Istiden kommer!

frozen Thames

Abraham Hondius: The Frozen Thames, 1677.

Den här lätt alarmistiska rubriken i bästa journaliststil passar bra till dagens inlägg som handlar om vilka tecken i skyn som faktiskt talar för att det kan komma att bli kallare klimat några decennier framöver. Vi hör ju så mycket larmande i press och TV om hur vi står inför en snabb global och katastrofal uppvärmning – och den måste verkligen gå snabbt om det skall hinna bli 4, 5, 6, 7, eller t.o.m. 8 grader varmare till år 2100. Så lite avkylande fakta kan nog behövas som motvikt.

1 El Niño avtar snabbt, rapporterade den amerikanska väderlekstjänsten NOAA i mitten på April. Washington Post tog upp tråden och förklarar lite utförligare vad detta är för ett fenomen och varför det påverkar bl.a. temperaturen globalt. Vi kan förvänta oss att det slår om till en La Niña någon gång under sensommaren då det kallare vattnet vid ekvatorn i Stilla Havet helt dominerar. Det brukar innebära mer fisk för sydamerikanerna och allmänt kallare temperaturer världen över. Temperaturtoppen ansågs vara nådd under februari i år. Och nu går det bara nedåt, något eller några år framöver.

2. Men El Niño- och La Niña-fenomen är ändå relativt kortvariga saker. Det är oklart om de kan påverka klimatet på sikt. Mer långvariga faktorer är de stora havsströmmarna; den i Stilla Havet (PDO) och den i norra Atlanten som vi kan se via temperaturindexen AMO och NAO. Den senare förändras i cykler om c:a 60 år. PDO-strömmen gick in i sin varma fas omkring 1977 och anses ha vänt till en avkylande fas efter 2008. Den Nordatlantiska strömmen gick över i en varm fas under 90-talet och bidrog en del till den snabba uppvärmningen då. Men den anses ha vänt nedåt igen omkring 2007. Huruvida den nedåtgående trenden kommer att hålla i sig är oklart. Men enligt vissa datamodelleringar så kommer det att bli rejält med kallt vatten i Nordatlanten under vintern 2016/17.

Jag skriver ”anses” ovan därför att vattentemperaturerna varierar ganska mycket inom de olika faserna och det kan vara svårt att fastställa var vi befinner oss.

pdo

PDO, källa

AMO Index

 1. Det har skrivits mycket om hur den Arktiska isen försvinner i snabb takt. Men i själva verket så har isläget planat ut under senare år, från c:a 2008 och framåt. Isutbredningen är i allmänhet beroende av hur just havsströmmarna rör sig. Om AMO fortsätter nedåt till en kall fas så är det sannolikt att detta påverkar isutbredningen i Arktis.

isutbredning arktis

Om Nordatlanten fortsätter mot en kall fas så kan vi nog förvänta oss att havsisen i norr kommer att växa till igen.

 1. Nuvarande solcykel nr 24 har varit rekordsvag och är på väg ner. Enligt NOAA kommer den med all sannolikhet att bli den svagaste sedan solcykel 14 i början av 1900-talet. Vi har alltså haft 100 år av relativt stark solaktivitet. Men om 24:an är en signal om att vi kommer att få en serie av svaga solcykler framöver så är det många som förutspår en lång och kall period, ja, kanske under flera decennier, i framtiden.

Så, en La Niña i antågande, en Stillahavsström i sin kalla fas, ett AMO-index på väg nedåt samt en avtagande solaktivitet …. Lägg därtill några kraftiga vulkanutbrott så vi blir rökta – och stelfrusna 🙁 . Vår enda chans är mer koldioxid i atmosfären. 🙂

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LBt

  ”…..hinna bli 4, 5, 6, 7, eller t.o.m. 8 grader varmare till år 2100…..”

  De som beskriver den framtida utvecklingen på detta sätt är väl lika få som de som förnekar att vår påverkan kan vara till allvarlig skada för kommande generationer.

  Vad världens alla länder kommit överens om är att signifikant försöka undvika 2-gradersgränsen vilket redan detta blir en utmaning. Den marknära globala medeltemperaturens utveckling tycks nu vara ca 0,15-0,17 C per decennium vilket ger ytterligare 1 C redan runt 2080.

  Så visst är det önskvärt med ett trendbrott.

 2. Ingemar Nordin

  LBT #1,

  Dom må vara få. Men tyvärr sitter dom vid makten och har monopolistisk tillgång public service och storstadstidningarna.

 3. Thomas P

  De är för festliga de där klimatalarmisterna. Vi har just haft det varmaste år som mätts upp och Ingemar drar igång valsen om ny istid.

 4. Ingemar Nordin

  ThomasP #3

  Så var det andra trollet igång.

 5. Peder

  Thomas P #3
  ”valsen om ny istid”
  Så du tror inte på istider eller hur menar du?
  Förklara gärna hur du tänker.

