Isläget i Arktis under ett drygt decennium

isutbredning 2007-17

Ovan ses en sammanställning av havsisens minimala utbredning sedan 2007. År 2012 var det rekordlågt men därefter har isen återkommit. Det blev inga segelbåtar, roddbåtar eller kanoter som kunde ta sig till Nordpolen såsom en del hoppats på.

Diagrammet är baserat på Multisensor Analyzed Sea Ice Extent (Maise) och NOAAs Sea Ice Index (SII) som är två databaser för havsisens utbredning.

Under de senaste elva åren så har alltså avsmältningen från sent 70-tal avtagit, planat ut och t.o.m. ökat något.

Ron Clutz på Science Matters har gjort sammanställningen och skriver utförligare om mätningarna.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Intressant Ingemar
  -Det framgår tydligt att talet om att ett öppet ishav ger uppvärmt ishav är falskt!
  Det är faktisk tvärt om-vilket var och en bör förstå. Det blir en massiv utstrålning från havet!
  Ändå hör man ofta att albedot gör att vi snabbt får en tilltagande isavsmältning. Jag ryser när jag hör det!
  Att det kan bidra till ”uppvärmningen” av globen ändå är att mätningarna av globala temperaturen även har med Arktis-där luft temperaturen påverkas. -30 grader C blir -20 C då det ryker från havet.
  Ingvar Arpri i SVD har en ledare om klimatflyktingar nu och i framtiden.
  Jag gissar att de flyr från de områden som värmts mest-Arktis.
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

 2. Ann L-H

  Lasse #1 hann före, men här är länken
  https://www.svd.se/forfoljda-av-den-globala-uppvarmningen
  Tankesmedjan Fores vet naturligtvis bäst, dessutom har WWF utsett Malena Ernman till årets miljöhjälte, vinnare i kategorin ”klimat och ekologiska fotavtryck”
  och nu är vi alla i spänd förväntan inför årets Fredspris, Påven eller kanske rentav Angela Merkel.

 3. Olle R

  MASIE-indexet är inte lämpligt för trender och år till år-jämförelser.
  Se följande tweet, svar och länkar:
  https://mobile.twitter.com/stevenmosher/status/915301553514229760

  GWPF är för övrigt experter på att hitta och körsbärsplocka mindre lämpliga index för att driva sin ideologiska agenda..

 4. Lasse

  #2 Ann
  Ingvar Arpri är en ledarskribent som jag gillar-men han har inte lagt ner speciellt mycket kritiskt tänkande på klimatfrågan.
  Orkanfrekvensen har ju knappast ökat. Ny forskning kanske kunde hjälpa honom förstå:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171005125028.htm
  Sen är ökad frekvens på orkanerna en anledning till förbättrad tålighet i bebyggelsen.

 5. Lars Åhlin

  Jag sökte mig hit efter att ha läst Ivar Arpis ledare i Svd idag (länk i post 2 ovan). Han skriver utifrån att vissa uppgifter är helt självklara. Bland annat att isarna snabbt smälter, som ju du, Ingemar, redan berört. Men också annat han skriver gör mig förvirrad: ”Till exempel vet vi att den globala temperaturen har stigit snabbt de senaste hundra åren, och att den stigit snabbare på senare år.” Är det verkligen så? Har inte medeltemperaturen snarast varit konstant de senaste 10-20 åren? Och: ”Vi vet att vattennivån stiger snabbare än vad den har gjort.” Även här finns det rimligen fakta att redovisa. Min minnesbild är att nivåhöjningen är obetydlig. En tredje egendomlighet är att Arpi tycks utgå från att en höjning av medeltemperaturen är en självklar förklaring till fler och värre orkaner. Jag vet att många ifrågasätter om orkanerna verkligen är fler nu än förr. Dessutom minns jag från min gymnasietid att det inte är temperaturen i sig som driver arbete, utan gradienter i temperatur. Någonstans måste det finnas en temperatursänka för att en hög temperatur på en annan plats skall orsaka orkan.

  Lennart Bengtsson skriver då och då om klimatfrågor i Det Goda Samhället. Hans budskap är att ”riktiga” forskare inom området inte alls är eniga om att klimatet snabbt förändras, åtminstone inte till följd av mänskliga CO2-utsläpp, och att den rimligaste ansatsen är att tillåta redovisning också av fakta som talar mot ett klimathot.

  Om någon på Klimatupplysningen vill ställa samman lite grundläggande fakta kring klimathotet – oavsett om det bottnar i realiteter eller ej – vore det en välgärning för okunniga men politiskt intresserade personer som jag själv.

 6. Ingemar Nordin

  Apri: ”Till exempel vet vi att den globala temperaturen har stigit snabbt de senaste hundra åren, och att den stigit snabbare på senare år.” … ” Vi vet att vattennivån stiger snabbare än vad den har gjort. ” … ”Men när temperaturen stiger ökar även antalet extrema väderhändelse”

  Sorgligt med hur journalister utan vidare sväljer alla vandringsmyter. Vet han inte att Fores är en grönideologisk lobbyorganisation som har väldigt lite med liberalism och seriös vetenskap att göra? http://fores.se/

 7. Olle R

  Apropå körsbärsplockning så är inte 2007 ett lämpligt startdatum för en trend.
  2007 var ett då extremlågt isminimum, som inledde en ny era med låga isminima. Det finns inget överlapp på minimiutbredningen före 2007 och efter 2007, det är statistiskt skilda populationer.

