Kärnkraft dämpar dyra elsvängningar

Från Sture Åströms Klimatsans https://klimatsans.com/ lånar vi två viktiga inlägg om problemen med den opålitliga sol- och vindkraften för elnätet. I den första https://klimatsans.com/2024/07/07/karnkraft-dampar-elpriset/  så påtalar Magnus Söderberg på Second opinion risken för att elnätet kraschar:

karnkraft holland

 Borssele, Nederländernas enda kärnkraftverk i drift, 482 MWe

240706 Second Opinion Logga

2024-07-05, Second Opinion, Magnus Söderberg:

”Kärnkraften sänker prisvolatiliteten”

(Volatilitet = Svängningar)

Det är  märkligt att inte kärnkraftens förmåga att minska prisvolatiliteten har lyfts fram på ett tydligare sätt, skriver professor Magnus Söderberg, Griffith University. En av utmaningarna med expansionen av vind- och solkraft är att de tenderar att öka prisvolatiliteten vilket påverkar industriinvesteringar negativt, menar han.

Debatten om vilka teknologier vi i framtiden ska använda för att producera el har pågått länge. Med tanke på det är det märkligt att inte prisvolatilitetens skador har analyserats mer. Det är också märkligt att inte kärnkraftens förmåga att minska prisvolatiliteten har lyfts fram på ett tydligare sätt.

De som förespråkar användandet av kärnkraft gör det utifrån olika principer, t.ex. att det hjälper till att bromsa klimatförändringarna (mindre växthusgaser), att den genomsnittliga kostnaden för att producera en kWh är relativt låg och att det bidrar till ett tekniskt mer stabilt system.

I alla marknader där säljare och köpare handlar med varandra är det ofta två prisaspekter som spelar roll för köparna: prisnivån (det genomsnittliga priset under en viss period) och prisvolatiliteten (hur stora och frekventa svängningarna är runt det genomsnittliga priset). När prisvolatiliteten på elmarknaden ökar får företag som använder el i sina produktions-processer det svårare att hitta investeringar som garanterar ett positivt netto-nu-värde. När denna volatilitet ökar flyttar kapitalet istället till andra branscher och länder där de ekonomiska villkoren är mer gynnsamma.

Vad kan då kärnkraften göra åt detta? Eftersom kärnkraft kan generera el oavsett väder är en av dess fördelar att den kan minska prisvolatiliteten.

++++++++++

Svenska Kraftnät oroas av att bl.a. solceller kan generera alltför mycket el https://klimatsans.com/2024/07/05/svt-nonchar-overflod-av-el/

Driftchef Pontus de Mare

Svenska Kraftnäts driftchef Pontus de Maré oroas av SVT:s negligering av dagens ofta förekommande överflöd av el

2024-07-05, NMI, Näringslivets Medieinstitut, Martin Berg:

SVT ignorerar Svenska kraftnäts oro för överflöd av el

Svenska kraftnät har upprepade gånger under våren och sommaren varnat för brist på “nedregleringsbud”, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Det har med ett par undantag ignorerats av medierna.

I sin nätutvecklingsplan 2024 – 2033  uppger Svenska kraftnät att det kommit in ansökningar om att få ansluta cirka 5 000 MW solkraft i elområdena SE3 och SE4. Det motsvarar fem stycken medelstora kärnkraftverk.

Enligt representanter för solbranschen ligger det tio gånger mer, 50 GW, solkraft och väntar på att få anslutas.

+ – + – + – +

SVT vilseleder allmänheten

I pressen ser vi ständigt rapporter om storstilade projekt med solpaneler över stora arealer. De blir en ekonomisk jätteförlust för nationen och, troligen, även för ägarna, eftersom dagens orimliga subventioner med nödvändighet kommer att elimineras.

+ – + – + – +

Den s.k. ”förnyelsebara” produktionen av el ställer till många problem. Inte bara ger den för lite när det är kallt, vindstilla och natt, utan den ställer till det även när det ger för mycket. Detta är priset som politiker, skattebetalare och elanvändare tvingas betala för drömmen om en grön el. Men okunskapen och att hellre lita på drömmar än fakta är tyvärr dagens signum. Det underminerar också regeringens satsning på ny kärnkraft.