 6. Olav Gjelten

  Den helt dominerande normalsituationen för vår planet är istid. Med detta fakta som bakgrund är det väl högst rimligt vi försöker njuta av den lilla tid vi har kvar tills hela länder och nordliga världsdelar på nytt måste utrymmas på grund av snö, is och kyla? Låt oss åtminstone vara eniga om att både 6 och 8 graders ytterligare värme är pyttesmå problem för mänskligheten jämfört med den nya istid som helt säkert komma skall.

 7. GoranA

  1# lbt
  Att världens ledare bestämmer att vi inte ska överstiga två graders målet eller om det var 1,5 grader när vi redan enligt IPCC prognoser är försent, visar bara att de inte längre själva tror. Det vi ser är en fördröjningstaktik där en ny generation
  Politiker ska ta över utan ansvar för vad de förra har ställt till med

 8. Björn

  Visst går vi mot en mindre istid de närmsta decennierna. En förändrad sol är fakta där främst den högenergetiska energin inom UV avtar. Detta förändrar stratosfärens kemi som i sin tur påverkar jetströmmarna och därmed väder och vind vid jordytan. Det hela handlar helt enkelt om energins fördelning och minskar flödet från solen, vilket kan märkas både på det spektrala innehållet i flödet och samtidigt minskande solvind, då kan man knappast förvänta sig en fortsatt uppvärmning. Sug på den AGW:are.

 9. Daniel Wiklund

  Det känns tryggt. Thomas P lovar på heder och samvete att det inte blir någon ny istid. Undrar om han vågar slå vad om det. Historiskt sett så har ju istiderna verkligen lyst med sin frånvaro, eller hur Thomas P.

 10. Thomas P

  Daniel #9 Ge detaljer för hur du tycker att ett sådant vad skulle se ut skall jag fundera på saken.

 11. tty

  Det har varit ungefär 50 istider under de senaste 2,6 miljonerna år, så det är knappast en särskilt vågad gissning att det blir en femtioförsta också.
  Det har också varit ca 50 mellanistider. De allra flesta har varat mellan tio och femton tusen år. Tre (MIS 11, 13 och 17) var markant längre, ca 30 000 år. Den nuvarande har hittills varat i 11700 år.
  Många klimatforskare hävdar att den nuvarande mellanistiden också kommer att bli lång, med hänvisning till att jordens banparametrar påminner om vad som gällde under MIS 11. Det som jag tycke främst talar emot är att ”långa” och ”korta” mellanistider har olika klimatprofiler. De ”långa” saknar den markanta temperaturtoppen i början av mellanistiden som de ”korta mellanistiderna” (och den nuvarande) har. Det mesta talar nog för att vi lever i slutet på en mellanistid.
  Sedan skall man ha klart för sig att den där siffran 2,6 miljoner år gäller när stora kontinentala nedisningar på norra halvklotet började. I Antarktis började istidsepoken med Oi-1 nedisningen för 35 miljoner år sedan, som var den första som täckte i stort sett hela kontinenten, och de senaste 14 miljonerna år har Antarktis varit kontinuerligt nedisat.
  Denna ”stora” istidsepok kommer troligen inte att upphöra förrän Antarktis flyttar sig bort från polen, och/eller någon annan kontinent blockerar den fria luft- och vattencirkulationen i Södra Ishavet runt hela kontinenten.

 12. Lennart Bengtsson

  Jag kan uppriktigt inte förstå vara ”klimatupplysningen” fortsätter med att föra fram risker för en förestående avkylning. Det finns överhuvudtaget inte några sådana indikationer. Det enda vi kan säga är att klimatet varierar slumpmässigt med ganska stora amplituder med dessa är inte förutsägbara. Att det likaså föreligger en överlagrad fortlöpande uppvärmning som en följd av växthusgasernas ökning är likaså obestridligt. Detta framgår tydligt av från alla mätningar. Det finns dock inte något att egentligen oroa sig för det närmaste halvseklet, i synnerhet inte för Sverige. Svenska politiker borde i stället prioritera de problem som de har på hemmaplan (vilka minst sagt är allvarliga) och inte ta sig vatten över huvudet genom att lösa världsproblemen. Sverige har faktiskt gjort tillräckligt redan när det gäller energihushållning och folk behöver inte sluta äta kött och gå över till en diet av insektslarver eller liknande. Kanske man till och med börjar inse att det är betydligt farligare att sola sig än att oroa sig för kärnkraften, dvs om man är rädd för att drabbas av cancer.

 13. Joachim

  Då får våra sk. folkvalda brottom att höja energiskatterna innan svepskälen vänder ner.

 14. Ingemar Nordin

  Lennart B #12,

  ”Det finns överhuvudtaget inte några sådana indikationer”

  Har du några argument mot de ganska ofta förekommande indikationer (även från dina kollegor) som nämns i inlägget? Det skulle vara intressant att ta del av.

 15. Olav Gjelten

  Även signaturen tty menar att vi är i slutet på den mellanistid vi lever i. Med denna briljanta insikt borde han även inse att vårt verkliga problem INTE är de fjuttiga klimatförändringar som AGW-teorin talar om – och som dessutom bara tycks vara just en teori och inget mer.

