Kända klimathotskeptiker – del 1 – John Christy

Under 2017 kommer jag att presentera några kända klimatforskare som är klimathotskeptiker. Svensk gammelmedia skriver inget om dessa forskare utan låter personer som inte kan mycket om klimatet komma till tals som ”experter”, exempel Al Gore och agronomen Johan Rockström.

I det första av dessa artiklar presenteras professor John Christy.

John_Christie

Christy fick sina naturvetenskapliga examina M.S. och Ph.D. i Atmospheric Sciences vid University of Illinois. Han är professor vid University of Alabama in Huntsville (UAH). Christy blev staten Alabamas klimatolog år 2000. 1991 fick Christy NASA Medal for Exceptional Scientific Achievement. År 2002 fick Christy utmärkelsen Fellow av American Meteorological Society. John Christy är också ledare för Earth System Science Center vid UAH.

Tillsammans med Roy Spencer har Christy arbetat med att utveckla satellitmätning av temperaturen på jorden och UAH presenterar varje månad nya uppdaterade data på globala temperaturen. De problem som fanns i början med sensorer och drift är nu lösta. Temperaturen mäts på olika höjd upp till 41 km. Genom att använda satelliter som passerar polerna så täcks större delen av jordklotet varje dygn.

UAH_Satellite

Christy var huvudförfattare till kapitel 2 Observed Climate Variability and Change i IPCC TAR 2001 och var också en av många författarna till kapitel 3 i IPCC:s rapport AR4 2007. IPCC fick Nobelpriset 2007 (fredspriset). Christy säger skämtsamt att han har en liten del av Nobelpriset som en av författarna.

Christy har varit med i många utländska tidningar och i utländsk TV, se exempel från BBC. Läs gärna artikeln från BBC. Utdrag fritt översatt:

”Vid ett möte för IPCC:s huvudförfattare i Nya Zeeland  kommer jag ihåg en konversation vid en lunch med tre européer. De var okända för mig men var huvudförfattare för andra kapitel. Efter jag presenterat mig satt jag tyst och lyssnade. Deras huvudbudskap var att vi måste skriva denna rapport så stark att det kommer att övertyga USA att skriva på Kyotoprotokollet.”

Christy har vittnat i kongressen vid flera tillfällen, exempel här.

Videon nedan är från 2015 innehåller ganska lika information som länkade texten från senatsförhöret. Ska du välja något så tag videon nedan i första hand. John Christy är en mycket bra pedagog

Christy förklarar komplexa samband så det går att förstå. Video är 43 minuter lång (exklusive frågestund som kan hoppas över) men klart sevärd om du vill lära dig mer om klimatet, de misslyckade klimatmodellerna, politiska och moraliska frågor samt den verkliga världen.

Minutreferenserna nedan syftar på var i videon.

Intressant är att Christy jämförde 102 klimatmodeller (CMIP-5) från senaste IPCC rapporten (AR5) med utfallet från verkliga data. Samtliga 102 klimatmodeller har misslyckats att träffa verkligheten och alla har överskattat temperaturökningen (ca 13 min).

Isen då, hur är det med den? Smälter? Nej i stort oförändrad sett till hela jorden. Har minskat i Arktis men ökat i Antarktis. Christy påpekar att isen vid Arktis begränsas av land (Kanada, Ryssland och Grönland. Motsvarande begränsning finns inte för Antarktis (15 min).

Extremväder har inte ökat om man tittar på verkliga data. Det finns ingen tydlig trend uppåt eller nedåt för orkaner, tromber, torka o.s.v. (18 min).

Klimatförändringar är en vetenskaplig men också politisk fråga. Christy går till hårt angrepp på utrikesminister Kerry för hans ovetenskapliga fula uttalanden (20 min), Som tur är försvinner John Kerry snart.

John Christy är en mästare på att avslöja klimatbluffen. I Sverige finns ingen motsvarande person som tillåts komma fram. Makten vill inte att andra åsikter ska höras. Till makten hör gammelmedia. Vissa landsortstidningar är öppnare.

Christy visar att i verkliga världen ökar koldioxidutsläppen när man avvecklar kärnkraften. Den ersätts av nya kolkraftverk. Tyskland och Japan är verkliga exempel (31 min).

Ta det tokiga målet fossilfritt Sverige som exempel. Har du sett någon konsekvensanalys av detta? Hur mycket kommer det att kosta för gemene man? Hur mycket påverkas globala temperaturen? Kanske inte alls? Min kommentar.

Det finns en viktig ekonomisk och moralisk aspekt på klimatförändringarna. Christy har som ung undervisat i Afrika och sett hur brutal energifattigdom kan vara. Folk går många kilometer varje dag för att hämta ved och eldar inne i de enkla bostäderna. Christy säger att 3.000.000 barn VARJE ÅR dör pga av luftföroreningar från veden (35 min).

