Iskallt klimat för klimatskeptiker

I dagens SvD Synpunkt finns en välskriven artikel av C-G Ribbing, professor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet. C-G Ribbing reagerar på att arrangörerna av årets Klimatforum anser att det största problemet idag är att alla medborgare inte har fattat allvaret med det s.k. klimathotet.
När detta skrevs fanns artikeln bara som pdf, men den kommer att läggas ut för kommentarer. Jag återkommer då med en länk.
svd-2009-09-23-synpunkt

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bengt A

  Psykologiseringen av de som ifrågasätter AGW är ganska irriterande. C-G Ribbing tar fram storsläggan och gör upp med denna trend. Kul! Det lär bli reaktioner och kanske nya diagnoser från AGW-psykologerna.

 2. Bengt A

  Hjälp! Den sista raden i kommentaren var en gammal skräprad! Kan du inte ta bort den  Maggie? Finns det ingen funktion här så att man kan granska kommentaren innan man skickar den?

 3. Klarsyn

  Maximum ”residence time” of atmospheric CO2
  http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c0120a5e507c9970c-pi
  Sammanställning av ”peer reviewed” rapporter inom området.
  Denna sammanställning ökar knappast tilltron till IPCC.
  Den visar i stället klart att IPCC:s uppdrag är att visa upp koldioxidens farlighet vare sig den är sann eller falsk.
  Att hugga till med 100 års uppehållstid i atmosfären för CO2 när medelvärdet av samtliga rapporters redovisning är ca 8 år och maxvärdet är 25 år, visar på en skruelfri ohederlighet av enorma mått. IPCC kan inte klassas som annat än en samling kvalificerade bedragare.

 4. Claudius

  Överraskande att Svenskan har tagit in CG Ribbings inlägg!
  (Har dom börjat att bli tveksamma till AGW?)

 5. Den ”extra” koldioxidens försvinnande från atmosfären borde vara ungefär ett exponentiellt avtagande, med en svans som aldrig riktigt når noll. Därför går det att hävda att en del av den stannar kvar i hundratals och tusentals år, utan att det är en ren lögn. ”Glömmer” man sedan att nämna att hälften faktiskt har försvunnit efter 10-15 år, och tre fjärdedelar efter 20-30 år, går det att vara riktigt alarmistisk.

 6. Jonas B1

  Klarsyn,
  Jag kan inte se annat än att den uppehållstid du uppehåller dig vid är i sammanhanget helt irrelevant. Det sägs att ca 20% av luftens CO2 absorberas av havet och vice versa, därav ca 5 års uppehållstid. Det spelar ju ingen som helst roll om utbytet med havet istället skulle vara 100% på ett år och därmed en uppehållstid för molekylerna på 1 år, eller hur?
  Vad som är relevant är ju hur fort en förhöjd halt i atmosfären klingar av. Och det är en helt annan sak…

 7. Bengt A: Sista raden borttagen. 😉

 8. Tege Tornvall

  I senaste Elbranschen (3/09) har prof. Lars Franzén en mycket saklig och klargörande genomgång av koldioxidens roll och verkan och pekar på klara tecken på kallare väder. Han är naturgeograf och oberoende klimatforskare vid Göteborgs universitet och vet vad han skriver om.

 9. Anders L.

  Tege Tornvall #10,
  Franzéns artikel är den gamla vanliga genomgången av paleoklimatets förändringar etc, sågningen av dagens klimatmodeller och förhoppningen att mer CO2 bara är bra för planeten.
  Själv har jag alltid tyckt att hur väl vi än förstår de naturliga klimatsvängningarna så har stuider av paleoklimatet ett begränsat värde när det gäller att förstå konsekvenserna av den ”onaturliga” ökningen av CO2 som människan står för. Det som nu händer har ju aldrig hänt förut. Och hur ska vi kunna estimera konsekvenserna av det utan att använda datorernas räknekraft? Skeptikerna nöjer sig bara med att hävda att alltihop är fel, men gör aldrig något försök att förklara hur det egentligen fungerar. Kan inte någon skeptiskt lagd klimatforskare ställa upp en klimatmodell som visar hur CO2-halten dubbleras utan att det påverkar klimatet?
  För övrigt efterfrågar även Franzén ”bevis” för att uppvärmingen är av antropogent ursprung. Frågan är vilka bevis som skeptikerna skulle kunna acceptera. Förmodligen inga, eftersom de enda ”bevis” som någonsin kommer att finnas är de som redan finns – dvs mätningar, observationer och statistiska uppföljningar av temperaturdata, isdata, nederbörd, vindar, upptining av permafrost, migrering norrut av sydliga växt- och djurarter, osv osv osv. Allt hänger på hur man värderar dessa ”bevis”. Är man skeptiker så anser man att det bara är en ren slump att uppvärmningen råkat accelerera samtidigt med uppkomsten av den globala industrialiseringen och att det skulle ha varit lika varmt idag även om vår teknologi stått kvar på 1700-talets nivå. Är man AGW-anhängare så anser man att det sannolikt inte är en slump. Det är väl ungefär så långt man kan komma i debatten; resten får avgöras av det politiska systemet.