Som tur är så verkar flera stora producenter av förnybar el dra ned kraftigt på sina ambitioner att bygga ut https://www.klimatvett.fi/post/gr%C3%B6n-energi-i-kaos-projekt-som-skjuts-upp-nedskalning-p%C3%A5-g%C3%A5ng

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Dan

  Sol och vårkraft.

 2. Den, för folket, undangömda krisen i elnäten och i elproduktionen är så makalöst lik den tvärtom saluförda klimatkrisen – det är bara för märkligt att det ena hamnar i mörker medans det andra får allt ljus.

  Senast förra veckan dök en ansökan upp om en jättelik vindkraftpark ute vid nationalparken Gotska sandön.

  Det har byggts enorma mängder vindkraft vid våra naturreservat och i våra nordliga, känsliga, vildmarker – allt för att inte störa vyerna i Stockholm.

  Kärnkraftsforskningen och utbildningarna kring detta lades i stort sätt ner av förra regeringen och nu kan vi själva inte längre klara av skötseln och utvecklingen kring en av våra största energikällor.

  Det är svårt att som vanlig medborgare uppfatta klimathotet med våra sinnen – men vi uppmanas ständigt att känna efter.. Känns inte dom få högsommardagarna lite värre nu än förr? Känner vi inte hur 25 grader numeravkänns lite värre, än för bara 10 år sedan? Vi måste väl ändå känna hur mycket fortare klimathotet accelererar och hur otroligt mycket varmare våra hav blivit?

  Det är samma struktur som leder oss in i energimörkret – samma folk och organisationer som leder oss mot klimathotet och känslan av undergång – allt detta är så oändligt märkligt att man måste fascineras!

 3. Magma

  Kortfattat och ”kärnfullt”!
  Dock tror jag att det är så enkelt att Svensson, inkluderat SVT, inte förstår vad ”för mycket el innebär”. De är vana att gå till närmaste butik och handla och om affärsinnehavaren tagit hem ”för mycket” av en vara så ligger den kvar till nästa kund som behöver den … ”så vad är problemet”.
  Även den Svensson som förstår att el är en extrem färskvara rycker säkert på axlarna, – jamen mycket el gör den billig, häll ut den … ”så då är det fortfarande inte något problem”.
  Man behöver nog vara tekniskt initierad för att förstå att så enkelt är det inte – är elen väl producerad så måste den konsumeras, utan dröjsmål, om än till ringa nytta – men någon måste åta sig jobbet att ”konsumera” den, och det krävs tekniskt kunnande och utrustning även för det, och det måste göras i princip samtidigt som den produceras, såvida man inte har tillgång till en enorm dyr och miljöfarlig ackumulator – den kostar alltså att konsumera även om den inte tillför nytta.
  Det är här som lagstiftaren borde komma in, att varje elproducent som är ansluten till nätet skall ha egen kapacitet för att reglera …. och då kommer den ”billiga” väderkraften att bli så dyr så att inte någon vill investera i den …

 4. Evert Andersson

  Brådskan med förnybart är en chimär. Om – jag skriver om – det skulle ta 3 – 4 år längre, att få fram den mängd ny el det talas om med kärnkraft istället för med vindkraft, så har det ju ingen betydelse för klimatet. Ens om man tror på koldioxidens roll. Och det är ju trots allt för klimatet all ny el ska till.

  Storskalig vindkraft, nätutbyggnad och kärnkraft har ungefär samma ledtider. Om inte demokratin ska pausas, som vissa snillen föreslår.

 5. Lasse

  Vem vill betala för denna gratis el energi?
  Inte jag , men nu tvingas jag in i el ändet.
  Nätet behöver byggas ut och detta kostar säger elnätsägaren.
  Visst om det dimensioneras för tillfällen då solen skiner och ingen förbrukar el då kostar det leda runt den trots minuspriser för elen, dvs producenterna, dvs de som inte subventioneras.
  Solen värmer-det räcker!
  OT Understreckare i SVD o klimatförnekare ,dvs 6% som inte förnekade lilla istiden 😉

 6. Just idag i DN, gick att läsa fritt här.
  https://www.dn.se/ekonomi/katrine-kielos-marcal-tank-er-energi-mycket-billigare-an-vad-den-nagonsin-har-varit/
  Hur ska man få såna här människor att fatta?

