IPCC och politrukerna

IPCC är en politisk organisation inom FN:s ramar. Den bedriver ingen egen forskning utan sammanställer relevanta delar av vetenskapen. Uppdraget är mycket snävt formulerat och ingen hänsyn får tas till alternativa hypoteser som t.ex. solens inverkan via kosmisk strålning.

…to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.

Tittar man på uppdraget så har man redan från början sagt att det gäller bara klimatförändringar som kommer från människan. Det behöver då inte bara vara växthusgasutsläpp utan även också nedhuggning av skog, nedsotning, byggandet av stora städer. Men att t.ex. solens strålning skulle vara styrande skall inte tas med.

Då och då hålls jättekonferenser som är jippobetonade. Köpenhamn, Cancun har blivit kända namn. Efter totalfiaskot i Köpenhamn kommer ledande politiker att hålla sig mer i bakgrunden. Ingen politiker vill svärtas ner av ett fiasko.

Den senaste rapporten som kom ut från IPCC var AR4 2007. Om det bara var en vetenskaplig rapport så skulle den bara publiceras. Nu är det ett politiskt dokument. För att nå maximal effekt har man skapat en Summary for Policymakers (SPM) som ska innehålla en sammanfattning av huvudrapporten.

Exempel på hur den mer politiska SPM:n förvanskar vetenskapen kan ses här. I den vetenskapliga huvuddokumentet  IPCC TAR 2001 står det:

”the accuracy of these estimates continues to be limited by uncertainties in estimates of internal variability, natural and anthropogenic forcing, and the climate response to external forcing.”

I SPM:n ändrades detta till:

”In the light of new evidence and taking into account the remaining uncertainties, most of the observed warming over the last 50 years is likely to have been due to the increase in greenhouse gas concentrations.”

2001 wg1

Tittar man på hur IPCC agerade så skulle SPM:n publiceras i februari 2007. I samband med publiceringen meddelade IPCC att huvudrapporten (som SPM baserades på) inte skulle tryckas och publiceras förrän tre månader senare.  Reglerna för att göra slutgiltiga ändringar var:

Changes (other than grammatical or minor editorial changes) made after acceptance by the Working Group or the Panel shall be those necessary to ensure consistency with the Summary for Policymakers or the Overview Chapter.

Otroligt! Konsistens skulle bevaras genom att ändra i vetenskapliga dokumentet, inte den politiskt styrda sammanfattningen. Om kartan och verkligheten skiljer sig åt ska verkligheten ändras.

Redan innan publiceringen av SPM började IPCC insiders läcka information. Rajendra Pachauri, ordförande för IPCC, sa:  ”There are a lot of signs and evidence in this report which clearly establish not only the fact that climate change is taking place, but also that it really is human activity that is influencing that change”.

Först läcker politrukerna information före publiceringen av SPM. Sen fördröjs publiceringen av underlaget (huvudrapporten) till den 29:e april 2007 då den tyst utan stora pressreleaser släpptes. Massor av kritiska kommentarer hade naturligtvis ignorerats av huvudförfattarna och politrukerna.

Richard Lindzen var en av författarna till IPCC TAR 2001. Så här berättar han: ”Under mötena med att skriva utkastet gick ’IPCC-koordinatorer’ runt och insisterade på att kritik av modellerna måste tonas ner och att meningar skulle skrivas in om att modellerna ändå kunde vara korrekta trots anförda fel. Vägran blev då och då bemötta med ad hominem attacker. Jag bevittnade personligen att medförfattare blev tvingade att hävda sina ’gröna’ vitsord till försvar för sina påståenden.”

IPCC:s kopplingar till Greenpeace och hur de försöker via politruker tysta vetenskapsmän med andra åsikter finns det många exempel på. Läs t.ex. här om hur Fred Singer och Claes Johnson stoppades av IPCC politruken Vice Preident Jean-Pascal van Ypersele. Mer finns också att läsa på Claes Johnsons blogg.

För en lekman är det mycket svårt att se vad som har vetenskapligt rätt – IPCC eller dess kritiker. Men genom att se hur IPCC agerar och hur det hela politiskt styrs så fram framgår det klart att detta inte är vetenskap utan politik.

