Isen i Arktis ökar, inte minskar

 

SMB combine SM day DK 20200810

Som tty påpekade igår så händer det märkliga saker i Arktis. Normalt brukar både havsisen i Arktis och isen på Grönland minska så här års. Men istället så har havsissmältningen upphört helt i augusti. Normalt bruka minimum med is inträffa i början av september. Och snötäcket på Grönland har ökat dramatiskt. Vad säger våra alarmistiska media om detta?

Ingemar Nordin

Läs mer:

https://nsidc.org/data/masie/masie_plots

http://polarportal.dk/groenland/iskappens-overflade/

https://electroverse.net/greenland-gains-a-record-smashing-4-gts-of-snow-and-ice/

Greenland’s Summer Melt Season Set To Be Shortest For Years

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Roland Salomonsson

  Inte lönt att tjata om fakta! Svenska MSM/Public Service är ändå helt faktaresistenta!

 2. Adepten

  En ny studie beskriver vilken roll smältdammar hade i försvinnandet av den arktiska havsisen för 130 000 år sedan, och hur dessa smältdammar kan få isen att försvinna igen så snart som 2035.
  https://www.nature.com/articles/s41558-020-0865-2
  Observationer visar att smältdammar bildas tidigare på året och kvarstår längre. Eftersom dammarna har lägre albedo än den vita isen som omger dem, så absorberar de mer värme från solen. Värmen smälter då bort havsisen och en av de viktigaste följderna av nedsmältningen är effekten på vädret och klimatet på mellanbreddgraderna på norra halvklotet.
  http://nsidc.org/arcticseaicenews/
  Förlusten av havsisen kan leda till att jetströmmarna förändras och att mer intensiva värmeböljor eller nederbörd bildas. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/1/014005.
  Det måste väl på sikt bidra till att även Grönlands ismassa kommer att minska?

 3. Mikael Lundell

  Det är förmodligen för tidigt att dra några långtgående slutsatser av det som sker just nu. Generellt kan vi se mindre istäckning över havsområdena i Arktis jämfört med föregående årtionden. Det behöver inte betyda att ismängderna totalt sett minskar, de kan tvärtom öka på högre altituder då större öppna havsytor och varmare luft innebär högre fuktinnehåll i luften, fukt som kondenseras och fryser till snö på den grönländska högplatån.

 4. Fredrik S

  Adepten https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384694

  Det var ju en svensk professor i oceanografi som beskrev Nature och Science som vetenskapens kvällspress. Så bläddra som i AB.

  Hur ofta är det soligt norr om 80 är väl relevant i sammanhanget och inte har det blivit varmare på sommaren heller.

 5. Håkan Bergman

  Fredrik S https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384697

  Det är inte isytan som minskar det är den öppna havsytan som ökar, och den är i runda slängar runt 300 miljoner km², så några miljoner hit eller dit lär inte spela stor roll. Hur mycket solljus reflekterades bort av den sena snösmältningen i norra Skandinavien i år?

 6. Mikael L https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384695

  Nej det här är naturligtvis inget som man kan dra några långtgående slutsatser ifrån. Det är mer en kuriositet, på ungefär samma sätt som när SVT och SR drar på stora trumman när det blev varmt i Sibirien för ett tag sedan. Skillnaden är att detta inte publiceras där. Och inte intervjuar man någon ”klimatexpert” som säger ”det är värre än vi trott” och ”detta kommer att bli det nya normala”. 🙂

 7. Fredrik S

  Roland Salomonsson https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384693

  MSM domineras ju numera helt av personer i Stockholms innerstad som fastnat för ”the agenda setting theory” metod för att driva sin tes i många frågor.

  Bort från faktabaserad ”news and views” där konsumenterna själva får bedöma och ta ställning.

  Illa, speciellt när public service framstår som experter på det förstnämnda.

 8. Adepten https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384694

  Jag kan tyvärr inte komma åt själva artikeln. Men enligt abstracten så har man hittat på en modell som prognostiserar en kommande klimatkatastrof enligt den mekanism som du beskriver. Jag tror inte att man skall ta sådana här modeller på alltför stort allvar.

