brottet AGW. Åklagaren lägger fram sin beviskedja där bl.a huvudbeviset om jordens uppvärmning sedan 1850 ingår. Kravet på bevisningen ska granskas. Håller dessa? HadCRUT 1-5 t.ex ska gås igenom och verifieras och styrkas mätning för mätning, station för station och jämföras med andra källor.

  Men i verkligheten hålls denna domstols-förhandling bakom lyckta dörrar så vad försvaret säger når aldrig ut. Någon jury finns inte heller utan hela processen sker med politiskt tillsatta personer (forskare) avlönade av åklagaren. Försvaret är mao avlönade av åklagaren. Och inte bara det, de är fast anställda och i långsiktig beroendeställning till åklagaren. I rättssäkerhet ingår bl.a offentliga processer med tydlig tranparens. Annars kan man på förhand avtala att meningsskiljaktigheter ska kunna lösas bakom lyckta dörrar utan en jury genom s.k skiljemän (opartiska experter) men då har alltså parterna på förhand godkänt detta.

  I fallet M Mann vs T Ball ifråga om ärekränkning (civilmål) kom domstolen inte fram till kärandes rätt därför att käranden M Mann vägrade visa sina data och hur de sammanställts.

  Problemet är att politik är det möjligas konst där lögnen, överdrifter och medel för att nå dolda mål inte behöver rannsakas i domstol om tillräckligt många politiker, inte folket eller juryn, är med på vagnen. Är de inte det skapar man en riksrätts-process. I ett allt starkare polariserat samhälle tenderar rättssäkerheten att urholkas. Historien är tydlig.

 19. Lars-Eric Bjerke

  #11 Thorleif
  ”Hade varit intressant att jmf eller byta ut Hadcrut mot UAH!”
  Jag har lagt in HardCrut 4 och UAH 6.0 med deras trender från 1950 till idag i bifogade ”Wood for Trees”-diagram. Det är en avsevärd skillnad. Du kan själv ändra tidsskalan om du vill.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/plot/uah6/plot/hadcrut4gl/from:1979/trend/plot/uah6/trend

 20. Ulf

  Googlade på Ross Mckitrick och snubblade över denna artikel. Pielke har alltså tvingats bort? Det har åtminstone jag missat.
  https://www.google.se/amp/s/business.financialpost.com/opinion/ross-mckitrick-this-scientist-proved-climate-change-isnt-causing-extreme-weather-so-politicians-attacked/amp

 21. Thorleif

  @19

  Super Lars-Erik, tack!

 22. Anders

  #19 Lars-Eric Bjerke. Hur blir trenden för Hadcrut om man tar hänsyn till hela dess dataserie? Startpunkt är ju helt avgörande för trender. Förstår att om man ska jämföra m just uah blir det förstås dess startpunkt som begränsar analysen.

 23. Daniel Wiklund

  Det verkar ju inte vara nån brist på klimatmodeller. Ibland kanske man ska titta på datorn vad det är för väder, säkrare än att gå ut och uppleva vädret live. Har klimatmodellerna nån praktisk betydelse. Hade den senaste klimatkatastrofen i Sverige på 1860-talet kunnat undvikas, eller lindras om dagens teknik hade funnits då.

 24. Peter

  Omni 15.45 Halterna av växthusgaser har nått en rekordnivå, uppmättes till 407,8 ppm under 2018.
  BBC. Senaste gången jordens atmosfär hade jämförbara halter var mellan tre och fem miljoner år sedan.
  Två nyheter på Omni idag.
  Men inte en saklig fråga varför det var så höga halter för tre till fem miljoner år sedan, tror inte att vi var så många människor på planet jorden då,,

 25. Rolf Mellberg

  #17 Ulf

  Det är lätt att koka ihop ”konspirations”-teorier om hur politiken kring klimatatet bedrivs i Kina.

  Jag är säker på att Kineserna är på sin höjd ”luke warmers” efter mycket omfattande forskning, där de avsiktligt håller i hög grad tyst med var de tror. Men riktigt säkra kan ingen vara.

  De ser med förtjusning på när hela rika västvärden har startart ett ideologiskt inbördeskrig och hur väst spiller enorma resurser och politisk kraft på detta område.

