Kinas vindkraftsunder

china windpower

Igår rapporterade Ingemar Nordin om investeringsviljan i alternativ energi. I Kina verkar det dock inte saknas investeringsvilja i vindkraft. Enligt NEA (National Energy Administration) producerade Kina 18,8 TWh vindel under det första kvartalet 2011, en ökning med 60,4% från året innan. Ökningen var 30 till 50% högre än ökningen för de övriga energislagen, kol, vatten och kärnkraft. Siffror som imponerar och bländar för många som ropar efter mer alternativ energi i Sverige och Europa. Den snabba expansionen av vindkraft i Kina beskrivs i västerländska media med stor respekt och ofta hörs toner som ” kan Kina kan även vi”. Expansionen framkallar dock även en viss oro över att kineserna kanske vinner ”den gröna kapplöpningen”, och skaffar sig ett oöverstigligt försprång på den ”tilltänkta” globalt växande marknaden för den alternativ elproduktion.

Det är dock inte helt lätt att förstå hur kinesiska statliga energibolag arbetar, flera är noterade på Hong-Kong börsen och tar in olika externa investerare och investerar även i den finansiella sektorn, dvs köper banker och försäkringsbolag. Pengarna kommer främst från kolkraften och genererar stora summor trots att elpriserna från olika energislag bestäms av staten.

Strategin för den alternativa elproduktionen har varit att först lagvägen skapa en inhemsk marknad, sedan genom skattelättnader och bidrag favorisera en inhemsk produktion och slutligen med låga priser konkurrera på den internationella marknaden.

Siffrorna bakom detta ”under” skall dock ställas i ett mer övergripande perspektiv. Nedanstående tabell visar hur stor kapacitet, d.v.s. installerad effekt vindkraften utgör i några länder och regioner vid utgången av 2010

Kina 42 287 MW Befolkning 1 330 miljoner

USA 40 180 MW Befolkning 308 miljoner

Tyskland 27 214 MW
Spanien 20 676 MW
Danmark 3 702
Sverige 2 677
EU totalt 84 074 MW Befolkning 500 miljoner

EU hade m.a.o. totalt dubbelt så stor installerad kapacitet på en befolkning som är 38% av Kinas. Anmärkningsvärt är dock den snabba utvecklingen i Kina, från noll till 100 på bara 5 år, hur är det möjligt? Helt kort skulle man kunna säga att allt är möjligt i en planekonomi med en valutareserv på 2850 miljarder US-dollar (december 2010) och en årlig tillväxt på ca 10%. Säga vad man vill om Kina men bestämmer sig den högsta ledningen för att något skall ske så händer detsamma, och kanske är det denna effektivitet som hägrar när förespråkarna för ”World governance” talar sig varma för tvingande åtagande för att minska utsläppen av koldioxid. Kina har i sina strategiska beslut kalkylerat med att de gröna teknikerna kan bli nästa stora exportvara till EU, Australien, USA och övriga världen.

Officiellt har Kina aviserat att deras bidrag till minskningen av koldioxid är att man skall minska kolintensiteten med 40 – 45 % i förhållande till sin BNP fram till 2020 jämfört med år 2005. Som ett resultat av detta infördes 2006 en lag som föreskriver att energiföretag med en produktionskapacitet över 5 GW 2010 skall ha minst 3% av installerad effekt från förnyelsebara källor, vattenkraft undantagen, och år 2020 skall den utgöra 8% av den installerade effekten. För närvarande finns ett hundratal företag som tillverkar vindkraftsturbiner, varav de 13 i toppen står för 98% av marknadsdelarna. De fem största energibolagen är alla statliga och samtliga har tävlat om att snabbast genomföra femårsplanen. Vindkraften är den billigaste lösningen för att nå detta mål och därför tvingas bolagen att bygga vindkraftsparker. Blåser gör det framförallt i de mer avlägsna trakterna i västra Kina och i Mongoliet, ca 400 mil från de elintensiva industrierna nära kusterna. I sin iver att genomföra femårsplanen har 22% av den installerade effekten ännu inte kunnat kopplas upp mot elnätet och även för de uppkopplade parkerna är överföringskapaciteten en begränsning. Utbyggnaden av vindkraften har helt enkelt gått fortare än möjligheten att ansluta verken, ändå har man både uppnått och överträffat målet i form av installerad effekt.

Kinas beroende av kol som energikälla var 71% 2008, men den skall enligt planerna ner till 62% 2035. Myndigheterna har aviserat att kapaciteten för den kolbaserade elproduktionen skall vara 1000 GW 2020 och kapaciteten för vind 150 GW, motsvarande siffror installerad effekt 2009 var 652 GW respektive 25,5 GW. Under tiden som ca 125 GW vind installeras tillkommer 350 GW kolkraft. Omvandlat i produktion blir det kanske 10 eller 15 gånger mer kolkraft än vindkraft baserat på en effektivitet av ca 20-25%. Under första kvartalet i år var den bara 20%, men vi får väl förmoda att till 2020 all vindkraft blir ansluten till det kinesiska nätet.

2010 total energy consumption by type

Samtidigt som man skapat en inhemsk marknad har staten genom stora subventionerar och skattelättnader prioriterar inhemsk produktion så att den internationella konkurrensen minimeras. År 2004 importerade Kina 90% av alla delar till nya vindkraftverk från andra länder, 2010 var förhållandet det omvända – 90% av den installerade effekten baserades på inhemsk produktion. Vips har man skapat en marknad och en inhemsk industri. I väntan på massiva investeringar i kabelnätet måste Kina se sig ut i världen och exportera vindkraftverk och solpaneler. De kinesiska energibolagen är mycket likvida genom att deras elproduktion främst baseras på fossilt kol och de har råd att vänta ut bättre tider. För närvarande betalar de statliga nätbolagen en fast summa ”feed in tariff” för levererad el som skiljer sig mellan energislagen såväl som mellan olika regioner. Kol-el betalas till 20 öre KWh medan vindel från t.ex från Gansu distriktet i väst betalas till 60 öre KWh. Trots de statligt reglerade priserna är vindkraften inte lönsam i Kina. De statliga bolagen väntar på att nya politiska beslut skall göra vindkraften lönsam.

Kombinationen av en statligt reglerad inhemsk marknad, en artificiell låg värdering på den kinesiska valutan samt låga löner gör det möjligt för Kina att exportera till priser som konkurrerar ut övriga länders industrier. Vi tycks befinna oss mitt i denna utvecklingen. 1999 tillverkade Kina 1% av alla solpaneler, idag har de 40% av världsmarknaden, och de producerar snart 50% av alla vindkraftverk som görs i världen. man måste erkänna att kineserna är duktiga.

Frågan är vem som i slutänden betalar kalaset? Vi är i alla händelser med och betalar en liten slant för det kinesiska vindkraftsundret. Vi kan som många vet betala en klimatkompensation i annat land, t.ex via CDM-projekt i enlighet med Kyotoprotokollet. Så t.ex har Energimyndigheten enligt ett pressmeddelande från 14.4.2008 tillsammans med företaget Tricorona delfinansierat flera vindkraftsprojekt i Kina. De har därigenom förvärvat utsläppsreduktioner motsvarande ett  värde på 1 100 mljoner kronor (2008). Av 19 CDM projekt i Kina där Energimyndigheten har andelar är 15 stycken vindkraftsverk i västra Kina och Mongoliet. Vi sponsrar helt enkelt olönsam statlig vindkraft i Kina och hjälper deras statliga industrier att sälja vindkraft till Europa.

Nog snurrar det alltid – ett under har ofta naturliga förklaringar

OBS! uppdaterad 14:26 och 20:06

Källor:
http://www.sgcc.com.cn/ywlm/mediacenter/industrynews/06/248440.shtml

Wind power growth in China´s deserts ignored financial risks. Guardian Environment network. Guardian.co.uk

Global Wind Statistics 2010 (GWEC)

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Helge

  Otroligt! Ett land med 1330 miljoner invånare och med en valuta reserv i dollar på 2850 miljarder, subventionerar Sveriges 9 miljoner invånare Kinesisk vindkraft med 1100 miljoner kr?!
   
  Det kan inte vara sant, du måste ha tolkat någonting fel någonstans?
   

 2. helge,

  Det blev som du påstår feltolkat, se uppdatering samt följande citat från Energimyndighetens hemsida. Svenska staten står bara för en del av den aktuella finansieringen och vad värdet på utsläppsrätterna är idag vet ingen?

   

  Nedan direkt citat från den 2008-04-14:

   

  ”Energimyndigheten har tillsammans med företaget Tricorona idag undertecknat två avtal som utgör en delfinansiering av vindkraftsparker med en sammanlagd kapacitet med upp till 900 MW i Kina. Det motsvarar ungefär en Forsmarksreaktor eller all utbyggd vindkraft i Sverige.

  Vindkraftsparkerna kommer att byggas i autonoma regionen Inre Mongoliet (6 st) och provinserna Jilin (2 st), Gansu (2st) och Hebei (1 st).

  Avtalen innebär köp av reduktionsenheter från CDM-projekt.

  – Förvärvet av reduktionsenheter har ett värde på cirka 1 100 miljoner kronor på utsläppsmarknaden. Energimyndigheten förvärvar en mindre del av reduktionsenheterna, medan Tricorona, som fungerar som investerare på utsläppsrättsmarknaden, köper resterande volym, säger Bengt Boström, enhetschef på Energimyndigheten, som ingår i den svenska näringslivsdelegation som just nu besöker Kina i samband med statsminister Fredrik Reinfeldts besök.”

   

 3. Bra inlägg, svenska vindkraftssubventionskramare behöver lära sig vad som sker globalt.

  Indien uppdaterade sin energiomvandlingsprognos nu den 11/8.. 

  Där finns inte ens vindkraft med, trots att Indien hoppas kunna 9-faldiga sin energiomvandling till 2050.

  Skillnaden mellan Indien och Kina är att Indien är en demokrati så där måste investeringar godkännas i parlament.