 9. Håkan Bergman

  Ingemar N. https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384701

  Enligt IPCC WG1 AR5 så kan arktis före seklets mitt bli nästan isfritt ”under high forcing scenarios such as RCP8.5(medium confidence)”.

  Alla tippingpoints här:

  https://drive.google.com/file/d/17nviLooPMx2HeYr_dhhrBjtunkqfggYR/view?usp=sharing

 10. Sten I

  Om numrering av inläggen inte är möjlig, som tidigare, borde åtminstone sista inlägget ligga längst upp….

 11. Lars Cornell

  En av våra mest kunniga riksdagsmän tar nu 2020-08-12 upp viktiga frågor,
  http://www.ericsoniubbhult.se – mycket läsvärt, några citat.

  Indien planerar avverkning av stora urskogar för att bygga 40 nya kolgruvor. Kina gör som bekant detsamma och storsatsar på kol. Och i Sydamerika och Indonesien skövlas regnskogar för fullt.
  Tänk om världens ledare i stället samlade sig för att skydda värdefull och hotad natur i olika delar av världen – inte minst regnskogarna och världshaven? Och hjälpte fattiga länder med miljövänlig elektrifiering?

  … det allt högre tonläget … fått helt omvänd effekt – efterhand börjar människor inse vad som står på spel i klimatdebatten … vår välfärd, företag, jobb … energiförsörjning riskeras i ”klimatpolitikens” namn. Faktum är att även demokratin lever farligt.

 12. Lac

  Sten I 13:33
  Om det blir hundratals inlägg kan det vara riktigt eftersom det blir ofantligt mycket att scrolla.
  Men med bara kanske 50 inlägg är det bäst som nu tycker jag.

 13. jensen

  Sten I
  Tydligen har förändring skett, så att man har tidigaste kommentarerna längst upp, vilket jag tycker är perfekt. Man vill ju läsa i en löpande ordning, eftersom de är kommentarer efter hand på ett inlägg, och inte enligt ditt förslag, vilket är bakvänt.
  F.ö. anser jag att redigeringsmöjlighet är ett stort framsteg.

 14. Håkan B https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384701

  RCP8.5 har ju förlorat i trovärdighet. Även kända alarmister som Zeke Hausfather har ju avrått från att använda den modellen som prognosverktyg eftersom den bygger på helt overkliga antaganden om CO2-utsläppens ökning i framtiden.

  https://www.nature.com/articles/d41586-020-00177-3

  Allt talar för att havsisens utbredning i Arktis är helt beroende av den 60-åriga havscirkulationen. Under de senaste 10 åren så finns ingen trend till minskning längre.

 15. Björn

  Adepten 10:38; Nu är det ju så att vi har årstider och mellanistider. De stora smältvattensjöarna följer efter en landistid. Små baljor med vatten ändrar inte på någonting. Vi går nu in i en period som ingen nu levande människa har upplevt, nämligen en energifattigare period då solens UV-intensitet avtar. Vi kommer att få uppleva atmosfärsförändringar som historiens människor tidigare har bevittnat. Det är naturens gång och ingenting annat. Det som gäller är anpassning och utnyttjande av teknisk innovation för att klara naturens långt ifrån förstådda nycker.

 16. Anders Larsen

  Jag kollade de angivna källorna och hittade ett par saker som i viss mån tycks motsäga slutsatserna som görs här.

  1. När det gäller isen på Grönland så inkluderar inte uppgifterna ovan förlust av is på grund av kalvande glaciärer. Det nämns även på den sida som länkades ovan och bilden är tagen från.

  Det framgår tydligt på http://polarportal.dk/groenland/masse-og-hoejdeaendring/ att isen på Grönland över tid minskar, inte ökar.

  2. En möjlig förklaring till den i år tidigt utplanade minskningen av havsisens i Arktis ges i analysen på (August 4, 2020) https://nsidc.org/arcticseaicenews/

  ”While ice retreated at a fast pace through the first three weeks of July, it started to slow around July 23 as the retreating ice edge approached areas of higher-concentration ice that does not melt out as readily. Nevertheless, July 2020 set a new record low sea ice extent over the satellite time-period.”