 16. sibbe

  Istider.
  Tjeerd H van Andel, en geolog skrev en bok, som gjorde att jag blev intresserad av klimatforskning:
  Hans teser om istider var, att när Ismus i Panama stängdes för 3 miljoner år sedan, så började vår innevarande istid. En ganska enkel förklaring ( som också tty hade om Antarktis): när de varma strömmarna vid ekvatorn inte längre kunde cirkulera som förut, det blev helt enkelt kallare även i tropikerna. Och enligt honom, så kan enbart en ny formation av våra kontinenter ,som tillåter en fri cirkulation runt den största delen av jorden ändra på detta. Detta borde väl också vår professor känna till ?.

 17. Björn

  Lennart Bengtsson [12]; Det Ingemar syftar på är inte en landistid utan en mindre som Lilla Istiden och Dalton Minimum. Dessa har ju bevisligen ett samband med solens avtagande magnetiska aktivitet och därmed nästan ingen optiskt synlig aktivitet ovanför fotosfären. Det är vid dessa perioder som man brukar likna solen med ytan på en apelsin. Liknande perioder som Lilla istiden, kan knappast sägas ha gått förbi utan konsekvenser. Om man i ljuset av detta tror att vi fortsatt kommer att ha en uppvärmning, kräver det tydliga förklaringar utan slingrande och hänvisning till AGW.

 18. sibbe

  Jag är ju ganska van vid manipulationer av tyska medier. Nu tycks också de finlandsvenska dito vara nedsmittat av det otyget:
  Ett 50 -tal rabiata kärnkraftsmotståndare, tyska och svenska huliganer, försökte störa arbetet vid det pågående byggandet av kärnkraftverket i Pyhäjoki. Man trängde in i det omgärdade området och söndrade maskiner bl. a. genom att skära av luftslangarna . Skador för en halv miljon €, enligt polisen. Polisen tog hand om en del bråkmakare, vilket ledde till stenkastningen mot dem, och en polisbil brändes upp. Några personer sitter kvar i häktet, vilket upprörde Greenpeace, som mer eller mindre hänvisade till att sådana här attacker ingår i deras offensiver, och att man ”EGENTLIGEN” har samma status som diplomater…
  Det som jag inte gillade är, att en reportage kring huliganförteelsen kom upp i svenska Yle, där jag (och antagligen många fler kunde skriva om sin åsikt.
  Men först togs den möjligheten bort, sen flyttades incidenten till Österbottens sidor, och där försvann den i går. Enligt finska nyheter så häktades flera av demonstranterna – och blir väl frisläppta i morgon..Så blir vi dumma konsumenter av massmedierna manipulerade.

 19. Allan Forsling

  Jag vill än en gång hänvisa till boken Global nedkylning. Klimatet och människan under 10 000 år
  av Fredrik Charpentier Ljungqvist .

  Finns det någon bättre genomgång av klimatets förändring under de senaste 10000 åren? Rent historiskt, enligt denna bok, så är vi långsiktigt inne i en nedkylningsfas nu. Jag tror på det vettiga i att lära av historien.

 20. Alienna

  LB #12, ”Att det likaså föreligger en överlagrad fortlöpande uppvärmning som en följd av växthusgasernas ökning är likaså obestridligt. Detta framgår tydligt av från alla mätningar.”

  Ge TVÅ exempel av dessa ”alla mätningar” som visar på denna obestridlighet.

 21. Lennart Bengtsson

  Det mest sannolika var att den lilla istiden var en följd av naturliga klimatvariationer. Detta ägde rum vid en tid då växthuskoncentration var låg samtidigt som jorden befann sig i en situation med minimal instrålning sommartid på Norra Hemisfären.Naturligtvis kan ingen utesluta att solen plötsligt försvagas eller att jorden sveps in i en kosmisk dimma men det är väl knappast något som verkar särskilt troligt. Snarare skulle jag kunna tänka mig att dagens högre växthusgaskoncentration faktiskt har förhindrat en ny släng av en liten istid. I så måtto skadar nog inte dagens koncentration men bör nog inte fördubblas ty då får vi säkert lite för mycket av det goda. Vare sig vi använder traditionella observationer från jordytan eller satellitmätningar så kan man ju med blotta ögat se att det gradvis har blivit varmare på jorden de senaste 40 åren.

 22. Ingemar Nordin

  Björn #17,

  ”Det Ingemar syftar på är inte en landistid utan en mindre som Lilla Istiden och Dalton Minimum.”

  Alldeles riktigt. Om vi skulle få en Liten Istid så är effekterna tillräckligt avskräckande för att vi inte skulle vilja dit igen. Vi får hoppas på att en åternedisning av den norra delen av det norra halvklotet låter vänta på sig rejält länge.

  Mitt inlägg tar som sagt upp några indikatorer på att vi kan vara på väg mot en Liten Istid. Och jag hade hoppats på att Lennart kunde ge mig lite tröst genom att visa att dessa indikatorer inte stämmer, eller att de är otillräckliga, eller att vi kan slippa eländet genom att gasa på med fler suvar och kolkraftverk i Indien och Kina.