 7. Arne Nilsson

  #6 Håkan Bergman
  Ja Katrin Kielos saknar grundläggande tankeförmåga. Kablar ska tydligen dras över hela Jorden för att leda solelen från de ljusa till de för tillfället mörka delarna. Många kablar blir det.

 8. Vindkraften i Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien hade en sammanlagd effekt av 86487 MW kl 1600 UTC den 5/2 i år. 26 timmar senare var effekten nere i 20560 MW. Ett sånt system kan knappast kallas hållbart.

 9. iah

  1 juli Högre regioner i Uttarakhand, Himachal Pradesh och Kashmir fick stora mängder snö i juni medan temperaturerna sjönk kraftigt, ”ger Kashmir en känsla som liknar februari i juni”, sa meteorologiska avdelningen.
  Östra Australien har fått en snabb start på säsongen med rekordlåga temperaturer, vilket trotsar BoM:s vinterprognos. Östra Australien har fått en snabb start på säsongen med rekordlåga temperaturer. I tasmanien, liawanee på centralplatån, till exempel, uppmättes -12,1 °C
  rekordökning av sommarsnö och is på grönland enl DMI. De senaste SMB-diagrammen visar en vinst på flera gigaton den 29:e och 30:e juni, vilket står i skarp kontrast till den typiska sommarsmältan. Dessa ökningar ligger inte bara långt över genomsnittet för åren 1981 till 2010, utan är också bland de högsta sommarvärdena som någonsin uppmätts under 43 års datainsamling.
  3 juli i argentina hotar ett aldrig skådat snöfall 1 miljon boskap under en av landets kallastevintrar på decennier.
  Södra och östra Australien fortsätter att drabbas av en ihållande och extrem köldknäpp, med temperaturer som faller under fryspunkten i många regioner.
  4 juli Det har varit ovanligt svalt i Storbritannien i sommar, i motsats till tidigare prognoser från Met Office för en ”rekordvarm säsong”.
  Medeltemperaturen i juni var 12,9°C, 0,4°C under långtidsgenomsnittet, vilket gör den till den kallaste juni på flera år. Snö föll på skotska toppar under åtta dagar i rad förra månaden, en mycket sällsynt händelse. Irland hade också en kall juni: med ett genomsnitt på 13,18 °C var det 0,51 °C under det normala. I Tasmanien registrerades ett nytt lägsta låg på -13,5°C i Liawenee för tredje dagen i rad tidigt på torsdagsmorgonen – det lägsta som någonsin registrerats i regionen i juli, efter -12,9°C i går och -10,8°C dagen innan. Chris Kent, chefsmeteorolog vid Bureau of Meteorology, är mätningarna i vissa områden upp till 10°C under juli normala.
  5 juli Efter åtta dagar med snö i följd i juni fortsätter sommarsnön in i juli på skotska bergstoppar.

  utdrag ur kälterapport 27 från EIKE som också länkar till dmi om grönland och om spökstationer i usa

 10. Tege Tornvall

  Även rörande transporter, fordon och bränslen börjar aktörer lämna elektriska önskedrömmar. Fordonstillverkare satsar mer på rena bränslebilar.

  Men inte med rikligt och ännu rätt billigt förekommande bensin och diesel från olja ur marken utan med föregivet ”gröna” biobränslen.

  Dessa har lägre energiiinnehåll, kan skada känsliga motordelar, kostar mer och konkurrerar om begränsade råvaror med mat och andra angelägna behov.

  Allt bygger på panisk förskräckelse för s. k. ”fossila” bränslen, alltså olja ur marken – varav all från början kommer från det ursprungliga kol som Jorden fick med övriga grundämnen från exploderande stjärnor i det fjärran kosmos.

  Hela klimat- och energidebatten drivs av panisk rädsla för kol resp. kärnkraft. Båda centrala för Jordens liv.