  De satsar på sin MASSIVA ”Marshall hjälp” (Belt and Road Initiative) och sätter ordentligt sprätt på ungefär halva klotet. En ”sprätt” som i dagens värld ofelbart ger kraftigt ökade CO2-utsläpp.

  Till 2030 vet de om Molten Salt-reaktoerna funkar i praktiken. Om den saken lyckas så kommer de att ta kontrollen över väldens energiförsörning genom att konverera flera tusen stora kolkraftverk, de flesta kommer att bränna Torium, andra gammalt avfall.
  Bensin, diesel och flygbränsle kommer att räcka i minst femti eller kanske över hundra år.
  Reaktorer från Kina blir ett ”offer you cant refuse” med det följer ”ett beskydd” som det också blir svårt att tacka nej till. 🙂

  Först då fattar vi i väst hur grundlurade vi blivit.

  Konspirationsteori?

  Kanske – kanske inte.

 26. Thorleif

  @ 19 ang UAH vs HadCRUT4 enl woodfortrees.org

  Det man direkt slås av är den negativa anomalin, ca 0,25gr C, mot Hadcrut! Avvikelsen motsvarar 1 hel standardavvikelse i IPCC modellen ovan (rosa bandet). Problemet i teori och praktik avser faktumet att hadcrut4 avser havs- och landtemperaturer (minst 25%) medan uah avser stratosfäriska (eller tropopausen) som räknas om till troposfäriska. Havstemperaturerna, som är flest till antalet (havsutbredningen), torde vara mer trögrörliga och därför på kort sikt visa mindre avvikelse (alltså ej anomali). Så tycks också vara fallet ifråga om volatilitets-skillnader vs uah. Jag inser att man jämför äpplen och päron. Däremot är den positiva anomalin mot jmf-periodens data (trenden) för hadcrut4 som sagt 1 hel sigma (som ökat på senare tid) mot uah enligt woodfortrees. Jag upplever att denna diskrepans (sedan 1980) kan (?) ha att göra med äldre data, t.ex brister från förr (från 1961) i form av antal mätställen och mätteknik (dagens bojar i havet etc), än verkliga förändringar sett till landdata. Och eller att uah helt enkelt har en anomali-bas som skiljer sig väsentligt från hadcrut (1981-2010 vs 1961-1990). För vidare jämförelser krävs studier av absoluta data snarare än anomalier. (I woodfortrees visar hadcrut4 anomalier över 1 gr nyligen vilket inte avspeglas ovan (olika medelvärden). )Men som forskare som de är påstår de att man kompenserat för alla tänkbara brister i datamaterialet över tiden. En grannlaga uppgift för utomstående att analysera och kritisera!

  Skulle vilja få fram få fram UAH-värden för nordamerika att jmf med hadcruts landdata för området. Detta bl.a för att slippa blanda in havstemperaturer och brister i äldre data samt förstås studera norra hemisfären och en stor landmassa. I synnerhet inför risken att norra hemisfären särskilt kan komma att drabbas (avkylning?) av en längre tids mycket låg solaktivitet. Detta kombinerat med molnutbredelse.

  Får se om jag kan finna det jag söker hos Mr Spencer et al liksom att kunna hitta kongruenta data hos cru/UEA!

 27. Lasse

  Från denna länk:
  https://wattsupwiththat.com/2019/11/23/how-much-sun-could-a-sunshine-shine/

  ”Finally, we are using these models, with mean errors from -15 W/m2 to +23 W/m2, in a quixotic attempt to diagnose and understand a global radiation imbalance which is claimed to be less than one single solitary watt per square metre (1 W/m2), and to diagnose and understand a claimed trend in TOA downwelling radiation of a third to half of a W/m2 per decade …”

  Nu vill vissa att EU ,baserat på dessa modeller, skall utropa klimatnödläge!
  Nöden är stor om klimatet är beroende av modeller som inte kan valideras bättre! Som tur är så gäller verkligheten inte modellerna.

 28. Thorleif

  @19 och 22 Lars-Erik och Anders

  Startpunkten är förstås från då UAH startade, dvs i slutet av 70-talet

 29. Göran J

  Tack Per
  Ännu ett bevis på datamodellernas otillräcklighet.