  För att få en korrekt bild av den långsiktiga minskningen i arktis havsis bör man studera förändringen över längre tid och under årets alla månader (y-axlarnas skala är isutbredning i miljoner km2):

  http://postmyimage.com/img2/339_image.png

 8. Lasse

  #6
  När det gäller Arktis isläge så är trenden från 1979 entydig.
  Men tycker du att de valt rätt startdatum?

 9. Olle R

  #7
  1979 är inget val, det är startdatum för observationer med den typen av satellitsensorer. Vill man gå längre bak får man göra rekonstruktioner som av förklarliga skäl har många ”valmöjligheter” och stora osäkerheter..

 10. Thomas P

  Lasse /3 Blir du gladare om man startar 1953?
  https://nsidc.org/sites/nsidc.org/files/images//mean_anomaly_1953-2012.png

 11. Lasse

  #8
  Det går att göra och har gjorts:
  https://realclimatescience.com/government-arctic-sea-ice-fraud/

  För den oinvigde så är denna typ av vetenskap svår att genomskåda. Men vi kan väl försöka hålla oss på en invigds nivå!

  Det som påverkar Arktis isläge är inte enbart nån form av ”uppvärmning” utan massiv istransport sommartid.
  Tom de som kör modellerna har svårt att få dem visa verklig ispåverkan.

 12. Lasse

  #9
  Thomas P
  Läs kritiken av ditt val i länken ovan!
  Denna typ av propaganda ger mig bara större iver att bekämpa lögner och överdrifter som florerar och sprids!
  Arktis is följer AMO: http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo
  Jag är bannlyst på Martin Hedbergs blogg eftersom jag försöker få in verkligheten i hans olika inlägg.
  Han skall vara experten på fores möte idag-se ovan.
  Undrar om han visar bilden av var värmen var ovanligt stor i september 2017?
  https://wattsupwiththat.com/2017/10/02/global-temperature-report-september-2017/

 13. Bengt Abelsson

  #6
  För att få en politiskt korrekt bild av ett förlopp är det viktigt att välja (olika) skalor på diagram så att maximal skrämseleffekt uppnås.
  Ditt visade diagram är ett bra exempel.
  Olika månader har olika skala för isutbredningen.

 14. Allan Forsling

  Jag har försökt få Polarforskningssekretariatet
  https://polar.se/ att svara på frågor om vad de hittat under sitt arbete. Går inte att få svar- betalar jag inte som skattebetalare deras verksamhet??

 15. Thomas P

  Lasse #11 ”Läs kritiken av ditt val i länken ovan!
  Denna typ av propaganda ger mig bara större iver att bekämpa lögner och överdrifter som florerar och sprids!”

  Jag håller helt med, fast kanske inte på det sätt du tänker dig. Realclimatescience står verkligen för propaganda. Här gräver de upp gamla inaktuella data som passar dem och ignorerar senare decenniers forskning.

 16. Olaus Petri

  Alltid lika roligt med kommentarer av det slaget Olle R gör här. Det viktiga är att inte låtsas om alla ”braskande” rubriker om att Arktis istäcke är inne i en ”dödsspiral” eller att det är ”the canary”/beviset för att det går åt h-vete ”allt snabbare”. Det är tack var det ovetenskapliga visgossandet som gör att Ingemars postning är helt adekvat, oavsett smärre avvikelser mellan serier.

  Arktis is försvann inte 2012, den ”skriker inte heller”, och den försvinner inte allt snabbare. Under hur mycket mindre ”allt snabbare” det krävs för att det skall skrivas att ”det är bättre än vi tidigare trott!!!”?

 17. tty

  #3

  ”MASIE-indexet är inte lämpligt för trender och år till år-jämförelser.”

  Mjaa…

  ”The Sea Ice Index (SII) relies on satellite passive microwave data as its only data source. These data are automatically processed using an algorithm and have known biases and limitations; these are covered in the SII documentation. MASIE relies on data from the Interactive Multisensor Snow and Ice Mapping System (IMS) that runs at the National Ice Center (NIC). The IMS product uses several satellite data sources including passive microwave, but it is also based on visual analysis and other data sources and undergoes a form of manual data fusion. Another difference is in the resolution of the products. The MASIE product has a nominal 4-km resolution which is higher than the nominal 25-km resolution of the SII.”

  MASIE är alltså normalt bättre än andra havsisindex men är mera variabelt beroende på att man använder visuella data som inte alltid är tillgängliga p g a molnighet och måste då ”byta ned sig” till mikrovågdata. Vill man ha aktuella havsisdata är MASIE alltså att föredra.

  De ryska isdata från aari.ru och de kanadensiska använder samma kombination av mikrovåg- och optiska data eftersom bara de senare ger detaljinformation om isens karaktär (som är avgörande för den aktuella ”kundkretsen”, alltså sjöfarten). Nackdelen är densamma – uppdateringen kan inte göras per dag i alla områden.

  Detta syns tydligt i den kanadensiska 10-dagars animationen, vissa områden uppdateras bara en eller ett par gånger under perioden:

  https://www.ec.gc.ca/glaces-ice/default.asp?lang=En&n=CE69E4DD-1

 18. Lasse

  #14
  Thomas P
  Noterar att du gjorde just det du kritiserar andra för. Hur känns det?
  Vad tror du om AMO .
  Har den stor eller liten inverkan på isläget i Arktis?
  Det finns en Norsk undersökning av istransporten mellan Island och Grönland kopplad till strömmarna i detta sund . https://www.the-cryosphere-discuss.net/9/4205/2015/tcd-9-4205-2015.pdf
  Där har du koppling till AMO:https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation
  Arpri kanske kunde utbildas med detta diagram som visar index över orkaner:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Accumulated_cyclone_energy

 19. tty

  #8

  ”1979 är inget val, det är startdatum för observationer med den typen av satellitsensorer. ”

  Fel. Sådana mätningar började 1972. Sedan dess har fyra olika sensortyper använts: ESMR, SMMR, SSM/I, och AMSR-E.