 11. Roland Salomonsson

  Mupparna och deras aktivister ser ett gyllene tillfälle att fixa subventionerade vindkraftinvesteringar och subventionerad minusproduktion! El-konsumenterna betalar. Tyskarna skrattar hela vägen till banken!
  Och svenska Regeringen lyder blint EU-kansliets order – Heil H****!

 12. Lennart Bengtsson

  Problemet är att politiker, journalister och allsköns aktivister saknar kunskap, förmåga eller bådadera att förstå hur ett integrerat växelströmsnät fungerar.
  Däremot har de möjligheter att kommunicera ungefär som om de vore fåglar eller babianer.

  Resultatet blir därefter. Det är bara att vänta på när systemet kollapsar. Det är bara att hoppas att det inte händer under högvintern eller under en värmebölja.

  Energikrävande industriverksamhet bör snarast flytta sin verksamhet utomlands.

 13. Nr 12 Lennart Bengtsson
  Problemet i Sverige är tvärt om – energikrävande industriverksamhet – flyttar hit.
  Serverhallar och tung industriproduktion etablerar sig med löften och drömmar om tillgång till massor av billig, grön energi.

  Grundproblemet ligger i att ERA5 rapporterar om en överhettad jordglob.

  ERA5, copernicus säger om sina mätningar av havens yttemperaturmätningar – ” observera att ERA5 SSTs är uppskattningar av havstemperaturen på cirka 10 meters djup ( känd som grundtemperatur ). Resultaten kan skilja sig från andra SST – produkter.”

  Större delen av planeten är hav – och Copernicus och ERA5 sitter och beräknar ( gissar ) världhavens temperatur på 10 meters djup.
  Jag hoppas att Alla och Envar förstår att ERA5 och Copernicus ( finansierat av EU) hittar på den globala temperaturen utifrån..ähum, sunt förnuft, beräknade data och en god del i ” god anda ”.

  När vi så tar beslut om kärnkraft och energipolitik – tar dom avstamp i dessa ” temperaturberäkningar om global medeltemperatur ” – och dessutom är 1,5 gradersmålet en killgissning om medeltemperaturen 1850.

 14. Johnny Steen

  Magnus Blomgren nr 13
  Aha. Detta var intressant. Och borde väl diskuteras ordentligt? HUR mäts alla temperaturvärden som vi blir översköljda med? Eller är det bara beräkningar? Och när vi får höra att det blir varmare så kommer ju frågan ÄN VAD ? Vore inte just Mätningar och Mätsystem av temperaturer i klimatsammanhang ett spännande och eget tema på Klimatupplysningen.? Det tycker jag.

 15. Björn

  Begreppet olika ”scenarios” används flitigt av klimatforskningen och inte minst här hemma av SMHI. Men detta begrepp tycks saknas inom energisektorn. Vad händer om………och så vidare. Ett scenario är ju något som innehåller en hypotetisk utveckling under olika antaganden en bit in i framtiden. Var finns det sådana scenarios med syfte att förstå säker energitillgång under olika näraliggande och framtida klimatutveckling? Om kraftverksdammar torrläggs på grund av brist på nederbörd, ogynnsamma vindförhållanden för- och svår nedisning av vindkraftverken och andra ogynnsamma förhållanden som begränsar solkraften, hur har man då tänkt sig att kunna upprätthålla energitillgång och säkerhet utan kärnkraft? Kärnkraften är ju inte väderberoende vilket då å andra sidan säger oss att med tillräcklig tillgång av kärnteknik, bir då den väderberoende energitekniken obehövlig. Finns det några konkreta resultat framtagna överhuvudtaget, under olika scenarios kring energitekniken?

 16. Nr 14 Johnny Steen
  Precis, det är ju detta som är själva kärnan i klimathotet och den globala uppvärmningen.

  Kan Copernicus och andra institut verkligen mäta världshavets medeltemperatur på hundradelar – på 10 meters djup?

  Jag är av erfarenhet från mätteknik och vattentemperaturmätningar övertygad om att dessa siffror för ( känd som grundtemperatur ) på 10 meters djup i exakta hundradelar är djupt felaktigt – om dom ens kan mäta detta med en +/- på 0,5 C skulle jag bli förvånad.

