Kallt väder är skrämmande

Jag brukar ibland roa mig med att påstå att klimatet påverkas med en 10 000-del varje dag. Om klimatet, som det ibland definieras, är medelvärdet av 30 års väder, så är ju det naturliga att vi i detta medelvärde låter dagens väder ersätta det som rådde samma dag för 30 år sedan. Eftersom 30 år är ungefär 10 000 dagar så påverkas medelvärdet med ungefär en 10 000-del.

Eftersom jag inte vet om mars 1988 var lika kall som årets så vet jag ju inte hur klimatet förändrats denna månad – det enda jag vet är att förändringen är liten.

Hur som så tycks det inte finnas någonting som skrämmer de klimathotstroende så mycket som riktigt kallt väder gör. Den stora risken är ju att människor plötsligt börjar hoppas på ett varmare klimat. Då gäller det att hitta något ställe i världen där det just då är ovanligt varmt. Det lustiga är ju att så länge det gäller varmt väder så spelar det ingen roll var på jorden det just nu förekommer – det är alltid en viktig nyhet, eller ska vi säga relevant nyhet. Medierna berömmer sig ju av att publicera det som är relevant!

I min egen lokaltidning, Upsala Nya Tidning har det de senaste veckorna kommit 2 ledarartiklar om klimatet. I den första skrev författaren att vi måste tala om klimatet! Jag skrev ett brev till författaren och sa att vi är många som gärna talar om klimatet och föreslog att tidningen skulle anordna ett offentligt rundabordssamtal eller en paneldebatt om klimatet. Ett samtal med företrädare för såväl ”den etablerade uppfattningen” om eventuella klimatförändringar och som för klimatpolitiksmotståndare. Jag fick visserligen ett vänligt svar på mitt första brev, men sedan jag upprepat frågan om en paneldebatt så har jag inte fått något svar.

I nästa ledarartikel så påstås det att ett antal konflikter i världen beror på klimatförändringar – exempelvis torka i Syrien – så att många av dem som kommer hit ska ses som klimatflyktingar. Huvudbudskapet i artikeln är att om Sverige blir översvämmat och svenskar måste fly utomlands så ska vi inte bli mottagna dit vi flyr – detta eftersom det är vår egen användning av fossila bränslen som gjort att vi tvingas fly. Egentligen förstår jag inte logiken, blir det varmare så blir ju Sverige ett allt behagligare land att bo i – varför skulle någon vilja flytta?

Fast det är klart att med en klimatpolitik som förstör hela vår energiförsörjning och lagar om att förbjuda köttätande utom en dag i veckan (jag hoppas att det i så fall blir söndagar) och bilkörning överallt dit någon skulle vilja köra så kanske det finns ganska många som skulle vilja flytta.

Frågan är bara vart. I många avseenden förefaller det vara (åtminstone nästan) lika illa i alla länder som vi tidigare betraktat som upplysta. Möjligen finns det hopp om en liten tillnyktring i Förenta Staterna där det pågår en intressant rättegång. Ett antal medborgare har anklagat Exxon för att i 30 år ha vetat om riskerna med koldioxid men ändå fortsatt med att pumpa upp och sälja sin olja. Den domare som har hand om rättegången har nu begärt in yttranden från båda sidor rörande ett antal specifika frågor.

Dessutom har Scott Pruitt som chef för EPA (Environmental Protection Agency – den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket) deklarerat att EPA i fortsättningen inte får grunda sina beslut på hemliga ”vetenskapliga rapporter”.

Men annars förefaller situationen vara likartad i länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kanada, Australien, Nya Zeeland …

Det besvärliga är ju då att oavsett vilket land som verkligen drabbas av exempelvis köld och missväxt ett år så kommer förmodligen politikerna i det landet att tro att detta är en tillfällighet och sedan kommer de att hitta ett land som har haft ”varmare än normalt” samma år. Och sedan kommer de att fortsätta med sin destruktiva klimatpolitik.

