Klimatfrågan 2023 – ett framtidsscenario

Under 2023 skulle det bli tredje gången gillt för det globala, bindande avtalet om det fossilfria samhället. Så var det tänkt. Men, åtta år efter COP-21 i Paris, ler man bara lite förläget, när det kommer på tal. Klimatfrågan för dagen är precis vad prof. em. Fred Singer förutspådde under Heartlandinstitutets alternativa konferens december 2015. Han menade då att det var alltmer uppenbart att vi går mot kallare tider, Climate Cooling. Singer trodde nog inte att vi kommer att frysa ihjäl, men ansåg att vi måste förbereda oss väl och att risken för svält blir stor när en ny liten istid snart kan göra odlingssäsongen kortare på våra tätbefolkade nordliga breddgrader. Han påpekade vidare att den risken dessutom förstärks av att växtligheten lider av koldioxidsvält. (1)

De eftertänksamma undrade nu hur en upplyst värld under 23 års tid, från FN´s stora miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 där klimatkonventionen UNFCCC skrevs under och fram till COP-21 i Paris, kunde låta sig styras av den tidens klimathot, Global Warming. Dessa 23 år gick nu under beteckningen Idiocene och beskrevs som FN´s svar på genetikens Lysenkoism.

Den vedertagna berättelsen om detta paradigmskifte gick ungefär som så här. Början till slutet på Idiocene inleddes under COP-21. Parallellt med det enorma stormötet med sina 40.000 – 50.000 klimataktivister i alla de former, pågick några få förhållandevis små alternativkonferenser. Några journalistinriktade reportrar iakttog med förvåning att en stor hop sympatisörer till stormötet inte lät deltagarna på alternativkonferenserna hålla sina sammankomster ifred. Varför skulle de störas och skränas sönder? Varför nedlät den stora massans representanter sig till att trycka affischer med bild på ledande representanter för den lilla rösten? Varför var de alternativa rösterna över huvudtaget värda att uppmärksammas, hade de rent av en samhällsomstörtande sanning att förmedla?

untitled (3)

Affischen som förändrade allt

Ett försiktigt grävarbete startade. Reportrarna insåg snart att miljörörelsen i EU och inte minst i vårt eget land, hade arbetat hårt för att få fram ett bindande klimatavtal, som gick ut på svälta ut i-länderna med hjälp av krav på det fossilfria samhället och avlat i form en ständigt svällande Grön Klimatfond. Detta kallades på klimathotsfrågans nyspråk för ”hållbar utveckling”. Denna speciella form av utveckling innebar vidare att resurser från i-länderna endast fick användas till att skapa fossilfria samhällen i u-länderna. Tillväxtländerna däremot, de som redan 2015 stod för huvuddelen av användningen av de fossila bränslena, de skulle få fria händer att utvecklas vidare utan bindande avtal och utan FN´s hämmande överrock.

Detta hade media inte rapporterat om!

En skammens rodnad dök upp på de grävande journalistämnena, som nu insåg att den tandlösa överenskommelsen hade räddat oss från katastrof! Varje land hade fått friheten att som suverän stat besluta över sin energiförsörjning och över hur mycket av invånarnas skattemedel, som skulle överföras till FN´s gröna, förlamande u-hjälp. Dessutom upptäckte de att överenskommelsen gav oss friheten att hoppa av FN´s försök att toppstyra världen.

Journalisterna insåg att alternativkonferensen verkligen hade ett samhällsomstörtande budskap d.v.s. utifrån miljö- och klimatrörelsens perspektiv. Deras kamp för frihet var tvärt emot vad UNFCCC´s ledande lady Chrisitana Figueres nyligen deklarerat precis som Margot Wallström 15 år tidigare. (2)

Flera nyväckta frågor sökte sitt svar. IPCC´s uppdrag? Klimatkonventionen? Klimathotsrörelsens ideologi? Under Idiocene hade alltför få funderat närmare över vad IPCC´s uppdrag var och vad klimatkonventionen innebar. Journalisterna grävde, läste och tänkte. Klimatkonventionen visade att kärnan i IPCC´s uppdrag är att ”…förstå risken med klimatförändring orsakad av mänskliga aktiviteter, dess observerade och förväntade effekter och möjligheter till anpassning och begränsning…”.

IPCC´s uppdrag tycktes solklart, detta var ju vad ”alla visste”, men vid närmare eftertanke, hur skiljer man ut de ständiga naturliga variationerna, från den eftersökta mänskliga influensen? Här blev det plötsligt svårt att få klara besked. Journalisterna blev nu verkligt intresserade. Det måste vara politik, banne mej.