  Kontinuerliga data fr o m 1973 finns här:

  http://nsidc.org/data/docs/noaa/g00917_nmc_seaice_extent/index.html

  Dessa data användes i tidiga versioner av IPCC:s rapporter, men senare ströks 1973-78 av oklara orsaker.

  Det finns f ö även mätningar gjorda med mera primitiva mikrovågssensorer tillbaka till 1964. Dessa har utvärderats m a p iskantens läge, men såvitt jag vet aldrig publicerats ordentligt.

 20. tty

  #9

  ”Blir du gladare om man startar 1953?”

  Och framför allt blir ThomasP glad om man slutar 2012.

 21. Thomas P

  Lasse #17 ”Noterar att du gjorde just det du kritiserar andra för. Hur känns det?”

  Gjorde vadå?

  ”Vad tror du om AMO .
  Har den stor eller liten inverkan på isläget i Arktis?”

  AMO är bara ett mått på havstemperaturen i Norra Atlanten. Förväntas någon bli förvånad över att det finns ett samband med ismängden i Arktis?

 22. Lars Cornell

  Jag har några gånger berättat att jag uppfattar att meteorologer tenderar att vara mer alarmistiska (CAGW) än ”vanliga naturvetare” (AGW). De är också mycket smalare såvitt jag kan förstå. Det stämmer i så fall in på det som SVD Ivar Arpi framhåller i
  https://www.svd.se/var-tids-spagummor
  ”Ju mer specialiserad någon var, desto sämre var de på att förutsäga saker. Inte heller är experter bättre än andra på att ta in ny information.”

  Jag bor på landet och här finns det knappast en enda bonde som tror på CAGW, åtminstone bland de äldre. Däremot märker de att det nu växer mycket bättre än förr.

  ”Och det finns en direkt korrelation mellan hur tvärsäker man är och hur ofta man sitter i tv och berättar hur det ligger till.”
  Genast får jag ett namn i tanken, får ni det också? Det börjar på ’Rock’ och slutar på ’ström’.

  Artikeln gäller Arktis isar och jag har en fråga. Ofta hänvisar man visa ’spiraler’ mm till albedot. Men kan det verkligen ha någon betydelse i Arktis som långa perioder är helt solbefriat och där det ofta är molnigt. Albedot tappar dessutom sin betydelse vid mycket spetsig instrålning antar jag.

 23. Lasse

  #20
  Thomas, välkommen till skeptiska sidan!
  Vi får hoppas du även i framtiden är så klarsynt!

 24. Guy

  Thomas P, du som i tid och otid kritiserar skeptiker för att inte kritisera varandra, hur är det med dig själv? Du tycks aldrig hitta fel i ”din ” sidas kommentarer, eller går det åter på projiceringskontot?

 25. Thomas P

  tty #19 Varför skulle jag bli gladare om man slutar 2012???

  Lasse #22 Hoppas du i alla fall förstår själv vad du menar med dina inlägg, för jag gör det då inte.

 26. KM

  Thomas P. #9 + #14

  Den där grafen du hänvisar till har väl John Cook ritat i MS Paint?!

  Om du vill så kan jag rita en ny som ser lite annorlunda ut, så har du ännu mer aktuell ”forskning” att utgå ifrån. 🙂

 27. Lasse

  #24
  Thomas P
  Jag hade hoppas slippa!
  #9 presenteras en kurva med start 1953- du i #14 ”Här gräver de upp gamla inaktuella data ”
  Det ogillas av dig!
  #20 ”AMO är bara ett mått på havstemperaturen i Norra Atlanten. Förväntas någon bli förvånad över att det finns ett samband med ismängden i Arktis?”
  Det är väl en av grundbultarna i skepticismen du här bekänner dig till!

 28. Kenneth Mikaelsson

  Här en fungerande länk…
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/recent365.anom.region.14.html

 29. Svempa

  2015 föreslog jag Thomas P. en vadslagning avseende Arktis-isens utbredning till 2015-2020. Jag förlitade mig på min dart-kastande schimpans (dvs ingen trend) ställd mot de av Thomas P. omhuldade IPCC scenariorna med ständigt minskade utbredning.

  Känns rätt bra så här långt men det är 2020 som gäller.

 30. Svempa

  Undrar vad Fores drogade Ivar Arpi med? Eller är det någon från de klimatalarmistiska kretsarna på de agendadrivande nyhetssidorna som skaffat en hållhake på honom.

 31. Lasse

  Lite Fredagsmys:
  https://www.aktuellhallbarhet.se/fredagskommentaren-darfor-fornekar-sverigedemokrater-klimatforskningen/?utm_campaign=AktuellH%C3%A5llbarhet-veckobrev_171006_Username&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=09dc4e1f469f436dabb78a096e6115d8&elq=9995aa318a6c4fe4a8c6bcb5797b20b1&elqaid=10988&elqat=1&elqCampaignId=7726

  Ps hur gör man länkarna korta?

 32. Jan-Åke

  Att välja just det absoluta toppåret 1979 för grafer över Arktiska Ishavets havsisutbredning i september är det kanske största körsbäret som finns hos alarmister….