  Jag väntar förhoppningsfullt … 🙂

 23. Ingemar Nordin

  Lennart B #21,

  ”Snarare skulle jag kunna tänka mig att dagens högre växthusgaskoncentration faktiskt har förhindrat en ny släng av en liten istid”

  Jag missade precis ditt svar. Tack. Det låter uppmuntrande!

 24. Alienna

  LB, En gradvis uppvärmning är inget som helst belägg för att CO2 är orsaken. Det vet Du mycket väl.
  Och växthusgaskoncentration är ngt som fortfarande är okänt. Ändå låtsas du vet ngt om detta, och hävdar att koncentrationen är ”högre”.

  Det kan bli kallt som attan, oavsett Dina obestridliga gissningar/tro/”alla mätningar”/”växthuskoncentration” och ”sannolikheter”.

 25. Slabadang

  Iskallt är det redan inom vindindustrin!

  http://ekuriren.se/jobbpengar/1.4009331-sa-mycket-forlorade-eem-pa-sin-vindkraftssatsning

 26. Björn

  Lennart Bengtsson [21]; Vilka ”naturliga klimatvariationer” syfta Du på? Solens variabla spektrala innehåll i strålningen som varar över en viss tid, kan under samma tid ge upphov till klimatförändringar. Ja, detta ger upphov till en naturlig klimatförändring. Hur man än vrider och vänder måste denna naturliga variation även märkas globalt temperaturmässigt. Solens energimässiga nedgång under den tid som kallas för Lilla Istiden, bestod av en mycket kall period som går under namnet Maunder Minimum, vilken varade under ca 70 år. Om något, var denna tid en naturlig klimatvariation orsakad av en energiförlust från solen.

 27. Ingvar i Las Palmas

  http://notrickszone.com/2016/05/01/north-atlantic-heat-content-plunges-meteorologist-warns-of-serious-implications-on-us-climate-sea-ice/

 28. Ingemar Nordin

  Ingvar #27,

  Länken i Gosselins inlägg till Vannecore idag finns också i mitt inlägg ovan. Gosselin skriver: ”But that warmth appears to be waning as the North Atlantic is now heading toward its cool phase. That cooling down is confirmed by the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC). Note how the transitions take place quickly, in a matter of just a few years.”

  Det allt kallare vattnet i Nordatlanten bådar inte gott, trots Lennart Bs försäkringar i #21. Ett problem för klimatforskningen är väl att dessa mätningar av havsvattnens temperatur är så outforskat historiskt sett. Vi vet inte hur normalt eller onormalt dessa uppgångar och dippar är.

 29. LBt

  LB har ovan redovisat mycket av verkligt värde, det finns ingen anledning att lägga sig i detta.

  Övrigt är väsentligen typiskt KU- flum.

 30. Ingemar Nordin

  LBt #29,

  ”det finns ingen anledning att lägga sig i detta”

  Intressant tanke. Vad är det som vi inte skall ”lägga oss i” menar du? Vilka frågor skall vi inte få ställa? Vilka saker bör vi bara acceptera? … enligt ditt sätt att tänka.

 31. Sven Hanssen

  LBt #29

  Du menar bed och arbeta.

 32. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar #30
  Missade att du hade länkat.
  Det finns många olika åsikter om klimatet. Det avspeglar sig i att det finns olika sätt att tolka data och därmed olika ställningstaganden. Det är ju så det skall vara. Sedan finns det vissa som har en fastlagd åsikt och därmed betraktar andras ställningstagande som ”flum”, ”konspirationsteorier” etc.
  Den typen av argumentation tillför ju precis ingenting utan är bara ett sätt för vissa att, ja vadå?
  Hävda sig?

 33. Sören Gannholm

  Svängningarna mellan värmeperioderna (den minoiska, romerska, medeltida och nutida) och kallperioderna däremellan måste ju ha en utifrån kommande förklaring. Variationerna i tex havsströmmarna är väl en omfördelning av värmen mellan olika områden. El Ninion /La Ninna en omfördelning mellan hav och atmosfär.

 34. Mats G

  Den nuvarande(mellanistiden) har hittills varat i 11700 år.

  Utan historia är vi historielösa. Det intressant med 11700 år är att mamutarna dog ut när det blev varmare. Alltid fundera på vad de åt i kylan. Det går ju år en hel del att föda en mamut. Myterna säger att atlantis gick under denna period. Man har hittat strukturer under ytan som var över ytan vid den här tiden. Klimatförändringar har alltså skapat katastrofer och miljöflyktingar förr. Utan CO2 påverkan men kanske inte utan mänsklig påverkan. Att blunda för att denna historiska fakta som mellanistider och istider blir – well, märkligt. Har vi, som en del tror, försenat en kommande istid med 50.000 år så är vi bara att gratulera.