IPCC:s politiskt manipulerade rapporter är alltså grunden för att få oss att sluta flyga, åka bil, byta till giftiga kvicksilverlampor istället för vanliga glödlampor, få oss att sluta äta kött, förfula vårt landskap med ineffektiva vindsnurror, höja skatterna, införa planhushållning m.m. Och detta ställer alla svenska politiker upp på? Pratar man med svenska politiker så är de oftast fruktansvärt okunniga om vetenskapen. De tar IPCC:s politiskt manipulerade rapport som en bibel som inte kan/får ifrågasättas.

Hybris är det när Sverige ska vara ett ”föregångsland”. För vad kan man fråga sig? Övriga världen utanför EU är på väg att lämna IPCC:s politiska teser. Klimatfrågan håller på att dö därför att det byggde på en bluff som nu mer och mer avslöjas.

Tänk på detta nu när 60W och 75W glödlampor förbjuds fr.o.m. idag. Ytterligare ett vansinnigt politiskt beslut.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Och landet ’lagom’ fyller på med ’personalresurser’…:

  http://www.regeringen.se/sb/d/15056/a/174054

  Mvh/TJ

 2. Ingemar Nordin

  Bra inlägg Per! Jag tror tyvärr att det är mycket som vanliga människor, och inte heller politiker, känner till om IPCC och hur det fungerar. Exempelvis hur infiltrerad organisationen är av WWF och Greenpeace. Många aktivister i WWF och Greenpeace sitter som leadauthors och t.o.m. som koordinatörer för IPCCs rapporter. Ja, t.o.m. ordföranden, Pachauri, har ett mångårigt samarbete med Greenpeace.

  En som särskilt ägnat mycket uppmärksamhet åt personalunionerna mellan Greenpeace och IPCC är Donna Laframboise:

  http://nofrakkingconsensus.com/?s=Greenpeace&searchbutton=Go!

 3. Thomas

  Här förvanskas som vanligt vad IPCC går ut på. 
   
  Uppdraget är mycket snävt formulerat och ingen hänsyn får tas till alternativa hypoteser som t.ex. solens inverkan via kosmisk strålning.
   
  IPCC skall bedöma hur människan påverkar klimatet och för att kunna göra det måste man naturligtvis ta med även naturliga faktorer vilket också den som besvärat sig med att läsa IPCC:s rapport snabbt inser. Man behöver inte gå längre än till SPM.
   
  Men att t.ex. solens strålning skulle vara styrande skall inte tas med.


  Så varför finns då variationerna i solintensitet med?

 4. Peter Stilbs

  Ha ha Thomas

  Solvariationerna är med för att argumentera att de är för små för att förklara …

  Men man talar då bara om instrålningen på hög höjd

 5. Kalle

  Och när den nya unga troligen blivande partiledaren för centerpartiet fick frågan; Vilken fråga som är den viktigaste för dem så var svaret ”Klimatet”. Undrar hur hon tänkte då ? Förmodligen är hon övertygad om att det är politiskt korrekt att säga så och ger mest röster. Det är också konstigt att många politiker och massmedia framhåller att det är viktigt att Sverige är ett ”föregångsland” i kampen mot klimatet. Varför det med våra 0,3 promille av världens samlade CO2 utsläpp ? Ska vi t.ex. sluta köra bil till arbete och affär medan resten av världen glatt kör vidare i sina bilar. Exakt vad vinner vi på det ?

 6. Slabadang

  Bra Per!

  Nu har granskningen och den kritiska bevakningen av IPCC hunnit ikapp och vi vet nu att osäkerheterna är så stora att hela CAGW hypotesen är totalt grundlös och en manipulerad kontruktion för politiska beslut och skapandet av ett internationellt planhushållningsorgan ”the green fund”.

  Summary for policymakers är en ren gangstervinkling av forskningsläget och det var många som längtade efter att budskapet skulle bli tydligt och enkelt av ideologiska skäl och för egenintressets skull. Hur 90%ig osäkerhet förvandlas till 90% säkerhet har vi fått en lektion i hur det kan gå till.

  Det prestigemässiga och det ekonomiska beroende detta missfoster till dokument skapat är av nästan ofattbar omfattning. Man kan hitta aktiva både offer medlöpare och förövare till detta spektakel. Förövarna är de som ansvarat för sammanfattningen ingen nämnd ingen glömd . Jag vill utnämna Ben Santer till den klimatvetenskapliga sammanfattningens värsta vinklingsgangster då han på eget initiativ (eller på order från andra) påstod att det fanns vetenskapliga bevis på att människan ansvarade för uppärmningen.