Vi som är motståndare till klimatpolitiken är visserligen inte ensamma i världen – men vi tycks ha samma problem överallt. Vi får inte komma till tals. Medierna tycks också vara hotade överallt och de vill överallt tysta de som framför obekväma fakta.

Välkommen du sköna nya värld!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Upsala Nya Tidning, ” .. vi måste tala om klimatet!”
  Det har nu gjorts undersökning som visar att SVT tappar förtroende. Det gäller särskilt alliansväljare (från 76 till 62 procent) och i synnerhet SD. I gruppen 60-74 år minskade förtroendet från 65 till 57 procent.
  Sverigedemokraters förtroende för SR och SVT, ”är betydligt lägre än för de övriga partiernas väljare”. Men där anges inga siffror.

  Är det någon som är överraskad? Jag är det inte, SVT sköter sig uruselt. Nu inför valet öser man politisk propaganda och faktoider över folket så som den här bloggen visade i gårdagens artikel.

 2. Peter

  Bra insändare i landsortstidning:
  https://nwt.se/asikter/insandare/2018/03/23/koldioxid-livets-gas

 3. Lasse

  Klimatet har förändrats med en grad.
  Går man in på SMHIs klimatindikatorer så är det solinstrålningen som ökat med 8% som är den största förändringen.
  Ändå talas det inte om detta.
  Det visar hur illa det är med SMHI och mainstreem media.
  Vi är på väg mot ett totalitärt MP samhälle med stöd av alla andra partier.
  Detta för en grad varmare klimat pga solen!

 4. Sören G

  Man kan dra paralleller mellan klimathotsreligionen och forntida folks tro att man kunde påverka naturkrafterna med olika slag av hokus pokus.
  ”The Maya, Inca and Aztecs used to do the same thing. In a vain attempt to control the weather and the resulting crop yields, they would engage in human sacrifices including decapitation, blood offerings and live heart extractions. If those efforts didn’t work and the crops failed, then the assumption would be that they didn’t do enough of it – leading to more sacrifices.”
  https://wattsupwiththat.com/2018/03/22/climate-change-is-killing-us-my-open-letter-to-prime-minister-trudeau-environment-minister-mckenna/

 5. Lars W

  Vintern och mars 1987 var osedvanligt kalla. Kanske ligger det något i med dessa 30 års cykler?

 6. Lasse

  #5 Lars W
  Nej -det är bara väder! 😉

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/plot/esrl-amo
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-co2

 7. Lars W

  Det var då för väl! Man skall vara rädd om den goa värmen

 8. verner

  Vi får i alla fall vara mycket tacksamma för att Eon (ett elbolag) har visat att det inte fungerar att vara självförsörjande med vind och solel.
  Deras experiment i den lilla byn Simris i Skåne med solceller, vindkraft, och batteripack som varit igång sedan i Oktober 2017 visar entydigt på att man har räknat fel eller också har man inte räknat alls.
  Jag har följt detta experiment sedan början av februari 2018 och inte ett enda dygn har anläggningen klarat energitillförseln till byn.
  Dessutom finns ett ständigt ”Läckage” på ca 10 kW. Skillnaden mellan tillförd effekt och förbrukad är mellan 9-14 kW.

 9. Björn

  Visst är kallt väder skrämmande. Risken är att vi nu får leva i många decennier framöver med förkortat sommarhalvår, kalla vintrar och därmed förkortad växtsäsong. Ledande klimatforskare borde tvingas att förklara sig varför de döljer en avtagande sols sannolika orsak till en omställning av den atmosfäriska cirkulationen och därmed också den sannolika orsaken till det förändrade vädermönstret som vi nu upplever. Enligt solforskarna är vi på väg mot en sannolik upprepning av Lilla istiden.

  https://principia-scientific.org/modern-solar-grand-maximum-ends-little-ice-age-cooling-coming/

 10. Regarding the Exxon lawsuit:

  https://wattsupwiththat.com/2018/03/22/with-the-dismissal-of-the-exxonknew-lawsuits-climate-alarmists-are-now-in-bizarro-world/

  Charles G. Battig

 11. Ingemar Nordin

  Charles #10

  Please, tell us a bit more about this and what it means to the climate debate in the US.