 33. Peter F

  Förstår inte vad man ska oroa sig för. Thomas P kanske kan förklara

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

  Möjligtvis skulle i vart fall jag höja på ögonbrynen om vintermax rasade väsentligt

 34. Lars Cornell

  #31 Lasse
  Du kan vanligen kapa allt från och med ?-tecknet, således
  https://www.aktuellhallbarhet.se/fredagskommentaren-darfor-fornekar-sverigedemokrater-klimatforskningen
  Men prova alltid att det ger önskat resultat.

 35. Ingemar Nordin

  Lars Åhlin #5

  Ursäkta, men eftersom du är ny här så fastnade du i filtret. Din fråga gäller Ivar Apris inlägg i SvD. Jag samlade felaktigheterna i #6: Apri: ”Till exempel vet vi att den globala temperaturen har stigit snabbt de senaste hundra åren, och att den stigit snabbare på senare år.” … ” Vi vet att vattennivån stiger snabbare än vad den har gjort. ” … ”Men när temperaturen stiger ökar även antalet extrema väderhändelse”

  Den globala temperaturen har stigit under 1900-talet. Men det är falskt att den skulle ha stigit snabbare under senare år. Tvärt om så har den planat ut och ligger en bra bit under klimatmodellernas prognoser.

  Havsytenivån har stigit med 2-3 mm globalt per år sedan början på 1900-talet, och fortsätter att göra det. Någon acceleration finns inte i någon databas.

  Extrema väderhändelser som stormar, orkaner, torkor och nederbörd är oförändrad med ökande temperatur. Inte heller har antalet värmeböljor ökat. IPCC säger att det saknas empiriska data som skulle stödja att orkaner skulle bli fler eller intensivare, men att de tror att det finns teoretiska för att det ändå skulle kunna bli så i en framtid.

  Ivar Apri har således helt fel om dessa tre saker som han nämner – förmodligen beroende på Fores desinformation.

  Du skriver: ”Om någon på Klimatupplysningen vill ställa samman lite grundläggande fakta kring klimathotet ”

  Jodå, information finns. Dels kan du använda vår sökfunktion för att hitta inlägg i olika ämnen. Dels kan du läsa Staffan Mörners utmärkta sammanfattning https://www.klimatupplysningen.se/allt-du-behover-veta-om-klimathotet/

 36. Håkan Bergman

  lasse #31
  Eller så kan du använda bitly.com och skapa en kort länk så här
  http://bit.ly/2ytBTUa
  Jag tror att du måste regga dig, gratis, för att länkarna ska bestå.

 37. Thomas P

  Lasse #27 Skillnaden mellan dessa två fall är alltså att den kurva jag använde baserar sig på en modern analys av gamla data medan de du drog upp är plockade från uråldriga artiklar.

  ”Det är väl en av grundbultarna i skepticismen du här bekänner dig till!”

  Jag är skeptiker i ordets normala betydelse, vad nu det har med saken här att göra.

 38. KM

  En liten ordlista för dem som behöver hjälp att tolka Thomas P:s inlägg i denna tråd:

  Inaktuella data => Oförvanskade fakta
  Modern analys => Historierevisionism
  Skeptiker => Auktoritetsanhängare

 39. Lasse

  #37
  Thomas P
  Den artikel där kurvan visades fanns med i Tony Hellers inlägg men kom från Skeptikal science-där de ville visa att AMO har nån betydelse för avsmältningen.
  Myth :”Arctic icemelt is a natural cycle”

  Men jag säger som Täppas: Är vädret bra hos dig?

 40. Lasse

  #39
  Där de ville visa att AMO INTE har någon..
  Sorry.

 41. Arne Nilsson

  Lasse #31 Ja herregud vilket stolpskott på Aktuell hållbarhet. Att SD är klimatförnekare för att klimatförändringar ger folkvandringar. Har någon noterat någon folkvandring pga klimatförändringar. Det skulle väl i så fall vara journalister som folkvandrar till Bromma och Södermalm för att klimatet är bättre där, det politiska klimatet alltså.

 42. Ingemar Nordin

  OT,

  Fick mig tillsänt från en av våra utländska läsare vad en googleöversättning gav för dagens inlägg:

  ”Islamic state of the Arctic for more than a decade
  (bild)
  Above is a summary of the sea ice’s minimum propagation since 2007. In 2012 it was record low, but after that the ice has returned. There were no sailboats, rowing boats or canoes that could reach the North Pole, as part of it was hoped.” /Charles Batting

  Skräcken för att AI kommer att ta över världen om bara några år i all ära, men jag tror att AI-folket har en bra bit kvar innan det skräckscenariot blir verklighet. 🙂

 43. Thomas P

  Ingemar #42 Å andra sidan kunde Trump bli vald, och hans twittrande är av ungefär samma kvalitet, så skratta inte alltför självsäkert.

 44. Ingemar Nordin

  #43,

  Hellre en robot än Trump?

  Nja, jag tror att jag föredrar Trump. Särskilt hans klimat- och energipolitik som ju ligger långt före Obamas medeltida tänkande på området.

 45. Svempa

  #43 Thomas p. Du kvarstår väl vid vadet om isutbredning 2020 eller fegar du ur?

  En annan frågan som verkar bli obligstorisk vid Aktuellts partiledarutfrågningar. Äter du kött? Om inte varför. (jag äter kött även om jag inte bryr mig om att det är CO2 neutralt)

 46. Christopher E

  #43 Thomas P

  Vi vet ju att det faktum att någon du ogillar ändå kan bli demokratiskt vald är lite märkligt för dig, men bortsett från det…

  … vilka twittranden av Trump tycker du är jämförbara med ”islamic state of the Arctic”?

