Erfarenhet eller senilitet?

 

freeman_dyson

(Freeman Dyson – fysiker)

 

Sverige är som bekant ett land fixerat vid ålder. Ett tydligt exempel på detta är att det enda som får anges om människor misstänkta för brott är deras ålder. Fast egentligen vill jag påstå att vi bara var först. Det är inte åldern i sig som är viktig utan det är ”jämnårighet”. Att vara ”lika gammal” håller på att bli en världsomfattande gemenskap.

En av orsakerna till detta är populärmusiken. I och med att musiken sprids över (nästan) hela världen så har jämnåriga i många länder haft samma idoler från de tidiga tonåren. Det spelar kanske inte så stor roll för hur de ser på världen, men det gör åtminstone att människor ifrån olika länder har något att prata om när de möts.

Av större betydelse är vilken ålder vi har när stora världshändelser inträffar. För de som var för unga för att ha starka intryck av andra världskriget så blev Vietnamkriget en ”livsavgörande erfarenhet” som ledde till en långvarig dominans för socialistiska och anti-amerikanska idéer.

En total förändring av världen kom runt år 1995 när ungefär samtidigt internet och mobiltelefoni slog igenom. De som är födda efter 1985 kan knappast föreställa sig en värld utan mobiltelefoner och internet. Kraften i denna revolution är dock så stark att i den rika världen har alla som är födda efter 1930 dragits med i förändringen.

Och vad har nu detta med klimatet att göra? Naturligtvis ingenting! Men den är relevant för klimatdebatten! Klimatfrågan började få ett genomslag i den allmänna debatten ungefär samtidigt som internet kom och hur vi bemötte den hade nog en hel del att göra med hur gamla vi var vid millennieskiftet. Vi som varit med länge och upplevt (och trott på) det ena larmet efter det andra hade hunnit bli lite mer skeptiska.

För många som då var unga blev klimatet en viktig fråga att engagera sig för. Naturligtvis var det också annat än ålder som påverkade hur människor reagerade. Eftersom skulden lades på användningen av fossila bränslen och därmed på en västerländsk livsstil så blev frågan (tyvärr) också politiskt laddad i ett höger-vänster perspektiv.

Just politiseringen har sedan gjort att känslor numera spelar mycket större roll för människors ställningstaganden än fakta och ordet faktaresistens har blivit alltmer använt i klimatdebatten. Den enda fråga som kommit att åtminstone snudda vid frågan om fakta gäller temperaturutvecklingen

Det medför i sin tur att just temperaturen blivit den helt dominerande frågan när det gäller klimatet men eftersom temperaturförändringarna är långsamma har det också funnits ett behov av att tala om andra klimatrelaterade förändringar. Därav intresset för havsisen i Arktis.

Vi som inte tror att användningen av fossila bränslen är den avgörande frågan för mänsklighetens framtid beskrivs ibland som en sekt, varvid en sekt ses som en liten grupp (troende) som tror sig veta något som andra inte vet. (Religiösa sekter tror dessutom ofta att de är utvalda och kommer att få erfara en frälsning som bara de får del av.)

Vad av detta gäller klimatskeptiker? Det finns faktiskt några saker som vi vet som de flesta inte brytt sig om att ta fasta på. En sak som vi vet är att de allra flesta som sysslar med ”klimatrelaterad forskning” inte sysslar med något som säger något om hur framtiden ska bli. Många utgår ifrån att klimatmodellerna är pålitliga och försöker att ta reda på vad som kommer att hända på en viss plats OM det blir så och så mycket varmare.

En okunnig som ser på det hela utifrån tycker att det borde vara lätt att svara på sådana frågor eftersom det i stort sett bara handlar om att se hur det ser ut 15 mil söderut eller några hundra meter längre ner på berget, men kanske är klimatet i dessa fall mer en förevändning för forskningen än ett verkligt skäl till att den utförs.

Det finns de som huvudsakligen ägnar sig åt ”historisk klimatforskning” och de har det nog egentligen ganska besvärligt eftersom det borde vara svårt att inte notera dels att det varit varmare förr och dels att varma perioder varit bra för livet på jorden.