  Tittar man på real – time surface stations temperaturer från bl a Noaa och NDBC global buoy reports och andra så har vi ju snarast en ” cooling sinne 2015 ” av globala yttemperaturer.

  Klimatalarmisterna började i Arktis och isbjörnarna och förmedlade det stora hotet, när isarna sedan kom att stabiliseras dom senaste 15 åren ( nu 3% under snittet copernicus ) så flyttades hotet – TILL 10M UNDER YTAN I VÄRLDSHAVEN.

  Dessa hundradelar upp i en jämn ström benämner Copernicus själva med ” Detta är en statistisk underlaget och det belyser en stor och pågående förändring i vårat klimat.”

  Visst har dom rätt i att det är statistiskt ” UNDERLIGT ” – Mmed tanke på alla naturliga upp och nedgångar, så är denna underliga, konstanta uppgång – minst lika osannolik som att vinna högsta vinsten på lotto, 2 veckor i följd.

  Anledning till deras ” Underliga ” statistik visar sig när dom i sina mättekniska förklaringar och beskrivningar fortsätter med ” även om denna specifika svit av extreme tar slut någon gång, kommer vi säkert att se nya rekord slås i takt med att klimatet fortsätter att värmas upp. Detta är oundvikligt om vi inte slutar att tillföra växthusgaser till atmosfären och haven.”

  Ser man således till deras komplexa beräkningsmodell för den globala medeltemperaturen – och då särskilt 10m ner över världshaven – och förstår deras teoretiska input av forcing från återstrålad värme från Co2 – så förstår man också var den stora anledningen till deras ” UNDERLIGA ” statistik kommer, mata in forcingen och ändra inget – då får du en perfekt och ” Underlig ” statistik.

  Copernicus lever livets glada bidragsdagar , precis som northvolt och dom gröna alarmisterna. MEN, kan dom räkna, har dom förstått naturen och dess lagar?
  NEJ, ingenting tyder på det.

  Kommer vi att få mer kärnkraft pga alla dessa felaktiga beräkningar från copernicus utsagor om världshaven, på 10m…? Nej och dessa problem kommer att drabbas våra samhällen som bulldozers, med gaspedalen I botten.

  Den globala medeltemperaturen är enbart en hägring i vetenskapsöknen, där konsensus råder.

 17. Nr 16 mig själv
  Texten låste sig och telefonens märkliga textöversättning gick inte att justera, ni får gissa lite ord…

 18. johannes

  Bill Gates bolag som han också leder, TerraPower och deras Natrium-reaktor begriper jag inte.
  Ex denna video: https://www.youtube.com/watch?v=ixSCZwFCQlc

  Gates vill alltså ha en ”snabb” reaktor, som heter natrium, eftersom det låter kanske hippare än sodium? Denna skall producera het natrium, vilket inte är en ny uppfinning. Tjernobyl hade natrium som kylmedia och en stor del av problemet var att den läckte ut vid olyckan. Släcka med vatten går mindre bra, milt sagt.

  Det heta natriumet skall i sin tur värma/smälta salt som skall lagras. Ånga och el skall produceras av het salt.
  Denna mer snabba process skall buffra sol och vind, har han tänkt.
  Bill vill gå runt den långsamma vattenreaktorn med denna process.

  Whats the point? Är det inte bättre att köra ren kärnkraft och bespara oss den andra dyrare och mer miljöförstörande sol/vind??

 19. Evert Andersson

  #12 Lennart Bengtsson

  Du har en viktig poäng här. Sannolikt behövs en kollaps av ”lagom” omfattning för att politiker, media och folk i allmänhet ska ta till sig fakta.

  Det kan ske på sommaren. Till och med på semestern beroende på överproduktion som inte kunnat hanteras.

 20. Adepten

  #3 Magma

  ”Det är här som lagstiftaren borde komma in, att varje elproducent som är ansluten till nätet skall ha egen kapacitet för att reglera”

  Tänk vad enkelt det skulle vara om de som har beslutanderätten också tänkte lika som vi ca 6%😁

  Förövrigt förstår jag hur allt hänger ihop och även varför Nina Wormbs kan driva sin tes om klimatutvecklingen och dess klimatåtgärds lösningar. De är bara att gå in på hennes blogg och läsa. Vad hon inte nämner är att den tekniska utvecklingen är linjär och förmögenhetsutvecklingen är exponentiell, för ”vissa” grupper.