  Indiens parlament godkände dock en avsättning på 125miljarder$ för expansion av sin kärnkraft.  Kinas ledare anslog 175miljarder dollar för expansion av kärnkraft, men det utan den stormiga debatt som föregick beslutet i Indien..

  Om man tar de senaste 20 åren som referens så kan man konstatera att Kina vunnit välståndsutvecklingen, men jag tror att Indien kommer ikapp och förbi.

  Kina har byggt upp sina senaste års styrka på låga löner och en kraftig rovdrift på människor och miljö, det fungerar inte i längden.

  Indien har bättre förutsättningar då alla talar perfekt engelska som ju förstås av kanske 50% av jordens innevånare och av 90% av jordens ekonomiska makthavare. 

  Läser vi Kinas energisituation och vision i samma forum så ser vi att vindkraft finns med, men på inget vis framträder i långsiktiga visioner (troligen bara en parentes, driven av förhoppning om inkomst från felunderrättade regimer i väst). 

 4. Inge

  Om Kina får världsdominans på grön energi så kanske man i väst omprövar behovt av denna gröna energi. Och AGW.

 5. John Silver

  Varför litar du på kineserns siffror?

 6. Intressant inlägg. Du täcker det mesta av bakgrunden.

  Men låt mig lägga en pusselbit till bilden (såvida du inte nämnde det och jag missade det): Nepressandet av den egna valutan och den gigantiska exporten med låga löner har ett högt pris – inflation. Kina kämpar mot inflationen. Man vill både ha kakan och äta den. Både ha låga löner och ett berg av pengar. Jag har anhöriga i Kina som inte sover gott om natten när priset på fläsk mer än fördubblats på ett år, och familjen ska försörjas. Sånt kan leda till social oro.

  Kineserna har grymtat om en ny världsvaluta. Frågan är vilken det blir. Ska det bli deras yuan måste de nog låta den gå upp i värde. Då tar de steget till att göra sitt folk rikt, men då måste de gå från att exportera till att importera, utan att folk förlorar jobben under processen – att gå från låglöneland till rikt land. Japan gjorde ju den resan och det gick bra, fram till 90-talet, då ekonomin stannade. Men de har det ju rätt bra ändå.

  Jag brukar alltid dra exemplet att det stod i litteraturen från slutet av 80-talet, att år 2000 skulle Japan segla förbi USA som största ekonomi. Ingenting skulle hindra dem, för de hade en framsynthet som vi saknade. De planerade inte ens för 5 år, utan för 50, gubevars. De hade pengar att satsa och organisationsförmåga. Men det höll inte hela vägen.

  Kina var inte ens påtänkt då, för hela Kinas ekonomi var då mindre än staden Tokyos budget. Visserligen har Kina tio gånger större befolkning än Japan, men de saknar definitivt inte problem. Jag tycker detta stämmer till eftertanke. Visst kommer Kina att få stor betydelse i världen, men man ska kanske inte extrapolera alla kurvor, ungefär som man inte ska göra det i klimatfrågan… 😉

 7. #6

  Intressant.

  Kina har många fördelar Japan inte hade, kunskap om vad som gick snett, en lite annan politik och Japan skulle fortsatt och inte stoppat i slutet av 80:talet..

  Se Sydkorea…. ett bättre exempel.

  Kina har ju i denna femårsplan uttalat att inkomstskillnaderna ska minska, tidigare var taktiken att om några får gå före så vinner helheten på sikt.

  Sist jag läste var det 65ggr så stor köpkraft för de tioprocenten högst avlönade arbetarna mot de tio procenten med lägst lön…

  Jag hoppas att Kina kan lägga i andra växeln och börja importera och en mer fart på inhemsk konsumtion…

  De outsorsar ju redan låglöne jobb till Afrika och nu tar robotiseringen snart allt utom kvalificerade programerare, ingenjörer och kreativ design personal..

  Kina kan faktiskt bli ett välfärdsland på 25 år..

  Snart har de köpt så mycket teknik och experthjälp att de kan klara sig själva… de behöver inte sälja billigt… de kan köpa billigt av oss i stället… tills de inte längre har någon kapitalreserv i utlandet (mark i Afrika och på andra kontinenter lär inte Kina sluta köpa).

  Orosmolnet är om det blir en social oro, men goda finanser kan hindra det, om bara folket tror att de får det bättre i morgon så håller de sig lugna, det är när folket tror att de får det sämre i morgon och nästa år som problemen uppstår, det behöver inte ske. 

 8. Göran Lysén

  ”Vi sponsrar helt enkelt olönsam statlig vindkraft i Kina och hjälper deras statliga industrier att sälja vindkraft till Europa”.

  Vad är Sverige mer än världens främsta dårhus? Helt otroligt! …. här tog orden slut …. 

 9. Pär Green

  Japan kommer att bli ett snurreland!

  NYHET 15 augusti 2011
  Tomas Kåberger hjälper Japan med utveckling av förnybar energi Generaldirektör Tomas Kåberger lämnar Energimyndigheten och blir styrelseordförande i nybildade Japan Renewable Energy Foundation.

  Insändare från Energimyndigheten i dagens DN:
  SVAR
  på ”Gåtfull tro på vad vindkraften kan
  ge”, den 3 augusti.

  I Stig Dauns insändare finns missuppfattningar om vindkraft.
  Här är fakta: Ett två megavatts vindkraftverk producerar i normalt vindläge ca 5 000 megawatt under ett år. Vindkraften har bidragit med 4,9 terawatt under det senaste året.
  Prognosen för utbyggnad är enligt Energimyndigheten 12–15 terawatt till år 2020. Det motsvarar ca 1 500-2 000 vindkraftverk med 2–3 megawatt installerad effekt.
  I de studier som gjorts finns inget stöd för att lågfrekvent buller från vindkraft skulle utgöra fara för närboende. Det saknas ”förbjudna zoner” runt ett vindkraftverk. Under byggfasen råder gängse regler för byggarbetsplatser. Iskast kan förekomma vid vissa väderförhållanden. Det gör att projektörer av säkerhetsskäl kan begränsa tillträde under ett fåtal dagar per år.
  WERONICA ANDERSSON
  handläggare Energimyndigheten

 10. Håkan Sjögren

  John Silver # 5 : Jag förstår intr heller hur någon kan lita på siffror från en diktaturstat. Kommer dom inte ihåg de förgyllda siffrorna från Sovjetunionens femårsplaner. Politrucken : När vi har genomfört första femårsplanen skall varja medborgare kunna ha egen bil. När den andra är genomförd skall varje medborgare kunna ha en egen flygmaskin, Här blir politrucken avbruten av en arbetare : Men kamrat kommissarie. Varför ska vi ha en egen flygmaskin? P : Men förstår du inte det? En dag får du höra att man fått in tändstickor i Kiev. Du sätter dig i din flygmaskin och får en bra plats i affärens kö.

 11. Ivh

  Per Green #9
   
  Stig G Daun är en f d KD-politiker i Strängnäs. Han har drivit en antivindkraftskampanj där med så mycket felaktiga uppgifter att han blev petad.
   
  Här är en kopia av insändaren han skrev i DN. Jag hittar inte den i DN.
  http://ekuriren.se/ledareasikter/insandare/1.1146034-manniskor-paverkas
   
  Där fanns också svar.
   
  Rättelser

  Under det senaste året har vindkraften producerat 4,9 TWh el.

  Elcertifikaten har det senaste året haft ett pris på 26 öre KWh. Det är fler än vindkraftverk som får sälja elcertifikat under de första 15 åren.

  30 TWh vindkraft är ett planeringsmål, det verkliga utfallet beräknas bli lägre.

  Av dagens 1700 vindkraftverk så är bara något 100-tal som är över 125 m höjd. Över 1000 är lägre än 100 m.

  Det skulle gå åt c:a 4000 nya vindkraftverk med höjden 150 m, utöver de som finns idag, för att nå en elproduktion på 30 TWh/år med vindkraft.

  Det krävs ingen förbjuden zon intill ett vindkraftverk.

  Risken att skadas av flygande isbitar om man vistas i närheten av ett vinkraftverk är mindre än att råka ut för istappar från hus.

  Risken med det lågfrekventa bullret är en myt som vindkraftsmotståndare hittat på. Vi omges redan av mycket lågfrekvent buller, bl a när det blåser på huset man vistas i.

  Ens inställning till vindkraft skall inte bero på felaktiga fakta.

 12. Lejeune

  IVH #11
  Hur vet du att författaren till rättelserna inte är en vinkraftspropagandist, signaturen ”Sigge” kan vara vem som helst!

 13. Ingemar Nordin

  Mikael #6,

  Du har helt rätt: en centralt styrd valuta nedåt ger oundvikligen upphov till inflation. Detta skapar uppror på olika håll i landet. Fortsätter de på samma väg så blir Kina nästa stora oroshärd i världen.

  Det gör ont, men i det långa loppet så kan inte stater tillhandahålla subventionerad energi hur länge som helst. I demokratiska länder så faller energisubventionerande regeringar förr eller senare när de försöker lasta över utgifterna på elkonsumenter och skattebetalare.

  Se t.ex. hur man nu börjar reagera mot de skyhöga priserna på grön energi i England:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2026006/The-green-tax-costing-families-500-finances-strain.html

 14. #9
  VERONICA ANDERSSON

  Måste omedelbart avskedas… hon kan inte skilja på effekt och energi… fyfan…. på Bo Ekman nivå..

  Energimyndigheten är en av de 90% av alla myndigheter som kostar mer än de smakar i form av ökad livskvalitet för medborgarna..

  Alla regelverk och all skattefinansierad verksamhet ska alltid granskas i avseende på om de höjer eller sänker medborgarnas livskvalitet… 

   I de fall osäkerhet råder ska reglerna och eller verksamheten avskaffas….

  Så styr en skuta som Moder Svea med allt mindre roderutslag, den kortaste vägen till det mest hållbara samhället. 

 15. Pär Green

  Ivh # 11
  Vad är det som är felaktigt?

  För gemene man är det svårt att förstå varför vi i Sverige, ett av Europas kallaste länder och ett av världens högst beskattade, ska betala 54 procent av vår hushållsel i skatt.