Den naturliga följdfrågan blev vad som förenade alla dessa deltagare på de frekventa stormötena. Journalisterna själva liksom alla deras vänner och arbetskamrater hade ju varit miljö- och klimataktiva sedan länge. Inte hade de funderat närmare över ideologin bakom och konsekvenserna av alla sina demonstrationer, rapporter, artiklar och annat. Historien kunde dock berätta att den från början väl ansedda natur- och miljövårdsrörelsen hade infiltrerats och kapats av vänsterkrafter, som sedan använde den och dess goda rykte i kampen mot individuell frihet, mot äganderätt, mot kapitalism och mot de nationer som hyllade frihet. När sedan både vetenskapsinstitutioner och media kapats fick denna agenda genomslag i hela samhället.

Återigen, skammens rodnad på journalisternas kinder, vilka nyttiga idioter vi har varit!

195667_5_

Under grävarbetet hade de nogsamt tagit reda på vad de alternativa konferenserna och deras förespråkare hade att berätta om klimatvetenskapen. Nya begrepp som klimatmodeller vs verkligheten, klimatkänslighet, Climate Gate, den brutna hockeyklubban, validering och icke validering, nollhypotes, selektiva urval och förändring av temperaturdata, avsaknad av hotspots, skillnaden mellan väderhändelser och klimat m.m. smälte in i deras medvetande. En hel värld med tidigare okänd och medvetet förkastad litteratur öppnade sig och dittills okända bloggar började bli intressanta.

Som de Journalister de visade sig vara måste deras nyvunna sanningar berättas. Processen blev delvis plågsam, utvecklingen gick långsamt, men nya infallsvinklar blev ändå debatterade i media och tidningarnas recensioner av vederhäftig populärvetenskap gjorde allmänheten intresserad. Den tidigare medvetet utmobbade vetenskapen kring miljö- och klimatfrågor blev alltmer respekterad och efter några år hade många kulturreportrar ersatts med naturvetenskapligt-tekniskt väl utbildade Journalister, samtidigt som de talrika miljö- och klimataktivistiska reportrarna en efter en försvann från SR, STV och tidningar, som värnade om journalistisk hederlighet. Miljörörelsen förlorade sitt grepp över såväl kultureliten som allmänheten och politikerkåren och statusen för Romklubbens utvecklingsfientliga Neomalthusianism med sina ständigt felaktiga förutsägelser sjönk ihop som ett korthus.

Eftertänksamma politiker frågade sig varför de inte i tid hade tagit till sig vad ”förnekarna” hade haft att berätta och deras tidigare rådgivare drog sig högdraget i tystnad tillbaka till Maurice Strong´s lyximperium i det allt mäktigare Kina.

Med tiden kom de Journalister, som gick i bräschen för denna revolution, att hyllas för att de hade räddat vårt land och västvärlden från en tragisk kräftgång på grund av förlorat framtidshopp och energianorexi.

Ja, ungefär så där skulle det kunna ha gått till OM det hade funnits några uppmärksamma, eftertänksamma och ansvarstagande reportrar slumrande i de politiskt korrekta åsiktskorridorerna.

Ann Löfving-Henriksson

 

(1) Texten till Singers hela föredragning under Heartland Panel, Hotel California Paris:

http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/the_burden_of_proof_on_climate_change_.html

(2) The Independent 19 mars, 2000:

“EU Environment Commissioner Margot Wallstrom revealed the mindset of the European policymakers. ”[Kyoto] is not a simple environmental issue where you can say it is an issue where the scientists are not unanimous,” she said. ”This is about international relations, this is about economy, about trying to create a level playing field for big businesses throughout the world.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Ann, detta scenariotänk är en bild av framtiden. Du är bara lite tidigt ute.
  Jag skall spara detta inlägg, för en dag kommer detta att ske, och GP bland andra kommer att skämmas för att de inte lyssnade på dig i tid.
  En sak, detta är ingen spådom, detta är en blandning av kunskap och logiskt tänkande.
  Görbra som vi säger i Götet.