Energifattigdom i de rika länderna tar Christy också upp. Om man satsar på vind- och solkraft via subventioner (utan subventioner skulle ingen bygga dessa kraftverk, min anm) så blir energin dyrare. Tyskland och Danmark har dyr energi och personer med låg inkomst har inte råd att betala elräkningen, ännu mindre att köra högbeskattade bilar. (40 min). Själv är jag övertygad om att våra fattigpensionärer och andra fattiga i glesbygden i Sverige snart kommer att drabbas hårt av de rödgrönas galna energipolitik.

Att John Christy är ett hatobjekt bland klimatalarmister är inte svårt att förstå. Han punkterar effektivt klimatbluffen med data från verkliga världen.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kjell Wållberg

  University of Alabama in Huntsville – inte Huntsfield.
  Förlåt ordmärkeriet.

 2. #1: Tack – rättat.

 3. Lasse

  Tack Per
  Har lyssnat på nätet och gillar hans sätt att argumentera. Hans bakgrund är intressant även ur ett humanistiskt synsätt. Han har varit lärare i Afrika och där sett vad energibrist innebär. Elever som efter mörkrets inbrott inte kunnat läsa läxan.

  Men vi har ju Miljöpartiet. I en debattartikel idag så slår de fast att vi skall binda oss vid ett fossilfri tillvaro idag. Skriva på nu och strunta i framtida klimatutveckling, Detta eftersom 2016 var varmare än 1998.
  Eller om det var isläget i Arktis eller värmen runt nordpolen-allt tas som bevis på framtida problem om vi inte skriver på nu!

 4. Ann lh

  Tack Per. Det finns underlag för upplysande artiklar som denna för lång tid framöver. Jättebra idé!

 5. Olle R

  Jag har sagt det tidigare men det tål att upprepas. John Christy är ju expert på de de övre luftlagren, och borde därför känna till att den verkliga stratosfären kyls långt snabbare än modellerna. Därför känns det oärligt, alternativt okunnigt, att han jämför de utsmetade TMT- och TLT-skikten, som blandar troposfär och stratosfär, med modellernas dito, och tar det som ”bevis” att den verkliga uppvärmningen är långt mindre än modellernas.

  Om man istället använder radiosonddata, som faktiskt har god vertikal upplösning blir bilden en annan:

  http://postmyimage.com/img2/588_Ratpaclayersvsmodels.png

  Uppvärmningen i troposfären följer modellmedel väl, men i stratosfären går avkylningen långt snabbare.
  Stratosfärisk avkylning är ett förväntat resultat av ökad växthuseffekt. Modellerna missar helt klart denna avkylning, vilket även kan förklara varför modellerna avviker över Antarktis. Vintertid är ju luften över antarktiska högplatån praktiskt taget stratosfär..

  En annan reflektion: Om den rika världen satsar på förnybara energislag, så sjunker ju oljepriset och det blir billigare för världens fattiga att köpa fotogen till kök och lampor, samt bensin till mopederna..

 6. Lennart Bengtsson

  En utmärkt idé. John Christy är en i högsta grad respektabel vetenskapsman som sätter vetenskapen före den politiska korrektheten. Det är något som inte bara vinner respekt utan också något som vinner i längden. Eftersom han är en god vän och kollega och vi har flera gemensamma artiklar kan jag ju förvisso anklagas för att vara biased.

  En anklagelse som jag förvisso helt skulle ignorera.

 7. Bim

  Instämmer med Ann L-H väldigt bra idé .
  Dessutom betraktar jag all den negligering av kunniga forskare som råkar vara anti-PK som mobbing.
  Det är ett otyg i en demokrati, det gäller även SD, politiskt, Lennart Bengtsson klimatvetenskapligt och hundratals andra, som rena nollor ger sig på och i stort sett omyndigförklarar.
  De goda, förlåt självgoda, vänstergänget som det vimlar av i tv sofforna är jag oerhört trött på.
  En av de värsta hatarna som så tydligt demonstrerar sitt hat är, enligt mig , Rossana Dinamarca.
  Jag vill inte att dessa hatare stoppas, men de skall inte få uttrycka sitt hat i tv soffor och till och med i riksdagen utan att få kritik direkt i tv-sändningarna. Nu var det ju i och för sig ett självmål när hon gav sig på sittande talman i riksdagen tack vare att just den talmannen hade kurage att läxa upp henne.

 8. Olle R #5: Inser du inte hur tokigt det låter? Anonyma Olle R beskyller en av världens mest kända klimatforskare John Christy, tillika en av författarna till två IPCC-rapporter, för att det ”känns det oärligt, alternativt okunnigt”. Läs för övrigt vad Sveriges internationellt mest kända klimatforskare Lennart Bengtsson skriver i kommentaren ovan. Framöver vill jag se respekt från dig Olle R i kommentarerna. här.

  Du inser tydligen att det finns fel i modellerna. Klimatmodellerna bygger på ett tredimensionellt rutnät som man via kopplade partiella differentialekvationer integrerar sig fram i tiden. Mycket som man inte helt förstår parametriseras. Fel i temperatur på höjd (och det börjar redan vid några km) är allvarliga brister som man inte kan bortse ifrån.