  Elpriset i Sverige är från att ha varit bland de lägsta i Europa ett av de högsta.
  Att i ett sådant läge satsa på vindkraft är minst lika svårbegripligt. Dels beroende på dess relativt blygsamma effekt, dels beroende på dess negativa miljökonsekvenser.
  I dag produceras i vårt land cirka 60 TWh el per år med hjälp av vattenkraft och ungefär lika mycket med hjälp av kärnkraft. Därtill kommer cirka 20 TWh med andra produktionsmetoder som exempelvis industriell mottryckskraft, biobränsle med mera.
  Vindkraften bidrar med knappt 3 TWh och det till subventioner på storleksordningen en miljard kronor per år. Bara genom elcertifikaten får vindkraften ett bidrag på 36 öre per kWh.
  Riksdagen har beslutat att år 2020 så ska vindkraften producera 30 TWh per år, vilket skulle innebära att dagens 1 500 vindkraftverk blir 15 000 och troligen höjas från 150 till 200 meter.
  De negativa miljöeffekterna är snurrornas lågfrekventa buller som påverkar människor och djur som vistas i närheten av dem. Huvudvärk och sömnsvårigheter är inte ovanliga.
  För varje 2 MW-aggregat krävs det cirka en kilometers upptagningsområde med ett par hektar som förbjuden zon. Bara för att bygga och underhålla kraftverken kommer det att krävas nybyggnation av 10–15 mil vägar.
  På vintern slängs iskokor­ från rotorbladen som i olyckliga fall kan slå ihjäl en människa och illa skada djur. Därför är 300 meter runt varje vindkraftverk livsfarligt område.
  Till sist har vi den estetiska aspekten. Svenska myndigheter räknar med att ett vindkraftverk i fri terräng syns på 8–9 kilometers håll.
  Om man betänker att ett vindkraftverk med en effekt på 2 MW producerar i genomsnitt under ett år 0,5 MW så blir de gåtfulla.
  Stig G Daun
   
  EU?s Maskindirektiv gäller i Sverige (från 2009-12-29). Detta innebär att i princip alla snurror är olagliga. De skall vara CE märkta och de skall vara inhägnade. När de inte uppfyller kraven skall de polisanmälas för den fara de utsätter allmänheten för. Ett antal polisanmälningar är också gjorda.

 16. Sven B

  Kanske inte hör hit när det pratas vindkraft, men jag hörde i morse på nyheterna att flera kommuner och deras värmeverk slåss om att få tag på sopor att elda. Både svenska sopor och införskaffade från andra länder   Kommer detta att orsaka CO2 utsläpp och kompenseras detta i såfall av att sopbergen växer?

 17. Det enda jag har emot vindkraft är subventioner.

  Antag att Sverige 2006 med den första aliansregeringen, skapat den energipolitik som bäst gynnat medborgarnas livskvalitet (billig stabil elektricitet är utan tvekan den viktigaste varan för välfärd, ska givetvis inte beskattas högre än kuntur):

  Då kunde landet för samma kostnad, beställt en APR-1400 för uppkoppling på elnätet 2015 , den skulle då omvandlat 10tWh kärnkenergi till elektrisk årligen i 60 år därefter kunde den livstidsförlängas i 20 år till… detta till priset av 19miljarder SKR plus driftkostnad, försäkringskostnad, demonteringskostnad, avfallskostnad och bränslekostnad…

  Med dagens effektskatt (men det är ju egentligen ingen utgift för medborgare om de äger reaktorn) och andra kostnader ovan skulle denna reaktor producera elektrisk energi för 25öre/kWh, vilket skulle minska dansk kolkraft med 10TWh/år….

  Vinsten skulle bli mycket stor för medborgare och miljö, även danska medborgare skulle vinna på lägre elpriser och minskade kostnader för polskt kol.

  (jag vet att APR-1400 ännu inte är certifierad här, liksom AP-1000 som har potentialen att bli mycket billigare)

  Så nu efter avsatta 19miljarder och högre elpriser då vi skulle fått kompensera all merproduktion som kommit till via certifikat efter 2006, detta skulle rimligen skett med gaskraftverk…. som är snabbast att bygga och renare än de renaste kolkraftverken…

  Några LNG båtar per år till nya gaskraftverk under tiden 2006-2015 skulle kompensera mer än väl för importen av de energisystem som nu skett med subventioner..

  Så skulle regeringen dra konsekvenserna av att välfärd/livskvalitet är så kopplat till energiomvandling:

  Alla elnät skulle förstatligas liksom all storskalig vattenkraft, ty enbart medborgarna kan om någon äga lägesenergi i regn som faller över ett land… 

  Så mitt förslag om att expropriera SKB och fonderna, bygga GenIV och redan 2020 ha de första högtemperatursreaktorena i drift som växlar mellan produktion av drivmedel och elenergi…

  Denna energipolitik skulle gynna svenska medborgare men faktiskt även övriga människor på jorden, mest de som har det sämst…

  Visst skulle det gått att använda resurserna annorlunda och mycket bättre? 

 18. Göran Lysén

  Gunnar! Även en blind höna hittar ett korn av guld:

  ”Det enda jag har emot vindkraft är subventioner”.

  Full pott! 

 19. Göran Lysén

  Håkan S. Lunch nästa gång du är i Uppsala? Intet nytt under koldioxiden?

 20. Gunnar Littmarck

   

  Väl uttryckt. I det långa loppet, med en horisont på kanske 100 år eller längre så måste vi fråga oss om vi har råd att inte utveckla kärnenergin?

 21. Göran Lysén

  Pär Green! Maskindirektivet, är det implementerat i Sverige? Har du rätt i sak? Om så, så finns det en väldigt bra grund för att överklaga allt vad fjollsnurror heter!

 22. I  oktober sker uppstart av 1 MW  energikatalysator i Grekland med världspress på 1:a parkett. Ännu har inte Kullander/Esse´n dementerat sin positiva utvärderingsrapport.  Rossi/Focardi jobbar vidare med stöd av en Nobelpristagare i kärnfysik.
  Energifrågan går mot ett paradigmskifte.  Vindkraft, kärnkraft, fossilkraft blir irrelevant och den globala tillväxten tar fart.

 23. Lars Jonsson #19
  >med en horisont på kanske 100 år eller längre så måste vi fråga oss om vi har råd att inte utveckla kärnenergi
   
  Som någon redan sagt. Billig el är den i särklass viktigaste komponenten för välfärd. Både för många industrier och för enskilda medborgare. Att utveckla system för billig el måste vara prioritet 1 för Sverige. Att belägga el med enrgiskatt och moms måste var verkligt kontraproduktivt. Sänk elpriset, ta bort energiskatt och moms och beskatta vinster istället.
   

 24. Göran Lysén

  Lars Jonsson! Perspektivet 100 år! Vaoof! Hundra år tillbaka i tiden ger 1911, så vad må inte hända under de kommande? Här och nu, så finns det intet som är mer effektivt än kärnkraften – särskilt i mer avancerade former. Kanske fusionen kommer sig som stor, kanske något annat, men det är svårt att se att vindfjollorna skulle kunna bidra med något. Dessa jämte annat trams som vågkraft framstår som medeltida teknik. Är det så att vi alla skall gå och hugga ved? Jag gör det, eftersom alternativkostnaden är som den är. Minns läkaren som tjänade på att hugga ved i stället för att behandla sina patienter – något som också gäller för andra än läkare. Varför är folk så teknikfientliga? Vi hade inte suttit här och pluttat på våra datorer med internet, om alla varit just som klimatmupparna, nämligen teknikfientliga! Här tänker jag på en särskild debattör, vars namn jag inte ens vill nämna. Nu säger jag upp till kamp mot enfalden!

 25. För att förenkla min tanke.
  Ta bort skatt på resurser som används för produktion (och jobb). Beskatta vinster i stället.
  Ungefär

 26. #21

  Sluta nu..  den avdankad nobellpristagaren sysslar även med många flumma andeväsen, kanske han har hittat anden i flaskan?

  Ingen har fått göra någon energimätning av e-cat, de shower som hållits har visat samma effekt ut som matas in.. noll kärneenergi frigjord, vilket även styrks av att isotopsammansättningen är exakt naturlig… skitsnacket att det beror på att det var två veckor gammalt så halveringen get det resultatet visar bara sjukt låg kompetens..

  Vidare har svindlare Rossi inlett en rättslig tvist mot det grekiska bolaget ”Desinformation”  de meddelas att de inte har fått någon som helst tekniköverföring vilket även sänker alla argument om att det grekiska bolaget minsann hade testet e-cat…

  Nu ska den byggas i USA… vilket såklart heller inte kommer ske… Den ger ju ingen kärnreaktion, så den är enbart konstruerad för att få in kapital, baserat på vetskapen om att ekonomer är sjukt korkade och totalt saknar kunskap i naturvetenskap och analysförmåga…

  E-cat… det var ball för att belysa hur korkade vi är och hur sjukt låg kompetens beslutsfattare över statliga medel har..

  Se vart löntagarfonderna gick… NUTEK  ha ha ha ha

  Nej sänk skatterna lika mycket som politiker överför till flummiga energisystem de inte förstår, så får medborgarna själva fatta beslut om investeringarna, jag är säker på att medborgare som fattar egna investeringsbeslut gör det mycket bättre och lönsammare för samhället.. 

 27. Göran Lysén

  Jag kan inte låta bli att notera att vi litet äldre akademiker är klart mer uppfriskande i tanken med nya perspektiv än yngre i allmänhet. Är detta bara ett intryck, så att jag har fel i sak? Något konstigt är det!

 28. Göran Lysén,

  Min tanke var att även om kärnkraften idag har problem så måste vi på sikt kunna utnyttja atomernas bindningar som säker och outsinlig energikälla, vare sig den baseras på uran, torium, eller H2O. Jag ser kärnkraften som ett vettigt alternativ även på kort sikt.