 47. Thomas P

  Ingemar #43 ”Hellre en robot än Trump?”

  Hur lyckas du uttolka något sådant ur det jag skrev? Hellre än förnuftig människa än vare sig Trump eller någon AI. Att ni sen är så besatta av antimiljötänkande att ni tycker Trumps nedmonterande av EPA och alla miljöregler är det enda saliggörande får stå för er. Själv finner jag det underordnat sådant som att han nu tycks satsa hårt på att provocera fram krig med Nordkorea. Först tala om hur förhandlingar är meningslösa och sen nu ikväll hot om ”lugnet före stormen”där han specifikt nämner USA:s militär.

  Christopher #46 Covfefe? Den där AI:n använde i alla fall existerande ord.

 48. Svempa

  # Thomas P. Kvarstår du vid vadet eller fegar du?

 49. Thomas P

  Svempa #48 Vilket jäkla vad? Jag har ett vad med Per Welander, varken mer eller mindre. Fråga istället Peter Stilbs om han står fast vid det val han t o m gick ut på TV med. Där kan man tala om att fega ur.

 50. Svempa

  #49 Thomas P. Har du selektivt minne? Jag hävdade 2015 att en dart-kastande schimpans skulle slå IPPC avseende isutbredning 2020 och du valde att tro på IPPC. Snacka går ju men ta konsekvenserna!

 51. Thomas P

  Svempa #50 Per och jag har ett underskrivet kontrakt med villkoren för vårt vad. Var hittar jag motsvarande villkor för det vad du påstår att vi ingått men som jag, enligt dig, helt glömt bort? Eller är det så att du i vanlig ordning snackar skit.

 52. Olav Gjelten

  Bojkotta LIDL, som skall bli en affärskedja som svär sin trohet till det påhittade ”klimathotet”.
  Men glöm iINTE att tala om för dem VARFÖR, som är det extremt stora misstaget många gör. Då fattar företaget absolut ingenting eller kanske till och med får för sig att svurenheten till det så kallade klimathotet är för vag.

 53. Svempa

  #51 Stressad när verkligheten tränger sig på? Spänn nu av ett tag och kolla vidare på när Island spelar mot Turkieit. 2-0 till Island i halvtid. Och ännu har de inget isfritt Arktis norr om sig.

 54. Svempa

  #51. Thompa P. 2020 kommer jag tillbaka med en slutgiltig avstämning. Så får vi se vem som får rätt i slutändan. Du eller schimpansen.

 55. Svempa

  Slutsignal. Island -Turkiet 3-0. Ungefär som att det är 3-0 klimatalarmskeptiker mot klimathotare.

 56. Christopher E

  #47 Thomas P

  OK, inget hade du alltså som vanligt. Bara lite tom Trump-bashing.

  Om man orkar hänga upp sig på ett avbrutet tweet med lite snubblande på tangentbordet som skickats av misstag är man rätt desperat. Uppenbarligen ordet coverage för den som tänker lite själv.

  AI verkar du ju gilla annars, övertygad om framtidens förarlösa bilar hittar till svampstället längs den brötiga timmervägen bättre än en förnuftig mänsklig förare.

  EPA var rätt att gå på eftersom de missförstått sitt uppdrag och lät sig bli en genväg för politik utan majoritet. Annars hade de väl snart klassat vatten som en ”förorening” också.

 57. Thomas P

  Svempa #54 Kan du inte länka till någon information om det där påstådda valet och dess villkor? Du verkar ju så fokuserad på det. Snacka går ju.

 58. Thomas P

  Christopher #12 Ja, den som vill kan ju alltid ”tolka” Trumps vansinnigheter på vänligast möjliga sätt. Du som är så fokuserad på USA-demokratins triumf, vad tycker du förresten om Trumps tweet:
  ”This election is a total sham and a travesty. We are not a democracy!”

  Sen undrar jag bara om du tror hör till de som tror på den magiskt självreglerande industrin eller om du verkligen skiter så mycket i miljön att du tycker man skall avskaffa all statlig övervakning som Pruitt håller på med.

 59. Svempa

  #57 Thomas P. Jobbigt att synas när man tror att den vanliga trollrollen är säker? Snacka går man när inte tror att man blir synad. 2020 kommer avgörandet!

 60. Svempa

  Undrar om Thompa P. harkommit ut som som renegat. Han verkar inte tro på klimatalarmismens 10 budord. Särsikilt inte det andra. Du skall inte betvivla att Arktisisen snart är ett minne blott.

 61. Sigge

  #60 Svempa

  Var har Thomas P påstått att den Arktiska isen snart är ett minne blott?
  Vad jag vet så har varken han eller någon annan påstått det. Det finns en del som har påstått att snart kommer den första isfria sommaren, men det är inte samma sak som som att den Arktiska isen är ett minne blott. De som forskar om klimatet har väl lite löst sagt det är troligt att den första isfria sommaren kommer på 2030-talet och att efter 2050 så kommer de flesta somrar i Arktis att ha en isfri period. Det är dock en stor osäkerhet i att bedöma när den första isfria sommaren kommer. Det finns många osäkra parametrar. En är hur mycket växthusgaser som kommer att släppas ut och en annan är hur somrarna är. En sommar då det blåser på sådant sätt att isen packar ihop sig på liten yta så smälter det inte lika mycket som när det är utspritt.