Men det är inte den klimatforskningen som är relevant för klimathotet. Det vi verkligen vet är att det enbart är datormodeller som används för att förutsäga framtiden. Det finns ett litet antal och eftersom de bygger på likartade antaganden så ger de likartade förutsägelser. Alla förutser en fortsatt uppvärmning av jorden och hur stor uppvärmningen kommer att bli beror enbart (eller åtminstone huvudsakligen) på hur mycket fossila bränslen vi kommer att använda.

Vi kan därmed konstatera att klimathotstroende, de flesta helt oreflekterat, dels förutsätter att klimatmodellerna verkligen beskriver framtiden, dels att detta skulle vara till skada för mänskligheten.

Även om man inte är troende så måste man på ett eller annat sätt förhålla sig till klimatmodellerna. De flesta ”medvetna” skeptiker anser att modellerna har brister, som enklast kan beskrivas som att de överskattar växthusgasernas betydelse och underskattar andra effekter.

De effekter som kan vara relevanta för tidsskalor om decennier eller sekel är främst förändringar av havscirkulationer och förändringar av solaktiviteten. Personligen tror jag att under den period som klimatmodellerna ansågs ge hela svaret, nämligen uppvärmningen under de två sista decennierna av 1900-talet så underskattades det bidrag som kom ifrån haven. Jag tror därför att det ligger något i den kritik som nyss beskrevs.

Jag kanske kan tillägga att när det första jag fick höra om andra förutsägelser än att det skulle bli varmare var påståendet att när det gäller nederbörd så kommer det att regna mer där det regnar mycket idag och mindre där det regnar lite idag, då sjönk mitt förtroende för dessa modeller omedelbart. Det var alldeles för banalt.

Det är inte alla skeptiker som ifrågasätter uppvärmningen utan deras ställningstagande handlar helt och hållet om att det inte är klimatet utan klimatpolitiken som är det verkligt stora hotet.

Men för att återgå till temperaturfrågan så kan jag bara notera att de flesta av oss inte tycker om att ha eller ha haft fel, något som innebär att vi gärna håller fast vid de uppfattningar vi en gång skaffade oss. För min del hade jag, när jag började undra om inte klimatpolitiken var ett allvarligare hot än en eventuell uppvärmning, egentligen ingen aning om vart temperaturen skulle ta vägen.

När det sedan blev en, visserligen omdiskuterad, uppvärmningspaus så blev jag både glad (över att min skepsis var befogad) och samtidigt en aning orolig. Jag har ju länge sagt att även en liten avkylning skulle vara ett större hot än en långsam uppvärmning och om uppvärmningen tar slut är det inte så långt till en avkylning.

Och därmed vill jag försöka att knyta ihop det här inlägget genom att notera att många av oss som tidigt ifrågasatte klimatlarmet hade varit med om ett antal tidigare larm som visat sig vara överdrivna.

Förutom att vi också anser oss ha en viss naturvetenskaplig allmänbildning som gjort det möjligt för oss att bilda egna uppfattningar baserade på naturvetenskapliga argument. (Jag har aldrig träffat en troende utan naturvetenskapliga kunskaper som haft annat än auktoritetstro som stöd för sin uppfattning.)

Att omvärlden noterat att klimatskeptiker påfallande ofta är äldre välutbildade män är väl något som vi får leva med, samtidigt som vi är lyckliga över att det också finns unga, både män och kvinnor som också hittat en anledning att ifrågasätta om klimathotet verkligen är mänsklighetens ödesfråga..

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Sten K., mycket viktiga tankar! Tidsperspektivet både när det gäller den enskilde och när det gäller klimatet och dess drivkrafter diskuteras alltför sällan. Varmt Tack!

 2. Göran Fredriksson

  Klimatskeptiker är inte bara påfallande ofta äldre och välutbildade, de har även en ekonomi som gör dem oberoende av vad andra tycker.

 3. Göran Fredriksson #2

  Det som de flesta som vill fördyra användningen av fossila bränslen i hela världen – även för de fattigaste – inte förstår är hur hårt deras förslag slår mot de fattigaste i världen.