 29. Göran Lysén

  Lars! Instämmer helt! Om tekniken finner ett bättre sätt bortom fission med varför inte anti-materia, så är det helt OK för min del, men då är jag död sedan länge. Vad jag vänder mig mot är ett nostalgiskt betraktelsesätt om hur det var en gång i tiden, t.ex. medeltiden. Den var inte så mörk som många tänker sig men var knappast någon höjdare välfärdsmässigt sett. Varför skall vi dit? På grund av koldioxiden? Never on my foot! Det sade jag i UNT för ganska så många år sedan. Jag vidhåller det!

 30. Lars Jonsson, Göran Lýsen, Gunnar L mfl.
  Finns det nåt viktigare än att förse Sverige med billig och säker el?

 31. Helge

  #16
  För er som undrar vad AP1000 är:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=lAxzeskk3UM&feature=related
   
   
   

 32. Göran Lysén

  Ingvar! Svaret är bara NEJ!

 33. Göran Lysén

  Apropos kineserna (begåvat!) så kan man ju undra varför inte Sverige blir som Frankrike? Full fart med kärnkraften och exporten. Dessutom så finns ju Euratom, som skall befrämja kärnkraftens utveckling i Europa. Något som kanslern Merkel glömt? I ett protokoll till Lissabonfördraget, så anför bland andra just Sverige och Tyskland att fördraget inte ändrats sedan dess tillkomst 1957, varför en uppdatering vore på sin plats på det snaraste. Mental black-out eller vad?

 34. Ivh

  Lejunne #12
   
  Weronica Andersson och Sigges påpekande är nästan lika.  Om man bortser från att Weronika Andersson råkade skriva megawatt istället för megawattimmar. Deras sifferuppgifter är korrekta, jag har kollat.
   
  Pär Green #15
  Det är mycket fel Stig G Daun påståenden. De rättelser som du redovisade under #9 och jag under #11 är relevanta.
  Jag vet att du inte gillar vindkraft.  Jag tycker inte man skall överdriva uppgifterna åt ena eller andra hållet.
   
  När det gäller skatter på energi så är jag kluven. Visst vill jag ha lägre energiskatter, men om det finns utrymme att sänka skatter så vill jag att man sänker skatt på arbete istället.
   

 35. Göran Lysén

  Ivh! Sänkt skatt? Jovisst! Emellertid så har olika skattesänkningar olika verkan. Sänkta energiskatter gynnar alla! Särskilt industrien, som står för landets välstånd. Jag kan inte låta bli att vända mig mot ditt uttryck ”om det finns utrymme att sänka skatter”, ty det måste ju alltid finnas det. Satt och läste en sammanfattning av de politiska uttrycken i början av 1990-talet under i häftet ”Drag under galoscherna”, där det påpekade att landstingen hade 29.000 administratörer. Blir sjukvården bättre pga dessa? Knappast! Lägg ned landstingen! Sjukvården kommer alltid att finnas ändå. Vad  är det för givet med energiskatter mer än en stabil skattebas?

 36. Ivh
  >När det gäller skatter på energi så är jag kluven. Visst vill jag ha lägre energiskatter, men om det finns utrymme att sänka skatter så vill jag att man sänker skatt på arbete istället
   
  Om elpriset halverades för både företag och individer skulle det bli ett sjuhelvetes drag i svensk ekonomi!
   
   

 37. Göran Lysén

  Ingvar! Mer pregnant uttryckt som du säger, så skulle det bli ett jävla drag i svensk ekonomi med lägre energiskatter. 

  Full pott alltså! 

 38. Göran Lysén

  Nu har vi pratat om tillväxtbefrämjande åtgärder, men det gäller även att se till kostnadssidan även för en stat (Sverige). På denna sida finns det två stora poster, vilka direkt kan skäras bort (vilka medger skattesänkningar), nämligen invandrarindustrien och överbyråkratien. Här snackar vi om tvåsiffriga tal av bruttonationalprodukten. Översätt dessa i skattesänkningar, så blir det effekt! Varför kan inte Sverige bli rika rikt som Schweiz?

 39. Pär Green

  Göran Lysén # 20
  Tar inte gift på det ikväll.
  Se
  http://www.enterpriseeurope.se/download/18.2cb8e50e12dc6ae84ae80006731/Maskindirektiv.pdf

 40. Göran Lysén #38

  du skriver om invandraindustrin och överbyråkratin.

  Och du skriver:
  ” Översätt dessa i skattesänkningar, så blir det effekt! ”

  Hur menar du? Vad för sorts effekter?
  Kan du utveckla lite?

 41. Pär Green

  Göran Lysén # 39
  Se
  http://www.nve.no/PageFiles/10125/Anders%20Blom.pdf
  sida 21
  Säger :
  Energimyndigheten hävdar att det inte finns ett generellt säkerhetsavstånd,
  eller avstånd till exempelvis byggnader, som gäller för var ett vindkraftverk får byggas.
  • Det är respektive kommun som ansvarar för att bedöma behov av eventuellt säkerhetsavstånd, och om det finns anledning att göra en riskanalys. • Så sammanfattningsvis kan sägas att det i dagsläget inte finns något lagstöd för att vindkraftsverk behöver stängslas in, men om en kommun kräver en riskanalys och bedömer att säkerhetsavstånd behövs till kan en åtgärder som stängsling krävas.

 42. Pär Green

  Göran Lysén # 39
  Kan finnas en hake här!

  EU-förordning: Gäller direkt som lag i ett medlemsland.
  EU-direktiv: Innehåller gemensamma mål. Varje land avgör själv vilka lagar som krävs för att uppnå målen.

 43.              Detta är flum ofta inte meningsfull tid på det

  Sverige lär ha en byråkratisk verksamhet som kostar 300GSkr/år för medborgarna direkt och 100GSkr/år indirekt genom byråkratiska pålägg på företag.

  Jag lovar att jag skulle kunna kapa det med 50% och samtidigt öka medborgarnas livskvalitet på så kort tid som 5 år…

  Jag skulle använda det enda botemedlet mot den sjuka Parkinsons lag orsakar…

  Ifrågasäattandet av var verksamhet och var byråkrat, allt måste klara av att visa att just den verksamheten och just den byråkraten skapar mer ökad livskvalitet för medborgarna än den kostar..

  Jag skulle parallellt göre det samma med alla regelverk…

  Bönder skulle därefter kunna gårdsslakta med billiga lab on chips skulle hälsovården garanteras bättre än dagens dyra veterinärbesiktning…

  Få verk eller myndigheter skulle finnas kvar och de ytterst få som bidrar, utföra mycket av arbetet från sina hem…

  Sen skulle jag gå vidare och ta bort alla stöd och bidrag, ersätta med plattskatt och medborgarlön… (2500:-/v för de medborgare som tar ut pengarna i landet, ty konsumtionen måste vara där stödet utbetalas noll överföringar till privatpersoner som lever utomlands, enbart privata pensioner..)

  Därefter kunde ex. alla stöd till kultur och idrott dras in (ty alla kunde ju syssla med vad de vill oavlönat) försäkringskassan och arbetsförmedlingen skulle läggas ner liksom alla stöd till NGO och halvstatliga verksamheter som ABF och liknande,

  Med en fast medborgarlön skulle alla anställningsregler avskaffas och alla stöd till A-kassa… facket skulle få visa att det lönade sig på egna meriter.

  Så skulle jag sälja alla beskickningar och ambassader, allt skulle flyttas till Internet, vilket säkert skulle förbättra servicen…

  Medborgare som hamnar i trubbel utomlands får ta försäkringar mot det före avresa… UD skulle bli närmast noll och nix, men bättre..

  Givetvis skulle SIDA läggas ner liksom stödet till FN… De NGO som klarar att vara transparentra   och inte ger styrelsen någon ersättning samt har låga maxlöner för alla anställda och anlitade skulle vara berättigade till avdragsgilla donationer, så att minst 1% i bistånd upprätthålls…

  Riksdagen skulle max bestå av 25 ledamöter med personligt ansvar för effekterna av sina beslut, regeringen av tre ministrar… 

  Så skulle alla svenska EUkommisionärer straffbeskattas så ingen tjänade mer än fjolårets heltidsarbetande medborgare inkl. pensionsavsättningar.. (det skulle inte vara några problem ändå, ty se vilka horder med politiker och byråkrater jag skulle friställa… inte skulle de klara av att bli duktiga ingenjörer, programmerare, entreprenörer eller inovatörer?)

  Alla utlandsuppdrag för militären skulle givetvis avskaffas och förhandlingar att ingå i ett Natosammarbete inledas…

  Visst skulle jag kunna sänka både energiskatter och skatten på arbete…….. riktigt konkurrensutsatt mervärdesskapande arbete..

  Resultatet skulle säkert halvera svensk BNI vilket skulle göra landet till ett av EUs fattigaste på papperet och stora utbetalningar skulle ske…. Detta trots att inte en enda produkt som värdesätts av medborgare skulle sluta att produceras, tvärt om många nya så efter ett tiotal år skulle produktionsvärdet per capita vara flerfaldigat…

  Så skulle jag ändra rättshjälpen så den maximerades till 500:-/tim för den tid juristen kan belägga med videoinspelning… sekretess…. den tiden får kunden betala.. 

  Straffpåföljd skulle alltid ta hänsyn till tidigare domar, kanske 1,2fotboja,3, inlåst för alltid???

  Polisen skulle självklart få brottsprovocera…

  Skolsystemet skulle reformeras till interaktiva dataprogram där utbildning ger förmåga som hela tiden måste underhållas…

  Så en hoper ändringar till, därefter skulle Sverige snart vara klart för ett mångtusenårikt rike utan nya regeländringar och därmed inte längre i behov av politiker…

  Stöd till kinesisk vindkraft via märkliga regler och myndigheter är definitivt vägen från ett hållbart samhälle, inte mot….

   

 44. Pär Green

  Ivh # 34
  Tack för info!
  Weronica Andersson och Sigges påpekande är nästan lika.  Om man bortser från att Weronika Andersson råkade skriva megawatt istället för megawattimmar.
  Och vad är din uppfattning med nyttan av vindkraft?
  Pris/prestanda?
  Skillnad på effekt och energi?
   