 9. Christopher E

  #8 Per Welander

  Gillar dina inlägg mycket och även denna påbörjade serie.

  Håller dock inte med dig helt med dig där och måste få vara djävulens advokat och faktiskt hålla med tex Thomas P en gnutta. I kommentarer här avfärdas ju även forskare som driver en klimatalarmistisk linje av ”anonyma” kommentatorer med ibland ett rätt hårt språkbruk. Med samma regelbok får man nog tåla det från alla sidor.

  Nog för att jag delar åsikten att Christy har bra på fötterna. Men Olle R har givetvis rätt att försöka bemöta vad tex Christy hävdar inom rimligt språkbruk för vad som brukar toloreras här. Sedan får det som Olle Hävdar bemötas i en debatt där förhoppningsvis riktiga data och resonemang lyfts fram.

  Just att det är högt i tak gör denna site så mycket bättre än klimathotarnas hårt modererade siter.

 10. Olle R

  #8 Per, jag förlitar mig bara på vad data säger. Du kan själv ladda ner data och verifiera min graf.
  Jag skulle gärna vilja ha en kommentar av Lennart Bengtsson i denna fråga, eftersom jag hyser stor respekt för hans vetenskapliga kompetens på området..

  Själv tycker inte att Christy har på fötterna när han vittnar i kongressen och säger den observerade uppvärmningen helt missar modellernas mål.. (Den gör det i stratosfären dock). Hans vittensmål känns tendentiösa och inte vetenskapligt objektiva..

  Om någon tror att just Ratpac-data avviker så kan jag ju även visa denna graf:
  http://postmyimage.com/img2/537_image.png

 11. Thomas P

  Per #8 Det var mycket auktoritetsargument där när Olle försökte påpeka vad han ansåg vara brister i i UAH:s beräkningar.

  Själv reagerade jag på ditt ”De problem som fanns i början med sensorer och drift är nu lösta. ” Är du helt säker på att version 6.0 är den sista, slutligt korrekta versionen?

 12. Lars Cornell

  #58 tty skriver i Öppen Tråd.
  ”den alternativa källan satellitdata, fungerar inte norr om ca 85 breddgraden p g a att det inte finns några solsynkrona banor som går norr om 82 grader.”
  Det stämmer ej helt med det du Per W skriver.

 13. Thomas P #11: Brister i UAH:s beräkningar var Ok men inte att kalla Christy för ”oärlig”. ”Okunnig” blir bara fånigt att kalla Christy. Kommentaren fick stå utan ändring men jag vill att Olle R (och övriga) ska hålla en hövlig ton. Visst bryts det mot detta bland kommentarerna från ”båda håll” ibland men jag är väl hårdare än andra när jag modererar.

  ”UAH 6.0 den sista och slutligt korrekta”. Naturligtvis tror jag inte det. Det finns alltid utrymme för förbättringar. Gäller både land- och satellitbaserade mätningar. UAH:s data är tillräckligt bra men inte perfekta till femte decimalen.

 14. Olle R

  #12 Griddade MSU/AMSU satellitdata går ”bara” till 82,5 grader nord och syd. Gäller alla leverantörer. De små hålen som missas utgör dock bara en knapp procent av jordens yta. Om man skulle fylla i hålen med närmaste data skull den globala trenden öka med blott en procent, också det försumbart…

 15. Lars Cornell #12: Jag skrev: ”Genom att använda satelliter som passerar polerna så täcks större delen av jordklotet varje dygn.”

  Satelliterna kallas av NASA polar-orbiting satellites. Det innebär inte att de passerar RAKT över Nord- och Sydpolen. Det finns fläckar vid runt polerna som inte täcks helt. Om du tolkade det som rakt över polerna så är det inte så. Men jämfört med landbaserade system så är täckningen mycket, mycket bättre.

 16. Björn

  Bra initiativ, speciellt för att John Christy är vad jag förstår, en av pionjärerna tillsammans med Roy Spencer, utvecklarna av mikrovågsmätningar av temperatur från satelliter. Vi behöver mer framhållande av forskare som står för annat kunnande och tänkande kring klimatsystemet.

 17. Björn

  Olle R [5]; ”Stratosfärisk avkylning är ett förväntat resultat av ökad växthuseffekt”. Jasså, det vet Du? Enligt studier av solens spektrala innehåll, avtar de mest energirika våglängderna inom UV, när solens TSI minskar. Just dessa våglängder interfererar med stratosfärens kemi och resultatet blir uppvärmning. Nu när TSI minskar, blir också stratosfären kallare. Här har vi orsaker till förändringar i jetströmmarnas styrka och lägesförändringar.

 18. Sören G

  Var det guvernören i Kalifornien som sa att Kalifornien ska skicka upp en egen satellit nu när Trump ska bli president. Vad tror han egentligen?