 2. Hej Ann
  Det finns ju en förening som heter ”Föreningen grävande journalister” med uppemot 200 medlemmar. De var antagligen på semester under Parismötet eller så gräver de på annat håll. Hörde en diskussion mellan ett par av dess medlemmar bla Lotta Gröning på en eftervalsdebatt på bokmässan 2014. Lotta var lite självkritisk och medgav att journalisterna i första hand granskade uppstickaren mot makten inte makten själv. Det är väl något liknande här. De granskar inte makthavare som träffades i Paris och speciellt inte alla lobbyorganisationer. De klimathotskritiska behöver man ju inte granska för debatten är ju över. Vi får nog vänta ett tag till.
  Hur många journalister har orkat gräva i IPCC:s olika rapporter exempelvis? De nöjer sig ofta med att intervjua Per Holmgren, han som inte tror på Vasaloppet i framtiden.

 3. Lasse

  Trevligt framtidsscenario Ann.
  Det som förbryllar mig är att det är så stor prestige kopplad till denna fråga. Så stor att de som är intresserade och kritiska kallas förnekare. Som om det vore en religiös fråga. Vilket det kanske är?
  N-A Mörner har i alla fall skrivit en artikel i ”Journal of Religious Studies, Buddhism and Living”
  http://crescopublications.org/journals/jbl/JBL-1-001.pdf
  Logaritmiken talar för 1 graders uppvärmning från CO2 fram till 2100.

 4. Peter Stilbs

  Utmärkt, Ann – hoppas det är en sanndröm

 5. Guy

  Rosenfärgade drömmar, tyvärr. Trots ”Föreningen grävande journalister” så blir det knappast bättre. Dom gräver på fel ställe eller inte alls. Det finns undantag, jag vet. Men dom är få och motarbetas av lobbyisterna och arbetsgivarna.

  När skeppet har vänt förklarar journalisterna sig med att dom endast rapporterat objektivt vad IPCC och vetenskapen har sagt. Dom själva har inga åsikter. Deras jobb är att rapportera, säger dom.
  Det är endast objektiviteten som har fått stryka på foten. Om man dessutom håller sig till samma källa så behöver man inte jobba så mycket.

 6. Kjell Wållberg

  Lite OT men glädjande.
  Det finns enstaka politiker som har skaffat sig insikt. I motsats då till enbart åsikt.

  https://sd.se/klimatdebatten-ar-inte-over/

 7. Ann lh

  Kjell Wållberg, tack för tipset om Josef Franssons gedigna artikel. Undrar när verkligheten tvingar fram DÖ-partiernas U-sväng även i den här frågan.

 8. Ann lh

  Guy, ge inte upp, det gäller att hjälpa de ännu okända, slumrande förmågorna att vakna. Och, läs och begrunda vad den energipolitiska talesmannen för kanske en femtedel av landets röstande inser.

 9. Jan E

  Här skriver Ann Löving Henriksson om validering och så redovisar hon icke validerade mätserier i temperaturdiagrammet när det finns markmätningar med större kontroll och noggrannhet.
  Utöver att satellitmätningarna är osäkra så stämmer inte satellitkurvan i diagrammet med officiella mätresultat från RSS och UAH.
  https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/msu/
  Det verkar vara att någon har fått för sig att resultatet varit redovisat i Fahrenheit och översatt det till Celsius trots att det var redovisat i Celsius.

 10. Ingvar i Las Palmas

  Lasse #3
  >Det som förbryllar mig är att det är så stor prestige kopplad till denna fråga
  Prestige.
  Njae. Det är framför allt en fråga om makt, kontroll av resurser och en mycket välfinansierad propagandamaskin. Läs v ad Jacob Nordangård forskat fram

 11. Peter Stilbs

  Lätt OT – Aleklett har haft mardrömmar i helgen – eller så är han frustrerad över att ha blivit bortglömd sista året

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22013282.ab

 12. ces

  Redan före 2013 upptäckte någon detta: Människan bidrar bara med 3% av de totala koldioxidutsläppen.
  http://www.galileomovement.com.au/docs/jr/1990sDecadeOfCO2EmissionsTable3.pdf

 13. Ingemar Nordin

  Tack Ann. Vi får hoppas att den rådande policyn att lägga locket på all öppen debatt om klimatfrågan i Sverige kommer att försvinna. Det är i längden förödande för vårt land och vår demokrati med denna censur. Kunskapsläget bland våra styrande och bland allmänheten är inte bara otroligt låg utan för det mesta helt felaktig.

  Vi får uppmuntra de enstaka riksdagsmän som faktiskt gjort sig mödan att läsa på – typ Josef Fransson ovan, samt Jan Ericsson (m) – att stå på sig. Samma sak beträffande det fåtal journalister som vågar ta upp frågan. Men parti- och redaktionsledningar gör än så länge allt de kan för att tysta ned dem.