  Santers egen hemsnickrade slutsats var: 

  “balance of evidence suggests a discernible human influence on global climate.”

  Den enda meningen är roten till att det sedan pumpades upp till att konstruera de falska påstendena om en ”enig vetenskap” ”tusentals forskare” och av bara farten utan ytterligare vetenskapliga bevis så förvandlades sedan till 90% säkerhet och proppen gick för att ägna sig åt pseudovetenskaplig propaganda. Med den enkla logiken inom klimatvetenskapen att om Santer hittat bevis på att mänskliga aktiviter styr klimatet från de vetenskapliga artiklar han dragit sina slutsatser ifrån så måste man ju kunna tolka vad som helst som bevis. Nu blev det officiellt sanktionerat och en signal till hela klimatvetenskapen om att inga bevis krävdes utan att det var bara att köra. 

  Med Santers slutsats som grund så vändes reglerna för ”bevisföringen” och tolkningen av observationer och slutsatser att ALLA förändringar i klimatet är att hänföras till mänskligt ursprung.
  Observationer på förändringar förvandlades till bevis på mänsklig påverkan och onaturliga.

  I den nedförbacken har nu klimatvetenskapen befunnit sig sedan dess och ifrån Santers sammanfattning så förvandlades klimatvetenskapen till en pseudovetenskap där slutsatser om ”causation and correlation” alltid hade sitt förutbestämda svar.

 7. Fredrik

  Lampor som kostar en bråkdel att driva än tidigare lampor har jag inget emot. Att lämna til återvinninen är inte så omständigt det heller då man ändå har en del annat som bör återvinnas.
   

 8. Greenpeace var terroristklassade av franska säkerhetstjänsten när de sprängde Raimbow Warrior. Då fick terroristerna allmänhetens sympatier. margot Wallström följde med på nästa protesteresa till Mururoa, blev gripen och orsakade diplomatisk förödmjukelse.
  Sedan dess har hon varit EU-kommissionär, först för miljön, sedan för propagandan. Nu är hon på FN och ska berätta hur synd det är om kvinnorna männen skjuter ihjäl varandra i världens olika konflikter. 

 9. När männen skjuter ihjäl varandra, skulle det vara naturligtvis.

 10. Inge

  Slabadang

  Jag håller helt med dig om Santers katastrofala inflytande. Han körde över vetenskapsmännen inför Kyoto och sen visste alla vem som bestämde. IPCC kan inte komma och säga att de litar på vetenskapen eftersom de med Santers ”hjälp” körde över sina egna anlitade vetenskapsmän för att kunna hävda att människans inflytande på klimatet är urskiljbart vilket ännu inte går.

 11. Slabadang

  Inge.

  Det är den här kärnan debatten borde fokusera på. För det går att bevisa det paradigmskifte som inträdde på grund av Santers intrevention. ”Tusentals forskare” visar sig bestå av EN ENDA korrupt gubbe!

 12. Thomas

  Peter #4, ja visst är det synd att vetenskapen inte stödjer din politiska linje.

 13. bom

  Nu är det väl dags för de av oss (tänker på IE Kanariern) som har kanalerna till vissa riksdagsmän upparbetade att försöka upplysa Fru Lööf om klimatvillfarelserna, Hon har ju iaf läst Ayn Rand och ser sig som Dagny Taggards like. Då är ju grunden redan lagd och jobbet halvfärdigt. Hon behöver bara inse att klimatskräcken är vår tids försök att monopolisera (inte järnvägarna som då) makten över hela klotet. Hon borde ju inse nu att när bara Europa ensamt står bakom vansinnet så ligger där en Reefatsk gravad hund och stinker i IPCC. Tänk er ett installationstal som föreslår nedläggning av SEImm och satsning av alla reduktionspengar på att bygga en Gen 4 där gamla R0 fanns under Drottning Kristinas Väg. Lärofadern Gamle Gunnar Hedlund bodde förresten på DKväg i huset nedanför Nymble (ovanför Zündappverkstaden) på den tiden det begav sig. Mad Maud får väl masa sig till Brüssel och kapa åt sig en rejäl bit av skattefriheterna – då får hon råd att köpa sig ett eget vindkraftverk att elda under badtunnan med (tunnan fryser nog då sönder redan första infallande januari).