  Lite konfunderad över den svarta kurvan i diagram 2, du skriver ”svarta linjen HadCRUT4 uppmätta data”. Vad jag reagerar mot är att inget av uppvärmningen som förekom under 1930 – 1940 talen finns med. Vi vet att NASA manipulerade temperaturkurvorna så det vore intressant att se de riktig grunddata utan NASA:s justeringar. Likaså vore det intressant att använda Normalvärdet för perioden 1931-1960 i stället för 1961-1990.
  Jag har ställt frågan till SMHI vilken skillnad det är mellan de två normalvärdena och väntar på svar.
  Tony Heller har i flera videor visat hur NASA manipulerat temperaturdata.

 30. Göran J #29: Vill du se exakta årsvärdena för HadCRUT4 så titta på http://www.climate4you.com/. Där finns de som staplar men med annan nollreferens. Men jag ser en tydlig uppgående trend från 1910-1945. Svarta linjen som McKitrick använder sig av för att visa HadCRUT4 är lite utjämnad.

  Sen passar i detta fall inte UAH bra då de började så sent. Nu hade McKitrick valt HadCRUT4 och då måste jag referera till det.

 31. Thorleif

  @29 Göran J

  Tänk om man valt den senare normalperioden för att inte sätta fokus på att man reducerat ner värdena från 30-talet☺! ))):. Hade man valt den tidigare perioden hade anomalierna stärkts extra mycket framåt även om de stärkts ännu mer tack vare ”nedjusteringar” av värme-perioden på 30-talet. Å andra sidan hävdas det väl att man ”justerat” upp 70-talets kallperiod också. Därav ”the hockeystick” t.ex.

  Vad är den officiella förklaringen till vald period? 1870-2000 är en tidsrymd av 130 år. När kom de första av IPCCs modeller ut?

 32. Lars-Eric Bjerke

  #26 Thorleif
  ”Skulle vilja få fram få fram UAH-värden för nordamerika att jmf med hadcruts landdata för området. Detta bl.a för att slippa blanda in havstemperaturer och brister i äldre data samt förstås studera norra hemisfären och en stor landmassa. ”

  Det bäste jag kan hitta i Wood for Trees är att lägga in HardCrut 4 NH (norra halvklotet) i det tidigare diagrammet. Man ser att NH är varmare med större trend från 1979 och framåt. Före 1979 verkar den globala anomalin enligt HardCrut 4 vara lika för norra halvklotet och globalt.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/plot/uah6/plot/hadcrut4gl/from:1979/trend/plot/uah6/trend/plot/hadcrut4nh/plot/hadcrut4nh/from:1979/trend

 33. KWS

  Alltid (?) när man läser om påverkan på temperaturen genom El Niño anges åren 1998 och 2015. Men har vi inte haft dessa effekter tidigare?

 34. Daniel Wiklund

  Jag är imponerad över den stora mängden klimatmodeller. Till vilken nytta, kan det bevisas att de haft nån praktisk betydelse, och i så fall på vilket sätt. Finns det inte risk att man eldar för kråkorna. Och att man i debatter slår varandra i huvet med modellerna.

 35. Ulf

  Svar 25

  Vad gäller Kina tycker jag att de är så pass lättlästa att man knappast kan prata om konspirationer. Utåt har de fått väst att tro att de kör förnybart det är endast de senaste två åren som annan info diskuteras i media.
  Eftersom de på alla sätt visar att de på intet sätt är rädda för CO2 utsläpp så är det rimligt att tro att de helt enkelt inte tror på teorin.
  Vi blev ju ordentligt lurade i Indokina-krigen och blir det nu också.

 36. jensen

  En evigt sann regel: Tro inte på att vad man säger gäller. Tag i stället fasta på vad man de facto gör.
  Kina : Envisas med att säga: Vi följer Paris-avtalet. Vad gör man : Bygger ett par kolkraftverk i veckan framtill 2030 åtminstone.
  Indien sammaledes.
  Indonesien sammaledes
  Japan : högsta vetenskapliga rådet i hög grad skeptiskt.
  Australien, Brasilien Kanada , ….. i hög grad antialarmistiska.

  Vad mer behövs för att inse utgången på sikt, gentemot Vice Statsministerns, Sverige, fantasier och utfästelser. Men för denna, Tro är sanning.