 19. Olle R

  #17 Förvisso, stratosfärisk avkylning kan också orsakas av minskad ozonhalt och minskad halt av vulkaniskt stoft. Om de senare är konstanta så kan också minskad solstrålning leda till lite avkylning ( om det nu kan märkas). Uppvärmningen av troposfären löper dock på oförtrutet…
  Om vi tittar på de senaste 20 åren, då ozonet inte längre minskar utan snarare ökar sakta, och stora ”störande” vulkanutbrott lyser med sin frånvaro, då är ändå den observerade stratosfäriska avkylningen större än modellernas:
  http://postmyimage.com/img2/845_RecentRatpacvs_CMIP5.png

 20. Lasse

  #19 Olle
  Hjälp en oförstående:
  Vid vilket tryck tycker du modellerna överensstämmer med RATPAC?
  Vid 250 mbar så är skillnaden 50% i trend.

  Trenderna skiljer sig åt även mellan HADCRUT4 och RSS för samma period och de är betydligt lägre!
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1997/to/plot/hadcrut4gl/from:1997/trend/plot/rss/from:1997/plot/rss/from:1997/trend

  Men Christys framträdande för senaten innehåller även effekten av dessa klimatförändringar.
  Betydande skillnader som kan rädda oss från svält utan att förorsaka katastrofer.

 21. Svempa

  #5 Modellernas missar det mesta. Slår inte slumpgenerator / status quo-scenario. Att plocka lite data här och där som stödjer ens villfarelse hjälper inte. För att citera Feynman: Man kan aldrig vara säker på att en hypotes stämmer (här AGW-modeller). Den enda man kan vara säker på är när en hypotes inte stämmer dvs har falsifierats -vilket gäller i detta fall.

 22. Olle R

  #20 Lasse,
  Om man låter grafen i #19 illustrera, så hänger ju uppvärmningen väl med modellerna upp till ungefär atmosfärens mitt, 500 mbar.
  Det här påminner i min mening om anekdoten om humlan som inte kan flyga, därför att den är för tung, har för små vingar och slår för långsamt med dem.
  Den globala uppvärmningen ”flyger utmärkt” utan överdrivna hotspotar på hög höjd i troposfären, utan att tropopausen lyfter sig, så som det ser ut i flertalet modeller.
  Någonting däruppe, särskilt i tropikerna, fungerar effektivare än vad atmosfärsfysiker och modellmakare i gemen har tänkt sig. Kanske kan man lära sig något av detta..
  Steven Sherwood har iaf konstaterat att det blåser kraftigare än förväntat högt upp i troposfären..

 23. Olle R.

  Myten om att humlan inte kunde flyga dog i mitten av 1990-talet.
  En forskning vid Cambridge visade att det bildades turbulenta
  virvlar längs vingarnas kanter som kraftigt ökade bärförmågan.
  Jag har använt liknande virvelbildning i mina Catarsis-kanaler
  och ökat massöverföringen 2.5 till 3.5 ggr utan att öka tryckfallet.

  Myten om koldioxidens påverkan på klimatet är vetenskapligt dog för
  länge sedan men då upplivade man liket och gjorde om myten till politik.
  Det var lättare att hålla myten vid liv på det sättet.

 24. Lasse

  #22
  I tropikerna?
  Där duger väl den förklaring som Willis E ger med termostaten som slår till regelbundet, dagligen.
  https://wattsupwiththat.com/2016/01/08/how-thunderstorms-beat-the-heat/

 25. Lasse

  #23
  Nyfiken på dessa kanaler!
  Är det samma effekt som finns när fåglar flyger tätt över vattenytan ?

 26. Lasse!

  Titta på min hemsida http://www.nilcon.se så finns det info där om Catarsis s.k. Eco-flöde.

 27. Olle R

  #24 Kraftig konvektion är ju ett effektivt sätt att transportera energi från nedre till övre troposfären. En extrem form är ju tropiska cykloner, som ju inte ökat märkbart trots att haven blivit varmare.
  Kanske har vindarna blivit kraftigare, passad och antipassad, vilket ökar vindskjuvningen och blåser sönder cyklonerna. Om värmeöverföringen uppåt minskar så måste ju värmen istället vandra mot polerna. Den polära amplifikationen är ju större än förväntat i norr men inte i söder. Avkylningen kanske istället kan förklara med att höglandet praktisk taget är stratosfär (som ju blivit kallare) vintertid.
  -mycket spekulation som sagt…

  23 Sven M Nilsson
  Myten om att koldioxid inte orsakar global uppvärmning brukar kraftfullt avfärdas av Spencer och Christy.
  I våras var det nån dåre som framhärdade å det vildaste på Spencers blogg, så att han såg sig nödgad att stänga ner kommentarsmöjligheten under en period…

 28. Lennart Bengtsson

  Kommentar ang temperaturmätningar med MSU

  Den temperatur som använts av UAH och RSS motsvara ett biktat temperaturvärde mellan jordytan och ca 300 mb ( ca 9km) med den största vikten mellan 850 och 700 mb. Det är ett bra mått på temperaturen i lägre och mellerst delen av troposfären. När man jämför med modeller och re-analysdata görs detta på exakt samma sätt. Som framgår av vår artikel i Tellus ( tidigare rapporterad) är överensstämmelsen god. MSU-temperaturer för stratosfären finns också och dessa visar som man kan förvänta sig ett temperaturavtagande i såväl modellsimuleringar som i observationer och re-analyser.