 21. Det är inte lätt att hänga med i temperaturrekorden – hur står det till i norra Atlanten?

  Redan i början på mars fick vi reda på att norra Atlanten, enl experterna, nått sin sommartemperatur – det var genuint märkligt.

  Nu har det varit kallt över havsytan från Island till Spanien och även in över land från Spanien till Island.

  Det finns heller ingen braskande värme över Madeira eller Kanarieöarna, eller ngn annanstans runt detta norra Atlanten…
  Det mesta tycks sig likt, lite kallt och lite varmt – utan något iögonfallande.

  Det förvånar efter experternas och medias ylande om norra atlantens extremvärme, med dessa sommartemperaturer redan från Mars.

  Visst det är varmaste någonsin i Norra Atlanten – men inte där människorna finns.. eller, vad missar man?

  Jag är i alla fall imponerad av dessa låga och normala temperaturer som härjar stora delar av kusterna runt Norra Atlantens….rekordvärme?

  Är det något fel på mätningarna eller speglas inte norra atlantens rekordvärme bättre än så här – i verkligheten?

 22. Berra

  #15 Björn:
  Bra frågor, välj lämpligt svar från ansvariga nedan:
  – Vi såg det inte komma
  – Vi har varit naiva
  – Tänkte inte på det
  – Det måste gå…

 23. Rossmore

  Gå in på

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

  och titta på kärnkraftsproduktionens variation per dag i Sverige de senaste veckorna. Det ser onekligen ut som om kärnkraftsproduktionen börjat variera i betydligt högre grad än vad man kunnat observera tidigare. Att verk stänger ner för årlig revision på sommaren och effekten går ner är normalt och varar den period revisionen tar. Övriga verk igång brukar utgöra baskraft på stabil nivå.

  Senaste månaden ser det ut som om kärnkraften börjat reglera per timme. Någon med mer info?

 24. Berra

  #23 Rossmore:

  Är det inte så att kärnkraften ”kostar” så mycket i slitage att gasa och bromsa i förhållande till att ha farthållaren i så att de har valt att gå back när solen strålat och vinden blåst ordentligt.

  Men nu är det kanske så att det är under för långa perioder som det inträffar och då blir det mer lönsamt att reparera anläggningarna oftare (alltså sk förnybara anläggningar)

 25. Dan

  Rossmore #23:

  Tycker det mer ser ut som om de rampar upp effekten efter något stillestånd eller liknande.

 26. Berra

  OT:

  Jag tror faktiskt att batterifabriker är framtiden, ska vi inte pytsa in alla våra pensionsfonder i dem?

  Vad kan gå fel No-volt?

  https://carup.se/akut-kris-for-varldens-4e-storsta-batteritillverkare/

  Tillägg: Lite komiskt att företaget heter sk on och snart är helt off…

 27. Rossmore

  #25

  Titta noggrannare. Vad är det t.ex. som händer mellan kl 23 den 5/7 och nu?

 28. Adepten

  Senaste nytt från Rapport med sina deppiga nyheter:
  Mojaveöknen i södra Kalifornien, belägen i en sänka 86 meter under havsnivån, har nu nått 56 grader – den högsta temperatur som någonsin uppmätts på Jorden.
  I över ett års tid har Parisavtalets gräns på 1,5 grader över förindustriell nivå överskridits, enligt Copernicus. På flera platser skördar värmeböljorna liv.
  Men samtidigt som jordens temperatur stiger byggs solceller i en exponentiell takt med en ökning på 20 procent per år. Inom ett årtionde tros solenergi bli en av de dominerande energikällorna. Solkraften förväntas överträffa kärnkraften till 2026 och vindkraften till 2028.