  En del anser att vi är i en ny situation. Nåt som aldrig tidigare skett i mänskligheten historia. Logiken blir då, om jag förstått det rätt, så kan vi strunta i historien. De har fel. Istiden kommer. Förr elle senare. Det verkar som om det blir senare. Tack var dig och mig. We are heroes of our time.

 35. Christopher E

  #29 LBt

  ”det finns ingen anledning att lägga sig i detta”

  Vad är det med er klimatalarmister som gör er så benägna att buga för auktoritet och undvika tänka själva?

  Vad LB skrev i #21:

  ”Det mest sannolika var att den lilla istiden var en följd av naturliga klimatvariationer. Detta ägde rum vid en tid då växthuskoncentration var låg samtidigt som jorden befann sig i en situation med minimal instrålning sommartid på Norra Hemisfären.”

  Minimal instrålning sommartid på Norra Hemisfären? På 1600-talet? Men jordaxelns lutning var som störst 8700 f.K.r och kommer att vara som minst 11800 e.Kr. (cykeln är 41000 år). Det betyder att somrarna, på båda halvkloten under det tidsspannet kommer att få minskande sommarinstrålning. Alltså är det mindre nu än på 1600-talet.

  När det gäller den andra faktorn, hur nära solen vi är under vår norra sommar, så inföll det längsta avståndet år 1246 e.Kr. Sedan dess har vi långsamt kommit allt närmare solen sommartid. Tidpunkten på året flyttar sig med ca 1 dag på 58 år. Cykeln är på 21600 år, en kombination av de två cyklerna för axelprecession och absidal precession. Värt att notera är att även om nuvarande avstånd till solen vår sommar ger svalare somrar här i norr, så är de å andra sidan längre, eftersom jorden rör sig långsamma runt solen längst bort från solen. Alltså, minimum för solinstrålning enligt precessionen inföll inte heller på 1600-talet, utan flera hundra år tidigare.

  Så LB:s utsaga som LBt tror blint på stämmer inte. Men tro för all del inte på mig heller, kolla själv.

  Vidare skriver LB i #21:

  ”Snarare skulle jag kunna tänka mig att dagens högre växthusgaskoncentration faktiskt har förhindrat en ny släng av en liten istid”

  Förhindrat? Men det finns ingen cykel/cykler som säger att vi precis skulle haft en ny liten istid nu. Vad Ingemar talar om är ju endast en smärre klimatförsämring (jo, det betyder kallare) framöver.

  Vad gäller Lilla Istiden på 1600-talet tycks den av allt att döma bero på förändringar i solen aktivitet, inte på minskad solinstrålning, eftersom den passar in i cykel med just solaktivitet på ca 1500 år.

 36. Björn

  Christopher E [35]; Ja, varje förändring i avstånd till solen har betydelse vilket är Milancovic cykler som du egentligen beskriver. Det kan tyckas vara petitesser att nämna sista stycket, men där finns en motsägelse, åtminstone som jag uppfattar det. Du skriver, ”Vad gäller Lilla Istiden på 1600-talet tycks den av allt att döma bero på förändringar i solen aktivitet”, men så följer, ”…inte på minskad solinstrålning…”. Det sista citatet måste uppfattas som en motsägelse, eftersom solaktivitet och solinstrålning är korrelerade. Eller?

 37. Christopher E

  #36 Björn

  Nej, det var inte menat som en motsägelse, utan kanske bara lite klumpigt uttryckt av mig. När jag skrev ”minskad solinstrålning” menade jag då enbart av geometriska orsaker (jordklotets lutning mot ekliptikan och avstånd till solen) medan solaktivitet syftar på variation på själva solens aktivitet, alltså interna processer i solen. Solaktiviteten kan ju eventuellt påverka klimat inte bara direkt, utan indirekt via tex Svensmark-hypotesen.

  Jo, cykler i precession, excentricitet mm och kombinationer därav brukar kallas Milankovic-cykler i sin betydelse för klimat, men jag valde att hoppa över det.

 38. Sören G

  Milankovic-cyklerna påverkar solinstrålningen över årtusenden. Ändringen från Lilla Istiden till nu beror nog på andra orsaker dvs ändringar i solaktiviteten.

 39. Björn

  Sören och Christopher: Roten till ignorans från IPCC när det gäller solen, är att solen inte tycks ha någon betydelse för dem, eftersom den varierar endast med 0.1 % mellan 11-årscyklerna. Denna uppfattning är fortfarande rådande, eftersom de som tror på AGW, vill naturligtvis inte ändra på denna uppfattning. Men idag vet solforskarna mer på grund av att satellitburna instrument kan mäta det spektrala innehållet i TSI. Det totala energiinnehållet i strålningen varierar fortfarande ca 0.1 %, men man har funnit att när solaktiviteten går ner vilket kan märkas som färre solfläckar, då minskar den högenergetiska delen inom UV och det spektrala innehållet ovanför ökar istället. På så sätt varierar TSI fortfarande med ca 0.1 %. Men solforskarna koncentrerar sig nu på vad en relativt stor variation inom högenergetisk UV betyder och vilken koppling denna variation kan ha med klimatförändringar att göra. Det som främst påverkas verkar vara stratosfärens kemi. Ett stort energitapp i denna del av atmosfären kan knappast gå spårlöst förbi. Vad betyder detta nu när solens magnetiska aktivitet minskar över tiden, inte bara mellan maximum och minimum, utan även i total amplitud? Sett bakåt i tiden kan denna UV-variation vara en förklaring till Maunder Minimum under Lilla Istiden.