  Tydligen var det en mycket snabb tidig avsmältning under sommaren, som ledde till en rekordlåg utbredningen av havsisen för juli månad. Avsmältningen saktade in när iskanten nådde is som inte smälter så snabbt. (Kanske tjockare flerårig is?)

  Tillsammans tycks detta direkt säga emot rubriken till detta blogginlägg.

 17. Anders L https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384710

  Som jag påpekat ovan så är ökningen av ismassan på Grönland förmodligen en tillfällig sak. Detta är förenligt med en viss massförlust över tid. Precis som en tillfällig värmebölja i Sibirien är förenlig med att värmeböljornas frekvens inte ökat över tiden.

  Om du tittar på https://nsidc.org/data/masie/masie_plots och följer årets kurva så ser du att avsmältningen av havsisen avstannat.

  På vad sätt strider dessa fakta mot inläggets rubrik?

 18. Johan Montelius

  Tror nog Anders Larsen har en poäng.

  Den graf som inlägget visar är >ytans< tillförsel (eller under sommaren förlust). Det tar inte med kalvning eller avsmältning vid kusten.

  Sen är väl det diagram som Anders pekar till bara data till förra året.

 19. Johan M https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384713

  Aha, Anders L ogillar braskande rubriker där man utelämnar jämförande fakta för andra platser, där man inte ser på den historiska utvecklingen och där man tar tillfälliga förändringar som intäkt för att ”det var värre än vi trott!”

  Välkomna till gänget 🙂

 20. Benny Wiktorsson

  Vissa studier pekar på att satelliterna inte mäter istjockleken/utbredningen korrekt då smältvattensjöarna tas som öppet hav när det i själva verket är tjock is en halvmeter ner. Se expedition Mosaic där forskarna vadar i lårdjuptvatten mellan isflaken.

 21. Lasse

  Om isen drogs tillbaka i stor utsträckning under början av sommaren så borde den uppvärmning de alltid talar om som en tippingpoint gjort att avsmältningen ökade under sensommaren. En rätt svårsmält hypotes. Speciellt eftersom solen inte syns så ofta där uppe, vilket flera expeditioner vittnar om.
  NV passagen verkar därtill inte öppna i år heller.

 22. Torbjörn

  Anders Larsen 15:55 och Johan Montelius 17:34
  Att isen smälter i Arktis och att snö/glaciärer smälter på Grönland är inget nytt

  https://www.tv2.no/a/3794535/

  Vem är det som bestämmer vad som är normalt?
  Det har varit MYCKET varmare i Arktis, vilket finns mänder med forskning på.

  Jag förstår inte denna önskan om en återgång till Lilla istiden då människor svalt och tvingades fly till Amerika för att överleva

  För övrigt verkar temperaturen sjunka ”globalt” mars-juli 2020 var kallare än mars-juli 2019 och som det ser ut just nu blir även aug kallare

  https://s3-us-west-1.amazonaws.com/www.moyhu.org/data/freq/ncep.html

 23. Anders Larsen

  Ingemar Nordin 17:03:

  De källor du hänvisar till tycks visa att isen i Arktis minskar. Inte ökar. Så din rubrik tycks vara en liten aning missvisande.

  1. Vad gäller Grönland så tycks du inte ta hänsyn till kalvning av is längs kusterna. Om det tas med så *minskar* isen på Grönland, iaf enligt din källa.

  2. I Juli var det ett *rekord-minimum* av havsis i Arktis, återigen enligt din källa. Ingen Juli har det varit så lite havsis, sedan de började mäta med satellit.

  Jag har lite svårt att få detta att gå ihop med påståendet i rubriken att isen i Arktis ökar.

  Johan Montelius 17:34:

  Det finns två diagram på http://polarportal.dk/groenland/masse-og-hoejdeaendring/

  Det undre är en plot som inkluderar 2020. Dock med en annan satellit? Den tycks iaf inte styrka påståendet att totala isen på Grönland minskar.