 14. Jan-ErikS.

  Thomas #11:
  Du är för mig en fullständig gåta.
  Det du skrev beträffande Peter Stilbs inlägg i #4 fick mig att gå till fullständig klarhet!

  Du skrev: ”Peter #4, ja visst är det synd att vetenskapen inte stödjer din politiska linje.”

  Inser du vad du skrev där Thomas?

  Jag tror inte Peter eller någon av oss klimatrealister bryr sig om det politiska i inläggen.
  Vi lyssnar på den vetenskap som är opåverkad av politik. 
  Tror du högg Dig själv i foten där Thomas. Tydligen så betyder det politiska mycket för Dig Thomas…varför inte lyssna på vetenskapen istället Thomas?    

 15. Pia

  Det är nog så, att få regeringar tror på IPCC.

  Se bara på den tyska regeringen som avvecklar kärnkraften. Nu måste fyra kolkraftverk snabb-byggas till 2012 för att inte Deutsche Bahn ska bli stående.

  Kina bygger ut vindkraften för att lära sig industrin i syfte att ta marknadsandelar i det gröna väst. Lugnt fortsätter man samtidigt att anlägga kolkraftverk.

  För att vinna val fler än en gång bör vallöften infrias. För det krävs skatter. Det är knappast möjligt att ständigt höja energiskatter i Sverige, då enbart Vattenfall ger en utdelning till staten på flera miljarder kr per år.
  Då kom koldioxidhypotesen som sänd av gudarna. Den är oemotståndlig för en politiker.

  Därför bör CAGW angripas även politiskt. Den vetenskapliga vägen kommer att ta lång tid.

 16. Pia #13 sa: Därför bör CAGW angripas även politiskt. Den vetenskapliga vägen kommer att ta lång tid.

  Helt rätt. Vad som händer utanför EU är att CAGW kollapsar politiskt. I USA har är flera av de nya republikanska presidentkanditerna klart AGW-skeptiska. Betydelsen av detta är stor med spridningseffekter. Vetenskapliga kollapsen kommer men tar längre tid. Inte förrän klimatmodellerna falsifierats om ett antal år kommer vetenskapliga kollapsen. Fast då hittar man något nytt som är ”farligt” t.ex. försurning av haven, nya tipping points…

 17. Jan E

  Kommentar borttagen

 18. Hur gör man nu, när jag fått mailbesked om en kommentar riktad till mig. Men när jag ska svara ser jag att kommentaren är raderad?
  Det blir ju dumt, OT eller liknande om jag svarar.
  Men om jag tycker att jag har ett förklarande svar då? 

 19. Ingemar Nordin

  Per W #16,

  Jag menar nog att klimatmodellerna redan är falsifierade genom att de inte ger en korrekt bild av vad som redan hänt, t.ex. beträffande hotspots, isutbredning, havens temperaturutveckling, och den globala temperaturen sedan 2000. Visst, man kan i efterhand försvara allt med hjälp av ”sannolikheter” och extremt breda felmarginaler, men det ger som sagt föga tröst för AGW:arna efter som dessa ad hoc bortförklaringar minskar det empiriska innehållet, och det prognostiska värdet, av dessa modeller.

  Hursomhelst, IPCC innehar än så länge den POLITISKA auktoriteten eftersom det är stöttat av FN och en rad stater som gett det dess uppdrag. Då spelar det mindre roll att CO2-hypotesen redan är falsifierad. Därför är det helt centralt att kritiskt granska denna organisation.

  (Thomas #3 försöker som vanligt blanda bort korten genom att hävda att IPCC visst tar hänsyn till solen. Men IPCCs behandling av detta ämne, liksom av molnen, är bara alltför patetiskt oprofessionellt och amatörmässigt hanterat för att ens vara värt en kommentar.)

 20. Visst har IPCC tagit upp solvariationens möjliga påverkan på vår Jord,
  försiktigt ännu i några kommentarer,om man nu avvaktar med det?
  ALI.K.
   
   

 21. Ingemar Nordin

  ALI.K. IPCC har tagit upp det direkta inflytandet solvariationen, javisst. För att kunna avfärda det. Men de har ju helt ignorerat det indirekta inflytande via kosmisk strålning och molnbildning. Detta trots att Svensmarks teori funnits med sedan slutet av 90-talet. IPCC kommer väl att försöka låtsas som om ingenting hänt på den fronten, trots en ackumulerande mängd data som bekräftar att solen kan ha ett mycket stort inflytande.