 40. Ingemar Nordin

  Apropå min näst sista mening i inlägget ovan. Här hävdas det att antalet vulkanutbrott har ökat jämfört med snittet på 1900-talet.

  http://worldtruth.tv/dramatic-increase-in-volcanic-eruptions-around-the-world-and-nobody-knows-why/

 41. Slabadang

  Kul idé det här med klimatalarmismen? Nä inte alls faktiskt ….

  När man summerar alla faktorer en del kända som begrepp men med dåligt faställda påverkansfaktorer på klimatet såväl som inbördes rangordning. Bara med kännedom om att ”den samlade klimatvetenskapen” inte ens vet tecknet på molnens inverkan är bara en portöppning in i det gigantiska pseudovetenskapliga helvete som klätts ut till ”vetenskap”. Det är våra billigt köpta puckon till journalister i samklang med ”scientivister” och grinpiss som lurat skjortan och brallorna av en oanande allmänhet.

  Lögnarnas decennier går mot sitt slut. De tappar allt mer makten över debatterna och ämnena. En sån där helsickes skön markör på att etablissemanget är kört är ”Brexit” där trenden är tydlig .. ju mer etablissemanget med sina banker presidenter, journalister och partiledare försöker skrämma kvar engelsmännen i EU ju starkare blir opinionen FÖR brexit. Folk är intelligentare än vad etablissemanget tar det för.

  Jag har en förtjusning i att bottna i alla argument huruvida de är med eller utan substans. En makalös upptäckt är att INGET av ”remainians” argument håller vatten och huvudlinjen är att de försöker tejpa ihop frihandelsavtal med den politiska unionen . om och om igen. trots att alla vet att EU är det enda undantaget i världen där länder tvingas avsäga sig sin politiska suveränitet för att få handla fritt.
  När främsta argumentet är en stor fet vilseledande lögn och argumentationen där under bygger på en förlängning och spekulation av det främsta argumentet så går det som det går. The Spectator hade en clash mellan de ledande för och emot brexit. Brexit förespråkarna med den vältalige Daniel Hannan i täten med Nigel Farage gjorde smetig slarvsylta av EU-anhängarna.

  Tal med ÄKTA övertygelse som färgpalett för argumenten. Njut :

  https://www.youtube.com/watch?v=FC9nDCmqjn8

  Motsatsens företrädare :

  Kolla in den här tågkraschen till intervju med regeringens pro – EU Hancock. Man kan knappt titta för det blir så pinsamt så man bara kvider : Inte en enda siffra rätt nånstans regeringens ”utredning”.

  https://www.youtube.com/watch?v=hgrB2yAPPlQ De har inga hållbara argument över huvud taget!

  Mersmak ? Se hur Nick Clegg plockas ner till en sjuårings förståelse för ekonomi och handel av ekonom.

  https://www.youtube.com/watch?v=cUIi47Kjyhs Vem kan över huvud taget ens fundera över att rösta på karln? Vilken pannkaka !!!

  SVT/SR skyddar ju våra klimatislamister från kritisk saklig granskning. Jag tror Clegg klarar sig bra jämfört med vad Rockström skulle göra med liknande motstånd.

 42. Slabadang

  Ikväll är det smoking som gäller!

  Climate hustle har premiär på biograferna.

 43. LBt

  Visst är solinstrålningen mindre nu än på 1600-talet. Det kan knappast vara en nyhet för många och trots detta går den globala medeltemperaturen upp, upp och upp i osannolik överensstämmelse med hur den atmosfäriska CO2-halten stiger, stiger och stiger.

  För ca 10000 år sen började solinstrålningen falla och vi är nu inne i den fas där den faller som mest år från år. Om 10000 år vänder detta. Har vi då kommit så långt i resan mot nästa istid att denna vändning inte förmår hejda fallet? Nja, vår påverkan har naturligtvis ändrat villkoren, vi skjuter tydligt resan nedåt framför oss. Den grad vi uppnått kan nog enbart uppfattas som positiv men nästa och nästa?

  Rimligt att vi besinnar oss och blir återhållsamma till dess vi vet bättre. Det är ju för övrigt vad världens alla länder kommit överens om att göra- Det är bra.

 44. Ann lh

  Slabadang #42, lycko Dej som finns på rätt plats i kväll och får uppleva Filmen med stort om jag förstått rätt. Men, hur ska vi som av födsel och ohejdad vana fastnat här på andra sidan Atlanten få möjlighet att se filmen? Vet Du om det finns planer på att sprida den utanför USA?

