Iriseffektens återkomst

iriseffekten

Professor Bjorn Stevens publicerade en artikel för några veckor sedan som vållade ett visst rabalder bland klimatforskarna eftersom artikelns resultat implicerar att uppskattningen av den s.k. klimatkänslighetens övre intervall måste minska. (I klartext skulle ju detta resultat innebära att klimathotet är en överdrift.) Se exempelvis Nicholas Lewis tolkning här.

Knappt hade den diskussionen börjat på allvar så kommer en ny artikel av Bjorn Stevens (tillsammans med Thorsten Mauritsen) som sätter fart på en nygammal diskussion om den s.k. Iriseffekten. Richard Lindzen et.al. presenterade en hypotes i början av 2000-talet som gick ut på att när haven i tropikerna värms upp så minskar de höga cirrusmolnen där. Detta i sin tur ökar utstrålningen till rymden över ekvatorn av infraröd strålning vilket gör att vi får en motverkande effekt på den globala temperaturen. Jorden har alltså enligt denna hypotes en naturlig regulator som håller temperaturen nere. Hypotesen har kritiserats och diskuterats och har inte tagits med i klimatmodellerna.

I Mauritsen & Stevens nya studie plockar de emellertid in Iriseffekten i modellerna och visar att dessa då stämmer bättre med observerade data, både beträffande temperatur och nederbörd. Artikeln är naturligtvis spekulativ men det är ändå intressant att se på olika tänkbara faktorer som skulle kunna få de ganska usla klimatmodellerna att stämma bättre än hittills.

Bjorn Stevens är en av författarna till FNs klimatpanels rapport och att han på detta sätt bedriver forskning som riskerar att underminera berättelsen om en hotande klimatkatastrof faller inte i god jord hos alla. Chris Bretherton tycker t.ex. att vissa meningar i artikeln skulle ha formulerats på ett annat sätt eftersom det, enligt honom, handlar om ”en liten sak”. Kevin E. Trenberth anser att artikeln är ”dåligt skriven och missledande”.

Stevens själv menar att artikeln var tänkt att stimulera diskussion. Men ”folk är nervösa för att resultaten skall missförstås”.

“My job,” Mr. Stevens said, “isn’t to convince the public more” about the reality of climate change. “I have a naïve faith the truth will win out.”

(Ungefär: Mitt jobb är inte att övertyga allmänheten mer om att klimatet förändras. Jag har en naiv tro på att sanningen kommer att segra.)

Richard Lindzen är förstås positiv till att hans gamla teori om Iriseffekten har fått en återkomst och säger: ”Det Bjorn gör är att gå så långt som det är möjligt och fortfarande bli publicerad”.

Artikeln om Irishypotesen finns bra beskriven (på norska) här.

Judith Curry kommenterar hela debatten här.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stickan no1

  ”när haven i tropikerna värms upp så minskar de höga cirrusmolnen där. Detta i sin tur ökar utstrålningen till rymden över ekvatorn av infraröd strålning vilket gör att vi får en motverkande effekt på den globala temperaturen.”

  Gäller också motsatsen? Om de höga cirrusmolnen ökar minskar utstrålningen och vi får en värmande effekt.
  Det skulle kunna tyda på att jetstrimmor kan påverka klimatet. Och att förändrade flyghöjder kan påverka bildandet av jetstrimmor.

  http://phys.org/news/2011-03-airplane-contrails-worse-co2-emissions.html

 2. Ann lh

  Ingemar m.fl., när jag förökte sätta mig Roy Spencers grundtanke i Climate Confusion och The Great Global Warming BLUNDER tyckte jag att den från min horisont var i princip densamma som grundtanken i Lindzens Iriseffekt. Hur ser Du m.fl. på det? Tanken har inte precis hållit mej vaken under de fyra år som gått sedan dess, men då och då har den skavt och nu kanske det är dags för klarhet.