 4. Lasse

  #3 Detta inkluderar katolska kyrkan och dess överhuvud-Påven.
  Nu skall de avstå från inkomster från fossil industri och sälja sina aktier i bolag som sysslar med att förse jordens växande befolkning med 80% av den producerade energin-solen får han gratis.
  Han kunde i stället ägna sig åt den fråga som vi på 60 talet skrämdes med och som ännu i dag ter sig bekymmersam. Befolkningsutvecklingen!

 5. Sören G

  #4
  Ja Påven är ju emot både preventivmedel och aborter.
  Och fossila bränslen och hur ställer sog påven till kärnkraft. Han är väl lika ologisk där som Miljömuppepartiet.

 6. Thomas P

  ”Jag har aldrig träffat en troende utan naturvetenskapliga kunskaper som haft annat än auktoritetstro som stöd för sin uppfattning.”

  Frågan är då vad man skall göra för att avgöra vad man skall tro på i alla de frågor där man inte har tid eller kompetens att sätta sig in. Har Sten något bättre förslag än att tro på dem som satt sig in i frågan? Det finns ju alltid rent önsketänkande som Sten givit uttryck för tidigare, men den metoden skulle då jag inte rekommendera:
  ”Till sist är jag ju naturligtvis tvungen att säga att man kan ju inte vara optimist om man samtidigt tror att världen är på väg mot en klimat-katastrof, och därför tror jag förstås inte att ökningen av koldioxiden i atmosfären kommer att leda till någon sådan.”

  Sen finns ”lawyers science”, där man börjar med en given åsikt och letar reda på mer eller mindre trovärdiga experter som delar denna och håller sig till dem. Det är också en vanligt metod, som dock inte heller är så lyckad om det är sanningen man är ute efter.

 7. Salasso

  Klimatsmart sjukvård

  http://www.barometern.se/insandare/saga-eller-snart-verklighet-pa-akuten/

 8. Lennart Bengtsson

  Jag tror det är viktigt att inse att den”politiska ” människan inte i första hand är intresserad av sanningen utan av makt och inflytande och för att genomdriva sin vilja. De som söker sanningen, dvs den sanning som kan observeras eller verifieras är oftast en annan sorts människor som får visst utrymme inte minst under denna vecka. Kanske de kunde få lite utrymme under årets övriga veckor också.

 9. Jan-Åke

  För 6-8000 växte ädelskogar , dvs ek och bokskogar i Dalarna och Gästrikland , enl. Wikipedia (Atlantisk tid) hade södra Norrland samma klimat som dagens England , skeptiker blir kallade förnekare även om man tror vårt tillförda co2 värmer en aning,man ska helst tro på undergången,
  Samtidigt förnekar alarmister gärna de tidigare kraftiga svängningarna.

 10. Lasse

  Vad har Påven emot CO2
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=GTeIkNud25I
  Det finns alltid två sidor på ett mynt(ett metallföremål som användes för betalning förr i tiden)

 11. Guy

  Tack Sten Kaijser.

  Tidsperspektiv som du nämner är det svåra när forskare och folk talar om 30, 50, 100 års tidsintervall som då skall betämma en trend.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Vostok_420ky_4curves_insolation.jpg

  Med en aning längre perspektiv (Vostok 400k) kan man fråga sig ett par saker. Vostok kurvan för 400k år visar fem öga toppar och motsvarande djupa dalar. En sågtandad kurva som består, inte av en rak utan av en sågtandad kurvlinje. Frågan blir då:
  1. befinner vi oss på den uppåtgående delen av en ”stor tand” eller den nedåtgående delen.
  2. Är vi på den uppåtgående delen av en ”liten tand” på den uppåtgående delen av en ”stor tand”
  3. Är vi på den nedåtgående delen av en ”liten tand” på den uppåtgående delen av en ”stor tand”
  4. Är vi på den uppåtgående delen av en ”liten tand” på den nedåtgående delen av en ”stor tand”
  5. Är vi på den nedåtgående delen av en ”liten tand” på den nedåtgående delen av en ”stor tand”

  I det här åerspektivet kan det hända att 30, 50, 100 år är småpotatis.