 14. Bengt Abelsson

  # 9

  Mid-troposphere och 5-års medelvärden så blir det bättre överensstämmelse.

  Jag hoppas du kan din Darrel Huff.

 15. Peter Lindkvist

  # 11 Peter Stilbs

  ”Men enligt FN:s klimatpanel kommer vi år 2100 att använda dubbelt så mycket energi som i dag – ingenting av det ska vara fossil energi. Även detta är Kjell Aleklett tveksam till.”

  Förstår inte problemet. Det löser vår regering. Snart har vi också lägst arbetslöshet.

 16. Sven Hanssen

  Förr eller senare (sannolikt senare) så kommer så klart stakanoviterna i det självutnämnda åsiktsavantgardet att släppa klimatfrågan för nya ingångar att driva kommandoekonomi. Precis som gjordes efter murens fall då den tidens grund för flockbeteende blivit allt för komprometterat.

 17. Thomas P

  Jan E #9 Du måste läsa det finstilta. Anns diagram visar ”tropical mid troposphere”, inte global temperatur. Det är även missledande på flera sätt. Normaliseringen mellan mätdata och modell är gjord på fel sätt så mätdata ligger under modelldata för hela perioden. Om jag minns rätt finns även en luring när de medelvärdesbildar de två satellitserierna eftersom dessa starkt avvek från varandra. Genom att ta medelvärdet döljs osäkerheten i mätdata.

  Inte för att det finns någon anledning att ta Anns inlägg på allvar. Det är bara Ann som fantiserar över hur alla en dag skall erkänna hur rätt hon hela tiden haft. Att dra fram den där affischen är närmast komik:
  http://www.theguardian.com/environment/blog/2012/may/04/heartland-institute-global-warming-murder

 18. Daniel Wiklund

  Väldigt bra inlägg av dig Ann Lh, även om inte Thomas P anser det. Jag utgår ifrån att du Thomas P deltog i konferensen i Paris. Annars var det en stor miss att inte du var inbjuden, du som mer än nån annan vet hur klimatarbetet ska bedrivas.

 19. Guy

  Ann lh # 8

  Nej, jag ger inte upp. Jag har några gånger kntaktat vår lokala miljöbesservisser-journalist. Försökt få honom att belysa bägge sidor av debatten. Föreslagit några mjuka frågor att fråga Meteorologiska institutest chef. Fick svaret att det var en god ide och där har det blivit.

  För tillfället finns endast klimatalarmiska artiklar och liknande ledare i HBL. Alla Skeptiska/klimatrealistiska får lov att försöka komma in på debattsidorna.

 20. sibbe

  19 Guy
  Det som kanske ännu borde tilläggas är att HBL:s klimatreporter Peter Buchert var, naturligtvis, närvarande i Paris. Knappast som turist. Samtidigt som HBL:s chefer nyligen helt rabiat sparkade ett antal redaktörer -för att spara…
  I övrigt, så instämmer jag i Guys uppfattning: HBL är den ledande finlandssvenska klimatalarmistiska dagstidningen, där inga avsteg från den rätta läran t.ex. på ledare eller inlägg tolereras. På debattsidan slipper vi klimatrealister nu och då fram, helst med insändare som är kortare än 1800 nedslag, medan klimatalarmister nog får längre insändare in. Men, om man skall se det positiva: t.ex. på svenska Yles klimatartiklarnas debattsidorna är vi realister i stor majoritet. Fastän artiklarna naturligtvis är i den politiskt korrekta alarmistiska andan.

 21. Christopher E

  #17 Thomas P

  ”Om jag minns rätt finns även en luring när de medelvärdesbildar de två satellitserierna eftersom dessa starkt avvek från varandra. Genom att ta medelvärdet döljs osäkerheten i mätdata.”

  Vilken tur att inte modelldatat i grafen är ”lurigt” och medelvärdesbildat då… 😉 🙂

  Nu hjälper det ju dock inte alls att välja annat atmosfärsområde eller annat empiriskt data. Modellerna har överskattat uppvärmningen i alla kategorier.

 22. Gustav

  En fråga till skribenter och kommentatorer på denna blogg: varför tar ni inte och själva gör en dokumentär om hur media behandlar klimatfrågan i Sverige? Alltså inte att ni frågar vetenskapspersonligheter eller försöker reda ut något om CO2 utan bara helt sonika intervjuar de journalister som driver klimatfrågan. Ni skulle kunna ställa mycket enkla frågor som att be dem definiera vad en förnekare respektive alarmist är, hur ser de på nyhetsbevakningen i Sverige/EU/USA/globalt, vilka är de politiska apsekterna etc? Alltså bara öppna frågor och inga motfrågor. Lägger man sedan ut något sådant på nätet och låter internationell media kommentera det så tror jag det kan bli succé.