 62. Svempa

  #61 Sigge. Jag utmanade Thompas P. för några år sedan angående Arktis isen för att få honom att för en gångs skull inte bara vara sin vanliga felfinnare utan också våga ta ställning. Jag hävdade att ett status quo scenariot slår IPCC’s modeller avseende Arktis isens utbredning. Han trodde på IPPCs modeller som förutspår en accelererad minskning. Nu har han uppenbarligen fått byxångest trots att det återstår ännu några år till 2020.

 63. Thomas P

  Sigge #61 Bry dig inte om Svempa, han är uppenbarligen mytoman.

 64. Sigge

  #62 Svempa

  Har du en länk till vad utmaningen var?

  Du har fel när du påstår att IPCC modeller förutspår en snabbare minskning. Den kommer att vara långsammare. Jordens rundning gör att arean mellan breddgraderna minskar kraftigt mellan breddgraderna ju närmare Nordpolen man kommer. Jag orkar inte förklara mer, men om du tänker efter så förstår du nog varför det borde gå långsammare areamässigt ju närmare nordpolen man kommer.

  Jag skulle inte gå med en utmaning som bara gäller enstaka år. Det jag skulle kunna gå med på är man jämför medelvärdet för 2 längre perioder.
  Om man tar medelvärdet för åren åren 2007-2017 som Ingemar Nordin redovisat här ovan och jämför det med medelvärdet för 2018-2028. I medeltal borde det vara ungefär en halv miljon kvadratkilometer mindre under nästkommande 11-årsperiod än vad det varit under den senaste 11-årsperioden.

  Jag är så gammal att risken finns att jag inte kan vara med och se resultatet av nästkommande 11-årsperiod.

 65. Guy

  Sigge # 61

  Kan hända att jag kommer ihåg årtalet fel, men Gore spådde att Arktis är isfri på sommaren eller var det ela året år 2013 (om inte tidigare). Samtidigt var spådomen att barnen inte skulle veta vad en kälke är och att det skulle vara slut med Vasaloppet.

 66. Thomas P

  Guy #65 Eftersom nu Svempa specifikt nämnde IPCC, varför drar du upp Gore? Slå upp vad IPCC sagt istället i sina rapporter.

 67. Bengt Abelsson

  #61
  År 2007, hos BBC, refereras professor Maslowski sägandes att Arktis kommer att bli isfritt år 2013, samt att detta troligast är konservativt.
  Al Gore citerade detta i sitt Nobelpristal.
  Även prof Wadham hade då samma uppfattning.
  Internet glömmer aldrig.

 68. tty

  #67

  Det var i år det skulle ske:

  https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/21/arctic-will-be-ice-free-in-summer-next-year

  eller ifjol:

  https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/dec/09/us-navy-arctic-sea-ice-2016-melt

  eller i förfjol:

  https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/jul/24/arctic-ice-free-methane-economy-catastrophe

  eller för 3 år sedan

  https://www.youtube.com/watch?v=MsioIw4bvzI

  eller för 4 år sedan:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7139797.stm

  eller för 5 år sedan:

  http://news.nationalgeographic.com/news/2007/12/071212-AP-arctic-melt.html

  eller för 6 år sedan:

  http://www.science20.com/chatter_box/arctic_ice_march_2011-76831

 69. Christopher E

  #58 Thomas P

  Trump hade fel. Det var väl lite småfiffel i valet främst från demokratiskt håll, men inget som påverkade slutresultatet. USA är absolut en demokrati.

  Vad gäller vansinnigheter, är det inte särskilt konstigt med ett felskrivet ord ibland, men rätt galet att försöka använda något sådant i retoriskt syfte. Till och med Trump själv drev ju med dem som slösade tid på den icke-händelsen.

  Vad gäller att vara miljövänlig är jag mer för natur och miljö än de flesta klimathotare. Att USA håller på att avskaffa all miljöövervakning är givetvis en lögn du gått på eller sprider själv. Men när EPA spårade ur och började kalla koldioxid förorening för att hjälpa Obama kringå demokratin, då finns behovet att se över dem.

 70. Thomas P

  Christopher #68 Så bra att du kan erkänna att Trump har fel i alla fall ibland. Problemet är ju att det snarare är hela tiden. Vare sig han citerar felaktig statistik som annars bara gick att hitta på en nynasistisk sida eller visar sig helt okunnig om vad USA:s ”nuclear triad” är.

  Sen hade det ju inte spelat någon roll vilket exempel jag gav, du hade i alla fall bara avfärdat det som ett enstaka betydelselöst fel. Till skillnad då från när en AI gör ett fel då det går att tillämpa på hela AI-branschen.

  Har du läst något om hur det går till på EPA nuförtiden när Pruitt springer omkring med beväpnade livvakter (18 personer, samtidigt som EPA:s budget skall skäras ned med 24%!) och smyger så mycket som möjligt med vad han gör. Reducerar skydd för rent vatten:
  https://www.nytimes.com/2017/08/11/us/politics/scott-pruitt-epa.html
  Han sparkar forskare för att ersätta med industrirepressentanter:
  https://www.nytimes.com/2017/05/07/us/politics/epa-dismisses-members-of-major-scientific-review-board.html
  osv.
  Så jag vidhåller att om du stödjer Trumps linje för EPA så är du miljöfientlig.

 71. Ingemar Nordin

  tty #68,

  Alla dessa spåmän som låtsas att deras spådomar har med vetenskap att göra. Patetiskt. Men sorgligt att de lurar allmänheten.

 72. Thomas P

  tty #68 Har du varit lika noga med att anteckna alla spådomar om snar istid från alla ”skeptiker”? Vi har ju fått höra rätt många år nu hur temperaturen skall börja sjunka kraftigt vilket år som helst pga den sjunkande solaktiviteten.