 10. Adolf Goreing

  11. Antropogen CO2 är inte ”onaturlig”. Den har exakt samma egenskaper och vi har visst haft klimatväxlingar och CO2 på nivåer lika med eller högre än idag. Och visst finns det klimatmodeller som kan ”förklara” tempstegringen utan att ta hänsyn till tillskottet från antropogen CO2. Det har t.ex Roy Spencer visat. Ingen har lyckats sätta dit honom än.
  En del av de modeller som IPCC refererar till visar också på ingen som helst reaktion eller t.o.m en avkylning om man tillsätter antropogen (dvs. extra CO2). (OK. Dessa modeller är i minoritet, men dom finns). Man ska vara medveten om att resultaten som IPCC visar är oftast är från en ”ensemble” dvs. medelresultatet från många olika modeller eller efter flera körningar av samma modell där man oftast har plockat bort de mest ”orealistiska” resultaten(= ”avkylning”). Tjosan! så ändrar vi hela världens fossil-beroende i ett svep!

 11. L

  Anders L, varlör tycker du att skeptiker ska göra datamodeller som visar annat än alarmisternas? Allt beror ju ändå på vad du stoppar in?
   
  Ta bort CO2 helt ur modellerna och se vad dom visar i så fall. Det kanske skulle hamna närmare verkligheten än dagens modeller?

 12. Ribbing har säkert ett indirekt syfte med att bruka ordet iskallt. Frågan är om det är smart att smyga inn den nya lilla istiden som en metafor.

 13. Steve

  C-G Ribbing är alltså professor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet.  Men den lilla detaljen tycker SvD-redaktörerna är onödig att ta med.
  .  Att rubriker sätts av redaktören — och att Ribbing inte använder ordet ’iskallt’ — behöver jag väl egentligen inte nämna?

 14. Steve

  Sen. James Inhofe (R., Okla.), skeptiker och ledande medlem i ”Senate Committee on Environment and Public Works (EPW)”, tänker leda en ”truth squad”, en ’sanningsskvadron’, i Köpenhamn i december.  ”Jag vill att deltagarna ska få veta vad som verkligen sker i USA”.  Veta t.ex. att Waxman-Markey, CO2-skatten, sannolikt inte kommer att gå igenom i senaten.
  .    2003 deltog Inhofe vid FN:s klimatförhandlingar i Milano.  De AGW-troende blev så gramse på honom att de satte upp ”Wanted”-affischer runt hela konferenscentret, med ett stort foto av honom och ett citat från honom om AGW — ”det största bedrägeriet någonsin mot det amerikanska folket”.   ”Det var första gången miljömupparna citerat mig korrekt”, sade Inhofe.
  .    Det kan nog bli hygge i København, lagom till jul!
  http://corner.nationalreview.com/post/?q=MzY1YWZhOWZjNWNmODkxZTU2MTg2YTllOTgxOTNiZDU=