 23. Bengt Abelsson

  # 17 Thomas P

  Kanske du kan titta på länken Jan E hänvisar till. Inte kan jag då se att de ”starkt avviker”.
  Sedan, hur påverkar det bilden on en aller fler av kurvorna parallellförflyttas?
  Budskapet är att medelvärde av modellerna inte stämmer med mätdata.

 24. Olle R

  #19, #7 Bilden visar inte mid-troposphere temperatur i tropikerna utan TMT-kanalen och emulerad TMT-kanal i tropikerna.
  TMT-kanalen innehåller en ansenlig andel stratosfär och stratosfären har faktiskt kylts snabbare i verkligheten än vad modellerna förutsäger, därav en delförklaring till avvikelsen modeller/observationer..

  I figuren startar 5-årsmedel för satelliter 1980, något märkligt då satellitmätningarna började 1979. Det borde vara 1982.
  Figuren bör tas med en stor nypa salt…

 25. Thomas P

  Christopher #21 ”Vilken tur att inte modelldatat i grafen är ”lurigt” och medelvärdesbildat då… 😉 :-)”

  Eftersom syftet är att få linjerna så olika som möjligt är klart att diagramskaparen inte vill ha med någon varians i modellkörningar heller!

  Bengt #23 ”Kanske du kan titta på länken Jan E hänvisar till. Inte kan jag då se att de ”starkt avviker”.”

  Kanske kan du läsa vad jag skrev? Jan E hade missuppfattat vad Anns diagram visade och plockade därför fram ett helt annat diagram. Global medeltemperatur i lägre troposfären vs temperatur i mellersta tropiska troposfären. Olle drar sen fram fler tveksamheter. Figuren bör avfärdas som ren propaganda.

 26. Lasse

  Ett gripande försvar av data framför propaganda: http://viewpure.com/wXwj4jMnWZg

  Det är intressant att fortsätta diskutera klimatutvecklingen som enligt det aktuella diagrammet i både nivå och riktning avviker på ett fördelaktigt sätt från modellerna.

 27. Bengt Abelsson

  # 25
  Jan E länkar till NOAA där jag enkelt hittar även mid-troposhere, med UAH och RSS, där de liknar varandra.
  ( Och även figuren i denna bloggost)
  Jag uppfattade att du menar att de två satellitserierna avviker starkt från varandra – vilket jag inte ser

  När verklighet och karta inte överensstämmer så är det fel på verkligheten – aldrig kartan?

 28. Thomas P

  Bengt #27 Diagrammet har något år på nacken och när det gjordes skilde de sig mer. Data justeras som du vet.

 29. Jan E

  #17 Thomas P
  #23 Bengt Abelsson

  OK, de visar inte samma sak. Varför visar man inte globala temperaturen utan bara bara en del av den? Är det för att man medvetet vill försöka vilseleda?

 30. Peter Lindkvist

  # 22 Gustav

  En utmärkt idé. Eftersom bilden av den ”eniga vetenskapen” marknadsförs så hårt av media behövs en motsvarande puff i rätt riktning. Som det nu är blir det svårt för den ”nyväckte” att hitta en ledstång att hålla sig i. Den här bloggen gör ett gott arbete för den kunnige, men gemene man hamnar lätt i svårtydda detaljdebatter. Alltså – en minivariant av Al Gores filmsmörja med akuella data som läggs upp på nätet. Eftersfrågan är sannolikt stor.

 31. Gustav

  Peter L, #30:
  Ok men jag tänker mig en så neutral produkt som möjligt. Alltså man ställer bara öppna frågor till svensk respektive utländsk media så får tittarna bilda sig en egen uppfattning om hur det står till. SJälv tror jag många får mycket svårt att beskriva vad en klimatförnekare egentligen är…

 32. Lasse

  #31 Denna är kanske inte så neutral-men ett svar på Al Gores film: http://www.climatehustle.org/

 33. Daniel Wiklund

  Thomas P skriver ”Det är bra Ann som fantiserar över hur alla en dag ska erkänna hur rätt hon hela tiden haft”. Vilken tur att inte du Thomas P berättar om dina fantasier.

 34. Peter Lindkvist

  #31

  Ja skillnaden mellan konformistik svensk media och utländsk kan nog vara stor. Känner dock att en sådan insats i första hand kommer driva frågor mediafrågor, vilket är bra – men ändå bara halvvägs. Kanske en kombination.