 3. Ingemar Nordin

  Ann L-H #2,

  Jo, det det var nog samma grundtanke. Jag är inte så insatt i arbetet från 2007, men så här skriver Wikipedia:

  ”In 2007, Spencer and others published a paper in Geophysical Research Letters regarding negative cloud feedback in the tropics that potentially supports Richard Lindzen’s Iris hypothesis, which proposes that as the tropical atmosphere warms, cirrus clouds decrease, allowing infrared heat to escape from the atmosphere to outer space.[9][10] Spencer stated, ”To give an idea of how strong this enhanced cooling mechanism is, if it was operating on global warming, it would reduce estimates of future warming by over 75 percent. […] Right now, all climate models predict that clouds will amplify warming. I’m betting that if the climate models’ ’clouds’ were made to behave the way we see these clouds behave in nature, it would substantially reduce the amount of climate change the models predict for the coming decades.”[10][11]”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Spencer_%28scientist%29

  Oenigheten bland klimatforskare har gällt huruvida moln har en negativ feedback eller en positiv. Men det är olika mekanismer för låga moln (mer moln -> reflektion -> avkylning) och höga moln (Iris: uppvärmning -> mindre moln -> mer genomsläpp av infraröd strålning från jorden -> avkylning).

 4. Lasse

  Ser ingen referens till Wills Eschenbach som gjorde en lekmannamässig analys av molnbildningen över ekvatorn. http://wattsupwiththat.com/2015/02/18/tao-and-tao-again/
  Lekman i ordets goda betydelse!
  Gissar att detta har nån relevans här?
  För en lekman som mig är det svårt att väga alla lästa artiklar och bedöma deras relevans.
  Men att lita på de experter som säger att de förstår allt är ingen väg framåt!

 5. Helge

  OT

  Obamapropaganda runt klimatet i högform. Han tappar det lilla anseende han har kvar när han uttalar sig om klimathotet utan att genera sig att basera det på fakta.

  Att det utifrån USAs horisont handlar om global maktpolitik går väl snart inte att maskera längre.

  https://www.youtube.com/watch?v=jpX1bsihugY

 6. LBt

  Vi vet inte hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera på den av oss påtvingade förhöjda koldioxidhalten, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas. Detta har varit uppenbart i många år och debatten har just inte tillförts något betydelsefullt sen Al Gore satte fokus på problemet. Den ”plattform” som KU lutat sig mot de senaste 5 åren som stöd för sin propaganda mot all form av utsläppsbegränsning kan fortsätta i ytterligare 10 år och fortfarande vara en hägring bakom vilken uppvärmningen genom påverkan fortgår i oförminskad takt.

  Det känns därför bra att debatten möjligen redan om ett halvår kan komma till ett avslut och utsläppsbegränsningarna får ett naturligt marknadsstyrt förlopp där politiker blir mer åskådare än aktörer. Om detta sen räcker för att klimatsystemet skall återfinna sin normala balans återstår för kommande generationer att uppleva.

 7. tty

  Stickan #1

  Den där studien får nog hänföras till Goddag Yxskaft jag vill ha klimatpengar-kategorin. Det är visserligen sant att cirrusmoln absorberar långvågsstrålning, men effekten från kondensationsstrimmor varar ju bara från minuter till timmar. Deras ”förslag till åtgärder” visar också att de inte har den blekaste aning om vad de talar om:

  ”Solutions for this could include such things as creating flight plans at lower altitudes and the development of new airplane engines which would either reduce the water vapor released or immediately condense the water into ice that would drop to the ground below.”