 12. Roland Salomonsson

  Jag förstår inte hur klimatexperter, som ni i Stockholmsinitiativet, kan fortsätta att diskutera ”klimatkalkylering” i rullande 30-årsperioder. Det är vansinnigt att tro att 30 år på något närmare sätt har med klimat att göra. 30 år är en serie av VÄDER, inget annat.

  Klimatkalkyler i form av s k klimatmodeller har ju samma effekt som att sätta kornet en cm från siktet på ett gevär och sedan försöka träffa en enkrona på 100 meter. Inte en chans. Kalkylperioderna skall givetvis sättas till rullande 200-årsperioder (möjligen rullande 100-årsperioder).

  Med 30-årsperioder är manipulationer möjliga, men med 200- eller 100-årsperioder blir de relativt meningslösa. Å andra sidan är det väl för manipulationsmöjlighetens skull som perioden sätts till 30 år. Dessa perioder visar också datamodellernas brister. Längre perioder skulle avslöja bristerna, särskilt sett till prognoser mot framtiden.

 13. Ingemar Nordin

  forts #11,

  Bevittna miljöorganisationernas totala fiasko. De har fantiserat ihop en konspirationsteori om Big Oil som naturligtvis visar sig vara … fantasier. Ironin i det hela är att Big Oil (med Rockefeller i spetsen) tvärt om finansierat klimatalarmistiska organisationer med miljontals dollar under decennier.

 14. Arne Nilsson

  Roland # 12 Det är ju inte de som skriver här som använder 30 års perioder. I MSM väljer man ju valfri 7 års eller 10 årsperiod för att deras resonemang ska gå ihop. Jag tror att de flesta här utan vidare köper längre perioder men 30 år är väl det minsta man kan tänka sig.

 15. Lasse

  Vi bör kanske inte skälla på dagens forskare.
  Redan i början av 1900 talet var de upptagna av klimatförändringarna:
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm
  8 graders temperaturhöjning vid Spetsbergen även mellan 1910 och 1930 Se sid 23.

  Hade de slutat med fossil energi hade katastrofen kunnat undvikas-varför gjorde de inget?

 16. Robert N.

  # Lasse
  Bra dokument. Har laddat ner boken.
  Mycket spännande fakta att grotta i.

 17. Lars Cornell

  #12 R.Salomonsson
  En krona är ju inte så mycket. En dollar hade ökat sannolikheten med en tiofaktor, follow the money.

  Jag tänker på en för länge sedan mycket känd globetrotter, minns ej namnet (kanske någon vet?). Han var i Afrika på safari. Det ingick att skjuta på ett lejon. Han var livrädd för bössor och gillade inte jakt. Därför blundade han och sköt – och var nära att träffa. Efteråt fick han en utskällning. Det visade sig att siktet var felställt för att ingen skulle träffa. De ville ju använda lejonet många gånger. Endast den som inte siktade hade rimlig chans att träffa.

 18. Göran A.

  Det är klart att vi ska diskutera klimatet utifrån vilka behov vi människor har vid olika klimatet. Klimatet kan vi människor inte påverka. Den debatten kan avslutas på ett sätt.

  Däremot borde vi diskutera vad som händer i Sverige vid ett varmare klimat. Vilka konsekvenser kan det medföra? Hur anpassar vi oss till det?

  Likaså bör vi diskutera vad som händer vid ett kallare klimat. Har vi energi som räcker till? Hur mycket mat kan vi producera?

  Vad händer egentligen med alla skatter som tas in på koldioxid? Används de till något nyttigt?

 19. Sören G

  #18
  Vid ett varmare klimat flyttas odlingens gränsen längre norrut och högre upp. Dessutom blir växtsäsongen längre och vi kan odla mer. Dessutom blir antalet oväder färre.

  Vid ett kallare klimat försvåras odling.