 73. Stor underhållning i denna tråd …

  Men valfusk i USA finns där iaf anledning att fråga sig om valresultaten (både till senaten, och eloktorerna i presidentvalet) i New Hampshire verkligen är legitima, och inte blev stulna genom valfusk.

  NH tillåter nämligen ’röstregistrering’ på själva valdalen, och kräver då inte ens något bevis på att man är bosatt i delstaten, ett körkort från en annan stat räcker som ID-handling. I de fallen räcker det att signera ett intyg att man visst bor där, eller just skall bosätta sig där.

  Inför valen brukar nämligen (oftast yngre) människor från Massachusetts bussas in (där deras röster oftast inte är alls lika utslagsivande) för just detta ändamål …

  Ni kan ju gissa bde vilket parti som är för denna ordning, och som ihärdigt motsätter sig att sådant undersöks.

  🙂

 74. Thomas #72

  Sätt igång och gör en sådan lista då. Men namngivna ’experter’ och/eller medier som torgför sådana spådomar.

  Jag har då inte sett en enda spådom om en snar istid. Men klimathotsanhängare är ju mycket bättre att upptäcka signaler i datat än vi som värnar om god vetenskap …

 75. En annan kul grej som som klimathotstroende (eller bara ’miljöv’nner’) inte vill veta av:

  Bara frackingtekniken i sig har minskat CO2-utsläppen i världen mer än alla ’hållbara energi’-satsningar sammantaget.

  Och då ger ju de förra ett ekonomiskt överskott emedan de senare dessutom är både en konstnad och grugrund för korruption och brottslighet.

  Det är som sagt inte att lätt att vara CAGW-anhängare och beskylla verkligheten för att vara ’miljöfientig’

 76. Lasse

  #70 Thomas P
  Skrämmande läsning om EPA.
  En organisation som chefen inte litar på!

  Det är nog många sådana organisationer som lever ett eget liv långt utanför det demokratiska samhället-även i Sverige. Där ett chefsbyte kan sätta funktionen ur spel. Eller där facket agerar så hela funktionen äventyras. Göteborgs hamn är ett exempel-gissar jag.
  Vart tog den hederlige tjänstemannen vägen?
  #75 Fracking har varit räddningen för USAs ekonomi som helt höll på att vältas överända när oljepriset var uppe i 140 USD/fat 2008

 77. Daniel Wiklund

  Om Christopher stödjer Trumps linje för EPA så är han enligt överdomaren Thomas P miljöfientlig. Det var ord och inga visor det av miljögodhetsaposteln.

 78. #11 Lasse
  Tack Lasse för tipset. Det blev till en glad bloggpost:
  Glada nyheter – Den arktiska dödsspiralen från Haveland förmodligen kvalificerat forskningsfusk

 79. Sigge

  #65 Guy

  Du kommer inte ihåg allt. Det Al Gore och flera andra sa efter den låga isutbredningen 2007 var att om man interpolerar hur utvecklingen av isminimum som fanns från 1979 fram till 2007 så hamnar man på 0 år 2014. Det många glömmer är att de samtidigt sa att 2007 var ett extremt år och det fanns en vädermässig förklaring varför det var så lite is det året. Flera av de som konstaterade att om man interpolerade så skulle man hamna på 0 år 2014 menade att det är på 2030-talet som det är sannolikt att den första isfria perioden inträffar. De första gångerna kommer den isfria perioden bara att vara i några dagar. Jag tror även Al Gore framförde det. Men alla har ju haft en brasklapp och det beror på hur mycket utsläppen av växthusgaser förändras när första isfria året kommer.

 80. Christopher E

  #70 Thomas P

  Vadå ”erkänna” att Trump har fel? Jag är väl ingen trogen Trumpanhängare även om han hamnat rätt i några fall. Jag förstår i och för sig att du är konfunderad över detta, det här med att blint försvara en sida och inte kunna påtala fel är ju normen i dina kretsar. Men kan du då ge ett exempel på någon president som aldrig haft fel?

  Om du tycker covfefe är ”betydelsefullt” för något överhuvudtaget så är det bara att beklaga. Om en lite språklig defekt ska döma ut person ska jag då avfärda dina naturvetenskapliga argument på grunden att du i dina kommentarer nästan konsekvent blandar ihop ”var” med adverbet ”vart”? Nej, jag är inte felfri heller.

  Problemet med ditt exempel på att Trump är dummare än AI är ju dels att det inte visar något sådant, och dels för din del att det var det bästa du hade att komma med när du synades.

  Du ska nog inte tro så blint på all Trump-bashing du läser bara för att du önskar att det är så. Som du kanske inte förstår är ett omdöme från dig om vem som är ”miljöfientlig” något jag tar synnerligen lätt på.

 81. Thomas P

  Christopher #80 Jag gav senare fler exempel än covfefe som du bekvämt ignorerar. Sen var väl poängen från början att en liten språklig defekt skulle döma ut inte bara en specifik AI utan AI överhuvudtaget. (Till saken hör att svenska är ett litet språk och att google translate därför ligger efter)

  ”Problemet med ditt exempel på att Trump är dummare än AI ”

  Vilket jag för all del aldrig hävdade, men strunt i det, det är bara dit vanliga sätt att argumentera mot halmdockor.

  ”Du ska nog inte tro så blint på all Trump-bashing du läser bara för att du önskar att det är så. ”

  Så vad skall jag tro på? Det är ju inte som om du kommer med några mer trovärdiga källor, eller ens kommer med något konkret om att det skulle vare något fel i det jag angav. Du bara vill så gärna tro på Trump.