  Att flyga på lägre höjd ökar bränsleförbrukningen kraftigt (= mera CO2). Att minska mängden vattenånga i avgaserna innebär att man måste använda ett bränsle som inte innehåller väte. Visserligen vill jag minnas att tyskarna experimenterade med kolpulver som jetbränsle 1945, men jag tror inte riktigt på den idén. Bäst är dock förslaget att ”immediately condense the water into ice”, det är nämligen exakt det som händer när kondensstrimmor bildas!
  Märkligt nog nämner de inte alternativet att flyga högre vilket skulle fungera bra, eftersom kondensstrimmor vid en given tidpunkt bara uppstår i ett rätt smalt höjdband. Om man dessutom flyger i stratosfären ovanför tropopausen (nominellt 11 000 meter) inträder den intressanta effekten att växthusgaser då faktiskt kyler atmosfären.
  Jag är litet förvånad att inte flygbranschen har utnyttjat detta oomstridda faktum. Visserligen är effekten kortvarig eftersom atmosfären är rätt väl blandad, men eftersom utbytet mellan tropsfär och stratosfär är begränsad så är effekten ändå längre än den värmande effekten av vattenånga under tropopausen.

 8. tty

  LBT #6

  ”klimatsystemet skall återfinna sin normala balans”

  Och vilken är det? När det växer ekblandskog i Sverige, eller tajga, eller tundra eller tre kilometer inlandsis? Ser man det i litet längre perspektiv så är även palmer och mangroveträsk alternativ som ”normalförhållande”.

 9. Slabadang

  Tecknet framför molnens återkoppling!

  Svaret på den frågan handlar om on/off för klimatalarmisterna. Utan förstärkning från moln så existerar inte den klimatkänslighet de behöver för sina katastrofscenarier. Nu har vi Andrew Desslers/IPCCs teori som ”defies logic” och deras gigantiska trasselsuddar till beviskedjor som leder fram till slutsatsen att återkopplingen är positiv är lika robust som blött knäckebröd.

  Klimatalarmismen bygger endast på vilda spekulationer helt fristående från observationer och all rimlighet.
  Klimathotet är den största lögn vi någonsin drabbats av i den fria världen!

 10. Ingemar Nordin

  LBt #6,
  ”debatten har just inte tillförts något betydelsefullt sen Al Gore satte fokus på problemet.”

  ”Den ”plattform” som KU lutat sig mot de senaste 5 åren som stöd för sin propaganda”

  ”utsläppsbegränsningarna får ett naturligt marknadsstyrt förlopp där politiker blir mer åskådare än aktörer”

  LBt, märker du hur din världsbild krackelerar alltmer? Klimatalarmismen är allt annat än ett marknadsstyrt förlopp utan politiska ingrepp. Skribenterna på KU är på rätt väg. Vi hade bevisligen rätt i vår kritik av Al Gores alarmism, IPCC och deras modeller. Inom 10 år så kanske även du lägger märke till motsägelserna i dina kommentarer här.

 11. Björn-Ola J

  Kan detta vara orsaken till att the tropical hotspot inte går att finna?

 12. LBt

  Ingemar N,
  om ett halvår kan vi förhoppningsvis lägga den här meningslösa pajkastningen mellan två läger som båda vet lika litet om hur klimatet kommer att utvecklas de kommande 50-100 åren och låta den fria marknaden ta hand om utsläppsbegränsningarna och den fossila erans avslut. Medvetna utsläppsbegränsande åtgärder som inte stör tillväxt och utveckling blir överflödiga eftersom den naturliga marknadsutvecklingen kommer att hantera detta dessutom med växande tillväxt. En mycket bra utveckling tycker jag om det nu blir som jag tror och hoppas.

  Så får vi hoppas detta räcker för att jordens normala balans skall återställas dvs den där inte mänsklig livsstil påverkar.

 13. Ingemar Nordin

  OT: GWPF sjösätter nu en undersökning av landbaserade temperaturdatabaser för att försöka komma till rätta med alla mystiska ”justeringar” som bl.a. NOAA och NASAGiss ägnat sig åt under årens lopp. Deras justeringar har ju systematiskt ändrats så att tidiga temperaturer har justerats ned och senare temperaturer justerats upp (det senaste exemplet där de skiljer sig markant från de båda satellitmätningarna är 2014.) På så sätt har man lyckats öka på den globala uppvärmningstrenden på ett signifikant sätt.