 37. Robert Norling

  Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, tycker att klimatförändringar är det största problemet som samhället står inför. Och för att värna demokratin, måste klimatförnekelse stoppas.
  ”Enligt ministern kan hela demokratin hänga på att motverka så kallad klimatförnekelse.
  – En annan viktig ingång är aktivt arbeta emot den forskningsresistensen som vi idag ser breda ut sig i delar av samhället som exempelvis manifesterar sig i klimatförnekelse. Vi behöver värna hur forskningsbaserad kunskaps sprids i samhället för att kunna bemöta de samhälls- och klimatutmaningar vi ser. I grund och botten handlar det om att värna vårt demokratiska samhälle, fortsätter hon.– Det står alltmer klart att klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Att vi löser det är en av politikens viktigaste uppgifter. På flera håll i världen ser vi redan nu att klimathot begränsar människor i deras vardag, där kan forskning och innovation leda till att begränsa och vända den utvecklingen. Genom svensk forskning och innovation kan vi bit för bit bidra till ett klimatsmart samhälle.

  – Det står alltmer klart att klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Att vi löser det är en av politikens viktigaste uppgifter. På flera håll i världen ser vi redan nu att klimathot begränsar människor i deras vardag, där kan forskning och innovation leda till att begränsa och vända den utvecklingen. Genom svensk forskning och innovation kan vi bit för bit bidra till ett klimatsmart samhälle.”

  Ja ni, vad säger man när högsta ”hönan” för Sveriges högre utbildning uttrycker sig på detta vis.

  https://www.regeringen.se/artiklar/2019/11/ny-kunskap-viktig-for-att-losa-samhallsutmaningar/

 38. Thorleif

  @32 Lars-Erik

  Tack för att du visar hur man kan använda woodfortree’ data. Såg att crut4 adj finns för land only nh men det saknas nh för uah. Jag tar och jmf hadrut4 nh med crut4 land nh för se att skillnader. Annars borde det gå att hitta rådata att ladda ner för egen bearbetning antar jag. Databaser t.ex baserat efter gridboxar eller för nationer.

  Här är 2 trendlinjer (hadrut) som visar skillnaden för nh avseende havsvärden, dvs skillnaden mellan blå (hav o land) och grön (land). Att jämföra med uah global hav/land resp global land.

  Betr nh visar data att landmätningarnas temp ökar snabbare än havsmätningarna vilket kan förväntas. För globala uah är det detsamma men med mindre marginal.

  http://www.woodfortrees.org/plot/uah6-land/from:1979/trend/plot/hadcrut4nh/from:1979/trend/plot/crutem4vnh/from:1979/trend/plot/uah6/from:1979/trend

 39. Thorleif

  Plottar man samma data för nh (medelvrd utan linjär trend) men bara under perioden 1995 och framåt finner man att det går att lägga en linjal över max-topparna ungefär som ett kanaltak. Ganska märkligt för tempdata-anomalier kan man tycka men knappast ovanligt vid plottning av t.ex aktiekurser (cykliska fenomen). Vet ännu inte vad jag ska tycka om detta? Det gäller inte uah-datan.

  http://www.woodfortrees.org/plot/uah6-land/from:1979/trend/plot/hadcrut4nh/from:1979/trend/plot/crutem4vnh/from:1979/trend/plot/uah6/from:1979/trend

 40. Thorleif

  @37 Robert Norling

  https://youtu.be/ufZz39GVsao

 41. Thorleif #40: När du lägger ut en länk så skriv gärna en kort text vad innehållet är. Blir mer läsvärt då. Vi försöker undvika att bara skriva en länk. Tänk på att kommentarerna läses av tusentals läsare. Tack på förhand.

 42. Ulf

  Svar 37

  Du pekar ut ett gigantiskt problem. En avdankad arbetsförmedlare utan examen är det bösta S kan skaka fram. Politikerna är inte ensmediokra vad värre är att de finns över allt i förvaltningen. Höga chefer i förvaltningen har mer nytta av partiboken ön kompetensen. Konsekvensen blir den vi ser idag. Total handlingsförlamning och oförmåga att ens genomföra de enklaste projekt. Senaste infrastrukturprojektet som fungerade var Öresundsbron troligen tack vare danskarna. Tågtrafiken fungerar inte sjukvården bryter ihop rättsväsende polis etc. Men så blir det nör outbildade fjantar styr.