  Ingemar Nordin 17:52:

  Braskande rubriker är bra. Men om de källor man hänvisar till inte tydligt styrker det som påstås i rubriken kanske trovärdigheten får en liten knäck…

  Det är rätt tydligt att de källor du använder dig av, http://polarportal.dk/ och https://nsidc.org/, säger att isen i Arktis minskar, inte ökar.

 24. tty

  Adepten:

  Den artikeln ger jag inte mycket för. Det är verkligen ”kvällstidningsvetenskap”. De har alltså gjort en ny modellkörning och påstår sig få resultat som stämmer överens med proxydata för den förra mellanistiden. Eftersom det är ett intervall jag studerat en hel del går jag in i Supplementary Data för att titta litet på vilka proxydata man använt (https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41558-020-0865-2/MediaObjects/41558_2020_865_MOESM1_ESM.pdf)

  Där finns en tabell med lokaler och temperaturer (Tabell 2), men inga referenser alls trots att det står i artikeln att ”The authors declare that all other data are available in the paper and its Supplementary Information”. Källor är tydligen inte data numera. Det förenklar onekligen skrivandet, att kolla och verifiera alla referenser är en både tråkig och jobbig del av vetenskapligt arbete.

  Tack vare att jag känner ämnet väl kan jag dock konstatera att de flesta uppgifterna är tagna från: Cape Last Interglacial Project Members 2006. Last Interglacial arctic warmth confirms polar amplification of climate change. Quaternary Science Reviews 25, (13-14), 1383-1400 (i sig en mycket slarvigt skriven artikel).

  Dock inte från datatabellen i artikeln utan från kartskissen i artikeln, vilket lett till diverse udda resultat, som att en landlokal (oklart vilken, kallas bara ”Europa”) ligger mitt i Östersjön. Och en lokal från ”UK” ligger i Skottland, där överhuvud taget inga interglaciala lokaler är kända. Dessutom har man ”justerat” siffrorna rätt rejält.

  I några fall har man lagt till senare tillkomna data, vilket dock inte alltid blivit så bra, man har nämligen missat att alla siffrorna från artikeln ovan är sommaranomalier, medan de man lagt till i flera fall är årsanomalier, men va fan sommar eller vinter spelar väl inte så stor roll.

  Dessutom tycker man att den berömda ”peer reviewen” i Nature åtminstone borde kunna hitta stavfel. Om någon undrar vad ”bolshoy lyadhovshy” är så avses alltså Bol’shoy Lyakhovsky Ostrov. Svårt, med de däringa kyrilliska bokstäverna. Och ”Cumber” står för ”Cumberland Peninsula”.

  Och Birch Creek/ky11 är två olika lokaler i Alaska som ligger ca 1000 km från varandra. Fast det jämnar ju ut sig eftersom de angivna koordinaterna inte stämmer med någondera (och nej, de ligger inte mittemellan heller).

  Pal review slår till igen, som så ofta i Nature.

  Kort sagt. Det är mycket möjligt att deras nya fina modell stämmer med deras proxydata, men å andra sidan har deras proxydata inte mycket likhet med klimatet under den förra mellanistiden.

 25. tty

  Benny Wiktorsson

  Istjocklek kan mycket riktigt inte alls mätas sommartid eftersom nivåmätningar inte kan skilja på smältvattensjöar och havsyta. även ”Ice Area” kan påverkas om det är stora arealer smältvatten, däremot knappast ”Ice Extent”

 26. Anders

  Benny Wiktorsson https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384715

  Skarpsynt och intressant kommentar! Här skulle en fri forskarkår haft anledning att gnugga geniknölarna. Men, nu är det ju som så att… forskningen har tippat över åt alarmism…

  Dessutom lider vi nutidsmänniskor av hybris och tror oss veta mycket mer än som är möjligt att veta…