 45. Ann lh

  Tillägg till #42 stort F, ska det naturligtvis stå.

 46. Andreas

  Att inte ta större hänsyn, samt ägna mer forskning, till solaktivitetens potentiella påverkan på vårt klimat är direkt naivt. Om jag inte minns fel togs solens möjliga inverkan på vårt klimat upp på endast ca 2 sidor i IPCC:s rapport AR5 från 2013. Där stirrar man sig i princip blind på TSI och avfärdar solen som en större bidragande faktor. Att solen kan ha indirekta influenser, såsom inverkan på molnbildningen, verkar man inte ta till sig. Betänk att endast ett fåtal procent ökad molnbildning på ”rätt höjd” i tropikerna kan utradera en stor del av den uppvärmning vi sett sedan slutet av 1800-talet. Men sen kan våra kära politiker sitta på fina klimatmöten och matas med information över hur stor uppvärmning vi får om vi inte gör ”den och den åtgärden”, allt för ”sakens” skull. Vuxna människor…..skrattretande, sorgligt och patetiskt på samma gång. Dottern, som går i förskoleklass, har redan börjat matas med ”hållbarhetsperspektivet”. Det är dock än så länge sunda teman som tas upp, som återvinning och minskat matsvinn. Det dröjer nog dock inte länge förrän klimatfrågan tas upp, men där ska jag se till att vidga perspektiven från tunnelseendet ang. koldioxiden.

 47. Christopher E

  #43 LBt

  ”Visst är solinstrålningen mindre nu än på 1600-talet. Det kan knappast vara en nyhet för många”

  Om det inte är en nyhet för dig är det inte lite konstigt att du hyllade LB:s text som hävdade något annat och som du inte tyckte någon skulle lägga sig i?

  ”och trots detta går den globala medeltemperaturen upp, upp och upp i osannolik överensstämmelse med hur den atmosfäriska CO2-halten stiger, stiger och stiger.”

  Temperaturenhar gått upp i flera perioder på hundratals år under ett flertal tillfällen (ca 7) under dessa 10 000 år. Alldeles utan hjälp av CO2. Det finns cykler i kortare tidsskalor än axellutningens 41000 år också. Och det räcker till och med att se på de senaste dryga 100 åren hur temperaturen stigit lina fort med och utan koldioxidutsläpp, så den korrelationen är inte bara osannolik, utan så osannlik att den inte är något vidare.

  ”För ca 10000 år sen började solinstrålningen falla och vi är nu inne i den fas där den faller som mest år från år. Om 10000 år vänder detta.”

  Förvirrat. Du missar att det finns cykler som drar åt andra hållet samtidigt, som de två precessionerna. Med din förenklade bild skulle det inte kunna bli någon ny glacial (alltså även utan extra CO2). Du borde också vara tydligare med att vi talar om enbart norra halvklotet och enbart sommaren, vilket är osäkert om du förstått.

  ”Har vi då kommit så långt i resan mot nästa istid att denna vändning inte förmår hejda fallet? Nja, vår påverkan har naturligtvis ändrat villkoren, vi skjuter tydligt resan nedåt framför oss.”

  Igen missar du naturlig variation i andra skalor. Allt tyder på att det nu blir varmare även utan extra CO2.

  ”Den grad vi uppnått kan nog enbart uppfattas som positiv men nästa och nästa?”

  Också hypotetiskt positiva, men ingen vet om det blir någon nästa och nästa. Men igen, inte heller denna grad har ”vi” alltså uppnått, utan den är till stor del naturlig. Hur som helst är redan tex 1,5-gradersmålet redan passerat beroende på definition, och det är inga som helst ökade problem med klimat och väder någonstans.

  ”Rimligt att vi besinnar oss och blir återhållsamma till dess vi vet bättre. Det är ju för övrigt vad världens alla länder kommit överens om att göra- Det är bra.”

  Det är ingen som kommit överens om något i praktiken, bara ord som knappast någon tänkt följa. Fast det finns ju rabiata länder som Sverige förstås som nu försöker slå sönder natur, industri och transport med detta dravel som ursäkt. Det gläder dig säkert.

 48. Christopher E

  #46 Andreas

  Jag håller helt med dig, och det gäller även Björn i #39 mfl.

  Både klimatforskare av den modellerande typen utan större insikter i paleoklimatologi och givetvis alarmistiska privatdebattörer av det skrot och korn vi ser bl.a. i denna tråd använder TSI för att försöka avfärda solpåverkan. Tveklöst därför att för dem speciellt i den senare gruppen är naturlig klimatpåverkan ett hot mot deras ideologiska tankebygge.

  Ändå vet vi ju att solaktivitet över längre tidsskalor (ifrån proxyn kosmisk strålning) korrelerar närmast totalt med klimatsvängningar, i en magnitud långt över vad TSI skulle kunna förklara. Alltså svängningar i skalan mellan medeltida optimum, Lilla Istiden och nuvarande moderna värmeperiod.

  http://www.essc.psu.edu/essc_web/seminars/spring2006/Mar1/Bond%20et%20al%202001.pdf

  Fig. 3E i ovanstående.

