medias ansvar

Klimatfrågan 2023 – ett framtidsscenario

Under 2023 skulle det bli tredje gången gillt för det globala, bindande avtalet om det fossilfria samhället. Så var det tänkt. Men, åtta år efter COP-21 i Paris, ler man bara lite förläget, när det kommer på tal. Klimatfrågan för dagen är precis vad prof. em. Fred Singer förutspådde under Heartlandinstitutets alternativa konferens december 2015.   →

Medias ansvar i klimatdebatten

Tisdagen den 10 februari arrangerar Skandia en s.k. klimatsalong, vars tema är medias ansvar i klimatdebatten. Kvällen inleds av ingen mindre än SvD:s Susanna Baltscheffsky. Jag föreslår att alla som kan och vill anmäler sig och frågar Susanna B om hon anser att Svenska Dagbladet agerar rätt i klimatfrågan. Det kostar visserligen hela 200 kr   →