 45. Göran Lysén
  Det är absolut solklart att vi är överbyråkratiserade vad avser myndigheter. När nyttigheter för medborgarna blir färre och kontrollmekanismerna blir större är vi på fel väg.
  Gör en polisanmälan på en stulen bil och fråga vad polisen tänker göra åt det. Här är svaret. AUTENTISKT!
  ”Det skall du ha klart för dig. Vi lägger ner lika mycket energi på att hitta din bil som att leta efter en stulen femöres kola”
  Som enskild medborgare har du ingen nytta av polisen. Bara trassel med trasig skyltlykta eller fortkörning.
  Invandrarpolitiken tänker jag inte diskutera. Den är så djävla infekterad!

 46. Pär Green

  Göran Lysén # 21
  Mina svar till dig gäller # 21 och inget annat!
  Sorry

 47. Pär Green

  Gunnar Littmarck # 43
  😉 Det är ju ”snart” val!?!?!?!

 48. Jag har ansett att faran för människor med vindkraftverk är ganska larvig, men i takt med att de blir större och större, finns allt närmare bebyggelse så kommer olycksrisken öka..

  Då istappar faller från hustak på fotgängare är fastighetsägaren ansvarig…

  Jag vet inte hur isskyddet ser ut för vingarna, kanske de inte ens i extrema väder kan bildas is, kanske de är elektriskt uppvärmda eller duschas med glykol?

  Annars kan vi vänta på en storm med underkylt regn… från 150meter med rotorspetshastigeheter upp till 220km/h bör någon kunna ske någon gång…????

  Vad sker vid ett extremväder och några dödsfall?

  Typiskt Sverige vore då att förbjuda……… vem betalar den kostnaden? 

   

 49. Ingvar Engelbrecht #25

  Du skrev. ”Ta bort skatt på resurser som används för produktion (och jobb). Beskatta vinster i stället.”

  Förstår din gulliga tanke, men vad händer med riskkapitalet då?
  Vilka tror du investerar med risk för stor framgång och vinst? Det är väl då bättre att konsumera så länge kapitalet räcker. Eller placera investeringar i företagskonstruktioner som alltid kan kvitta förluster mot vinster för att undgå skatt.

  Ja jädrar i det. Skatter är ibland ett styrmedel som en demokrati använder för att puffa utvecklingen i en riktning som den demokratiskt valda regeringen vill.
  Men merparten av skatterna handlar om att ge ett samhälle tillgång till sådant som den enskilde i undantagsfall har resurser till att bekosta själv.

  Om det byggs upp en alltför kostsam överbyggnad och administration så är det inte skatterna det är fel på.
  Det är snarare fel på den demokratiskt valda regeringen.
  Eller på väljarna.

 50. L

  Nu är Uffeb igång med sin ordtombola igen…

 51. Johan M

  Nu lägger kineserna inte bara pengar på vindkraft. De sparkade i våras igång ett torium-projekt.
  http://www.itheo.org/articles/china-announces-thorium-energy-project
  För en introduktion till torium rekommenderas:
  http://www.youtube.com/watch?v=AZR0UKxNPh8
   
  Och vill man se något visionärt om fusion kan man se denna:
  http://www.youtube.com/watch?v=2emKoMgZ03U
   
  Det sätter vindkraftverk i perspektiv.
   

 52. Uffeb
  Som vanligt har jaq svårt att förstå vad du egentligen vill säga.
  ”Vad händer med riskkapitalet då”
  Vad är det i min ide som gör att riskkapitalet skulle agera på ett samhällsekonomiskt sämre sätt?
  Och i vilken riktning vill regeringen knuffa utvecklingen genom att ha höga skatter på energi?
  >Men merparten av skatterna handlar om att ge ett samhälle tillgång till sådant som den enskilde i undantagsfall har resurser till att bekosta själv.
  Näst intill en truism.  Och?
  >Det är snarare fel på den demokratiskt valda regering. Nope. Det är ett fel i konstitutionen. Brist på ”Check and balance”
   
   
   

 53. Kurt Persson

  littmarck #43 och ni andra här på blöggen
  Om det skulle visa sig efter ett antal år att det blir varmare och varmare så som trenden visar och littmarck är statsminister, fagerström försvarsminister, slabang socialminister, jonsson kulturminister, björnbom skolminister, krantz justitieminister osv. Hur skulle ni hantera en situation där vi står inför kanske 4 graders ökning. Har ni tänkt er in i den situationen. Vad skulle ni göra? 

 54. Gunnar Littmarck #48

  Jag är ingen förespråkare för vindkraft i spekulativt syfte, men när du börjar nämna faror för människoliv med vindkraften så måste jag kommentera.

  Biltrafiken är nog betydligt farligare.
  Sommar och båtliv och bad också.
  För att inte tala om fiske sommar eller vinter.
  Eller bergsklättring – och utförsåkning vintertid…
  Eller rökning…

  Farorna för den enskilde med vindkraft är nog rätt liten jämfört med farorna på en fotbollsläktare eller farorna om man råkar vara på fel plats när det andra sorters kravaller.

  Att nämna självutnämnda eliter som mördar mängder av ungdomar med fel syn på världen är lite magstarkt tycker jag (och därför gör jag inte det), men på något vis känns de som ett större och växande hot än ”vindfjollor”, som en del vill benämna vindturbiner.

 55. Börje S.

  #53

  Bäste(?) Kurt Persson

  Tänk dig att DU vore statsminister och dina polare hade de andra ministerposterna och det blev kallare och kallare. Hur skulle ni hantera en situation där vi stod inför en 4 graders temperatursänkning.

  Har du och dina polare tänkt er in i den situationen?

  Vad skulle ni göra?

 56. Ingvar Engelbrecht #52

  ”Som vanligt har jaq svårt att förstå vad du egentligen vill säga.
  ”Vad händer med riskkapitalet då”

  Vad är det i min ide som gör att riskkapitalet skulle agera på ett samhällsekonomiskt sämre sätt?

  Det jag menar är att riskkapitalet skulle agera helt annorlunda om skatterna på arbete och produktivitet vore lägre i ett land, men skatterna på vinst högre.

  När det gäller regeringens förträfflighet trots alla sina misslyckanden så skyller du på konstitutionen.

  ”Det är ett fel i konstitutionen. Brist på ”Check and balance”

  Check and balance är bra, men nu har vi det bara vart fjärde år.
  Personligen tror jag att det skulle bli både kostsamt och mer rörigt (till nackdel för företag) om vi valde nya ledare oftare.

 57. ursäkta att mitt citat blev halvfärdigt. Det blve citat med inbyggda citat, och då blev det fel och otydligt…

  ”Vad är det i min ide som gör att riskkapitalet skulle agera på ett samhällsekonomiskt sämre sätt?”

  Det frågade du och jag försökte svara.

 58. Johan M

  Kurt Persson #53
  Om det nu blir varmare så lär vi nog kunna leva med det, vad är problemet? Om det blir kallare så kan vi nog hantera det också. Vårt samhälle är inte så sårbart att det står och faller med modesta klimatförändringar; när det blir dags för nästa istid så får vi kanske tänka till lite.


  Vad man istället kanske skall börja fundera över är hur vi skall kunna ge 9 miljarder människor en tillgänglig effekt på 7 kW, som vi ligger på i Sverige idag. Eller vad skall genomsnittet ligga på i världen om hundra år?

 59. L #50

  En kommentar som är värd att upprepa:

  ”Nu är Uffeb igång med sin ordtombola igen…”

  Vill du mig något så har du fått min mailadress vid ett antal tillfällen… det kan ju rent av hända att du vunnit.

 60. AOH

  Johan M    #  58
   
   
   
  ”……Vad man istället kanske skall börja fundera över är hur vi skall kunna ge 9 miljarder människor en tillgänglig effekt på 7 kW, som vi ligger på i Sverige idag. Eller vad skall genomsnittet ligga på i världen om hundra år?…..”
   
  Tänk om alla AGW-troende hade dessa dina kloka tankar som  kvällsbön

 61. Kurt Persson #53

  Det är inte mitt fel, jag är bara justitieminister och har inget med klimatfrågan att göra.

  😀

 62. Kurt Persson

  Börje.S #55
  Jag har vål inte de ambitioner som littmarck redovisar i #43
  Johan M #58 ” Vad är problemet” 4 grader! Att ta ansvar ien sådan situation kräver att man har uppfattat problemet!

 63. Kurt Persson

  Lena Krantz #61
  Kan tänka mig att får en hel del nya lagar att hantera på ditt bord:

 64. Kurt Persson #62

  Som vilka då?

 65. Kurt Persson

  Lena Krantz 64
  ” Som vilka då” Fan Lena – nu måste du visa handlingskraft – du är ju minister!

 66. Pelle L

  Kurt P #63
  Lagstifta mot uppvärmning alltså?
  Har du tänkt ut hur det skulle fungera?

 67. Håkan Sjögren

  Göran Lysén # 29 : Mycket gärna, Jag hör av mig när det blir dags.
  Mvh, Håkan.

 68. Kurt Persson #65

  En man med humor, det uppskattas mycket!

  😉

  Det skulle ju vara någon lag mot något men i liberalismens namn är det ju svårt i sig och jag vill ju vara positiv i min inställning dessutom.

  Men jag skulle verka för att SR och SVT skulle tvingas följa med i den vetenskapliga debatten och inte kunna välja ett partiskt och osakligt synsätt som de förmedlar till Svenska Folket.

  Duger den? 