  Att observationerna inte täcker området mellan 85-90°N och S spelar ringa roll då ytan här är endast en ringa del av jordens yta. Här finns knappast några observationer alls vare sig från jordytan eller fria atmosfären. Beräkningar visar också att bidraget till den globala temperaturtrenden är försumbar.
  Som vi visat i Tellus artikeln är överensstämmelsen mellan observationer och re-analys data mycket god.

  Det är viktigt att känna till att temperaturtrenden över landytan är markant större än över hav och i fria troposfären. Detta diskuteras i Tellusartikeln och beror sannolikt på sekundäreffekter av växthusgasökning, ringa värmekapacitet hos markytan eller andra orsaker äv växthusgasökningen. Uppvärmingen i troposfären och avkylningen i stratosfären stöder växthusgasökningen som mest rimlig orsak.

 29. Lennart Bengtsson

  Skall förstås vara ”viktat” medelvärde

 30. Ingemar Nordin

  Lennart B #28,

  Hur ser du på von Storch et als artikel om att endast 2 av 100 klimatmodeller är i samklang med faktiska mätdata?

 31. Olle R.

  Trots alla de över tiotusen mätningar man genomfört för att hitta den s.k ”Hot Spot” så har man inte lyckats
  finna den! Den enda gång man kunnat se uppvärmande effekt av koldioxiden var i tidiga LABORATORIEFÖRSÖK! Rymden är inget ”växthus”. Horisontella och vertikala luftrörelser sabbar ”växthuseffekten” effektivt.
  Om ”växhusdefekten” skulle påverka uppvärmningen så borde den väl i alla fall vara så stor att den kunde mätas och vertifieras. ” Växthusdefekten” är ett hjärnspöke som saknar betydelse!

 32. tty

  #23/25 m fl

  Att humlor kan flyga beror egentligen på luftens viskositet. Alla vingar fungerar genom att böja av luftströmmen nedåt (glöm det där med Bernoullis lag och lägre tryck på vingens översida). På grund av att luften har en viss viskositet så påverkas faktiskt luftströmmen även en liten bit utanför vingspetsarna (luften dras så att säga med). Det effektiva vingspannet blir därmed litet större än det geometriska. Så är det faktiskt med alla vingar, men det är bara för insekter som effekten blir stor nog att ha betydelse.

  ”Är det samma effekt som finns när fåglar flyger tätt över vattenytan ?”

  Nej.

  Det finns två skäl att fåglar flyger tätt över vattenytan. Är det vindstilla (bleke) så använder vissa fåglar sig av den s k. markeffekten, alltså att lyftkraften ökar genom att luftströmmen som böjs av nedåt stöter mot mark/vattenytan vilket gör att trycket på vingundersidan ökar. Är man mycket nära ytan bryts dessutom tippvirveln utanför vingspetsen upp vilket minskar det inducerade motståndet rätt markant. Det är normalt stora havsfåglar med stort vingspann, som t ex pelikaner och albatrosser som använder sig av markeffekten.

  Det andra fenomenet fungerar däremot bara när det blåser och är sjögång. Många havsfåglar flyger då mycket nära havsytan och återigen är det två olika effekter som spelar in. Det ena är att vinden böjs av uppåt på vindsidan av vågorna. Det uppstår alltså en uppvind, ett ”hang” som fåglarna kan använda sig av. Den andra effekten (”Dynamic Soaring”) är svårare att förklara. P g a friktionen mot vattnet är vindstyrkan mindre alldeles över vattenytan, i synnerhet i vågdalarna men ökar snabbt på någon eller några meters höjd. Genom att flyga enligt ett speciellt mönster kan en fågel vinna energi genom att stiga och sjunka genom den här vindgradienten. Det är inte helt lätt att förklara i ord men här är några bilder som förklarar tekniken:

  http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/images/FOGEL_1.jpg

  Det är återigen havsfåglar, främst liror och albatrosser som använder tekniken, men det fungerar även över kuperad terräng på land. Jag har sett gamar använda metoden när de flög längs en bergskam. Det mycket karaktäristiska sätt som havsfåglar om och om igen dyker upp och åter försvinner över vågkammarna beror just på att de flyger på detta sätt.