 49. Ingemar

  Det normala tillståndet på jorden under årmiljonerna är ingen is alls! (Källa: boken ”Istider”) Enl denna bok där informationen baseras på bl a borrkärnor i is och berg mm får man en uppfattning om hur kraftigt klimatet har varierat under hundratals miljoner år. Och det är något helt annat än det vi får ”lära” oss via media mm. De kalla perioderna som innehåller inlandsisar är betydligt kortare än mellanperioderna med mycket mycket VARMARE klimat än idag! Dessa långa kalla perioder kallas ”Iseror” och vara i många många miljoner år ( men är alltså ändå betydligt kortare än Varmperioderna med ingen is alls). Inom dessa Iseror förekommer ett antal ”isepoker” med ytterligare kallare klimat. Dessa isepoker innehåller i sin tur det vi kallar istider med ännu kallare klimat och med stora utbredda inlandsisar (som den senaste). Vi är just nu inne i en Isera samt dessutom i en Isepok men har just passeraden senaste istiden och är inne i Holocen = denn senaste något varmare perioden i den senaste isepoken, som har innehållit ca 4 istider varav den senast har innehållit två toppar med ismaximum. Mellan dessa var isen starkt tillbakadragen (nästan borta enl vissa uppgifter).
  Enl uppgifterna i denna bok är det alltså inte jordens normala tillstånd att det förekommer inlandsisar någonstans (nu på Grönland och Antarktis) dessa isar nu beror på att vi befinner oss i en Isera och dessutom i en Isepok. Sanningen är alltså att egentligen så är en mycket stor del av våra städer mm byggda på det som normalt är havsbotten (ca 70 – 100 meter under normal havsyta, men det är ju dock under genomsnittligt hundratals miljoner år). Under förlöpande av dessa Iseror och inom dessa Isepokerna har det förekommit många tiotals istider av olika längd och styrka. Man tror också att Jorden under de mest fasansfulla istiderna har varit nästan helt istäckt!! Det sak ha inträffat 3-4 gånger då kanske 90% eller mer av jordens liv utplånades!. Dessa extrema perioder kallas populärt för ”snöbollsjorden” /(källa:boken ”Planeten Jorden), eftersom den då från rymden skulle ha sett ut som en snöboll. Varför skriver jag då detta? Ja, jag hittar ingen info om detta i media, som bara matar folk med ”växthuseffekten” och vilken katastrof det skulle bli med ett varmare klimat. Det som kan var sant är dock att en av mänskligheten orsakad temperaturhöjning kan gå FÖR snabbt, allt annat är nog överdrivet!

  (Man kan ju då använda denna propaganda för att håva in skatter från privatbilisterna, medan flyget, sjöfarten och långtradartrafiken indirekt subventioneras av dem. Utläppet av personbilarna specifikt hittar jag ingen info om utan de bakas alltid in i antingen ”vägtrafiken” eller ”transportsektorn” men jag gissar på att personbilarnas utsläpp utgör ca 10-15 % av alla koldioxidutsläpp. Ställ det mot hur vi straffbeskattas jämfört med övriga transportslag! och värre ska det bli enl media!)

  Enl boken ”Istider” kan vi nu befinna oss i slutet av Holcen dvs klimatet kan successivt bli kallare sett över perioder på 100-ca 5000 år. Detta kommer ju att gå i vågor både långa och korta som ibland samverkar till kallar och kallare perioder. Maximala jordaxellutningen är just nu ca 23.5 gr och fallande! Det är även minst två andra solcykler som påverkar istiderna nämligen Jorden bana runt solen som hela tiden ändras både till form och om solen är närmast på sommaren eller annan tid. Ibland är jordbanan nästan cirkulär för att återigen bli elliptisk. Den ena perioden varar ca 25000 år och den andra förlöper i ca 40000 år, någon av dem är dessutom oregelbunden (som när du snurrar en gyrosnurra). Elipsisiteten tror jag ändrades i en ca 100 000 års period. Sedan kan som bekant även Asteroidnedslag och vulkanutbrott starkt påverka klimatet, även globalt. Om man tittar på hela diagrammen och figurerna i boken så ser man att iserorna har kommit tätare på slutet kanske kommer de tätare och tätare och leder då till en långsam avkylning av jorden sett över hundratals miljoner år. Vi har även under de senaste åttusendena haft minst två kallperioder med ca 2-3 graders nedkylning (vissa år), samt en period på 200-400 år med genomsnittligt kallare klimat. Den ena började år 536 (detekterad m hj a årsringar) och den andra började ca 1400 och varade tror jag nästan hela 1800-talet ut (”lilla istiden”).

  Anledningen till att Isbjörnen som klarat sig genom många oerhörda klimatförändringar skulle försvinna nu beror troligtvis även på att det bara (pga hänsynslös jakt mm) återstår en spillra jämfört med naturligt.

  Oj, vad mycket jag skrivt! Nu får jag tacka för ordet!