 43. Robert Norling #37: Mycket anmärkningsvärt när högsta hönset Matilda Ernkrans (S) vill införa inskränkningar i yttrandefrihet. Att det sker för att ”värna demokratin” är rent nonsens. DDR betyder ju Deutsche Demokratische Republik. Alla diktaturer låtsas att de är demokratier.

  Som trådägare tillåter jag diskussion om detta även om det är delvis utanför ämnet.

 44. Ann lh

  # 37 Robert Norling, tack för att Du visar upp vad ministern för högre utbildning och forskning skriver. Vilket bottennapp! Pinsamt, allvarligt, förskräckligt …
  Hon använder ett för mej nytt ord, forskningsresistens. Det vore intressant om hon utvecklade det.
  Än mer intresserat vore om hon fick de sexton sidorna om klimatdeklarationen och tvingades läsa och kommentera dem. Det gäller förresten alla som nu sitter i riksdagen och regeringen. Oerhört välskrivna sidor! De lär nog inte vila på ”forskningsresistens”.

 45. Elof H

  Varför envisas ni med att presentera uppenbart manipulerade data som sanning på vad som skall var en skeptisk blogg? Det har ju visats gång på gång att de globala temperaturerna var minst lika höga på 40-talet som nu, troligen högre. Ni har ju själva haft inlägg om detta ett flertal gånger. Men ändå är ni återigen där och presenterar manipulerade data ännu en gång. Varför?

 46. Lasse

  #43 Per
  Skrämmande ,speciellt i ett så osäkert ämne.
  Man kan bara hoppas att det finns pengar till de forskare och universitet som inte låter sig styras.
  Annars blir det forskning kring olika lägereldar som aldrig kommer att lyssna på varandra.
  Stammar som kan ta till vapen för att få sin egna tro att råda.
  Eller som fixar kontrollen över mätningar och anpassar dem till sina teser och där avlatsbrev försörjer dem.

 47. Ulf

  Svar 43 Per

  Det här är ett av vår tids stora samhällsproblem men det kanske ligger utanför kärnverksamheten på den här bloggen.
  Samtidigt vet vi att låg utbildning och oförmåga att processa fakta och tänka kritiskt är vad som gjort klimathotandet möjligt.
  Var och en som lägger lite tid på att sätta sig in i klimatfrågan ser hur illa ställt det är. Jag har aldrig sett ett ämnesområde så fullt av desinformation. Naturligtvis hade det hjälpt med välutbildade politiker med förmåga till självständigt tänkande.
  Men som sagt förr fanns kompetenta tjänstemän som hade stort inflytande på genomförandet av politiken. Men vad blir det för resultat när politikerns gamla outbildade polare är bollplanken och de som ska genomföra politiken?
  Ett helt uppdrag granskning borde till för att kolla upp våra högre tjänstemäns utbildning. Men tyvärr är det roligare att fokusera på representationsnotor och inte på bakomliggande orsak till det usla omdömet.

 48. Robert Norling

  Ursäkta Per för bytet av ämne i din tråd.
  Men tyckte att det var så anmärkningsvärt att en minister vill tysta människor som har en annan åsikt än den för vissa politiker rådande.
  Tyvärr råkade jag också dubbelkopiera in ett stycke i mitt inlägg. Var lite för snabb på tangenterna.

 49. Ivar Andersson

  #34 Daniel Wiklund
  De klimathotstroende behöver klimatmodellerna för annars finns inget klimathot och absolut inget klimatnödläge 🙂

 50. Fredrik S

  Robert, Per mfl

  En snabb koll visar att ministern för högre utbildning och forskning studerat lite kurser i Örebro men aldrig avlagt någon examen. Hon har jobbat som arbetsförmedlare.

  Förmodligen kanske över snittet i sosseministären men det säger ju ingenting. Med tanke på hur hon resonerar kan man ju lätt undra över hur f-n hon hamnade på den posten?

 51. Thorleif

  @41 Per Wellander

  Tack för kritiken. Det var sent och mitt inlägg @39 blev felaktigt infört pga av min hackade router ….etc.