  Apropå markeffekten så verkar den även på flygplan, som har en tendens att ”flyta” om man flyger dem just över en platt markyta. Chuck Yeager berättar i sina memoarer om när han första gången skulle landa med en B-47 (där effekten av aerodynamiska skäl var ovanligt kraftig) att han tog upp planet just före sättningen varpå det bara gled iväg utan att visa någon tendens att vilja landa. Efter en stund sa hans chef (som satt bredvid) ”ska du inte ta och landa innan det blir mörkt?”

 33. tty

  #27

  ”Avkylningen kanske istället kan förklara med att höglandet praktisk taget är stratosfär (som ju blivit kallare) vintertid.”

  Det var en originell teori, men tropopausen ligger faktiskt på 6-8000 meter även vintertid i centrala Östantarktis.

  ”Om värmeöverföringen uppåt minskar så måste ju värmen istället vandra mot polerna.”

  Nu sker ju den värmeöverföringen till större delen just ”uppåt” från tropikerna. Googla ”Hadley cell”. Fast i och för sig är det riktigt att när klimatet varit mycket varmare än nu i det förflutna så har de tropiska temperaturerna varit nästan desamma som nu, medan det däremot varit varmtempererat/subtropiskt nästan ända till polerna.

 34. Håkan

  Har jag missat något här?

  IPCC har väl skattat klimatkänsligheten till 1,5-4,5 grader, och detta är väl i stor utsträckning baserat på klimatmodellerna.

  Men observationerna ger vid handen ökning på 0,8-1,0 grader vid 75-80% ökning av växthusgaserna. Så alltså en låg TCR, vilket pekar på en ECS I trakterna runt IPCCs lägre gräns.

  Så visst tycker jag att det ut som att modeller och observationer inte stämmer överens.

  Upplys mig gärna om jag har rätt eller fel, jag är alltid öppen för att lära mig nytt.

 35. Verner

  Det börjar röra på sig även inom politiken! SMHI får kritik av SD för att skapa opinionsbildning i klimatfrågan.
  http://www.altinget.se/miljo/artikel/sd-smhi-agnar-sig-aat-tendentios-opinionsbildning

  Naturligvis tillbakavisar SMHI. Men den som vill kan gå in på SMHI:s hemsidor och läsa hur man misshandlar fakta.

  John Christys nu välkända diagram som visar hur uruselt temperaturmodellerna stämmer överens med verkliga mätta temperaturer är tillräckligt för att visa vad som egentligen sker.

  Det lilla temperaturökning som indikeras i diagrammet har mycket lite påverkats av CO2 halten. Större delen av temperaturökningen är helt enkelt en produkt av den ökade globalstrålningen som är större än 10% sedan 1983. Att denna instrålningsökning ger en global temperaturökning på ca 0,5 grader C är empiriskt uppmätt och går att tolka ut från SMHI:s data sidor.

 36. Lennart Bengtsson

  Det värden som IPCC avser ett tänkt jämviktsläge där klimatsystemet har kommit i balans med en dubblerad växthuseffekt jämfört med förindustriell tid. Det är inte detsamma som transient response vilket är vad som inträffar vid tillfället och är lägre. Tar man med den integrerade effekten dvs man konverterar alla växthusgaseffekter till en koldioxideffekt då har vi nu fått en ökning på ca 80% ( ekvivalent CO2). Den transienta effekten på CO2 fördubbling ligger på
  Jag tycker det är olyckligt att man publicerar ett värde som inte går att verifiera vilket leder till ändlösa missförstånd men detta har gjorts hela tiden.

  Och många bryr sig inte ens om att göra klart för sig vad man pratar om.

  Den transienta effekten ligger tills vidare i den allra lägsta delen av modellsimuleringarna.

  För mer information se Bengtsson och Schwartz (Tellus, 2013)*

  * Determination of a lower bound on Earth’s climate sensitivity
  By LENNART BENGTSSON(1) and STEPHEN E. SCHWARTZ(2) ,
  1Environmental Systems
  Science Centre, University of Reading, Reading, West Berkshire, UK;
  2Atmospheric Sciences Division,
  Brookhaven National Laboratory, Upton, NY 11973, USA

 37. Lennart Bengtsson

  Det värden som IPCC avser ett tänkt jämviktsläge där klimatsystemet har kommit i balans med en dubblerad växthuseffekt jämfört med förindustriell tid. Det är inte detsamma som transient response vilket är vad som inträffar vid tillfället och är lägre. Tar man med den integrerade effekten dvs man konverterar alla växthusgaseffekter till en koldioxideffekt då har vi nu fått en ökning på ca 80% ( ekvivalent CO2). Den transienta effekten på CO2 fördubbling i modellberäkningarna ligger på 1.3 – 2.5°C.
  Jag tycker det är olyckligt att man publicerar ett värde som inte går att verifiera vilket leder till ändlösa missförstånd men detta har gjorts hela tiden.

  Och många bryr sig inte ens om att göra klart för sig vad man pratar om.

  Den transienta effekten ligger tills vidare i den allra lägsta delen av modellsimuleringarna.