  #32

  Tack!

 35. Åke N

  Ni som är nya på blogg och efterlyser en video, kolla:
  https://www.youtube.com/watch?v=D-m09lKtYT4

 36. Göran Fredriksson

  Redan några år efter murens fall kunde lätt konstateras att alla kommunister hade försvunnit som i ett trollslag, förutom Lars Ohly. Att de hade gått till miljörörelserna var också lätt att inse. Båda är ju totalitära, Dit dras människor som anser att de har skådat ljuset och att de har rätt att leva gott på den fåkunniga massan som får ta del av deras visdom. Något som de delar med alla andra prästerskap i historien, religiösa och sekulära.

 37. Ann LH

  Thomas P. Såvitt jag förstått har du en hög akademisk titel. Den borde förpliktiga. Här drar jag fram:
  Fred Singers uppriktiga oro över att vi går mot en liten istid inom kort
  Den starka miljörörelsens försök att trampa på yttrandefriheten
  Unfccc’s och klimathotsrörelsens ambitioner att avutveckla västvärlden och hindra utveckling av u-länderna medan tillväxtländerna får frikort
  Innebörden i klimatkonventionen och därmed IPCC’s begränsade icke vetenskapliga uppdrag
  Gapet mellan prediktioner av temperaturutvecklingen och utfall
  Miljörörelsens ideologi
  Medias aktiva ensidighet i klimathotsfrågan vilket innebär att de å det värsta missköter sitt uppdrag som tredje statsmakten
  – och du, du spetsar in dej på i sammanhanget – futiliteter.
  Pinsamt eller skrämmande?

 38. Gunnar Strandell

  Thomas P #17
  Du är rolig du.
  Du uppmanar Jan E att läsa det finstilta trots att ni båda missar att Jan E:s länk visar värden för november månad och Ann har ett diagram med flytande 5-årsmedelvärden. Och du gör en grej av att de också skiljer sig genom att gälla lower eller middle troposphere.

  Men ni missar båda att poängen är jämförelsen mellan uppmätta värden och klimatmodeller. 🙂

 39. Thomas P

  Ann #37 ”Fred Singers uppriktiga oro över att vi går mot en liten istid inom kort”

  Vi har hört den från ett antal klimatalarmister (och här använder jag ordet i dess egentliga betydelse) länge nu, de som slår över från att först vägra acceptera att mer CO2 ger någon större uppvärmning till att få för sig att det då istället skall bli mycket kallare, men 2015 är varmaste uppmätta året, så tillåt mig agera skeptiker här vilket inte direkt tyder på någon snar istid. Det finns inget som tyder på att vi går mot någon ny sådan.
  http://www.skepticalscience.com/graphics.php?g=72

  Gunnar #38 ”

  Men ni missar båda att poängen är jämförelsen mellan uppmätta värden och klimatmodeller. ”

  Hur kan du påstå något sådant? Själv poängen i mitt inlägg var ju att man riggat kurvorna för att få till en skenbart stor avvikelse mellan dessa.

 40. Allan Forsling

  Jag tycker att det är en utmärkt idé att ställa ett antal frågor till de journalister som främst skriver om klimatet inom media.
  Några exempel på frågor. Finns säkert de som kan formulera dem bättre- men mitt försök!
  Hur mycket har den globala temperaturen stigit de sista 100 åren.
  Hur mycket har temperaturen stigit de sista 20 åren?
  Hur mycket har jordens befolkning ökat de sista 100 åren?
  Har man mätt temperaturen på samma sätt under 100 år?
  Har antalet stormar och naturkatastrofer ökat de sista 100 åren?
  Är klimatet en mycket stabil företeelse, eller är det att likna vid ett kaotiskt system?
  Har klimatet ändrats förr i jordens historia?
  Vad innebär demokratibegreppet för dig? Innefattar det åsiktsfrihet?
  Anser du att klimatet har diskuterats öppet under de sista 10 åren? Har alla åsikter fått spelrum?
  Vad tror du att begreppet klimatförnekare innebär?

 41. Ann lh

  Thomas, om du inte anser dej kunna ställa upp på Singers insikter och åsikter är naturligtvis upp till dej. Jag hade för övrigt blivit förvånad annars och om det beror på ideologi eller vetenskapliga insikter från din sida kan jag naturligtvis inte avgöra. Med hur ser du tex på medias hantering av klimatfrågan?