 12. Björn

  För en AGW-troende finns inget annat än antropogen CO2 som påverkar temperaturen. När denna tro finns inbyggd i klimatmodelllerna, ja då finns det bara en riktning i kurvorna, uppåt. Klimatforskningen biter sig självt i svansen så länge de underhåller denna anomali. Den värsta konsekvensen är att denna anomali har fått fotfäste hos politiker och mediafolk, vilket har lett till Parisavtalet och andra tokigheter som exempelvis begreppet ”klimatgaser”. Så länge ingen auktoritet träder fram och säger, nu får det vara nog med denna skadliga ensidighet i klimatforskningen, fortsätter eländet bara. Med naiv ledning vad det än må vara, bränner man bara pengar till ingen nytta. Verkligheten finns där och tuffar på oberoende av vad vi tror. Används inte vuxen erfarenhet för implementering av framtida forskning, kan det leda till helt fel fokus och därmed fördröjning av utvecklingen. Fåtalets pris är nobelpriset, men detta pris visar också att den enda vägen till kunskap är forskning byggd på tidigare erfarenheter. Med denna insikt finns det ingenting som berättigar att kallas för klimatforskning. Klimatsystemet är så komplext att om någonting skall kallas för klimatforskning, borde alla fysikgrenar delta i denna forskning, där varje gren har sitt eget ansvarsområde, men svarar inför ett forskningsråd. Dagens löjeväckande klimatforskning borde omedelbart skrotas och börja om på en ny plattform. Som vi ser, leder dagens naiva och ensidiga forskning enbart till destruktiva åtgärder, vilka är farliga för världsutvecklingen.

 13. Hej Thomas P #6,

  jag måste medge att jag ofta gillar dina kommentarer och jag ärimponerad av din förmåga att hitta exempelvis gamla uttalanden. Dessutom hittade du ett orsakssamband i mitt inlägg om optimism som var annat än det jag avsett — men det må vara dig väl unt. Om det för mig finns ett orsakssamband mellan att vara optimist och att inte frukta CAGW så är det att inte frukta som är en av anledningarna till optimismen. Inte tvärtom som du låtsas tro.

  Jag inser att de flesta lyder minsta motståndets lag och utan att lyssna till argument reservationslöst tror på sina valda auktoriteter. Det är dock skrämmande att KTH-forskare har så liten tilltro till sina argument att de (utan egna kunskaper) vill hindra andra uppfattningar att ens nå ut i medier.

 14. Sören G

  #13 Sten Kaijser

  ”Det är dock skrämmande att KTH-forskare har så liten tilltro till sina argument att de (utan egna kunskaper) vill hindra andra uppfattningar att ens nå ut i medier.”

  Det är väl en skandal i kubik.

 15. Sören G

  #6 Thomas P
  ”Sen finns ”lawyers science”, där man börjar med en given åsikt och letar reda på mer eller mindre trovärdiga experter som delar denna och håller sig till dem. Det är också en vanligt metod, som dock inte heller är så lyckad om det är sanningen man är ute efter.”

  Ja, det verkar vara din metod.

 16. Lasse Forss

  I veckan kom en forskarrapport som förkunnade att från år 2050 så kommer luftgroparna att öka med 140 % över något hav och 160 % över ett annat. Det här kommer att göra flygresor mycket obekväma, förklarade forskarna.

  Ja, media gillar att förmedla larm. Men mig veterligt så har inte en enda av alla tusentals rapporter slagit in. Nog är det konstigt att inte en enda journalist frågar forskarna hur det kan komma sig.

 17. Bengt Abelsson

  # 6

  ”Har Sten något bättre förslag än att tro på dem som satt sig in i frågan? ”

  Då kommer förstås frågan vilka de är: Mann eller Curry, Lennart Bengtsson eller Johan Rockström?

  Kanske Lewandowsky är en som ”satt sig in i frågan” ?

  Om frågan formuleras: Verkar det klokt att nu rasera halva energiförsörjningen, globalt sett, utan att ha fungerande ersättning?