  (se t.ex. http://sciencebits.com/CLOUDresults)

  För att undersöka den antropogena CO2-produktionens betydelse så är det helt nödvändigt att undersöka de naturliga påverkansfaktorerna. Men IPCC har systematiskt, och under mycket lång tid, undertryckt den typen av forskningsresultat i sina sammanfattningar.

 22. Thomas

  Ingemar #21, Teorin om kosmisk strålning, som inte är Svensmarks utan decennier äldre än så, finns med i IPCC:s rapport. Tyvärr finns ju inte det vetenskapliga stöd för denna hypotes som du tycks tro så utrymmet blir därefter. Det blir inte mycket mer än en fotnot. Dessutom finns ett par andra teorier om hur solen indirekt kan påverka klimatet omnämnda, men dessa teoriers förespråkare nöjer sig med forskning istället för populärvetenskapliga böcker så deras teorier ser man aldrig omnämnda av förnekarna.
   
  Ingemar tycks dock tro att han är en stor expert på klimatforskning så arrogant som han uttalar sig om att IPCC agerar ”patetiskt oprofessionellt och amatörmässigt” när det snarare är Ingemar själv den beskrivningen passar in på.

 23. I.N#
  IPCC har man av klimatpolitiska bedömmningar och följdverkningar av människans påverkan,det är deras mål mer,som jag ser det.
  ALI.K.
   

 24. Ingemar Nordin

  Thomas #22,

  Javisst finns idén om solens inverkan före Svensmark. Inte minst pga de empiriska korrelationer som iakttagits, och pga av att man noterat att det saknas tillräckligt med aerosoler i atmosfären för att förklara den mängd moln som man kan observera. Svensmarks teori från 90-talet var ett försök att förklara båda dessa saker. Exakt hur nytt det var känner jag inte till.

  Men jag kan konstatera att Svensmarks försök att fylla igen ”luckan” i vår förståelse av klimatet ignorerades (så när som på en fotnot) och avvisades med fnysningar eftersom den inte passade in i IPCCs ”berättelse”. Sådant kallar jag oprofessionellt och amatörmässigt.

 25. Pelle L

  Thomas #22
   
  Du gör mig nyfiken när du skriver ”Dessutom finns ett par andra teorier om hur solen indirekt kan påverka klimatet omnämnda”.
   
  Nu är jag inte någon hejare på att leta i IPCC:s alla skrifter, så du kanske kunde vara hygglig och peka ut var jag kan hitta detta?

 26. Jan E

   
  Mats Jangdal,
   
  Jag skrev att din kommentar (nr 8) inte var värst begåvad. Men använde andra ord, vilka av administratören här bedömdes som olämpliga.
   
  För det första har din kommentar inte ett smack med bloggposten att göra. För det andra är det helt stolligt att kalla Greenpeaceaktivister  för terrorister; du är nog rätt ensam om detta. För det tredje dryper din kommentar av cynism och tillför inte debatten något av värde.
   

 27. Jan E

  Jag skrev nr åtta med en siffra. Av någon anledning blev det en glad gubbe istället. Inte särskilt relevant 😉

 28. Ingemar #19 Huruvida klimatmodellerna är falsifierade eller inte kan diskuteras. Deras syfte är att förutsäga globala temperaturen långt fram i tiden. Genom att de räknar sig framåt i tiden såsom väderprognoser ser man att det finns fel i delar redan idag, t.ex. hotspots. Men olika fel kan också delvis ta ut varandra. När globala temperaturen blir fel och utanför konfidensintervallet är det kört. Då blir den officiellt falsifierad.

  Själv anser jag att klimatmodellerna är ovaliderade och helt saknar prognosvärde.  Anpassning har skett bakåt i tiden fast man inte vet vad som påverkat temperaturen. Det är upp till de som gjort modellerna inkl. IPCC att visa att de är korrekta. Av politiska skäl har man struntat i detta och tvingar istället skeptiker att bevisa att klimatmodellerna är felaktiga.

 29. Jan E #26

  Bra uttryckt och bra skrivet.
  En åtta följd av en slutparentes blir en cool typ med solglasögon. 