 27. Adepten

  # Torbjörn skriver: 2020-08-12 kl. 18:36
  Du är en intressant bollhållare från kanten som jag måste hålla uppsikt på, som man säger på fotbollsspråk;-)
  Du skriver ”För övrigt verkar temperaturen sjunka ”globalt” mars-juli 2020 var kallare än mars-juli 2019 och som det ser ut just nu blir även aug kallare”. Har du någon teori som kan förklara detta. Beror det på en stokastisk väderhändelse eller lockdown p.g.a. coronaviruset eller Solcykeln 24 och Solcykel nr 25 som tycks bli den svagaste inte bara på 200 år utan även på 300 år.
  I andra tidigare inlägg förde du fram att människans urbanisering skapade UHA, skogsbränder eller förbränning av olja skapade förhöjda temperaturer. Hur tänker du kring dessa frågor, kan du utveckla detta även om det verkar OT för detta inlägg om ”Isen i Arktis ökar, inte minskar”. Men man kan ändå säga att allt hänger ihop på något sätt när det gäller klimat.

 28. Anders

  tty
  https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384720

  Den sågningen av arktiska smältdammars effekt i Nature Climate Change-artikeln av 13 ”Commonwealth” (antarktis-)modellerare gick iskallt och obevekligt under deras fotsulor. Men värmde undertecknad!

 29. Robert Norling

  Snön har fortsatt att vräka ner på Grönland det senaste dygnet.
  Också kommande dygn ser – enligt prognos – ut att bli väldigt nederbördsrik.

  https://www.ventusky.com/?p=75;-16;2&l=rain-3h&t=20200813/2100

 30. Torbjörn

  Adepten 20:26
  Jag skulle gärna vilja utveckla, men just nu är tiden knapp då jag har min mest hektiska period på jobbet.
  Det finns många kunniga skribenter som kan utveckla på respektive område

 31. Johan Montelius

  Anders Larsen19:05

  Jag vet inte om det är detta diagram du menar. Det har sista värdet 2019 08 (därav namnet på filen?). Var finns massmätningarna från 2020?

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/mass/Grace_curve_La_DK_20190800.png

 32. Anders L https://klimatupplysningen.se/isen-i-arktis-okar-inte-minskar/#comment-384719

  De flesta läsare på denna blogg vet ungefär hur det står till med isen i Arktis. Visst smälter isen lite på Grönland – under de senaste decennierna. Samma med havsisen (utom det senaste 8-10 åren). Men gör man som de flesta alarmister och lyfter det hela ur sin kontext så kan man skriva en alldeles korrekt rubrik på det sättet som jag gjorde. Det var det som var poängen.

  Går man bakåt i tiden till 30-talet så var det ungefär lika varmt som nu i Arktis, enligt de observationer och studieresor som gjordes då. Och, som jag nämnde ovan, så är det mycket som talar för att det är den atlantiska 60-årscykeln som styr isen däruppe. Och om det är sant så kan vi inte ta de nuvarande istrenderna som bevis på att CO2 bär skulden.

 33. Rolf Mellberg

  Och samtidigt som det myckna snöfallet på Grönland uppmärksammades här igår så föll det hysteriskt mycket ytterligare snö på främst södra grönland. Måste vara en fullständig massaker av tidigare augustirekord, vilket vackert körsbär!
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_DK_20200812.png

 34. Robert Norling

  Vid utgången av 2019 fanns det totalt 4 099 vindkraftverk med en sammanlagd installerad effekt på 8 984 MW.
  Att då endast producera drygt 3% av sin effekt är bra ynkligt, vilket de gör just nu.
  380 MW på drygt 4000 verk.
  En aspekt som man inte hör talas om när det gäller vindverk är att vingarna nötts över tid och måste bytas.
  Då kan man ju ställa sig frågan, vart tar den mikroplast vägen som nötts av på vingarna.
  Kanske dags för vingskatt eller….

 35. Robert Norling

  Sveriges elproduktion kl 08.12.
  Kärnkraft 3897 MW
  Värmekraft 435 MW
  Ospecificerat 521 MW
  Vindkraft 281 MW
  Vattenkraft 9575 MW
  Total produktion 14709 MW Total förbrukning 13991 MW
  Tur att det föll jättemängder med snö i fjällvärden i vintras, annars hade vi legat pyrt till.