 18. SatSapiente

  #17
  Det är värre än så, c:a 80% av världens energi kommer från fossila källor som kol, naturgas och olja.

 19. Björn

  Lasse Fors [16]; Läste samma sak. Skillnaden är att de som skriver hävdar klimatförändringar på falsk grund, eller åtminstone på obevisad grund, jämfört med att det finns naturlig grund för förändringar i väder, vind och klimat. Dessa naturliga förändringar beror på förändringar i den energi som når både jordytan och den övre delen av atmosfären ovanför troposfären. Dessa förändringar påverkar i högsta grad jetströmmarna. Det pågår mycket forskning numera om dessa förändringar kopplade till störningar i de atmosfäriska strömningarna. Någon måste tids nog reagera på dessa underliga forskningsrapporter som sägs bero på ”klimatförändringarna”. Skall de naturliga förändringarna också påstås bero på ”klimatförändringarna”?

 20. pekke

  Lasse F. #16

  Gammal kommentar om turbulensen:
  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2016/09/11/global-warming-causing-airline-turbulence/

  En nyare kommentar om liknande artikel:
  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/10/04/more-turbulence-and-longer-runways-seven-ways-climate-change-will-affect-air-travel/

 21. Peter Stilbs

  Lite OT, men det är åldersrelaterat. Detta måste vara den Eriksson som en gång tillsammans med Bert Bolin strukturerade diskussionen om karbonatjämvikterna i havsvatten, och jämvikten med atmosfären https://www.kemivarldenbiotech.se/article/view/559041/fint_pris_till_oorganisk_kemist

 22. Arne Nilsson

  Men tänk om det är så att de som verkligen bestämmer vet att CO2 har ingen som helst påverkan på klimatet. Men, hur ska man kunna införa höjda skatter? Jo genom att hävda att de är bra för klimatet. Pengarna rullar in så höjdarna kan fortsätta att predika (verkar lite religiöst över det hela). När sen temperaturökningen avtar och kanske sjunker vilket jag tror så säger de, se där vi hade rätt. Sen får vi alla andra leva i fattigdom och frysa. I alla fall vi som bor i nordliga länder.

 23. Allan Forsling

  #11 Guy. Jag har många gånger hänvisat till boken Global nedkylning. ” Fredrik Charpentier Ljungqvist
  Global nedkylning
  Klimatet och människan under 10 000 år

  Så åter denna gång… det som sägs där är att historiskt sett, är vi faktiskt inne i en avkylningsperiod. Så det kan vara en liten tand, på en större nedåtgående tand som vi upplever.

 24. sibbe

  # 11 #23
  Boken Klimatet och människan under 12000 år finns hos bl. a. Adlibris och kostar 25,30 €.
  Utmärkt!
  Varning till våra klimatmoppar: undvik att gå i närheten av bokhandeln, där denna boken säljs.
  Finns för många fakta i den…

 25. Ingvar i Las Palmas

  Lite sifferexercis
  http://notrickszone.com/#sthash.tXbVSzjH.dpbs

 26. Svempa

  #6 Thomas P. Problem uppstår dock när i stort sett bara en falang av de som satt sig in i frågan kommer till tals och andra välinsatta falanger dödskallemärks.

  Den viktigaste faktorn för de flesta (varav flertalet är ointresserade) handlar om vad man uppfattar som som rätt socialt beteende i sin flock. Man vill inte riskera att tycka fel och fula ur sig.

 27. Guy

  Allan F # 23

  Enligt istidscyklerna kunde det vara just så. Om glasialerna följer sitt vanliga mönster kommer det att gå (relativt) snabbt. Vi vet kanske riktningen redan om ett par hundra år. Om mönstret inte följs så får vi nya saker att fundera på.

 28. Ann lh

  # 24 Sibbe eller sibbe?

 29. Sibbe

  Sibbe eller sibbe: samma mynt… eller som min fru säger: hur äpplet faller så faller äpplet…

 30. Ann lh

  #29 Kanske samma ”mynt” dvs bokstäver, men med två helt olika uppenbarelser eller sidor, därför undrade jag.