 69. Pär Green

  Det svåra med vindfjollor är att förespråkarna inbillar sig att de kan förvränga och dölja sanningen.
  Vi Svenskar påstås vara demokratiska, men jämfört med andra EU länder är begreppet för oss lika tänjbart/korrupt och innehållslöst.
  För mej innebär satsningen på vindfjollor att företagen som satsar gör sig rika/förmögna på oss skattebetalare.
  Regeringen/myndigheterna måste redovisa vilka subventioner vindkraftsföretagen får i olika former(El certifikat, investeringsstöd, anslutningskostnader(vägar, El nät (nätanslutningarna får vi konsumenter betala via höjda nätavgifter)).
  Idag uppfattar jag att den gröna Elen får ca 60 öre/KWh i subvention förutom El certifikat på
  Ca 300 kr/st(vi konsumenter betalar under 2010-2012 ca 335 kr(6 öre/KWh)).
  Ca 60 TWh för industrin(årligen) är befriad från energiskatt och El certifikat avgifter.
  Kapacitetsfaktorn enligt officiell statistik(årsmässigt) är ca 20%  för vindfjollorna.

  Att utnyttja vindens energi effektivt är inte enkelt eftersom vi har varierande vindförhållanden, turbinhastigheter, spänningsnivåer vilket leder till kompromisser för att upp nå ”god prestanda”.
  Andra saker som påverkar effektiviteten är om generatorn är direktdriven eller har växellåda(turbinaxel/generatoraxel) eller är direkt kopplad till batteri för batteriladdning.
  Det aerodynamiska mest effektiva är om löptalet ligger mellan 7-10 ggr (periferihastigheten) högre än vindens hastighet(optimal verkningsgrad).
  Löptalet kan skilja beroende på turbintyp och därmed också verkningsgraden.

  Betz lag anger hur stor del av vindenergin som kan omvandlas elektrisk energi
  P(k)= 16/27xP(luft) x A x V(3)/2          16/27=ca 59,3%
  Detta är omöjligt att uppnå för en turbin, därför använder man sig av en kraftkoefficient C(p) på 0,45. P(k) blir därför 0,45x P(luft) x A x V(3)/2.
  Verkningsgraden ”effektiv”, beskriver hur väl vindkraftverket använder tillgänglig vindeffekt =P
  Verkningsgraden ”total”(T) fås genom laddeffekt/Vindeffekt. Laddeffekt = laddström(L) x EMK(batt).
  Exakt förhållande mellan verkningsgrad med växellåda och batteri förhåller sig vet jag inte, troligen jämförbara. Växellåda lösningen är mycket dyrare.
  Verkg. T = laddeffekt P(L)/vindeffekt P = 2  I(L) x EMK(batt)/P(luft) x A(projicead turbin area) x V(3) x100
  Ex P(luft) 1,25/A = projicerad turbin area = 7 m(2)/V = 5 m/s/EMK (batt) = 24 volt/ I(L)  laddström = 5,7 A.
  N(T) = 2×5,7×24/1,25x7x125x100 = 25%
  OBS! Vindhastigheten är helt avgörande. Vid för hårt belastad turbinaxel, stallar turbinen och löptalet sjunker.

  Ett svar till mig.

 70. Kurt Persson

  Lena Krantz #68
  Men om SR och Svt visar att vi står inför 4 grader …

 71. Kurt Persson #70

  ….och vetenskapen mer och mer pekar mot 0,5

 72. AOH

  Kurt Persson  #  53
   
  Välkommen -En ny lysande klimatstjärna  på   T  C S – himlen?
   
  ”……Johan M #58 ” Vad är problemet” 4 grader! Att ta ansvar ien sådan situation kräver att man har uppfattat problemet!….”
   
   
  Kanske Gustav II Adolf  http://en.wikipedia.org/wiki/Gustavus_Adolphus_of_Swedenredan hade uppfattad klimatproblemet 2011. 
   
   
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thirty_Years'_War
   
  “……A major impact of the Thirty Years’ War was the extensive destruction of entire regions, denuded by the foraging armies…”
   
   

 73. Håkan Sjögren

  Kurt Persson # 70 : Jag skulle föreslå att Lena behandlar det på samma sätt, som om SR och SVT skulle visa att temperaturen skulle bli minus 274 grader : Helt enkelt säga att det är omöjligt och rädgöra med en fysiker. Mvh, Håkan.

 74. Kurt Persson

  Lena Krantz #71
  Jag tolkar ditt svar som att du lämnar in din avskedsansökan!

 75. Kurt Persson #74

  Nej nej, självklart inte! Empiri är ju ett måste för att bekräfta teorin. När det som skall hända inte händer måste teorin omprövas helt enkelt. Som jag ser det är det just det som sker nu men media vägrar att rapportera om detta och så skall det inte vara.

   

   

 76. Kurt Persson

  Lena Krantz #75
  Men om – om – det skulle visa sig att SR och SVT har rapporterat rätt. Hur skulle din regering agera. Finns det en utväg?

 77. Johan M

  Knut Persson #65
  Vi har under de senaste 300 hundra åren levt i en värld som blir varmare och det har fungerat rätt bra; vi har historiskt drabbats av nedkylningar som har haft betydligt allvarligare konsekvenser. Om vi skall jämföra negativa konsekvenser av klimatförändringar så kommer en avkylning att vinna med hästlängder. Vårt samhälle är dock inte så sårbart som det var för hundra år sedan och vi  kan idag klara förändringar som förr skulle vara förödande.
   
  Jorden kommer även in fortsättningen att genomgå klimatförändringar och det långt mycket bättre att se till så man är väl rustad än att försöka förhindra en förändring. Vi är bäst rustade om vi har tillgång till billig energi. Som svensk har man motsvarande 14 atleter som sitter på spinningcyklar och pumpar fram energi för 3 kr/timmen. En person i Senegal har knappt tillgång till en – det är ett reellt problem. 
   
  Vad skall vi nu ta itu med. Att fånga in koldioxid och begrava i bergrum eller se till så att jordens befolkning får samma möjligheter som vi har?

 78. Kurt Persson #76

  I så fall skulle jag veta det långt innan de gjorde det men det hindrar ju inte något i det jag skrev, dvs att SR och SVT inte skall ”släpa efter” i sin rapportering till svenska folket eftersom det innebär en förflyttning från sakligt till osakligt och faktiskt från rapportering till propaganda vilket de inte skall syssla med.

  Det viktigaste är väl att de är sakliga helt oavsett om de har rapporterat rätt om morgondagen idag. Om det som skall hända inte händer bör de väl rapportera om saken eller vad tycker du? 

 79. Kurt Persson #53

  Jag skulle givetvis beordra stora inköp av cykelställ……………..

  Om jag köpte för 10fantasiljoner dollar så skulle ju temperaturen sjunka med 2C… enligt Stern… 

 80. Kurt Persson

  (Jag tycker att du du är en kul tjej) Men se det som en hypotetisk fråga! Och jag inser att du måste ha ett möte med dina kollegor innan du kan svara konkret. Personligen har jag inte vana att sitta uppe så här sent så nu måste jag gå och lägga mig. Hälsa dina regeringskollegor.God natt! Vi hörs!

 81. Johan M #51

  Tack för länken till föredraget om fusion av stora joner..

  Det tror jag inte att jag sett…

  Ska ha det i lurarna en timme i morgon…

  Vad gäller Kinas TMSR-projekt så har de ju alla tekniska beskrivningar från Oake Ridge, den första reaktorn skulle ju byggas 1976 om jag mins rätt, det mesta var klart t.o.m. byggofferter… $26M  på den tiden… det var skillnad det..

  USA hade troligen använt det mångdubbla för att utvinna de 3200tonen rent torium som nu ligger i containers i Nevadas sand,, så det var allvar tills allt bara stoppades…

  Troligen skulle Kina kunna bygga en identisk och ha den i drift på några år, men de är nog smartare och utnyttjar materialteknikutvecklingen..

  Bara av att köpa den tekniska beskrivningen och certifieringen av FUJI (som är en vidare utveckling av Alvin Weinbergs TMSR) slipper Kina en reaktor som ska byta en massa ton grafit vart fjärde år och så får de 48% i verkningsgrad mot 33 för TMSR…

  Jag är säker på att mänskligheten kommer se minst en stor saltsmältreaktor bli kritisk före 2020….

  Vilken framtid, Alvin Weinberg ler nog i sin grav.. 

 82. Kurt Persson

  Fan vet om Littmarck platsar som statsminister. Cykelställ! Lena!!

 83. Kurt Perssson #80

  Givetvis stiftas inte lagar så lätt så att jag bestämmer dem själv.

  inte ens som upphöjd minister

  Sova är en bra sak och jag skall göra detsamma.

  Sov gott!

  Höres vidare förmodar jag!

  😀

 84. + -0.5 graderC, svänger klimatsystemet med ungefär,oberoende av
  av CO2.Vart tusende år ca avklingar varje värmeperiod med mindre
  amplitud,som en efterklang,förra värme perioden hade högre amp-
  tud, än den från 1700-2100 period.frågan är hur lång den värme
  period som nu,håller sig framöver 100 eller längre,det vet vi
  dock inte.
  Oftast sker en värmetopp innan  ett kallare klimat med en nedsväng
  nings period börjar,kanske med en början från 2003.
  En viss solaktivitet har dock ökat,men den geomagnetiska styrkan
  är fortfarande låg.
  ALI.K.
   
   

 85. #77 är svaret på vad en ansvarig regering som tror på globala klimatkatastrofer ska göra.

  Antag att vi väljer att förbereda oss genom att spara och plantera träd i Afrika….

  Så faller temperaturen som för 12800år sedan……

  Eller stiger till som för 7000år sedan..
  I bägge fallen och i det att ingen mätbara förändring sker, så vinner vi på att ha effektiva energisystem.

  De energisystem som inte bryter mot  gällande fysik och har visat att det fungerar är kärnkraft med en sluten bränslecykel och helst med torium cykeln…

  Börjar vi med att bygga det, så att vi i vart fall 4faldigar den globala kapaciteten så har vi rustat mänskligheten  på bästa vis, inkl supervulkanutbrott och infallande stora himlakroppar…

  Johan M pekar här ut den väg som mest följer försiktighetsprincipen.

  Fast klimatkrigare vill kanske ha strid? 

 86. #84

   Jag brukar fundera på om jordens magnetfält påverkar klimatet, lite efter Svensmarks modeller…

  Vi vet ju att det har minskat med 15% sedan 1815, samtidigt har det blivit varmare…. hm…

  jag tror att det är många faktorer som påverkar jordens klimat…

  Kanske Cern kan komma vidare med projektet Cloud efter Svensmarks funderingar…? 