 42. Håkan Bergman

  Göran F. #36
  Men nu är dom väl glada igen, det lär ska vara som ”Berlin på DDR-tiden” nere vid Öresund nu.
  http://www.svd.se/id-kontroller-orosmoln-for-tusentals-pendlare/om/id-kontrollerna
  Har nån sett vakter med schäferhundar och automatkarbiner där nere? Men liknelsen är väl bra, vem minns inte hur DDR var tvungna att bygga muren för att hejda strömmen av flyktingar från väst, eller minns jag fel nu igen?

 43. Daniel Wiklund

  Väntar med spänning på att du Thomas P skriver ett eget inlägg här på bloggen. Tex om din syn på Parismötet. Du har ju dom akademiska kvaliteerna för det. Men frågan är om du vågar, då är det ju du som har dom kritiska ögonen på dig. Men du slipper i varje fall ett par kritiska ögon.

 44. Gunnar Srandell

  Thomas #39
  Så du menar att kurvan som kommer från klimatmodellerna inte är riggad!??
  Jag påstår att den är det till 100%! 😀

 45. Thomas P

  Ann #41 Media får alltid till det där med vetenskap som bäst till hälften rätt, men era konspirationsteorier köper jag inte.

 46. Slabadang

  ” Den som har makten över halvåttanyheterna styr politiken”

  Mycket bra komprimerad problemformulering Ann L-H. Den rabiata propaganda som vår journalistkår ägnar sig åt på uppdrag av husses totalitära ambitioner faller allt mer på eget grepp. Folk är så trötta på agendajournalistiken så de spyr. Jag hävdar att vi redan passerat den tippingpoint där journalistkåren nu åker kana ner i kalla bassängen. Vem bryr sig egentligen om vad de tycker? Det enda som gör en förbannad är det uppenbara maktmissbruket och serielögnerna. Självsanering existerar inte inom kåren och uppenbart så byggs det upp en efterfrågan på intellektuellt hederlig journalistik med rötterna i sin ursprungliga legitimitet och roll. Hur många idioter kan redaktionerna lyckas samla ihop på redaktionerna och i TV-sofforna? Kunskapens och den ideologiska mångfalden är utbytt mot enfaldens och särintressens minoritetstyranni. Den rödgröna vänsterextremismen som dominerar kåren har helt enkelt gjort bort sig, tappat brallorna, tappat fattningen, spelat bort sitt inflytande, och den ökade floran av floskler påhittade nyord plattityder och vanställda problemformulering bottnade i hysteriskt förvridna samhällsteorier och samband. Den ökade koncentrationen av dessa infantila utopiska idioter på redaktionerna bevisar bara att tippingpointen med god marginal redan passerats.

  2016 händer det grejjor!!

 47. Slabadang

  Nämen???? Hur mycket mer makt då?? Över hur många fler områden då ??

  Oooops det rör visst på sig!!

  http://www.svd.se/valjarna-i-sverige-bor-fa-mer-verklig-makt/om/det-nya-politiska-laget

 48. Ann lh

  Thomas, jag vet inte om du så att säga är på riktigt dvs om du verkligen menar allt vad du skriver här. Mest påminner du ibland om en tjurig tre-åring som kommit på kant med verkligheten och med dem är det då ingen ide att försöka resonera.

 49. Sven Hanssen

  Rockis and Wijkis dot stand in the way
  Cause the times they are a-changin´.

 50. Thomas P

  Ann #48 Och ändå faller ni alla över varandra i er iver att basvara mina inlägg.

 51. Pelle L

  Ja Thomas P, det måste väl vara roligt att få så mycket uppskattning, fast du egentligen inte har några fakta eller argument att visa!

  Men att de flesta kommentarer du får är rejält negativt berör dig inte alls?

  All uppmärksamhet är ju förstås positiv om man är svältfödd!

 52. L

  Det mest skrämmande i våra media är kunskapsbristen i det man kallar planetens ödesfråga? Den enda ”expert” man tillfrågar är fördumnings-professor Rockström, som varken är klimatforskare själv eller leder någon klimatforskning. Men han uttalar ständigt ”vi forskare” och ”vetenskapen säger” och får det att låta som om han verkligen vet vad han talar om. En normalbegåvad journalist skulle gräva upp hans lögner och överdrifter med en liten blomspade…

 53. Gunnar Strandell

  L# 52 och kanske något för Slabadang
  Jag tror inte det hjälper med en normalbegåvad journalist för att söka sanning och verklighet idag. De är allt för fast i grupptänkandet och att de kollektivt är garanter för den rätta beskrivningen av verkligheten.