 82. Bengt Abelsson

  #79

  Fel igen. Ett råd: När man trampat i klaveret, stå still.

  ”Our projection of 2013 for the removal of ice in summer is not accounting for the last two minima, in 2005 and 2007,” the researcher from the Naval Postgraduate School, Monterey, California, explained to the BBC.
  ”So given that fact, you can argue that may be our projection of 2013 is already too conservative.””
  Maslowski.

 83. Lars Åhlin

  #35 Ingemar Nordin
  Tack för svaret och för länken till Staffan Mörners sammanfattning. Den bekräftar i mycket vad jag redan snappat upp, men med en klarhet, struktur, och refererbarhet som jag uppskattar mycket.

  Ett tips: Kanske ni borde försöka skapa en version av er hemsida med ”Klimatupplysning för allmänheten”, där ni selekterar de inlägg och kommentarer som kan hjälpa sådana som mig själv att ta ställning. Samt: Jag inser att det kanske kan vara svårt att hitta bra forskningsartiklar där de som deltar i klimatlarmen bemöter den kritik som riktats mot dem av klimatskeptiker. Men för att människor som jag själv skall kunna bilda sig en uppfattning behöver man ta del av inlägg från båda sidor.

 84. Guy

  Thomas P # 66

  ”Guy #65 Eftersom nu Svempa specifikt nämnde IPCC, varför drar du upp Gore? Slå upp vad IPCC sagt istället i sina rapporter”.

  Kan du visa var Sigge eller Svempa nämnde IPCC.

 85. Christopher E

  #81 Thomas P

  Nu var det faktiskt du som hävdade att Trumps twittrande var jämnställt med den festliga tolkningen av ”isläget” i Google translate, och när jag bad om exempel var det bästa du komma på ett halvt ord i en avhuggen tweet.

  Jag orkade inte ens läsa dina länkar. Jag är så hjärtligt trött på förtalskampanjerna mot Trump i USA. De har val igen om tre år. Lös det då istället för denna bitterhet. Jag vill så gärna tro på Trump, skriver du. Precis efter att jag nyss påstått han har fel… Håhåjaja. Inte lätt för dig att förstå världen i enbart svart och vitt.

  Det enda som framgått av detta meningslösa utbyte är att du saknar humor som inte såg det roliga i Ingemars kommentar.

 86. Thomas P

  Christopher #85 Eller också var det du som inte såg det roliga i min kommentar eftersom Trump är någon man inte får driva med.

  Symptomatiskt också att du inte orkar läsa länkarna, du vet i alla fall att de bara är del i en förtalskampanj, inget att bry sig om.

 87. Sigge

  #82 Bengt Abelsson

  Att bara ta ut ett kort citat ur en längre artikel där en enstaka forskare har ett resonemang om kan ge en falsk bild av vad som menas.

  Längre ned där man börjar behandla slutsatser så står det så här där andra forskare resonerar

  ”In the end, it will just melt away quite suddenly. It might not be as early as 2013 but it will be soon, much earlier than 2040.”
  Ytterligare längre ned står det så här.
  ”My thinking on this is that 2030 is not an unreasonable date to be thinking of.”

  Då ska man veta att det här resonemanget grundar sig på om utsläppen av växthusgaser ökar i samma takt som det gjort före 2007.

  Forskarna som håller på med ishavsforskning är överens om att det i framtiden kommer att vara isfria perioder sommartid. Men de är osäkra på hur fort det går.

 88. Inte mycket som går Thomas väg idag:

  Trump är någon man inte får driva med

  Herrejösses, vad är det för fantasivärld han inbillar sig att leva i? Eller:

  om du stödjer Trumps linje för EPA så är du miljöfientlig

  Que!? Vet Thomas ens vad EPA skall göra, vad de har gjort, och vad de inte gjort?

  Deras två förra generaldirektörer hette Lisa Jackson resp Gina McCarthy. Inkompetenta politrucker båda två. Men det var ju inte för ’miljän’ de sattes där. Nåväl, Obamas lilla dröm om att bli ihågkommen som en som räddade planten från inbillade domedagsfantasier varade så länge den gjorde det, inte längre …

  Jag tror dock hans eftermäle mest kommer att bli ihågkommet i populärkulturen, och i det mer lättsamma salget., eller vad sägs om lite Obama Fried Chicken?

  Medier, Hollywood mm och akademi kommer (precis som senaste decenniet) göra allt för att undanhålla för vanligt folk allt som Obama lyckades ställa till med på riktigt …

  Det är nästan lite roligt att se dem nu. Precis som klimathotsfanatikerna, allt handlar om ’berättelsen’ numera, och allt färre tar dem på allvar, och de måste gapa allt högre och mer hysteriskt. Vilket bara får till följd att allt färre ens lyssnar. I en loop av återkopplingar som är självförstärkande … och ja, som leder till att det kraschar i sultändan.

  🙂

 89. Christopher E

  #86 Thomas P

  Jag tror inte det är min humor det är fel om jag inte hittar något roligt i dina kommentarer ovan.

  ”eftersom Trump är någon man inte får driva med”

  Vilka påhitt du har. Vem har påstått det? Du? Till och med Trump själv driver med sin eget tweet som jag påpekade ovan. Jag anser alla världsledare är lovligt byte för skoj inom smakfulla gränser.

  Här har du ett i mitt tycke mycket roligt omtag på Trumps tweetar från Tolkiens sagovärld (från ca 3:30):

  https://youtu.be/64mWOoj68qo

  Inklusive ditt covfefe 🙂