  8)

  Men om man lämnar ett mellanrum mellan 8 och parentesen kanske det blir som man tänkt… Jag testar:
  8 )

 30. Ingemar Nordin #24

  ”… pga av att man noterat att det saknas tillräckligt med aerosoler i atmosfären för att förklara den mängd moln som man kan observera.”

  Var, och av vem, och när har det har det noterats att molnbildningen lider brist på kondensationspartiklar?

  Hur förklarar i så fall vederbörande att det vid rätt blandning av kalla och varma luftmassor kan bildas enorma mängder moln. T o m åskmoln med störtfloder av regn och hagel…

  Även under klara och varma sommardagar kan det snabbt bildas så kallade värmeåskväder på grund av instabil skitning av temperaturen i den klara luften.

  I båda fallen så råder det i alla fall lokalt ingen brist på kondensationspartiklar.

  Inte heller när det bildas dimma i låga dalar vid den lämpliga sammansättningen av fukt och temperatur och frånvaron av vindar som rör om i grytan. 

  Kan du något om moln, atmosfär och väder, eller har du bara hängt på de som kritiserar allt som gäller IPCC och politiska åtgärder som rör hushållning med fossila bränslen?

  Eller är du en av de som svängt över från att tycka illa om så kallade ”AGW-are” och börjat kalla dom ”CAGW-are”.?

  För att lite försiktigt erkänna att människan kanske kan påverka atmosfären och klimatet, men inte så myckat att det leder till katastrof..

 31. Pelle L

  Thomas #22 såg du min post #25?
  Bump!
   
  Eller är det inte roligt att skriva om man inte får spy lite galla?

 32. #26 Jan E
  Blogposten heter IPCC och politrukerna, där nämns Greenpeace inflytande på FN-konstruktionen IPCC. Hur kan det vara OT att i en kommentar påpeka samband mellan Greenpeace och en gammal politruk? 

  Att Greenpeace är terrorister torde inte råda någon tveksamhet om. Den åsikten är jag heller inte ensam om. Låt mig ge exempel. De har som metod att helt olagligt ockupera andras egendom, att störa legal verksamhet, ibland med risk för liv och egendom. De vägrar följa demokratiska beslut.
  Deras organisation är inte demokratisk. Man kan inte bli medlem, få del av deras ekonomiska redovisning, gå på årsmöte och välja företrädare eller påverka verksamheten. De handplockar sina aktivister för spektakulära uppdrag, samtidigt som de lyckats dupera tillräckligt många och rätt personer för att erhålla exempelvis ett 90-konto.
  Men att de är terrorister råder det ingen som helst tveksamhet om.
  Likheten med andra terrororganisationer med två ansikten är stor PLO, Hamas, PKK, ETA, IRA, RAF. Vänstersidan omhuldar sin revolutionsromantik.

 33. bom #13
  Så fru Lööf har läst Ayn Rand minsann. Vad avser mina ”kanaler” så består den av en lista med email-addresser till alla. Den finns fri att ladda ner från min site.
  För tillfället kan siten inte nås direkt eftersom jag är mitt uppe i en IP-ändring. Men indirekt:
  http://www.nova-data.se/MAIEUTIC/maieuticW.nsf
  Finns som en bifogad fil. se spalten till höger med länkar

 34. Thomas

  Pelle #31, somliga av oss sover på nätterna…
   
  Se WG1 2.7.1.3 för IPCC:s diskussion om indirekta effekter från solen. För en mer detaljerad genomgång se översikten av Gray 2005 som IPCC hänvisar till. The influence of solar change’s on the earth’s climate

   
  När jag läste Ingemars #24 studsade jag liksom Uffeb över påståendet om att det råder brist på aerosoler. Kan vi få en källa?
   
  Jag har inte gjort någon direkt litteraturstudie över hypoteser om solens inverkan, men den här passagen hittade jag i en artikel från 1978: ”Dickson [1975] suggested that solar related fluctuations in some aspect of cloudiness may connect solar activity to the meteorology of the lower atmosphere.  He thought that this connection might occur via the effect of cosmic ray induced ionization on aerosol and cloud condenstation nuclei and thus on the radiative properties of clouds.”  Känns teorin bekant?
   