  I Sveriges Radio idag intervjuades Marianne Lindberg De Geer av Cecilia Strömberg och på elva minuter ges en skön exposé över hur det står till. Det gäller alltså inte bara klimatet i termer av sol, vind och vatten, utan i mycket vidare mening.

  För den som tycker att 11 minuter kulturdiskussion är för mycket rekommenderas att starta vid 07:00 minuter för att höra Cecilia berätta hur hon fått sin bestämda uppfattning om Lars Vilks.

  Länk:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6338377&playaudio=5571091

 54. L

  #53, Gunnar Strandell,

  Det är precis det jag menar, det behövs inget Uppdrag Granskning eller några Grävande Journalister för att avslöja Rockström och hela klimathysterin. Likheten med när Refaat El-Sayed blev avslöjad är slående, på mer än ett sätt. Och Cecilia Strömbergs uttalanden om Lars Vilks kan jämföras med hur klimatskeptiker hängs ut som ”förnekare” i media, utan att journalisterna ens besvärat sig med att ta reda på vad vi säger.

  Dom reagerar inte ens på att vi är nöjda med Paris-avtalet, så okunniga är dom…

 55. Gunnar Strandell

  L #54
  Citat:
  ”Dom reagerar inte ens på att vi är nöjda med Paris-avtalet, så okunniga är dom…”

  Trots det tror jag att de anser att de är mer än ”normalbegåvade” och att de gör samhälle och mänsklighet en stor tjänst genom att sprida den ”kunskap” de fått genom att läsa och lyssna till vad deras kollegor och chefer tycker.

  Det roligaste är att de dessutom lärt sig att skeptiker drabbats av ”group think” och inte förstått att Lars Vilks grupp består av en enda person. Men jag tycker synd om dem. Det kan inte vara lätt att inte kunna identifiera vad de ser i spegeln vid morgontoaletten.

  Länk, Vem är jag vem är du – Arja Saijonmaa 2,47 min:
  https://www.youtube.com/watch?v=ggaAxv0pqRU

 56. Ann lh

  # 53. Gunnar Strandell, först nu har jag lyssnat till intervjun. Så skön och rak och vältalig M. Lindberg De Geer var. Och, så rätt hon har dessutom. Hennes avrättning av intervjuaren som minsann hade åsikter men inte bekymrat sig om något eget grävande var helt underbar. Undrar om det steg upp någon liten skamsen rodnad på Cecilia Strömbergs kind, men förmodligen förstod hon inte ens sitt enorma klavertramp.
  Tack för tipset, önskar bara att intervjun gällt ett för oss här ännu mer närstående område.

 57. Ann lh

  Bim för kännedom. Med anledning av dagens ”ledare” från skogsindustrins vd i GP samt Alice’s artikel om yttrandefrihet fick ledarredaktionen just detta KU-inlägg med källhänvisning och kommentarer.
  Sannolikt blir det ingen feedback-back, men droppen dripp och droppen drapp, Du vet.

 58. Ulf L

  Jag är inte så förtjust i Marianne de Geer Lindberg. Inte för att hennes ståndaktiga försvar för yttrandefriheten, den ska hon ha all heder för. Utan mer för hennes uppfattning om konst. För henne tycks konst i huvudsak stå för provokation. Hon ansåg t.ex att de konstnärer som man i framtiden kommer att kommer förknippa med nutiden är Anna Odell och Lars Vilks. Bägge är skickliga i vad de företar sig, förmår att dra blickarna till sig med sina konstverk men är deras konst tidlös? För mig är de barn av sin tid och när den tiden är borta är de det också. Historiker kommer att komma ihåg dem men knappast någon annan. Vem kommer idag ihåg ”Piss Christ” eller ”Ecco Homo”? Konst som inte har något som rör människan som människa, som inte innehåller något tidlöst, kan inte överleva i längden. Men att vara tidlös i sin konst är svårt, det är mycket lättare att provocera.
  Off topic, men jag kunde inte låta bli.

 59. L

  #58, Ulf L

  Jag håller med om att Odell och Vilks inte kommer att bli ihågkomna för någon framstående konst, av samma anledning som vi vet vem Blondinbella är utan att ens ha besökt hennes blogg. Och det var nog så de Geer menade, idag mäts framgång på andra sätt än genom tidlösa verk och när Lars Vilks ger dubbelt så många träffar på Google som Bruno Liljefors, är det en tydlig signal. Lite skrämmande, men sann.