 87. Ivh

  Pär Green #44
   
  Min uppfattning om vindkraft är att det är ett bra komplement till vattenkraft, bl a för att det blåser mer på vintern än på sommaren. Men det kan aldrig bli mer än ett komplement.
   
  Jag anser även att elproduktion bör byggas ut 1-2 TWh/år de närmaste åren.
   
  När det gäller effekt och energi så anser jag att om man skall bygga ett vindkraftverk med 100 m-turbin så kan man välja effekten 1.6 – 1.8 MW istället för 2,0 – 2,5 MW. Skillnaden i årsproduktion blir inte så stor, Det blir 6,5-7,0 GWh för alla verken.
   
  Jag läste om priserna för General Electrics nya 100 m vindturbin med effekt 1,6 MW, Den skulle vara ett par miljoner billigare än den 100 m turbin som har effekten 2.5 MW,
   
   

 88. #87 hur mycket robustare blir svenskt samhälle av vindkraft för 50miljarder än kärnkraft för 50 miljarder (i stort sett 3 st APR-1400)?

  Om klimatet ändras som för 12800år sedan då på bara några månader Irland fick samma klimat som spetsbergen…. Norra Europa isades ner…  Hur mycket robustare skulle det vara med vindkraft än 3 st APR-1400?

  Något liknande till varmare och där med livsovänligare klimat har aldrig skett de senaste 600miljoner åren….

  Kyla kommer fort och utrotar liv..

  Värme långsamt och föder nytt liv…

  Detta gäller tills solen ökat sin effekt så att allt vatten förgasats, men det finns mycket vatten på jorden 4-10ggr så mycket som i alla hav och alla sjöar ligger i jordskorpan och havsbotten…

  Men vi har kanske en dryg halv årmiljard på oss att uppleva riktig kyla först…

  God natt bloggen…. 

 89. Ivh

  Göran Lysen #35, Ingvar Engelbrecht #36
   
  Nu tillhör jag de som är övertygad om att en sänkning av arbetsgivaravgifterna är det som skulle ge mest drag i ekonomin. Men ett jobskatteavdrag är inte sså tokigt det heller.
   
  Om man sänkte elskatten så skulle efterfrågan på el öka, Den ökade efterfrågan skulle göra att elpriserna steg tlll nästan samma nivå sm före skattesänkningen. De som skulle tjäna mest på det är Vattenfall, E-On och Fortum. För att hålla ned elpriserna då så måste nog elcertifikatsramen ökas, så de byggs mer ny kraftproduktion som gör att priserna hålls nere.

 90. Man bör beakta risker med vulkanutbrott som får Jorden i ett kallare
  klimat,vulkan utbrotten har varit få under perioden,förutom Pinnatubo.
  Ja ser större risker för kyla än värme för Jorden på sikt.
  Jag hoppas att inte så blir fallet.
  ALI.K.
   

 91. Johan M

  Ivh #87
   
  ”Jag anser även att elproduktion bör byggas ut 1-2 TWh/år de närmaste åren.”
   
  2010 spenderade Sverige ca 5 miljarder på elcertifikat. Sedan starten 2003 har vi spenderat ca 30 miljarder. Om man vill öka produktionen av elkraft kan man antingen, som i elcertifikatsystemet, subventionera de minst effektiva systemen eller bygga ut de mest effektiva systemen, vattenkraft och kärnkraft. För de pengar som vi bränner på ineffektiva energisystem skulle vi, som Gunnar påpekar, bygga flera nya kärnkraftverk. Även om vi hade hamnat i finnarnas kläder hade vi snart stått med ett effektivt kärnkraftverk för det som vi hittills har plöjt ner. Om vi tar bort kapitalkostnaden från ett kärnkraftverk så levererar det el till ca 10 öre/KWh.
   
  Nu kan man ju hävda att vi inte har elcertifikatsystemet för att producera el utan för att hjälpa världen. Det är en vacker tanke men hur mycket hjälpte vi världen förra året för de 5 miljarder som vi la ner ineffektiva kraftsystem. För att få lite perspektiv på vad andra gör, och vad det kostar, kan man titta på följande årsbudgetar:
   
  Röda korset – 850 miljoner
  Rädda barnen – 760 miljoner
  UNICEF – 350 miljoner
  Läkare utan gränser – 320 miljoner
   
  Lägg gärna in flera, det får plats rätt mycket innan man kommer upp i 5 miljarder.

 92. tty

  Ivh #34

  ”Weronica Andersson och Sigges påpekande är nästan lika.  Om man bortser från att Weronika Andersson råkade skriva megawatt istället för megawattimmar. Deras sifferuppgifter är korrekta, jag har kollat.”

  Då har du kollat slarvigt. Att producera 12-15 TWh med 1500-2000 ”2-3 MW” vindkraftverk är inte realistiskt. Det krävs 2500-3000 2 MW-verk om man räknar med den verkningsgrad dessa har f n (29% smitt under senaste 12 månaderna). När det gäller 3 MW-verk så finns bara 4 i Sverige som har varit i bruk i minst 12 månader (verkningsgrad 32%). Om siffran 1500-2000 skall hålla måste följaktligen samtliga verk vara 3 MW.

 93. Pär Green

  Göran Lysén # 21
  Maskindirektivet 2006/42 gäller i Sverige sedan den 29 december 2009. Enterprise Europe Network har lite mer information om direktivet:
  http://www.enterpriseeurope.se/download/18.2cb8e50e12dc6ae84ae80006731/Maskindirektiv.pdf

  EU-kommissionen har även en guide för tillämpning av direktivet: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/.

  Med vänliga hälsningar

  Lotta Leppänen
  EU-upplysningen
  Sveriges riksdag
  100 12 Stockholm
  Tel: 020-250 000
  Fax: 08-786 59 27
  E-post: eu-upplysningen@riksdagen.se
  http://www.eu-upplysningen.se

 94. ThomasJ

  Gunnar L. #43: På tal om överbyråkratisering; slå en koll på denna tråd hos Flashback + kommentarerna – hilarious…  😯

  https://www.flashback.org/t1612775

  Mvh/TJ

 95. Att Kina skall etablera någon märkbar produktion ”grön el” är en illusion som situationen ser ut i dag. Dock vill man exportera vindkraftverk till EU och USA, som är blåsta av AGW-lobbyn. Med kontroll av 90% av neomyd till magneterna kan man skapa i stort sett monopol på nyckelkomponenter i vindsnurrorna.   En positiv nyhet i sammanhanget är att Kåberger byter jobb till Japan.  Hoppas regeringen placerar en bättre GD i myndigheten.

 96. ThomasJ

  Holmfrid #95: Utbytet av Kåberger (tror nämligen det handlar om ett ’utbyte’, pga. mannens grova jäv i vkv-frågor) är nedranns bra och inte en nanosekund för tidigt… Att däremot hoppas på att denna regering (läs Maud, we can’t, Olofsson) placerar en bättre GD för myndigheten bedömer jag vara utopiskt, å andra sidan är la allt(a) mindre katastrofalt(a) än nuvarande…  😉

  Mvh/TJ

 97. Pär Green

  Ivh # 87
  I Sverige är de blåsigaste månaderna under vintermånaderna november och december.
  Är det vintern i Sverige?
  Eller är det vinter i södra Sverige?
  Motsatt gäller att det är minst vind under maj och juni.

 98. Pär Green

  Märkligt att det finns olika uppgifter angående fakta för vindsnurror!
  Energimyndigheten:
  Här är fakta: Ett två megavatts vindkraftverk producerar i normalt vindläge ca 5 000 megawatt under ett år. Vindkraften har bidragit med 4,9 terawatt under det senaste året. Prognosen för utbyggnad är enligt Energimyndigheten 12–15 terawatt till år 2020. Det motsvarar ca 1 500-2 000 vindkraftverk med 2–3 megawatt installerad effekt.

  Ivh # 34
  Weronica Andersson och Sigges påpekande är nästan lika.  Om man bortser från att Weronika Andersson råkade skriva megawatt istället för megawattimmar. Deras sifferuppgifter är korrekta, jag har kollat.

  tty # 92

  Då har du kollat slarvigt. Att producera 12-15 TWh med 1500-2000 ”2-3 MW” vindkraftverk är inte realistiskt. Det krävs 2500-3000 2 MW-verk om man räknar med den verkningsgrad dessa har f n (29% smitt under senaste 12 månaderna). När det gäller 3 MW-verk så finns bara 4 i Sverige som har varit i bruk i minst 12 månader (verkningsgrad 32%). Om siffran 1500-2000 skall hålla måste följaktligen samtliga verk vara 3 MW.
  Här kan ju till och med Thomas vara med i verkligheten!
  Men vem har rätt?
  ”Det blåser mest på vintern”  I Sverige är de blåsigaste månaderna under vintermånaderna november och december.
  Kanske till och med Uffeb har uppfattning om vinter?

 99. Pär Green

  I Sverige är de blåsigaste månaderna under vintermånaderna november och december.
  Är det då som vindfjollor måste stängas av?

 100. Pär Green

  Vad gör denna myndighet?
  Skillnaden mellan energi och effekt, tycks vara ett svart hål!
  Energimyndighetens roll Energimyndigheten har som expertmyndighet regeringens uppdrag att främja en kraftig utbyggnad av svensk vindkraft för att Sverige på lång sikt ska basera hela sin energiförsörjning på förnybar energi. Arbetet sker bland annat genom att:

  Energimyndigheten driver på det nationella arbetet med att främja vindkraften. Myndigheten arbetar bland annat med  vindkraftsorganisationer, andra myndigheter och regionala aktörer.

  Energimyndigheten underlättar tillstånds- och planeringsprocesser.
  Myndigheten tar fram kunskap om hur det blåser på olika platser och om vilken påverkan vindkraft kan ha på landskap och djurliv. Vi anger också områden som myndigheten bedömer är av riksintresse för vindbruk. Vi granskar även tillståndsprocessen för att identifiera brister och möjligheter till förbättringar, som sedan rapporteras till regeringen. Ett exempel på en sådan rapport finns i högermarginalen.