 15. Hahn

  Anders L #11.
  Helt ärligt vill jag klargöra att jag känner en viss respekt inför din formulering. Den känns äkta och rätt fjärran från den överlägsna tonen på UI.
  Men jag menar att du gör dig skyldig till några tankefel. Måhända i all välmening. Men icke desto mindre.
  Du understryker skillnaden i naturliga klimatsvängningar och variationer av CO2 jämfört med antropogen påverkan. Det märks att du väver in en avståndstagande inställning i hur vi människor far fram och handskas med naturen och kanske även djur. Det ställningstagandet hos dig är sannolikt äldre än klimatdebatten. Rätta mig om jag har fel. Jag har så ofta fel så det gör inget!
  En annan mänsklig föreställning handlar om domedagen. Det är en djup föreställning som är högst levande för både religiösa och ateister. Det ligger helt enkelt i mänsklighetens natur att frukta en ofrånkomlig undergång. Det är alltså fullt naturligt!
  När ställningstagandet mot människans exploatering och konsumtionsiver smälter samman med rädslan eller en vag känsla av ohållbarheten i tingens varande så tror jag att man känner som du känner i maggropen.
  Du behöver ta till dig en lika vetenskaplig syn på detta som du gärna vill göra på sakfrågan. Människan är en del av naturen. Naturkatastrofer av olika slag kan utöva en påverkan som vida överstiger vår. Det är liksom inte mer rätt eller mer fel om vi som människor orsakar förändring. Vi är en del av naturen och på så sätt en del i de naturliga eventuella förändringarna.
  De flesta så kallade skeptiker, såväl som UI’s medlemmar och de forskare som uttalar sig är rätt överrens om koldioxidens effekt. Den har en viss värmande effekt som avtar logaritmiskt och i dagsläget inte förmår bidra med så värst mycket mer. Halten har stigit från 3 tusendelar till närmare 4 tusendelar vilket är oerhört lite. Om denna ökning tillkommer genom trafik på det tyska vägnätet eller ett vulkanutbrott så är väl trafiken att föredra. Då har vi ju åtminstone en mänsklig vinst i arbete utfört, skoldagar, sjuk och varutransporter. CO2 molekylerna känner ju inte om dom är mänskliga bastarder och transformeras till klyvbart atommaterial därigenom. Däremot bygger ju AGW tesen helt och fullt på förstärkningseffekter som faktiskt är helt obevisade. Det finns hypoteser som föreslår en temperaturstegring likväl det finns hypoteser som indikerar en avkylning. Ingetdera är idag best knowledge och framförallt har vi idag inga verkliga observationer som tyder på det förstnämnda. Varken i nutid eller historiskt. Det är av yttersta vikt att förstå att hela jättegrejen med konvent, Al Gore, Köpenhamn, utsläppsrätter och hela klabbet bygger ENBART på detta och det duger inte.
  Bevisen du anför har ju tunnats ut och i vissa fall försvunnit. Genomgående för de flesta är att vi inte vet något om hur det varit tidigare. Våra övervakningsmetoder är ju inte särskilt många årtionden gamla. Vem vet hur isutbredningen sett ut under svunna århundraden? Ögonvittnesskildringar talar om ett varmare klimat. Temperaturstegringen under 1900 talet är även den oklar. Mätningarna har inte varit globalt jämt utspridda och många har sett närmiljön förändras. Inga mätningar har gjorts i haven trots att det upptar den största ytan på klotet. Nederbörd, vindar, snö mm. säger ingenting heller åt något håll. Någon särskild torka i Australien är det inte heller. Snarast tvärtom. Temperaturen stiger inte och har inte så gjort på länge.
  Mänsklighetens välfärd bygger på energi och kommunikation. Jag tycker att man ska värna om det men aldrig släppa skärpan när det gäller djurhållning eller vårdslöshet mot närmiljön. Tyvärr ser jag en stor risk i att fokus flyttas från dessa frågor till klimatfrågan.

 16. JR

  Hahn #17
  Bra!

 17. Fenix

  Ribbing sätter fingret på den ensidiga information som press, radio, TV och myndigheter överöser oss med i klimatfrågan. Det är knappast konspiratoriskt att misstänka ett politiskt motiv bakom detta: oljeberoendet. Sedan oljekrisen på 1970-talet avslöjade att oljan låg utanför västvärldens kontroll har frihet från oljan blivit ett politiskt mål. Här passar koldioxidskräcken som hand i handske. Klimatologer och media ställer villigt upp som nyttiga dårar.

 18. Precis, Fenix. Så skulle jag oxå vilja uttrycka det. Allt är en teater för att försöka styra massorna.
  Historiskt sett har det aldrig funnits bättre sinnliga manipulationsverktyg för de olika konkurrerande maktetablissemangen än vad vi har nu i våra dagar.