  Så nu tycker jag att det gäller det att leva i mellanrummet mellan frågorna och svaren, där klara tankar kan födas. Just i den mänskliga tillvaron med fötterna på fast mark, förankrade i verkligheten och med vidöppna sinnen🙂

 29. Berra

  #28 Adepten:

  56º högsta temperaturen som någonsin mätts upp? Och ändå är det en bit kvar till rekordet på 56,7°C uppmätt i (trumvirvel) Death Valley i Kalifornien den 10 juli 1913!!!

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Death_Valley

 30. Ola Sandin

  #6 Håkan Bergman och andra
  I dagens SvD på kultursidan så klart har en ”avhandling” rescencerats, som förklarar att klimatförnekare inte fattar att ”science is settled”! Skrämmande läsning, som får publiceras i SvD utan vetenskapliga belägg eller kompetens! https://esvd.svd.se/p/svenska-dagbladet/2024-07-08/a/for-klimatfornekarna-star-mycket-pa-spel/1001/1496265/53475835

 31. Lars Cornell

  #30 Ola. JA,
  att Nina Wormbs, professor i teknikhistoria vid KTH, har så usel kunskap i naturvetenskap och vetenskaps fundamenta är skrämmande.
  I artikeln gör hon ett påstående som är så förenklat att det är rent felaktigt, hon skriver,
  ”Om den grundläggande vetenskapen har det under lång tid rådd konsensus.”

  Påståendet är till hälften sanning, om principerna för växthuseffekten råder betydande enighet.
  Till hälften är påståendet totalt felaktigt. Det är när man fogar in siffror i principerna som den stora oenigheten uppkommer. Hon ignorerar fullständigt att klimatmodellernas siffror är helt annorlunda än vad observationer ger.

  Hon ignorerar fullständigt att det finns (minst) två falanger, den politiska IPCC-SPM falangen och den vetenskapliga IPCC-WG1 falangen.
  Följande ger en bra sammanfattning,
  https://klimatupplysningen.se/fit-for-33-istallet-for-fit-for-55/

  Tydligen har hon inte hört talas om att IPCCs nye chef Jim Skea hutar åt FN-chefen, ”Sluta upp med att överdriva. Det leder till felaktiga och skadliga beslut.”
  https://www.svd.se/a/GMbd7q/ipcc-s-nye-ordforande-jim-skea-vi-far-inte-lata-oss-paralyseras

  Nina Wormbs ignorerar också fullständigt oacceptabla kostnader och miljöförstörelse som blir konsekvensen av klimathorspolitiken.

  Det verkar som om hon, nu med ifrågasatt kompetens som professor, inte vet att endast ungefär hälften av 1/8-del av jordens befolkning står bakom klimathotstesen. Inte enbart av det skälet kommer parisöverenskommelsen inte att fullföljas utan det kommer, är på gång redan nu, att bli ytterligare en grön ballong med pyspunka.

 32. Daniel Wiklund

  # 28 Adepten Har just varit på en cykeltur, min femte för idag. Härligt cykelväder. Till skillnad från i vinter när jag cyklade när det var minus 35 grader. Jag kommer inte med några deppiga nyheter. Det är extremt gott om väderkrösamajor nu. Copernikus blir nog inte glada förrän det blir istid. Kanske isen blir lika tjock som under den senaste istiden, 2.3 km där jag bor i Luleå. Mer sol och värme till folket. Släpp koldioxiden fri.

 33. Nr 29 och 32
  Gött att det fortfarande kan bli lika varmt som 1913.

 34. mattias

  #28
  Gissningsvis var detta den 13e och sista månaden i rad som 1,5 gradersmålet överskrids. Den månad då denna trend bryts ska det bli spännande att se hur detta kommer att rapporteras. La Ninja i antågande och det stora värmeskiftet inträffade i juli förra året: https://climatereanalyzer.org/clim/t2_daily/?dm_id=world

 35. Adepten

  Nina Wormbs behandlar, under strecket, klimatförnekelse som en politisk rörelse. Hon refererar till en avhandling skriven av Kjell Vowles.

  Tankegången kan man finna i e-boken Upphettning – demokratin i klimatkrisens tid av Daniel Lindvall, Kjell Vowles och Martin Hultman.