  Energimyndigheten stödjer forskning Myndigheten stödjer exempelvis arbetet inom forskningsprogrammen Vindforsk och Vindval, en forskning som ska underlätta utbyggnaden av vindkraft i Sverige och ge billigare el från vindkraftverk. Vi stödjer också byggande av vindkraftverk med ny teknik som leder till att vindenergin kan nyttjas effektivare och i nya miljöer vilket utvecklar tekniken för mer kommersiell användning.
      
  Energimyndigheten sprider kunskap Myndigheten sprider resultatet från forskning och pilotprojekt via bland annat referensgrupper, seminarier, konferenser och information på webben. Vi tillhandahåller också kunskap om vindkraftens egenskaper och möjligheter till kommuner och länsstyrelser, exempelvis genom kurser till handläggare och beslutsfattare.

  vindkraftsproposition ”Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk” (Prop. 2005/06:143) presenteras regeringens inriktning för arbetet med att utveckla vindkraften i Sverige under de kommande fem åren. Propositionen antogs av riksdagen i juni 2006.
  I propositionen betonas bland annat vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till att förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vind, i propositionen också benämnt vindbruk.

 101. #100

  Energimyndigheten är en av de 90% av alla myndigheter som sänker medborgarnas livskvalitet med sin verksamhet, detta sker enbart för att vi inte har direktdemokrati utan dagens besudlade demokratiform… Där alla riksdagspartier i vissa frågor skiljer sig långt från väljarflertalets åsikter, vilja och önskan.

  Självklart för alla med minst normalbegåvning. 

  Slutsats:
  De med minst normalbegåvning som arbetar på energimyndigheten, har en moral som närma sig ……..

  Men hög moral är inget detta samhälle belönar. 

 102. Ingemar Nordin

  Per Green #100,

  Skrämmande men nyttig läsning. De har sitt uppdrag, och de kommer att genomföra det – ända tills politikerna ger dem nya direktiv.

   

  Gunnar L #101,

  Det här är som myndigheter (universitet har ett större utrymme) fungerar. Det har inget med intelligens, moral eller kriminalitet att göra. Att de sänker medborgarnas livskvalitet är fullkomligt irrelevant (såvida det inte står inskrivet någonstans att de bör ta viss hänsyn till sådant – vid sidan om ”lika villkor”, ”social rättvisa”, ”arbetsmiljön”, ”miljöhänsyn”, samt EU-direktiv.) Man gör det man blivit tillsagd att göra. – Inget för anarkistiskt lagda själar som dig eller mig.

 103. Pär Green

  Ingemar Nordin # 102
  Är det inte ett praktexempel på myndighetsutövning?

 104. Ivh

  tty #92
   
  Ett verk på 3 MW med 32% medeleffekt producerar 8,4 GWh/år. Det räcker med 800 nya sådana vindkraftverk för att producera 7 TWh. Tillsammans med de 5 TWh som de befintliga vindkraftverken producerar blir det 12 TWh.
   
  Det som var helt fel var Stig G Dauns påstående om att det skulle behövas 15 000 vindkraftverk som är 200 m höga för producera 30 TWh/år. De 4 st 3 MW verk som jag tror du menar så är 2 av fabrikat Vestas och 2 WinWind. De har en totalhöjd på 170-180 m.
   
   
   

 105. Johan M

  Ivh #104
  Frågan är kanske inte hur många verk man skall bygga utan varför man skall bygga ett enda. Vi kan öppna ox-drivna hjul med generatorer som producerar 12 TWh men det liksom vindkraftverk är ett mycket ineffektivt sätt att producera elkraft på. Det skulle naturligtvis öppna upp för tusentals nya arbetstillfällen men det är ju bara ett tecken på ineffektivitet. Oxkraftverk har dock den fördelen framför vindkraftver att vi inte måste dimensionera det övriga kraftverken för att stå för hela produktionen de januaridagar då det inte blåser så det kanske inte är en så dum ide i alla fall.
   
  12 TWh skulle man kunna generera genom att modernisera och bygga ut vattenkraften i Sverige. Det skulle ge oss betydligt bättre förutsättningar och till en mycket lägre kostnad. E
   

 106. L

  Johan M och Ivh, frågan är hur många vindkraftverk som ska rivas!

 107. Håkan Sjögren

  L # 106 : Svar på frågan om hur många vindkraftverk som ska rivas. Alla, som inte försörjer en enstaka fastighet. Mvh, Håkan

 108. Johan M

  L #106
   
  Frågan är hur många ”hästvandringar” som man skall bygga. En arbetshäst har en effekt på ca 420W under flera timmars arbete. Om man har 5.000 hästar så har men 2 MW att arbeta med dvs ett hyggligt stort vindkraftverk men där man själv bestämmer när det skall produceras kraft (inom vissa begränsningar, man kanske inte kan hålla på 20 timmar i sträck med full effekt).
   
  Frågan är om detta nog inte kan räknas in som en förnyelsebar energikälla och gå under biokraftverk? Om vi är optimister och tror oss kunna sälja elcert för 200 kronor/MWh så kommer våra 5.000 hästar att dra in 3.200 kronor i bara i elcert under en arbetsdag. Vad kostar hö?  🙂

 109. Pär Green

  Göran Lysén # 21
   
  Ett vindkraftverk är en maskin. Den ska uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2008:3, maskiner. Maskinföreskrifterna är baserade på EG:s maskindirektiv 2006/42/EG.
  Se även bifogad vägledningsPM om Arbetsmiljöverkets tillsyn av vindkraftverk.
   
  Med vänlig hälsning
  Arbetsmiljöverket
  Svarstjänsten
  112 79 Stockholm
  Växel 010-730 90 00

 110. Pär Green

  Någon som ge lite tips?
  Du är ute efter ”dolda kostnader” för vindkraft. Det är en knepig definition – jag vet ju inte vad du uppfattar som ”dolt” (jag skulle vilja säga att det är en perspektivmarkör) och vem det i så fall skulle vara som döljer. Ska man använda etablerade metoder så finns LCA, livscykelanalyser.  Vill du ha tips på vetenskapliga arbeten med livscykelanalyser för vindkraft, vattenkraft och kärnkraft?
  undrar vänligen
   
  Kajsa Olsson

  Förstår, men min fråga gäller alla dolda kostnader för vindkraft.

  Enligt uppgift får, en markägare mellan 100.000 och 150.000 i ersättning för resp. vindsnurra för upplåten mark, under 10 år!

  Är också intresserad av vad totala energiförbrukningen är för vindkraft.

   

 111. Pär Green

  DN rättar:
  Men redovisar enbart sin okunnighet!
  Fel om megawatt och megawattimmar Våra uppmärksamma läsare har noterat korrekturfel i insändaren ”Missuppfattningar om vindkraftverk”
  från Energimyndigheten den 15 augusti som var ett svar på ”Gåtfull tro på vad vindkraften kan ge”, den 13 augusti. Ingen skugga ska falla på Energimyndigheten vad gäller förkortningarna och hur dessa ska uttydas, så här kommer stycket läsarna har reagerat på i sin ursprungliga form. DN beklagar felen. ”Ett 2 MW vindkraftverk producerar i normalt vindläge cirka 5 000 MWh under ett år. Vindkraften har bidragit med 4,9 TWh under det senaste året. Prognosen för utbyggnad är enligt Energimyndigheten 12–15 TWh till 2020. Det motsvarar ca 1500-2000 vindkraftverk med 2–3 MW installerad effekt.”
  BIRGITTA SUNDLING
  redaktör

 112. Pär Green

  Inga uppgifter som redovisar uppgifterna finns att hitta går att finna på Energimyndighetens hemsida?
   

 113. Ivh

  Johan M #104
   
  Jag tror också att det billigaste sättet att bygga nya kraftverk vore att bygga ut de outbyggda älvarna i Sverige. Mycket billigare n både kärnkraft och vindkraft. Jag tycker inte man skall göra det.
   
  I redan utbyggda vattendrag är det inte så mycket mer energi som går att utvinna. Det är bara under vårfloden och vid extrema regnväder på sommaren som man får släppa vatten förbi turbinerna. Men några TWh till går att få ut från vattenkraften utan att bygga ut orörda vattendrag.

 114. Ivh

  Pär Green #112.
   
  Uppgiften om att vindkraften under de senaste 12 månaderna producerat 4,9 TWh finns på Svensk Energis hemsida.
   
  http://www.svenskenergi.se/upload/Statistik/Kraftl%C3%A4get/vrapp.pdf
  Raden längst ner på sid 3 i dokumentet där det står:
  ”Summa 52 veckor t.o.m. 2011-32”
  Så ser man att Vindkraften under det senaste året producerat 4,96 TWh. Att Energimyndigheten uppgivit 4,9 TWh beror på att den uppgiften är någon eller ett par veckor gammal.

 115. Ivh

  Pär Green #110
   
  Det normala är att ett vindkraftsbolag får betala 3% av försäljningen som arrende. Men det finns bolag som betalar mer om det är bra vindlägen eller en fast årlig summa.
   
  Arrendekontrakt skrivs vanligen på 20 år med möjlighet till förlängning i ett begränsat antal år. Det finns de som skriver 30-årsavtal redan från början.

 116. Pär Green

  Ett sätt att överleva dyr vindkraft!
  Kvinna med fobi får elbidrag

  2011-08-18 12:01

  Kammarrätten har gett en kvinna i Strängnäs rätt att få delar av elräkningen betald av kommunen. Hon har agorafobi – torgskräck – och hennes sociala nätverk finns på internet, vilket drev upp elkostnaderna under minst två månader.
  Kvinnan låter också lamporna lysa på nätterna eftersom hon är mörkrädd, uppger Eskilstuna-Kuriren.
  Socialnämnden avslog hennes begäran och påpekade att många andra skulle kunna hävda liknande behov av hjälp.