  För mer information se Bengtsson och Schwartz (Tellus, 2013)*

  * Determination of a lower bound on Earth’s climate sensitivity
  By LENNART BENGTSSON(1) and STEPHEN E. SCHWARTZ(2) ,
  1Environmental Systems
  Science Centre, University of Reading, Reading, West Berkshire, UK;
  2Atmospheric Sciences Division,
  Brookhaven National Laboratory, Upton, NY 11973, USA

 38. Guy

  tty # 32

  I länken du hade gick den sista delen förbi. ’Diving downwind…. decending into stronger? wind. Idéen var at vinden är svagare närmare vattnet. Vad menar dom?

  Annars stämmer det att vinden är svagast nära marken och Yeagers exempel är bekant speciellt vid landning i medvind.

 39. Håkan

  #36 Lennart B

  Hur mycket större är ECS än TCR, enligt IPCCs skattningar?

  Finns det andra trovärdiga skattningar, och avviker då dessa från IPCCs?

 40. tty

  #34

  Det allra mesta tyder på att du har rätt. Bland annat följande:

  Aldrin M, Holden M, Guttorp P, Skeie RB, Myhre G, Berntsen TK (2012) Bayesian estimation of climate sensitivity based on a simple climate model fitted to observations of hemispheric temperatures and global ocean heat content. Environmetrics 23:253–271

  Gregory JM, Forster PM (2008) Transient climate response estimated from radiative forcing and observed temperature change. J Geophys Res 113:D23105

  Lewis N (2013) An objective Bayesian, improved approach for applying optimal fngerprint techniques to estimate climate sensitivity. J Clim 26:7414–7429

  Lewis N, Curry JA (2014). The implications for climate sensitivity of AR5 forcing and heat uptake estimates.
  Clim Dyn DOI 10.1007/s00382-014-2342-y

  Otto A, Otto FEL, Boucher O, Church J, Hegerl G, Forster PM, Gillett NP, Gregory J, Johnson GC, Knutti R, Lewis N, Lohmann U, Marotzke J, Myhre G, Shindell D, Stevens B, Allen MR (2013) Energy budget constraints on climate response. Nat Geosci 6:415–416

  Skeie RB, Berntsen T, Aldrin M, Holden M, Myhre G (2014) A lower and more constrained estimate of climate sensitivity using updated observations and detailed radiative forcing time series. Earth Syst Dyn 5:139–175

 41. Björn-Ola J

  Finns det någon uppfattning om storleksförhållandet mellan tcs och ecs?

 42. tty

  #39

  Se #40. Det är i stort sett alla försök som har gjorts att faktiskt mäta TCR/ECS baserat på verkliga data.

  Något förenklat kan man säga att allihop kommer fram till TCR på omkring 1,3-1,4 grader och ECS på 1,7-1,8 grader. Sedan bör det tilläggas att nya data om aerosoleffekter innebär att de siffrorna troligen är i överkant.

 43. mängan

  #35 Verner
  Äntligen ett parti som vågar stå upp för sans och vett. Respekt SD.

 44. Lasse

  #32 tty mfl
  Tack för kvällslektionen! Observationer av trutar i storm bekräftar teorin!

 45. Olle R

  tty #33
  Du behöver ju inte tolka allt svammel ordagrant, särskilt inte när jag försett det med en disclaimer..

  Stratosfärliknande förhållanden syftar mest på vanligt förekommande kraftiga inversioner, negativ växthuseffekt, samt att yttemperaturerna ofta kan vara kallare än tropopausen/lägre stratosfären.

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL066749/full

  De katabatiska fallvindarna vintertid suger dock inte ner kall torr luft från stratosfären, utan övre troposfären. Nedre stratosfären ska ju vara stabilt skiktad och svår att rå på. Om man tittar på fig 1 i artikeln, så uppstår det märkliga vintertid, att tropopausen (definierad som temperaturminimum) åker upp på drygt 20 km höjd, nivåer där det normal är stratosfär. Frånvaron av solljus leder troligtvis till att temperaturen sjunker och den normalt stabila inversionen på 10-20 km höjd bryts ner.
  Antarktis är knepigt och annorlunda överlag…

  Viss förvirring kan också uppstå för att jag för egen del föreställer mig den nivå där uppvärmningstrenden är noll som en slags praktisk tropopaus. För att veta hur denna nivå förhåller sig till den verkliga tropopausen, måste man dock jämföra med den absoluta temperaturens minimum (vilket jag inte direkt gjort..)
  Enkla mentala bilder fångar inte den verkliga dynamiken, årstidsvariationer, etc särskilt väl…

 46. Olle R

  #42 En liten anmärkning bara. De beräkningar som gjorts är inte av jordens klimatkänslighet, utan av HadCRUT-indexets klimatkänslighet. Detta är ju ett sammansatt index, med en historiskt varierande global täckning. Om man användet modelldata med samma sammansättning och täckning blir klimatkänsligheten ungefär lika stor..