  Mer behöver inte sägas än att det rör sig om struntprat på högsta nivå, där nedvärderande epitet används mot alla uppfattningar som strider mot den rådande gruppens kognitiva bias (synsätt)🥱

 36. SatSapiente

  #18 Johannes
  Den havererade Tjernobylreaktorn var en grafitmodererad lättvattenreaktor, alltså inte natriumkyld.
  Samma reaktortyp fanns i Ignalina i Litauen (2 st) och finns bl.a. i St Peterburg (4 st).
  Vid haveriet gjordes ett sk utrullningsprov och säkerhetssystem kopplades bort (vissa med hänglås låsta ventiler manövrerades genom att hänglåsen klipptes). Effekten i härden steg med 500% på några sekunder och grafiten började brinna.
  Eftersom reaktorer av denna typ inte har någon tät inneslutning (containment) utan bara har ett enkelt tak (confinement) över reaktorn så flög härden bokstavligen i luften.
  Pga väderförhållanden så var det i Forsmark man först reagerade på förhöjd radioaktivitet. Man hade högre strålningsnivåer på marken utanför Forsmarksreaktorerna än inne på kontrollerad sida i byggnaderna.

 37. johannes

  36
  Ok, må så vara, men varför mixa kärnkraft med snurror och paneler?

 38. Berra

  #37:

  Och varför blanda vindmöllor och solpaneler på samma fält (som planeras inte så långt från mig).

  Känns inte direkt som en klockren kombination när isblocken börjar lossa från propellrarna…

 39. BG

  Steven E. Koonin har nyss kommit med en uppdaterad och utökad version av sin bok Unsettled ?.

 40. Magma

  # Berra 29
  ”Och ändå är det en bit kvar till rekordet på 56,7°C uppmätt i (trumvirvel) Death Valley i Kalifornien den 10 juli 1913!!!”
  Och går man tillbaka till den 12’e september 2012 så fanns det ett 90 år gammalt rekord på 58 grader C från El Azizia i Libyen, fast det ogiltigförklarades 90 år efter att det uppmätts av WMO eftersom man då kom på att den som avläste inte var tillräckligt erfaren …

  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmerekord-underkant-efter-90-ar-1.24833

 41. Och här har vi några som skulle behöva lite upplysning, man blir mörkrädd.
  https://www.svd.se/a/5EBgGb/ny-miljoprovning-kravs-for-solparker-skriver-natverket-for-solparker

 42. Adepten

  #41 Håkan Bergman

  Ja, Ju mer vi 6 %-are ifrågasätter solkraft i form av solparker, ju mer förslag på hur solkraft skall brukas får vi från klimaträddarna😖
  När värdefull jordbruksmark ska bli solparker istället.

 43. SatSapiente

  #37 johannes
  Håller med dig, har vi tillräckligt med kärnkraft som baskraft så behövs det planerbara kraftslag för att ta hand om variationerna i förbrukningen. Varken solpaneler eller vindkraftverk är planerbara kraftslag och löser därför inga problem.
  Det är en fråga när, inte om, man kommer att ta bort möjligheten att sälja överskottsel från solpaneler. Inte ens Ebberöds bank kan fortsätta att betala 60 öre/kWh för såld sol-el även när spotpriset är negativt.
  Tyvärr är viljan att investera i ny kärnkraft låg pga de kraftigt varierande elpriserna och politisk osäkerhet. Och den höjda fastighetsskatten på 666% för kärnkraftsanläggningar gör inte förutsättningarna för ny kärnkraft bättre.
  Måste det verkligen gå åt h-vete innan det blir någon förändring?

 44. peter

  IVA har producerat en woke publikation där vindkraft ses som den stora frälsaren.
  Otroligt biased publikation.
  https://www.iva.se/contentassets/82aa744216df48979239569be2162df9/industrisatsningarna-i-norra-sverige.pdf

 45. Joachim

  #44 Peter
  Tack för den rapporten. Undrar om IVA kommer att vara stolta över rapportens kunskap och framsynthet om fem år?
  Eller kommer den att förevisas som varnande exempel på den tid när organisationen offrade vetenskap och analys för ideologisk fanatism?

 46. Lars Cornell

  #44 #45. De på IVA är ju ingenjörer och förstår sig inte så bra på människor och deras rop på bra miljö.