  Jag borde åtminstone ha skrivit att videon tillhör Tony Heller och passar perfekt som balansering till dagens undergångsstämning som aningslöst torgförs. Med risk för att stämplas som en arrogant manschauvinist etc vill jag framföra temat att den relativt snabba könskvoteringen/utjämningen inkl feminism onekligen lett till att särskilt ”mjukare” ämnen och perspektiv orsakat och orsakar extra stora problem pga okunskaper/känslor. Kvinnors mer instinktiva omhändertagandebehov är en av anledningarna tror jag. I det sammanhanget lägger jag mig gärna nära Jordan B Peterson och hans syn på baksidorna av kvinnors snabba maktövertagande i samhället. Ex vis kan man lyssna på vissa politiker i Fi men även i offentlig tjänst där kvinnor dominerar sedan länge.

 52. Thorleif

  ** Borttagen av Moderator. Vi verkar ha tekniska problem just nu **

 53. Thorleif

  ** Borttagen av moderator. Vi verkar ha tekniska problem just nu. **

 54. Thorleif

  ** Borttagen av Moderator. Vi verkar ha tekniska problem just nu **

 55. Thorleif

  ** Borttagen av moderator. Vi verkar ha vissa tekniska problem just nu **

 56. Thorleif

  ** Borttagen av moderator. Vi verkar ha vissa tekniska problem just nu **

 57. Alla: Jag har inte tagit bort/ändrat i någon kommentar. Om det är problem med WordPress/moderering etc. diskutera inte detta här utan maila redaktionen.

  EDIT: Vissa kommentarer nu borttagna. Vi har vissa tekniska problem som drabbar de som kommenterar.

 58. Angående Matilda Ernkrans (S). Hon har naturligtvis inte skrivit artikeln själv utan bara skrivit under. Detta är regeringens hållning vilket gör det extra allvarligt.

  Det finns allt för många krafter inom socialdemokraterna och EU som verkar för inskränkt yttrandefrihet. Morgan Johansson (S) är ett annat exempel. Anledningen till att fri debatt inte ska tillåtas är att man ”vet” är klimatalarmisterna och regeringen är ute med en bluff. Den tål inte att diskuteras. Istället ska Gretas religiösa väckelse premieras.

  Tyvärr har vi en tafatt opposition i Sverige (M, KD, SD) som inte ens de protesterar då yttrandefriheten angrips. Vad Vänsterpartiet, f.d. kommunisterna, står är inte svårt att gissa.

 59. Mats Rosengren

  Inte bara ”modellerna” utan också ”mätvärdena” bör behandlas med skepsis!

  Detta framgår med all tydlighet från

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga

  Vad jag redan skrev idag på ”Öppen tråd”:

  Moderna tiders mätningar från satelliter är visserligen globala och täckande men därvidlag finns betydande problem vad avser nogrannhet och särskilt den TEMPORAL täckning, man får mätvärden för ett givet område bara var var tolvte timme.

  Det betyder att man till exempel kan få de dagliga temperatur värdena vid till exempel tiden 06:00 och tiden 18:00 (alltid!) ! Detta är då de 2 mätningar från vilket dygnets medeltemperatur skall beräknas! Eller åtminstone ”trenden”.

 60. Thorleif

  ** Borttagen av Moderator. **

 61. Thorleif

  ** Borttagen av Moderator. Vid WordPressproblem maila redaktionen **

 62. Thorleif

  Nu har jag hittat UAHdata för hela USA hos Spencer. Återstår hitta samma sak hos Uni East Anglia.

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4nh/from:1995/plot/crutem4vnh/from:1995/plot/uah6-land/from:1995/plot/crutem4vnh/from:1995/trend/plot/hadcrut4nh/from:1995/trend/plot/uah6-land/from:1995/trend

  Intressant att notera i ovanstående tidsserier över norra hemisfären: havs/land temp resp enbart land temp är att det går att anlägga ett övre kanalmotstånd på båda bestående av 4 toppar (grön resp röd). Varje amplitud eller minicykel är dessutom ungefär lika hög sedan valt startdatum 1995. Vågamplituderna har dock lite olika längd. Inget konstigt med det. Däremot funderar jag på detta resultat mht till att hadcrut’s data är manipulerade under t.ex normperioden 1961 – 1990 (avkylningen) och ej rättad såvitt jag vet. Detta bör då få konsekvenser på efterföljande anomali-data! I Per’s graf ser man också hur ”värme-blippen” på 30-talet är borttagen.

 63. Rale

  På 70-talet beskrevs jordens temperatur från slutet av 1800-talet och framåt så här.

  https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2017/05/Image-011.gif

  Stämmer inte så bra med figuren högst upp här! Eller?