 20. ”17 Lars Cornell”

  Hans Ostelius ?

 21. Robert N.

  Snälla, kan vi inte få det lite varmare då det finns metervis med snö som ska smältas, helst före midsommar.
  Har längtat så efter vår med sol och värme.
  Men då vi har offrat oräkneliga skattemiljarder, bytt bilar, ätit svältkost och tagit på tagelskjortan allt för att MP:s avkylningsprojekt ska genomdrivas.
  Jag tror att de i klimatmaffian har fått så mycket pengar så de har kunnat vridit ner termostaten för djupt
  och nu får vi i de norra delarna av Europa lida.
  Om man ber på sina bara knän så kanske ni kan visa lite barmhärtighet med en vintertrött svensk.
  Ni måste också tänka på de som investerat i nya El-cyklar, de vill ju kunna använda sina klimatbidragsfordon.

 22. Lars Cornell

  #20 Ja, Ostelius var det. Tack.

 23. Robert N.

  #18 Göran A.
  En Stockholmare behöver bara flytta till Tierp/Gävle om hen vill ha samma temperatur som i slutet av 1800 talet. Men jag tippar att hen stannar i ”värmen”.

 24. Guy

  Göran A # 18

  ”Vad händer egentligen med alla skatter som tas in på koldioxid? Används de till något nyttigt?”

  Dagens vits?

 25. ”22 Lars Cornell”

  Hans Ostelius var en tidig klimatflykting. Han bodde många av sina senare år i södra Portugal (Algarve?), men dog i Skåne 90 år gammal. Där ser man vad som kan hända om man flyttar till kallare trakter.

 26. Ulf

  Att det skulle vara lika ensidigt illa i något ammat land tror jag inte på. Sveriges sätt att kalkylera flygutsläpp är unikt, även att prata om värmen på nordpolen, flygskatter, förbjudna bilar etc etc. i andra länder finns det en annan åsiktsfrihet och det finns politiska partier som öppet är skeptiska till klimathotarna.

 27. Håkan Bergman

  Ingemar N. #13
  Det riktigt bisarra är att man aldrig hör uttrycket Big Coal, trots att kol genererar mera CO2 utsläpp än olja och gas tillsammans och dessutom på sikt kan ersättas, med kärnkraft, nåt som verkligen inte gäller för olja och gas. Inget land, inklusive Sverige, kommer att sluta använda olja och eller gas under överskådlig tid. Med lite tur kanske jag lever till 2040 och då kommer jag att kunna konstatera att jag är minsann inte det enda fossilet då. Skulle kunna ta ett fett vad på det, men vad ska jag göra med dom pengarna 2040?

 28. Gunnar Strandell

  Robert N. #23
  Din synpunkt stämmer med mina erfarenheter. Jag har flyttat omkring mellan Gästrikland Uppsala Södertälje, Norrköping och Roslagen och upplevt att man passerat snögränsen när man rest mellan de orterna. Olika för olika år, men jag har inte märkt någon trend annat än att de kallaste dagarna dyker upp något senare på året nuförtiden. Jag minns dem från slutet av januari eller början av februari under 60-talet och att de kommit i mars de senaste åren.

  Det hela gör mig skeptisk när jag hör människor som sett den globala uppvärmningen i sin närhet trots att de bor långt från snögränsen.

 29. Fredde

  Det är väldigt populärt att skylla krisen i Syrien på torka till följd av klimatförändringar.

  Man väljer att bortse från den verkliga orsaken: religion. Religion och politik är ett mycket större hot mot världen än grundlöst påstådda klimatförändringar!

  Att folk drabbas hårdare nu än för 50 år sen i Syrien är självklart också kopplat till antal invånare, befolkningen har ökat med 467%! (1960-2010)
  Sveriges befolkning ökade under samma tid med 25%…

  Var läser man om det i PK-media?
  Var är de ”grävande” journalisterna?
  Kommer vi i framtiden kunna läsa om verkligheten när alternativ media stryps?