  Det är ett team på sex forskare som skall bedriva arbetet.

  http://www.thegwpf.org/inquiry-launched-into-global-temperature-data-integrity/

  http://www.tempdatareview.org/

  http://www.tempdatareview.org/people

 14. Det skulle inte förvåna mig om de avancerade klimatmodellernas främsta förespråkare är så kritiska mot Bjorn Stevens därför att han har påpekat en stor svaghet i dessa modeller som de faktiskt sedan länge är mycket väl medvetna om men talar tyst om. Men märk väl att detta bara är en gissning baserad på magkänsla från min sida.

 15. Olle R

  Jag har förvisso bara läst abstract och snacket i bloggosfären, men Mauritsen och Stevens skriver väl inte direkt att mer utbredda cirrusmoln skulle kyla jorden. Jag har snarare förstått det som att global uppvärmning leder till en störd hydrologisk cykel, med effektivare mer koncentrerad nederbörd och större områden med torr klar luft, vilket gör att utstrålningen ökar.
  Jag tycker inte att moder Gaias försvar mot uppvärmning, som ger några tiondelars reduktion av klimatkänsligheten, till kostnaden av att vissa områden dränks och andra områden förvandlas till öken, låter särskilt lyckat. Mycket ”collateral damage” där…

 16. Ingemar Nordin

  Oller R #15,

  ”till kostnaden av att vissa områden dränks och andra områden förvandlas till öken, låter särskilt lyckat.”

  Nu låter du väl ändå din fantasi skena iväg. Hur kan du få deras abstract till att bli det som du beskriver? (Är du anställd på public service, eller vad? Här är deras abstract:

  ”Equilibrium climate sensitivity to a doubling of CO2 falls between 2.0 and 4.6 K in current climate models, and they suggest a weak increase in global mean precipitation. Inferences from the observational record, however, place climate sensitivity near the lower end of this range and indicate that models underestimate some of the changes in the hydrological cycle. These discrepancies raise the possibility that important feedbacks are missing from the models. A controversial hypothesis suggests that the dry and clear regions of the tropical atmosphere expand in a warming climate and thereby allow more infrared radiation to escape to space. This so-called iris effect could constitute a negative feedback that is not included in climate models. We find that inclusion of such an effect in a climate model moves the simulated responses of both temperature and the hydrological cycle to rising atmospheric greenhouse gas concentrations closer to observations. Alternative suggestions for shortcomings of models — such as aerosol cooling, volcanic eruptions or insufficient ocean heat uptake — may explain a slow observed transient warming relative to models, but not the observed enhancement of the hydrological cycle. We propose that, if precipitating convective clouds are more likely to cluster into larger clouds as temperatures rise, this process could constitute a plausible physical mechanism for an iris effect.”

  Var har du fått din alarmistiska föreställning att deras artikel handlar om att vissa områden dränks och andra områden förvandlas till öken,”???

 17. Olle R

  Ingemar, en något varmare jord borde ju leda till något ökad nederbörd, inte minst för att varm luft kan hålla mer vatten.
  Mer koncentrerat och intensivare regn får jag härifrån ”We propose that, if precipitating convective clouds are more likely to cluster into larger clouds as temperatures rise…”
  Torra områden (öknar) ökar i utbredning -”A controversial hypothesis suggests that the dry and clear regions of the tropical atmosphere expand in a warming…”
  Ökad variation i nederbörd behöver dock inte bara vara rumslig, utan nederbörden kanske även varierar mer i tiden. Men iaf, det krävs större klara torra områden (i tid eller rum) för att utstrålningen ska öka…

 18. Ingemar Nordin

  Olle R #17,

  Det är naturligtvis helt rimligt att anta att en ökad värme leder till högre luftfuktighet och mer regn, allmänt sett. Men nu handlar det inte primärt om regntunga moln i den nedre delen av troposfären utan om huruvida den ökade värmen leder till en minskning av de högt liggande cirrusmolnen, vilket skulle öka utstrålningen mot rymden. Men du kanske har läst någon annan artikel som tagit upp faror med en ökad nederbörd?