  Ingemar fortsätter att tro att han, som aldrig publicerat något som är i närheten av klimatvetenskap, är rätt person att avgöra  vad som är sant och falskt i klimatforskningen och anklaga de som inte tror på samma sak som han för att vara oprofessionella och bara agera utifrån politiska hänsyn. Det är snarare sig själv Ingemar beskriver, han om någon låter ju politiska hänsyn styra vad han tror på i vetenskapliga frågor.

 35. Gripping hand

  ”Inte förrän klimatmodellerna falsifierats om ett antal år …”

  Det är så tryggt med ledstjärnor som du Per som med fast stämma kan tala om för oss andra vad vetenskapen kommer att säga i framtiden. Vad skulle vi stackars SI:are göra utan sådana som dig? Helt vilsna skulle vi vara.

 36. Gripping hand #35. Vågar du inte använda ditt riktiga namn? Med vetenskaplig kollaps för klimatmodellerna menar jag när till och med MSM måste erkänna att de inte håller. Redan idag finns massor av vetenskapsmän som inte tror på modellerna som prognosverktyg. Och det finns forskare som tror på dem. Follow the money så ser du vilka som ”tror” på dem.

 37. Slabadang

  Gripping hand!

  Modellerna är redan falsifierade och de pseudovetenskapliga argumenten som påstår att de fungerar är vad vi måste bekämpa.
  Nu har ju VoF ställt sig på psudovetenskapens sida och i händerna på en sån oseriös klubb för inbördes beundran så är det tur att det finns folk med ÄKTA heder och moral som tar sitt vetenskapliga ansvar mot den klimatpseudovetenskapen.

  Nu påstår Potsdam att det är vädret som gör att havsnivperna sjunker tvärt emot profetiorna. När påstår de att global warming kan dansa hambo och spela mungiga också?

 38. Slabadang

  Science is settled! 🙂

  http://wattsupwiththat.com/2011/09/01/forget-co2-new-study-says-dust-in-the-wind-drives-climate/

  De e jobbigt att vara alarmist idag. Börskursen har kraschat på IPCC aktierna.

 39. Thomas

  Per #36, är du också marxist? Jag som gått och anklagat folk här på bloggen för att till största delen vara långt till höger men så förklarade Ingemar Nordin hur det ligger till: ”Tröttsamt det där med att de skulle vara köpta av ”köttlobbyn”. Vänsterfolk verkar aldrig komma över sin gamla marxism att ”intresset aldrig ljuger”.”
   
  Den som anklagar folk för att vara köpta som du gör är marxist, bara så du vet.

 40. Thomas

  Slabadang #38, jag misstänker att du inte brydde dig om att läsa den där artikeln så noga. Den handlar om hur damm kunnat gödsla oceanerna vilket förbrukat CO2, och den ändrade CO2-halten ändrat klimatet. Teorin fungerar bara om man accepterar CO2:s betydelse för klimatet. 

 41. Slabadang

  Thomas!

  Du hävdar som vanligt vad som helst! Lycka till!

 42. charlie

  Slabadang #38
  Iskärnor från Antarktis ger dåligt stöd åt deras hypotes. Där ökar mängden damm mot slutet av istiderna, när det redan har blivit kallt och torrt.

 43. Slabadang

  Charlie!

  Du vet jag ser direkt den bakvända logiken i slutsatserna.
  vad vet vi med säkerhet om det blir kallare ?

  1.Ett det blir torrare
  2 Mer damm och partiklar kommer i rörelse och mer is ännu mer kyla.
  3.Kallt hav absorberar mer CO2.

  Man kan ju med skohorn försöka trycka in att co2 är drivande instället för slav och försöka göra co2 till ”forcing” om man är hjärntvättad klimathypokondriker. Ta bort co2 i ekvationen för studien så tittar du på relevanta faktorer. CO2 hypen har blivit som Verner und Verners selleri för klimatvetenskapen blockerat.och förstört den.

 44. Thomas #39: Nej marxist tror jag inte jag är men du tycks tro det. Riktigt så enkelt är det inte. Sen tror jag att riktade pengar och bidrag till forskning om klimatet och modeller leder till ett visst resultat. Vidare tror jag att interna kulturen har stor betydelse. På SMHI råder en stark intern kultur om vad som är (politiskt) korrekt.

  Pengar kan användas till att påverka opinionen också. Politiker använder olika organisationer för detta . De får bidrag för att påverka MSM och därmed folket. Det kan vara EU, klimatet, genustramset eller vad som helst.