 36. tty

  Och som sagt, snön fortsätter att vräka ner på Grönland:

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_combine_SM_day_DK_20200812.png

 37. jensen

  Robert Norling
  Och återvinning av vingarna?
  Som jag länkade om tidigare: I USA gräver man ned dem, så finns de ju inte längre. Eller så sitter de kvar på skrotade möllor, och fladdrar. Hur gör man i Sverige. Kan någon upplysa om detta?

 38. jensen

  Hur gör man i Sverige?

  https://narrskeppet.blogspot.com/2016/08/vem-tar-hand-om-vindkraftskrotet.html

 39. tty

  ”Hur gör man i Sverige?”

  Jag vet inte hur man gör nu, men jag kan berätta en sann historia från glasfiberteknikens barndom ca 1960. Flygverkstaden i Malmslätt (CVM) hade fått uppdrag att tillverka ett antal större glasfiberbehållare som skulle användas för att förvara och transportera Robot 04 som just höll på att tas i tjänst då. Tyvärr hade någon ställt den första satsen ”på tork” på ett olyckligt sätt innan plasten hade hunnit härda ordentligt så samtliga blev skeva. Det var bara att kassera hela satsen. Men vad göra med behållarna? Man försökte slå eller såga sönder dem men det visade sig vara extremt svårt, man försökte bränna dem, men det gick inte heller. Till sist grävde man ned hela rasket i en avkrok inne på flygfältsområdet.
  Så någonstans inne på Malmen ligger ett antal stora glasfiberbehållare som kanske kommer att förbrylla framtida arkeologer. Var det månne ett offer till krigsguden?

 40. Robert Norling

  Finns nog ett och annat smaskigt nedgrävt både här och där.
  Vet om en före detta kommunal soptipp som är övertäck sedan slutet av 80 talet och där tippades ALLT.
  Problemet idag med den och som ingen låtsas om, är att den gränsar till en å och 12 km nedströms finns en kommunal vattentäkt,

 41. Adepten

  # tty skriver: 2020-08-12 kl. 19:19
  Det du skriver om att den länk jag refererade till representerar ”kvällstidningsvetenskap”.
  Och att den berömda ”Peer reviewen” egentligen är en ”Pal review”, som så ofta i Nature.
  Detta gav mig en bekräftelse på att man bara kan tro på sina egna idéer även fast de inte överensstämmer med verkligheten. Tydligen en egenskap som den mänskliga arten är behäftad med. Det viktiga är dock att den s.k. kollektiva vetenskapsmassan överensstämmer med verkligheten. Med det sagt vill jag ge dig en eloge för att du tog dig tid att analysera artikeln, för själv hade jag inte de djupa kunskaper som behövdes för detta.

 42. Lars i Huddinge

  Och vad säger vi om denna expressen-artikel?
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/ny-studie-inte-langre-nagon-atervando-for-gronlands-isar/
  Varför är det så olika tolkningar om vad som EGENTILGEN sker runt Grönland?
  Man blir rätt så förvillad (bortkollrad) av all info.

 43. Adepten

  Någonting för ingemar Nordin och tty att bita i. Med anledning av att ”Isen i Arktis ökar, inte minskar” bifogar jag dessa länkar för kommentarer;
  https://www.nature.com/articles/s43247-020-0001-2.pdf
  https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/weather/learn-about/climate/deliverables/sea-ice.pdf
  https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/weather/learn-about/climate/deliverables/ice-sheets.pdf
  https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/weather/learn-about/climate/deliverables/amoc.pdf
  https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/weather/learn-about/climate/deliverables/thresholds-and-feedbacks-introduction.pdf

 44. LBt

  och i arktis minskar fortfarande isen….

 45. LBt

  …och ännu en dag med minskande is i Arktis ….

 46. LBt

  …. och ännu en dag där isen minskar ytterligare i Arktis …

 47. LBt

  …. minskar fortfarande men nu närmar vi oss årets minimum…

 48. Simon

  Hur ser det ut i Antarktis?