  Äpplen mot äpplen är den senaste trenden inom klimatforskningen…
  Detta är något som John Christy inte lever upp till. Han jämför äpplen och apelsiner med modellerade äpplen och apelsiner, och hävdar sedan att äpplena är kallare än förväntat, när det egentligen är apelsinerna som är kallare än förväntat..
  jämför #5

 47. Slabadang

  Scientivisterna avslöjades med Climategate!

  De är personligen ansvariga för att genom den nakna aktivistiska politiseringen totalt krossat förtroendet för ”klimatvetenskapen” i sin helhet. När de dessutom attackerar den del av vetenskapen som förtjänar förtroende för sin vetenskapliga integritet så befinner sig nu förtroendet för den scientivistdrivna hysteriskt spekulativa alarmismen på nivå ”löjligt oseriös”.

  Dagen närmar sig när de seriösa kommer få sin upprättelse och scientivisterna sin dom. Mitt förakt för den stalinistiska inkvisition mot ”oppositionella” är det grisigaste inslaget som någonsin kunnat betraktats i demokratiska länder. Den period i USA som led under McArtyismen använde sig av exakt samma typ av ”guilt by association” mot individer som inte var medlemmar i USA kommunistiska parti. Under 4 år pågick i USA vad som pågick i Sovjet under 70 år. I Sovjet räckte till och med en misstanke till guilt by association för ett nackskott eller gulag. Svenska kommunister,journalister och den svenska ”kultureliten” lyfter alltid fram McArtys 4 år men ALDRIG stalinismens 70 år av politisk förföljelse. Vi kan tydligt med denna bakgrund till vad som tillåtits ske och uppmuntrats inom klimataktivismen förstått vilka grisiga och vid makten livsfarliga individer och vilka totalitära idèer och förföljelser med sanktioner de legitimerar för sin agenda.

 48. Slabadang

  Ann LH! 🙂

  De e så jobbigt att få rätt heeeela tiden! Nu deklarerar Hillerson som tillträdande Sec of State att USAs regering eftersträvar att gå vidare från självförsörjande till att bli den gas/olja exporterande part till Europa som skall minska behovet av rysk gas/olja och därigenom Rysslands inflytande.

  Det är inte svårt att förstå hur EU satt sig i djup skit när nu Brexiteffekten förstärks med Trumps tillträde med en helt och totalt ny energipolicy. När nu Britterna snabbt kommer teckna frihandelsavtal med USA, så är det inte så svårt att förstå hur TOTALT EUs strategi energipolitik och makt skitigt sig big big bigtime? Tänk bara på Öststaterna inom EU …. när de kan köpa från USA istället för Putin? 🙂

  EU är KÖRT! 🙂

 49. Slabadang

  tty #34! 🙂

  När jag skrollade denna tråd uppifrån och ned och när jag såg att aerodynamiken i humlans flykt blev topic så kom ditt inlägg lika säkert och snabbt som ett förväntat automatsvar på mejl. Ekranoplanet och flygfisken är två bra exempel till på hur yt/markeffekten kan utnyttjas, och alla PBY Catalina piloter under WWll vet hur de fick kämpa MOT eller utnyttja effekten när de skulle landa eller lyfta.

  Det är numer rent patetiskt hur tydligt det är att ingenstans annat än i huvudet på alarmisterna finns klimatdata som redovisar något alarmerande överhuvudtaget och endast. ”Tha check is in the mail”

 50. Slabadang

  tty #34! 🙂

  När jag skrollade denna tråd uppifrån och ned och när jag såg att aerodynamiken i humlans flykt blev topic så kom ditt inlägg lika säkert och snabbt som ett förväntat automatsvar på mejl. Ekranoplanet och flygfisken är två bra exempel till på hur yt/markeffekten kan utnyttjas, och alla PBY Catalina piloter under WWll vet hur de fick kämpa MOT eller utnyttja effekten när de skulle landa eller lyfta.

  Det är numer rent patetiskt hur tydligt det är att ingenstans annat än i huvudet på alarmisterna finns klimatdata som redovisar något alarmerande överhuvudtaget och endast. ”Tha check is in the mail”
  och endast en mycket mycket generös och välvillig analys skulle ge klartecken för en med extremt låg sannolikhet för det absolut lägsta värdet på klimatkänsligheten och med NOLL utrymme för en högre.
  Jag rekommenderar dig att med tålamod att lyssna till demokraternas argument i hearingen med Hillerson idag. Har någon undrat vad som driver demokraternas agenda så framgår att 85% av deras makt och intressen är kopplade till klimatmakt och stålar. Anförandet innan de släpper sina frågor är fyllda med så mycket patetisk klimatrappakalja att öronen rodnar när man lyssnar på myterna.
  Roligast är tanten i röd kavaj som undrar vad Hillerson skall göra åt ”subventionerna” av fossila bränslen !!! Hillerson visar sig vara en mästerlig diplomat när han svarar utan att göra poäng av tantens totala förvirring.