Klartänkt från Världen idag

Den kristna tidningen Världen idag är på krigsstigen (om man nu får säga så) mot klimatalarmism och illa genomtänkta men oerhört kostsamma klimatpolitiska åtgärder. Tidningens ledarredaktion visar åter en för svensk media unik klartänkthet.

Jordens medeltemperatur höjs något, vissa isar smälter och människors liv och leverne har en påverkan på miljön. Så långt är kanske nog de flesta överens. Men alarmistiska tidningsrubriker och Al Gores propagandafilm försvårar ett rationellt samtal om förändringarna, dess orsaker och rimliga åtgärder.

Mycket riktigt, eller hur? Dessutom uppmärksammar Världen idag att en global uppvärmning kan ha sina fördelar. Dessa skrivs det dock mycket lite om.

Tyvärr pågår ingen egentlig saklig och pragmatisk diskussion om global uppvärmning och Kyoto-protokollet. Ett exempel: Det dör fler människor per år av kyla än av värme. En något varm­are jord skulle faktiskt även innebära färre döda.

Men det viktigaste och bästa argumentet mot illa genomtänkt klimatpolitik är detta:

Vidare har vi ett ansvar inte bara för kommande genera­tioner utan även för världen och jordens befolkning år 2008. Kyotoprotokollets kostnader är astronomiska med otroligt liten effekt år 2100. Är det gott förvaltarskap – vilk­et är en viktig biblisk grundtanke? Eller handlar det mer om politiskt korrekta känns-bra-faktorer? För en bråkdel av kostnaderna skulle vi redan i dag kunna hjälpa hundratals miljoner människor ur fattigdom, sjukdom och nöd.

Är det rimligt att satsa hundratals miljar­d­­er dollar på att rädda en del isbjörn­ar år 2100 när vi med mindre pengar kan rädda hundratals miljoner människor i vår generation? Kan vi få föra den diskuss­ionen? Man kan faktiskt ifrågasätta kostnaden och effekten av Kyoto-protokollet och samtidigt vara kristen och miljövän.

Tack, Världen idag. Det ni säger speglar i mångt och mycket mina egna tankar. Vårt ansvar är inte först och främst mot framtida generationer, som utan tvekan kommer att få en bättre tillvaro än vi om den ekonomiska tillväxten tillåts fortsätta. Vårt ansvar är att ta hand om de människor som lever idag och se till att de lever ett så bra liv som möjligt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Trodde aldrig jag skulle hålla med något som skrevs i den här tidningen men någon gång ska alltid vara den första! Hoppas deras redaktion fortsätter i samma stil.

  2. Skeptikern: Den nya stilen är en viss Mats Tunehags förtjänst.

  3. Kjell_A Jönsson

    Ingemar Vänerlöv är en modig man.  Men KD som parti   stöder honom inte och  Svenska Kyrkan med  Anders  Wejryd  i spetsen stöder klimatteorierna.  Wejryd är som en  foglig lärljunge till Al Gore.  Det vore bra om det gick att få ut  Wejryd i en offentlig debatt  med   Maggie! Kjell-A  Jönsson